●   Bản rời    

đang đọc một quyển sách của tác giả " Li Tana " ... viết từ thời Nguyễn Hoàng về miền Nam lập quốc

From: Tran Quang Dieu
Date: Sat, June 22, 2019 3:36 am

Trích đoạn của Phượng Hoàng GV:
"Bởi vì không có một tên lính Việt gian Catholic trong quân đội tướng Giáp...khi súng khai hỏa của tướng Giáp bắt đầu....thì đoàn hùng binh Pháp tại Diện Biên Phù bắt đầu ỉa trong quần từng giờ.
Trong hàng chục nghìn trận chiến., trong hàng nghìn danh tướng đánh trận...trong hàng nghìn cuộc đánh thành trì....không một cái gì có thể so sánh trận Điện Biên Phủ được.
Xứ Algeria ngày nay được độc lập..nhưng từ tay thực dân Pháp ban cho...
Và ngày nay dân Pháp củng xem dân xứ Algeria là xứ mọi rợ.
Nhờ đánh tan đại hùng binh cường quốc Âu Châu...mà ngày nay dân xứ Pháp không còn vênh cái bản mặt là xứ có Napoleon vĩ đại nhất loài người.
Trận chiến Điện Biên Phủ đã làm 20 danh tướng Pháp + Anh + Hoaky phải cúi đầu khâm phục.
Một quân đội mà không có phi cơ chiến đấu, không có xe tăng thiết giáp...
Một quân đội mà đôi dép cũng làm từ vỏ xe hơi...
Một quân đội mà vận chuyển hàng chục nghìn tấn đạn hạng nặng và chở hàng trăm đại pháo lên núi thật cao nhất Đông Dương...
Một quân đội mà nấu cơm cho hàng trăm nghìn quân dân chiến đấu mà không có khói củi tỏa ra...
Đã làm cho thực dân Pháp phải tủi nhục khi các thầy giáo hay các giáo sư giảng về quân sự chiến đấu của Pháp/// cho các học trò Pháp tại Paris học về giờ lịch sử thế giới...phải cà lăm mãi mãi."
(Phượng Hoàng Tôn Ông Gò Vấp).

(xem dưới)
_____________________
From: Phuong Hoang
Sent: Saturday, June 22, 2019 8:31 AM
To: Pham Trung Kien; Ri Nguyen
Subject: Re: Thật là phản quốc, phi dân tộc, phẩn dân chủ, ngu xuẩn về lợi ích dân tộc và rất cực đoan khi bọn báo chí hải ngoại không đủ can đảm truyền bá những điều tốt lành của Việt nam đang đồng hành cùng Quốc tế Năm châu!

Hiện nay T.O.Gò Vấp đang đọc một quyển sách của tác giả " Li Tana " ...nói về nước Việt Nam từ thời Nguyễn Hoàng về miền Nam lập quốc = quốc gia gọi là Cochinchina " Đàng Trong " (MIền Nam)

Chúng ta đã sống trong một thời đại tại Miền Nam , mà chính phủ 2 thời kỳ đều là người Công giáo nắm quyền.
Thời kỳ 1 là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa 1 , do một tên học thức kém , nhưng đầy tâm địa phản phúc, lật lọng vô cùng...đó là Ông " Gioan Baoxita Ngô Đình Diệm ".
Ông tôn thờ Tổ Abraham vô cùng tận tụy còn hơn dân Do Thái chánh gốc thờ Abraham. Dân Do Thái chánh gốc thờ Moses quan trọng hơn Abraham.
Khi lật lọng vua Bảo Đại , tự phong lên làm Tổng Thống và ngu si hơn nữa là Ông Diệm tự phong mình làm Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.
Ông không hiểu danh xưng Bộ Trưởng là cái gì cả.
Cho ví dụ : Cách đây không lâu...Thế giới có mời 20 Bộ trưởng Quốc Phòng đến họp tại Singapore....thì Hoaky có gửi Bộ trưởng Quốc Phòng đến tham dự...mà Tổng thống Donald Trump không thể đến dự được. Hoaluc cũng vậy và Việt Nam cũng vậy...
Có nghĩa là cuộc họp đó chỉ có 20 Bộ trưởng Quốc Phòng đến Singapore tham dự mà thôi.
Nếu Ông Diệm còn sống vào lúc đó...thì khi họp 20 vị Bộ trưởng Quốc Phòng...thì Ông Diệm phải đi dự...không thể gửi Phó Bộ Trưởng Quốc Phòng đến tham dự được.
Đó là sự ngu của kẻ học thức kém mà luôn luôn xem ghế Vua là của dòng họ mình , do lệnh của Chúa Jesus ban ra khi Ông Diệm cầu nguyện hàng ngày vào buổi sáng sớm...
Khi Thù tướng Diệm về nước nắm ghế Thủ tướng....thì Ông ta không có một cái gì trong tay, ngoài cái ghế Thủ tướng tại Dinh Độc Lập mà thôi.
Còn về quân đội thì Ông Diệm không có quyền hành gì cả...mà Trung tướng Nguyễn Văn Hinh thuộc Pháp đã nắm quyền hành điều động quân đội rồi.

Sau khi quân sư Landsdale tìm cách phá hỏng kế hoạch đảo chánh ông Diệm mà tướng Nguyễn Văn Vỹ và tướng Hinh âm mưu lật DIệm để đưa Ông Phan Huy Quát lên làm Thủ tướng...
Có bàn tay Hoaky do tên quân sư Landsdale lập ra...làm hòng kế hoạch đảo chánh của Pháp giật dây...
Thì quân đội VN thuộc Ông Diệm nắm quyền, sau đó thì quân đội Bình Xuyên + Cảnh Sát nổ súng đão chánh Ông Diệm.
Lúc nầy thiên tài quân sư của Miền Nam VN nổi lên, đó là Thiếu Tá Dương Văn Mình.
Thiếu tá Dương Văn Minh đánh tan quân đội Mafia BÌnh Xuyên và Cảnh sát VN thân Pháp...
Rồi sau đó Thiếu Tá Dương Văn Minh xuống Lục Tỉnh mà đánh tan nhóm quân đội Hòa Hảo...rồi đánh tan quân đội Cao Đài.
Nghĩa là không có Thiếu Tá Dương Văn Mình...thì Ông Diệm không thể nào lên ngôi Vua được.
Sau khi bình định công 12 sứ quân tại Miền Nam Lục Tỉnh....thì Ông Diệm cho Tướng Dương Văn Minh ngồi chơi xơi nước...vì công trạng hiển hách , nổi danh thế giới và được các đàn em trong quân đội VNCH kính nể...nên đám Diệm , Nhu không thể nào ám sát giết chết Tướng Dương Văn Minh được.
Bởi vậy khi kế hoạc lật đỗ Tổng thống Ngô Đình Diệm thì các tướng tá đều đồng ý phải chọn tướng Dương Văn Minh nắm quyền chỉ huy Ủy Ban Cách Mạng Lật Đỗ Chế Độ Gia Đình Trị Họ Ngô....mà không tướng tá nào chọn một ai khác ngoài tướng Minh.
Nên nhớ tướng Minh lúc đó không có một tên lính trong tay ..kể cả tên tà lọt bưng cà phê , rót trà,..mà Tướng Minh phải hàng ngày vào Bộ Tổng Tham Mưu đọc báo hay đánh cờ tướng...
Vì anh em Diệm, Nhu ra lệnh như vậy...có nghĩa là giam lỏng tướng Minh khi Diệm, Nhu nghe phong phanh sẽ có cuộc đão chánh sắp đến.
Có nghĩa là Tướng Minh mà trốn mất hay chết chìm ở đâu đó...thì Diệm, Nhu sẽ cho người đi truy tìm lập tức.
Tướng Minh y như công chức tận tụy vậy.,
Sáng 8 giờ vào Bộ Tổng Tham Muu điểm danh và chào cờ , suy tôn Ngô Tổng Thống...chiều tan sở về nhà ăn cơm tối và nghe cải lương và nghe radio...thế thôi.
Nếu nhóm đão chánh mà giao cho tướng khác...thì kế hoạch đão chánh sẽ tan từ trong trứng nước.
Bởi vậy khi Đại tá Nguyễn Văn Thiệu và tướng Tôn Thất Đính biết có sự tham dự + chỉ huy nhóm đão chánh thì Họ đều hài lòng.
Ngay cả Đại sứ Henry Cabotlodge biết có sự tụ tập nhiều tướng tá VNCH muốn đão chánh Ông Diệm....thì Đại sứ Henry Cabot Lodge cũng không biết ai cầm đầu vụ nầy..
Đại sứ Hoaky rất lo sợ vì Ông ta biết các tướng tá VNCH đều là những kẽ "hữu dõng vô mưu "...
Khi đão chánh thành công....thì anh em Diệm, Nhu bị quân dân giết chết...
Tụi hoài Ngô đều tình nghi Tướng Dương Văn Minh ra lệnh giết anh em Diệm , Nhu ...nhưng Họ không tình nghi đến 100 % được...chỉ hoài nghi mà thôi.
Bởi vậy sau nầy Tướng Trần Văn Đôn mới viết trong hồi ký của mình, có câu: "Ai mà ra lệnh giết anh em Diệm, Nhu mới đúng là người cao kiến"

Chúng ta nhận thấy như vậy.
Ngay cả anh em Diệm, Nhu giết gần 50 năm nay...mà đám hoài Ngô vẩn còn hung dữ...không chịu câm họng gì cả....nếu để anh em Diệm Nhu còn sống....thì chúng ta còn chết dài dài hơn nữa....và sau cùng 25 triệu dân Miền Nam sẽ là dân tín đồ đạo Catholic...
và vợ, con sẽ bị các Cha Sở hãm hiếp hay lắp đít con trai mình... mà mình vẩn im lặng phục tòng...không dám thưa kiện...
Chỉ trừ xứ Hoaky mới đưa các Cha Sở phạm tội hiếp dâm phụ nữ và lắp đít trai trẽ ra Tòa (nên nhớ các Cha Sở hiếp dâm phụ nữ và lắp đít trai trẽ...đều là dân thuộc đạo Catholic...chớ không phải thuộc đạo Hồi Giáo, Do Thái Giáo hay Phật Giáo được)

Bởi vậy chúng ta thấy trên diển đàn Yahoo Mail...sự chửi rủa , nguyền rủa hay nói xạo....đều là tụi tín đồ Catholic Vietnamese mà ra cả.
TRong đó có cả tụi mà chính mẹ mình , hay chị gái mình bị Cha Sở hãm hiếp mà Họ biết...Họ vẩn imm lặng...

***
Nói không hết lời...
Nếu Mr. Nguyễn nuốn hiểu tường tận lịch sử Miền Nam VN hay Việt Nam ngày nay...thì bắt buộc phải mua cho bằng được quyển sách lịch sử nầy của tác già "Li Tana"
Đây là một luận án đệ trình tại đại học Úc, để lấy văn bằng Tiến Sỉ Luật của tác già "Li Tana".Quyển nầy tuyệt vời đến nổi đại học lừng danh Hoaky là "Cornell University" bỏ tiền ra ấn hành cho dân Hoaky học hỏi.
*** Trong đó có phần nói đến Nguyễn Hoàng gửi cho nước Nhật 1 con voi, 1 con cọp, 2 con công và nhiều thú rừng quý hiếm....trên chiếc tàu của Chúa Nguyễn có trên 1200 thủy thủ làm việc.
Như vậy nghĩa là sao ?

Nghĩa là quân đội Miền Nam lúc đó vô cùng uy dũng...súng ống được đúc tại xưởng đúc súng của quân đội Portuguese tại MaCau...
TRong khi đó lịch sử miền Nam bị tụi Công giáo viết đều chê quân đội Việt Nam yếu kém..bởi vậy Pháp mới đánh lấy dể dàng.
Pháp đánh Việt Nam dể dàng là nhờ mấy tụi giáo sỉ Catholic và tụi Việt gian vẽ bản đồ chi tiết , đầy đũ 150 %.
Cho chứng minh như sau :

Triều đình nhà Nguyễn biết thực dân Pháp trước sau gì cũng đem quân đánh lấy VN...cho nên Vua Minh Mạng , Tự Đức đều cố công xây dựng thành trì bảo vệ biên cương.

Thành trì quan trọng và uy dũng nhất lả thành Hà Nội...
Nếu Pháp đánh thì có thể 30 năm mới xong thành trì nầy.
Không dè chỉ có 3 phát đạn đại pháo từ tàu chiến Pháp đậu ngoài khơi...bắn trúng kho đạn...làm trọng thương tướng giữ thành là Hoàng Diệu.
Nên nhớ Thành Hà Nội rất rộng lớn ..chiều dài cả chục cây số...
Vậy mà chỉ 3 phát đạn trúng phóc kho đạn và Hoàng Diệu phải tự vận vì thành không còn súng đạn nữa.
Vậy ai chỉ chỏ cho tàu chiến Pháp bắn trúng như vậy?

Ngày nay muốn bắn trúng kho đạn nầy...thì Hoaky phải dùng ít nhất 20 phi cơ không người lái và hàng chục vệ tinh từ xa chụp mới được.,
Đó là do tụi Việt gian Catholic vẽ bản đồ quân sự của thành Hà Nội mà chèo thuyền đến giao cho thuyền trưởng tàu chiến Pháp mà bắn ngay chóc kho đạn thành Hà Nội.

Bởi vì quân độ Cộng sản Bắc Việt xem tụi Việt gian Catholic là kẻ gian ác...
Cho nên cuộc chiến Điện Biên Phủ....có cả hàng trăm nghìn dân chúng Việt tham dự....mà quân đội cường quốc đệ nhất Âu Châu là Pháp cũng không biết Võ Nguyên Giáp làm cái gì trong cuộc đánh Điện Biên Phủ cả.
Nếu Võ Nguyên Giáp mà cho một tên lính khiêng đạn thuộc đạo Catholic....thì trận Điện Biên Phủ sẽ tiêu diệt trọn gói quân dân của tướng Giáp một cách dể dàng.
Bởi vì không có một tên lính Việt gian Catholic trong quân đội tướng Giáp...khi súng khai hỏa của tướng Giáp bắt đầu....thì đoàn hùng binh Pháp tại Diện Biên Phù bắt đầu ỉa trong quần từng giờ.
TRong hàng chục nghìn trận chiến., trong hàng nghìn danh tướng đánh trận...trong hàng nghìn cuộc đánh thành trì....không một cái gì có thể so sánh trận Điện Biên Phủ được.
Xứ Algeria ngày nay được độc lập..nhưng từ tay thực dân Pháp ban cho...
Và ngày nay dân Pháp củng xem dân xứ Algeria là xứ mọi rợ.
Nhờ đánh tan đại hùng binh cường quốc Âu Châu...mà ngày nay dân xứ Pháp không còn vênh cái bản mặt là xứ có Napoleon vĩ đại nhất loài người.
Trận chiến Điện Biên Phủ đã làm 20 danh tướng Pháp + Anh + Hoaky phải cúi đầu khâm phục.
Một quân đội mà không có phi cơ chiến đấu , không có xe tăng thiết giáp...
Một quân đội mà đôi dép cũng làm từ vỏ xe hơi...
Một quân đội mà vận chuyển hàng chục nghìn tấn đạn hạng nặng và chở hàng trăm đại pháo lên núi thật cao nhất Đông Dương...
Một quân đội mà nấu cơm cho hàng trăm nghìn quân dân chiến đấu mà không có khói củi tỏa ra...
Đã làm cho thực dân Pháp phải tủi nhục.

Khi các thầy giáo hay các giáo sư giảng về quân sự chiến đấu của Pháp/// cho các học trò Pháp tại Paris học về giờ lịch sử thế giới...phải cà lăm mãi mãi.

Bạn nên vào eBay mà mua quyển nầy...
Vì nếu bán tại Bookstore Hoaky hay Amazon thì rất đắt...
Tôn Ông Gò Vấp mua quyển nầy chỉ tốn có $ 4.75 USD...mà eBay free shipping (không tính tiền cước ).
Nếu bạn có văn bằng tốt nghiệp tại Hoaky (cử nhân trở lên )....thì bạn có thể đăng ký vào web site tuyệt vời nhất thế giới...
Đó là website mang tên : "acamedia.edu".
Bạn đánh vào address như sau : " https://acamedia.edu " để đăng ký thành viên, HỌ hỏi học trình của bạn...nếu bạn có Bachelor Degree...thì ghi tên vào...và cho Họ biết tên trường đại học của mình,. về ngành gì...

Website nầy có trên 300 đại học lừng danh thế giới tham dự...
Cho nên " Acamedia.Edu = Academic + Media của Education " thành lập mà ra.
Ví dụ T.O. Gò Vấp đánh cụm từ thuốc khai quang " Orange Agent " tại Việt Nam....thì website nầy cho ra hàng nghìn bài viết của nhiều học giả khắp thế giới...và nói luôn sự nguy hại thuốc này (Orange Agent) cho xứ Lào ra làm sao, kinh khủng ra làm sao...

Tặng bạn trước một bài viết sẽ đến nay mai.. đó là ma túy Opium Đông Dương từ tay Diệm Nhu, đến THiệu Kỳ và sau cùng là Thiệu + Trung tướng Đặng Văn Quang...trong quyển sách làm chính phủ Hoaky phải cấm Tổng thống Nguyễn Văn Thiêu và Trung tướng Đặng Văn Quang tị nạn vào Hoaky vào ngày 30 / 4 / 1975 ra sao:


Sách nầy làm rúng động C.I.A và chính phủ Hoaky đồng ý cho tụi Diệm, Nhu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn THiệu hành động...để có tiền mà trả lương cho hàng trăm nghìn mật vụ, tình báo viên, đảng Đại Viêt, đảng Catholic VIetnamese + hàng trăm hội đoàn Công Giáo Cứu Nước tại Nam Việt Nam.
Dĩ nhiên đường dây ma túy , opium nầy có sự đóng góp của quân đội CSVN tại Lào , Thái Lan và biên giới Ban Mê Thuột...
Cho nên chúng ta thấy chiến tranh Nam Bắc,....thì tụi tướng tá VNCH có đạo Catholic và mấy Cha Sở hưởng hết...còn dân chúng miền Nam thì nghiện ngập và binh sĩ Hoaky nghiện ngập...cuối cùng Hoaky phải chạy mất dép mà thôi.


Thời kỳ Nguyễn Cao Kỳ nắm quyền...ma túy opium từ tay bọn nầy vào Saigon.


Thời kỳ Nguyễn Văn Thiệu nắm quyền...ma túy opium vào saigon...
Sách kể tên Đề Đốc Chung Tấn Cang chỉ huy hải quân VNCH II nầy...đệ từ thân tín của Chung Tấn Cang là tên Thiếu tướng hải quân "Hoàng Cơ Minh..."

" Ta không sợ kẻ thù ám hại , bêu xấu , chửi rủa Ta vì những lời Ta nói thật.
Nhưng Ta sợ người ta khen tặng , hoan hô Ta vì những lời Ta nói không thật.
Ta sợ vì lúc đó Ta đánh mất lương tâm của Ta rồi . Nên Ta sợ ."
Tôn Ông Gò Vấp quotation.

Đó đây


2019-09-19 - Thêm thắt Việt Nam vào câu hỏi dành cho Joshua Wong, - Trà My của đài VOA Tiếng Việt bị chỉ trích nặng nề

2019-09-18 - Trẻ trâu Ngô Bảo Châu, Cơm Rau Veggie Meal Pác Pó, Chương trình “Từ Thủ Ðô" với LS Trịnh QThiên -

2019-09-18 - 2016 - "Giê-su của Philly" thuyết giáo đường phố đã bị bắt vì hành vi vô trật tự sau khi từ chối rời khỏi Apple Store - Người nghiện heroin, cảnh tượng rất phổ biến trên đường phố trong hai năm qua với áo choàng, mái tóc dài, bộ râu và cây thánh giá, Michael Grant đã tạo một hình dáng đặc biệt.

2019-09-18 - Tin chấn động về Hoàng Chi Phong từ Luật Sư Trịnh Quốc Thiên -

2019-09-17 - Đèn linh vật khổng lồ đón Trung thu - Hàng trăm chiếc đèn khổng lồ được người dân rước trên đường phố. Đèn cao khoảng 5, hoặc 10m găn trên ô tô hoặc xe điện. Người lớn, trẻ em từ khắp nơi đổ về dự lễ hội, nhảy múa trên đường phố

2019-09-17 - Saudi Arabia, nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới bị drone tấn cộng, bốc cháy, 2019.09.14. - Bộ Nội vụ Vương quốc nói, đã gây ra một đám cháy lớn tại một cơ sở xử lý quan trọng đối với các nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu

2019-09-17 - Việt Nam có mạng xã hội, Lotus - TS Phan Quốc Việt: "Tôi mong Lotus sẽ là bông sen vàng - ngát hương thơm, nâng cao văn hóa người Việt". Lễ ra mắt mạng xã hội "Made in Viet Nam" - Lotus, sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội vào tối 16/9.

2019-09-15 - Chương Trình: Đêm Trăng Cổ Tích | Ngày 14/08 năm Kỷ Hợi -

2019-09-14 - Cha ông chúng tôi giải phóng vì dân tộc này, chứ đếch vì tụi mày -

2019-09-13 - Yêu cầu Trung Quốc rút ngay nhóm tàu vi phạm khỏi vùng biển Việt Nam - Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 12/9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cung cấp thông tin cập nhật nhóm tàu Hải Dương 8 và yêu cầu Trung Quốc rút ngay nhóm tàu vi phạm khỏi vùng biển của Việt Nam▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2019-09-14 - Trung Thu - Niềm vui vỡ òa từ chương trình tràn qua tâm mình : Ký Ức Vui Vẻ - Mùa 2 - Mike Wilson -

● 2019-09-14 - Cựu Thẩm Phán, nhà báo Lữ Giang-Tú Gàn đã an nghỉ trong Chúa - Diễn đàn thư tín -

● 2019-09-13 - Tin lề trái về LM Trần Đình Long - Tin Thêm 34 Việt Kiều Mỹ, Úc... Đòi Thưa Cha Long - Cộng Đồng FB -

● 2019-09-08 - Ý Kiến Khác Về Việc Cô Ni, Tăng Chú (Chú Tiểu) tới Nhà Thờ - Giác Hạnh -

● 2019-09-07 - Đề phòng kẻ gian lợi dụng tuyên truyền phản cảm làm nhục đạo Phật - FB Phú Lâm Châu -

● 2019-09-06 - Cảnh báo - Nhân vụ Giáo Điểm Tin Mừng Bị Dẹp - FB Lâm Châu -

● 2019-09-03 - Xem quân sử "Trừng trị bóng ma trên đỉnh Trường Sơn" - Việt Dân -

● 2019-08-31 - Cởi Áo Cà Sa Khoác Chiến Bào: Đại Đức => Đại Tá Đinh Thế Hinh - Thi Nguyen & Bạn -

● 2019-08-30 - Xem video clip "Bằng chứng về Siêu Điệp Viên Nguyễn Văn Thiệu của Cộng Sản - Cựu tổng thống VNCH" - Phạm Uyên Bác -

● 2019-08-29 - Người ta gọi người không theo chúa là bên Lương, vậy bên theo Chúa là ... - sylvia le -

● 2019-08-28 - Lời tâm sự của một người lương, em một người anh có vợ theo đạo Chúa - FB Mạnh Hoàng -

● 2019-08-26 - Linh Mục Trần Đình Long (từng hoạt động ở GĐTM) Đang Chờ Bị Xét Xử - FB Thi Nguyen -

● 2019-08-24 - Tuổi trẻ VN hôm nay ở Việt Nam - và những người đoán mò ở hải ngoại - Trần Quang Diệu -

● 2019-08-20 - Họ không có trách nhiệm bảo vệ bí mật cho Việt Nam. Nhưng chúng ta phải khác - FB BỨC TƯỜNG PHÍA NAM -

● 2019-08-12 - Cộng đồng hải ngoại không thể đoàn kết.! Chính vì sự cuồng tính cực đoan ngu dốt của họ - Giác Hạnh -

● 2019-08-09 - Nổi đóa! -Tại sao cái gì tốt đẹp nhất họ cũng cố chứng minh không phải... người Việt? - Thư bạn đọc -

● 2019-08-09 - TT Trump: Thành phố Baltimore "lúc nhúc đầy chuột" - Nhưng Nhà Trắng đầy chuột và gián là chuyện có thậ - Mike Wilson -

● 2019-07-31 - Góp Ý, Sau khi nghe xong câu chuyện GS Nguyễn Mạnh Quang kể - Súy Nguyễn -

● 2019-07-30 - Chỉ có Chệt và hậu duệ của Việt gian theo Pháp, Vatican... mới có ý muốn DẸP VN - Diễn Đàn -

● 2019-07-26 - Nhóm “Vệ Quốc Quân” - Có vẻ như công an VN đã thâm nhập vào các tổ chức của bọn chúng, và biết r - Việt Dân -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 >>>