CẢI ĐẠO ? CÓ ĐÁNG LO KHÔNG ?

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem. net/TCN/TCNtg/TCN115.php

October 30, 2011

► Hai nguyên nhân suy thoái trầm trọng của Ki Tô Giáo ► Ki Tô Giáo có phải là Tà Đạo không? -Ca-tô Rô-ma Giáo có phải là “đạo chích” không? ► Niềm Hãnh Diện Của Ki Tô Giáo : Sao Chép Và Mô Phỏng ► Ca-tô Rô-ma Giáo có phải là Đạo Bịp không?


Gần đây, trên một số trang nhà Phật Giáo trong và ngoài nước, vấn đề Ki Tô Giáo, Ca-tô cũng như Tin Lành, tăng gia nỗ lực cải đạo những người ngoại đạo, đã làm một số tác giả, tăng sĩ cũng như cư sĩ, quan tâm, và một số tỏ vẻ lo ngại. Đó là mối quan tâm và lo ngại chính đáng khi chúng ta nhìn vào một số Phật-tử cải đạo sang Ki Tô Giáo. Nhưng đi sâu vào vấn đề cải đạo, chúng ta thấy rõ là vấn đề này không có gì đáng để cho chúng ta phải lo ngại.

Một số người lo ngại có lẽ vì đánh giá sai lầm Ki Tô Giáo, không biết rõ về bản chất và thực chất của Ki Tô Giáo nói chung, đặc biệt là Ca-tô Rô-ma Giáo nói riêng, nhất là về lịch sử truyền đạo của Ki Tô Giáo ở Á Châu. Bài viết này sẽ trình bày cùng độc giả những lý do và sự kiện chính yếu khiến cho Ki Tô Giáo không thể thành công ở Á Châu, nhất là ở Việt Nam. Nếu có chăng thì cũng chỉ là những trường hợp lẻ tẻ nhất thời, không đáng kể, và trong tương lai, Ki Tô Giáo ở Á Châu cũng sẽ chịu chung số phận như Ki Tô Giáo ở phương trời Âu Mỹ ngày nay.

Lý do chính để Ki Tô Giáo không thể thành công là sách lược cải đạo của Ki Tô Giáo đã đi ngược lại lịch sử, và nhất là, đã đi ngược lại đà tiến hóa của nhân loại. Thời đại của đức tin đã qua lâu rồi, nay là thời đại của sự hiểu biết chân chính. Hiện nay, tình trạng suy thoái trầm trọng của Ki Tô Giáo ở phương trời Âu Mỹ là một sự kiện không ai có thể phủ nhận. Vậy tại sao Ki Tô Giáo không tìm cách phục hồi những “giá trị” của Ki Tô Giáo ở những miền đất này, trước là cái nôi của Ki Tô Giáo, mà lại đi kiếm ăn ở nơi khác, và có thể kiếm ăn được hay không?.

 

Hai nguyên nhân suy thoái trầm trọng của Ki Tô Giáo

 

Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, sự tiến bộ trí thức và đời sống vật chất tương đối thoải mái đã khiến cho con người Tây phương thức tỉnh, không còn mê đắm trong những ước vọng hão huyền vào những điều hoang đường, mê tín của Ki Tô Giáo, nay đã không còn giá trị trước sự hiểu biết chân chính của con người, và nhất là trước những thành quả bất khả phủ bác của khoa học. Ảnh hưởng của Ki Tô Giáo trên con người Tây phương đang dần dần suy thoái, Ki Tô Giáo không thể đi ngược lại lịch sử, trở lại thời đại Trung Cổ hay thời đại man rợ và đen tối trí thức, cho nên Ki Tô Giáo phải tìm kiếm những miền đất mầu mỡ khác, nơi đây xã hội chưa được phát triển đúng mức vì hoàn cảnh lịch sử, và dân trí chưa được mở mang đúng mức cho nên dễ rơi vào vòng mê tín. Ki Tô Giáo lợi dụng những hoàn cảnh kinh tế và xã hội đặc biệt ở những nơi đây, dùng bả vật chất để khuyến dụ con người vào Ki Tô Giáo, với những hứa hẹn hoang đường mà người Tây phương ngày nay không còn muốn nghe.

Tượng Phật Thích Ca tại Sarnath, Ấn độ

Tượng Phật Thích Ca tại Sarnath, Ấn độ

 

Thứ nhì, Tây phương càng ngày càng biết nhiều đến những giá trị nhân bản của các tôn giáo Đông phương, nhất là Phật Giáo. Điều này đã khiến cho Ki Tô Giáo lo sợ và do đó tìm cách đối phó với những tôn giáo này ở ngay trong nội địa Á Châu qua những sách lược xuyên tạc, bịa đặt, bôi đen, hạ thấp các tôn giáo Á Châu, nhất là Phật Giáo, đồng thời tô hồng quảng cáo cho Ki Tô Giáo, dùng bả vật chất kiếm thêm tín đồ để duy trì quyền lực tâm linh và vật chất trên đám tín đồ thấp kém, và để làm hậu thuẫn cho những mưu đồ chính trị đen tối của Ki Tô Giáo.. Nhưng sách lược tà đạo này làm sao có thể thành công ở Á Châu, nơi đây các nền văn hóa nhân bản Thích, Nho, Lão cao hơn văn hóa mê tín quy thần của Ki Tô Giáo rất nhiều.

Ngày nay, trong thế giới Âu Mỹ, cái nôi của Ki Tô Giáo nói chung, cái mà Ki Tô Giáo gọi là “Tin Mừng Phúc Âm” của Giê-su đã đang rơi vào những cặp tai không còn muốn nghe, và các tôn giáo Á Châu, nhất là Phật Giáo, càng ngày càng được các dân tộc Âu Mỹ biết đến vì đã nhận ra chân giá trị của Phật Giáo, những giá trị nhân bản vượt xa giá trị thần học của Ki Tô Giáo. Âu Châu đang phế thải dần dần những “giá trị tâm linh Ki Tô Giáo”.

Vậy Á Châu đâu có cần đến đồ phế thải của Âu Mỹ? Phế thải vì những lời thú nhận của giáo hoàng John Paul II cũng như của Giáo hoàng Benedict XVI gần đây về nguồn gốc vũ trụ (Big Bang), về thuyết tiến hóa, về thiên đường và hỏa ngục v.v... đã đương nhiên bác bỏ thuyết sáng tạo, huyền thoại con người sa ngã nên cần đến sự chuộc tội và cứu rỗi của Giê-su, cuộc sống đời đời trên thiên đường v.v... Vậy thì Á Châu cần đến Giê-su để làm gì, và Tin Mừng của Giê-su là tin mừng như thế nào? Tin mừng đối với ai? Đó chẳng qua chỉ là, theo Mục sư Ernie Bringas, “một cái bánh vẽ trên trời” (A-pie-in-the-sky) cho những kẻ không theo kịp đà tiến hóa của nhân loại, còn đứng ở phía sau xa với đầu óc cũ kỹ thuộc thế kỷ 17 (An astrolabe mind)..

Sau đây chúng ta sẽ thử tìm hiểu về bản chất và thực chất của Ki Tô Giáo nói chung, đặc biệt là Ca-tô Rô-ma Giáo, và thử xem sách lược cải đạo Á Châu của Ki Tô Giáo sẽ có thể thành đạt tới mức nào.

Không phải là vô căn cứ mà khi xưa ông cha chúng ta và các Vua quan triều Nguyễn đã coi Ca-tô Giáo là một “tà đạo”. Nhà yêu nước Phan Bội Châu đã gọi Ca-tô Rô-ma Giáo là “đạo chích” (Thiên Hồ, Đế Hồ), nghĩa là đạo của những kẻ cắp, kẻ cướp. Và Charlie Nguyễn, alias Thẩm Phán Bùi Văn Chấn, một tín đồ Ca-tô Giáo đạo gốc đã lên án đạo của mình chỉ là “đạo bịp”. Đây không phải là những nhận định vô trách nhiệm mà dựa trên bản chất cùng những sự kiện lịch sử của Ca-tô Rô-ma giáo, xuyên qua hàng núi tài liệu đã thành văn, kết quả nghiên cứu của rất nhiều học giả, giáo sư đại học chuyên ngành, cùng một số bậc lãnh đạo trong Ki Tô Giáo. Những nhận định trên cũng đúng với Tin Lành. Sau đây là phần chứng minh.

 

Ki Tô Giáo có phải là Tà Đạo không?

 

Trước hết, chúng ta chỉ cần đọc cuốn Kinh Thánh của Ki Tô Giáo, so sánh nội dung trong đó với nội dung trong thiên kinh vạn quyển của Phật Giáo thì chúng ta thấy rõ đâu là chánh và đâu là tà. Kinh Thánh và Kinh Phật là căn bản tạo niềm tin trong Ki Tô Giáo và trong Phật Giáo. Tôi sẽ bàn chi tiết hơn về Kinh Thánh trong một phần sau.

Thứ đến, muốn phân biệt rõ ràng thế nào là “tà” và “chánh”, chúng ta hãy đọc:http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN56a.php để biết 100 danh nhân trí thức trên thế giới đã nhận định và phê phán về Gót (God) của Ki Tô Giáo và bản chất hiếu chiến của Ki Tô Giáo như thế nào, và đọc:http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN56b.php để biết 100 danh nhân trí thức trên thế giới đã nhận định và ca tụng Đức Phật và bản chất hòa bình của Phật Giáo như thế nào.

Chuyển  pháp luân

Chuyển pháp luân

Từ đây, chúng ta cần nhận thức là, dù chỉ có 1 người theo, hay không có ai theo, thì “Chánh Pháp” vẫn là “Chánh Pháp”. Và dù có cả tỷ người theo, “Tà đạo” vẫn chỉ là “Tà đạo”. “Tà” có thể lừa dối con người một thời nhưng không thể lừa dối được con người mãi mãi. Nếu bản chất Ki Tô Giáo chỉ là một “tà đạo” thì “tà’ làm sao có thể thắng được “chánh”. Có thể một thời, “tà” đã ở vị thế thượng phong, làm mưa làm gió, nhưng cuối cùng thì bao giờ “chánh” cũng thắng “tà”. Đó là chân lý ngàn đời của nhân loại. Sự suy thoái không phương cứu vãn của Ki Tô Giáo ở phương trời Âu Mỹ, khiến cho Ki Tô Giáo phải đi kiếm ăn ở các lục địa khác, và sự nở rộ của Phật Giáo ở Tây phương đã thể nghiệm hơn gì hết chân lý ngàn đời trên.

Và thứ ba, một đạo giáo mà có một lịch sử ô nhục đẫm máu qua những cuộc Thập Tự Chinh, những tòa án xử dị giáo, những cuộc săn lùng , tra tấn và thiêu sống những người mà Giáo hội cho họ là phủ thủy, thiêu sống cả khoa học gia chân chính, theo gót thực dân cưỡng bách cải đạo v.v… giết hại tổng cộng lên đến cả trăm triệu người vô tội, gồm cả già, trẻ, nam, nữ vô tội, thì có từ nào khác ngoài từ “tà đạo” để mô tả tôn giáo đó. Ai bảo một tôn giáo như vậy là “thánh thiện” là “bác ái” v…v… xin mời lên tiếng.

 

Ca-tô Rô-ma Giáo có phải là “đạo chích” không ?

 

Tài liệu của một Linh mục và tài liệu của chính Vatican đã chứng minh rõ ràng hơn gì hết.

Trước hết, chúng ta hãy đọc một tài liệu của Linh Mục Kirati Boonchua, giáo sư triết tại đại học Chulalongkorn, Thái Lan:

 

Niềm Hãnh Diện Của Ki Tô Giáo : Sao Chép Và Mô Phỏng

“Cho đến nay, không ai thật sự biết đúng ngày sinh và ngày chết của Giê-su. Tất cả chỉ là đoán mò. [Ngô Triệu Lịch đã gọi nền thần học Ki Tô Giáo là nền thần học đoán mò]. Ngày sinh vào 25 tháng 12 là lấy của người La Mã. Người La mã ăn mừng ngày sinh của Thần Mặt Trời vào ngày 25 tháng 12. [Thật ra, dây không phải là ngày lễ riêng của dân La Mã mà là ngày mà nhiều nơi trong dân gian cổ xưa ăn mừng ngày bắt đầu lại dài ra sau một mùa Đông mà họ thấy ngày cứ ngắn dần và lo sợ không còn ánh sáng mặt trời nữa]. Ki Tô Giáo không có cái gì là của mình cả. Ki Tô Giáo chỉ có thể sao chép và mô phỏng các tôn giáo khác. Điều này có đáng xấu hổ không? Tại sao Ki Tô Giáo lại phải xấu hổ?...

Hơn nữa, Giê-su cũng không có một hệ thống giáo lý của chính mình. Giê-su mô phỏng những điều trong Cựu Ước. Giê-su không thiết lập một hệ thống triết lý, nghệ thuật và ngôn ngữ chính thức cho Ki Tô Giáo. Do đó, Ki Tô Giáo không hề có một hệ thống triết lý, nghệ thuật và ngôn ngữ chính thức của Ki Tô Giáo để có thể phô trương trước các tôn giáo khác. Chưa bao giờ có được một cái gì thực sự là của chính mình, đó là điều duy nhất mà Ki Tô Giáo có thể phô trương. Chúng ta, những tín đồ Ca Tô, hân hoan chấp nhận là triết lý, nghệ thuật và ngôn ngữ chính thức của chúng ta ngày nay đều là sao chép và mô phỏng từ ngôn ngữ và văn hóa của những miền đất mà Ki Tô Giáo nảy nở trong đó. Chúng ta, những tín đồ Ca Tô, là những chuyên gia về kỹ thuật xảo trá...”

Chùa Phra Kaeo, Bangkok, Thailan

Chùa Phra Kaeo, Bangkok, Thailan

The Proud of Christianity : Borrowing and Imitation

 

[...Up to now, no one actually knows the exact date of birth and date of death of Jesus Christ. Everything is merely the matter of guess. Christmas on 25 December was borrowed from Roman. Roman celebrated the Birth of Sun God on 25 December. Christianity possesses nothing of its own. Christianity can only borrow and imitate others. Is it shameful? Why Christianity have to shame?..

Moreover, Jesus Christ also had no own syatem of teaching. Jesus imitated those of the Old Testament... Jesus did not establish philosophical syatem, school of art and official language for Christianity. Therefore, Christianity possesses no Christian philosophy, art and official language in order to show to others. Never having any authentic thing of its own is the only thing Catholics can show off.. We, Catholics, delightfully accept that our present philosophy, art and official language are borrowed and imitated from the language and culture of the lands where Christianity has grown. We, Catholics, are experts in manipulation..]

(Lecture of Father Kirati Boonchua, Professor of philosophy at the Faculty of Arts, Chulalongkorn University) in “Life Review” a Catholic program in Bangkok, broadcasting on 8 December 1985)

 

Thứ đến, Bản Tin mật số 10 (Bulletin No 10, p. 27) của Vatican, huấn thị cho các giám mục địa phương ở Á Châu phải đi ăn cắp những điều hay trong Phật Giáo với thủ đoạn sau đây:

“Trong những xứ Phật Giáo, để khoác bộ áo văn hóa bản địa, giáo hội có thể và phải lấy những điều hay trong truyền thống Phật giáo và biến đổi chúng, cho chúng một ý nghĩa của Ki Tô Giáo để có thể áp dụng chúng vào đời sống của những tín đồ của Ki-Tô.”

(In the Buddhist countries, in order to make its own cultural garnment, the Church can and must take on the good elements of the Buddhist tradition and transform them giving them a Christian meaning so as to adapt them to the life of the followers of Christ.)

Như vậy có phải rõ ràng là Ca-tô Rô-ma Giáo chỉ là “đạo chích” hay không? Ai nói không phải xin mời lên tiếng. Cuối cùng, Charlie Nguyễn lên án đạo của mình chỉ là “đạo bịp”. Có đúng hay không và bịp như thế nào.

 

Ca-tô Rô-ma Giáo có phải là Đạo Bịp không ?

Cry of the People

Charlie Nguyễn nhận định không sai. Thủ đoạn lừa bịp của Giáo hội Ca-tô Rô-ma thật không có tổ chức nào trên thế gian có thể sánh kịp. Bịp từ đầu đến cuối. Nhờ cái bịp đó mà Giáo hội cũng mê hoặc được đông đảo số tín đồ mà tuyệt đại đa số ngu muội, còn một phần nhỏ thuộc giới trí thức chăn chiên thì duy trì sự bịp cho những quyền lợi vật chất cũng như tinh thần của mình. Cấu trúc của Ki Tô Giáo là cấu trúc Kim Tự Tháp. Một số nhỏ bịp bợm ngồi trên đầu trên cổ đám đông ngu muội ở dưới. Để hiểu rõ điều này, chúng ta hãy đọc một đoạn trong cuốn “Tiếng Kêu Than Của Người Dân” (Cry of the People) của Penny Lernoux: Link:http://en.wikipedia.org/wiki/Penny_Lernoux

“Từ lúc đầu, xã hội Mỹ La Tinh (Latin America) được xây dựng giống như một Kim Tự Tháp, với vài người Âu Châu da trắng đến truyền giáo và định cư và hưởng mọi quyền lợi đế quốc, và quần chúng thổ dân, da đen, giai cấp thấp, không có một quyền nào… Giống như những kẻ chiến thắng Tây Ban Nha trong thế kỷ 16, hầu hết các nhà truyền giáo Âu Châu tới châu Mỹ La Tinh tự coi là những kẻ mang những văn hóa cao hơn nền văn hóa của dân bản xứ nhiều. Những nhà truyền giáo ít quan tâm đến việc hòa nhập với các thổ dân hay dân Phi châu mà chỉ muốn chinh phục họ vào cấu trúc của tôn giáo Âu Châu.”

[From the beginning, Latin-American society was constructed like a pyramid, with a few Europeans settlers enjoying all the privileges of empire and a mas of Indians, blacks, and half-castes having no rights at all… Like the conquistadors, most of the European missionaries who came to Latin-America saw themselves as bearers of cultures vastly superior to those of the natives. The missionaries were less interested in integrating the Indians and Africans than on subjugating them to the European religious structures]

Kinh nghiệm Việt Nam cho chúng ta thấy rõ tình trạng này cũng xảy ra ở Việt Nam, nhưng may mắn thay, chỉ xảy ra trong những ốc đảo ngu dốt (từ của LM Trần Tam Tĩnh), trong đó giáo dân Ca-tô và ngay cả các bề trên người Việt của họ cũng phải khúm núm hầu hạ thiểu số thừa sai ngoại quốc như thế nào.

Sau đây chúng ta hãy đọc về thủ đoạn bịp bợm để mê hoặc đám dân Việt ngu muội của Giáo hội qua tên thừa sai thực dân Alexandre de Rhodes. Rhodes là sản phẩm của nền văn hóa cao của Âu Châu.

Trong cuốn Hành Trình Và Truyền Giáo, bản dịch cuốn “Les Divers Voyages et Missions du Père Alexandre de Rhodes, năm 1653”, nguyên bản bằng tiếng Pháp ở phần sau, của Hồng Nhuệ, do Tủ sách Đại Kết, Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo, TP Hồ Chí Minh xuất bản năm 1994.

Trong Lời Dịch Giả, Hồng Nhuệ viết: “Chúng tôi để cho độc giả thưởng thức nguyên văn của giáo sĩ với những cảm tưởng và nhận xét khi đọc bản này. Chúng tôi thiết nghĩ ngưởi Việt Nam không thể dửng dưng trước những gì có hệ (??) tới đất nước (trg. XII)” và “Chúng tôi không viết nhiều. Cũng như khi nói về Hành trình, thì ở mục Truyền Giáo, chúng tôi để độc giả thưởng thức những trang sử liên quan đến Giáo hội và đất nước Việt Nam” (trg. XIV)

Và câu kết của Alexandre de Rhodes trong cuốn sách là: Viết sách này để vinh danh Thiên Chúa”. Chúng ta sẽ thấy rõ, thủ đoạn bịp bợm của Alexandre de Rhodes đã vinh danh Thiên Chúa như thế nào.

Alexandre de Rhodes Alexandre de Rhodes Phép giảng tám ngày Phép giảng tám ngày

Bây giờ chúng ta hãy đọc một đoạn trong cuốn sách trên để xem Rhodes bịp bợm láo lếu đến mức nào và những người mà ngày nay còn tiếp tục ca tụng ông ta thực sự ngu xuẩn đến mức nào. Rhodes viết:

Trang 74: Với thánh giá Chúa, với nước phép, giáo dân tốt lành đã thông thường đuổi ma quỉ, chữa các thứ bệnh tật. Chỉ cho uống 4,5 giọt nước thánh mà chữa được người mù và cho 2 người chết sống lại. Họ ra đi, cắm thánh giá ở đầu, ở giữa và cuối xóm. Họ đến thăm bệnh nhân, đọc kinh và cho bệnh nhân uống vài giọt nước phép. Không đầy 5 ngày đã chữa khỏi 272 người.

Trang 77: Họ rất quí trọng nước phép, cứ 5,6 ngày họ lại đến lấy.. Họ cho bệnh nhân uống với những thành quả lạ lùng. Mỗi chủ nhật, tôi buộc lòng phải làm phép với 5 vại lớn, để thỏa mãn lòng sốt sắng của họ.

Nước phép hay nước thánh là nước thường đã được ông linh mục bi bô đọc vài câu tiếng La-Tinh để biến nó thành nước phép hay nước thánh. Rhodes đã thông thạo môn thần học bịp bợm dân ngu, nhưng chính ông ta cũng lại ngu không thể tả được mới viết lên được những đoạn trên. Chỉ với 4,5 giọt nước phép là có thể chữa được người mù, người chết sống lại, và chữa khỏi mọi bệnh tật. Nhưng mỗi chủ nhật ông ta phải phù phép biến 5 vại nước lớn thành nước thánh hay nước phép để thỏa mãn nhu cầu của giáo dân. Một vại lớn có bao nhiêu lít nước? Một lít nước có bao nhiêu giọt nước. Nếu tính ra thì 5 vại nước phép đó có thể chữa cho cả nước Pháp của ông ta khỏi mù, vì trong thế kỷ 17, cả nước Pháp đang mù vì là toàn tòng Ca-Tô Giáo. Nhưng ngày nay, chẳng cần đến nước phép hay nước thánh (holy water) gì đó mà Pháp cũng đã ra khỏi cảnh mù rồi. Giáo dân Việt Nam dùng loại nước phép đó đã mù lại càng mù thêm vì tin vào cái đạo lý Thiên-La Đắc-Lộ bịp bợm hoang đường quá lố lăng chẳng có ai có thể tin được.. Tác giả Hồng Nhuệ chắc đã phải thưởng thức đoạn trên và tin nên mới dịch cuốn sách này để cho chúng ta thưởng thức. Xin mời ông lên tiếng nhận xét về mấy đoạn trên của Rhodes. Tôi đề nghị, mỗi khi ông bị cảm, hay bị bệnh, hãy đến xin Linh mục Nguyễn Văn Lý ở trong tù vài giọt nước thánh, chứ đừng có uống Aspirin hay Tylenol, Advil… hay đi khám bác sĩ, vào nhà thương làm chi.

Độc giả có thể đọc bài “Di Hại Của Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ”, phê bình chi tiết cuốn “Hành Trình Và Truyền Giáo”, vạch trần chi tiết nhiều hành động và tư tưởng xảo quyệt của Alexandre de Rhodes trên sachhiem.net hoặc giaodiemonline:

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN50.php hay http://giaodiemonline.com/2008/07/dihai.htm

Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” là cụm từ Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang dùng để chỉ những ảnh hưởng tai hại của Thiên Chúa Giáo La Mã (Thiên-La) mà giáo sĩ Alexandre de Rhodes (Đắc-Lộ) đã mang đến đầu độc đầu óc lớp người dân thấp kém nhất trong xã hội Việt Nam: "Sự tổng hợp của sách lược truyền đạo tàn bạo, cường quyền thắng công lý, của giáo hội Công giáo và sự cuồng tín, gian manh, xuyên tạc, cùng cách dùng ngôn từ hạ cấp của giáo sĩ Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes)." [Xin đọc Chương 15 trong cuốn Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư (1954-1963) của Giáo sư Quang] Di lụy của sách lược đầu độc này còn kéo dài cho tới ngày nay, trải dài từ trong tòa thánh Vatican đến xóm đạo Bolsa, các xóm đạo ở Việt Nam, Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội, và trên những diễn đàn truyền thông điện tử như Tiếng Nói Giáo Dân hay Vietcatholic, Nữ vương Công lý, Anhbasam v.v…

Trên đây là nói về cá nhân Alexandre de Rhodes. Còn Giáo hội thì đã bịp như thế nào?

Chúng ta khá quen thuộc với những câu người Ki Tô Giáo nói về Thiên Chúa của họ, những câu được Giáo hội nhồi vào đầu óc họ, trong khi họ thực sự không biết Thiên Chúa là cái chi chi. Những câu ca tụng Thiên Chúa như: “Thiên Chúa quá thương yêu thế gian”, “Thiên Chúa là tình yêu”, hoặc “Giê-su yêu bạn”, "Giê-su đến để mang một tin vui, tin vui tình thương, tin vui tự do...", “Tin Mừng Phúc Âm” v..v… chẳng qua chỉ là những lời khoa trương bịp bợm đã được nhồi vào đầu óc của đám tín đồ thấp kém ở dưới, và thảm thay, thời buổi này mà người ta vẫn còn tiếp tục nhai đi nhai lại mấy câu vô nghĩa, sai sự thực đó trên các diễn đàn truyền thông, trong khi những câu đó chỉ nên nói trong khuôn viên các nhà thờ để các linh mục và con chiên nghe và tự sướng với nhau mà thôi.

Trước hết là về Gót trong cuốn Thánh Kinh. Đọc Thánh Kinh chúng ta thấy toàn bộ Cựu Ước gồm những chuyện ác ôn, dâm loạn, giết người hàng loạt do chính Gót ra tay hoặc sai đầy tớ làm. Trong cuốn “The God Delusion”, ấn bản 2008, tác giả Richard Dawkins, mở đầu Chương 2, trang 51, về “Giả Thuyết Về Thiên Chúa” [The God Hypothesis], đã đưa ra tới 16 nhận định về Gót mà tôi đã chứng minh dùng ngay chính những điều viết trong Cựu Ước:

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/3NGOI/TCN64_Cha.php

Không cần phải bàn cãi gì nữa, Gót trong Cựu Ước là nhân vật xấu xa đáng ghét nhất trong mọi chuyện giả tưởng: ghen tuông đố kỵ và hãnh diện vì thế; một kẻ nhỏ nhen lặt vặt, bất công, có tính đồng bóng tự cho là có quyền năng và bất khoan dung; một kẻ hay trả thù; một kẻ khát máu diệt dân tộc khác; một kẻ ghét phái nữ, sợ đồng giống luyến ái, kỳ thị chủng tộc, giết hại trẻ con, chủ trương diệt chủng, dạy cha mẹ giết con cái, độc hại như bệnh dịch, có bệnh tâm thần hoang tưởng về quyền lực, của cải, và toàn năng [megalomaniacal], thích thú trong sự đau đớn và những trò tàn ác, bạo dâm [sadomasochistic], là kẻ hiếp đáp ác ôn thất thường.

[The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.]

Vậy mà Giáo hội vẫn bịp con chiên là, “Thiên Chúa Quá Thương Yêu Thế Gian…”, “Thiên Chúa là tình yêu” (God is love) v…v… và các trí thức Ca-tô Việt Nam cũng thường nhắc đến câu này. Thật ra thì, tình yêu của Chúa chỉ để cho đám con chiên, có đầu óc của con chiên, hoàn toàn đầu phục Chúa và sợ Chúa, hãnh diện làm đầy tớ hầu hạ việc Chúa, chứ đối với những người có đôi chút đầu óc thì Chúa ghét thậm tệ và có thể hành hạ họ đến đâu thì hành hạ. Nhưng đây chỉ là những gì viết trong Thánh Kinh. Trong thực tế, Chúa chẳng yêu ai và cũng chẳng có thể phán xét, hành hạ ai, vì một lẽ rất giản dị: Chúa chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của dân Do Thái trong thời bán khai và nền thần học đoán mò của Ki Tô Giáo đã dựng lên cho những mục đích thế tục vật chất cá nhân. Điều này chứng tỏ các trí thức Ca-tô Việt Nam rất mù mờ, chỉ biết nhắc lại như con vẹt những gì Giáo hội dạy, chứ tự mình không đọc nên không biết đến tất cả những sự độc ác của Gót trong Cựu Ước.

Tân Ước có khá gì hơn không? Làm sao mà khá hơn được? Người ta thường nói: “Con hơn Cha là nhà có phúc”, nhưng ông con Giê-su trong Tân Ước còn tệ hơn là Cha ông ta trong Cựu Ước. Thật vậy, Robert G. Ingersoll, nhà tư tưởng tự do (freethinker) vĩ đại nhất của nước Mỹ đã nhận định:

TCNtongiao

Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Ingersoll

 

Một lý do chính để bác bỏ Cựu Ước là những việc độc ác được lệnh làm, hoặc làm bởi Gót của Ki Tô Giáo. Tất cả những sự độc ác này chấm dứt với cái chết. Sự trả thù của Thần Gia-vê ngưng ở nấm mồ. Ông ta không đe dọa trừng phạt kẻ chết; và không có một lời nào trong Cựu Ước, từ cái điều sai lầm đầu tiên trong chương Sáng Thế đến lời nguyền rủa cuối cùng trong sách Malachi, nói lên điều ông ta sẽ tiếp tục trả thù con người trong một đời sau. Điều này để dành cho Tân Ước với giáo lý về sự đau đớn vĩnh viễn (eternal pain). So sánh với giáo lý này trong Tân Ước, giáo lý về nô lệ, những chiến tranh diệt chủng, những lời nguyền rủa, những sự trừng phạt của Gót trong Cựu Ước đều là nhân từ và công bằng (were all merciful and just).

Cựu Ước chất đầy thế giới này với bạo hành và bất công, Tân Ước cho chúng ta một tương lai đầy những đau đớn cho hầu hết mọi người. Cựu Ước mô tả hỏa ngục trong quá khứ, và Tân Ước, hỏa ngục trong tương lai. Cựu Ước cho chúng ta biết những chuyện khủng khiếp Gót Cha đã làm, và Tân Ước, những điều Gót Con (Giê-su) sẽ làm.

Hai cuốn sách này cho chúng ta những sự đau khổ của quá khứ và trong tương lai – sự bất công, sự đau khổ cực độ về tinh thần cũng như thể xác (agony) và nước mắt của cả hai thế giới, quá khứ và vị lai.

Hãy đọc Cựu Ước, rồi, với tất cả những chuyện giết người và tàn sát; với tất cả những giáo lý ô nhục; với tất cả những câu chuyện hoang đường độc ác và điên rồ; với tinh thần giai cấp, hận thù, và cho tôi biết, phải chăng đó là tác phẩm của một Gót lành thiện?

Tuy vậy, tôi phải nói rằng – tôi phải chấp nhận rằng – (I must say – I must admit) Cựu Ước còn khá hơn là Tân Ước. Trong Cựu Ước, khi Gót Cha làm cho một người chết, ông ta để yên cho hắn. Khi ông ta thấy hắn nằm yên trong mồ, ông ta thấy thỏa mãn. Những thớ thịt trên mặt được thư giãn, và cái bộ mặt cau có của ông ta nhường chỗ cho một nụ cười thỏa mãn. Nhưng trong Tân Ước, bất hạnh bắt đầu từ lúc chết. Trong Tân Ước, Gót Con [Giê-su] tiếp tục trả thù mãi mãi (wreak his revenge forever and ever). Chính cái con người từng nói “Hãy yêu kẻ thù của các ngươi” (Giê-su) dành quyền đầy ải con người trong ngọn lửa vĩnh hằng của hỏa ngục. Tân Ước thật là tệ ác hơn Cựu Ước, vì hỏa ngục thì ác hơn là giấc ngủ, một hình phạt độc ác vô tận thì ác hơn là một cuộc an nghỉ; vậy mà, Tân Ước tự cho là Phúc Âm của tình thương và hòa bình.Robert_G._Ingersoll

Nhưng trong Tân Ước thì có gì đặc biệt? Thực ra là chẳng có gì ngoài cái bánh vẽ “cứu rỗi” của Giáo hội đưa ra để lừa bịp con chiên. Trong Tân Ước, chúng ta thấy trong nhiều chỗ, chính Giê-su đã nguyền rủa những người không theo tin ông ta là đồ rắn rết, và đe dọa họ phải bị đầy đọa xuống hỏa ngục để cho ngọn lửa vĩnh hằng của ông ta thiêu đốt. Ngoài ra ông ta còn coi những người không phải Do Thái là “Chó”. Vì ông ta đã khẳng định nhiều lần là ông ta sinh ra chỉ để cứu dân Do Thái mà thôi, và ra lệnh cho những người theo ông không được đi truyền đạo ngoài 12 bộ lạc Do Thái.

Trước hết, chúng ta hãy bỏ qua chuyện ông ta sinh ra đời bằng cách nào, qua đường thụ thai sinh nở bình thường của một người mẹ, hay qua đường bất thường của một con Ma Thánh (Holy Ghost) trong nền thần học Ki Tô Giáo. Chúng ta hãy đọc vài lời do chính Giê-su nói ra về mục đích của ông ta sinh ra đời.

 

a) Trong Matthew 10: 34-36, Giê-su khẳng định:

Đừng tưởng rằng Ta sinh ra để mang lại hòa bình trên trái đất. Ta không sinh ra để mang lại hòa bình mà là gươm giáo. Vì Ta sinh ra để làm cho con chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng, và kẻ thù của con người ở ngay trong nhà hắn.

b) Và Luke 12: 51-53 cũng xác định lại khẳng định của Giê-su như sau:

Đừng tưởng Ta đến để đem hòa bình cho thế giới. Không, Ta đến để chia loài người làm hai. Từ đây, một nhà có năm người sẽ chia rẽ chống đối nhau: hai chống ba, và ba chống hai. Mâu thuẫn sẽ diễn ra giữa con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng.

Trong những “Tin mừng Phúc âm” như trên của Giê-su trong Tân Ước thì chỉ có những điều trên là được ứng nghiệm, vì đi đến đâu, đạo Giê-su cũng đưa đến những cảnh chia rẽ, đối nghịch nhau, trong quốc gia, trong cộng đồng, và trong gia đình. Bất hạnh thay, Việt Nam cũng nằm trong các quốc gia này.

Nhưng mục đích sinh ra đời của Giê-su không chỉ có vậy. Ông ta khẳng định trong Matthew 5: 17-18:

Các ngươi đừng tưởng ta đến để phá luật [của Cha ta = Gót] hoặc các lời tiên tri [trong Cựu Ước]; ta đến không phải để phá, mà để hoàn thành. Vì ta nói thật cùng các ngươi, cho đến khi trời đất không còn nữa, một chấm một nét cũng không được ra ngoài luật cho đến khi tất cả đều hoàn thành.

[Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. I did not come to destroy but to fulfill. For assuredly, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one little will by no means pass from the law till all is fulfilled.]

Câu trên, Matthew 5: 17-18, có nghĩa là Giê-su tôn trọng và muốn hoàn thành những luật của cha ông ta trong Cựu Ước. Những luật của Cha Giê-su trong Cựu Ước là những luật như thế nào? Có bao nhiêu tín đồ Ki Tô Giáo biết rằng trong Cựu Ước, Cha của Giê-su ta đã nhiều lần ra lệnh hay đích thân giết người tập thể (mass killing) vô số người vô tội: đàn ông, đàn bà, trẻ con, [con số lên đến hàng nhiều triệu] và hủy diệt nhà cửa, thị trấn, và các tôn giáo khác.

Luật đầu tiên của Cha Giê-su trong 10 điều răn trong Cựu Ước mà Giê-su nói là phải hoàn thành, là “Ngươi không được thờ thần nào khác ngoài ta”. Và để củng cố cái luật này, Cha của Giê-su còn ra lệnh trong Phục truyền 13: 6-10: Nếu anh em ngươi, con trai hay con gái ngươi, vợ ngươi hay bạn ngươi, khuyến dụ ngươi đi thờ các thần khác, thần của các nước lân bang hay xa xôi.., thì ngươi phải giết nó đi, trước hết là đích thân tay ngươi phải ném đá để cho nó chết, rồi sau mới đến tay của dân chúng.

[Nếu luật này cũng được áp dụng đối với các tôn giáo khác thì mọi nhà truyền giáo Ki Tô, từ Alexandre de Rhodes cho tới Puginier v..v…, và các nhà truyền đạo Tin Lành trên thế giới đều phải bị ném đá cho chết đi hay là cho lên ghế điện thời nay. Nhưng chẳng có đạo nào ở Á Đông lại ác ôn như đạo Thiên Chúa. Vì thế nên đạo Thiên Chúa mới có thể xâm nhập vô sự vào các quốc gia khác, và các thừa sai mới có thể huyễn hoặc đầu óc người dân ngu bằng những chuyện hoang đường phi lý. Điều này chứng tỏ các tôn giáo ở Á Đông vượt xa Thiên Chúa Giáo về đạo đức tôn giáo.]

Sau đây là vài luật ác ôn khác của cha Giê-su đối với các tôn giáo khác như sau:

Phục Truyền 12: 2-3:

Phàm nơi nào những dân tộc, mà các người sẽ tước quyền, đã thờ các thần của chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên đồi, hoặc dưới bóng cây xanh, thì các ngươi phải phải hủy sạch đi. Và các ngươi phải phá hủy bàn thờ của chúng, triệt hạ những cây trụ thiêng liêng của chúng, và thiêu những pho tượng gỗ của chúng; các ngươi phải chặt những hình tượng đã được khắc lên của các thần và xóa bỏ tên các thần ở nơi đó.

(You shall utterly destroy all the places where the nations which you shall dispossess served their gods, on the high mountains and on the hills and under every green tree.

And you shall destroy their altars, break their sacred pillars, and burn their wooden images with fire; you shall cut down the carved images of their gods and destroy their names from that place)

I Samuel 15:3:

Bây giờ hãy tấn công Amalek, và hủy sạch tất cả mọi thứ mà chúng có, và giết sạch đừng chừa một ai. Hãy giết cả đàn ông, đàn bà, trẻ nít và trẻ sơ sinh, trâu cừu, lạc đà và lừa.

(Now go and attack Amalek, and utterly destroy all that they have, and do not spare them. But kill both man and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey.)Hinh Chua

Và trong lịch sử Việt Nam, chúng ta thấy các tín đồ Ca-tô Giáo cũng đã phần nào theo những luật ác ôn này. Thật vậy, trong cuốn The Vietnam Response to French Intervention, 1862-1874 của Mark W. McLeod, chúng ta có thể đọc được những đoạn sau đây:

Trang 45: Khi nghe tin thành Saigon thất thủ, những tín đồ Ca-tô giáo Việt Nam ở miền Nam đã lợi dụng tình thế để khủng bố người "lương" hay "tốt" (nghĩa là, người phi- Ca-tô) và đi làm "tay sai và mật thám cho Tây Dương "

Trang 114: Sự phân tích những hành động này cho thấy, trong những cuộc tấn công vào những cứ điểm của chính quyền Việt Nam, quân đội Pháp đã nhận được một mức độ hỗ trợ rất đáng kể từ những thừa sai và những tín đồ Ca-tô Việt Nam. Hơn nữa, những phương pháp mà các sĩ quan Pháp và những cộng tác viên Ca-tô giáo dùng tuyệt đối không thể coi là có đạo đức cao theo những tiêu chuẩn đương thời của ngay chính họ, vì những phái bộ truyền giáo Ca-tô đã dùng sức lao động (của tín đồ Ca-tô bản xứ; TCN), tài nguyên, và tin tức tình báo, đổi lấy hậu thuẫn của Pháp để thực hiện sự tàn sát liên miên người "lương", mạo phạm những công trình xây dựng của Phật Giáo, thiêu hủy những làng mạc phi- Ca-tô, và cướp bóc những thành phố của nhà Vua. Sự cộng tác với chủ nghĩa đế quốc Pháp của những tín đồ Ca Tô thường không được các sử gia nhận biết đầy đủ, nhưng đó chính là một yếu tố đáng kể góp phần thắng lợi cho Pháp ở Bắc Kỳ."

 

Vậy thì ngoài những nhiệm vụ như chia rẽ trong xã hội, gia đình, nguyền rủa người không tin, đe dọa đầy đọa họ xuống hỏa ngục, và hoàn thành các luật trên của Cha ông ta, Giê-su có những giáo lý nào đặc biệt. Lác đác chúng ta chỉ thấy vài điều đã từng có trong dân gian. Đúng vậy, Giê-su giảng dạy những gì? Nhận định sau đây của Joseph L. Daleiden, một học giả Ca-tô, trong cuốn The Final Superstition, trg. 174, về cái gọi là giáo pháp của Giê-su có thể giúp chúng ta nhìn rõ vấn đề một cách tổng quát:VietnamRessponse

Có rất ít, nếu có, điều sáng tác độc đáo trong giáo pháp mà người ta cho là của Giêsu. Giống như chính huyền thoại về Giêsu, những quan điểm mà Giêsu diễn đạt chỉ là một mớ hổ lốn những ngụ ngôn và luân lý mà chúng ta có thể thấy trong những đạo cổ xưa của Ai Cập, Babylon, Ba Tư, Hi Lạp, Phật, Khổng, Ấn Độ… Một điều rõ ràng: Ki Tô Giáo, một tôn giáo sinh sau đẻ muộn trong lịch sử các tôn giáo, chỉ cóp nhặt những quan điểm, ý kiến của Do Thái Giáo và các tôn giáo gọi là dân gian. Trong cuốn “Nguồn Gốc Luân Lý Trong các Phúc Âm”, Joseph McCabe (Một Linh Mục Ca-tô. TCN) đã trích dẫn những quan điểm luân lý trong Phúc Âm mà người ta cho là của Giêsu song song với những quan điểm luân lý tương đương và y hệt của các tác giả Do Thái và dân gian.

[Daleiden, Joseph L., The Final Superstition, p. 174: There is very little, if anything, that is original in the teaching attributed to Jesus. Like the myth of Jesus itself, the sentiments he expresses are a hodgepodge of aphorisms and moral convictions that can be found in the ancient Egyptian, Babylonian, Persian, Greek, Buddhist, Confucian, and Hindu religions… But one thing is certain: Christianity, a late-comer in the history of religion, merely plagiarized sentiments from Judaism and the so called pagan religions. In his book Sources of Morality in the Gospels, Joseph McCabe quoted the moral views attributed to Jesus in the gospels and in parallel columns gave exact moral equivalents from Jewish and pagan writers.]

Những tài liệu trên cho thấy, tất cả những gì Giáo hội Ca-tô nói về Gót và Giê-su đều là không thực, chỉ là những luận điệu thần học để lừa bịp người dân.

Chuyện lừa bịp lớn lao nhất của Ki Tô Giáo là về vai trò “cứu thế” và “cứu rỗi” của Giê-su mà theo các học giả nghiên cứu trong vòng 200 năm nay, chỉ là một người dân thường Do Thái sống với ảo tưởng mình là con của Gót của người Do Thái. Giám Mục Tin Lành John Shelby Spong đã cho rằng vai trò Chúa Cứu Thế của Chúa Giê-su cần phải dẹp bỏ, xin đọc bài “Giê-su Như Là Đấng Cứu Thế: Một Hình Ảnh Cần Phải Dẹp Bỏ”:

Final Dupaertition

GM John Shelby Spong, link: http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN37.php

 

Giám mục Spong viết một bài dài trong đó có một câu sau đây:Không có bất cứ một hình ảnh nào dùng để giải thích về nhân vật Giê-su đáng được tồn tại. Hình ảnh hiển nhiên nhất để loại bỏ trong đầu óc tôi có lẽ cũng là cái hình ảnh cổ xưa nhất về mọi diễn giải về Giê-su. Đó là cái hình ảnh của Giê-su như là “đấng thần linh cứu thế” (the divine rescuer).”. Và Linh mục Ca-tô James Kavanaugh cho rằng “ơn cứu rỗi” chỉ là một huyền thoại của dân Do Thái trong thời bán khai, xin đọc bài “Huyền Thoại Cứu Rỗi” : http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN36.php

Chuyện lừa bịp lớn lao thứ hai để đưa tín đồ vào vòng nô lệ Vatican là về “Giáo hội Ca-tô do Giê-su thành lập”, điều mà tất cả các học giả ngày nay, kể cả các nhà thần học trong Ca-tô Giáo đã bác bỏ, cho đó chỉ là ngụy tạo.

Chuyện lừa bịp lớn lao thứ ba để mê hoặc tín đồ, giữ tín đồ trong vòng tuân phục Giáo hội là bịa ra 7 bí tích không hề có căn cứ trong cuốn Kinh Thánh nhưng được Giáo hội Ca-tô bảo rằng là do chính Chúa Giê-su thành lập. Nếu Giáo hội không phải là do Giê-su thành lập thì làm sao lại có thể thành lập những “bí tích” để cho Giáo hội mê hoặc tín đồ. Mặt khác, điều bịp này hoàn toàn mâu thuẫn với những gì viết trong Tân ước: Giê-su tin rằng ngày tận thế đã gần kề, sẽ xẩy ra ngay khi một số người theo ông ta còn sống.. Thông điệp của ông ta cho dân Do Thái là: “Hãy thống hối, vì ngày tận thế đã gần kề.”

Chuyện lừa bịp thứ tư là chuyện Chúa chết rồi lại nhỏm giậy để truyền cho các tông đồ phải đi cải đạo trên toàn thể thế giới, trong khi Cha của ông ta, khoan nói đến chính ông ta, và toàn thể Giáo hội Ca-tô, cho đến thế kỷ 16, cũng không biết là quả đất có hình cầu. Ngoài ra Ca-tô giáo còn có cả một trường phái chuyên ngụy tạo các văn kiện (school of forgery) để tạo quyền lực cho Giáo hội v…v…)

Ngày nay, các con chiên mù mờ, không đọc Thánh Kinh, đã theo sách lược ngụy biện của Giáo hội, không dám nhắc đến nội dung man rợ trong Cựu Ước nên đặt nhẹ, lờ đi Cựu Ước, và chỉ nhắc đến Tân Ước, đến bốn Phúc Âm, và bịp bợm nói láo là Tân Ước mới chính là “Tin mừng Phúc âm” của Giê-su mà con người cần. Tân Ước thì hoàn toàn đạo đức, không có một tì vết nào trên những trang Tân Ước. Nhưng không có Cựu Ước thì làm gì có Tân Ước. Không có Cựu Ước thì vai trò “cứu rỗi” của Giê-su là một điều bịp vĩ đại để lừa dối những đầu óc yếu kém. Để quảng cáo cho Giê-su, các tín đồ vẫn tiếp tục khoác cho Giê-su những thuộc tính không hề có như: "Giê-su đến để mang một tin vui, tin vui tình thương, tin vui tự do...", “Giê-su yêu bạn”, “Giê-su mang đến Tin Mừng Phúc Âm”, Giê-su là “Chúa Trời”, là “Ông Hoàng Của Hòa Bình”, là “Ánh Sáng Của Nhân Loại” v..v…

Thế NHƯNG, một chữ NHƯNG rất đậm nét, trước những lời ca tụng Giê-su như trên, chúng ta lại đọc được những nhận định về Giê-su như sau:

Giám mục John Shelby Spong, sau khi nghiên cứu Tân ước, đã đưa ra một nhận định về Giê-su như sau:

Có những đoạn trong bốn Phúc Âm mô tả Giê-su ở Nazareth như là một con người thiển cận, đầy hận thù, và ngay cả đạo đức giả.

(John Shelby Spong, Rescuing The Bible From Fundamentalism, p. 21: There are passages in the Gospels that portray Jesus of Nazareth as narrow-minded, vindictive, and even hypocritical).

Và Jim Walker cũng viết trên Internet trong bài Chúng Ta Có Nên Kính Ngưỡng Giê-su Không? (Should We Admire Jesus?) : http://www.nobeliefs.com/jesus.htm

Nhiều tín đồ Ki-Tô-giáo không hề biết đến là nhiều đoạn trong các Phúc Âm trong Tân Ước, Giê-su được mô tả như là một con người đầy hận thù, xấu xa, bất khoan dung, và đạo đức giả.

[Unbeknownst to many Christians, many times the Gospels of the New Testament portray Jesus as vengeful, demeaning, intolerant, and hypocritical.]

Và Russell Shorto, một học giả Ki Tô Giáo, đã tổng hợp những tác phẩm nghiên cứu về Giê-su trong vòng 200 năm nay, và kết luận như sau trong cuốn Sự Thật Của Phúc Âm (Gospel Truth):

Các học giả đã biết rõ sự thật từ nhiều thập niên nay – rằng Giê-su chẳng gì khác hơn là một người thường sống với một ảo tưởng – họ đã dạy điều này cho nhiều thế hệ các linh mục và mục sư. Nhưng những vị này vẫn giữ kín không cho đám con chiên biết vì sợ gây ra những phản ứng xúc động dữ dội trong đám tín đồ. Do đó, những người còn sống trong bóng tối là những tín đồ Ki Tô bình thường.

[Scholars have known the truth – that Jesus was nothing more than a man with a vision – for decades; they have taught it to generations of priests and ministers, who do not pass it along to their flocks because they fear a backlash of anger. So the only ones left in the dark are ordinary Christians.]

Nhưng ảo tưởng của Giê-su là ảo tưởng như thế nào? Ngày nay giới học giả nghiên cứu Thánh Kinh đã biết rõ: Đó chính là Tâm Lý Bệnh Hoạn về Những Ảo Tưởng Hão Huyền về Quyền Lực hay Toàn Năng [Megalomania = A psycho-pathological condition in which fantasies of wealth, power or omnipotence predominate] và cái tâm lý bệnh hoạn này đã tạo thành tâm điểm mà mọi hành động của Giê-su đều xoay quanh. Chính cái ảo tưởng này đã khiến cho Giê-su tưởng mình là“con duy nhất của Thượng đế”, “có nhiệm vụ cứu người Do Thái ra khỏi tội lỗi để làm hòa với ông cha tưởng tượng của Giê-su vì ngày tận thế đã gần kề”. Đó là những gì Tân Ước đã viết rất rõ cho những ai đọc kỹ Tân Ước. Nhưng về sau, để truyền bá, Ki Tô Giáo đã kéo dãn (stretch) những điều hoang tưởng của Giê-su ra thành “khả năng chuộc tội cho nhân loại”, “đấng cứu thế”, “sẽ trở lại trần phán xét thiên hạ”” v…v…, mà ngày nay đã trở nên những điều hoang đường nhảm nhí mà chính những bậc lãnh đạo trong Ki Tô Giáo, Ca-tô cũng như Tin Lành, đều bác bỏ. [Xin đọc Giám mục John Shelby Spong, Linh mục James Kavanaugh, Mục sư Ernie Bringas, Nhà thần học Ca-tô Uta Ranke-Heinemann và nhiều học giả khác].

Thật là khó hiểu đối với người ngoại đạo như tôi. Vì Giê-su là một nhân vật được cả tỷ người trên thế giới tôn thờ. Vậy nếu những nhận định trên về Giê-su là đúng thì chẳng lẽ cả tỷ người đó ngu hay sao mà lại đi tôn thờ một người thường, sống với một ảo tưởng, và bản chất là một con người đầy hận thù, xấu xa, bất khoan dung, và đạo đức giả.” Chẳng biết họ có ngu hay không, nhưng chắc chắn là, với sự hiểu biết ngày nay của đa số người dân trên thế giới thì Giê-su không phải là Chúa Trời, không yêu ai, không phải là “ánh sáng của nhân loại”, và tuyệt đối không phải là “ông hoàng của hòa bình”.

Lẽ dĩ nhiên, không phải tất cả các tín đồ Ca-tô Giáo đều ngu muội mà có nhiều trí thức trong đó. Bỏ ra ngoài những “bề trên” bất lương trí thức tiếp tục dấu kín sự thật, tiếp tục nhốt tín đồ trong bóng tối, những trí thức Ca-tô thường là sinh ra từ những gia đình Ca-tô cha truyền con nối. Xã hội tiến bộ nên họ không còn thuộc lớp cha ông ngu dốt như xưa mà có cơ hội học hành mở mang trí tuệ như mọi người. Nhưng về vấn đề tôn giáo, do chính sách nhồi sọ của Giáo hội và của gia đình thiếu hiểu biết, họ có một điểm mù tôn giáo, điểm mù này đã khiến cho họ loại bỏ bất cứ sự kiện nào không phù hợp với niềm tin tôn giáo của họ mà không bao giờ để tâm suy nghĩ về những sự kiện đó. Đây cũng là điểm mù của Tin Lành, loại bỏ ngay bất cứ sự thật nào trái với Thánh Kinh.

Qua nhiều thế kỷ, Giáo hội dạy rằng, theo Cựu Ước, Gót của Ki Tô Giáo đã sáng tạo ra vũ trụ muôn loài trong 6 ngày có buổi sáng buổi tối và cách đây khoảng 6000 năm. Nhưng khoa học đã có thể chứng minh là vũ trụ và muôn loài sinh ra từ một Big Bang, nghĩa là từ sự nổ lớn của một dị điểm vô cùng đặc và vô cùng nóng, và cách đây khoảng 13.7 tỷ năm. Ngày nay, Giáo hội Ca-tô, trước hàng núi những dữ kiện chứng minh thuyết Big Bang là đúng, nên không thể phủ nhận được nữa, nhưng vớt vát lại bằng những câu vô nghĩa để tiếp tục lừa bịp đám tín đồ ở dưới. Tin từ Tổng Hành Dinh Ca-tô Rô-ma Giáo, Vatican, Thứ Năm, Jan 6, 2011, cho biết:

Giáo hoàng Benedict XVI nói: Gót (God) tạo ra Big Bang, không phải khoa học.

Giáo hoàng Benedict nói, đầu óc, ý nghĩ của Gót là ở đàng sau những lý thuyết khoa học phức tạp như là Big Bang, và các con chiên Ki Tô nên bác bỏ ý tưởng là vũ trụ hình thành một cách ngẫu nhiên.

Những lý thuyết khoa học phức tạp như là Big Bang là sự sáng tạo của các khoa học gia mà không có mấy người tin vào Gót. Đã không tin vào Gót thì làm sao biết được đầu óc và ý nghĩ của Gót là như thế nào, khoan kể là theo Ca-tô Giáo thì Gót là đấng vô hình, không ai biết được, và không ai hiểu được. Giáo hoàng chỉ nói nhảm mà không đưa ra bất cứ bằng chứng nào để làm hậu thuẫn cho lời nói mê sảng thuộc về niềm tin của mình. Ông ta chỉ nói về niềm tin của ông ta như vậy, một niềm tin của nền “thần học đoán mò”, nhưng đối với giới khoa học và những người hiểu biết thì câu trên hoàn toàn vô nghĩa. Vô nghĩa vì giáo hoàng không hề có một chút kiến thức nào về khoa học nên mới nói bừa như vậy. Vì Big Bang chẳng qua chỉ là sự nổ bùng của một dị điểm (singularity) vô cùng nóng, vô cùng đặc, nguồn gốc của vũ trụ ngày nay, và cách đây đã khoảng 13.7 năm. Nóng bao nhiêu, và đặc như thế nào? Các khoa học gia đã tính ra được là sau khi nổ khoảng một phần ngàn giây đồng hồ (1/1000 s) thì nhiệt độ của Big Bang vào khoảng “một ngàn tỷ độ” (1012 độ) và tỉ trọng của khối cầu lửa khi đó vào khoảng 100000 tỷ gram (1014 g) cho 1 phân khối.

GM John Shelby Spong

 

Chúng ta cũng nên biết, năm 1981, thuyết Big Bang chưa được hoàn chỉnh, mà Giáo hoàng John Paul II cũng đã phải công nhận thuyết Big Bang là đúng, ông ta chỉ vớt vát một câu là “Big Bang là thời điểm sáng tạo của Gót” (Big Bang is the moment of creation of God) mà không hề đưa ra bất cứ một bằng cớ nào để chứng minh và thuyết phục nhân loại.

Mấy Giáo hoàng nói vớt vát như vậy là chỉ để lừa dối đám con chiên thấp kém đầu óc vốn mù mịt, chứ còn người ngoài, ai nghe những câu trên cũng phải bưng miệng cười. Mấy “Đức Thánh Cha” của người Ca-tô đều như vậy cả, toàn đưa ra những luận điệu lừa bịp trái với sự thực để tiếp tục nhốt tín đồ vào sự ngu muội, do đó tiếp tục tin vào những điều không thể tin được.

Nhưng không phải chỉ có vậy. Năm 1996, giáo hoàng đã đặt chắc thẩm quyền giáo lý của Ca-Tô giáo sau quan điểm là “thân xác con người có thể không phải là một sự sáng tạo tức thời của Gót, mà là kết quả của một quá trình tiến hóa dần dần”. Ngài nói: “những kiến thức mới nhất dẫn đến việc phải chấp nhận thuyết tiến hóa hơn là một giả thuyết”. (Pope John Paul II has put the teaching authority of the Roman Catholic Church firmly behind the view that “the human body may not have been the immediate creation of God, but is the product of a gradual process of evolution.. The pope said that “fresh knowledge leads to recognition of the theory of evolution as more than just a hypothesis”). Rồi tới tháng 7 năm 1999, trước những khám phá xác tín nhất của khoa vũ trụ học, và trước những hiểu biết của con người ngày nay về cấu trúc của trái đất, Giáo Hoàng đã bắt buộc phải tuyên bố: "thiên đường không phải là một nơi trừu tượng mà cũng chẳng phải là một nơi cụ thể ở trên các tầng mây” (Heaven is neither an abstraction nor a physical place in the clouds), và “Hỏa ngục không phải là sự trừng phạt áp đặt từ bên ngoài bởi Thượng đế, mà là trạng thái hậu quả của những thái độ và hành động mà con người đã làm trong đời này” (Hell is not a punishment imposed externally by God, but the condition resulting from attitudes and actions which people adopt in this life).

Vấn đề ở đây là, khi công nhận thuyết Big Bang thì Giáo hội cũng đã công nhận là thuyết Sáng Tạo trong Cựu Ước chỉ là một huyền thoại cổ xưa của dân Do Thái, không có một giá trị nào đối với những dân tộc khác, lẽ dĩ nhiên là chẳng có giá trị gì đối với dân Việt Nam.

Và chấp nhận thuyết tiến hóa, chấp nhận con người không phải là do Gót tạo ra tức thời mà chính là kết quả của một quá trình tiến hóa dần dần và lâu dài, giáo hoàng đã phá tan huyền thoại về Adam và Eve là tổ tông loài người do Thượng đế tạo dựng từ đất sét, và kéo theo không làm gì có chuyện Adam và Eve sa ngã tạo thành tội tổ tông.

Do đó, vai trò “chuộc tội” và “cứu rỗi” của Giê-su chỉ là những luận điệu thần học lừa dối của giới giáo sĩ Ki Tô Giáo khi xưa, được tiếp tục đưa ra không ngoài mục đích khai thác lòng mê tín của một số người, huyễn hoặc và khuyến dụ họ tin vào những điều không thực. Và như vậy là Giáo Hoàng John Paul II đã bác bỏ phần giáo lý quan trọng nhất của giáo hội Ca-Tô về “Tin Mừng Phúc Âm”: Trong cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hi Vọng, trang 76, Giáo hoàng đã trích dẫn một câu trong Tân ước, John 3: 16, “Thiên Chúa quá thương yêu thế gian đến nỗi ban con duy nhất của Ngài, để những ai tin vào Người sẽ không bị luận phạt, nhưng được sống đời đời.”, làm luận điểm trả lời câu hỏi “Tại sao nhân loại cần phải cứu rỗi?” Nay, Thánh Kinh đã viết rõ, Gót không phải là đấng quá thương yêu thế gian, Gót không có sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài trong đó có loài người, không làm gì có thiên đường trên các tầng mây, không làm gì có hỏa ngục nơi lòng đất, vậy ý nghĩa của cuộc sống đời đời bên cạnh Chúa, và bị luận phạt, đầy đọa vĩnh viễn nơi hỏa ngục, đã trở thành những điều thậm vô nghĩa, thuộc loại mê tín hoang đường.

Tôi tin rằng tuyệt đại đa số tín đồ Ca-Tô không hề biết đến những thú nhận của Giáo hội như trên vì họ vẫn bị giam chặt trong sách lược “ngu dân dễ trị” của giáo hội: duy trì và khai thác tối đa sự mê tín và giữ cho tín đồ “càng biết ít càng tốt”. Như vậy có phải họ thật là tội nghiệp và đáng thương không?

Big Bang theory
Big Bang

Điều đáng buồn là, trong khi phần lớn thế giới đã biết đến những lời thú nhận của Giáo hoàng John Paul II cũng như của Giáo hoàng Benedict XVI như trên, những lời thú nhận hàm ý nền thần học Ca-Tô Giáo tạo thành căn bản tín ngưỡng Ca-Tô đã không còn một giá trị thực sự nào trong thế giới văn minh tiến bộ ngày nay, thì các tín đồ Ca-Tô ở một số nước chưa phát triển và trong những ốc đảo ngu muội vẫn còn sống trong bóng tối của sự ngu dốt tôn giáo, theo nghĩa không được biết đến những sự thật ngay chính trong giáo hội của mình, khoan kể đến sự tiến bộ trí thức của nhân loại về vấn đề tôn giáo.

Nhưng thế giới không phải chỉ có toàn những người ngu muội, và trước sự tiến bộ trí thức của nhân loại, Tây phương đã thức tỉnh và đang dần dần loại bỏ Ki Tô Giáo, đưa đến sự suy thoái của Ki Tô Giáo ở phương trời Âu Mỹ.. Đây là đều tất nhiên phải xảy ra, vì thực tế là ngày nay, Ki Tô Giáo chỉ còn cái vỏ, ngoài mặt vẫn còn mạnh vì dựa vào khối đông tín đồ thấp kém ở dưới, đúng như định nghĩa của Thống Đốc Jesse Ventura của Bang Minnesota: “KiTô giáo là một sự giả dối trống rỗng và là một cặp nạng cho những người có đầu óc yếu kém cần đến sức mạnh trong số đông” (Christianity is a sham and a crutch for weak-minded people who need strength in numbers). Giá trị đạo đức và tâm linh của Ki Tô Giáo đã phá sản (Xin đọc Eliezer Berkovits), bởi vì lịch sử đã chứng tỏ vấn đề đạo đức của Ki Tô Giáo là như vậy, và thời buổi này, giá trị tâm linh đặt vào những điều mê tín hoang đường của Ki Tô Giáo không còn hấp dẫn, ngay cả đối với những người có trình độ hiểu biết thông thường, như đối với đám dân thất học trong thời Trung Cổ.

 

(đọc tiếp phần 2 ->)