●   Bản rời    

Đọc Chuỗi MÂN CÔI Để Làm Gì?

Lâm Phú Châu June 12, 2021 10:22PM

** CHUỖI MÂN CÔI của CGLM để làm gì?**
AI NÓI ĐẠO NÀO CŨNG DẠY ĐIỀU TỐT, XEM ĐÂY NÈ.
[Mới cập nhật vì tìm được bài chính thống dạy lần chuỗi Mân Côi:]
https://augustino.net/lan-hat-man-coi/
------------

Mỗi ngày người CGLM phải đọc ít nhất 1 vòng chuỗi.
Một xâu chuỗi Mân Côi có 59 hạt, 59 lời cầu, chia ra như sau:
- Khúc đầu có mang cây chữ thập (CGLM gọi là thánh giá) gồm 5 hạt. Hạt đầu và hạt cuối để đọc KINH LẠY CHA. Còn 3 hạt giữa đọc KINH KÍNH MỪNG.
- Vòng tròn có 5 đoạn.
Mỗi đoạn có 1 hạt đi đầu đứng riêng, mỗi lần đến hạt đó thì người ta đọc KINH LẠY CHA. Theo sau là 10 hạt dính liền, mỗi hạt đọc 1 KINH KÍNH MỪNG.
- Trước khi lần sang hạt lớn (Kinh Lạy Cha) tiếp theo, thì đọc 1 Kinh Sáng Danh rồi đọc Lời Nguyện Fa-ti-ma.
------------
- Kinh LẠY CHA đọc ra sao? (6 lần trong một vòng chuỗi Mân Côi)
𝐿𝑎̣𝑦 𝐶ℎ𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑎 𝑐𝑎̉ 𝑠𝑎́𝑛𝑔, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝐶ℎ𝑎 𝑡𝑟𝑖̣ đ𝑒̂́𝑛, 𝑦́ 𝐶ℎ𝑎 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
- Còn Kinh KÍNH MỪNG đọc gì? (53 lần trong một vòng chuỗi Mân Côi)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen.
- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
- Lời Nguyện Fa-ti-ma
Lạy Chúa Giê-su, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
---------------

*** Quí vị xem có chỗ nào gọi là "dạy điều tốt" hay không?
- Kinh LẠY CHA- Cầu cho đạo Chúa lan tràn, "trị đến" là đến cai trị VN? Là Xâm Lăng nước ta đó.
Sau đó cầu cho no đủ. Rồi cầu được tha tội.
Còn câu "dưới đất cũng như trên trời" là không chê của thế gian, chỉnh lại câu Chúa lỡ dại nói "nước ta không có ở thế gian, mà ở trên trời" Sau khi Giê-su bay về trời, mấy ông Giáo Hoàng bèn "đính chính" lại, "dưới đất cũng như trên trời", vì cầu cho "nước Cha trị đến" mà không chiếm ở dưới đất thì chiếm của người ta rồi để đâu?
Không có đến 1 chữ dạy sống tốt cho người khác. Nghĩa là, vơ vào cho Chúa, cho Giáo Hội La Mã, và cho bản thân, nghĩa là "ích kỷ".

- Kinh KÍNH MỪNG - Ca tụng bà Do Thái Maria. Kế đến lại cầu cho riêng mình. Chỉ "cầu" thôi, cầu lúc sống và lúc chết, chẳng biết "cầu" cho chuyện gì. Toàn là ca tụng, khen ngợi Bà Maria, ông Giê-su, rồi cho riêng mình.

- Rồi các kinh BÁ LÁP: Sáng danh, lời nguyền Fatima cũng vậy...

**** Ai có can đảm, đọc hết chi tiết về những kinh đọc và những điều họ dạy con chiên trong link này thì biết:
https://augustino.net/lan-hat-man-coi/

Toàn là XU NỊNH, NÔ LỆ, ÍCH KỶ,... VƠ VÀO cho Hội Thánh.

Nghĩa là không dạy đối đãi với tha nhân, cũng 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓬𝓸́ 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓬𝓱𝓾̛̃ 𝓷𝓪̀𝓸 𝓭𝓪̣𝔂 𝓼𝓸̂́𝓷𝓰 𝓽𝓸̂́𝓽 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝔁𝓪̃ 𝓱𝓸̣̂𝓲..

Bởi vậy, linh mục Martino Nguyễn Bá Thông đã nói tại nhà thờ Tân Sa Châu thuộc TGP Saigon trong dịp tĩnh tâm Mùa Vọng năm 2016:

"Đạo Thiên Chúa không dạy người ta sống tốt. Đứa nào muốn sống tốt thì đi đạo khác"
___________________________
Lâm Phú Châu
Đây là bằng chứng:
https://www.youtube.com/watch?v=L9fwcGYjmp8


Kim Văn Quân
Nó đã tàn sát 253 triệu người..
Và Nó đqx xưng thú hơn 100 núi tội ác thì tốt ở đâu?

Anh Tuan LE
Đọc hết các kinh Mân Côi, ta rút tỉa được bài học gì cho tư duy ? cho đạo đức ? cho xã hội ?
Kinh Thánh đúng là nhồi sọ, biến con người thành một thứ nô lệ tự tâm, còn ghê rợn hơn nô lệ da màu mà ngày xưa chính các quốc gia Kitô giáo từng buôn bán giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Trấn Nguyên Tử
Anh Tuan LE chuẩn rồi bác, kinh kệ Kitô giáo chỉ có 4 dạng chính là tuyên xưng đức tin, ca tụng chúa, tự hạ thấp bản thân mình và rên rỉ cầu xin chứ chả thấy cái gì là nhân văn tiến bộ chứ đừng nói đến việc khai mở trí tuệ.

Anh Tuan LE
Trấn Nguyên Tử Các bạn nên biết, Trấn Nguyên Tử là một con chiên có nhiều đời theo đạo. Cha mẹ và anh em vẫn còn theo. Riêng em, với cái trí tuệ sắc bén, em đã bỏ đạo.

Anh Tuan LE
Có 3 người đọc lời comment của tôi, Trấn Nguyên Tử , Lê Nhi, và Lửa Hồng Thần, thì đã có đến ít nhất 2 người bỏ đạo: Trần Nguyên Tử và Lê Nhi.
Vậy là chỉ một cái nháy mắt, CG mất 66% dân số.
Nếu Lửa Hồng Thần cũng là người từng theo đạo nữa, thì với tốc độ này, Công Giáo La Mã sẽ như loài khủng long trong 100 năm tới.

Lâm Phú Châu
Anh Tuan LE Anh tính kiểu đó ... he he... thì phe nào cũng thắng. Bên Thanh Niên Công Giáo nó cũng thấy toàn phe nó ca ngợi nhau. Câu nào cũng thơm, câu nào cũng "thánh thiện". Và chúng đều cảm thấy đúng là "nước Cha trị đến" thật rồi.
Chỉ có mấy con quạ NNNP, NĐT, ĐHN, NDT,.... là biết sự thật nên chúng tức tối mãi, do đó có những bài giảng đầy căm hờn!!!
Ông Martino Nguyễn Bá Thông có nói:
"Đừng thấy có người rửa tội mà mừng! Cha nói cho các con biết, cứ mỗi 1 người theo đạo thì có 6 người bỏ đạo"
Tỉ lệ của ông NBT còn nhanh hơn tỉ lệ của anh!!!

Anh Tuan LE
Lâm Phú Châu Đọc một lần kinh là tôi đã muốn ói vì nó tràn ngập một không gian nô lệ.
Mà họ đọc hết các kinh thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian ?

Oánh Cho Chừa
Anh Tuan LE ấy...chẳng qua là anh em kém tin thôi và k0 chút nguy nan thì chẳng những anh em làm đc điều thầy vừa làm cho cây vả mà dù có bảo núi hãy đời đi núi cũng tự động bò xuống biển cầu nguyện bằng niềm tin thì không có gì là không đc....cố gắng lên, hạt cải thìa cũng đc, k0 cần hạt cải củ đâu

Oánh Cho Chừa
Lâm Phú Châu con thích nhất ling nguyện cho các linh mục...."khi ling mụk phạm tội thì chỉ hiệp thông cầu nguyện..."

Oánh Cho Chừa
Anh Tuan LE oh...đại tiên Trấn Nguyên Tử là cựu đạo dê ư....lành thay...bây giờ thế giới phẳng nên mình biết đc nhiều điều quá...em đọc nc ngoài họ cũng k ăm gét ku to đến tận xương tủy..

Anh Tuan LE
Quên nói thêm một chi tiết quan trọng nữa là, chủ thớt cũng là một con chiên đã bỏ đạo, vẫn có một chị gái làm Ma Sơ (không phải bà Thu Hương).
Chỉ có con chiên mới giải thích về chuỗi Mân Côi tường tận thế này.
Tôi nghiên cứu kinh Thánh nhưng ít quan tâm đến các chi tiết như thế này. Đúng là từ trong chăn thoát ra nên kể chuyện rận thì hết cãi.

Ninh Hoai
Nó nhồi thật là khủng khiếp

Lâm Phú Châu
Ninh Hoai Chỉ nhồi thói quen nịnh bợ và cầu lụy người bên ngoài thôi.

Nguyễn Trung Kiên
Thật là rối rắm và mất thời gian

Nguyễn Trung Kiên
Theo con nghĩ bây giờ ktg chỉ còn thịnh hành ở châu phi cơ mà Việt Nam đang cạnh tranh rất mạnh ở nơi này vì có đội quân giữ gìn hoà bình liên hiệp quốc giúp đỡ họ rất nhiều và họ rất cảm phục Việt Nam

Lâm Phú Châu
Nguyễn Trung Kiên không biết mình thuyết phục họ hay là lại chiều theo họ thì nguy.

Nguyễn Trung Kiên
Lâm Phú Châu họ yêu mến bộ đội cụ Hồ lắm cô ạ

Lê Tùng
Nguyễn Trung Kiên Không cẩn thận lại bị cải đạo ấy chứ

Nguyễn Trung Kiên
Lê Tùng không đâu.họ quý mến người Việt Nam lắm.có câu nói phương Tây mang đến bom đạn là thứ không ăn được còn Việt Nam mang đến lúa gạo và hoà bình,phái bộ liên hiệp quốc còn bị tấn công bởi các nhóm phiến quân nhưng riêng Việt Nam thì không
Đó đây


2021-07-26 - CEO Nguyễn Phương Hằng nói chuyện với tên trộm gà Trương Quốc Huy -

2021-07-24 - Câu chuyện về 2 bé gái bị trao nhầm ở Bình Phước và những hệ lụy phía sau -VTV Đặc biệt -

2021-07-22 - Các nhà sư họ âm thầm làm từ thiện với cái tâm của mình, thế mà có kẻ nói - những câu chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo: "SAO KHÔNG THẤY NHÀ SƯ LÀM TỪ THIỆN?"

2021-07-22 - Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương Binh Liệt Sỹ (27/7/1947-27/7/2021) - Huyện đoàn Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới ngày thương binh - liệt sỹ. Ngày 18/7, Huyện đoàn Hương Sơn đã đến tặng quà, thăm khám cấp phát thuốc miễn phí cho 10 thương bệnh binh, người có công với cách mạng ở xã Sơn Ninh, Sơn Phú, Sơn Lễ, Sơn Lâm và Sơn Lĩnh

2021-07-20 - Bản chất của Vatican và những âm mưu -

2021-07-20 - Người dân Quận 6 TP.HCM v.ả m.õm Em Đô - Việt Kiều Mỹ -

2021-07-20 - Thủ tướng họp khẩn yêu cầu các tỉnh, thành không được ban hành "giấy phép con" -

2021-07-19 - Kẻ tham gia bạo loạn ở Quốc Hội hôm 6/1/2021 bị 8 tháng tù, xin lỗi vì "quyết định ngu ngốc" - Ông Paul Allard Hodgkins, dân Florida, người ủng hộ cựu TT. Donald Trump vừa bị tòa tuyên án tám tháng tù do "ngăn cản" Quốc Hội xác nhận kết quả bầu cử hôm 6 Tháng Giêng, 2021. Việc tuyên án có thể đặt ra ngưỡng hình phạt cho hàng trăm bị cáo khác khi họ quyết định có chấp nhận các thỏa thuận nhận tội hay ra tòa.

2021-07-19 - Liên quan đến lịch sử đất đai, cơ sở của TCG ở Việt Nam - TRẢ LỜI CHIENS TRẦN ĐĂNG VŨ

2021-07-19 - Đề tài 141: Gửi Chị Hai Kiên Giang ở kênh Trần Ly Official -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2021-07-21 - Ngô Đình Diệm - Tam Đại Việt gian - Trần Quang Diệu -

● 2021-07-21 - Tại cuộc họp do Hội "American Friends of Vietnam" tổ chức ngày 1/6/1956, John F. Kennedy tuyên bố - Ri Nguyễn -

● 2021-07-20 - Quanh chuyện chung tay dập dịch Covid-19 - Thanh Tín Nguyễn -

● 2021-07-20 - Chúng tôi vừa thoát nạn, xin báo động để mọi người phòng thủ - Nguyễn Vũ -

● 2021-07-14 - Đài ghi công người Công giáo VN làm tay sai chết vì nước Pháp ở Paris - Du Nguyên -

● 2021-07-13 - Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Tại Sao Các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân Muốn Giật Sập Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị - LS Nguyễn Quốc Lân -

● 2021-07-12 - Tỉ phú xin tiền - bị cấm tham gia một số mạng xã hội sau vụ tấn công chết người ở Đồi Capitol vào tháng 5 - Ngô Ngọc Diệp -

● 2021-07-09 - Sĩ quan Hải quân VNCH Nguyễn Hữu Ba đã từng nói: ".... cũng sẽ phải tiểu lách sang chỗ khác." - Trần Quang Diệu -

● 2021-07-08 - Nếu tính tiền, thì kẻ "sống chui" ở Mỹ giàu sang, "quý phái" hơn người dân chân chính như thế nào? - Diễn Đàn -

● 2021-07-07 - GH Benedict 16: LM các nước Á châu và Phi Châu sướng như tù trưởng bộ lạc - nên họ thích đi nhà dòng - FB Du Nguyen -

● 2021-07-06 - Chúa chiếm Chùa - TỘI LỖI TÀY ĐÌNH CỦA ĐẠO DÊ SU ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO: - FB Nguyễn Văn Xuân Hưởng -

● 2021-07-04 - Thống đốc bang Florida, DeSantis nhắm vào việc "nhồi sọ" sinh viên ở Florida - "Dân chủ" theo quan điểm "Cộng Hòa" - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-07-04 - Đại đa phần chống cộng đang lạm dụng danh nghĩa “quốc gia,” thực ra không có chính nghĩa quốc gia. - Giác Hạnh -

● 2021-07-03 - Đọc Chuỗi MÂN CÔI Để Làm Gì? - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-27 - Màn 3: Tên Trưởng Phòng Cục 2 Nói Gì Với Phao Lồ Trần Thiện Khiêm? - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-26 - Màn 2: Ông Phê rô nói gì với Phao lồ Trần Thiện Khiêm khi ông gõ cửa Thiên Đàng ngày 24/6/2021 - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-26 - Màn 1: Giám mục Nguyễn Thái Hợp NÓI GÌ với Thủ Tướng "XỊA" Trần Thiện Khiêm để ông có ý tưởng theo Chúa - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-21 - Những công bố của các Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI và Francis về các niềm tin - Ri Nguyễn -

● 2021-06-17 - Về Dự Luật Đưa Môn Nghiên Cứu Chủng Tộc Vào Chương Trình Trung Học Trong Tiểu Bang California - CĐ người Việt "quốc gia" Hoa Kỳ -

● 2021-06-14 - Tại Sao Dân Pháp Tàn Sát Hàng Giáo Sĩ Công Giáo La Mã Trong Cuộc Cách Mạng 1789 - FB Du Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 >>>