●   Bản rời    

Kêu gọi các chùa không treo cờ vàng ba sọc đỏ - đó là biểu tượng cho "Chia rẽ, Hận thù, và Lệ thuộc"

On Jul 28, 2021, at 10:37 AM, giac hanh wrote:

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng cho Chia rẻ, Hận thù, và Lệ thuộc.

Phe VNCH là thủ phạm gây chia rẽ dân tộc.
Đáng lý ra Hiệp Định Geneve 1954 chỉ tạm thời phân ranh giới quân sự ở Vỹ tuyến 17 để chờ cuộc bầu cử toàn quốc năm 1956, lãnh thổ từ Ải Nam Quan đến Cà Mau. Nhưng bọn hậu thân tay sai giặc Pháp tức phe Thiên chúa giáo đã xé bỏ HĐ54 rồi tạo ra cái gọi là nước VNCH để ly khai khỏi tổ quốc VN.

Cái gọi là “chống làn sóng Cộng sản” thời 1954-1975 của QLVNCH đã không có chánh nghĩa vì lợi ích của dân tộc Việt Nam do phe QLVNCH đã phục vụ cho lợi ích Mỹ và liên minh Tây phương là Anh, Pháp. QLVNCH CÓ TỘI PHẢN QUỐC.

Là Phật tử, tôn trọng hoà bình, và không chấp nhận được hành vi quân phiệt, khủng bố, thảm sát đồng bào Miền Nam, Trung, Bắc. Chúng ta là cộng đồng Phật giáo, có hệ thống Chùa trên thế giới, KHÔNG THỂ TREO CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ, một lá cờ đại diện cho ba thành phần phản quốc là Quốc gia tay sai Pháp, Thiên chúa giáo ác ôn, và Việt Nam Cộng Hoà quân phiệt có chủ trương vĩnh viễn chia cắt VN tại vỹ tuyến 17 mà họ sẵn sàng gây tiếp thảm hoạ chiến tranh mỗi khi có cơ hội.

Chúng ta là Phật tử, như Giác Hạnh tôi, là một người dân Việt thật thà ngay thẳng không có thẻ đảng VC, nhưng hễ đã là người dân có ý thức biết tôn trọng hoà bình là tôi bị vu chụp ngay cái tội VC. Ở cái thời miền Nam của quân phiệt là tôi bị đám QLVNCH bắn ngay vào đầu rồi. Cái bọn QLVNCH này chúng là bọn khủng bố hiếu chiến, ngu xuẩn, phản quốc.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Úc Châu, Âu Châu v.v.

Tôi xin kêu gọi quý vị tu sĩ Phật giáo, Phật tử, và toàn thể đồng bào Việt Nam trên thế giới, chúng ta cần phải chấm dứt những tiếng nói chống cộng, theo kiểu khủng bố, cố tình mị dân, trá hình đưới lớp áo chiêu bài chống cộng của ba thành phần nguỵ, trá danh tánh gọi là “thành phần Quốc gia”, “Cựu chiến sĩ QLVNCH”, và “Công đồng Công Giáo” đấu tranh nhân quyền Xã hội dân sự và tù nhân chánh trị, cộng đồng Tị nạn CS, Hội cựu chiến sĩ VNCH v.v..

Tóm lại là chúng ta nên biết rõ là lá Cờ Vàng KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ HỢP PHÁP, KHÔNG CÓ CHÁNH NGHĨA HỢP LÒNG DÂN, và KHÔNG CÓ ĐỊNH HƯỚNG THỐNG NHẤT VN ĐỘC LẬP CHO LỢI ÍCH DÂN TỘC VIỆT NAM.

Sự thật hôm nay, cái lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng cho một nhóm người đã thảm bại không được toàn dân ủng hộ, và nó đã bị chính những thể lực bảo trợ từ năm 1954 đến hiện nay không công nhận, không ủng hộ nữa.

Lá cờ Vàng có Ba Sọc Đỏ là biểu tượng đại diện cho Ba nhóm người:
Quốc gia, Công giáo, Cộng hoà, Ba thằng bán nước, đời đời hại dân.

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ theo cái diễn dẫn này là phạm ba sai lầm lớn lắm.

1. Ba Sọc Đỏ là biểu tượng cho Ba dòng máu khác nhau pha trộn hay sao?
Ba sọc đỏ đại diện cho ba dòng máu Bắc Trung Nam thống nhất một nhà Việt Nam?

Tôi không lầm, thì người Việt chúng ta chỉ có MỘT DÒNG MÁU “Lạc Hồng” chứ không có ba dòng màu. Tụi Pháp nó phân biệt ra ba miền là để thao túng chia rẻ dân tộc ta để cai trị.

Cho nên cái gọi là Ba Sọc Đỏ là bị dị biệt ba thành phần khác nhau. Trong khi dân tộc ta chỉ có Một.

Bắc, Trung, Nam là một. Không có chuyện ba miền thống nhất.

2. Còn nếu chúng ta nói Ba Sọc Đỏ đại diện cho ba miền thống nhất, vậy tại sao Việt Minh thành công Thống nhất đất nước trong công cuộc chống Pháp thì VM đã thành công và VM chấp hành HĐ54 để thống nhất đất nước thì bọn TCG BKDC54 hậu thân tay sai giặc Pháp lúc bấy giờ do thằng Diệm và anh nó là Thằng Thục vâng lệnh trực tiếp từ Vatican để chia cắt VN vĩnh viễn?

Sự ra đời của VNCH để chia cắt VN vĩnh viễn là tội ác của bọn phản quốc dưới lá cờ Vàng.

Cho nên, nếu chúng ta tôn trọng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là đại diện Ba Miền Thống Nhất thành một nhà Việt Nam thì tất nhiên thành phần BẢO VỆ CỜ VÀNG tất phải lên án tội ác phản quốc, gây chiến tranh do bọn Thiên Chúa Giáo gây ra và tội ác của bọn nhận lương Mỹ, dưới trướng QLVNCH đã thảm sát hàng triệu sinh linh miền Bắc và Trung, Nam.

Chưa hết, sai lầm thứ hai này là:

[SH lược bỏ 1 đoạn không thích hợp]

Thay vì cứu sinh mạng của người dân Nam, Trung Bắc. Ngược lại, phe VNCH đã ủng hộ và chấp hành mệnh lệnh Hoa Kỳ đốt nhà dân lành, tự do ngang nhiên thả bom thảm sát dân miền Bắc, và bắn giết thẳng tay không có luật sư, toà án đối với đồng bào họ nghi ngờ là VC? Không chỉ vậy, QLVNCH còn sẵn sàng thảm sát Phật Tử do bọn Ngô Đình Thục và các tướng gốc Công giáo thẳng tay lệnh cho họ phải bắn giết người Phật giáo, Cao đài, Hoà hảo?

Về tư cách, bọn QLVNCH không đủ tư cách để lạm dụng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!

Bởi nếu Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng cho sự thống nhất và đoàn kết toàn dân Việt Nam thì chế độ VNCH và QLVNCH đã không có chủ trương để cho Mỹ thẳng tay dùng bom và tất cả vũ khí thảm sát dân miền Bác, còn dân miền Nam thì bị chế độ VNCH và thành phần QLVNCH nhận lương Mỹ thảm sát người dân miền Nam mà họ cho là Cộng sản vô thần, và Phật giáo vô thần. Cho nên bọn QLVNCH và chế độ VNCH không có tư cách lạm dụng biểu tượng Cờ Vàng.

3. Còn sai lầm thứ Ba, đó là Vua triều Nguyễn nếu đã có công “sáng lập” CỜ VÀNG BA SỌC đỏ là biểu tượng quốc gia, thì chính cái bọn BKDC54 thuộc phe TCG của Ngô Đình Thục vâng lệnh Vatican đã lật đổ và dẹp bỏ “Quốc gia” đó rồi thì cái gọi là lá Cờ Vàng nó đúng ra cũng đã bị đốt bỏ.

VNCH không có cái gọi là "chính nghĩa Quốc gia." Tại sao?
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ không thể coi như là sự nối tiếp của chính quyền triều Nguyễn truyền sang Chính quyền Quốc Gia của vua Bảo Đại, rồi tiếp truyền sang chế độ VNCH. Không bao giờ có cái gọi là VNCH là sự truyền thừa của quốc thể từ triều Nguyễn, bởi sự ra đời của VNCH là do cái hành động phản quốc của Diệm đã lật đổ chế độ Quốc gia. Rồi sang thời Thiệu cũng thế, Diệm đã bị thảm sát và cái chính quyền VNCH tự nó là một băng đảng loạn luân phản trắc lẫn nhau.

Cho nên Ba Sọc Đỏ của Cờ Vàng là biểu tượng cho ba lằn máu độc, cái máu của thủ đoạn (1), phản trắc (2), mọi rợ, chưa có văn minh (3).

Tất cả đồng bào Hải Ngoại sẽ ủng hộ Giao Điểm, Sách Hiếm.

Giác Hạnh,
Mặt Trận Giải phóng Cộng Đồng Hải Ngoại (MTGPCĐHN)
Đó đây


2021-09-22 - Nghe hơi nồi chỏ, tung tin giựt gân bán sách: Đại Tướng HK Mark Milley bí mật, phản quốc gọi cho TQ? -

2021-09-22 - Việt Nam ký hợp đồng mua 10 triệu liều vắc xin của Cuba - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói trong cuộc tiếp Tổng giám đốc Đặc khu phát triển ZED Mariel tại La Habana, Cuba sáng 20-9 (tối 20-9, giờ VN). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: "Nếu 200.000 hecta của Đặc khu ZED được lấp đầy dự án, Cuba sẽ có bước phát triển lớn và đầy bất ngờ" - Ông đề nghị phía Cuba tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam vào đầu tư

2021-09-21 - Người Pháp nghĩ gì sau quyết định của Mỹ và Úc? - Trong các bình luận dưới bài báo, nhiều người đã kêu gọi Paris chính thức rút khỏi Liên minh Bắc Đại Tây Dương và cải thiện quan hệ với Moskva, đồng thời gọi quyết định của Mỹ là một sự phản bội.

2021-09-21 - Tổng tuyển cử tại Canada: Lãnh đạo đảng Bảo thủ thừa nhận thất bại - Tuyên bố được đưa ra sau khi các kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, đảng Tự do cầm quyền của Thủ tướng Justin Trudeau đang từng bước giành chiến thắng.

2021-09-21 - Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ - Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Khoá 76 là sự kiện quốc tế quan trọng hàng đầu, thu hút sự quan tâm, tham dự trực tiếp của Lãnh đạo cấp cao của hơn 100 nước trên thế giới để cùng thảo luận và đưa ra các giải pháp, đề xuất hành động đa phương nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu được quan tâm nhất hiện nay

2021-09-21 - Người dân Việt Nam đổ xuống phố chơi trung thu - Từ 19h30, đoàn người từ các phố Tràng Thi, Phố Huế, Hàng Bông, Hai Bà Trưng... đổ về khu vực xung quanh Hồ Gươm, dẫn đến tình trạng ùn tắc ở các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ

2021-09-21 - Trang Thanh Niên Công Giáo Láo Toét Thế Nào? - Vụ Tổ Trưởng Vòong A Lộc và Con Chiên tên Mạnh -

2021-09-20 - Cô gái trẻ bị cưỡng hiếp ngay sân nhà thờ gây phẫn nộ - Daily Mail đưa tin, vụ việc cô gái bị cưỡng hiếp ở sân nhà thờ xảy ra tại Witney, Oxfordshire, vào khoảng sau 1h30 sáng ngày 19/9. Nguồn tin cho hay, nạn nhân, cô gái trong độ tuổi 20, đang đi bộ dọc theo nhà thờ Green thì một gã đàn ông không quen biết tiếp cận cô. Nghi phạm sau đó kéo cô gái vào khu vực sân nhà thờ St Mary và tấn công tình dục nạn nhân.

2021-09-20 - 14 Hồng Y của Giáo Hội Công Giáo nhiễm bệnh. Một vị đã qua đời. Hai vị vẫn nguy kịch -

2021-09-20 - Thay cho tàu biển trước đây, lần đầu tiên quân đội Trung Quốc đưa tin máy bay vận tải Y-20 hạ cánh - xuống các đảo nhân tạo trên Biển Đông để vận chuyển lính hết hạn đồn trú tại các đảo và đá ngầm về đất liền. Trung Quốc lần đầu tiên công khai tin điều máy bay vận tải hạng nặng Y-20 tới Trường Sa.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2021-09-22 - Nhiều người dân Mỹ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam - Thạch Ngọc Hoàng -

● 2021-09-14 - 15 Điều Mô Tả Đúng, Hiểu Chính Xác Về Đạo Thiên Chúa - Phát Lê -

● 2021-08-28 - Bất ngờ tìm được... CHA RUỘT của Chúa Dê-xu: - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-08-27 - Xin Hãy Xứng Đáng Với Sự Tin Yêu Của Nhân Dân Và Có Trách Nhiệm Với Đất Nước - FB Son Nguyenhong -

● 2021-08-22 - THÁNG 8 - nhiều chuyện cần biết. Người Việt đau khổ trên đất Pháp - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-08-12 - Sự thù địch chống Cơ đốc giáo đang lan rộng khắp Tây Âu - FB Du Nguyên -

● 2021-08-10 - CSVN họ bang giao với Mỹ trước VNCH - Mỹ tặng Vaccine, Tủ Lạnh Bảo Quản Và 4,5 USD Để Giúp Dân VN Chống Dịch - Giác Hạnh -

● 2021-08-09 - Nghe ông Nguyễn Ngọc Lập phải cẩn thận... Một nhận xét trong video dưới đây rất xác đáng - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-08-07 - Người TCG có biết "trơ trẽn" là gì không? - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-08-05 - thỉnh cầu hàng Giáo sĩ trong phạm vi đạo đức và trách nhiệm sớm có những biện pháp can thiệp xử lý - FB Hồ Đại Nguyên Nội của Lộc -

● 2021-08-02 - Các Vết Sẹo chiến tranh - Tự Do Tôn Giáo không phải một chiều. - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-07-31 - Kẻ điên khùng dốt nát này là ai? - Trần Quang Diệu trích dẫn -

● 2021-07-30 - Kêu gọi các chùa không treo cờ vàng ba sọc đỏ - đó là biểu tượng cho "Chia rẽ, Hận thù, và Lệ thuộc" - Giác Hạnh -

● 2021-07-29 - Tại sao nhiều người Tây Phương bỏ đạo Thiên Chúa Giáo? - Ri Nguyễn sưu tầm -

● 2021-07-21 - Ngô Đình Diệm - Tam Đại Việt gian - Trần Quang Diệu -

● 2021-07-21 - Tại cuộc họp do Hội "American Friends of Vietnam" tổ chức ngày 1/6/1956, John F. Kennedy tuyên bố - Ri Nguyễn -

● 2021-07-20 - Quanh chuyện chung tay dập dịch Covid-19 - Thanh Tín Nguyễn -

● 2021-07-20 - Chúng tôi vừa thoát nạn, xin báo động để mọi người phòng thủ - Nguyễn Vũ -

● 2021-07-14 - Đài ghi công người Công giáo VN làm tay sai chết vì nước Pháp ở Paris - Du Nguyên -

● 2021-07-13 - Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Tại Sao Các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân Muốn Giật Sập Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị - LS Nguyễn Quốc Lân -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 >>>