●   Bản rời    

Cửa Chùa Rộng Mở Cho Nên

Cửa Chùa Rộng Mở Cho Nên...

Ngô Triệu Lịch

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NgoTrieuLich_05.php

04-Apr-2019

Để Trả Lời Một Câu Hỏi

(Nhân sự kiện thỉnh vong độ oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng)

Nhưng đối với Công giáo, đừng nói là thời gian ba tháng như nhóm phóng viên báo Lao Động đã thực hiện phóng sự điều tra ở chùa Ba Vàng! Chỉ cần một ngày, thậm chí một giờ thôi! Nếu các bạn nhà báo không có kỹ năng của một lính biệt kích, đừng có mơ đột nhập vào các lô cốt, pháo đài của Công giáo La-mã.

Các nhà Tôn giáo học thường chia tôn giáo ra làm ba nhóm chính: Tôn giáo minh triết, tôn giáo khổ hạnh, tôn giáo sủng ái (Panna, Viriya, Bhakti). Phật giáo được xếp vào nhóm tôn giáo minh triết (Panna, Prajna). Kito giáo được xếp vào nhóm sủng ái (Bhakti). Cách phân chia này căn cứ vào tôn chỉ, học thuyết của từng tôn giáo, chỉ có giá trị tương đối về mặt phân loại học. Trong thực tế, do trình độ tâm linh của các tín đồ phát triển không đồng đều trong cùng một tôn giáo, nên việc nhận thức ở mỗi tín đồ nông sâu khác nhau. Đa số tín đồ lại không được học tập về tôn giáo họ đang theo một cách chu đáo. Đây chính là cơ hội thuận lợi cho mê tín phát triển.

mê tín bên Công Giáo (Ca-tô Rô-ma giáo)

Hầu đồng - tín ngưỡng dân gian

Các hình thức mê tín luôn tồn tại trong các tôn giáo như một thách thức làm nản lòng những tín đồ chân chính. Đó là một thực trạng đáng buồn! nhưng loại bỏ mê tín trong tôn giáo không phải là một việc dễ làm.

Voltaire ví tôn giáo và mê tín như một bà mẹ khôn ngoan với đứa con điên khùng của mình(1). Bà mẹ tôn giáo quá khôn ngoan nhưng lại đẻ ra đứa con mê tín cũng rất điên khùng… Khi đứa con điên khùng mê tín chào đời, dù khôn ngoan, nhưng bà mẹ tôn giáo cũng không thể chối bỏ đứa con do chính bà đã mang nặng đẻ đau!... Sự tồn tại và tính phổ biến của mê tín khiến Bergson phải ngạc nhiên: Sự ngạc nhiên là quá lớn khi những điều mê tín dị đoan thấp kém nhất lại là điều hiện hữu rất lâu dài. Hơn nữa, nó còn tồn tại mãi mãi…

Dĩ nhiên Tôn giáo không khuyến khích mê tín dị đoan, nhưng cũng không thể chối bỏ được nó. Vì không thể chối bỏ được nên tôn giáo luôn có khuynh hướng thỏa hiệp với dị đoan mê tín nhằm hy vọng dần uốn nắn chúng…

Nhìn vào Phật giáo hiện nay, không khó để nhận ra các hình thức mê tín như xin xâm, bói toán, xem ngày giờ, trục vong, thỉnh vong, vốn là những hình thức tiếp biến văn hóa Lão Trang của Phật giáo phát triển Trung Hoa, đã ảnh hưởng sâu đậm đến Phật giáo VN từ hàng ngàn năm nay… 

Công giáo La-mã cũng có những hình thức mê tín không kém như: đuổi ma trừ quỷ, xuất thần nói tiếng lạ, Đức Mẹ chảy dầu chảy máu, làm phép lạ, ban ơn chữa lành mọi bệnh tật v.v… Chỉ khác một chút ở chỗ mê tín trong Phật giáo chỉ là hiện tượng, không có căn bản Phật học. Nhưng đối với Công giáo nó thuộc về bản chất, có căn bản tín lý và Thần học hẳn hoi, việc trừ quỷ của các Linh mục là một ví dụ điển hình.

Vatican Mở Khóa Học Trừ Tà, Bắt Ma Cho 250 Linh Mục (Báo Chí khắp nơi)

Nhưng ở đây, người viết bài này không có ý định bàn về chủ đề mê tín dị đoan trong các tôn giáo. Chủ đích của bài viết này chỉ để trả lời một thắc mắc được nhiều người nêu lên trên mạng xã hội, nhân sự kiện thỉnh vong độ oan gia trái chủ của chùa Ba Vàng. Thắc mắc được nêu cụ thể như sau:

Vì sao truyền thông nhà nước tập kích chùa Ba Vàng mà không dám đụng chạm đến Công giáo khi họ biết rất rõ phía Công giáo cũng truyền bá mê tín công khai như phép lạ, chữa bệnh, trừ quỷ v.v…? (2) Phải chăng đối với giới truyền thông, Phật giáo đã bị liệt kháng nhưng Công giáo lại được miễn nhiễm? 

Để trả lời câu hỏi này, cần xét đến mối quan hệ giữa tôn giáo và Nhà nước. 

Tất cả các tôn giáo hoạt động hợp pháp tại VN hiện nay đều là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trừ Công giáo La-mã!

Phương châm hoạt động của Phật giáo là: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Đây chính là điều các thế lực chống phá Phật giáo bám vào, vu khống, chụp mũ Phật giáo là Cộng sản! Thực ra đây là chủ trương tùy thuận thế gian. Đạo Phật có thể tùy thuận với bất kỳ chính thể cầm quyền nào, miễn sao đạt được mục đích mưu cầu lợi ích chúng sinh… Pháp môn “tùy thuận thế gian” đã được đạo Phật ứng dụng một cách nhuần nhuyễn và hiệu quả. Điều này đã được chứng minh Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc ở bất cứ thể chế chính trị nào qua hàng ngàn năm lịch sử… 


Giáo hoàng Pi-ô XII

Công giáo La-mã hoàn toàn ngược lại. Họ không thể “tùy thuận” Cộng sản như Phật giáo… Án “vạ tuyệt thông” (3) dành cho người Công giáo nào hợp tác với Cộng sản của Giáo hoàng Pi-ô XII vẫn còn đó. Giáo hội Công giáo Việt Nam dù được Nhà nước thừa nhận là tôn giáo hoạt động hợp pháp, nhưng vẫn không hợp tác với nhà cầm quyền Cộng sản, không chịu gia nhập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng là điều dễ hiểu… 

Tuy nhiên, thực tế trong Mặt trận Tổ Quốc hiện tồn tại một tổ chức với danh xưng “Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam”. Trớ trêu thay! Tổ chức này không phải của Giáo hội Công giáo, không được Giáo hội thừa nhận. Không chỉ thế, những thành viên trong tổ chức này như Lm Võ Thành Trinh, Trương Bá Cần, Huỳnh Công Minh, Vương Đình Bích, Phan Khắc Từ, bị chỉ trích làm tay sai Cộng sản và bị gọi miệt thị là “linh mục quốc doanh!”... 

Người Công giáo không thể “đồng hành cùng dân tộc”, nhưng họ sẵn sàng đồng hành với lợi ích của nhà nước chuyên chính Vatican. Điều này thấy rõ qua sự kiện Ủy ban Đoàn kết Công giáo của nhóm Lm Trương Bá Cần, Võ Thành Trinh, Huỳnh Công Minh, Vương Đình Bích, Phan Khắc Từ, khi họ vận dụng “Thư chung 1980” của Hội đồng Giám mục VN, đề ra phương hướng hoạt động: “Giáo hội đồng hành với Dân tộc”, “Sống Phúc âm giữa lòng Dân tộc”… Ngay lập tức họ bị cho là đã xuyên tạc “Thư chung 1980”… 


Linh mục Chân Tín

Theo Lm Chân Tín. (Trích) Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra một đường hướng mục vụ với chủ đề: “Giáo hội đồng hành với Dân tộc”, và kêu gọi người Công giáo: “Sống Phúc âm giữa lòng Dân tộc”. Dân tộc mà Hội đồng Giám mục và toàn thể nhân dân Việt Nam đang bị đảng Cộng sản đầy đọa, áp bức, bóc lột, mất hết tự do. Người Công giáo phải đồng hành với nhân dân Việt Nam, chia sẻ nỗi đau khổ, mất mát về tinh thần cũng như vật chất, quyết đấu tranh cho con người, chống lại một chế độ vô thần Cộng sản (hết trích). Lm Chân Tín khẳng định “Thư chung 1980” đã bị nhóm Lm trong Ủy ban Đoàn kết xuyên tạc, khai thác theo hướng tuyên truyền có lợi cho cộng sản(?)…

 

Khi có sự xung đột lợi ích giữa tôn giáo và nhà nước, phương cách giải quyết theo hệ thống hàng dọc được thực hiện, cơ quan quản lý các tôn giáo của nhà nước sẽ cùng với tôn giáo thảo luận, đề ra phương hướng giải quyết sao cho hài hòa lợi ích đôi bên… Nhưng đối với Công giáo La-mã, họ không chấp nhận hệ thống hàng dọc này, đó là lý do họ từ chối làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Họ tự xem mình là tổ chức của nhà nước Vatican, muốn nhà nước Việt Nam phải quan hệ hàng ngang với họ, hay nói cách khác là quan hệ song phương… Khi có mâu thuẫn xảy ra, cơ quan quản lý nhà nước phải gửi công văn đến Hội đồng Giám mục đề nghị phối hợp giải quyết. Các “Đấng bản quyền” ở đây là quan chức địa phương của nước Vatican, sẽ quyết định có hợp tác hay không. Nếu họ thấy bất lợi, không hợp tác, thì nhà nước cũng chẳng làm gì được họ… 

Điều lạ là dù Việt Nam và Vatican chưa có quan hệ ngoại giao đầy đủ, nhưng các quan chức địa phương của Vatican đồn trú trong các Hội đồng Giám mục địa phận, gọi là “ĐẤNG BẢN QUYỀN”, vẫn có thể tự tung tự tác, dung túng cho các giáo xứ khắp nơi tác oai tác quái. Điển hình là giáo xứ Thái Hà thuộc giáo phận Hà Nội, giáo xứ Thọ Hòa thuộc giáo phận Xuân Lộc, giáo xứ Song Ngọc thuộc giáo phận Vinh v.v… Vai trò quản lý nhà nước đối với Công giáo La-mã trên lãnh thổ Việt Nam như thế nào? Vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời thỏa đáng… 

Tổ chức giáo quyền của Vatican ở các giáo hội địa phương là một hệ thống quyền lực khép kín. Linh mục cấp tiến Nguyễn Ngọc Lan gọi đó là “giáo hội pháo đài” hay “giáo hội lô cốt”… Giáo hội đồn trú trong các lô cốt, pháo đài này có thể đánh phá ra ngoài dễ dàng. Để minh chứng, cứ nhìn vào các lô cốt của Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Ngọc Nam Phong, dưới sự bảo trợ của “đấng bản quyền” Nguyễn Thái Hợp… Ngược lại, từ ngoài muốn thâm nhập vào bên trong là điều không tưởng…

 

LM Nguyễn Ngọc Nam Phong, LM Nguyễn Duy Tân "quậy" trên tòa giảng!
LM Nguyễn Đình Thục, LM Đặng Hữu Nam "quậy" ngoài đường.

Trở lại với câu hỏi: Vì sao truyền thông nhà nước tập kích chùa Ba Vàng mà không dám đụng chạm đến Công giáo khi họ biết rất rõ phía Công giáo cũng truyền bá mê tín công khai như phép lạ, chữa bệnh, trừ quỷ v.v…? Phải chăng đối với giới truyền thông, Phật giáo đã bị liệt kháng nhưng Công giáo lại được miễn nhiễm?

Câu trả lời vắn gọn là Phật giáo không liệt kháng, Công giáo cũng không miễn nhiễm. Thành ngữ “cửa chùa rộng mở” đã nói lên tất cả tính chất “tùy thuận” mà đạo Phật đã và đang xiển dương. Nhưng đối với Công giáo, đừng nói là thời gian ba tháng như nhóm phóng viên báo Lao Động đã thực hiện phóng sự điều tra ở chùa Ba Vàng! Chỉ cần một ngày(4) thậm chí một giờ thôi! Nếu các bạn nhà báo không có kỹ năng của một lính biệt kích, đừng có mơ đột nhập vào các lô cốt, pháo đài của Công giáo La-mã…

Ngô Triệu Lịch

________________

Tham khảo thêm:

(1) Voltaire: Mê tín đối với Tôn giáo, Chiêm tinh học đối với Thiên văn học, đều cũng như đứa con điên khùng được đẻ ra từ một bà Mẹ khôn ngoan. Những người con điên này đã thống trị trái đất quá lâu rồi. [Superstition is to religion what astrology is to astronomy the mad daughter of a wise mother. These daughters have too long dominated the earth.] (https://www.brainyquote.com/quotes/voltaire_403241)

(2) Phóng Sự Điều Tra CHUA BA VÀNG "Gọi Vong" kiếm 100 Tỷ - Sự Thật Phanh Phui https://www.youtube.com/watch?v=e4YjDN3UDj8 Mar 21, 2019

(3) Decree against Communism (Wikipedia)

(4) Tâm bão ở giáo xứ Thọ Hòa (ngày 4 tháng 9, 2017) với những giáo dân xăm mình và rất côn đồ.

https://www.youtube.com/watch?v=pZXLeeRTwNY Sep 7, 2017

 

 

Trang Thời Sự
Đó đây


2019-06-24 - Tổng thống Duterte cảm ơn Việt Nam cứu ngư dân Philippines - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gọi việc Việt Nam cứu 22 ngư dân trên tàu cá Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm hồi đầu tháng là hành động của "sự tốt bụng và lòng trắc ẩn"

2019-06-24 - Tại Sao Lịch Sử Lại Gọi Ngô Đình Diệm Là “Tên Bạo Chúa Phản Thần Tam Đại Việt Gian” -

2019-06-24 - TT Nga Putin công khai 17 lần giao lưu trực tuyến với công chúng Nga - TT Putin tiết lộ chuyện khiến ông xấu hổ về bản thân và không bao giờ quên được Hôm nay, 20/6/2019, bắt đầu từ 12:00 (giờ Moskva, tức 16:00 – giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện cuộc giao lưu trực tuyến lần thứ 17

2019-06-24 - Iran công bố bản đồ nơi bắn rơi máy bay không người lái Mỹ - "Không có gì nghi ngờ về vị trí của chiếc máy bay khi nó bị bắn hạ", Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 22/6 viết, đăng kèm bản đồ chi tiết vị trí máy bay

2019-06-21 - Nối Thành Công Bàn Tay Bị Đứt Lìa Bằng Phẫu Thuật Vi Phẫu - Sáng 20/6, các y, bác sĩ Bệnh viện (BV) Trung ương Huế thông tin, vừa thực hiện ca phẫu thuật vi phẫu phức tạp, nối thành công bàn tay phải bị đứt lìa cho một nam thanh niên tên P.T.H.

2019-06-19 - Xin lỗi bạn đọc không thể cho bài mới - Trang nhà đang có việc bận khoảng 2 tuần. Mong bạn đọc thông cảm vì chưa có bài mới.

2019-06-17 - Tin mới - Báo Singapore yêu cầu TT Lý Hiển Long xin lỗi người VN -

2019-06-17 - Bloomberg viết: "Vingroup là một minh chứng cho thấy các nhà sản xuất Việt Nam - hoàn toàn có thể tạo ra các sản phẩm có giá trị cao". Nikkei nhận xét: "Mục tiêu sản xuất 1 triệu xe hơi sẽ không phải là nhiệm vụ đơn giản. Doanh số bán ô tô hàng năm

2019-06-15 - Mỹ sắp đi bước đầu tiên trong "Thoả thuận thế kỷ": Chưa triển khai đã thấy trước thất bại - Mỹ dự định tổ chức một cuộc hội thảo mang tên "Hòa bình đến thịnh vượng" vào ngày 25-26/6/2019 tại Manama, Thủ đô Bahrain với sự tham gia của các bộ trưởng tài chính, các doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới,

2019-06-15 - 3 yếu tố nào sẽ giúp báo chí chính thống đánh bại mạng xã hội? - Tin tức trên mạng xã hội như Facebook, Twitter có thể ào đến rất nhanh, nhưng cũng “thật giả khó lường”. Người xem không thể biết được đâu là tin thật, đâu là tin giả. Trên Facebook từng lan truyền những mẩu tin sai sự thực như thời tiết xấu đã khiến máy bay rơi ở Nội Bài, dàn siêu xe gắn biển xanh ở Cần Thơ (thực chất là xe mô hình)...▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2019-06-24 - đang đọc một quyển sách của tác giả " Li Tana " ... viết từ thời Nguyễn Hoàng về miền Nam lập quốc - Phượng Hoàng GV -

● 2019-06-17 - Còn nhiều ngộ nhận về Phật giáo thô thiển - không riêng gì nhà văn Will Durant - Trần Quang Diệu -

● 2019-06-15 - Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc trong pháp môn Tịnh Độ KHÁC Thượng Đế /Thiên Đàng - Trần Quang Diệu -

● 2019-06-15 - Thiên Chúa, khái niệm ấu trĩ, KHÔNG CÓ CHỖ ĐỨNG trong đạo phật - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2019-06-15 - Thời đó tao còn "trẻ người non dạ" nên đứng về phe Quốc Gia. Điều nầy đã làm tao ân hận một đờ - Hồng Phạm -

● 2019-06-14 - Bài hát lan truyền chóng mặt: TỰ THẦN NÀNG HÃY CỨU ĐỘ NÀNG - FB Thi Nguyen -

● 2019-06-06 - Trước đây chúng tôi là con cháu Chúa ( đạo gốc Bùi Chu ) - Daoquan GiaoHoan -

● 2019-06-05 - Làm sao phân biệt HÀNG THẬT, HÀNG GIẢ? - FB Nguyễn Khoe -

● 2019-06-02 - Lời tri ân của thân hữu Hiệp Nguyễn - FB Hậu Duệ GS Trần Chung Ngọc -

● 2019-05-31 - Đây là gót chân tử huyệt, Achilles heel, của hệ thống pháp trị của Mỹ - Diễn Đàn Thư Tín -

● 2019-05-30 - Tại sao người ta vẫn ủng hộ Trump? - Mike Wilson -

● 2019-05-29 - Ai dè con chiên sủa các Thầy chùa - Thì ra bức tranh "Đồng Hành" có sức mạnh rất lớn - Giác Hạnh -

● 2019-05-17 - Đôi điều Cùng Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu (BPĐVA) - Định Nguyên -

● 2019-05-17 - Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà không phải là một bài thơ dùng theo kiểu vong quốc chia rẻ dân tộc của đài SBT - Giác Hạnh, Trần Quang Diệu -

● 2019-05-15 - Nhờ người này mà cả thế giới biết ... thế nào là Việt Nam ! - Việt Dân -

● 2019-05-15 - ... là cái chiên gì mà đòi trao giải Tự Do Tôn Giáo? - Giác Hạnh -

● 2019-05-15 - Thầy Quảng Độ giờ là một kỷ niệm - Bảo Vệ tổ quốc và Phật giáo không bị hoại diệt bởi ngoại - Giác Hạnh -

● 2019-05-11 - SBTN truyền thông thổ tả - Bảo sao ngày xưa "họ sẵn sàng đăng ký dưới lá cờ của giặc Pháp" - Trần Quang Diệu -

● 2019-05-11 - Chùa Tam Chúc (mới xây xong) hay còn gọi là Thủy Đình - đón xem trực tiếp truyền hình - Thư Viện Hoa Sen -

● 2019-05-11 - Đài SBTN - Sủa Bậy Thâm Niên - Du Vo -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 >>>