●   Bản rời    

Đọc Chuỗi MÂN CÔI Để Làm Gì?

Lâm Phú Châu June 12, 2021 10:22PM

** CHUỖI MÂN CÔI của CGLM để làm gì?**
AI NÓI ĐẠO NÀO CŨNG DẠY ĐIỀU TỐT, XEM ĐÂY NÈ.
[Mới cập nhật vì tìm được bài chính thống dạy lần chuỗi Mân Côi:]
https://augustino.net/lan-hat-man-coi/
------------

Mỗi ngày người CGLM phải đọc ít nhất 1 vòng chuỗi.
Một xâu chuỗi Mân Côi có 59 hạt, 59 lời cầu, chia ra như sau:
- Khúc đầu có mang cây chữ thập (CGLM gọi là thánh giá) gồm 5 hạt. Hạt đầu và hạt cuối để đọc KINH LẠY CHA. Còn 3 hạt giữa đọc KINH KÍNH MỪNG.
- Vòng tròn có 5 đoạn.
Mỗi đoạn có 1 hạt đi đầu đứng riêng, mỗi lần đến hạt đó thì người ta đọc KINH LẠY CHA. Theo sau là 10 hạt dính liền, mỗi hạt đọc 1 KINH KÍNH MỪNG.
- Trước khi lần sang hạt lớn (Kinh Lạy Cha) tiếp theo, thì đọc 1 Kinh Sáng Danh rồi đọc Lời Nguyện Fa-ti-ma.
------------
- Kinh LẠY CHA đọc ra sao? (6 lần trong một vòng chuỗi Mân Côi)
𝐿𝑎̣𝑦 𝐶ℎ𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑎 𝑐𝑎̉ 𝑠𝑎́𝑛𝑔, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝐶ℎ𝑎 𝑡𝑟𝑖̣ đ𝑒̂́𝑛, 𝑦́ 𝐶ℎ𝑎 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
- Còn Kinh KÍNH MỪNG đọc gì? (53 lần trong một vòng chuỗi Mân Côi)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen.
- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
- Lời Nguyện Fa-ti-ma
Lạy Chúa Giê-su, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
---------------

*** Quí vị xem có chỗ nào gọi là "dạy điều tốt" hay không?
- Kinh LẠY CHA- Cầu cho đạo Chúa lan tràn, "trị đến" là đến cai trị VN? Là Xâm Lăng nước ta đó.
Sau đó cầu cho no đủ. Rồi cầu được tha tội.
Còn câu "dưới đất cũng như trên trời" là không chê của thế gian, chỉnh lại câu Chúa lỡ dại nói "nước ta không có ở thế gian, mà ở trên trời" Sau khi Giê-su bay về trời, mấy ông Giáo Hoàng bèn "đính chính" lại, "dưới đất cũng như trên trời", vì cầu cho "nước Cha trị đến" mà không chiếm ở dưới đất thì chiếm của người ta rồi để đâu?
Không có đến 1 chữ dạy sống tốt cho người khác. Nghĩa là, vơ vào cho Chúa, cho Giáo Hội La Mã, và cho bản thân, nghĩa là "ích kỷ".

- Kinh KÍNH MỪNG - Ca tụng bà Do Thái Maria. Kế đến lại cầu cho riêng mình. Chỉ "cầu" thôi, cầu lúc sống và lúc chết, chẳng biết "cầu" cho chuyện gì. Toàn là ca tụng, khen ngợi Bà Maria, ông Giê-su, rồi cho riêng mình.

- Rồi các kinh BÁ LÁP: Sáng danh, lời nguyền Fatima cũng vậy...

**** Ai có can đảm, đọc hết chi tiết về những kinh đọc và những điều họ dạy con chiên trong link này thì biết:
https://augustino.net/lan-hat-man-coi/

Toàn là XU NỊNH, NÔ LỆ, ÍCH KỶ,... VƠ VÀO cho Hội Thánh.

Nghĩa là không dạy đối đãi với tha nhân, cũng 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓬𝓸́ 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓬𝓱𝓾̛̃ 𝓷𝓪̀𝓸 𝓭𝓪̣𝔂 𝓼𝓸̂́𝓷𝓰 𝓽𝓸̂́𝓽 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝔁𝓪̃ 𝓱𝓸̣̂𝓲..

Bởi vậy, linh mục Martino Nguyễn Bá Thông đã nói tại nhà thờ Tân Sa Châu thuộc TGP Saigon trong dịp tĩnh tâm Mùa Vọng năm 2016:

"Đạo Thiên Chúa không dạy người ta sống tốt. Đứa nào muốn sống tốt thì đi đạo khác"
___________________________
Lâm Phú Châu
Đây là bằng chứng:
https://www.youtube.com/watch?v=L9fwcGYjmp8


Kim Văn Quân
Nó đã tàn sát 253 triệu người..
Và Nó đqx xưng thú hơn 100 núi tội ác thì tốt ở đâu?

Anh Tuan LE
Đọc hết các kinh Mân Côi, ta rút tỉa được bài học gì cho tư duy ? cho đạo đức ? cho xã hội ?
Kinh Thánh đúng là nhồi sọ, biến con người thành một thứ nô lệ tự tâm, còn ghê rợn hơn nô lệ da màu mà ngày xưa chính các quốc gia Kitô giáo từng buôn bán giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Trấn Nguyên Tử
Anh Tuan LE chuẩn rồi bác, kinh kệ Kitô giáo chỉ có 4 dạng chính là tuyên xưng đức tin, ca tụng chúa, tự hạ thấp bản thân mình và rên rỉ cầu xin chứ chả thấy cái gì là nhân văn tiến bộ chứ đừng nói đến việc khai mở trí tuệ.

Anh Tuan LE
Trấn Nguyên Tử Các bạn nên biết, Trấn Nguyên Tử là một con chiên có nhiều đời theo đạo. Cha mẹ và anh em vẫn còn theo. Riêng em, với cái trí tuệ sắc bén, em đã bỏ đạo.

Anh Tuan LE
Có 3 người đọc lời comment của tôi, Trấn Nguyên Tử , Lê Nhi, và Lửa Hồng Thần, thì đã có đến ít nhất 2 người bỏ đạo: Trần Nguyên Tử và Lê Nhi.
Vậy là chỉ một cái nháy mắt, CG mất 66% dân số.
Nếu Lửa Hồng Thần cũng là người từng theo đạo nữa, thì với tốc độ này, Công Giáo La Mã sẽ như loài khủng long trong 100 năm tới.

Lâm Phú Châu
Anh Tuan LE Anh tính kiểu đó ... he he... thì phe nào cũng thắng. Bên Thanh Niên Công Giáo nó cũng thấy toàn phe nó ca ngợi nhau. Câu nào cũng thơm, câu nào cũng "thánh thiện". Và chúng đều cảm thấy đúng là "nước Cha trị đến" thật rồi.
Chỉ có mấy con quạ NNNP, NĐT, ĐHN, NDT,.... là biết sự thật nên chúng tức tối mãi, do đó có những bài giảng đầy căm hờn!!!
Ông Martino Nguyễn Bá Thông có nói:
"Đừng thấy có người rửa tội mà mừng! Cha nói cho các con biết, cứ mỗi 1 người theo đạo thì có 6 người bỏ đạo"
Tỉ lệ của ông NBT còn nhanh hơn tỉ lệ của anh!!!

Anh Tuan LE
Lâm Phú Châu Đọc một lần kinh là tôi đã muốn ói vì nó tràn ngập một không gian nô lệ.
Mà họ đọc hết các kinh thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian ?

Oánh Cho Chừa
Anh Tuan LE ấy...chẳng qua là anh em kém tin thôi và k0 chút nguy nan thì chẳng những anh em làm đc điều thầy vừa làm cho cây vả mà dù có bảo núi hãy đời đi núi cũng tự động bò xuống biển cầu nguyện bằng niềm tin thì không có gì là không đc....cố gắng lên, hạt cải thìa cũng đc, k0 cần hạt cải củ đâu

Oánh Cho Chừa
Lâm Phú Châu con thích nhất ling nguyện cho các linh mục...."khi ling mụk phạm tội thì chỉ hiệp thông cầu nguyện..."

Oánh Cho Chừa
Anh Tuan LE oh...đại tiên Trấn Nguyên Tử là cựu đạo dê ư....lành thay...bây giờ thế giới phẳng nên mình biết đc nhiều điều quá...em đọc nc ngoài họ cũng k ăm gét ku to đến tận xương tủy..

Anh Tuan LE
Quên nói thêm một chi tiết quan trọng nữa là, chủ thớt cũng là một con chiên đã bỏ đạo, vẫn có một chị gái làm Ma Sơ (không phải bà Thu Hương).
Chỉ có con chiên mới giải thích về chuỗi Mân Côi tường tận thế này.
Tôi nghiên cứu kinh Thánh nhưng ít quan tâm đến các chi tiết như thế này. Đúng là từ trong chăn thoát ra nên kể chuyện rận thì hết cãi.

Ninh Hoai
Nó nhồi thật là khủng khiếp

Lâm Phú Châu
Ninh Hoai Chỉ nhồi thói quen nịnh bợ và cầu lụy người bên ngoài thôi.

Nguyễn Trung Kiên
Thật là rối rắm và mất thời gian

Nguyễn Trung Kiên
Theo con nghĩ bây giờ ktg chỉ còn thịnh hành ở châu phi cơ mà Việt Nam đang cạnh tranh rất mạnh ở nơi này vì có đội quân giữ gìn hoà bình liên hiệp quốc giúp đỡ họ rất nhiều và họ rất cảm phục Việt Nam

Lâm Phú Châu
Nguyễn Trung Kiên không biết mình thuyết phục họ hay là lại chiều theo họ thì nguy.

Nguyễn Trung Kiên
Lâm Phú Châu họ yêu mến bộ đội cụ Hồ lắm cô ạ

Lê Tùng
Nguyễn Trung Kiên Không cẩn thận lại bị cải đạo ấy chứ

Nguyễn Trung Kiên
Lê Tùng không đâu.họ quý mến người Việt Nam lắm.có câu nói phương Tây mang đến bom đạn là thứ không ăn được còn Việt Nam mang đến lúa gạo và hoà bình,phái bộ liên hiệp quốc còn bị tấn công bởi các nhóm phiến quân nhưng riêng Việt Nam thì không
Đó đây


2022-08-09 - Cái lưỡi biến ảo điệu nghệ của Hoàng Duy Hùng - Ngày 21/7/2020 - HDH xuyên tạc bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Ngày 07/02/2022 vào nước lại đổi ngược tỉnh bơ, không đính chính gì cả.

2022-08-09 - Nga tuyên bố phá hủy kho đạn 45.000 tấn NATO cấp cho Ukraine - Tass đưa tin, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 7/8 cho biết, các máy bay, tên lửa và pháo binh của Moscow đã phá hủy nhiều vũ khí và đạn dược của Ukraine tại khu vực Nikolayev. Vụ tấn công đã loại 130 quân nhân Ukraine khỏi vòng chiến đấu, cũng như phá hủy 8 xe bọc thép của Kiev

2022-08-09 - Ai đang là người điều khiển phía sau Zelensky? || Bàn Cờ Quân Sự -

2022-08-09 - Chương trình Doãn Như Lân -Tiếp tục vạch mặt Hoàng Duy Hùng -

2022-08-09 - Tán thành tuyên bố của Doãn Như Lân: Nghị quyết 36 không áp dụng cho - những kẻ nói: Việt Nam có 2 quốc gia trong giai đoạn 1954-1975, những kẻ nói: Ai nói trong giai đoạn đó Việt Nam có 1 quốc gia là "tội đồ dân tộc"....

2022-08-08 - TIN NÓNG - FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông - FBI đã thực hiện lệnh khám xét vào thứ Hai tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Donald Trump ở Palm Beach, Florida, cựu Tổng thống xác nhận với CNN. Tin này còn quá mới, sẽ được báo chí cập nhật

2022-08-07 - Bê bối ấu dâm trong Nhà Thờ Công Giáo tại Pháp -

2022-08-06 - Sét đánh ngay trước Nhà Trắng, 3 người chết, 1 người trọng thương - Vụ sét đánh được báo cáo lúc 6:52 tối 05/8/2022. Maggiolo cho biết các nạn nhân đang ở gần một bức tượng của Andrew Jackson và "có vẻ như họ đang ở gần một cái cây ở Công viên Lafayette,

2022-08-06 - Ngày này năm xưa: Ngô Đình Diệm Thỉnh Cầu Mỹ Rải Chất Độc Da Cam Lên Việt Nam - Ngày 10/8/1961 ghi dấu việc Mỹ bắt đầu rải chất độc da cam, một trong những hóa chất độc hại nhất với con người từng được biết đến, ở Việt Nam nhằm giành ưu thế trong chiến tranh. Da cam là màu của thùng chứa thôi, nhưng chất độc thì màu trắng như trong hình máy bay đang rải thảm chất độc dưới đây.

2022-08-06 - Giới thiệu công trình sưu tầm và dịch thuật rất hoàn hảo của Thư Viện Hoa Sen: HỒ SƠ MẬT 1963. - 1. Một nguồn tài liệu tham cứu của chính phủ Mỹ, ký tự là FRUS, vốn khá quen thuộc với giới nghiên cứu nhưng lại vẫn còn xa lạ với độc giả Việt Nam bình thường khi muốn tìm hiểu về những biến động lịch sử trong thập niên 1960 của nước ta. 2. Trình bày một số phát hiện mới, vốn không được đa số giới nghiên cứu người Việt hải ngoại khai thác▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2022-08-09 - Điều kiện vào Thiên đàng của Chúa - do Ri Nguyễn sưu tầm và nhắc nhỡ - Ri Nguyen -

● 2022-08-09 - Chiến sự Ukraine: Đừng tin các chuyên gia "ghế bành" ! - Mike Wilson -

● 2022-08-08 - Không ai nói rằng "Trả thù, giết người, ấu dâm, và tàn sát trẻ em" là THÁNH THIỆN cả, ngoại trừ cái "ĐẠO T - FB Giuse Nguyễn -

● 2022-08-07 - Tội nghiệp cho thầy (hiệu trưởng)! - FB Thanh Vân -

● 2022-08-07 - Tại sao bên Công giáo La Mã có nhiều ngày lễ quá vậy? Nhất là ở Việt Nam. - Hàn Mặc Khải -

● 2022-08-07 - Ba câu chuyện kinh nghiệm bản thân, kính gửi ông hiệu trưởng Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia, Hà Nội - FB Lý Thái Xuân -

● 2022-08-07 - Bắt chước người ta mà không hiểu nguồn cơn. Người ta cười vào mặt nè. - Cộng đồng mạng -

● 2022-08-04 - Tại sao tôi nói "VNCH và QLVNCH một di sản Quân phiệt đánh thuê"! - Giác Hạnh -

● 2022-08-04 - Xem TLTV Minh Tiến bình luận: "Nóng ở Nghệ An | Ở đâu có LINH C.Ẩu ở đó Kém phát triển! " - Dong Nguyen -

● 2022-08-04 - Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đến viếng Đài Loan để làm gì ? - Mike Wilson -

● 2022-08-04 - Nga đưa siêu pháo "vua chiến trường" 2S7 "Pion" tới Nam Ukraine! - MW -theo Avia pro -

● 2022-08-04 - Bàn cờ quân sự: Putin tung 2 lá bài ÁP CHẾ phương tây ! - Mike Wilson -

● 2022-08-04 - Vấn đề "khai phóng" trong văn hóa giáo dục: "Cũng cờ, cũng trượng, cũng xênh xang" - Lão Ông -

● 2022-08-03 - Đạo Chúa có tôn trọng "tự do tín ngưỡng" của người khác hay không? - Hoàng Hp Minh sưu tầm -

● 2022-08-02 - Greg Hùng Trần: Nga đánh giặc đầy MƯU TRÍ ! Lành gáo, vỡ làm môi, lôi thôi đập bỏ. - Mike Wilson -

● 2022-08-01 - Ý KIẾN khác nhau SÔI NỔI về lễ tốt nghiệp phong cách Hoàng Gia của Đại Học Kinh Tế - ĐH Quốc Gia HàNội - Cộng Đồng mạng -

● 2022-07-30 - Ông Giáo Hoàng Kiện Tạp Chí Châm Biếm Của Đức Ra Tòa Thì Được, Tại Sao Ông Thích Nhật Từ Không Được Khi - Du Nguyễn -

● 2022-07-29 - Tang Lễ Ông Nguyễn Xuân Vinh - Phủ cờ hay không? Lại có lý do tranh cãi. - Diễn Đàn thư tín hải ngoại -

● 2022-07-29 - Lý Quang Diệu Nói Những Gì Về Việt Nam ...? - Mike Wilson sưu tầm -

● 2022-07-26 - Báo Chí Lên Án: Giáo Hoàng Đến Canada "Tốn Tiền Vô Ích" - FB Lý Thái Xuân -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 >>>