●   Bản rời    

Câu chuyện của Cụ Nguyễn Hồng Hải - làm tôi nhớ đến một người

Subject: Hãy trả lạ i sự thật cho lịch s ử FW: TÔI Đ Ã GẶP KẺ Ă N THỊT NGƯ ỜI: An h em Nhà N gô Đình Di ệm - sứ th ần và con chiên của nước Vatic an = tam đ ại
Việt gi an đàn áp Phật giáo.
From: Tran Quang Dieu
Date: Thu, December 18, 2014 6:38 am

Câu chuyện mổ bụng moi gan ăn nhậu mà Cụ Nguyễn Hồng Hải đã kể. Trong đấy, người thuật lại ("thượng sĩ Của") chuyện mình nhậu gan vốn là lính của Lê Quang Tung dưới thời ông Diệm?

Điều đó làm tôi nhớ đến một người vào những lúc cũng dưới quyền của Lê Quang Tung (Lê Quang Tung này, theo Trung Tướng Trần Văn Đôn đã cho biết, thì đó là người đã "chỉ huy tổng quát" trong việc tấn công Chùa Xá Lợi đêm 20.8.1963) đã từng chỉ huy giựt sập Chùa Diên Hựu (còn gọi là Chùa Một Cột) ở Hà Nội vào ngày 10 tháng 9 năm 1954. Người đó là Trần Văn Kính, qua hai cuốn sách mà trước đây tôi đã từng nêu dẫn như sau:

Ai đặt mìn giựt sập chuà Một Cột?

Những ai đã từng đặt chất nổ đánh sập chùa một cột [ chùa Diên Hựu ] được xây vào năm 1049 dưới thời nhà Lý? Trong hai cuốn sách đều xuất bản tại Hoa Kỳ:
a) "Tìm Hiểu Hai Bộ Mặt "Công giáo" La mã" của Trần văn Anh, Mẹ Việt Nam xb năm 2000, trang 62 – 63;
b) "Đến Bờ Ảo Vọng", của Lê Trọng Văn, xb 1996, trang 44 – 45. Câu chuyện như sau:

a) "CHÍNH SÁCH PHÁ HỦY NỀN VĂN HÓA KHÁC CỦA NGƯỜI GIA TÔ CUỒNG TÍN.
Chính sách hay chủ trương phá hủy nền văn hóa khác (nghĩa là khác với Gia Tô) là một trọng tội và là một điều rất ngu xuẩn. Tôi muốn nói đến vụ phá hủy Chùa Một Cột của toán lính Gia Tô.

Ngôi chùa lịch sử nầy được xây cất vào khoảng năm 1062 - 1064 (?) đời nhà Lý cho đến ngày Pháp rút lui khỏi Hà Nội và khỏi miền Bắc nước ta (1954). Chùa Một Cột là tài sản chung của quốc gia, tuy gọi là Chùa nhưng đặc trưng của nó là biểu tượng của văn hóa Việt Nam nói riêng, và văn hóa Đông Phương nói chung. Lịch sử sẽ phán xét việc phá hoại có tính chất ngu xuẩn, đê hèn nầy, và nhân dân Việt Nam sẽ phỉ nhổ chủ trương nầy.

Ngày 10 tháng 9 năm 1954 toán lính Gia Tô của giám mục Lê Hữu Từ và linh mục Hoàng Quỳnh đã đặt mìn giật sập Chùa Một Cột. Toán lính Gia Tô nầy từ Bùi Chu - Phát Diệm lên tạm trú tại trường Thiếu sinh quân Hà Nội để chờ phương tiện di cư vào Nam. Một nhóm lính Gia Tô trong đó có cai Long tham dự vào việc đặt mìn giật sập Chùa Một Cột vào đêm 10.9.1954 do sự chỉ huy của Trần Văn Kính (Sau nầy cựu Trung tá Kính qua Mỹ và định cư tại California theo diện HO, dưới thời Ngô Đình Diệm ở trong đơn vị Liên binh Phòng Vệ Phủ Tổng Thống dưới quyền Lê Quang Tung). Cai Long sau này là Thượng sĩ thuộc Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 46, Sư Đoàn 25 bộ binh. Thượng sĩ Long là bạn thân từ hồi còn nhỏ với Trung tá Nhảy Dù Đào Văn Hùng, cựu Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 3 Dù và Trung đoàn trưởng Trung đoàn 46 bộ binh. Thượng sĩ Long đã vui miệng khoe thành tích giật sập Chùa Một Cột trong lúc vui say cùng đồng đội. Cho tới khoảng tháng 6 năm 1970, Thượng sĩ Long ngà ngà say rượu, lấy súng M.16 tìm bắn Trung úy Phương và một số đồng ngũ, nên ông bị lính của Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 46 bắn chết. Những dữ kiện nầy xảy ra về Thượng sĩ Long có nhiều người được biết hiện có mặt tại Mỹ như: cựu Chuẩn Tướng Lều Thọ Cường, cựu Đại úy Lê Văn Thúy hiện định cư ở California, cựu Đại úy Trần Ngọc Nhân hiện ở Houston, Texas.

Ngôi chùa Một Cột ta thấy hiện nay là chùa mới xây vào năm 1955. Tin tức về ngôi Chùa Một Cột trước đây chỉ được biết phong phanh rằng, trước khi rút đi Pháp đã cho giật sập. (Sao Pháp không cho giật sập nhà thờ Lớn ở Hà Nội thử đi? - tqd). Tình cờ sự thật lại lộ ra, đúng như lời bàn của thiên hạ "Không có gì bí mật dưới ánh mặt trời".". (Trần Văn Anh, "Tìm Hiểu Hai Bộ Mặt Của Giáo Hội La Mã Qua Nhiều Thế Kỷ", Mẹ Việt Nam, USA, 2000, tr 63.)

b) ”Ngày 10 tháng 9 năm 1954, toán lính Gia-Tô của giám mục Lê Hữu Từ và linh mục Hoàng Quỳnh đã đặt mìn giựt sập chùa Một Cột. Toán lính nầy từ Bùi Chu – Phát Diệm lên tạm trú tại trường Thiếu Sinh Quân Hà Nội để chờ phương tiện di cư vào Nam. Đêm 10 tháng 9 năm 1954 giựt sập chùa Một Cột này do sự chỉ huy của Trần Văn Kính, trong đó có ông Cai Long. Cai Long sau nầy là Thượng Sĩ thuộc Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 46, Sư Đoàn 25 Bộ Binh. Thượng Sĩ Long là bạn thân từ hồi còn nhỏ với Trung Tá nhảy dù Đào Văn Hùng, cựu Tiểu ĐoànTrưởng Tiểu Đoàn 3 Dù, Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 46 Bộ Binh. Thượng Sĩ Long đã vui miệng khoe thành tích giựt sập chùa Một Cột trong lúc vui say cùng đồng đội. Cho tới khoảng tháng sáu năm 1970, Thượng Sĩ Long ngà ngà say rượu, lấy súng M.16 tìm bắn Trung Úy Phương và một số đồng ngũ, nên ông bị lính của Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 46 bắn chết. Những dữ kiện nầy xảy ra về Thượng sĩ Long có nhiều người được biết hiện có mặt tại Mỹ như: cựu Chuẩn Tướng Lều Thọ Cường, cựu Đại Úy Lê Văn Thúy hiện định cư ở California, cựu Đại Úy Trần ngọc Nhân hiện ở Houston, Texas “ ("Đến Bờ Ảo Vọng", của Lê Trọng Văn, xb 1996, trang 44 – 45.)

Trần Quang Diệu
_________________
From: "THANHTHUY thanhthuy280580@yahoo.com.au [NguoiVietQuocGia]"
Sent: Thursday, 18 December 2014, 12:04
Subject: [NguoiVietQuocGia] Tôi Đã Gặp Kẻ Ăn Thịt Người ...: Anh em Nhà Ngô Đình Diệm - sứ thần và con chiên của nước Vatican = tam đại Việt gian đàn áp Phật

Đọc bài viết "Tôi Đã Gặp Kẻ Ăn Thịt Người " của tác giả Nguyễn Hồng Hải ở dưới, tôi thấy (về đa số) thì người ThiênChúaGiáo có vẻ hung dữ hơn người Phật Giáo. Điển hình qua phản hồi trên các diễn đàn. Chúng ta thử kiểm lại những gì đã viết ra từ 2 giới người nầy trên các diễn đàn. Xin nhấn mạnh là tôi chỉ nói đa số thôi.

*Nhóm các anh chị (Phật Giáo): Trọng Lưu=Trần Loan Châu=Bà Hột Xoàn...họ chửi nhưng không ác độc...mà đôi khi lại...buồn cười!?

*Nhóm kia (ThiênChúaGiáo): rất nhiều, điển hình như nhóm Sosephạmtrọngluật, LÊDUYSAN, DINHVIETTRI=Giáng Ngọc...thì rất hung dữ, tàn bạo...bao gồm cả người bạn An-Nam của tôi vốn là "cựu" tín đồ TCG.

_________________________
From: "Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [GoiDan]"
Sent: Thursday, 18 December 2014, 11:00
Subject: Tôi Đã Gặp Kẻ Ăn Thịt Người ...FW: Anh em Nhà Ngô Đình Diệm - sứ thần

● Bản rời

Tôi Đã Gặp Kẻ Ăn Thịt Người


Nguyễn Hồng Hải


http://sachhiem.net/LICHSU/N/NgHongHai.php


01-Nov-2014
Đó đây


2024-04-12 - 326-2: Vì Sao Không Thể Đặt Tên Đường Lê Văn Duyệt Ở Quãng Ngãi? -

2024-04-12 - 326-1: Người Việt Theo Đạo Ki-tô La-mã Nhớ Ơn Lê Văn Duyệt -

2024-04-12 - Tại Sao Bộ Giáo Dục Chọn Ông Trùm Lật Sử Vũ Minh Giang Làm Tổng Chủ Biên - Xuyên Suốt Sách Giáo Khoa Lịch Sử.

2024-04-10 - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican - Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher thăm Việt Nam từ ngày 9 - 14/4, theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican đến Việt Nam.

2024-04-10 - Lm Tây Ban Nha qua đời vì bỏng khi đốt lửa Phục sinh. Thay đổi lớn ở Giáo phận Rôma -

2024-04-08 - Đạo là gì? Chúa và các Cha còn chẳng biết đạo là gì mà đòi dạy đạo - Theo linh mục Nguyễn Khắc Hy thi "ĐẠO" ở trong các nhà thờ. Ai vào nhà thờ thì mới CÓ ĐẠO, ra khỏi nhà thờ thì HẾT ĐẠO!

2024-04-08 - Nguy cơ DBHB từ bộ phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình -

2024-04-08 - LM Ridsdale đang phải chịu mức án tối đa là 40 năm tù sau khi nhận - tội hiếp dâm 72 trẻ em khi làm linh mục giáo hội Ca-tô Rô-ma giữa thập niên 1970 và 80. Các thám tử tội phạm tình dục đã đưa ra thêm 62 tội danh cho linh mục 89 tuổi này khi họ tiếp tục điều tra

2024-04-06 - NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ NHÀ NGUYỄN - Trong ”Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản” ngày 21/9/1923, Nguyễn Ái Quốc viết: ”Triều đình và vua quan (nhà Nguyễn) lệ thuộc tuyệt đối vào chính quyền Pháp. Họ bị chủ Pháp khinh bỉ và nhân dân ghét”.

2024-04-05 - Người dân mong Đảng phải quyết tâm chống tham nhũng, không bỏ giở giữa chừng -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -

● 2024-01-28 - Quận Utah cấm Kinh Thánh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở - Ri Nguyen -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>