●   Bản rời    

Những Câu Chuyện Rất Ngắn Về Cái Gọi Là "Chống Chúa"


Mang Tran
117 TÊN VIỆT GIA N ĐƯỢC GIÁ,O HÒA,NG PHONG THÁN,H ,VẬY CÓ PHẢI LÀ THÁ NH KHÔNG?
- GIÁ O HỘI VỚI LỊCH SỬ CÁC GIÁ O HOÀ,NG GIAN ÁC, DÂM LOẠN, LOẠN LUÂN, GIẾT NHAU TRANH GHẾ ĐỆ NHẤT Sách Gia Tô Thực Dân Sử Liệu (The Documented History of Catholic Colonialism) viết ra như sau: "Giáo Hoàng Felix III (483-492) trong thời gian là giáo hoàng có tới 3 người con (3 người con này đều chết cả…)" "Giáo Hoàng Hormidas (514-523) đã kết hôn với bà Marouzia và có một nguời con trai với bà này…" "Giáo Hoàng Adrian II (867-872) sống chung với vợ và con gái ở điện Lateran." "Giáo Hoàng Sergius III (904-911) vốn là một giám-mục có người vợ, tên là Mazouzia và đã có một người con trai với bà này. Tới năm 904, khi lên ngôi Giáo Hoàng, ông ta mới lấy hiệu là Sergius III. Nhờ sẵn có thế lực của cha mẹ, mấy chục năm sau, người con trai này trở thành Giáo Hoàng John XI (931-936)". "Giáo Hoàng John XII (955-963) đã từng loạn luân với em gái và bị chết vào ngày 14-5-964 khi đang … với một cô nhân tình..." "Giáo Hoàng Leo VIII (963-964) chết đột ngột vì bị máu xâm trong lúc đang phạm tội thông dâm." "Giáo Hoàng Benedict IX (1033-1044) lên ngôi lúc 12 tuổi, đã từng giết người, thông dâm ngay giữa ban ngày, cướp bóc tiền bạc của những người hành hương mộ thánh tử đạo… bị dân La Mã tống xuất khỏi La Mã…" "Giáo Hoàng Pius II (1458-1464) có hai người con hoang, từng công khai nói chuyện về các phương pháp dụ dỗ đàn bà." "Giáo Hoàng Sixtus IV (1471-1484) loạn luân với bà chị ruột và có một người con trai với bà này..." "Giáo Hoàng Innocent VIII (1484-1492) có tới bẩy hay tám người con trai với nhiều bà khác nhau. Nhiều vợ và nhiều con quá, ông phải tìm cách tăng thêm 26 chức vụ thư ký trong giáo triều để bán với giá mỗi chức là 62,400 đồng duca." "Giáo Hoàng Alexander VI (1492-1503) tên thật là Borgia, một con quỷ đã công khai loạn luân với hai người em gái và loạn luân luôn với cả con gái ruột tên là Lucretia (that monster who lived in public incest with his two sisters and his own daughter from whom he got a child). Đặc biệt hơn nữa, ngày 31-10-1501, ông cho tổ chức một bữa tiệc cực kỳ dâm loạn ở ngay trong điện Vatican với 50 cô gái trẻ đẹp khiêu vũ khỏa thân để mua vui cho thực khách.."- Trong thời gian này, tu sĩ Martin Luther đến Rome để hành hương với ý tưởng rằng Rome là thành phố thánh thiện (a holy city). Không ngờ tu sĩ Luther đã được chứng kiến một bữa tiệc tại triều đình Vatican có 12 cô gái vũ thoát y. Tu sĩ Luther trở về Đức phát động phong trào chống đối Vatican và lập ra đạo Thệ Phản (Protestanism – ĐạoTin lành). Martin Luther tuyên bố: "Không ai có thể tưởng tượng nổi ở Rome đầy dẫy những hành động tội lỗi xấu xa. Người ta phải đến đó để nghe để thấy mới tin ( Vì giá,o hòang quá dâm lọan là lý do có đạo Tin Là,nh )
-- MỜI BẠN NHẤN VÀO,HOẶC CLICK VÀO ĐƯỜNG LINK NÀY ĐỂ THẤY ZÁO HO,ÀNG CHỈ CÒN 1 LÁ PHỔI NHẢY ĐẦM VỚI CHIÊN NỮ THẬT LẢNG MẠN TÌNH TỨ:

https://www.youtube.com/watch?v=F43gEOu6xjM

-Vậy Záo hoàng hi,ện nay nhảy đầm,xem fim sếc ,và các tê,n záo hoàng dâ,m dục tội lỗi đầy người thế này mà pho,ng thánh cho 117 tên việt gia,n ta,y sai của va tikăng và Pháp,thì bạn có tin những tên việt gian này là thánh không
- CHA VINH SƠN ẤU DÂ,M 200 TRẺ EM https://www.youtube.com/watch?v=t5894ssRJP4

Xuan Hai Nguyen
Quá tuyệt vời luôn


Mang Tran
Điều gì GIẢ DỐI, VÔ LÝ và ĐỘC ÁC ... nhưng nếu nó được lập đi lập lại, lập đi lập lại, lập đi lập lại ... đến 1 lúc nào đó nó sẻ trở thành SỰ THẬT, HỢP LÝ và THÁNH THIỆN" .... đạo Công giáo đã và đang áp dụng điều nầy hơn cả ngàn năm rồi .... nếu 1 người bình thường, không cần phải giỏi lý luận, đọc kinh thánh sẻ nhận ra tên Chúa trời trong cuốn cựu ước và tân ước rất đần độn, độc ác và thiên vị ,ganh tị-
-Cho nên Arthur Schopenhauer (1788-1860), Triết gia Đức: * Mọi tín lý, bất kể là vô lý tới đâu, khi cấy vào con người từ nhỏ, chắc chắn là ở trong đó suốt đời (Any dogma, no matter how extravagantly absurd, inculcated in childhood, is sure to retain its hold for life. -ĐOẠN NÀY Ý NÓI RẰNG " TÍN LÝ NÓI RẰNG CÓ 1 CHÚ,A TRỜI LẤY CỤC ĐẤT SÉT NẮN LÀM ĐÀN ÔNG RẤT FHẢN KHOA HỌC ,RẤT NHẢM NHÍ -NẾU CỨ NHỒI SỌ ĐIỀU VÔ LÝ NÀY VÀO ĐẦU ĐỨA BÉ THÌ KHI NÓ LỚN LÊN ,NẾU CÓ AI NÓI LÊN SỰ THẬT RẰNG ĐIỀU NÓ TIN LÀ VÔ LÝ, FẢN KHOA HỌC , NHẢM NHÍ ,THÌ NÓ VẪN TIN CHÚA TRỜI LẤY CỤC ĐẤT SÉT NẮN ĐÀN ÔNG LÀ CHÂN LÝ (SỰ THẬT )- Vì từ mới sinh ,họ đã bị nhồi sọ họ là có Chú a thật đã vào tiềm thức họ rồi, nó lấn áp cả sự thật của khoa học ) –Sở dĩ ,tí,n đồ Cô,ng giá,o ,Hồ,i giá,o rất cuồn,g tín dám chế,t ( t,ử vì đạ,o ) cho Va ti kăng ,và đạ,o Hồ,I vì họ bị nhồ,i sọ từ bé (1 đứa bé 7 tuổi của đạ,o hồ,i bắt buộc phải thuộc ki,nh kô ra,n ) ,làm cho con người mất l,ý trí khôn,g còn fhân biệt được thật ,giả ,đúng ,sai ,THIỆN, Á,C (về mặt tâm linh thôi ,còn về mặt làm ăn ,khoa học,họ vẫn có bác sỉ ,kỷ sư)
-VA TI KĂNG DẠY LI,NH MỤ,C : XỬ DỤNG CHIẾN THUẬT : NÓI LÁ,O ,NÓI LÁ,O ,CỨ NÓI LÁ,O MÃI RỒI CŨNG THÀNH SỰ THẬT - KHOA HỌC ĐÃ TIẾN BỘ , 1 NGƯỜI BÌNH THƯỜNG KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC 1 ĐIỀU : CHÚ,A TRỜI LẤY CỤC ĐẤT SÉT NẮN ĐÀN ÔNG (RẤT PHẢN KHOA HOC ) NHƯNG CỨ LẬP ĐI LẬP LẠI,NÓI ĐIỀU NÀY: BẢO NÓ LÀ SỰ THẬT ,DẦN DẦN GIÁO DÂN SẼ TIN LÀ THẬT
- VIỆC LÀM THI,ỆN ,LÀM Á,C VỚI NGƯỜI CÔ,NG GIÁ,O KHÔNG QUAN TRỌNG ,CHỈ CẦN XƯ,NG TỘI VỚI LM LÀ HẾT TỘ,I -ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ PHẢI TIN CÓ CHÚ,A TRỜ,I THÌ ẢNH CHO LÊN THI,ÊN ĐÀN,G ,CÒN KHÔN,G TIN ẢNH ,THÌ ẢNH ĐỌA HOA NGỤ,C – NGHĨA LÀ PHẢI TIN CHÚ,A NÓI NHÀM NHÍ : CHÚ,A NGỒI BUỒN LẤY CỤC ĐẤT NẮN ĐÀN ÔNG , VÀ CHUYỆN “TỘ,I TỔ TÔN,G” ( RẤT PHẢN KHOA HỌC-CHUYỆN KHÔNG CÓ THỰC ) ,VÀ FHẢI CA TỤNG ẢNH ,THÌ ẢNH MỚI CHO LÊN THI,ÊN ĐÀ,NG ,CÒN KHÔNG TIN ẢNH NÓI ĐIỀU NHẢM NHÍ NÀY ,ẢNH ĐỌ,A HỎ,A NGỤ,C –CHÚ,A TRỜ,I MÀ CŨNG CÒN THÙ VẶC VÀ TIỂU NHƠN ( TIN ẢNH NÓI NHẢM NHÍ THÌ ẢNH CHO LÊN THI,ÊN ĐÀ,NG ,CÒN KHÔNG TIN ẢNH NÓI NHẢM NHÍ , THÌ ẢNH ĐỌ,A HOA NGỤ,C ) -VẬY ANH CHÚ,A TRỜ,I NÀY CÓ DỎM KHÔNG -VẬY MÀ DÊ SU LẠI TIN ĐIỀU NHẢM NHÍ NÀY –VẬY DÊ SU KHÔNG BIẾT GÌ VỀ KHOA HỌC CẢ- VÔ LÝ Ở CHỖ : KẺ GIẾT CẢ 1TRIỆU NGƯỜI ,CHỈ CẦN TIN CHÚ,A NÓI NHẢM NHÍ ,THÌ CŨNG ĐƯỢC CHÚ A CHO LÊN THÊN ĐÀNG- CÒN KẺ BIẾT THƯƠNG YÊU GIÚP ĐỞ NGƯỜI NGHÈO ,LÀM THIỆN ,MÀ KHÔ NG TIN CÓ CHÚ,A THÌ VẪN BỊ ĐỌ A HỎ,A NGỤ,C
Đó đây


2022-12-07 - Bà Nguyễn thị Bình và những câu nói làm cứng họng thế giới - Người Mỹ có thể lên mặt trăng và quay trở về thành công, còn sang Việt Nam chúng tôi thì không chắc

2022-12-03 - DẤU GIÀY VATICAN TRÊN QUÊ HƯƠNG TÔI.-1- LỊCH SỬ GIÊ SU -

2022-12-03 - Trở về để "YÊU NƯỚC". Tương lai nào cho em? -

2022-12-03 - Cách Mạng Trắng và Lật Sử -

2022-12-02 - Việt Nam yêu cầu Đài Loan huỷ bỏ tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình - Sáng nay (2/12), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan thông báo tiến hành tập trận bắn đạn thật

2022-12-02 - Đại tá Lê Thế Mẫu: Liên minh ma quỷ giữa tài phiệt Mỹ với chủ nghĩa phát xít -

2022-12-01 - Phản bác luận điệu xuyên tạc đối ngoại của Việt Nam - VTV.vn - Nhìn thấu những thủ đoạn, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch đối với đường lối đối ngoại của Việt Nam là nội dung chương trình Đối diện tháng 11.

2022-11-30 - Nóng ! Toà PCA mở văn phòng đại diện tại VN ! Tin vui cho các đồng nghiệp Luật Sư Quốc Tế ở VN -

2022-11-30 - Đừng Để Nỏ Thần Rơi Vào Tay Giặc! (tg: Sao Vàng Đại Nguyệt) -

2022-11-30 - Đại hội Giới trẻ của Kito La Mã làm gì ở Đền Hùng trong 2 ngày 25 và 26/11/2022? -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2022-12-08 - Không ai ác bằng bọn Ca-tô Giáo, cuộc hành hình bà Bùi Thị Xuân có Giáo Sĩ Ca-tô-lic giám sát - Giác Hạnh -

● 2022-12-08 - BÌNH LUẬN QUÂN SỰ : Thấy gì từ trận Bakhmut ? - Mike Wilson -

● 2022-12-08 - Người Của Năm - Tuyên truyền phương tây chỉ là trò đùa trên dòng lịch sử ! - Mike Wilson -

● 2022-12-08 - Người có tấm lòng lương thiện, thì phải hết lòng biết ơn, và cám ơn những người dám viết lên s - Ri Nguyễn -

● 2022-12-07 - ĐẠO LẠ, THẬT LẠ ĐÓ NGHE! - LM Giuse Nguyễn Tiến Lộc Là Ai? - FB Lý Thái Xuân -

● 2022-12-07 - Lê Duẩn làm cho Mỹ sợ, Nga kính, Trung quốc căm hờn - Giác Hạnh -

● 2022-12-05 - NOEL Hay NO EL? - SH sưu tầm -

● 2022-12-04 - Phẫn Uất Về Ngày Đại Hội Giới Trẻ thứ XVIII của Ki-tô La Mã Ở Đền Hùng - Nguyen Dinh -

● 2022-12-01 - Đảng Cần Lao, Chế độ Ngô Đình Diệm - Ba nhà báo tên tuổi là Từ Chung, Hiếu Chân, và Chu Tử trong “Lời Hi - Ly Bat Danh -

● 2022-12-01 - BÌNH LUẬN TOÀN CẦU : UKRAINE - VÌ ĐÂU NÊN NỖI ...?! - Mike Wilson -

● 2022-11-27 - Nga cáo buộc : "CIA TUYỂN DÂN NGA CHỐNG NGA" ? chuyện bình thường - Mike Wilson -

● 2022-11-24 - Cựu luật sư Bill Barr nói rằng Donald Trump sẽ tìm cách tiêu diệt Đảng Cộng hòa nếu không được đề cử - Quy Trương /Diễn Đàn Thư Tín -

● 2022-11-18 - Gửi anh Chu Tất Tiến - tôi chỉ đọc cài phần mở đầu như thế này và tôi ngưng, không đọc tiếp - Diego Nguyen -

● 2022-11-18 - Tên tội dồ làm chết hơn 500,000 dân Mỹ! - Angela Tran _DĐTT -

● 2022-11-18 - Ukraine BẮN TRƯỢT tên lửa, - nó rơi sang Ba Lan ... và phản ứng của BỌN CHÓ ĐIÊN HIẾU CHIẾN - Mike Wilson -

● 2022-11-18 - Các cường quốc Tây Phương đã làm những gì để trở thành Giàu Sang, Đẹp Đẽ? - FB Lý Thái Xuân -

● 2022-11-12 - Những Câu Chuyện Rất Ngắn Về Cái Gọi Là "Chống Chúa" - Lý Thái Xuân -

● 2022-11-10 - Chả lẽ ghi thành tích của Lê văn Duyệt là đã chứng kiến sự trả thù của Nguyễn Ánh... - Nguyễn Sơn -

● 2022-08-27 - Trả lời anh như sau về bình luận của anh Hiền Nguyễn - FB Trần Ly -

● 2022-08-14 - Lên án XÂM PHẠM TỰ DO TÍN NGƯỠNG của các chiên - FB Lý Thái Xuân -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 >>>