●   Bản rời    

Một Văn Kiện Của ITCCS [Tòa Án Quốc Tế Xét Xử Tội Ác Của Giáo Hội và Chính Quyền]

Một Văn Kiện Của ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State)

[Tòa Án Quốc Tế Xét Xử Tội Ác Của Giáo Hội và Chính Quyền]

Trần Chung Ngọc dịch

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN151_ITCCS.php

25-Sep-2013

Nhà Nước Việt Nam nên báo cho giáo hội Ca-tô Việt Nam là giáo hội đang nằm trong một Tổ Chức Tội Phạm Quốc Tế. Con đường duy nhất để thoát ra khỏi điều ô nhục này là từ bỏ sự lệ thuộc Vatican, trở về với dân tộc với danh chính ngôn thuận: giáo hội Ca-tô độc lập Việt Nam. ... (TCN) 

Nguồn: http://www.vaticancrimes.us/2013/08/itccs-update-roman-catholic-church.html

Người dịch: TCN

[Xin phổ biến rộng rãi trong và ngoài nước]

Tôi không đồng ý với ông cho rằng những giáo hoàng và vua thì không thể bị xét xử như mọi người khác, hoặc họ không thể sai lầm..  Nếu có điều tin chắc như vậy, thì đó phải là ngược lại, chống những người nắm quyền..  Không có sự dị giáo nào tệ hại hơn là văn phòng biện hộ cho kẻ nắm quyền.  Quyền lực có khuynh hướng đồi bại, và quyền lực tuyệt đối thì đồi bại tuyệt đối.  Do đó, trách nhiệm lịch sử phải bổ sung cho sự cần phải có trách nhiệm pháp lý.

Lord Acton, 1887

Brussels.-  Ngày 25 tháng 2, 2013, giáo hội Ca-tô Rô-ma và những viên chức cao cấp chỉ đạo đã bị kết án theo đúng luật pháp là đang tiến hành vào những tội ác chống nhân loại và vào một âm mưu quốc tế phạm tội giúp đỡ và tiếp tay khuyến khích trong việc buôn bán bất hợp pháp trẻ em.  Phán quyết này của Tòa Án Quốc Tế Về Luật Thông Thường nhận thấy, theo tinh thần của luật pháp quốc tế, giáo hội Ca-tô và tập đoàn chỉ đạo, Vatican, kết hợp chặt chẽ với nhau, họp thành một tập đoàn tội phạm. (1)

Ngày 11 tháng 7, 2013, giáo hoàng Francis 1, Jorge Bergoglio, chứng thực tình trạng tội ác của giáo hội qua việc thiết lập chính sách mới cho nội bộ giáo hội, chỉ đạo và thúc ép sự phạm tội giữa các tín đồ, giới giáo sĩ và nhân viên.  Những chính sách này và những lời tuyên bố công khai của chính Bergoglio tái khẳng định giáo luật hiện hữu đã bao che những tên hiếp dâm con trẻ, văn kiện Crimen Sollicitationis, chỉ đạo cho mọi tín đồ Ca-tô phải lấp liếm chứng cớ về hiếp dâm và buôn bán trẻ con trong giáo hội, và đe dọa trừng phạt những người nào tiết lộ những bằng chứng này (2)

Bởi những ghi nhận và chính sách này, Bergoglio không chỉ ra lệnh cho tín đồ của ông ta vi phạm luật mà còn phạm tội phản quốc trong những quốc gia của họ qua sự vi phạm luật bảo vệ trẻ con và những nhiệm vụ cảnh sát.  Giáo hoàng, nói tóm lại, không chỉ đơn giản là làm cho chuyện lạm dụng tình dục và buôn bán bất hợp pháp trẻ con trên thế giới được dễ dàng, mà còn đứng đầu trong một âm mưu phạm tội ác chống chủ quyền của những quốc gia khác và luật lệ của các quốc gia.

Theo luật quốc tế, những hành động như vậy là một hành động gây chiến, và tuyên bố những kẻ có trách nhiệm là kẻ thù của nhân loại là chính đáng.

Do đó, hãy cho thế giới biết rằng, Jorge Bergoglio, người đứng đầu giáo hội La Mã, thật đúng là một kẻ thù của nhân loại.  Cho nên, ngày thứ Năm, 1 tháng 8, 2013, một trát tòa của Tòa Án Công Lý  Quốc tế về luật thông thường ở Brussels đã ban ra nhằm hãy bắt giữ ngay và mang ra xét xử Jorge Bergoglio về những tội ác này.

Cũng để cho thế giới nhận biết là, như là một tổ chức tội phạm quốc tế đã được chứng minh là tiến hành trong việc buôn bán bất hợp pháp con người, rửa tiền và hành hạ trẻ con, giáo hội Ca-tô Rô-ma là một Tổ Chức Tội Phạm Quốc Tế đã tiến hành chiến tranh chống nhân loại, chống những con em và luật pháp của nhân loại.

Do đó, giáo hội Ca-tô Rô-ma phải chịu mọi trừng phạt theo bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc chống những Tổ Chức Phạm Tội Ác Quốc tế (2000).  Những trừng phạt này gồm có tịch thu nguồn tài chính, tài sản của giáo hội, bắt giữ những viên chức của giáo hội, và trả lại mọi đất đai và hiện vật cưỡng chiếm còn giữ trong giáo hội (3)

Thực tế là, những tập đoàn đã được nhận biết là tội phạm như Vatican và giáo hội Ca-tô đã mất đi quyền tồn tại, và nhân loại văn minh đã xem xét để giải thể giáo hội.  Không chỉ là tài sản của giáo hội mà những chính sách, giáo luật và quyền uy của giáo hội đều phải hủy bỏ vĩnh viễn.  Và bất cứ người nào dự phần trong những tổ chức đã bị bãi bỏ này hoặc đóng góp cho những hoạt động của chúng là phạm tội ác cấu kết với những kẻ đã bị kết án là phạm tội.

Những viên chức cao cấp chỉ đạo của giáo hội La mã, bắt đầu với giáo hoàng Francis, thực tế là những kẻ đang trốn chạy công lý, theo tinh thần những trát tòa yêu cầu bắt giữ với thiện ý ban ra ngày 1 tháng 8 và trước đó, ngày 5 tháng 3, 2013. (4) Do đó, những viên chức này của giáo hội không còn bất cứ một yêu sách nào có tính cách pháp lý và đạo đức đòi hỏi bất cứ ai phải trung thành hay vâng lời, và cả hai những viên chức này và tổ chức của họ đều phải bị tích cực bác bỏ và tổ chức của họ bị bãi bỏ, theo luật định.

Trên bình diện rộng lớn hơn, sự lên án và bãi bỏ tổ chức của cái định chế tội phạm này không chỉ là hợp pháp và cần thiết, mà đáng lẽ đã phải thi hành từ lâu.  Vì là một sự kiện bất khả phủ bác, qua nhiều thế kỷ, giáo hội La-mã đã hành động như là một quyền lực cướp đoạt, đã gây chiến chống nhân loại một cách không hạn chế.

Giáo hội La-mã và những chính quyền tay sai đã tấn công bất hợp pháp, chiếm giữ và phá hủy các quốc gia khác, chiếm đoạt đất đai, của cải và sinh khí của các quốc gia này, tiến hành những cuộc chiến xâm lăng độc ác và diệt chủng chống các dân tộc khác, giết hại hàng triệu người, hạn chế và phá hoại nhân quyền và tự do của họ, cướp đoạt, tra tấn và giết bỏ vô số trẻ em, và tạo trong thế giới một tình trạng sợ hãi,  phụ thuộc và nghèo nàn.  Và những tội ác này còn tiếp tục ngày nay, với sự giúp đỡ của nhiều chính quyền trên khắp thế giới.

Một số những quyền lực cấu kết, gồm có Vua nước Anh và chính quyền và các giáo hội Gia Nã Đại, cũng đã bị kết án bởi Tòa án của chúng tôi vì những tội ác diệt chủng đó, và nay cũng phải theo cùng án lệnh bãi bỏ tổ chức và vô hiệu hóa.  Những chính quyền hay cơ quan nào trên thế giới còn tiếp tục công nhận hoặc trợ cấp cho giáo hội tội phạm La mã và những viên chức chỉ đạo của giáo hội thì cũng coi như là tham gia vào một tội ác và cũng phải chịu những trừng phạt.

Đặc biệt là, chính quyền Ý, qua những giao kết với Vatican theo Hiệp Ước Lateran, là một tham dự viên tích cực trong những tội ác của giáo hội Ca-tô Rô-ma, và qua hiệp ước này, tham dự vào âm mưu phạm tội và những tội ác chiến tranh của giáo hội Ca-tô.

Chính quyền Ý và quốc gia nào tài trợ hay công nhận Vatican thì có thể bị coi như là những chế độ khủng bố, lừa đảo, là mối đe dọa cho nhân loại, và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp, phải chịu những sự trừng phạt thường quy định để chống những quốc gia gây chiến.

Và đây là điểm trọng yếu của vấn đề: trích dẫn lời của Lord Acton, tại sao lịch sử cần thiết phải tuyên bố sự phán xét các chế độ tội phạm khi luật pháp thế tục từ chối không thi hành.  Ngày nay, lịch sử hiện thân trong khả năng của con người ở khắp mọi nơi để đòi lại luật pháp và dùng luật pháp để giải thể những quyền lực trong nhiều thế kỷ đã đàn áp họ và hủy diệt con em của họ.,

Tòa án Quốc Tế Về Luật Thông Thường là bước đầu tiên để đòi lại luật này, và sự kết án của Tòa đối với giáo hoàng Benedict XVI và Vatican trong tháng Hai vừa qua là sự mở đầu một loạt những pháp lệnh để cho khắp thể giới biết.  Ngày nay, bản tuyên cáo ngày 4 tháng 8 này là bước kế tiếp để hủy bỏ quyền lực của một đoàn thể lâu đời và tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại: Giáo hội La-mã.

Như vậy, bàn Tuyên Cáo này vừa là một khẳng định mục đích và là một công cụ hợp pháp từ đó con người ở khắp mọi nơi đều có thể dựa vào luật pháp và công lý, và thi hành án lệnh của lịch sử và Tòa án này đối với Vatican và chế độ tội ác của Vatican.

Do đó, để biết và thi hành là:

1.  Jorge Bergoglio, người được gọi là giáo hoàng của giáo hội La-mã, là một tội phạm đang bị truy lùng dựa theo luật quốc tế.  Mọi người đều có bổn phận giúp đỡ những chánh án địa phương và nhân viên phụ tá của Tòa án này để bắt giữ Bergoglio và đưa ông ta ra Tòa án về Luật thông thường xét xử và trừng phạt.

2.   Cho tới nay, Giáo hội Ca-tô Rô-ma đã bị công bố là một tổ chức tội phạm quốc tế, đã mất đi quyền có tài sản và quyền lực, và quyền tồn tại như là một đoàn thể.  Là một tổ chức, giáo hội Ca-tô Rô-ma tức khắc bị giải thể, và những chính sách và giáo luật của giáo hội bị hủy bỏ.  Mọi người không được liên kết hay tài trợ cho đoàn thể tội ác này, nếu không sẽ bị phạt hay cầm tù.

3.   Mọi công dân của mọi quốc gia được phép hỗ trợ trong việc tích cực bãi bỏ tổ chức của Giáo hội Ca-tô Rô-ma và Vatican, tịch thu một cách hòa bình những tài sản của đoàn thể này, và bắt giữ như là các công dân các viên chức và giới giáo sĩ, đặc biệt là được biết là những kẻ đã xâm phạm tình dục trẻ em.

Cùng với Trát tòa ngày 1 tháng 8, 2013, bản tuyên cáo này, được ký và đề ngày, sẽ thiết lập quyền được phép hợp pháp để thi hành những hành động này.  Những sự kiện này và quyền năng của Tòa án nay được công bố và  phê chuẩn bởi người thông báo bản công bố này.

Ban hành ngày 4 tháng 8, 2013 ở Brussels, Bỉ, dựa trên quyền năng của Tòa Án Quốc Tế Về Luật Thông Thường.  Bản Tuyên Bố này được phát hành bằng 9 thứ tiếng và được công bố trong 21 quốc gia, và trên khắp thế giới.

George Dufort, LL.B., Secretary of the Court

4 August, 2013

ICLCJ - 04/08/13

LỜI BÀN CỦA TCN:

Lẽ dĩ nhiên, không mấy ai tin tưởng là ITCCS sẽ thành công đạt được những mục đích nêu trên, vì luật của tòa án quốc tế này thuộc loại “luật không có tính cách bắt buộc pháp lý” (soft law), cũng như các Nghị Quyết của Liên Hiệp Quốc, Quốc Hội Âu Châu, hay bản Tuyên Ngôn Quốc tế về Nhân Quyền (Universal Declaration of Human Rights), và lẽ dĩ nhiên mấy Nghị Quyết ấm ớ của mấy ông bà dân biểu cắc ké Mỹ xía vào chuyện nội bộ Việt Nam.   Tuy nhiên, đó là một tiếng nói chính thức của một cơ quan luật pháp Quốc tế, do đó cũng có ảnh hưởng phần nào trên chính trường Quốc tế, và nhất là nhân dân thế giới có được cơ hội để biết về bộ mặt thật của Giáo hoàng Francis cũng như Giáo hội Ca-tô Rô-ma, bất kể giáo dân ca tụng ông ta như thế nào, hoặc vẫn huênh hoang cho rằng mình ở trong một “hội thánh”. 

Nhà Nước Việt Nam nên báo cho giáo hội Ca-tô Việt Nam là giáo hội đang nằm trong một Tổ Chức Tội Phạm Quốc Tế.  Con đường duy nhất để thoát ra khỏi điều ô nhục này là từ bỏ sự lệ thuộc Vatican, trở về với dân tộc với danh chính ngôn thuận: giáo hội Ca-tô độc lập Việt Nam. 

Nhà Nước và nhân dân phi Ca-tô cũng nênnghĩ đến chuyện đòi lại những cơ sở, chùa chiền của Phật Giáo và của quốc gia mà trước đây đã bị Ca-tô Giáo dựa vào thế lực thực dân Pháp và chính quyền Ca-tô ở miền Nam cưỡng đoạt.  Người Ca-tô cũng nên suy nghĩ về “hội thánh” của mình trước những sự kiện về Vatican và Giáo hội Ca-tô Rô-ma trên diễn đàn quốc tế. (TCN)

_________________

[SH: xin đọc thêm :

- "Đã đến lúc phải khôi phục Báo Thiên: Tinh Hoa Việt Tộc" của Quốc Thắng.

- Tòa Án ITCCS Tuyên Bố: Giáo Hội Ca Tô Rô Ma Là Một Tổ Chức Tội Phạm Quốc Tế của Lý Thái.

 

Saturday, August 3, 2013

ITCCS Update: Roman Catholic Church Declared a Transnational Criminal Organization

10:51 PM

http://www.vaticancrimes.us/2013/08/itccs-update-roman-catholic-church.html

::: BREAKING NEWS :::

The Roman Catholic Church is Declared a Transnational Criminal Organization:

The Brussels Proclamation of August 4, 2013

A Legal Notice and Instrument issued by
The International Common Law Court of Justice (ITCCS)

http://3.bp.blogspot.com/-cduuYjENX0Y/Uf3tnGIJYfI/AAAAAAAAB4k/PavLViiv8GM/s320/pope-francis-jorge-bergoglio.jpg

"I do not agree with your presumption that Popes and Kings cannot be judged like other men, or are incapable of wrong. If there is any presumption, it is the other way, against holders of power ... There is no worse heresy than that the office sanctifies the holder of it. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Historic responsibility must therefore make up for the want of legal responsibility."

Lord Acton, 1887

BRUSSELS -- On February 25, 2013, the Roman Catholic Church and its highest officials were lawfully convicted of engaging in Crimes against Humanity and an international Criminal Conspiracy to aid and abet child trafficking. This verdict of the International Common Law Court of Justice found that the Church and its governing body, the Vatican, Incorporated, constitutes a criminal body under international law. (1)

On July 11, 2013, Pope Francis 1, Jorge Bergoglio, confirmed the criminal status of his church by establishing new internal church policies that counsel and compel criminality among his followers, clergy and employees. These policies and Bergoglio's own public statements reaffirm the existing canon law that protects child rapists, Crimen Sollicitationis, by directing all Catholics to suppress evidence of child rape and trafficking within their church, and threatening punishment of those who disclose such evidence. (2)

By these remarks and policies, Bergoglio has not only ordered his followers to break the law but to commit treason in their own countries by violating child protection laws and undermining police agencies. The Pope, in short, is not simply facilitating international child abuse and human trafficking, but is heading a criminal conspiracy against the sovereignty of other states and the law of nations.

Under international law, such actions amount to an act of war; and those responsible are justifiably declared to be an enemy of peace-loving humanity.

Let it be known to the world, therefore, that Jorge Bergoglio, the head of the Church of Rome, is indeed such an enemy of humanity. Accordingly, on Thursday, August 1, 2013, a Bench Warrant Order was issued by the International Common Law Court of Justice in Brussels for the immediate arrest and trial of Jorge Bergoglio for these crimes.

Let it also be recognized that as a proven international criminal body engaged in human trafficking, money laundering and child torture, the Roman Catholic Church constitutes an International Criminal Organization that is waging war against humanity, its children, and its laws.

Accordingly, the Roman Catholic Church is subject to all of the sanctions provided by the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000). These sanctions include the seizure of all funds, property and assets of the Church, the arrest of Church officers, and the return of all stolen lands and goods held by the Church. (3)

In effect, recognized criminal bodies like the Vatican and its church have forfeited their right to exist and are considered by civilized humanity to be dissolved. Not only their wealth but their policies, laws and authority are forever annulled. And anyone who participates in such disestablished organizations or who pays for their operations is committing a crime by colluding with convicted felons.

The top officers of the Church of Rome, starting with Pope Francis himself, are in fact fugitives from justice, under bona fide arrest warrants issued on August 1 and earlier, on March 5, 2013. (4) Therefore, these church officers no longer have any legal or moral claim to the allegiance or obedience of anyone, and both they and their organization must be actively repudiated and disestablished, under the law.

On a broader level, the conviction and disestablishment of this criminal institution is not only legal and necessary, but long overdue. For it is an indisputable fact that for centuries, the Church of Rome has acted as a predatory foreign power waging unrestricted warfare against humanity.

The Church of Rome and its client governments have unlawfully attacked, occupied and destroyed other nations, raped and drained lands of their vast wealth and vitality, waged cruel wars of aggression and genocide against other peoples and murdered millions of them, restricted and subverted their rights and liberties, stolen, tortured and destroyed countless children, and kept the world in a state of fear, dependency and impoverishment. And these crimes continue today, with the help of governments around the world.

Some of these colluding powers, including the Crown of England and the government and churches of Canada, have also been indicted and convicted by our Court for such genocidal crimes, and now stand under the same legal order of disestablishment and annullment. But any government or agency in the world that continues to recognize or subsidize the criminal Church of Rome and its officials is objectively engaged in a crime and is also subject to sanctions.

In particular, the government of Italy, through its obligations to the Vatican under the so-called Lateran Treaty, is an active participant in the crimes of the Roman Catholic Church, and through this Treaty is engaged in the same Criminal Conspiracy and War Crimes of that Church.

The Italian government and any state that funds or recognizes the Vatican can therefore justifiably be considered rogue terrorist regimes that are a threat to humanity, and are subject to the full weight of the law, sanctions and force normally employed against war-making nations.

And this is the nub of the issue: why it is necessary, to quote Lord Acton, for history to pronounce judgement on criminal regimes when established laws refuse to do so. Today, history is embodied in the capacity of men and women everywhere to reclaim the law and use it to disestablish the powers that have for centuries oppressed them and destroyed their children.

Our International Common Law Court of Justice is a first step in this reclamation, and its conviction of Pope Benedict and the Vatican last February was an opening salvo heard around the world. Today, this August 4 Proclamation is the next step in annulling the power of the oldest and most violent corporation in human history: the Church of Rome.

As such, this Proclamation is both a statement of purpose and a Legal Instrument by which men and women everywhere can adhere to the law and justice, and enforce the verdict of history and this Court against the Vatican and its criminal regime.

Therefore, let it be known and enacted that:

1. Jorge Bergoglio, the so-called Pontiff of the Church of Rome, is a wanted criminal under international law. All men and women are compelled to assist the Sheriffs and deputized Agents of this Court in arresting Bergoglio and bringing him into our Common Law Court for trial and sentencing.

2. As of this date, the Roman Catholic Church is declared to be a transnational criminal organization that has forfeited its wealth, property and authority, and its right to exist as a corporate body. It is forthwith dissolved as an organization, and its policies and laws are annulled. All persons are compelled to neither associate with nor fund this criminal body, under pain of fine and imprisonment.

3. All citizens of every nation are authorized to assist in the active disestablishment of the Roman Catholic Church and the Vatican, Incorporated, by peacefully seizing the assets, property and wealth of this Corporation, and performing citizen arrests on Roman Catholic Church officials and clergy, especially known or suspected child rapists.

This Proclamation, signed and dated by the user, will constitute the legal authorization of these actions, as will the adjoining Bench Warrant Order issued by our Court on August 1, 2013.

These facts and the authority of the Court are hereby proclaimed and ratified by the Bearer of this Proclamation.

Issued on the Fourth Day of August in the year 2013 in the City of Brussels in Belgium, under the authority of The International Common Law Court of Justice

This Proclamation is issued in nine languages and is being proclaimed publicly in twenty one countries, and across the world

George Dufort, LL.B., Secretary of the Court

4 August, 2013

ICLCJ - 04/08/13

____________________

Bài liên quan:

- ITCCS Tuyên Bố: Giáo Hội Ca Tô Rô Ma Là Một Tổ Chức Tội Phạm Quốc Tế (Lý Thái tổng hợp)

- Một Văn Kiện Của ITCCS [Tòa Án Quốc Tế Xét Xử Tội Ác Của Giáo Hội và Chính Quyền] - Trần Chung Ngọc dịch

- Vatican Sẽ Điều Trần Trước LHQ Về Ấu Dâm (Tin BBC)

 


Các bài tôn giáo cùng tác giả


 ▪ “Ngày Tận Thế” của Ki Tô Giáo  - Trần Chung Ngọc

Cây Thập Giá Trong Kitô Giáo - Trần Chung Ngọc

Cải đạo á châu ? Một ảo tưởng ! - Trần Chung Ngọc

Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” - Trần Chung Ngọc

Giê-su Ki-tô - Cuộc Đánh Cá Của Người Vô Thần - Trần Chung Ngọc dịch

Hình Ảnh Suy Thoái Của Ki Tô Giáo Trên Thế Giới - Trần Chung Ngọc

Huyền Thoại Cứu Rỗi  - Trần Chung Ngọc

Lịch Sử các Giáo Hoàng - Trần Chung Ngọc

Những Lời Châu Ngọc Về Ki-tô giáo - Robert G. Ingersoll - Trần Chung Ngọc

Những Yếu Tố Chính Đưa Đến Sự Suy Thoái - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 1 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 2 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 3 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 4 - Trần Chung Ngọc

TÔI ĐỌC CUỐN: “Hai Ngàn Năm Một Thuở: Chứng Từ Của Một S - Trần Chung Ngọc

Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 1 - Trần Chung Ngọc

Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 2 - Trần Chung Ngọc

Tại Sao Ki Tô Giáo Phải Suy Thoái - Trần Chung Ngọc

Tản Mạn Về Thần Học Ki-Tô Giáo - Trần Chung Ngọc


▪ 1 2 3 4 5 6 >>>

Trang Trần Chung Ngọc
Đó đây


2022-09-23 - Mua Dong 1991 - Tap 8: Nguyen Tac Bat Di Bat - Phim tai lieu 30 nam su kien Lien So

2022-09-19 - 3 Hiii LỪ.A THẦY P.HẢN BẠN. - Rất hay. Mời các bạn nghe cho kỹ.

2022-09-18 - Ổi Xanh: 077. Cách mạng trắng đi về đâu? -

2022-09-17 - Đàn em tiết lộ “thằng Danh cắt cỏ” … thành Thủ Tướng … chết sặc với thằng cắt cỏ -

2022-09-15 - NGUYỄN H CHÁNH đang thổi gió CHỐNG CỘNG vào Việt Nam -

2022-09-15 - Tại sao - Thất bát, mất trắng 30 triệu đô la gọi vốn ! Việt Kiều Mỹ John Lê khai phá sản công ty ở Việt Nam -

2022-09-13 - Vài Sự Kiện Lịch Sử Về Chữ "Trắng" Trong "Cách Mạng Trắng" -

2022-09-13 - Thiếu Tướng Hoàng Kiền: "Chưa Bao Giờ Việt Nam Có Hai Quốc Gia" -

2022-09-13 - Bây giờ thì tới "ông anh đó" -

2022-09-12 - Kỷ niệm 21 năm 11-09-2001 … bị khủng bố tấn công… - / "Từ Thủ Đô TV” với LS Thiên▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2022-08-27 - Trả lời anh như sau về bình luận của anh Hiền Nguyễn - FB Trần Ly -

● 2022-08-14 - Lên án XÂM PHẠM TỰ DO TÍN NGƯỠNG của các chiên - FB Lý Thái Xuân -

● 2022-08-12 - Thành quả đáng trân trọng - Tin Vui: "Trở Về Với Dân Tộc" theo đạo Bác Hồ - FB Hai Ha Tran -

● 2022-08-11 - Đây là "văn hóa" của tín đồ đạo Công Giáo La Mã người Việt Nam phản ứng với sự thật - Chiên Trần Quang Đức -

● 2022-08-10 - TỘI NÓI LÁO - Việt Nam ta nên học cái hay - không bắt chước cái dở của Mỹ - Lão Ông -

● 2022-08-09 - Điều kiện vào Thiên đàng của Chúa - do Ri Nguyễn sưu tầm và nhắc nhỡ - Ri Nguyen -

● 2022-08-09 - Chiến sự Ukraine: Đừng tin các chuyên gia "ghế bành" ! - Mike Wilson -

● 2022-08-08 - Không ai nói rằng "Trả thù, giết người, ấu dâm, và tàn sát trẻ em" là THÁNH THIỆN cả, ngoại trừ cái "ĐẠO T - FB Giuse Nguyễn -

● 2022-08-07 - Tội nghiệp cho thầy (hiệu trưởng)! - FB Thanh Vân -

● 2022-08-07 - Tại sao bên Công giáo La Mã có nhiều ngày lễ quá vậy? Nhất là ở Việt Nam. - Hàn Mặc Khải -

● 2022-08-07 - Ba câu chuyện kinh nghiệm bản thân, kính gửi ông hiệu trưởng Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia, Hà Nội - FB Lý Thái Xuân -

● 2022-08-07 - Bắt chước người ta mà không hiểu nguồn cơn. Người ta cười vào mặt nè. - Cộng đồng mạng -

● 2022-08-04 - Tại sao tôi nói "VNCH và QLVNCH một di sản Quân phiệt đánh thuê"! - Giác Hạnh -

● 2022-08-04 - Xem TLTV Minh Tiến bình luận: "Nóng ở Nghệ An | Ở đâu có LINH C.Ẩu ở đó Kém phát triển! " - Dong Nguyen -

● 2022-08-04 - Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đến viếng Đài Loan để làm gì ? - Mike Wilson -

● 2022-08-04 - Nga đưa siêu pháo "vua chiến trường" 2S7 "Pion" tới Nam Ukraine! - MW -theo Avia pro -

● 2022-08-04 - Bàn cờ quân sự: Putin tung 2 lá bài ÁP CHẾ phương tây ! - Mike Wilson -

● 2022-08-04 - Vấn đề "khai phóng" trong văn hóa giáo dục: "Cũng cờ, cũng trượng, cũng xênh xang" - Lão Ông -

● 2022-08-03 - Đạo Chúa có tôn trọng "tự do tín ngưỡng" của người khác hay không? - Hoàng Hp Minh sưu tầm -

● 2022-08-02 - Greg Hùng Trần: Nga đánh giặc đầy MƯU TRÍ ! Lành gáo, vỡ làm môi, lôi thôi đập bỏ. - Mike Wilson -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 >>>