AMEN !!
(Là Như Thế Đó!)

Jesme Raphael


 

Trần Chung Ngọc

 

 

Vào Đề

Các Cơ Sở Bác Ái Của Công Giáo

Nội dung quyển Amen và phản ứng của Giáo hội Công Giáo

 

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN65_Main.php

Trang Trần Chung Ngọc