●   Bản rời    

Ca-tô lại vơ vào: "Sao cứ muốn bỏ xứ đi tị nạn qua mấy nước có đa số dân theo Kitô giáo?"

From: GoiDan@yahoogroups.com
Date: Sat, 12 Jul 2014 03:58:33 -0700
Subject: [GoiDan] Vài thắc mắc về Phật giáo: Nghe nói Pháp bảo (Phật Pháp) giúp người ta giác ngộ, tức là mở mang trí tuệ, kiến thức; mang ánh sáng đến cho nhân loại

Kính mời viếng thăm
http://phtq-canada.blogspot.com/
http://lotus-lantern-canada.blogspot.com/

Vài thắc mắc về Phật giáo

Tôi thường để radio nói suốt đêm; nên thỉnh thoảng nghe chương trình phát thanh Phật giáo. Tôi có mấy điều thắc mắc, mong quí vị giải đáp:

Nghe nói Phật giáo là đạo giải thoát: cứu khổ cứu nạn; nhưng thực tế, sao thấy người dân ở mấy nước đa số là Phật tử, ngay cả chính quí vị, cứ muốn bỏ xứ đi tị nạn qua mấy nước có đa số dân theo Kitô giáo? Là từ bi hỉ xả, sao thấy dân Thái Lan hầu hết là Phật tử, mà hải tặc nhiều quá vậy? Chắc quí vị còn nhớ, và cả thế giới đều biết, qua đợt người VN vượt biển tị nạn CS duy vật vô thần. Sao ít nghe hải tặc Mã Lai, Singapore, Nam Dương, Phi luật Tân...? Chưa hết, dân Cao Miên đa số theo Phật, sao họ giết chính dân họ (“killing field”) kinh hoàng, khủng khiếp quá vậy?... Là người trí thức, sao không thấy được những sự kiện hiển nhiên như vậy? Đạo nào đã ảnh hưởng lên những xã hội đó? Quả đó do nhân nào vậy?

Nghe nói Phật Pháp (bảo) giúp người ta giác ngộ, tức là mở mang trí tuệ, kiến thức; mang ánh sáng đến cho nhân loại. Xin nhìn vào chính bản thân quí vị; văn hóa của quí vị có bao nhiêu phần được ảnh hưởng bởi Phật giáo? Từ lí lịch năm sinh đến chữ viết, y phục, âm nhạc, khoa học, kĩ thuật, y khoa, thiên văn... Phật Pháp đóng góp được bao nhiêu? Có Thầy chùa nào là nhà bác học chưa? Vậy, nhân loại học được bao nhiêu nơi các Ngài? Sao gọi là “Thầy” được? Các Ngài không tự túc được, mà phải sống nhờ vào của cúng dường (cung dưỡng), thì sao gọi là quí (bảo)?

Nếu tôi không lầm thì Đức Phật (bảo) không hề dạy người ta thờ Ngài. Vậy thì việc thờ phượng Đức Phật có hợp lí không? Ta có thể kính, mến Ngài, nếu Ngài thực sự là 1 triết gia, đã suy nghĩ trong 1 thời gian, để tìm ra 1 lối sống đúng nhất, giúp người ta sống hạnh phúc; giải thoát người ta khỏi sự u mê trong tham, sân, si. Nhưng thực tế đã cho thấy Ngài đã không làm được điều Ngài muốn, như đã được nêu rõ trên đây. Được biết Ngài chỉ suy nghĩ trong 1 thời gian và vì chưa có kinh nghiệm mấy về cuộc đời, chỉ lớn lên trong cung điện, đến khi ra tiếp cận với dân, mới thấy nhiều điều đau khổ, mới bắt đầu suy nghĩ; nên chưa thấu triệt được nhiều. Bằng chứng cụ thể là: Ngài đã phát biểu ý kiến: diệt dục (ý muốn) để tránh khổ. Mới nghe, có vẻ đúng, có vẻ là 1 triết lí. Nhưng xét kĩ thì thấy không được, vì: ý muốn là 1 trong các yếu tố của phần tinh thần của mỗi người. Nếu thiếu ý muốn thì người ta không thăng tiến được cuộc sống; để nhân loại có được nền văn minh hiện nay, mà quí vị đang hưởng; thậm chí mỗi sinh động vật không thể sống, nếu thiếu ý muốn (dục).

Có thể chứng minh luân hồi là có thật không? Quí vị có nhớ gì về kiếp trước của chính quí vị không? Nếu không nhớ gì, thì có gì liên hệ giữa các kiếp? Thế thì việc tin vào thuyết ấy có ích lợi gì không? Quan niệm vay trả giữa các kiếp có giúp cho xã hội tốt hơn không? Hình như thuyết ấy chỉ có tác dụng xấu cho xã hội loài người: vì quan niệm ấy khiến người ta ích kỉ và vô ơn! ích kỉ vì khi muốn giúp ai, người ta e rằng nó tưởng kiếp trước mình nợ nó; còn kẻ được giúp lại nghĩ rằng: kiếp trước nó nợ mình, khỏi cần cám ơn. Đó là thói gian ác của bọn CS duy vật vô thần.

Là người trí thức, giác ngộ, trí tuệ... trong “ánh sáng đạo vàng”, đáng lẽ phải nhìn ra những vấn đề đại loại như vậy, chứ sao lại cố rao truyền những “Phật pháp” mà tạo ra những xã hội như Thái, Miến, Miên, Tàu, Việt, Tích Lan... Đó là những nước được ảnh hưởng nặng bởi “Phật Pháp”. Xin hỏi các xã hội đó có xứng đáng là gương mẫu không? Nếu cả thế giới đều được ảnh hưởng bởi “Phật Pháp” như thế, thì thử hỏi còn chỗ nào để người ta đi tị nạn?

Nếu tôi không lầm thì Đức Phật không hề bảo ai cầu xin Ngài điều gì; vì Ngài không hề có quyền năng (power), ngay cả mạng sống của chính Ngài, mà cũng phải chết như mọi người; thế thì làm sao Ngài có khả năng ban ơn, giáng phúc, ban hòa bình...? Bằng chứng cụ thể: Đức Đạt Lai Lạc Ma được gọi là Phật sống; nhưng chính Ngài cũng không có quyền năng để giữ cho Tây Tạng được độc lập, mà phải đi tị nạn CS. Thế thì việc cầu xin Đức Phật có ý nghĩa gì? Tại sao không cầu xin Nguồn Tạo Hóa toàn năng, đã ban cho mình sự sống?

Kính chào quí vị.

CNH
4-2013
_____________ Lời bàn của SH: _______________


Lá thư trên đây đã xuất hiện cách đây khá lâu, ít nhất là trên dưới một năm.
- Lẽ ra phải có trả lời của chính hai trang mạng mà lá thư đang quảng cáo:
http://phtq-canada.blogspot.com/
http://lotus-lantern-canada.blogspot.com/
nhưng không thấy hai trang đó trả lời.
Có lẽ vì câu hỏi thuộc loại không thể nói chuyện được: gom tất cả những vấn đề lớn nhỏ vào chung một đoạn.
Hôm nay lại thấy xuất hiện trở lại. Lần này bác Diệu trả lời trong lá thư sau


Chúng tôi xin bổ túc thêm như sau:

Những câu hỏi thiếu căn bản như vậy thường có tích cách "vu khống" vì họ tự đặt ra những ý kiến cá nhân, nhưng lại lấy làm tiền đề để dụ người đọc suy diễn từ đó mà ra. Thí dụ câu hỏi "sao thấy người dân ở mấy nước đa số là Phật tử, ngay cả chính quí vị, cứ muốn bỏ xứ đi tị nạn qua mấy nước có đa số dân theo Kitô giáo?"
Người đọc nên cảnh giác về những loại câu hỏi "chận đầu" như thế, thường thường là ngụy biện (falacy.) Người tinh ý sẽ hỏi ngược lại như: Có ai đến xứ toàn tòng Ca-tô Rô Ma giáo như Phi Luật Tân, Nam Mỹ, các thuộc địa của Tây Ban Nha và Pháp ở Châu Phi không?
Vả lại người di cư sang Mỹ không phải là "đa số là Phật tử", mà là những người tỵ nạn chính trị, và cả tỵ nạn tôn giáo do Giáo Hội Ca-tô Rô-ma bách hại. Về sự kiện này, xin xem thêm bài SH Phỏng Vấn Thầy Dạy Sử Nguyễn Mạnh Quang và Ý Nghĩa Cuộc Chiến Việt Nam 1954 - 1975 - , câu hỏi số 5 sẽ rõ vì sao có nhiều đợt di cư của người Âu Châu sang Mỹ ở thế kỷ thứ 16:

Xin đừng nhận vơ nữa.


______________ Thư đáp của Trần Quang Diệu________
Subject: FW: Vài th ắc mắc về Phật giáo: Nghe nói Pháp bảo ( Phật Pháp) giúp ngườ i ta giác ngộ, tức là mở mang trí tuệ, kiến thức; mang ánh s áng đến ch o nhân loạ i
From: Tran Quang Dieu
Date: Sat, July 12, 2014 7:39 am

Nếu viết:

"Tôi thường để radio nói suốt đêm; nên thỉnh thoảng nghe chương trình phát thanh Phật giáo. Tôi có mấy điều thắc mắc, mong quí vị giải đáp:
Nghe nói Phật giáo là đạo giải thoát: cứu khổ cứu nạn; nhưng thực tế, sao thấy người dân ở mấy nước đa số là Phật tử, ngay cả chính quí vị, cứ muốn bỏ xứ đi tị nạn qua mấy nước có đa số dân theo Kitô giáo?" ?


Nếu lũ giặc ngoại bang và giáo phiệt quốc tế mà không thò tay gây ra cảnh Việt Nam bị mất nước ngót gần 100 năm? Tiếp theo là chiến tranh chết chóc và hận thù khốc liệt v.v... thì làm gì có chuyện tị nạn?

Phật giáo thì kêu gọi thể hiện lòng Từ Bi mà con người có thể nỗ lực tối đa. Còn Chúa thì "đấng sáng tạo" ra mọi điều, mọi thứ, rồi cao hứng, hung bạo ra lịnh rằng "hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây ... và giết chúng ngay trước mặt Ta!" v.v... cho nên người ta đôi khi phải tị nạn chứ sao!? - Vì thủ phạm trong tất cả là do ông Chúa ác ôn đã "sáng tạo" ra những cảnh tượng bất toại ý!

Tuy nhiên, cũng vẫn còn có bao nhiêu triệu "Vatican kiều" đang sống tại Việt Nam chứ đâu phải ai cũng "bỏ xứ tị nạn" hết ráo đâu nào?

Còn trường hợp nói chung chung gồm nhiều quốc gia khác?

Nếu bảo Nhật Bản, Thái Lan, kể cả Lào và Campuchia v.v... mà sang sinh sống nơi những nước "đa số theo Kitô giáo" như ở Phi Châu, và quốc gia có dân Chúa đông nhất thế giới, nhưng lại như thế này thì thiên lôi xúi bảo cũng chẳng thèm:

Chỉ là thể thao mà sao lại có thể bạo động ghê gớm đến thế, sau khi bị thua?
(SH - xem http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=659)

Brazil có 190 triệu dân. Là quốc gia lớn nhất vùng Nam Mỹ.
Brazil là quốc gia có cộng đồng theo Thiên Chúa giáo La Mã lớn nhất thế giới.

Và tội phạm cũng rất khủng khiếp:

"Trong những thập kỷ qua, tình trạng tội phạm trên khắp Brazil đã trở thành một vấn nạn. Tỷ lệ giết người ở Brazil cao hơn bốn lần so với Mỹ, và đa số các vụ tội phạm không được khám phá. Những vụ tội phạm đường phố là một vấn đề đau đầu cho các quan chức địa phương, đặc biệt vào buổi tối, trong khi ở những vùng nông thôn, những vụ cướp bóc dọc đường xảy ra thường xuyên.

Rio de Janeiro được coi là có tình trạng tội phạm tồi tệ nhất nước. Những vụ bắn nhau trong các khu nhà ổ chuột giữa cảnh sát và tội phạm hay giữa các băng nhóm tội phạm với nhau trở nên quá quen thuộc, tương tự như một cuộc chiến tranh du kích trong đô thị. Các quan chức thành phố hầu như không thể kiểm soát được khu vực bên trong các khu ổ chuột, khiến chúng trở thành hang ổ của những kẻ buôn bán ma tuý, thậm chí một số tên đã bị bỏ tù nhưng vẫn điều hành đường dây của chúng. Thậm chí có điều luật cho phép từ 10 giờ chiều tới 6 giờ sáng, các lái xe được phép không dừng khi có hiệu đèn bởi nguy cơ cao bị tấn công hay bắt cóc vào ban đêm[46]"


http://vi.wikipedia.org/wiki/Brasil

____________________
Đó đây


2019-01-18 - "Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trả lời đúng," LS Hoàng Duy Hùng nói. -

2019-01-18 - Các cầu thủ Việt Nam nhảy múa khi đoạt vé vào vòng 1/8 - Thứ sáu, 18/1/2019, 03:43 (GMT+7) Các cầu thủ Việt Nam nhảy múa khi đoạt vé vào vòng 1/8. Sau khi kết thúc vòng bảng bằng trận thắng Yemen, hôm qua HLV Park Hang-seo cho toàn đội nghỉ tập.

2019-01-17 - Thấy gì qua những tranh cãi trước chuyến thăm Nam Bắc Cali của Đại sứ Kritenbrink? - SH: Mời nghe nhiều ý kiến độc đáo, ý nhị, sâu sắc, và trong trắng (không hàm ý háo danh, chính trị) về xu hướng, về sự nông cạn, lỗi thời, của người Việt hải ngoại, đã làm khó Hoa Kỳ thế nào.

2019-01-16 - Dự báo thiên tai trong năm 2019 - Sang năm 2019, do tác động của hiện tượng El Nino nên thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp, số lượng cơn bão ít hơn nhưng cường độ mạnh và dị thường hơn, số lượng trận mưa lớn không nhiều nhưng khốc liệt hơn năm 2018

2019-01-16 - 23h hôm nay, Việt Nam vs Yemen: Quyết đấu để giành vé! - Ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên đội tuyển Việt Nam thi đấu, quyết tâm giành chiến thắng trước Yemen

2019-01-16 - Hàn Quốc không còn coi Triều Tiên là kẻ thù - Khác với những bản trước đó, Sách trắng công bố ngày 15.1 không còn coi CHDCND Triều Tiên là kẻ thù, theo tờ Korea Herald.

2019-01-16 - Cuộc đấu trí giữa TBT Lê Duẩn với Đặng Tiểu Bình - Được nghe bài viết này mới càng thấy dã tâm của thằng Tàu đối với Việt nam và càng biết ơn cố tổng bí thư Lê Duẩn và Đảng cộng sản Việt nam

2019-01-15 - (DNL 238+39) Vườn Rau Lộc Hưng: Bọn Chúng Đích Thì Là Giặc Đạo -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2019-01-15 - Chiên cuồng tín ngày càng manh động, càng lộ rõ mặt thật, mới đây nhất là vụ vườn rau Lộc Hưng - Phan Nguyên -

● 2019-01-14 - Những triết gia vô thần ở Đông Phương thời xa xưa - Triết gia Đông Phương -

● 2019-01-12 - Vườn Rau Lộc Hưng - Hội Thừa Sai Paris đã "mua đứt" nơi nào trên đất nước Việt Nam, và lúc nào? - Trần Quang Diệu -

● 2019-01-12 - Từ Vườn Rau Lộc Hưng Việt Nam tới “Trưng Thu Đất" Để Xây Tường Ở Biên Giới Mỹ - Mễ - Ri Nguyễn -

● 2019-01-11 - Vườn Rau Lộc Hưng - Cảm Tính, Quan Sát và Tìm Hiểu Thêm - Trần Quang Diệu vs Phạm Trung Kiên -

● 2019-01-11 - Vụ Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa: Thư người đọc, đăng trên The Palm Beach Post, ngày 11/1/19 - Mike Wilson -

● 2019-01-08 - Điều gì Khiến Trung Tâm Asia Sụp Đổ Sau 20 Năm Hoạt Động? - Bá Tánh -

● 2019-01-08 - Church of Satan không phải là một tổ chức tôn giáo thờ Satan như tuyên truyền của Ki-tô giáo - FB Bí Mật Thiên Chúa Giáo -

● 2019-01-06 - Bức tường gạch xi măng không phải là ưu tiên lớn nhất, cũng không phải là giải pháp hữu hiệu nhất - Mike Wilson -

● 2019-01-03 - "Cắt đầu, mổ bụng, bỏ đuôi" khiến sử học chỉ là tuyên truyền cho đạo gian - Mike Wilson -

● 2018-12-31 - Phạm Trung Kiên là con chiên gian xảo, đã bị ông Ri Nguyễn lột mặt nạ rất nhiều lần - Wissai -

● 2018-12-31 - Bài Ca Tiếng Gọi Thanh Niên của Nhạc Sĩ Lưu Hữu Phước Bị Đạo Văn - FB DÒNG MÁU LẠC HỒNG -

● 2018-12-31 - Luật An Ninh Mạng - "xúc phạm tôn giáo" và "sự thật lịch sử" - Trần Quang Diệu -

● 2018-12-29 - Robert G. Ingersoll Nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Mỹ và câu hỏi: Tôi muốn gì cho ngày giáng sinh? - Trần Quang Diệu trích dẫn -

● 2018-12-28 - Nhân đọc "Ăn cắp Đạo Hiếu ..." - Dê xù -

● 2018-12-27 - Ăn cắp Đạo Hiếu - Tôi thấy thối quá, nên bỏ qua mấy hôm sau tìm lại, thì thấy bài ấy đã bị gỡ b - Mike Wilson -

● 2018-12-27 - Nhân dịp Giáng Sinh, một GM Catholic VN đã NÓI LÁO rằng Thiên Chúa giáo mang đạo hiếu vào Việt Nam!! - Mike Wilson -

● 2018-12-25 - "Sáng Noel Chúng tôi Xù đạo Cong Giáo" - Diễn Đàn -

● 2018-12-22 - Những điều phi lý của đạo Jesus không giải thích được thì gọi là Bí Tích - Hình phạt "rút phép thôn - Phượng Hoàng GV -

● 2018-12-22 - Con chết vì làm đèn hang đá NOEL: bây giờ thì cầu nguyện xin Chúa là cầu cái gì? - FB sachhiem.net.us -

● 2018-12-20 - Thư kêu gọi: Trách Nhiệm Của Phụ Huynh Phật Tử Trước Lễ NOEL - FB Tâm Bình -

● 2018-12-20 - Phật giáo lên tiếng: Các trường học vẫn coi thường Luật Giáo -Dục điều thứ 19 - BẪY CA TÔ LA MÃ - Một số Phật tử -

● 2018-12-20 - Mỹ - Bầu cử là chiến tranh Thông Tin: ai lèo lái được ý kiến người dân, thì người ấy thắng ! - BARBARA ORTUTAY -

● 2018-12-20 - Kinh tế, cũng như khoa học, không phải là chuyện huyền bí, mặc dù kinh tế khó hơn - Việt Dân -

● 2018-12-19 - Cứ mỗi lần Thiên Chúa Giáo ăn cắp cái văn minh nào, thì nó lần lượt xóa sạch các nền văn minh đó - Giác Hạnh -

● 2018-12-15 - Chúng ta không thể để cho những tuyên truyền dối trá, bịp bợm, ngụy tạo tung hoành - Giác Hạnh -

● 2018-12-15 - Mỹ không gọi chúng ta là "Tị nạn Cộng sản", mà là "Tị Nạn Chiến Tranh Việt Nam" - Giác Hạnh -

● 2018-12-12 - Chúng nó mang cái màng trinh của bà maria ra hát um xùm, thiệt là bậy bạ hết sức! - Sylvia -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 >>>