●   Bản rời    

Phải thi đậu môn lịch sử mới có thể được cho vô Quốc Tịch

Subject: Luật của U SA_&_Austr alia là ph ải thi đậu về
môn lị ch sử mới có thể đượ c cho vô Q uốc tịch!
From: Tran Quang Dieu
Date: Sun, July 13, 2014 1:12 am
To: "vhungvu07@yahoo.com.au" ,...

Luật Di Trú của USA & Australia là phải thi đậu về môn lịch sử mới có thể được cho vô Quốc Tịch!

Các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc v.v... người ta rất xem trọng về lịch sử bằng cách di dân đến từ những nước khác bắt buộc phải thi đậu về lịch sử trước khi được cấp quyền công dân (Quốc Tịch). Ai thi rớt về lịch sử thì phải về học lại chờ dịp khác!

Tại sao vậy?

Bởi vì, có lẽ phần nào đó mang ý nghĩa như câu nầy mà tôi đã muốn nhấn mạnh: Không tìm hiểu, duy trì và phát triển kiến thức về lĩnh vực lịch sử là đồng nghĩa với chính sách chủ trương ngu dân!

Chuyện học các bộ môn về khoa học, kỹ thuật, nghề nghiệp để dễ tìm việc làm, dễ xử lý lương phạn và miếng cơm manh áo v.v... là lẽ tất nhiên. Nhưng xem thường lịch sử là vô trách nhiệm đối với Tổ Quốc.

Việt Nam rất nên để ý và lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm (thi lịch sử như luật Di Trú của USA, như Australia v.v... để mới có thể nhận hộ chiếu sau khi có tư cách quốc tịch).

Việt Nam, bất cứ lúc nào, bằng chế độ nào lãnh đạo mà xem thường lịch sử là không thể được.

Trần Quang Diệu

____________________
From: tranquangdieu@hotmail.com
Subject: Tiếp theo cùng chủ đề...FW: "Tuyên cáo" (sic) chà đạp quyền làm người?...FW: Tuyên cáo về chữ nghĩa và ý tưởng của Giao Điểm .
Date: Sun, 13 Jul 2014 14:40:25 +0700

Ông Giác Hạnh nêu lên mấy đoạn này là thực hữu và thực tiễn:

""Khoa học" đã trở thành "Tụ điểm" cho mọi trí thức đưa ra một phương án hành động "Giao Điểm" cụ thể và tất nhiên cái gì đã đến phải đến là nó lây rộng ra toàn Âu Châu và đưa đến cuộc cách mạng đẩy lùi Chế độ La Mã Vatican ra khỏi hệ thống Chính quyền Ý, rồi tiếp theo là các phong trào "Giao Điểm" Châu Âu vạch mặt tội ác của phe phù thủy phản khoa học và tất nhiên là bọn phù thủy phản khoa học này bị cộng đồng Giao Điểm Âu Châu đưa chúng vào tiến trình chính chúng thấy rõ sai lầm của "Thuyết Tạo Hóa".
Tôi cho rằng Phong trào Giao Điểm Việt Nam đã đến lúc cần phải đưa ra giải pháp "Tụ Điểm" để các nhà cách mạng, khoa học Việt nam vạch mặt bọn phù thủy này."


Vâng, trong lúc phản bác, vì biết rằng ông Nguyễn Văn Tâm (?) - "nguyenvantam@att.net" đã đưa ra hai chữ "Tụ Điểm" với thái độ xách mé vớ vẩn cho nên tôi nhân đó mà "làm" luôn về mấy thói đời "Tụ Điểm" (như "Tụ Điểm" Vatican qua giòng lịch sử để cuối cùng phải xin lỗi chẳng hạn!) nhằm phản bác rằng ông ấy đã phản lại quyền làm người của người khác về lý do tại sao ông ta dám xuyên tạc về một danh từ của một tổ chức từ thiện + trang Web của người ta (Giao Điểm) phải làm theo (đặt tên) ý ông ấy. Kỳ thật, "Tụ Điểm" vốn nó chưa hẳn đã là xấu! Thí dụ: Vào hồi nhà Trần, nhằm chống lại quân Nguyên Mông xâm lược, thì Bến Bình Than là một "Tụ Điểm" để tổ chức Hội Nghị Diên Hồng trưng cầu dân ý! V.v...

Còn trang Web Giao Điểm? Phải nói rằng, đấy là nghĩa cử đảm lược trí thức (mà chắc chắn họ sẽ bị đốt ngay tức khắc, nếu như hồi Trung cổ bằng Tòa Án Dị Giáo của giáo phiệt triều đình Rom), là nơi giao thoa học thuật, lịch sử, là "Tụ Điểm" của vô số tác giả Đông, Tây, nhiều cây viết giá trị - họ đã can đảm vung ngòi bút vạch mặt sự bất lương và dối trá qua nhiều lĩnh vực, nhất là giáo phiệt Vatican La Mã, mà hệ lụy ở đấy, qua các giáo giặc (như Đắc Lộ, Puginier, Pellerin,...) giáo gian (như Trần Lục, Nguyễn Bá Tòng, Phạm Ngọc Chi),... và Việt gian (như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ, Tạ Văn Phụng, Huỳnh Công Tấn, Nguyễn Thân, Ngô Đình Khả,...) đã từng ôm chân ngoại bang, làm cho Việt Nam vong quốc!

Thật vậy, chúng ta ước mơ, văn minh thời đại, sẽ có nhiều "Tụ Điểm" trên đất nước Việt Nam dám vạch mặt sự dối trá và giương cao sự thật bằng tinh thần độc lập tự quyết dân tộc nhằm đẩy bật ra ngoài những tâm cảnh vong nô thần phục ngoại bang, mà nghiêm trọng là chiếc niền kim cô niệt đầu qua nhiều thế hệ Việt Nam phải hạ mình cách nhục nhã, khom lưng, cúi đầu, phụng lịnh làm theo "đức vâng lời" đối với tha bang dị quốc, phản lại lợi ích dân tộc và vận mệnh quê hương của con cháu Lạc Hồng (Lạc Long Quân - Họ Hồng Bàng) mà lịch sử đã từng cho thấy.

Chúng tôi trịch trọng phản biện nghiêm túc và đàng hoàng chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ lỗ mãng, chửi đổng bằng những lời lẽ thô tục, bẩn thỉu như ông bà "hung vu " bằng điện thư của ông/bà như bên dưới!

Trần Quang Diệu
__________________
Date: Sat, 12 Jul 2014 23:04:29 -0700
Subject: Re: [DiendanDanToc] "Tuyên cáo" (sic) chà đạp quyền làm người?...FW: Tuyên cáo về chữ nghĩa và ý tưởng của Giao Điểm .
From: giachanh2014@gmail.com
To: vhungvu07@yahoo.com.au
...

Này cậu nhỏ Hùng Vũ, nếu thời VNCH 1 khi Ngô Đình Thục, Diệm, Cẩn, Nhu còn quyền lực, cậu có thể làm gì tôi nào?

Nói nghe thử chơi.

Giác Hạnh

_______ SH xin lỗi độc giả về lá thư dưới đây - chỉ là để chứng minh ______
2014-07-12 21:12 GMT-07:00
hung vu :
thằng già mắc dịch chờ chết giác hạnh răng không còn, (tục) mà còn hung hăng con bọ xít, như con chó điên ăn nói không biết suy nghĩ như một con người bất bình thường, chả lẽ cứ phải chửi hoài để dậy dỗ như thằng mất dậy lây lất đầu đường xó chợ...
mày thờ mày lạy thằng (tục) nào thì mày hãy nói về nó, tân bốc nó, ca tụng tô vẽ nó, mà mày thật sự có biết nó là (tục) gì đâu|?, chỉ tưởng tượng ra mà bò mà lạy với nhau chứ sự thật bản thân nó như thế nào thì đến bố mày cũng không biết rõ nói chi đến mày...
mày không cần phải quan tâm dùm người khác, họ lạy ai mày cứ mặc xác họ, mày thì có biết (tục) gì mà lên mặt dậy đời hả thằng mấy dậy giác hạnh, (tục) tao thấy mày ngu như chó cứ có ra gì đâu mà cứ lên mặt dậy đời làm tao muốn iả vào miệng mày quá con chó điên giác hạnh ...

______________________
On Sunday, 13 July 2014 1:49 AM,
Giac Hanh wrote:

Kính thưa Ông Trần Quang Diệu,

Dù cho Giao Điểm có là Quốc Doanh hay không Quốc Doanh, Giao Điểm đã trở thành phong trào vạch mặt Công giáo phản quốc. Đó là sự thật đáng được cộng đồng hải ngoại hưởng ứng.

Thời kỳ bên Anh quốc, khi Charles Darwin đưa ra khám phá "Khoa học" đã trở thành "Tụ điểm" cho mọi trí thức đưa ra một phương án hành động "Giao Điểm" cụ thể và tất nhiên cái gì đã đến phải đến là nó lây rộng ra toàn Âu Châu và đưa đến cuộc cách mạng đẩy lùi Chế độ La Mã Vatican ra khỏi hệ thống Chính quyền Ý, rồi tiếp theo là các phong trào "Giao Điểm" Châu Âu vạch mặt tội ác của phe phù thủy phản khoa học và tất nhiên là bọn phù thủy phản khoa học này bị cộng đồng Giao Điểm Âu Châu đưa chúng vào tiến trình chính chúng thấy rõ sai lầm của "Thuyết Tạo Hóa".

Tôi cho rằng Phong trào Giao Điểm Việt Nam đã đến lúc cần phải đưa ra giải pháp "Tụ Điểm" để các nhà cách mạng, khoa học Việt nam vạch mặt bọn phù thủy này.

Tôi cho rằng Phù thủy mà không có Phép lạ, thì chẳng khác nào như bọn thầy pháp của Hán triều từng đốt giấy cho người bịnh uống, chẳng khác bao nhiêu đọc bùa kinh để trị bịnh. Bịnh tà không hết, mà gây chiến tranh cho dân tộc ta thì chúng càng gân máu.

Giao Điểm làm đúng, cho nên lũ tà ma Việt gian đã từng lê gót tàn sát dân tộc ta phải lo sợ Giao Điếm là chuyện tất phải đến.

Giác Hạnh
Đó đây


2019-01-18 - "Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trả lời đúng," LS Hoàng Duy Hùng nói. -

2019-01-18 - Các cầu thủ Việt Nam nhảy múa khi đoạt vé vào vòng 1/8 - Thứ sáu, 18/1/2019, 03:43 (GMT+7) Các cầu thủ Việt Nam nhảy múa khi đoạt vé vào vòng 1/8. Sau khi kết thúc vòng bảng bằng trận thắng Yemen, hôm qua HLV Park Hang-seo cho toàn đội nghỉ tập.

2019-01-17 - Thấy gì qua những tranh cãi trước chuyến thăm Nam Bắc Cali của Đại sứ Kritenbrink? - SH: Mời nghe nhiều ý kiến độc đáo, ý nhị, sâu sắc, và trong trắng (không hàm ý háo danh, chính trị) về xu hướng, về sự nông cạn, lỗi thời, của người Việt hải ngoại, đã làm khó Hoa Kỳ thế nào.

2019-01-16 - Dự báo thiên tai trong năm 2019 - Sang năm 2019, do tác động của hiện tượng El Nino nên thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp, số lượng cơn bão ít hơn nhưng cường độ mạnh và dị thường hơn, số lượng trận mưa lớn không nhiều nhưng khốc liệt hơn năm 2018

2019-01-16 - 23h hôm nay, Việt Nam vs Yemen: Quyết đấu để giành vé! - Ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên đội tuyển Việt Nam thi đấu, quyết tâm giành chiến thắng trước Yemen

2019-01-16 - Hàn Quốc không còn coi Triều Tiên là kẻ thù - Khác với những bản trước đó, Sách trắng công bố ngày 15.1 không còn coi CHDCND Triều Tiên là kẻ thù, theo tờ Korea Herald.

2019-01-16 - Cuộc đấu trí giữa TBT Lê Duẩn với Đặng Tiểu Bình - Được nghe bài viết này mới càng thấy dã tâm của thằng Tàu đối với Việt nam và càng biết ơn cố tổng bí thư Lê Duẩn và Đảng cộng sản Việt nam

2019-01-15 - (DNL 238+39) Vườn Rau Lộc Hưng: Bọn Chúng Đích Thì Là Giặc Đạo -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2019-01-15 - Chiên cuồng tín ngày càng manh động, càng lộ rõ mặt thật, mới đây nhất là vụ vườn rau Lộc Hưng - Phan Nguyên -

● 2019-01-14 - Những triết gia vô thần ở Đông Phương thời xa xưa - Triết gia Đông Phương -

● 2019-01-12 - Vườn Rau Lộc Hưng - Hội Thừa Sai Paris đã "mua đứt" nơi nào trên đất nước Việt Nam, và lúc nào? - Trần Quang Diệu -

● 2019-01-12 - Từ Vườn Rau Lộc Hưng Việt Nam tới “Trưng Thu Đất" Để Xây Tường Ở Biên Giới Mỹ - Mễ - Ri Nguyễn -

● 2019-01-11 - Vườn Rau Lộc Hưng - Cảm Tính, Quan Sát và Tìm Hiểu Thêm - Trần Quang Diệu vs Phạm Trung Kiên -

● 2019-01-11 - Vụ Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa: Thư người đọc, đăng trên The Palm Beach Post, ngày 11/1/19 - Mike Wilson -

● 2019-01-08 - Điều gì Khiến Trung Tâm Asia Sụp Đổ Sau 20 Năm Hoạt Động? - Bá Tánh -

● 2019-01-08 - Church of Satan không phải là một tổ chức tôn giáo thờ Satan như tuyên truyền của Ki-tô giáo - FB Bí Mật Thiên Chúa Giáo -

● 2019-01-06 - Bức tường gạch xi măng không phải là ưu tiên lớn nhất, cũng không phải là giải pháp hữu hiệu nhất - Mike Wilson -

● 2019-01-03 - "Cắt đầu, mổ bụng, bỏ đuôi" khiến sử học chỉ là tuyên truyền cho đạo gian - Mike Wilson -

● 2018-12-31 - Phạm Trung Kiên là con chiên gian xảo, đã bị ông Ri Nguyễn lột mặt nạ rất nhiều lần - Wissai -

● 2018-12-31 - Bài Ca Tiếng Gọi Thanh Niên của Nhạc Sĩ Lưu Hữu Phước Bị Đạo Văn - FB DÒNG MÁU LẠC HỒNG -

● 2018-12-31 - Luật An Ninh Mạng - "xúc phạm tôn giáo" và "sự thật lịch sử" - Trần Quang Diệu -

● 2018-12-29 - Robert G. Ingersoll Nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Mỹ và câu hỏi: Tôi muốn gì cho ngày giáng sinh? - Trần Quang Diệu trích dẫn -

● 2018-12-28 - Nhân đọc "Ăn cắp Đạo Hiếu ..." - Dê xù -

● 2018-12-27 - Ăn cắp Đạo Hiếu - Tôi thấy thối quá, nên bỏ qua mấy hôm sau tìm lại, thì thấy bài ấy đã bị gỡ b - Mike Wilson -

● 2018-12-27 - Nhân dịp Giáng Sinh, một GM Catholic VN đã NÓI LÁO rằng Thiên Chúa giáo mang đạo hiếu vào Việt Nam!! - Mike Wilson -

● 2018-12-25 - "Sáng Noel Chúng tôi Xù đạo Cong Giáo" - Diễn Đàn -

● 2018-12-22 - Những điều phi lý của đạo Jesus không giải thích được thì gọi là Bí Tích - Hình phạt "rút phép thôn - Phượng Hoàng GV -

● 2018-12-22 - Con chết vì làm đèn hang đá NOEL: bây giờ thì cầu nguyện xin Chúa là cầu cái gì? - FB sachhiem.net.us -

● 2018-12-20 - Thư kêu gọi: Trách Nhiệm Của Phụ Huynh Phật Tử Trước Lễ NOEL - FB Tâm Bình -

● 2018-12-20 - Phật giáo lên tiếng: Các trường học vẫn coi thường Luật Giáo -Dục điều thứ 19 - BẪY CA TÔ LA MÃ - Một số Phật tử -

● 2018-12-20 - Mỹ - Bầu cử là chiến tranh Thông Tin: ai lèo lái được ý kiến người dân, thì người ấy thắng ! - BARBARA ORTUTAY -

● 2018-12-20 - Kinh tế, cũng như khoa học, không phải là chuyện huyền bí, mặc dù kinh tế khó hơn - Việt Dân -

● 2018-12-19 - Cứ mỗi lần Thiên Chúa Giáo ăn cắp cái văn minh nào, thì nó lần lượt xóa sạch các nền văn minh đó - Giác Hạnh -

● 2018-12-15 - Chúng ta không thể để cho những tuyên truyền dối trá, bịp bợm, ngụy tạo tung hoành - Giác Hạnh -

● 2018-12-15 - Mỹ không gọi chúng ta là "Tị nạn Cộng sản", mà là "Tị Nạn Chiến Tranh Việt Nam" - Giác Hạnh -

● 2018-12-12 - Chúng nó mang cái màng trinh của bà maria ra hát um xùm, thiệt là bậy bạ hết sức! - Sylvia -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 >>>