●   Bản rời    

Thượng Đế Chúa Giết Bào Thai (Phá Thai) bằng nhiều cách - Jesus hỗn hào với Mẹ.

Subject: Re:_5_ác_tính_...
From: Ri Nguyen
Date: Fri, February 12, 2021 10:03 am

ĐỌC VUI NGÀY TẾT
The truth will set you free.
Tại sao Chúa Cha Dê Hô Va của bạn quá ác độc như thế?


Sự thật khốn nạn, man rợ của
Tà giáo catholic-công giáo qua các câu kinh cần được phơi bày

---o0o----


Cần biết: không Cựu Ước làm gì có Tân Ước?

Phạm Trung Kiên viết:

Vâng..."Kinh thánh có hai phần, phần Cựu Ước và Tân Ước".
Như bác BAC NAM viết;..."Phần tân ước là lời Chúa được các thánh Tông Đồ ghi lại. Còn Cựu ước có ghi lại một số sự kiện như Chúa trao mười điều răn cho ông Moïse tại núi Sinaï và một số mặc khải về Chúa Ba Ngôi, sự tạo dựng trời đất và việc cứu thế."
=> Thiển nghĩ, người muốn đọc "Kinh thánh" thì phải có „lòng thật thà khiêm tốn“, và "ước ao muốn tìm hiểu về Chúa", nhờ tâm tình ấy mới có thể hiểu được, và phân biệt; đâu là "Lời Chúa", đâu là sự kiện lịch sử được kể lại, và đâu là thuật ngữ theo ý của tác giả !.


Ri Nguyễn đáp:
Trong Tân Ước Jesus khẳng định tôn trọng và hoàn thành những điều cha Jesus là Jehovah phán trong cựu ước qua hai câu kinh dưới đây.

1. Matthew 5 – (Mátthêu – Chương 5)
Đức Giê-su kiện toàn Luật Mô-sê
17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.
http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm

2. Luke 11 – (Luca - Chương 11)
Đức Giê-su khiển trách các người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật (Mt 23: 1-36; Mc 12: 38 -40 )
49 "Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.
http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm

CỰU ƯỚC:
Muốn lên Thiên Đàng thì phải làm theo ý muốn của tên ác qủy, khát máu Thượng đế-Chúa bậc thầy của Satan như các câu kinh dưới đây.

Matthew 7:21
21 Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi

THƯỢNG ĐẾ-CHÚA:

Say Với Máu – Các Cuộc Tàn Sát Của Thượng Đế Được Ghi Trong “Kinh Thánh”


[Drunk with Blood: God's Killings in the Bible]
by : Steve Wells
https://www.goodreads.com/en/book/show/9155239-drunk-with-blood


• ĐÒI HỎI CON CHIÊN Giết tất cả ai, Cha mẹ, Vợ Con, bạn bè thờ thần khác: Exodus 22:20, Deuteronomy 13:12-16
• ĐÒI HỎI CON CHIÊN Giết bạn bè người thân nếu thờ thần khác: Deuteronomy 13:6-10
• ĐÒI HỎI CON CHIÊN Giết tất cả mọi người cùng phố nếu họ không thờ Thiên Chúa: Deuteronomy 13:12-16
• ĐÒI HỎI CON CHIÊN Giết tất cả ai theo tôn giáo khác: Deuteronomy 17:2-7, Romans 16:17
• ĐÒI HỎI CON CHIÊN Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ… Deuteronomy 12
• ĐÒI HỎI CON CHIÊN Giết tất cả ai không nghe lời các “Cha”: Deuteronomy 17:12-13
• ĐÒI HỎI CON CHIÊN Giết bất cứ ai làm ngày “Thứ Bẩy”: Exodus 35:2
• ĐÒI HỎI CON CHIÊN Giết tất cả ai không tôn thờ Chúa Jesus: Luke 19:27 Luke 19:27
• Jude nhắc nhở rằng Thượng Đế sẽ hủy diệt bất cứ ai không tin Thượng đế: Jude 5
• Đức Chúa Trời ra lệnh cho Moses giết mọi phụ nữ Midianite, bắt gái trinh về hưởng lạc. Riêng phần của Thượng Đế-Chúa là 32 cô gái trinh để Thượng Đế-Chúa đêm bẩy ngày ba vào ra không kể: Numbers 31- New International Version
• THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Chỉ cách làm nghi lễ dùng “nước thánh” để “phá thai” (Numbers 5:11-21 - New International Version)
• THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Trừng phạt phụ nữ bằng cách làm họ Sẩy Thai. Nói khác đi, thượng đế-chúa “phá thai”. (Hosea 9:14 - King James Version (KJV)
• THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Trừng phạt phụ nữ Samaria bằng cách mổ bụng mọi “thai nhi”. (Hosea 13:16 -New Living Translation)
• THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Cho phép những phụ nữ mang thai của Tappuah bị mổ bụng moi thai nhi. (2 Kings 15-16 - New International Version)
• THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Khát máu coi mạng sống của con người nhất là trẻ thơ như cỏ rác giết mọi người. (1 Samuel 15:3 - New King James Version)
• THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Tên ác tặc vô đạo khát máu coi mạng sống của con người nhất là trẻ thơ như cỏ rác man rợ ra lệnh đập đầu chúng vào đá tảng cho nát óc chết thảm. (Psalm 137:8-9 - New International Version)
• THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Tên ác tặc vô đạo khát máu coi một phụ nữ mang thai bị thương và phá thai chỉ được bồi thường tài chính (cho chồng của cô ấy), vì cho rằng bào thai là tài sản, không phải là con người
(Exodus 21:22-25 - New International Version)
• THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Trừng phạt bằng cách mổ bụng mọi “thai nhi”.
(2 Kings 8:12 - New International Version)
• THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Nguyền rủa thai nhi nằm trong bụng mẹ.
(Deuteronomy 28:18 - New International Version)
• THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Cổ vũ giết hại thai nhi nằm trong bụng mẹ.
(Isaiah 13:18 - New King James Version)
• THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: ác độc dâm lọan bắt 32 gái trinh về hưởng lạc – đêm bẩy ngày ba vào ra không kể. Numbers 31- New International Version
• THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Man Rợ - Hăm Dọa - “Hãy chứng kiến ngày Chúa đến, độc ác vì tức giận và hết sức phẫn nộ. Tất cả mọi người bắt gặp phải được đem tới. Con cái của họ bị xé ra từng mảnh trước mặt họ và vợ của họ bị hãm hiếp. Isaiah: 13
• THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Man Rợ - Hăm Dọa - “Và ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai, con gái của chúng nó, và chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau, người nọ ăn thịt người kia.” Jeremiah:19
• THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Đây là “lòng Lành” của THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Ba-bi-lon mà đập vào đá cho chết. Psalm, 137

TÂN ƯỚC:
• JESUS : Không bày tỏ một tí mảy may quan tâm nào đối với những thai nhi đang nằm trong bụng mẹ cũng như mới sanh đương bú.
(Mark 13 - New King James Version)
• JESUS ĐÒI NỢ MÁU: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Luke - 11
• JESUS: Giết- "Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi." Luke 19
• JESUS: Jesus tuyên bố Jesus làm cho Cha Mẹ, con cái, anh chị em, họ hàng thân thuộc là kẻ thù, ghét bỏ, chống đối nhau. Matthew 10
• JESUS: Jesus tuyên bố ai theo Jesus phải ghét bỏ cha mẹ, anh chị em – Luke:14
• JESUS: Jesus tuyên bố Jesus không mang TỚI TRÁI ĐẤT hòa bình mà mang gươm giáo. Matthew 10
• JESUS: Mất dạy vô đạo không nhận bà maria là mẹ, còn mất dạy gọi bà maria là bà kia-mụ kia.
Trong tất cả bốn Phúc Âm John, Matthew, Luke và Mark, chúng ta không bao giờ thấy Jesus gọi mẹ mình, bà Maria, với tiếng ngọt ngào, yêu thương, kính trọng “Mẹ”.
Từ mà Jesus dung để gọi mẹ mình, bà Maria là “bà Kia-Mụ Kia” (Woman) một cách lạnh lùng, xách mé hỗn xược, mất dạy. Đúng là đứa con bất hiếu. Ngay khi chỉ một đứa bé 12 tuổi, Jesus đã tỏ ra là đứa trẻ hỗn hào mất dạy với cha mẹ, trừ phi Jesus là một nghiệp chướng của một gia đình vô phúc.
Thật là tội nghiệp cho bà Maria.
Mark 6:4 (Matthew 13:57) (Luke 4:24) (John 4:44), Mark 3:21, Luke 2: 42-50 và John 2:1-4
đã chứng minh rằngcả Joseph và Maria đều biết, nhất là Maria, người biết rõ hơn ai hết ai là cha thực của Jesus, rằng Jesus không phải là ân sủng đặc biệt của ThiênChúa, không phải là con của Chúa Thánh Thần, không phải là Chúa Cứu Thế của dân Do Thái cho nên mới không tin, không hiểu Jesus nói gì khi Jesus nói là “đang lo việc của Cha”, hay “giờ của ta chưa đến”, “I had to be in my Father’s house” nghĩa là việc của Chúa Cha “Thần Jahovah của dân Do Thái”.
• Luke 2:42-50New International Version (NIV)
• John 2:1-11King James Version (KJV)
• John 19:25-27New International Version (NIV)
hật tủi nhục cho bà maria vì còn sự mất dạy, khốn nạn nào hơn khi jesus, đứa con mang nặng đẻ đau, tí nữa thì bị trừng trị cho ném đá chết vì tội không chồng mà chửa jesus, nay không nhận mình là mẹ trước đám lâu la của jesus.
• Matthew 12:46-50 New International Version (NIV)

Ri Nguyễn
__________________________________________________________________

On Friday, February 12, 2021, 12:04:24 PM CST, Ri Nguyen wrote:

The truth will set you free.
JOHN TORNADO,
Tại sao Chúa Cha Dê Hô Va của bạn quá ác độc như thế?

BÀI TRỪ TÀ GIÁO
Thượng Đế-Chúa Của Thiên Chúa Giáo - Công Giáo
Dạy/cổ vũ “phá thai”

Quan điểm “CHỐNG PHÁ THAI”của Thiên Chúa Giáo-Công Giáo ngày nay không bắt nguồn từ “Kinh Thánh”, nghĩa là không phải từ lời Thượng Đế-Chúa dạy mà chỉ là lời dạy của Vatican.

Vatican, Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Mục Sư, Con Chiên thường xuyên tuyên bố rằng đứa trẻ chưa sinh có quyền được sống do Chúa ban, sự sống là món quà từ Chúa, và việc phá thai là sự phá hủy, là tội lỗi đối với sự sáng tạo thiêng liêng của Chúa.

Những lời khẳng định ở trên và những lời khẳng định tương tự đều bị thượng đế-chúa thẳng thừng bác bỏ qua các lời phán, cổ võ của thượng đế-chúa được ghi rất rõ trong kinh thánh sẽ được trình bầy ở phần dưới.

CON CHIÊN có thể là người ủng hộ cuộc sống, nhưng hãy để Kinh thánh ở nhà. Trong Kinh Thánh đầy rẫy những câu chuyện, lời THƯỢNG ĐẾ – CHÚA DẠY , CỔ VÕ khủng khiếp và bạo lực chống lại trẻ sơ sinh, người vô tội.

Do đó thật là điếm nhục, trơ trẽn nếu con chiên mang đạo đức của thượng đế-chúa, và các điều trong kinh thánh làm kim chỉ nam trong cuộc thảo luận về đạo đức và giá trị của cuộc sống con người.

SỰ THẬT: Lập trường “ủng hộ sự sống” không đến từ thượng đế-chúa, kinh thánh, mà là từ lương tâm của mỗi con người.

Nếu ai đó/con chiên nói rằng nền tảng đạo đức của họ bắt nguồn từ thượng đế-chúa, kinh thánh, đó là con người đáng sợ cần đề phòng.
Chúng ta sẽ không bao giờ biết được thượng đế – chúa, cha cố có thể bảo họ/người đó làm gì tiếp theo, bởi vì thượng đế – chúa, cha cố nhân danh thượng đế – chúa đã chỉ huy mọi điều ác có thể tưởng tượng được trong kinh thánh, ở ngoài đời.
Thật khốn nạn, đạo đức gỉa, nói đúng hơn là gian manh, láu cá, vô liêm sỉ khi người thiên chúa giáo-công giáo kết tội các bác sĩ, người mẹ, hay người đồng ý với việc phá thai là kẻ sát nhân đáng phỉ nhổ. nhưng qua các câu kinh dưới đây chỉ đích danh thượng đế-chúa mà người thiên chúa giáo xưng tụng là “chúa lòng lành” cùng qùy mọp tôn thờ mới chính là kẻ khát máu, sát nhân, độc ác, vô đạo, đáng phỉ nhổ nhất.
Một kẻ độc ác, sát nhân, khát máu, vô đạo như vậy có đáng để chúng ta tôn thờ không?


Sự thật “phá thai” của thượng đế-chúa được ghi rõ trong Kinh thánh như dưới đây.

Xin qúy vị đọc các câu kinh dưới đây được trích nguyên văn từ quyển sách mà người theo thiên chúa giáo-công giáo, tin lành gọi là “kinh thánh” để xem Thượng Đế-Chúa đã làm và cổ võ việc “phá thai”, hay GIẾT NGƯỜI như thế nào.
THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Chỉ cách làm một nghi lễ dùng “nước thánh” để “phá thai”
Numbers 5:11-21 - New International Version

THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Trừng phạt phụ nữ bằng cách làm họ Sẩy Thai. Nói khác đi thượng đế-chúa “phá thai”.

Hosea 9:14 - King James Version (KJV)
14 Give them, O Lord: what wilt thou give? give them a miscarrying womb and dry breasts.

THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Trừng phạt phụ nữ Samaria bằng cách MỔ BỤNG MỌI “THAI NHI”.
Hosea 13:16 -New Living Translation

THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Cho phép những phụ nữ mang thai của Tappuah BỊ MỔ BỤNG MOI THAI NHI.
2 Kings 15-16 - New International Version

THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: KHÁT MÁU Coi mạng sống của con người nhất là TRẺ THƠ NHƯ CỎ RÁC GIẾT MỌI NGƯỜI.
1 Samuel 15:3 - New King James Version

THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: TÊN ÁC TẶC VÔ ĐẠO KHÁT MÁU Coi mạng sống của con người nhất là TRẺ THƠ NHƯ CỎ RÁC MAN RỢ RA LỆNH ĐẬP ĐẦU CHÚNG VÀO ĐÁ TẢNG CHO NÁT ÓC CHẾT THẢM.

Psalm 137:8-9 - New International Version

THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: TÊN ÁC TẶC VÔ ĐẠO KHÁT MÁU Coi Một phụ nữ mang thai bị thương và phá thai chỉ được bồi thường tài chính (cho chồng của cô ấy), vì cho rằng bào thai là tài sản, không phải là con người
Exodus 21:22-25 - New International Version
THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Trừng phạt bằng cách MỔ BỤNG MỌI “THAI NHI”.

2 Kings 8:12 - New International Version
THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Nguyền rủa thai nhi nằm trong bụng mẹ
Deuteronomy 28:18 - New International Version
THƯỢNG ĐẾ-CHÚA: Cổ vũ giết hại thai nhi nằm trong bụng mẹ
Isaiah 13:18 - New King James Version

JESUS không bày tỏ một tí mảy may quan tâm nào đối với những thai nhi đang nằm trong bụng mẹ cũng như mới sanh đương bú.
Mark 13 - New King James Version

Chắc chắn có các phụ nữ mang thai trong số những người bị giết do lệnh của thượng đế-chúa như các câu kinh dưới đây.
• Giết tất cả ai thờ thần khác: Exodus 22:20, Deuteronomy 13:12-16
• Giết bạn bè người thân nếu thờ thần khác: Deuteronomy 13:6-10
• Giết tất cả mọi người cùng phố nếu họ không thờ Thiên Chúa: Deuteronomy 13:12-16
• Giết tất cà ai theo tôn giáo khác: Deuteronomy 17:2-7, Romans 16:17
• Giết tất cả ai không nghe lời các “Cha”: Deuteronomy 17:12-13
• Giết bật cứ ai làm ngày “Thứ Bẩy”: Exodus 35:2
• Giết tát cà ai không tôn thờ Chúa Jesus: Luke 19:27 Luke 19:27
• Jude nnắc nhở rằng Thượng Đế sẽ hủy diệt bất cứ ai không tin Thượng đế: Jude 5
• Đức Chúa Trời ra lệnh cho Moses giết mọi phụ nữ Midianite không còn là một trinh nữ: Dân số ký 31: 15-18
Vatican, Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Mục Sư, Con Chiên, và bất cứ ai đọc toàn quyển Kinh Thánh đều biết rằng THƯỢNG ĐẾ-CHÚA đã giết hàng triệu trẻ em chưa sinh và những người mẹ mang thai họ trong trận đại hồng thủy , cuộc chinh phục Canaan, thiêu hủy Sodom và Gomorrah được mô tả trong kinh thánh là sự trừng phạt của Thượng Đế-Chúa “Lòng Lành”. Đặc điểm quan trọng của những sự kiện khủng khiếp này là tất cả mọi người đều bị tiêu diệt, bị thảm sát, chúng ta có thể chắc chắn rằng những bà mẹ mang thai và những đứa con chưa chào đời của họ là một trong những nạn nhân.
Có thể kết luận từ chương trình tiêu diệt loài người kinh khủng này rằng THƯỢNG ĐẾ-CHÚA trong kinh thánh LÀ KẺ SÁT NHÂN HÀNG LOẠT KHỦNG KHIẾP MAN RỢ NHẤT trong lịch sử nhân loại và hắn không quan tâm đến những đứa trẻ chưa sinh ra, trẻ em hay người lớn.

Ri Nguyễn
_____________________________________

On Friday, February 12, 2021, 11:26:20 AM CST, giac hanh wrote:


Dĩ nhiên là Công Giáo đã nói những điều này y hệt bọn Cuồng Trump hôm này toàn là lũ tung tin Fake News

GH
_________________________________

On Friday, February 12, 2021, 7:51:18 AM PST, John Tornado wrote:

Cho hoi vai cau thoi ,

Co phai Cong Giao thieu song ma tang
Thich Quang Duc tai nga tu Le Van Duyet va Phan Dinh Phung, Saigon ???

Ai giet ba Cat Hanh Long, Nguyen Thi Nam ?

Ai dau to giet chet 172,000 dan mien Bac ?

Ai noi ta danh My la danh cho Lien Xo
va Trung Cuoc ?

Dung noi Cong Giao nhe !!!

Thua chua ??? hahahaha.

John Tornado
Son Of the Living God.

__________________ Forwarded message ---------
From: Phaolo Thai
Date: Fri, Feb 12, 2021 at 9:34 AM
Subject: 5 ác tính ...

5 ác tính của Satan
Satan là tướng quỷ ở hỏa ngục, có năm ác tính:
- Chối bỏ Thiên Chúa;
- Kiêu ngạo;
- Dối trá;
- Ganh gét những ai hạnh phúc;
- Chỉ nghĩ đến lợi ich bản thân, phe nhóm.

Cá nhân, hoặc tổ chức nào có một, hoặc có cả 5 ác tính của Satan, thì thuộc về Satan:

…….[SH kiểm duyệt - những đoạn vu chụp theo thiên kiến, không chứng minh]…

Thánh Gioan: “Có hai con đường mà chúng ta chỉ có thể chọn một: theo Thiên Chúa, hoặc theo ác quỷ.”

Nguyễn thị Saigon
Đó đây


2021-10-25 - Chưa có tiền lệ: Ông Phát Bùi được lưu nhiệm làm Chủ tịch cộng đồng thêm 4 năm - Sao cộng đồng ác thế, cứ đè gánh nặng lên vai ông Phát Bùi, mà còn gia tăng thời hạn lâu thế?

2021-10-24 - Cựu cố vấn của ông Trump có thể bị truy tố vì khinh thường Quốc hội - Ngày 21-10, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã nhất trí đề xuất tội danh khinh thường Quốc hội đối với ông Steve Bannon, cựu cố vấn và là đồng minh lâu năm của cựu Tổng thống Donald Trump

2021-10-23 - Ông Trump yêu cầu đóng góp mỗi người 45 đô la để giúp "giải quyết gian lận bầu cử" - Các thành viên trong danh sách gửi thư của Donald Trump đã được yêu cầu đóng góp mỗi người 45 đô la để “giải quyết gian lận bầu cử năm 2020,” mặc dù không có bằng chứng về gian lận cử tri hàng loạt. Yêu cầu đóng góp sau khi cựu TT Trump khẳng định đảng Cộng hòa “sẽ không bỏ phiếu” trong cuộc tổng tuyển cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 và 2024 cho đến khi vụ gian lận cử tri “được giải quyết”.

2021-10-20 - Dịch Covid-19 tấn công khu công nghiệp ở Phú Thọ - Đây là điều đáng lo ngại do các khu, cụm công nghiệp tập trung đông người lao động. Do đó, nguy cơ lây nhiễm trong các khu, cụm công nghiệp rất cao nếu không tuân thủ các biện pháp an toàn dịch

2021-10-20 - 12 chốt cửa ngõ TP HCM dừng kiểm tra giấy xét nghiệm - cảnh sát chỉ yêu cầu người vào thành phố khai thông tin di chuyển nội địa qua ứng dụng VNEID, kèm chứng nhận tiêm vaccine phòng Covid-19.

2021-10-20 - Ngày này năm ngoái: Ngô Quý Đăng: Cậu bé lớp 10 không xài điện thoại đoạt huy chương vàng quốc tế toán học - Kết quả thi Olympic toán quốc tế năm 2020 của đội tuyển Việt Nam khá đặc biệt khi Ngô Quý Đăng - học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội - đoạt huy chương vàng

2021-10-19 - Cựu Đệ Nhất Phu Nhân VNCH Nguyễn Thị Mai Anh qua đời, thọ 91 tuổi - 15 Tháng Mười, tại nhà riêng ở Đông Bắc San Diego County, Nam California. Bà theo đạo Công Giáo và ông Nguyễn Văn Thiệu theo đạo Phật. Hai ông bà kết hôn vào năm 1951 và sau đó vào năm 1958, ông Thiệu được rửa tội theo đạo Công Giáo.

2021-10-19 - Bà Mai Anh ngồi ở Phủ Đầu Rồng điều hành các đường dây buôn lậu - Lúc đó, ở Sài Gòn ai cũng biết rằng, chính vợ chồng Thiệu đã bảo kê cho buôn lậu, tham nhũng - điều đó làm cho con đường dẫn đến suy vong của ông ta càng nhanh hơn... Làn sóng phẫn nộ đã lan truyền trong sĩ quan và binh lính Việt Nam Cộng hòa, bởi kẻ chủ mưu cầm đầu vụ buôn lậu vẫn giấu mặt, tránh thân an toàn khi bắt vài “con dê cỏn con” ra tế thần hòng làm dịu dư luận

2021-10-18 - Nghị sĩ Công Giáo phò sinh bị đâm túi bụi giữa nhà thờ đến thiệt mạng. Lời tiên tri Fatima -

2021-10-18 - Nguyễn Phương Hằng tiết lộ động trời ông trùm từ thiện .! -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2021-10-25 - Nịnh Chúa cực quá! Tội cái thân già bố Phăng Xịt té lên té xuống. - Lâm Phú Châu sưu tầm -

● 2021-10-24 - THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC CỦA UBXDTĐ Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị - kenny hoang -

● 2021-10-24 - Nhìn các tấm ảnh bệnh viện ngày xưa, cái nào thực sự phục vụ cho dân, vì dân? - Phượng Hoàng Gò Vấp -

● 2021-10-24 - Tài liệu về chuyện Bệnh Viện Vì Dân của phu nhân cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu - SH trích dẫn tài liệu -

● 2021-10-23 - Xin lỗi các bạn, sự từ chối không nhằm vào cá nhân ông Diệm, mà từ chối tiếp tay cho một âm mưu chính trị - Lâm Phú Châu -

● 2021-10-23 - Không biết nhục là gì - Thư mời các quân nhân Việt Miên Lào thuộc quân đội Pháp dự lễ tưởng niệm năm thứ - BMH - Phuc Hung Viet -

● 2021-10-23 - Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng ngày 16/10/2009"... Tạm dừng các hoạt động , công trình liên quan đến Phan Thanh - FB Nguyễn Thanh Tuấn -

● 2021-10-22 - Tại sao cần phải ghi trong lịch sử sự chiếm đất chiếm chùa của Thiên Chúa Giáo? - -

● 2021-10-22 - Y học hiện đại Giải Mã : KINH THÁNH CỰU ƯỚC DO BỆNH NHÂN THẦN KINH VIẾT RA - FB Anh Nguyen -

● 2021-10-15 - Một phản hồi trên FB đáng quan tâm về - các gi áo sĩ lạm dụng td chưa hề là đối tượng của giáo luật! - Khán thính giả -

● 2021-10-13 - Hàng Trăm Trường Học Tại Anh Quốc Triển Khai Thử Nghiệm Thiền Chánh Niệm Phật Giáo - Du Nguyen -

● 2021-10-11 - Trên đời này, việc khó hiểu đối với tôi không phải là lý thuyết lượng tử, mà là thuyết âm mưu chống lạ - FB Anh Nguyen -

● 2021-10-09 - Chịu hết nổi cái kiểu "Phép Lạ" của các con Chúa!!! - FB Anh Nguyen -

● 2021-10-07 - Kênh youtube “Người Bạc Liêu” giới thiệu và đọc tài liệu về Tội Ác Của Giáo Hội La Mã Với VN - SH sưu tầm -

● 2021-10-04 - Được tin vui Thầy Thích Nhật Từ, Chùa Giác Ngộ Tp/ HCM nhận 4 bằng khen trong 1 ngày 30/9/21 - FB Hiệp Nguyễn -

● 2021-09-22 - Nhiều người dân Mỹ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam - Thạch Ngọc Hoàng -

● 2021-09-14 - 15 Điều Mô Tả Đúng, Hiểu Chính Xác Về Đạo Thiên Chúa - Phát Lê -

● 2021-08-28 - Bất ngờ tìm được... CHA RUỘT của Chúa Dê-xu: - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-08-27 - Xin Hãy Xứng Đáng Với Sự Tin Yêu Của Nhân Dân Và Có Trách Nhiệm Với Đất Nước - FB Son Nguyenhong -

● 2021-08-22 - THÁNG 8 - nhiều chuyện cần biết. Người Việt đau khổ trên đất Pháp - FB Lâm Phú Châu -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 >>>