●   Bản rời    

TIẾP TỤC LÊN TIẾNG Một Số Vấn Đề Tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.

TIẾP TỤC LÊN TIẾNG

Một Số Vấn Đề Tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.

Hoàng Kiền

http://sachhiem.net/DOITHOAI/H/HoangKien_01.php

10-Aug-2022

Xem đôi dòng về tác giả (SH)

Tổ Chiến đấu trong đó có các trí thức chân chính của Viện Hàn lâm phản đối quyết định sai trái này và tiếp tục tố cáo ông Phan Chí Hiếu và Ban Thường vụ, lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH VN lên cấp có thẩm quyền, .

 

Ngày 5/2/2024

Ông Phan Chí Hiếu-Bí Thư Đảng Ủy, Chủ Tịch Viện Hàn Lâm KHXH VN tiếp tục lao vào vết xe đổ của tiền nhiệm:

Vẫn không thực hiện nghiêm chỉ đạo, kết luận của các tổ chức đảng cấp trên khi tiếp tục kí ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện phải bị thu hồi quyết định theo kết luận số 570 ngày 08/01/2019 và thống báo số 343 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Ùy Ban Kiểm Tra Trung Ương.

TỔ CHIẾN ĐẤU vừa nhận thông tin ông Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bất chấp các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã kí quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Bỉnh (Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam) giữ chức Bí thư Chi bộ Viện Văn học, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Văn học, trong khi:

1. Đang có đơn tố cáo (Xem Phụ Đính 1) về việc ông Nguyễn Huy Bỉnh khai man hồ sơ lý lịch, chưa được xử lý và tố cáo vi phạm quy định của Đảng về nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; (xem Khó hiểu chức trưởng phòng tại Viện Văn học)

2. Các quyết định bổ nhiệm, quy hoạch ông Nguyễn Huy Bỉnh từ cấp phòng đến cấp vụ viện tại Viện Văn học đều sai trái và thuộc diện phải thu hồi căn cứ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư. Chính trong Kết luận số 570 ngày 08/01/2019 của Ủy ban Kiểm tra TW cũng đã nêu đích danh ông Nguyễn Huy Bỉnh thuộc diện phải bị xử lí do bổ nhiệm sai.

3. Đang có nhiều kiến nghị về việc Viện Hàn lâm chưa thực hiện Thông báo kết luận số 570-TB/UBKTTW ngày 08/1/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (trong đó có trường hợp ông Nguyễn Huy Bỉnh khi được điều động, bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị trở lên). Chính Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Thông báo kết luận số 343-TB/UBKTTW ngày 27/9/2022 đã có kết luận: Viện Hàn lâm thực hiện không nghiêm chỉ đạo, kết luận của tổ chức Đảng cấp trên, không thực hiện và không có kết quả xử lý cụ thể đối với từng trường hợp vi phạm đã nêu trong Thông báo kết luận số 570-TB/UBKTTW ngày 08 tháng 01 năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Do không thực hiện nghiêm kết luận số 570 ngày 08/01/2029 của Ủy ban Kiểm tra TW nên ông Bùi Nhật Quang, ông Đặng Xuân Thanh và Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 bị cảnh cáo, ông Quang phải thôi Ủy viên BCH Trung ương Đảng và thôi giữ chức Chủ tịch Viện; các ông Nguyễn Tài Đông, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Đức Minh bị kỉ luật khiển trách.

Việc ông Phan Chí Hiếu điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Bỉnh giữ chức Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Văn học thể hiện một thái độ coi thường kết luận của tổ chức đảng cấp trên, bất chấp các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Động cơ nào đã khiến ông Phan Chí Hiếu bất chấp mọi giá để điều động, bổ nhiệm cho bằng được ông Nguyễn Huy Bỉnh, chắc người ta không khó nhận ra!

Trong khi đó, ông Phan Chí Hiếu lại vin vào cớ phải xử lí cho xong các trường hợp điều động, bổ nhiệm sai theo Thông báo 343 để không điều động, bổ nhiệm những cán bộ có đầy đủ mọi tiêu chuẩn và điều kiện, thậm chí ĐƠN VỊ mà những cán bộ này nếu được điều động, bổ nhiệm đến nhận nhiệm vụ cũng đang thiếu và rất cần những cán bộ lãnh đạo có phẩm chất như vậy.

Việc làm này của ông Phan Chí Hiếu khiến người ta lại nhớ đến những lời ông viết trong sách để dạy đời.

Trong chương 1 của cuốn sách ĐẠO ĐỨC NGHỀ LUẬT (Nxb. Tư pháp, 2011) do ông Phan Chí Hiếu tham gia biên soạn, đã trích lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành tư pháp Việt Nam từ buổi đầu mới thành lập như sau:

"Tư pháp là cơ quan trọng yếu của chính quyền. Vấn đề tư pháp là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải thương nước, thương dân. Phải tăng cường luật pháp dân chủ, cố gắng làm cho luật pháp dân chủ ngày càng nhiều hơn, tốt hơn. Phải nêu cao gương phụng công, thủ pháp, nêu cao lẽ công bằng, chí công vô tư phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân là để giúp mình liêm khiết, công bằng." (Xin xem ảnh kèm theo).

Vậy người ta có thể còn tin được những lời rao giảng về pháp luật của ông Phan Chí Hiếu nữa hay không? Ông nói có đi đôi với làm hay không???!!!

Tổ Chiến đấu trong đó có các trí thức chân chính của Viện Hàn lâm phản đối quyết định sai trái này và tiếp tục tố cáo ông Phan Chí Hiếu và Ban Thường vụ, lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH VN lên cấp có thẩm quyền, đề nghị thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong công tác cán bộ của Viện Hàn lâm KHXH VN; xử lý nghiêm minh những cá nhân và tổ chức có liên quan.

T/M TỔ CHIẾN ĐẤU

TỔ TRƯỞNG: Thiếu tướng Hoàng Kiền

THƯ KÍ: GS.TS Nguyễn Đức Tồn

 

P.S.:

Theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017, Bộ Chính trị chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy đảng cơ quan đơn vị: “bãi bỏ, hủy bỏ và thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan chính quyền các cấp từ tháng 6/2012 đến nay (28/12/2017), kể cả những trường hợp đã được bầu hoặc chỉ định tham gia cấp ủy địa phương tại thời điểm bổ nhiệm”.

Tại Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị cũng đã yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan đơn vị “xử lý dứt điểm các trường hợp chưa thực hiện đúng về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình công tác cán bộ đã được phát hiện”, “hủy bỏ, thu hồi các quyết định phê duyệt quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với trường hợp đã có kết luận vi phạm nghiêm trọng trong công tác cán bộ”, “đối với những trường hợp đến ngày 28/12/2017 chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì xem xét cụ thể từng trường hợp… Thời gian bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện còn thiếu hoàn thành trong năm 2019”.

Đối chiếu với các chỉ đạo, kết luận, yêu cầu nêu trên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư và đối chiếu Quyết định số 1779/QĐ-KHXH điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Bỉnh giữ chức Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận sai phạm nghiêm trọng tại Thông báo kết luận số 570-TB/UBKTTW ngày 08/1/2019 thì Quyết định số 1779/QĐ-KHXH thuộc diện phải thu hồi, hủy bỏ vì nhân sự được bổ nhiệm không đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng và đến hết năm 2019 ông Nguyễn Huy Bỉnh vẫn không hoàn thành việc bổ sung được các điều kiện, tiêu chuẩn cứng còn thiếu (thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị trở lên).

Về sơ yếu lí lịch của ông Nguyễn Huy Bỉnh đang lưu tại Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho thấy ông Bỉnh khai man hồ sơ để đủ điều kiện quy hoạch chức vụ cao hơn. Cụ thể: Tại Sơ yếu lí lịch (mẫu 2C/TCTW-98) kê khai ngày 09/3/2017 ông Nguyễn Huy Bỉnh tự khai chức vụ hiện tại của bản thân ông Bỉnh là: “Trưởng phòng Phòng Văn học các dân tộc thiểu số, Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Phụ cấp chức vụ: 0.6”. Điều này là gian dối, khai man. Tính đến thời điểm ngày 9/3/2017 ông Bỉnh chưa được bổ nhiệm làm Trưởng phòng bất cứ phòng chuyên môn nào của Viện Văn học và tính đến thời điểm đó ông Bỉnh cũng không được hưởng phụ cấp chức vụ là 0.6. Ông Bỉnh kê khai hồ sơ gian dối, ông Nguyễn Đăng Điệp - Viện trưởng Viện Văn học xác nhận lí lịch này, tạo hồ sơ giả để quy hoạch ông Bỉnh vào chức vụ Phó Viện trưởng. Những vấn đề này đã được Viện Hàn lâm xác nhận trong một số văn bản liên quan.

Hoàng Kiền

Nguồn FB Hoang Kien, tác giả đồng ý cho đăng trên trang nhà SH ngày 5 tháng 2, 2024

______________

Tham khảo:

A- Khó hiểu chức trưởng phòng tại Viện Văn học

B- Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị,

_____________

Phụ Đính 1:

ĐƠN GỬI CHỦ TỊCH VIỆN VÀ TÂM THƯ GỬI CÁC CÁN BỘ CHỦ CHỐT VIỆN HÀN LÂM KHXH VN

Ngày [15/12/2023 13:11:50],

Chủ tịch Phan Chí Hiếu trả lời thư của GS.TS Nguyễn Đức Tồn được gửi qua Email và Zalo:

Cám ơn GS đã quan tâm đến Viện HL.” “Đây là số Zalo cá nhân, nên nếu GS có đề nghị cụ thể gì cần Viện HL giải quyết và thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện HL thì xin vui lòng có văn bản chính thức gửi theo địa chỉ Viện HL để văn thư vào sổ, theo dõi quá trình giải quyết. Xin cám ơn GS

GS.TS Nguyễn Đức Tồn đã có lời thưa lại ngay [15/12/2023 16:23:43] với Chủ tịch Phan Chí Hiếu:

Cảm ơn ông Chủ tịch đã hồi âm! Tôi sẽ có văn bản gửi chính thức đến Viện HL để biết ý kiến trước khi Tổ Chiến đấu đưa ra công luận và tố cáo lên các cấp về cách xử sự bất chấp pháp luật của VHL: Luôn bảo kê cho các kẻ sai phạm mà không bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho những người đã hi sinh hết lòng vì VHL! Không thể chấp nhận được! Kẻ tội đồ ngồi ghế quan toà trả thù người trung lương! Tôi muốn giải quyết trong nội bộ trước khi đưa ra ngoài như là hồi 2019 có KL 570: 5 năm chờ đợi cuối cùng ông Nguyễn Đức Minh tham mưu cho Ban Tv ra kết luận 46 gây oan sai cho tôi, đổi trắng thay đen bảo kê cho Nguyễn Văn Hiệp, thách thức tôi tố cáo lên cấp trên nên mới phơi bày sự thật khủng khiếp như hiện nay!

Tôi nghĩ Zalo tuy là của cá nhân, song ông là Chủ tịch Viện nên cũng là một kênh cần thiết để nhận thông tin từ cán bộ để giải quyết nhanh chóng công việc chung! Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã công bố số di động cá nhân để mọi người tố cáo tội phạm đó, thưa ông Chủ tịch! Nhiều người muốn ông tiếp trực tiếp theo lịch tiếp công dân song đâu có được ! Tôi nghĩ nếu ông Chủ tịch không muốn tiếp nhận thông tin qua Zalo cá nhân này cũng nên thông báo công khai cho toàn thể cán bộ VHL biết và lập Zalo mới mang tính công vụ để cán bộ được trao đổi thông tin với ông Chủ tịch! Nhiều tổ Đảng và tổ dân phố đã lập Zalo như vậy, ngày xưa vua còn cho treo trống nơi công đường để dân đánh kêu oan, thưa ông!

Như vậy ông Chủ tịch chưa và không muốn trả lời ý kiến của tôi được gửi qua email và zalo cá nhân, mà phải viết đơn. Tất nhiên tôi sẽ viết đơn theo yêu cầu. Tôi cũng đã viết 13 lá đơn yêu cầu lãnh đạo Viện HL giải quyết các vụ việc bê bối liên quan đến lãnh đạo và chánh VP Đảng ủy VHL đương chức cùng các vụ việc sai phạm pháp luật tại Viện Ngôn ngữ học, nhưng lãnh đạo VHL không giải quyết. Ông Đặng Xuân Thanh viết thông báo xin khất để Ban TV nhiệm kì mới giải quyết, song 3 năm nay không hề đả động gì đến, lại còn lừa dối mọi người rằng đã giải quyết đơn của tôi mà tôi vẫn còn viết đơn. Hiện nay tôi vẫn đang chờ VHL trả lời 13 lá đơn ấy của tôi! Lần này tôi viết đơn về sự không thực hiện nghiêm chỉnh Thông báo 343 của VHL mong ông Chủ tịch không để lặp lại hiện tượng như thế!

Ngày 18 tháng 12 năm 2023, GS.TS Nguyễn Đức Tồn đã gửi đơn tới Chủ tịch Viện HL Phan Chí Hiếu theo đúng yêu cầu của Chủ tịch. Sau đây là toàn văn nội dung đơn:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: TS Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tôi là GS.TS Nguyễn Đức Tồn, nguyên Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động VN, nguyên Chủ tịch Công đoàn Viện KHXH VN (nay là Viện HL), nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Ngôn ngữ, làm đơn này gửi đến ông để trình bày ý kiến của tôi về việc thực hiện các Kết luận 570 và 343 của Ủy ban Kiểm tra TW. Nội dung đơn này đã được gửi tới ông ngày 14 tháng 12 năm 2023 qua email và zalo cá nhân, nay tôi viết lại dưới dạng ĐƠN theo đúng yêu cầu của chính ông Chủ tịch (ngày 15 tháng 12 năm 2023)

Vì sinh mệnh, uy tín và danh dự của Viện Hàn lâm đã được các thế hệ đi trước đổ bao mồ hôi công sức gây dựng nên, được Đảng và Nhà nước tặng Huân Chương Hồ Chí Minh và Huân chương Sao Vàng, tôi không thể không đau lòng trước sự suy thoái, tha hóa của bộ phận lãnh đạo Đảng và Chính quyền Viện HL trong hai nhiệm kì 2015-2020 và 2020-2025 dẫn đến bị cảnh cáo, Chủ tịch Viện bị cách chức, đưa ra khỏi BCH TW. Do vậy, tôi buộc phải lên tiếng đấu tranh và đã phải chịu sự hi sinh tất cả về mọi mặt, kể cả danh dự và uy tín, chịu nhiều oan khuất, đắng cay, viết đơn nhiều lần nhưng không hề được Viện Hàn lâm giải quyết và bảo vệ. Kẻ gây ra tội lỗi vẫn được thăng chức, thậm chí còn có quyền xét xử người khác! Không phải tự nhiên mà có hai bản Kết luận số 570 và 343 của Ủy ban Kiểm tra TW, vì để Viện Hàn lâm phải xem xét, sửa chữa lỗi lầm, đứng dậy sau khi bị vấp ngã, để không hổ thẹn với các bậc tiền bối.

Song rất đáng tiếc rằng hiện nay Viện Hàn lâm vẫn tiếp tục đi vào con đường sụp đổ vì không thực hiện nghiêm chỉnh trong việc khắc phục các sai phạm đã được các cơ quan cấp trên chỉ ra, như Thông báo 343 đã nêu.

Hiện nay, dư luận chân chính trong cán bộ Viện Hàn lâm rất bất bình khi lãnh đạo Viện Hàn lâm vẫn dùng chiến thuật câu dầm để cho Thông báo Kết luận số 343 thành … hóa bùn như đã từng áp dụng đối với Kết luận 570. Sau khi hoãn binh chi kế kéo dài đúng 1 năm, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đưa ra phương án xử lí hơn một trăm trường hợp điều động và bổ nhiệm sai. Phương án này cho thấy Viện Hàn lâm đã dùng xảo thuật để ngụy biện nhằm tiếp tục vô hiệu hóa Thông báo 343. Viện Hàn lâm ra vẻ thực hiện nghiêm chỉnh nhưng thực ra không hề thực hiện gì cả theo đúng nghĩa, chẳng qua đó chỉ là “đánh bùn sang ao” nhằm mưu đồ hợp thực hóa cho các cá nhân đã được điều động, bổ nhiệm sai khỏi bị mất chức mà thôi để cấp trên tưởng rằng Viện Hàn lâm thực hiện nghiêm chỉnh Thông báo 343.

Vì sao tôi nói như vậy? Tôi chỉ cần xin nêu như sau: Kết luận số 570 ngày 08 tháng 01 năm 2019 PHẢI THỰC HIỆN THEO THÔNG BÁO SỐ 43-TB/TW ngày 28/12/2017, KẾT LUẬN 48-KL/TW ngày 26/4/2019, chứ không phải đợi 3 năm sau thì thực hiện theo Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/2/2022. Ngày 23 và 26/9/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 20, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp đã công bố Thông báo Kết luận số 343. Điều này có nghĩa là Kết luận 343 đã xem xét kĩ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại thời điểm xem xét xử lí kỉ luật và có kết luận về các sai phạm của Viện Hàn lâm là diễn ra sau thời điểm có Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/2/2022.

Như vậy đã rõ, Viện Hàn lâm không thực hiện Kết luận 570, Thông báo số 43-TB/TW, Kết luận 48-KL/TW là cố ý làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngay cả khi chưa có Kết luận 570, Ban Thường vụ, lãnh đạo Viện Hàn lâm đã phải tự kiểm tra, rà soát và thực hiện Thông báo số 43-TB/TW, Kết luận 48-KL/TW rồi. Kết luận 48-KL/TW của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo 43 đã yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp chưa thực hiện đúng về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình công tác cán bộ đã được phát hiện. Huống chi cấp ủy, tổ chức đảng Viện Hàn lâm đã được UBKT Trung ương có Kết luận 570 chỉ ra sai phạm nghiêm trọng thì càng phải xử lý triệt để. Quyết định về công tác cán bộ ban hành thời điểm nào thì phải xem xét đối chiếu với các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại thời điểm đó. Các thông báo chỉ đạo, kết luận, yêu cầu của Bộ chính trị, Ban Bí thư phải chấp hành ngay khi được ban hành. Hành vi không chấp hành chủ trương, chỉ đạo, nghị quyết, đường lối của Đảng thì cần phải bị xử lí nghiêm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận về sai phạm đối với các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm, luân chuyển thì phải thực hiện, chấp hành nghiêm. Việc thực hiện, xử lý các quyết định sai phạm theo kết luận cụ thể, rõ ràng của UBKT Trung ương phải bình đẳng, nghiêm minh, kịp thời, triệt để, dứt điểm. Đây là những vấn đề có tính nguyên tắc.

Ban Thường vụ Đảng ủy viện Hàn lâm 2 nhiệm kỳ bị cảnh cáo, ông Đặng Xuân Thanh và ông Bùi Nhật Quang bị cảnh cáo, các ông Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Tài Đông bị kỉ luật khiển trách cả về đảng lẫn chính quyền, sai phạm để lại hậu quả nghiêm trọng đã rất rõ, vậy tại sao các vị này vẫn không bị xử lý theo các Quy định của Đảng? Chẳng hạn: Theo Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban chấp hành Trương về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021, “đảng viên bị kỉ luật KHIỂN TRÁCH, CẢNH CÁO thì không được cơ cấu vào cấp ủy, BỐ TRÍ LÀM CÁN BỘ CHỦ CHỐT, bầu làm đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu bầu vào các chức vụ cao hơn khi quyết định kỷ luận chưa hết hiệu lực.”, v.v…

Còn ở Viện Ngôn ngữ học, ông Nguyễn Văn Hiệp mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng, từ khai gian dối, không trung thực hồ sơ, lí lịch đảng viên để được kết nạp Đảng, được bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng vi phạm nghiêm trọng Quy định 57 của Đảng, đến quản lí Viện, đặc biệt là ông ta đã cưỡng bức thu tiền của cán bộ làm đề tài khoa học để lập quỹ đen, thuộc diện bị kỉ luật theo Kết luận 570, đến nay vẫn không trả lại tiền cho anh em, chính ông Chủ tịch đã chỉ đạo xử lí vụ việc này, mà Viện Hàn lâm vẫn cố tình bảo kê, bao che, cho chạy thoát khỏi cơ quan để không xử lí???

Tại sao bà Đặng Thị Phượng được bổ nhiệm sai, đầy tai tiếng vì không hề biết gì về Ngôn ngữ học, vi phạm nghiêm trong Quy chế bổ nhiệm, thuộc diện bị xử lí theo Thông báo 343 mà đến nay vẫn không bị thu hồi Quyết định?

Người đang ở Viện Ngôn ngữ học thì điều động đi nơi khác để bổ nhiệm Phó Viện trưởng bất chấp vi phạm quy trình và tiêu chuẩn, nay phải thu hồi Quyết định theo Thông báo 343 thì vẫn chưa bị thu hồi, thậm chí có thể còn sẽ được bảo kê bằng cách hợp thức hóa, như Bùi Thị Ngọc Anh? Còn người có năng lực chuyên môn ngôn ngữ học và quản lí đều giỏi, dĩ công vi thượng, vốn ở Viện Ngôn ngữ học được điều đi tăng cường cho đơn vị khác đã nhiều năm, nay muốn quay về Viện Ngôn ngữ học để làm đúng chuyên môn được đào tạo của mình và cống hiến tốt hơn, mà Viện Ngôn ngữ học cũng đang rất cần cán bộ quản lí có phẩm chất và năng lực như vậy trong cơn khủng hoảng, ngay cả lãnh đạo của đơn vị được tăng cường cũng phát biểu đồng tình với nguyện vọng này và đã đề nghị trực tiếp lãnh đạo Viện Hàn lâm cho phép cán bộ này quay trở về Viện Ngôn ngữ học, rồi Ban tổ chức cán bộ cũng thấy hợp tình hợp lí nên đã đồng tình, làm tờ trình lên lãnh đạo Viện HL, nhưng lại bị lãnh đạo Viện HL ngụy biện, từ chối, lấy cớ phải hợp thức hóa xong cho tất cả các ông bà đã được điều động và bổ nhiệm sai đã! Đó là trường hợp TS Vũ Thị Sao Chi. Còn có gì phi lí, bất công, phi nhân văn hơn không???

Công tác bổ nhiệm cán bộ có chí công vô tư, có vì Viện Hàn lâm hay không hay vì lợi ích nhóm, hay vì những cái gì khác ??? Còn vụ việc hệ trọng nữa là khi Viện Hàn lâm ban hành Quyết định số 236/QĐ-KHXH ngày 15/3/2023 về việc thay đổi cơ quan chủ quản của các tạp chí và Công văn số 1900/KHXH-TCCB ngày 6/9/2023 về việc giấy phép hoạt động và phụ cấp đối với lãnh đạo tạp chí, thì sau đó Viện Ngôn ngữ học phải ban hành Quyết định thành lập cơ quan báo chí và thực hiện các quy định có liên quan theo quy định tại Điều 18 của Luật báo chí năm 2016. Song, mặc dù từ tháng 3 năm 2023 đến nay, Viện Ngôn ngữ học chưa làm các thủ tục bổ nhiệm TBT tạp chí Ngôn ngữ và tạp chí Ngôn ngữ vẫn chưa có Tổng biên tập mới, thế nhưng tạp chí Ngôn ngữ vẫn được xuất bản. Như vậy, bà Đặng Thị Phượng có vi phạm Luật báo chí hay không? Bà Đặng Thị Phượng và Lãnh đạo Viện HL có vi phạm Quy định số 101-QĐ/TW của Đảng ngày 28/02/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí hay không?

Các ông Nguyễn Tài Thái và Phan Lương Hùng là những cá nhân đã thoái hóa, biến chất, mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng, kể cả vi phạm những điều đảng viên không được làm, thuộc diện bị kỉ luật; Phan Lương Hùng và một số cá nhan khác đã tung vụ việc clip sex về Nguyễn Hữu Hoành phá hoại Đại hội Chi bộ Viện khiến không bầu được cấp ủy, (dẫn đến Viện NNH ba năm liền không có chi ủy), nằm trong danh sách quy hoạch sai - tôi đã báo cáo với ông Chủ tịch quá đầy đủ kể cả khi tiếp kiến trực tiếp lẫn qua các đơn tố cáo, mà vẫn được Viện Hàn lâm phê duyệt bổ nhiệm vào Chi ủy Viện Ngôn ngữ học?

Cuối cùng, tôi xin được biết căn cứ vào đâu mà lãnh đạo Viện Hàn lâm lại cho phép các ông bà được điều động, bổ nhiệm sai tự làm lại quy trình cho mình ngay trong khi chưa bị thu hồi quyết định theo Thông báo 343? Còn gì hài hước, vi phạm quy chế bổ nhiệm hơn nữa không??? Đảng có Quy định nào cho phép đưa các cá nhân đã thoái hóa, biến chất, vi phạm kỉ luật, quy hoạch không đúng vào cấp ủy mặc dù Bí thư Đảng ủy Viện HL đã được phản ánh và nhận đơn tố cáo nên đã biết quá rõ, như đối với các cá nhân Nguyễn Tài Thái và Phan Lương Hùng ?

Vì vậy, nay tôi làm đơn này đề nghị ông Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Viện Hàn lâm là người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về mọi mặt của Viện Hàn lâm, dừng ngay việc hợp thức hóa, phải thu hồi các Quyết định của các cá nhân thuộc những trường hợp điều động, bổ nhiệm sai theo Thông báo 343 của Ủy ban Kiểm tra TW; Hủy các kết quả quy hoạch cấp ủy và chính quyền, hủy Quyết định phê duyệt kết quả bầu bổ sung vừa qua cho cấp ủy Viện Ngôn ngữ học; Xử lí nghiêm minh, dứt điểm các sai phạm của Đặng Thị Phượng, Nguyễn Tài Thái, Phan Lương Hùng và một số cá nhân khác mà tôi đã nêu trong các đơn tố cáo; Yêu cầu Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Viện Ngôn ngữ học buộc Nguyễn Văn Hiệp phải trả lại tiền cho các chủ nhiệm đề tài (trong đó tôi có 02 đề tài) mà ông ta đã thu trái phép để lập quỹ đen.

Tôi trân trọng kính đề nghị ông Chủ tịch Viện trả lời cho tôi được biết kết quả bằng văn bản việc xử lí các vụ việc nêu trên và các vụ việc được tôi đề nghị trong 12 lá đơn đã gửi từ nhiều năm trước, và đơn gần đây nhất là ngày 24 tháng 8 năm 2023 cùng kiến nghị khi tôi được gặp phản ánh trực tiếp với ông Chủ tịch hồi 17g ngày 9 tháng 8 năm 2023 liên quan đến các vụ việc sai phạm ở Viện Ngôn ngữ học và những cá nhân đã nêu trên đây. (Xin gửi lại kèm theo văn bản kiến nghị này cùng đơn lần thứ 12 và đơn ngày 24/8/2023).

Tôi đề nghị trong thời hạn 10 ngày (từ 18/12 đến 28/12 năm 2023,) ông Chủ tịch cho tôi được biết kết quả giải quyết các vụ việc vì đều đã được đề nghị từ nhiều năm nhiều tháng trước đây. Nếu ông không trả lời, tôi hiểu ông không có thiện ý giải quyết, khi đó tôi cùng TỔ CHIẾN ĐẤU đành phải bắt buộc tiếp tục đưa các sự việc sai phạm còn tồn tại ở Viện Hàn lâm ra công luận và tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền.

Kính đơn!

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

GS,TS Nguyến Đức Tồn

Sau 10 ngày theo đề nghị trong đơn, GS.TS Nguyễn Đức Tồn không nhận được thông tin hồi âm nào từ Chủ tịch Phan Chí Hiếu, nên ngày 29 tháng 12 năm 2023 đã gửi bức tâm thư sau đây đến 180 đại biểu đã dự Đại hội Đảng bộ Viện HL KHXH VN lần thứ XIX để mong có tiếng nói của các cán bộ chủ chốt ủng hộ cuộc đấu tranh vì công lí của TỔ CHIẾN ĐẤU. Toàn văn như sau:

Kính gửi:

Các đồng chí Đại biểu Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025! Tháng 8 năm 2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã long trọng được tổ chức với CHỦ ĐỀ “Phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát triển”. ​

Thế nhưng suốt gần ba năm rưỡi qua, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam vẫn tiếp tục suy thoái, vi phạm pháp luật, đi ngược lại với tinh thần của chủ đề Đại hội.

Thiết nghĩ các đồng chí là tinh hoa của Viện Hàn lâm chúng ta nên không bao giờ thờ ơ, bàng quan với tình hình rất nghiêm trọng của Viện, cần được tiếp cận với những thông tin chân thực để có tiếng nói chân chính ủng hộ lẽ phải vì sự phát triển vững mạnh của Viện.

Trước sự suy thoái, sai phạm tràn lan tại Viện Hàn lâm, nhiều cựu chiến binh và cán bộ công tác tại Viện Hàn lâm có lương tri và trách nhiệm đối với nền KHXH của đất nước, đã cùng tự nguyện sát cánh bên nhau trong TỔ CHIẾN ĐẤU để lên tiếng đấu tranh chống các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo lời kêu gọi của Đảng, vì sự phát triển vững mạnh của cơ quan nghiên cứu KHXH hàng đầu của đất nước, có chức năng, nhiệm vụ tư vấn đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tổ trưởng TỔ CHIẾN ĐẤU là Thiếu tướng Hoàng Kiền - nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, Anh hùng LLVT ND, Đồng giải thưởng Hồ Chí Minh tập thể về Khoa học và Công Nghệ (năm 2017), hiện là Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam;

Thư kí là GS.TS Nguyễn Đức Tồn - nguyên Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động VN, nguyên Chủ tịch Công đoàn Viện KHXH VN (nay là Viện HL), nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Ngôn ngữ.

TỔ CHIẾN ĐẤU rất mong khi tiếp nhận các thông tin chân thực này, các đồng chí góp thêm tiếng nói đề nghị lãnh đạo Viện Hàn lâm cần phải thực hiện đúng và nghiêm chỉnh các Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vì sự phát triển trong sạch, vững mạnh của Viện Hàn lâm KHXH VN theo đúng tinh thần của Chủ đề Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Trân trọng !

TM TỔ CHIẾN ĐẤU

TỔ TRƯỞNG: Thiếu tướng Hoàng Kiền

THƯ KÍ : GS.TS Nguyễn Đức Tồn

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 TỔ CHIẾN ĐÂU có lời TỰ BẠCH trên FB Hoàng Kiền- Tổ trưởng TỔ CHIẾN ĐẤU, nêu rõ lí do trước khi buộc phải đăng công khai 6 kì để bạch hóa tất cả vụ việc của Viện Hàn lâm cố ý chây ỳ, kéo dài đây dưa, câu dầm hàng năm trời, cuối cùng đưa ra phương án đánh trận giả để hợp thức hóa cho tất cả hơn trăm trường hợp được điều động, bổ nhiệm sai đã được chỉ ra trong kết luận 570 và Thông báo 343. Lời tự bạch đã viết:

Mặc dù GS.TS Nguyễn Đức Tồn- Thư kí Tổ Chiến đấu, đã viết đơn nhiều lần gửi ông Chủ tịch Viện (kể cả gặp trực tiếp), Đơn gần đây nhất là ngày 18 tháng 12 năm 2023, yêu cầu Lãnh đạo Viện Hàn lâm cần phải thực thi nghiêm chỉnh các văn bản Kết luận của Ủy ban Kiểm tra TW; xử lí, giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật và quy định của Đảng đã bị tố cáo và đã có kết luận của Ủy ban Kiểm tra TW. Sau suốt cả một năm chờ đợi, nhưng vô vọng!

Vì vậy, bắt đầu từ ngày 30/12/2023, Tổ Chiến đấu buộc phải tiếp tục lên tiếng đấu tranh yêu cầu Lãnh đạo Viện Hàn lâm phải thực thi công lí .

TM TỔ CHIẾN ĐẤU

TỔ TRƯỞNG: Thiếu tướng Hoàng Kiền

THƯ KÍ: GS.TS Nguyễn Đức Tồn

_________________

Phụ Đính 1a:

[https://thanhtra.com.vn] Khó hiểu chức trưởng phòng tại Viện Văn học Cập nhật lúc 14:37, Thứ bảy, 16/09/2023

(Thanh tra) - Trong văn bản của mình, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam nhấn mạnh nhân sự được lấy phiếu tín nhiệm phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định và phải có chương trình hành động nếu được bổ nhiệm, lý lịch viên chức, các văn bằng chứng chỉ theo tiêu chuẩn bổ nhiệm...

TS Nguyễn Huy Bỉnh bị phản ánh là khai chức vụ không đúng khi làm hồ sơ quy hoạch bổ sung và bổ nhiệm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đã có những sự chưa thống nhất trong chức vụ của TS Nguyễn Huy Bỉnh: Khi thì là Trưởng phòng Văn học Dân gian, lúc lại là Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số. Chính điều này đã dẫn đến những dư luận không tốt xung quanh việc bổ nhiệm TS Nguyễn Huy Bỉnh làm Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Tại biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt ngày 6/3/2017 của Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam do PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng chủ trì; phần chức vụ hiện nay của TS Nguyễn Huy Bỉnh được ghi là Trưởng phòng Văn học Dân gian.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, ngày 8/3/2017, trong một văn bản do PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học ký gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lại ghi: TS Nguyễn Huy Bỉnh, nghiên cứu viên chính, hiện đã được bổ nhiệm Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số.

Bản thân TS Nguyễn Huy Bỉnh, tại kế hoạch công tác 2017 - 2022 sau đó cũng ghi chức vụ là Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, phải đến ngày 23/5/2017, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam mới có văn bản về việc bổ nhiệm viên chức quản lý các phòng thuộc Viện Văn học, trong đó có Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số và một số đơn vị khác.

Văn bản của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cũng đã hướng dẫn lãnh đạo và chi ủy Viện Văn học quy trình trong đó nhấn mạnh nhân sự được lấy phiếu tín nhiệm phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định và phải có chương trình hành động nếu được bổ nhiệm, lý lịch viên chức, các văn bằng chứng chỉ theo tiêu chuẩn bổ nhiệm...

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Văn học; sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam… ngày 31/5/2017, Viện trưởng Viện Văn học Nguyễn Đăng Điệp đã ký quyết định bổ nhiệm “TS Nguyễn Huy Bỉnh, nghiên cứu viên chính, giữ chức Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số, Viện Văn học, nhiệm kỳ 2017 - 2022”.

Vấn đề đặt ra ở đây là: Nếu TS Nguyễn Huy Bỉnh đã được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số như văn bản ngày 8/3/2017 do PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học ký gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam hay như TS Nguyễn Huy Bỉnh tự khai tại kế hoạch công tác 2017 - 2022 ngày 9/3/2017 thì tại sao ngày 31/5/2017, Viện trưởng Viện Văn học Nguyễn Đăng Điệp lại ký quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Huy Bỉnh, giữ chức Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số, Viện Văn học, nhiệm kỳ 2017 - 2022.  (Đây được hiểu là quyết định bổ nhiệm mới chứ không phải là bổ nhiệm lại vì trong văn bản không có chi tiết nào thể hiện việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số đối với TS Nguyễn Huy Bỉnh).

Sau khi được bổ nhiệm Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số, Viện Văn học, không bao lâu, ngày 12/10/2017, TS Nguyễn Huy Bỉnh được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Nguyễn Quang Thuấn ký quyết định điều động và bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, TS Nguyễn Huy Bỉnh từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn học Dân gian, Phó Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số. Đáng nói là, việc Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam điều động và bổ nhiệm TS Nguyễn Huy Bỉnh làm Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra vào năm 2019 là chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (cụ thể là không có bằng cấp lý luận chính trị…).

Trao đổi với cộng tác viên Báo Thanh tra về vấn đề này, TS Phạm Văn Ánh, Phó Viện trưởng Viện Văn học cho biết “đang xin ý kiến lãnh đạo là đồng chí Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam mới được giao phụ trách Viện Văn học” và “sẽ thông tin lại khi được phép”.

Còn TS Nguyễn Huy Bỉnh, người đang bị phản ánh thì thông tin: Hiện nay, tổ công tác của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đang rà soát, xác minh thông tin. Vụ việc đúng, sai thế nào vẫn phải chờ kết luận…

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có thêm diễn biến mới!

 

Trang Thời Sự
Đó đây


2024-02-22 - Cựu TT #Trump bị sao quả tạ, bị truy tố ngập mặt ra sao ? Gian lận hay phe DC chơi ? -

2024-02-22 - Những ngộ nhận Tư tưởng chính trị qua hành trạng của Trương Vĩnh Ký -

2024-02-21 - Giáo phận Syracuse của Rô-ma giáo phải trả 100 triệu USD là số tiền cho các nạn nhân bị linh mục hiếp dâm - Một ủy viên do chính phủ chỉ định đã yêu cầu thẩm phán giám sát vụ phá sản của giáo phận từ chối kế hoạch tái tổ chức được đề xuất, một phần vì, bà nói rằng giáo phận dường như không có đủ tiền để trả phần của mình trong kế hoạch bồi thường 100 triệu đô la.

2024-02-19 - Nói Thật Mất Lòng - Cuộc Sống Khinh Nhất Những Kẻ Không Biết Xấu Hổ -

2024-02-19 - F-35 Em nó … quẹo càng hay tự quẹo càng !? Bộ QP Mỹ bối rối … lỗi tại ? Mập ú, phụ tùng dỏm,…!? -

2024-02-18 - TỬ CHIẾN PHÁO ĐÀI ĐỒNG ĐĂNG, Chiến Tranh Biên Giới Việt Nam Trung Quốc 1979 -

2024-02-18 - Cung đình Bolsa - Cười té đái ! Hoàng Đế ĐMQ đã đăng quang. Cần các quan Tư Mã giữ ngựa, Tư đồ, -

2024-02-17 - VTV rút tên Petrus Trương Vĩnh Ký khỏi chương trình Xuân - ... Điều đáng nói, chân dung và tên tuổi của nhà văn hóa Petrus Ký ở phút thứ 4:28 đã bị nhà đài đục bỏ, đè lên bằng hình nền cùng màu. Video này trên YouTube của VTV Cần Thơ cũng đã bị gỡ bỏ.

2024-02-14 - Phản đối GH John Paul II sang thăm Ấn Độ cực gay gắt - Người dân Ấn Độ muốn Giáo hội Vatican phải xin lỗi họ vì giáo hội Thiên chúa giáo đã sát hại dân Ấn Độ qua việc ép cải đạo. đHọ ã đốt hình nộm Giáo Hoàng Vatican để phản đối.

2024-02-14 - 321-2: Thán phục bề tôi hèn mọn Pétrus Ký - 6 bằng chứng làm văn học để đồng hóa dân ta dùm Pháp -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -

● 2024-01-28 - Quận Utah cấm Kinh Thánh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở - Ri Nguyen -

● 2024-01-26 - Chiên Hô Hào Các Bạn Chiên Đừng Đọc Sachhiem.net: "Nhận Diện!" - SH vs Nguyễn Trọng Nghĩa -

● 2023-12-17 - TRƯỜNG HỌC CÔNG LẬP Ở MỸ CẤM TRANG TRÍ LỄ GIÁNG SINH - Du Nguyễn -

● 2023-11-25 - Đối với người bản địa, Lễ Tạ Ơn không phải là một lễ kỷ niệm, đó là ngày quốc tang. - Tuấn Lê -

● 2023-11-21 - Thôi Chúa - Lý Thái Xuân -

● 2023-11-21 - Khóc thương mấy mảnh xi măng!!! - Cu Khờ -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 >>>