●   Bản rời    

Lời ứng nghiệm tiên tri giống như bài ba lá - và bản chất cướp công của người cuồng đạo Chúa

On Saturday, December 12, 2020, 07:17:22 PM EST, giac hanh giachanh2015@yahoo.com [DiendanDanToc] wrote:

Có phải THIÊN CHÚA đạo Công Giáo là Ác Quỉ?

Thánh Kinh là Lời của những người phàm đặt để vào mồm ông Chúa giả tưởng, đó là quyển sách giả tưởng truyện như Harry Potter thời hiện đại. Cái gọi là Thượng Đế trong Thánh Kinh là một nhân vật chính của truyện hư cấu Thánh Kinh.

Chúa đã nói: “Trời đất này qua đi, nhưng Lời Ta sẽ không qua đâu, cho đến khi mọi sự được ứng nghiệm.” Đó là một ví dụ như là lời đoán mò. Mò cho đến khi nào kết quả trùng hợp thì họ cho là lời ứng nghiệm của Chúa.

Ví dụ: Nếu như Chúa nói chín nút. Thì bạn trộn bài chơi đến lúc có chín nút thì Chúa đoán trúng, thì một trăm lần Chúa tố bài là không trúng.

Do đó, cái gọi là lời Chúa như vậy chỉ là như chúng ta chơi bài ba lá mà thôi.

Thiên Chúa cũng đã nói: “Một con chim sẻ rơi xuống đất, cũng không ngoài ý Ta cho phép.”

Có phải Thiên Chúa đã an bài tất cả? Không phải. Thiên Chúa không định cho ai lên thiên đàng, hay ai xuống hỏa ngục mà là do mỗi người: chọn sự thiện hay sự ác; chọn theo Thiên Chúa hay theo ác quỷ.

Điều này hàm ý rằng con người làm chuyện ác và chuyện thiện. Mà hễ khi là cái kết quả thiện thì đạo Công giáo giành công đó rồi bảo là việc làm của Chúa. Ví dụ như Bác sỉ làm việc thiện cứu Ông Giáo Hoàng thay một lá phổi. Chuyện công lao là Bác sĩ, nhưng Giáo Hoàng cám ơn Chúa ban phước lành đã cứu Ông ta.. Cái này là một bản chất cướp công mà Công giáo đời đời ca tụng tính cướp giật của Chúa Công giáo.

Thiên Chúa đã nói: “Ta không muốn ai bị hư mất mà muốn mọi người ăn năn, trở về với Ta để được cứu rỗi.”

Đây thêm là một ví dụ nữa là khi ai làm việc ác thì người Công giáo đổ cho là Satan sai khiến. Điển hình là một người làm ác thì họ cho rằng không do họ làm, mà là Satan làm, tội phạm chỉ cần xin ơn Chúa, chịu ơn Chúa là họ hết tội. Chính vì đặc điểm này mà hàng vạn tu sĩ lẫn con chiên Công giáo làm việc ác vẫn không chấp nhận tội do họ làm. Và như thế thì chúng ta thấy tội ác dâm dục và chiến tranh do họ gây ra rồi khi nào bị tố cáo thì họ qua mặt toà án hình sự.

Tại sao Lời Chúa được ghi lại, đã có từ nhiều nhiều ngàn năm trước, nhưng vẫn đúng cho đến tận thế?

Bởi người cuồng tín qua từng thời đại đặt để nói những chuyện thời đó vào mồm Chúa.

Do đó Thiên Chúa được người đời tự nói ra rồi bảo là Chúa nói. Những cập nhật như vậy luôn có tưởng chừng là Chúa linh thiêng. Nhưng chưa một ai có bao giờ thấy Chúa hay Chúa hiện thật đời thật. Ngoại trừ một người đàn ông không Cha đã tự cao tự đại cho rằng mình là Chúa, đó là anh chàng mồ côi tên Giê Su.

Tại sao Thiên Chúa để điều gian ác xẩy ra?

Bởi Thiên Chúa là giả tưởng thì chuyện thiện hay ác không do Chúa làm, và Chúa cũng chưa bao giờ làm cái chuyện gọi là cho loài người sự tự do.

Truyện hư cấu (dụ ngôn, dụ đạo) Phong Thần Bảng “Thánh Kinh” này có những nhân vật vai phụ là một số thiên thần và người phàm đóng vai phản diện chống lại nhân vật vai chính Thiên Chúa. Thiên Chúa nói “những kẻ đi theo quỷ Satan, sẽ được vào hoả ngục với Satan."

Thánh Kinh là một quyển sách đồi truỵ phi nhân tính, phản nhân quyền, và không có những nội dung hợp lý với thời đại “Dân chủ pháp quyền”.

Thánh Kinh không phải là sách luật đặt ra để có thể áp dụng cho thời đại hôm nay, bởi vì luật pháp của thế giới văn minh chúng ta hôm nay dựa theo bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Từ đó nhân loại hôm nay sống có công bằng được bảo vệ bởi nhiều dạng pháp luật hình sự, nhân phẩm mà thời kỳ con người soạn ra Thánh Kinh không đủ kiến thức bằng nhân loại hôm nay.

Do đó, nếu chúng ta dùng Thánh Kinh để dựa vào lời giả tưởng của nhân vật chính là Chúa trời để đặt lên những sự kiện như trừng phạt, tha thứ tội phạm hôm nay là không thể. Bởi vì thế giới tự do hôm nay của chúng ta không ai bầu cho Ông Chúa Trời này làm Tổng Thống, Bí Thư Đảng, hay Quan Toà. Những luật sư hôm nay không ai dựa vào các điều lệ trong Thánh Kinh để làm luật, để trừng phạt, hay ban quyền tự do cho con người. Vì thế cái gọi là “Thiên Chúa cũng đã nói, những kẻ chọn đi theo quỷ Satan, sẽ được vào hỏa ngục với Satan” hoàn toàn vô giá trị.

Trận chiến này, cuộc bầu cử năm 2020 tại Hoa Kỳ không bao giờ là “Trận chiến giữa con cái của Thiên Chúa, và con cái của ác quỷ” mà chúng ta phải nói rằng:

“cuộc bầu cử năm 2020 tại Hoa Kỳ là “Trận chiến giữa bọn cuồng tín theo Thiên Chúa Ác Quỷ ủng hộ Trump, và người dân Mỹ tôn trọng Dân chủ pháp quyền.”

Ai là con cái của Ác Quỉ?

Là những người sống mà làm sai lầm phi pháp quyền, phản nhân quyền vì họ làm theo sách truyện hư cấu là tin theo những lời hư cấu của Ác quỉ trá hình là Thiên Chúa.

Cái gọi là lời Chúa: “Tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương mọi người như bản thân.”

Đó là một câu nói như dao tẩm thuốc độc. Bởi những người lợi dụng nó là người theo đạo Chúa làm chính trị giáo quyền. Những người này áp đặt nó cho tất cả con người, kể cả người không theo đạo Chúa. Nó có hai phần “diện” và “điểm”.

Diện là sự giả trá ngon ngọt rằng “yêu thương mọi người như bản thân”. Điểm chính là ép buộc con người phải thờ Chúa tất là phải tuân thủ những lời Chúa nói. Mà nếu nghe lời Chúa tất là phải tuân thủ mệnh lệnh của Toà Thánh Vatican, thi hành các mệnh lệnh chính trị tập quyền pháp hoại tổ quốc Việt Nam chúng ta theo chỉ thị hàng dọc từ Vatican xuống cho các Linh Mục bị kiểm soát bởi đảng Công Giáo. Điển hình như các thời độc tài Thiên chúa giáo trị NGô Đình Thục.

Ai là con cái của ác quỷ?

Tất nhiên do đó, con cái của ác quỷ chính là những người Công giáo Việt Nam trá hình đấu tranh theo những tôn chỉ giáo điều dựa vào những lời hư cấu mà họ cho là “Lời Chúa”.

Người Công giáo mà biết “thương người” thì họ không bao giờ ngu dốt về những phẩm giá được tôn trọng theo Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền để chấp hành vai trò yêu thương đồng bào Việt nam chúng ta mà không cần phải áp dụng những tính lý ác ôn trong Kinh Thánh cho vai trò chính trị phản quốc của người Công giáo tay sai ngoại bang.

Những kẻ sống nghịch lại Lời Chúa không có nghĩa là chúng ta không tôn trọng nền dân chủ pháp trị Hoa kỳ mà bọn TCG cuồng Trump đang cố tình phá hoại;

Thiên Chúa cũng đã nói: “Ai đặt niềm tin vào Ta, thì không phải thất vọng, hay bẽ bàng.”

Đây thêm một ví dụ rất là phản pháp luật mà người Công giáo tỏ ra bản chất khủng bố phá hoại xã hội. Sự thật đúng ra phải là “ai đặt niềm tin vào nền dân chủ pháp trị, tôn trọng và chấp hành đúng pháp luật quốc gia, thì sẽ được có tự do công bằng mà không cần phải thất vọng về cái gọi là Thiên chúa giả tưởng trở lại trần gian cứu họ.”

Con cái của ác quỷ đội lốt Thiên Chúa đặt niềm tin vào những mưu hèn, kế bẩn; vào tiền của bá tánh rồi dùng để đền bù các tội ác tình dục mà họ vẫn tái phạm nhiều lần vì họ biết tiền ngu của bọn cuồng tính dồi giàu. Họ sống bằng dối trá đặt để lời dối của họ vào mồm Thiên Chúa giả tưởng để trục lợi và gây chiến tranh bạo lực như đám TCG đã gây ra tại Việt Nam...

Họ tập trung vào nhà thờ rồi đọc những lời giả dối phù phép, đồng bóng, cầu con quỷ Chúa bang bố ơn phước lành và xoá tội cho họ v.v.. và họ tin rằng những phù phép đó được chúa bang, và thế là Chúa giả tưởng bị bọn ác Giặc Nhà Thờ xử dụng con chiên như súc vật.

Thực tế, “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.”

TRỜI không cho phép kẻ gian ác muốn điều chúng mơ tưởng xẩy ra, thì có cố gắng hết sức lực của chúng, cộng với sự trợ giúp của ác quỷ Thiên Chúa, cho nên Việt nam ta bị bọn TCG chia rẻ hoài không dứt.

Vô Danh Khách Trừ Tà Hiển Chánh Độ Sinh

______________________
On Saturday, December 12, 2020, 2:22:35 PM AKST, Hong PHAM laverite.1953@yahoo.com [DiendanDanToc] :

Những người "ủng hộ" ông Trump rồi cũng như những người "ủng hộ" ông Diệm.

Về vệc "ủng hộ" ông Riệm, đến nay đã gần 60 năm mà vẫn còn một số người "giữ vững nập chường của Người Việt Cuốc Da Chân Chính".

"Nập chường của Người Việt Cuốc Da Chân Chính" cũng sẽ tiếp tục ít nhứt là 4 năm nữa trong nhiệm kỳ của ông Biden với "nuận cứ" là "ông Biden là TT thắng cử trong gian lận bầu cử".

"Người Việt Cuốc Da Chân Chính" chủ yếu là Chien. Những người không phải là Chien thì chỉ vì ảnh hưởng của Chien như đã bị ảnh hưởng mấy mươi năm nay.

_____________________
On Sunday, 13 December 2020, 09:52:28 am AEDT, Doanh Vu wrote:

Mời xem:

Người Việt Ủng Hộ Tổng Thống Trump Rally trong Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn
https://youtu.be/o0fB8KJ5Uqo


-Doanh
Đó đây


2021-01-21 - THẦN ĐỒNG NHÍ mới 3 tuổi có khả năng đọc chữ trôi chảy và nói Tiếng Anh như gió -

2021-01-20 - TRỰC TIẾP: Lễ nhậm chức tổng thống của Joe Biden và Kamala Harris - 20/1/21 - Chúc mừng và chào mừng Tổng Thống và Phó Tổng Thống thứ 46 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ: JOE BIDEN và KAMALA HARRIS

2021-01-20 - Ba tổ chức & 42 vị thức giả gốc VN phe Biden lên-án việc giương lá cờ vàng ở sảnh QH HK ngày 06-01 -

2021-01-19 - Cờ vàng bị lột xuống ở tượng đài Việt Mỹ cùng nghe Ngô Kỷ trình bày, và những thành phần cuồng Trump - Cám ơn bác Trâm lần nữa

2021-01-19 - Việt kiều Cầm Nguyễn "80% cờ vàng ở Cali tự được gỡ rồi" - Công này phải cám ơn bác Tr um p

2021-01-19 - Cờ vàng lại được song hành chung với đám âm mưu nội chiến (Bungaloo) trên báo Mỹ - Boogaloo bois, là từ ngữ gọi người theo một phong trào chính trị cực hữu, dân túy, chống chính phủ và cực đoan, được tổ chức lỏng lẻo ở Hoa Kỳ. Phong trào cũng được mô tả như 1 lực lượng dân quân, không thống nhất trong hệ tư tưởng. Cuộc bạo động tại Điện Capitol hôm thứ Tư tuần trước có sự tham gia của: các đảng phái miền Nam Việt Nam đã mất

2021-01-19 - Bản tin sáng 19/1 | Mỹ: Điện Capitol những ngày không bình yên -

2021-01-18 - Hàng Ngàn Người Sửng Sốt Chứng Kiến Người Phụ Nữ Xô Linh Mục Đang Giảng Lễ -

2021-01-17 - Dân Biểu Gốc Việt Nhục Vì Cờ Vàng Muốn FBI Tóm Vũ HTrưởng Và Lũ Sọc -

2021-01-17 - Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Nick Ut bị tấn công ngày sau khi nhận giải thưởng tổng thống - Nick Ut, đã có mặt ở Washington hôm thứ Tư 13 Jan 2021 để nhận Huân chương Nghệ thuật Quốc gia, giải thưởng cao quý nhất được trao cho các nghệ sĩ và những người bảo trợ nghệ thuật. Ông là nhà báo đầu tiên nhận giải thưởng tổng thống.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2021-01-17 - Nhân Tố Chính Dẫn Đến Đảo Chính Hụt Tại Điện Capitol Ngày 6/1/21 - Mike Wilson -

● 2021-01-15 - Bị đuổi khắp nơi- Amazon đã ngưng cung cấp dịch vụ cho Parler, vì cho rằng Parler được sử dụng cho những xách - Diễn Đàn -

● 2021-01-15 - Đổ thừa cho người lính Mỹ có vợ Việt dùng cờ Vàng sai mục đích ngàn 6 tháng 1, 2021 - Diễn Đàn -

● 2021-01-10 - Bây giờ Uỷ ban "Bảo Vệ Cờ Vàng" và "Cộng đồng người Việt Quốc Gia" làm sao đây? - Diễn Đàn -

● 2021-01-10 - Phản ứng khi “Cờ Vàng Ba Sọc” có thể bị Bộ Tư Pháp liệt vào danh sách những tổ chức PHIẾN LOẠN - SH góp nhặt -

● 2021-01-09 - Tuần Lễ Đầu Năm 2021 - Đầy Cảm Xúc - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-01-07 - VN thoải mái cho phép tự do ngôn luận, nhưng phải nói thật - Phạm Chí Dũng - Lão Ông -

● 2021-01-04 - TT Trump như đang ngồi trên lửa và có những hành động điên rồ nhằm cứu vãn kết quả - FB Thi Nguyên -

● 2021-01-03 - Chuyện Dịch Covid Dưới Bàn Tay của Trump - Bảo Quốc Kiếm -

● 2020-12-31 - Kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của Jesus xảy ra vào năm 336 dưới thời vua Constantine (Rome). - Ri Nguyễn -

● 2020-12-31 - Đúng vậy, "Nếu người công chính im lặng kẻ dữ sẽ lên ngôi." - Trần Quang Diệu -John Bão Tố -

● 2020-12-28 - Tặng chien John Tornado: sách Phần - Hỏi có mấy đàng lên thiên đàng? Thưa có 1 đàng rất .... - John Tornado và Diễn Đàn -

● 2020-12-26 - Liên quan đến NS côn đồ. Chúng đã tạo được thành tích xuất sắc. - DV -

● 2020-12-26 - Đếch thấy ông THIÊN chẳng có TRỜI - Bảo Quốc Kiếm -

● 2020-12-21 - Chẳng phải khám phá gì mới. - Vụ Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí và Hoàng Duy Hùng - MD -

● 2020-12-19 - Chúa được sắp hạng mấy? - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-12-19 - Chúa được sắp hạng mấy? - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-12-17 - Chuyện còn mới toanh- Nghệ Sĩ CHÍ TÀI bị bắt cải đạo theo Chúa lúc ... không còn sống - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-12-16 - HDH tự xưng "giáo sư" triết học - bị dân ta mở lớp dạy học lại từ đầu - Lão Ông -

● 2020-12-14 - Lời ứng nghiệm tiên tri giống như bài ba lá - và bản chất cướp công của người cuồng đạo Chúa - Giác Hạnh -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 >>>