●   Bản rời    

đang đọc một quyển sách của tác giả " Li Tana " ... viết từ thời Nguyễn Hoàng về miền Nam lập quốc

From: Tran Quang Dieu
Date: Sat, June 22, 2019 3:36 am

Trích đoạn của Phượng Hoàng GV:
"Bởi vì không có một tên lính Việt gian Catholic trong quân đội tướng Giáp...khi súng khai hỏa của tướng Giáp bắt đầu....thì đoàn hùng binh Pháp tại Diện Biên Phù bắt đầu ỉa trong quần từng giờ.
Trong hàng chục nghìn trận chiến., trong hàng nghìn danh tướng đánh trận...trong hàng nghìn cuộc đánh thành trì....không một cái gì có thể so sánh trận Điện Biên Phủ được.
Xứ Algeria ngày nay được độc lập..nhưng từ tay thực dân Pháp ban cho...
Và ngày nay dân Pháp củng xem dân xứ Algeria là xứ mọi rợ.
Nhờ đánh tan đại hùng binh cường quốc Âu Châu...mà ngày nay dân xứ Pháp không còn vênh cái bản mặt là xứ có Napoleon vĩ đại nhất loài người.
Trận chiến Điện Biên Phủ đã làm 20 danh tướng Pháp + Anh + Hoaky phải cúi đầu khâm phục.
Một quân đội mà không có phi cơ chiến đấu, không có xe tăng thiết giáp...
Một quân đội mà đôi dép cũng làm từ vỏ xe hơi...
Một quân đội mà vận chuyển hàng chục nghìn tấn đạn hạng nặng và chở hàng trăm đại pháo lên núi thật cao nhất Đông Dương...
Một quân đội mà nấu cơm cho hàng trăm nghìn quân dân chiến đấu mà không có khói củi tỏa ra...
Đã làm cho thực dân Pháp phải tủi nhục khi các thầy giáo hay các giáo sư giảng về quân sự chiến đấu của Pháp/// cho các học trò Pháp tại Paris học về giờ lịch sử thế giới...phải cà lăm mãi mãi."
(Phượng Hoàng Tôn Ông Gò Vấp).

(xem dưới)
_____________________
From: Phuong Hoang
Sent: Saturday, June 22, 2019 8:31 AM
To: Pham Trung Kien; Ri Nguyen
Subject: Re: Thật là phản quốc, phi dân tộc, phẩn dân chủ, ngu xuẩn về lợi ích dân tộc và rất cực đoan khi bọn báo chí hải ngoại không đủ can đảm truyền bá những điều tốt lành của Việt nam đang đồng hành cùng Quốc tế Năm châu!

Hiện nay T.O.Gò Vấp đang đọc một quyển sách của tác giả " Li Tana " ...nói về nước Việt Nam từ thời Nguyễn Hoàng về miền Nam lập quốc = quốc gia gọi là Cochinchina " Đàng Trong " (MIền Nam)

Chúng ta đã sống trong một thời đại tại Miền Nam , mà chính phủ 2 thời kỳ đều là người Công giáo nắm quyền.
Thời kỳ 1 là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa 1 , do một tên học thức kém , nhưng đầy tâm địa phản phúc, lật lọng vô cùng...đó là Ông " Gioan Baoxita Ngô Đình Diệm ".
Ông tôn thờ Tổ Abraham vô cùng tận tụy còn hơn dân Do Thái chánh gốc thờ Abraham. Dân Do Thái chánh gốc thờ Moses quan trọng hơn Abraham.
Khi lật lọng vua Bảo Đại , tự phong lên làm Tổng Thống và ngu si hơn nữa là Ông Diệm tự phong mình làm Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.
Ông không hiểu danh xưng Bộ Trưởng là cái gì cả.
Cho ví dụ : Cách đây không lâu...Thế giới có mời 20 Bộ trưởng Quốc Phòng đến họp tại Singapore....thì Hoaky có gửi Bộ trưởng Quốc Phòng đến tham dự...mà Tổng thống Donald Trump không thể đến dự được. Hoaluc cũng vậy và Việt Nam cũng vậy...
Có nghĩa là cuộc họp đó chỉ có 20 Bộ trưởng Quốc Phòng đến Singapore tham dự mà thôi.
Nếu Ông Diệm còn sống vào lúc đó...thì khi họp 20 vị Bộ trưởng Quốc Phòng...thì Ông Diệm phải đi dự...không thể gửi Phó Bộ Trưởng Quốc Phòng đến tham dự được.
Đó là sự ngu của kẻ học thức kém mà luôn luôn xem ghế Vua là của dòng họ mình , do lệnh của Chúa Jesus ban ra khi Ông Diệm cầu nguyện hàng ngày vào buổi sáng sớm...
Khi Thù tướng Diệm về nước nắm ghế Thủ tướng....thì Ông ta không có một cái gì trong tay, ngoài cái ghế Thủ tướng tại Dinh Độc Lập mà thôi.
Còn về quân đội thì Ông Diệm không có quyền hành gì cả...mà Trung tướng Nguyễn Văn Hinh thuộc Pháp đã nắm quyền hành điều động quân đội rồi.

Sau khi quân sư Landsdale tìm cách phá hỏng kế hoạch đảo chánh ông Diệm mà tướng Nguyễn Văn Vỹ và tướng Hinh âm mưu lật DIệm để đưa Ông Phan Huy Quát lên làm Thủ tướng...
Có bàn tay Hoaky do tên quân sư Landsdale lập ra...làm hòng kế hoạch đảo chánh của Pháp giật dây...
Thì quân đội VN thuộc Ông Diệm nắm quyền, sau đó thì quân đội Bình Xuyên + Cảnh Sát nổ súng đão chánh Ông Diệm.
Lúc nầy thiên tài quân sư của Miền Nam VN nổi lên, đó là Thiếu Tá Dương Văn Mình.
Thiếu tá Dương Văn Minh đánh tan quân đội Mafia BÌnh Xuyên và Cảnh sát VN thân Pháp...
Rồi sau đó Thiếu Tá Dương Văn Minh xuống Lục Tỉnh mà đánh tan nhóm quân đội Hòa Hảo...rồi đánh tan quân đội Cao Đài.
Nghĩa là không có Thiếu Tá Dương Văn Mình...thì Ông Diệm không thể nào lên ngôi Vua được.
Sau khi bình định công 12 sứ quân tại Miền Nam Lục Tỉnh....thì Ông Diệm cho Tướng Dương Văn Minh ngồi chơi xơi nước...vì công trạng hiển hách , nổi danh thế giới và được các đàn em trong quân đội VNCH kính nể...nên đám Diệm , Nhu không thể nào ám sát giết chết Tướng Dương Văn Minh được.
Bởi vậy khi kế hoạc lật đỗ Tổng thống Ngô Đình Diệm thì các tướng tá đều đồng ý phải chọn tướng Dương Văn Minh nắm quyền chỉ huy Ủy Ban Cách Mạng Lật Đỗ Chế Độ Gia Đình Trị Họ Ngô....mà không tướng tá nào chọn một ai khác ngoài tướng Minh.
Nên nhớ tướng Minh lúc đó không có một tên lính trong tay ..kể cả tên tà lọt bưng cà phê , rót trà,..mà Tướng Minh phải hàng ngày vào Bộ Tổng Tham Mưu đọc báo hay đánh cờ tướng...
Vì anh em Diệm, Nhu ra lệnh như vậy...có nghĩa là giam lỏng tướng Minh khi Diệm, Nhu nghe phong phanh sẽ có cuộc đão chánh sắp đến.
Có nghĩa là Tướng Minh mà trốn mất hay chết chìm ở đâu đó...thì Diệm, Nhu sẽ cho người đi truy tìm lập tức.
Tướng Minh y như công chức tận tụy vậy.,
Sáng 8 giờ vào Bộ Tổng Tham Muu điểm danh và chào cờ , suy tôn Ngô Tổng Thống...chiều tan sở về nhà ăn cơm tối và nghe cải lương và nghe radio...thế thôi.
Nếu nhóm đão chánh mà giao cho tướng khác...thì kế hoạch đão chánh sẽ tan từ trong trứng nước.
Bởi vậy khi Đại tá Nguyễn Văn Thiệu và tướng Tôn Thất Đính biết có sự tham dự + chỉ huy nhóm đão chánh thì Họ đều hài lòng.
Ngay cả Đại sứ Henry Cabotlodge biết có sự tụ tập nhiều tướng tá VNCH muốn đão chánh Ông Diệm....thì Đại sứ Henry Cabot Lodge cũng không biết ai cầm đầu vụ nầy..
Đại sứ Hoaky rất lo sợ vì Ông ta biết các tướng tá VNCH đều là những kẽ "hữu dõng vô mưu "...
Khi đão chánh thành công....thì anh em Diệm, Nhu bị quân dân giết chết...
Tụi hoài Ngô đều tình nghi Tướng Dương Văn Minh ra lệnh giết anh em Diệm , Nhu ...nhưng Họ không tình nghi đến 100 % được...chỉ hoài nghi mà thôi.
Bởi vậy sau nầy Tướng Trần Văn Đôn mới viết trong hồi ký của mình, có câu: "Ai mà ra lệnh giết anh em Diệm, Nhu mới đúng là người cao kiến"

Chúng ta nhận thấy như vậy.
Ngay cả anh em Diệm, Nhu giết gần 50 năm nay...mà đám hoài Ngô vẩn còn hung dữ...không chịu câm họng gì cả....nếu để anh em Diệm Nhu còn sống....thì chúng ta còn chết dài dài hơn nữa....và sau cùng 25 triệu dân Miền Nam sẽ là dân tín đồ đạo Catholic...
và vợ, con sẽ bị các Cha Sở hãm hiếp hay lắp đít con trai mình... mà mình vẩn im lặng phục tòng...không dám thưa kiện...
Chỉ trừ xứ Hoaky mới đưa các Cha Sở phạm tội hiếp dâm phụ nữ và lắp đít trai trẽ ra Tòa (nên nhớ các Cha Sở hiếp dâm phụ nữ và lắp đít trai trẽ...đều là dân thuộc đạo Catholic...chớ không phải thuộc đạo Hồi Giáo, Do Thái Giáo hay Phật Giáo được)

Bởi vậy chúng ta thấy trên diển đàn Yahoo Mail...sự chửi rủa , nguyền rủa hay nói xạo....đều là tụi tín đồ Catholic Vietnamese mà ra cả.
TRong đó có cả tụi mà chính mẹ mình , hay chị gái mình bị Cha Sở hãm hiếp mà Họ biết...Họ vẩn imm lặng...

***
Nói không hết lời...
Nếu Mr. Nguyễn nuốn hiểu tường tận lịch sử Miền Nam VN hay Việt Nam ngày nay...thì bắt buộc phải mua cho bằng được quyển sách lịch sử nầy của tác già "Li Tana"
Đây là một luận án đệ trình tại đại học Úc, để lấy văn bằng Tiến Sỉ Luật của tác già "Li Tana".Quyển nầy tuyệt vời đến nổi đại học lừng danh Hoaky là "Cornell University" bỏ tiền ra ấn hành cho dân Hoaky học hỏi.
*** Trong đó có phần nói đến Nguyễn Hoàng gửi cho nước Nhật 1 con voi, 1 con cọp, 2 con công và nhiều thú rừng quý hiếm....trên chiếc tàu của Chúa Nguyễn có trên 1200 thủy thủ làm việc.
Như vậy nghĩa là sao ?

Nghĩa là quân đội Miền Nam lúc đó vô cùng uy dũng...súng ống được đúc tại xưởng đúc súng của quân đội Portuguese tại MaCau...
TRong khi đó lịch sử miền Nam bị tụi Công giáo viết đều chê quân đội Việt Nam yếu kém..bởi vậy Pháp mới đánh lấy dể dàng.
Pháp đánh Việt Nam dể dàng là nhờ mấy tụi giáo sỉ Catholic và tụi Việt gian vẽ bản đồ chi tiết , đầy đũ 150 %.
Cho chứng minh như sau :

Triều đình nhà Nguyễn biết thực dân Pháp trước sau gì cũng đem quân đánh lấy VN...cho nên Vua Minh Mạng , Tự Đức đều cố công xây dựng thành trì bảo vệ biên cương.

Thành trì quan trọng và uy dũng nhất lả thành Hà Nội...
Nếu Pháp đánh thì có thể 30 năm mới xong thành trì nầy.
Không dè chỉ có 3 phát đạn đại pháo từ tàu chiến Pháp đậu ngoài khơi...bắn trúng kho đạn...làm trọng thương tướng giữ thành là Hoàng Diệu.
Nên nhớ Thành Hà Nội rất rộng lớn ..chiều dài cả chục cây số...
Vậy mà chỉ 3 phát đạn trúng phóc kho đạn và Hoàng Diệu phải tự vận vì thành không còn súng đạn nữa.
Vậy ai chỉ chỏ cho tàu chiến Pháp bắn trúng như vậy?

Ngày nay muốn bắn trúng kho đạn nầy...thì Hoaky phải dùng ít nhất 20 phi cơ không người lái và hàng chục vệ tinh từ xa chụp mới được.,
Đó là do tụi Việt gian Catholic vẽ bản đồ quân sự của thành Hà Nội mà chèo thuyền đến giao cho thuyền trưởng tàu chiến Pháp mà bắn ngay chóc kho đạn thành Hà Nội.

Bởi vì quân độ Cộng sản Bắc Việt xem tụi Việt gian Catholic là kẻ gian ác...
Cho nên cuộc chiến Điện Biên Phủ....có cả hàng trăm nghìn dân chúng Việt tham dự....mà quân đội cường quốc đệ nhất Âu Châu là Pháp cũng không biết Võ Nguyên Giáp làm cái gì trong cuộc đánh Điện Biên Phủ cả.
Nếu Võ Nguyên Giáp mà cho một tên lính khiêng đạn thuộc đạo Catholic....thì trận Điện Biên Phủ sẽ tiêu diệt trọn gói quân dân của tướng Giáp một cách dể dàng.
Bởi vì không có một tên lính Việt gian Catholic trong quân đội tướng Giáp...khi súng khai hỏa của tướng Giáp bắt đầu....thì đoàn hùng binh Pháp tại Diện Biên Phù bắt đầu ỉa trong quần từng giờ.
TRong hàng chục nghìn trận chiến., trong hàng nghìn danh tướng đánh trận...trong hàng nghìn cuộc đánh thành trì....không một cái gì có thể so sánh trận Điện Biên Phủ được.
Xứ Algeria ngày nay được độc lập..nhưng từ tay thực dân Pháp ban cho...
Và ngày nay dân Pháp củng xem dân xứ Algeria là xứ mọi rợ.
Nhờ đánh tan đại hùng binh cường quốc Âu Châu...mà ngày nay dân xứ Pháp không còn vênh cái bản mặt là xứ có Napoleon vĩ đại nhất loài người.
Trận chiến Điện Biên Phủ đã làm 20 danh tướng Pháp + Anh + Hoaky phải cúi đầu khâm phục.
Một quân đội mà không có phi cơ chiến đấu , không có xe tăng thiết giáp...
Một quân đội mà đôi dép cũng làm từ vỏ xe hơi...
Một quân đội mà vận chuyển hàng chục nghìn tấn đạn hạng nặng và chở hàng trăm đại pháo lên núi thật cao nhất Đông Dương...
Một quân đội mà nấu cơm cho hàng trăm nghìn quân dân chiến đấu mà không có khói củi tỏa ra...
Đã làm cho thực dân Pháp phải tủi nhục.

Khi các thầy giáo hay các giáo sư giảng về quân sự chiến đấu của Pháp/// cho các học trò Pháp tại Paris học về giờ lịch sử thế giới...phải cà lăm mãi mãi.

Bạn nên vào eBay mà mua quyển nầy...
Vì nếu bán tại Bookstore Hoaky hay Amazon thì rất đắt...
Tôn Ông Gò Vấp mua quyển nầy chỉ tốn có $ 4.75 USD...mà eBay free shipping (không tính tiền cước ).
Nếu bạn có văn bằng tốt nghiệp tại Hoaky (cử nhân trở lên )....thì bạn có thể đăng ký vào web site tuyệt vời nhất thế giới...
Đó là website mang tên : "acamedia.edu".
Bạn đánh vào address như sau : " https://acamedia.edu " để đăng ký thành viên, HỌ hỏi học trình của bạn...nếu bạn có Bachelor Degree...thì ghi tên vào...và cho Họ biết tên trường đại học của mình,. về ngành gì...

Website nầy có trên 300 đại học lừng danh thế giới tham dự...
Cho nên " Acamedia.Edu = Academic + Media của Education " thành lập mà ra.
Ví dụ T.O. Gò Vấp đánh cụm từ thuốc khai quang " Orange Agent " tại Việt Nam....thì website nầy cho ra hàng nghìn bài viết của nhiều học giả khắp thế giới...và nói luôn sự nguy hại thuốc này (Orange Agent) cho xứ Lào ra làm sao, kinh khủng ra làm sao...

Tặng bạn trước một bài viết sẽ đến nay mai.. đó là ma túy Opium Đông Dương từ tay Diệm Nhu, đến THiệu Kỳ và sau cùng là Thiệu + Trung tướng Đặng Văn Quang...trong quyển sách làm chính phủ Hoaky phải cấm Tổng thống Nguyễn Văn Thiêu và Trung tướng Đặng Văn Quang tị nạn vào Hoaky vào ngày 30 / 4 / 1975 ra sao:


Sách nầy làm rúng động C.I.A và chính phủ Hoaky đồng ý cho tụi Diệm, Nhu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn THiệu hành động...để có tiền mà trả lương cho hàng trăm nghìn mật vụ, tình báo viên, đảng Đại Viêt, đảng Catholic VIetnamese + hàng trăm hội đoàn Công Giáo Cứu Nước tại Nam Việt Nam.
Dĩ nhiên đường dây ma túy , opium nầy có sự đóng góp của quân đội CSVN tại Lào , Thái Lan và biên giới Ban Mê Thuột...
Cho nên chúng ta thấy chiến tranh Nam Bắc,....thì tụi tướng tá VNCH có đạo Catholic và mấy Cha Sở hưởng hết...còn dân chúng miền Nam thì nghiện ngập và binh sĩ Hoaky nghiện ngập...cuối cùng Hoaky phải chạy mất dép mà thôi.


Thời kỳ Nguyễn Cao Kỳ nắm quyền...ma túy opium từ tay bọn nầy vào Saigon.


Thời kỳ Nguyễn Văn Thiệu nắm quyền...ma túy opium vào saigon...
Sách kể tên Đề Đốc Chung Tấn Cang chỉ huy hải quân VNCH II nầy...đệ từ thân tín của Chung Tấn Cang là tên Thiếu tướng hải quân "Hoàng Cơ Minh..."

" Ta không sợ kẻ thù ám hại , bêu xấu , chửi rủa Ta vì những lời Ta nói thật.
Nhưng Ta sợ người ta khen tặng , hoan hô Ta vì những lời Ta nói không thật.
Ta sợ vì lúc đó Ta đánh mất lương tâm của Ta rồi . Nên Ta sợ ."
Tôn Ông Gò Vấp quotation.

Đó đây


2020-02-03 - TNS Elizabeth Warren hỏi móc Chánh Án Tòa Tối Cao John Roberts - "sự kiện mà Ông Chánh Án ngồi xử phiên tòa truất phế TT, đã không cho phép gọi nhân chứng và xem xét chứng cớ, liệu có góp phần làm mất chính nghĩa của Ông Chánh Án, Tòa Tối Cao, và Hiến pháp?"

2020-01-30 - Các luật sư mâu thuẫn nhau khi họ kết luận lần thứ nhất về việc luận tội Tổng Thống - Nhưng hôm thứ Hai, luật sư của Trump, Robert Ray, người đang làm việc với Cipollone trong cuộc bảo vệ của tổng thống, đã nói một điều rất khác khi nói về Thượng viện

2020-01-23 - CEO trở về từ Thung lũng Silicon: Kỹ sư Việt Nam và Mỹ không khác biệt về chuyên môn - Câu chuyện của Người Đồng Hành với Tiến sĩ Đại học Johns Hopkins Thông Đỗ bắt đầu từ Arimo - công ty làm nên tên tuổi của anh, Palexy - startup do anh đồng sáng lập và hiện là CEO đến triết lý tuyển dụng nhân tài và quan điểm về chảy máu chất xám dưới góc nhìn của một người từng khởi nghiệp tại Mỹ.

2020-01-15 - Ngăn chặn hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc - Thời gian qua, tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình..., một số vị linh mục đội lốt tôn giáo đã có những việc làm trái pháp luật, đi ngược lại truyền thống "kính Chúa yêu nước" của cộng đồng Thiên chúa giáo Việt Nam

2020-01-15 - Sự thật về đất quốc phòng tại Đồng Tâm qua chính lời người dân Đồng Tâm -

2020-01-15 - Bộ Công an: Bố con, anh em ông Kình nhận tiền từ phần tử chống đối - Trung Tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, số tiền thu được của “tổ đồng thuận” phần lớn chia cho gia đình Lê Đình Kình. Cảnh sát còn thu giữ tài liệu ghi chép thu chi

2020-01-14 - Thích Nhất Hạnh: Người đánh khẽ tiếng chuông tỉnh thức cho thế giới - Văn hóa Việt chỉ du nhập và tiếp thu những sản phẩm tư tưởng từ Tây phương - chứ chưa hề có nhân vật nào có khả năng khai mở một dòng tri thức từ Việt Nam để đem gieo giống tư duy ra nước ngoài. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có lẽ là người đầu tiên và duy nhất đã làm được chuyện này.

2020-01-14 - Nhóm gây rối ở Đồng Tâm thừa nhận là tội phạm có tổ chức - Nhóm này không ngần ngại tuyên bố sẽ giết người, đồng thời chuẩn bị các loại hung khí, vũ khí, vật liệu nổ để cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ

2020-01-14 - Vụ Đồng Tâm: Lời khai của Lê Đình Công - Lê Đình Công, con trai ông Lê Đình Kình (ở Đồng Tâm, Mỹ Đức - Hà Nội) khai, đã đưa tiền cho Nguyễn Quốc Tiến để mua lựu đạn. Ngoài ra, Công cùng một số người khác còn chuẩn bị bom xăng

2020-01-13 - Nhận diện sự thật ở Đồng Tâm - Khi sự việc ở Đồng Tâm xảy ra, một số người đặt viết bài trên mạng xã hội với nội dung: tại sao chính quyền đã không chọn giải pháp đối thoại, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của dân mà lại đi "đối đầu", rồi từ đó chỉ trích cách hành xử của chính quyền và các lực lượng chức năng. Đó là những luận điệu suy diễn, lập lờ đánh lận con đen,▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2020-01-24 - Những người bất mãn chống đối (dissidents) chế độ VN - Việt Dân -

● 2020-01-15 - Nhân đọc "Ngăn chặn hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo,..." - Võ Du -

● 2020-01-15 - Nhắc nhở các bên ngoài cuộc như Tăng Đoàn GHPGVNTN không nên ăn theo - Diễn Đàn -

● 2020-01-12 - Vụ ĐỒNG TÂM - Người Dân Nên Tin Ai ? - FB Lâm Trương -

● 2020-01-08 - Nhóm vinh danh Alexandre De Rhodes ghi thêm 1 giáo sĩ - Nên thay đổi nữa - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-01-05 - Xin GS Nguyễn Đăng Hưng đừng đánh tráo khái niệm, đem câu này kết vào câu kia - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-01-03 - Phản biện một cách khoa học sao gọi là "hận thù tôn giáo"? - Ai "hận thù tôn giáo"? - Huy Thái/ Trần Quang Diệu -

● 2020-01-03 - Hãy Phân Biệt rạch Ròi giữa TIẾNG VIỆT và CHỮ VIỆT - Đinh Cường -

● 2020-01-03 - Tòa án Nhân dân tỉnh Bolsa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Ngạn - Cấm cười. - Giác Hạnh & Diễn Đàn -

● 2020-01-02 - Bài Học cho đám chiên mù Á châu của đạo Ca-tô La Mã - Võ Du -

● 2019-12-28 - Lùi 1 bước, tiến 2, 3 bước là thế này đây. - FB Lâm Phú Châu -

● 2019-12-27 - TT Trump "trảm" hơn 80 điều luật quan trọng: Dân Mỹ tức giận, thiên nhiên "bật khóc" - Tất Đạt/Trí thức trẻ -

● 2019-12-27 - Họa sĩ trường phái UPSIDEDOWNISM được giải nhất ở cuộc thi Hội Họa Quốc Tế ở San Francisco - Đại Giang -

● 2019-12-24 - VÌ SAO TÔI BIẾT TÊN SÁCH HIẾM ? - FB Anh-Tuan Lê -

● 2019-12-23 - Lời Chúc Mùa Đông - FB Trang sachhiem thật -

● 2019-12-21 - Tư tưởng của Karl Marx vẫn có ảnh hưởng trong giới trí thức và vẫn được dạy trong những đại học Âu Mỹ. - Wissai -

● 2019-12-18 - Cuộc nội chiến không nổ súng - Hàng trăm cuộc biểu tình đã diễn ra khắp nước Mỹ - Yahoo News -

● 2019-12-18 - Nhờ luật thuế năm 2018 của Trump, 91 công ty có lợi nhuận (danh sách Fortune 500) đã trả 0 tiền thuế - Mike Wilson -

● 2019-12-14 - Thấm thía câu hát của Trịnh Công Sơn "gia tài của mẹ một bọn lai căng, gia tài của mẹ một lũ bội tình" - Quy Nguyen/ Youtube -

● 2019-12-13 - Có bao giờ ông Thiệu, ông Kỳ, ông Hương phát biểu rằng miền Nam sụp đổ là vì sư Trí Quang ? - Huy Thái -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 >>>