●   Bản rời    

Thuế Độc Lập của 14 Nước Châu Phi

Thuế Độc Lập của 14 Nước Châu Phi

Du Nguyễn sưu tầm

http://sachhiem.net/LICHSU/FB/DuNguyen01.php

13-Feb-2023

Nghĩa vụ sử dụng hệ thống tiền tệ thuộc địa Pháp FCFA. Đó thực sự là con bò sữa của nước Pháp và bất chấp Liên minh châu Âu lên án việc làm xấu xa này nhưng Pháp không chịu từ bỏ

Ít ai trong chúng ta biết rằng, 14 nước châu Phi vẫn phải đóng 85% dự trữ ngoại tệ cho thứ được gọi là "thuế độc lập" cho nước Pháp. Điều này dựa trên các "hiệp ước thuộc địa mở rộng" mà các quốc gia này đã ký với Pháp khi quyết định độc lập hoàn toàn, rút khỏi Cộng Đồng Pháp từ những thập niên 50, 60 thế kỷ trước. Nội dung chính của nó bao gồm 11 khoản:

# 1. Khoản nợ thuộc địa vì những lợi ích từ chế độ thuộc địa Pháp. Các quốc gia mới được "độc lập" trả tiền cho cơ sở hạ tầng được Pháp xây dựng trong nước thời thuộc địa.

# 2. Tự động tịch thu của dự trữ quốc gia Các nước châu Phi phải gửi dự trữ tiền tệ quốc gia của họ vào ngân hàng trung ương Pháp. Pháp đang giữ ngân khố dự trữ quốc gia của mười bốn nước châu Phi kể từ năm 1961: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Bờ Biển Ngà, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, CH Congo, Equatorial Guinea và Gabon .

Chi phối chính sách tiền tệ là một hình thức xâm lược các nước khác một cách không bị làm phức tạp hóa, bởi vì, trên thực tế, nó được điều hành bởi Kho bạc Pháp. Theo các điều khoản của thỏa thuận về việc thiết lập các Ngân hàng Trung ương của các quốc gia châu Phi (CFA) thì các ngân hàng này có nghĩa vụ phải gửi ít nhất 65% dự trữ ngoại hối của mình vào một "tài khoản giao dịch" tại Kho bạc Pháp, cùng với 20% khác để trang trải các khoản nợ tài chính. Tức là, hơn 80% dự trữ nước ngoài của các nước châu Phi được gửi vào "tài khoản giao dịch" dưới sự kiểm soát của Kho bạc Pháp. Hai ngân hàng CFA dù dưới cái tên châu Phi, nhưng không hề có được chính sách tiền tệ của riêng mình.

Bản thân các nước cũng không biết, và cũng không được biết, có bao nhiêu dự trữ ngoại hối đang giữ bởi Kho bạc Pháp thuộc về họ. Lợi nhuận từ đầu tư bằng tiền của các quỹ này trong Kho bạc Pháp được bổ sung vào quỹ nhưng không có bản kiểm kê chi tiết về bất kỳ sự thay đổi nào được đưa ra cho cả những ngân hàng này hay các quốc gia châu Phi.

Ước tính, hiện Pháp đang nắm giữ gần 500 tỷ đô-la của các nước châu Phi trong ngân quỹ của mình, và sẽ làm bất cứ điều gì để chống lại bất cứ ai muốn làm sáng tỏ sự đen tối của đế chế cũ này. Các nước châu Phi không có quyền đụng vào số tiền đó. Pháp chỉ cho phép họ tiếp cận có 15% số tiền mỗi năm. Nếu họ cần nhiều hơn thế, họ phải vay thêm tiền từ 65% của họ trong Kho bạc Pháp với lãi suất thương mại. Tệ hơn nữa, Pháp áp đặt một hạn mức trên số tiền mà các nước có thể vay từ nguồn dự trữ này. Hạn mức được cố định là 20% thu nhập quốc gia của họ trong năm trước đó. Nếu các quốc gia cần phải vay mượn hơn 20% số tiền của họ, Pháp có quyền phủ quyết.

# 3. Quyền được ưu tiên đối với bất kỳ nguồn tài nguyên nào được tìm thấy trong nước. Pháp được quyền đầu tiên mua bất kỳ nguồn tài nguyên thiên nhiên được tìm thấy của các cựu thuộc địa. Chỉ sau khi Pháp nói "Tôi không quan tâm", thì các nước châu Phi được cho phép để tìm kiếm các đối tác khác.

#4. Ưu tiên cho Pháp và các công ty Pháp trong mua sắm công và đấu thầu công khai Trong các hợp đồng của chính phủ cựu thuộc địa, các công ty của Pháp phải được xem xét ưu tiên đấu thầu trước, họ nhả ra mới được tìm nơi khác. Do vậy, trong rất nhiều ngành kinh tế trọng điểm của các cựu thuộc địa đều ở trong tay của người Pháp. Ví dụ, tại Bờ biển Ngà, các công ty Pháp sở hữu và kiểm soát tất cả các dịch vụ tiện ích lớn như nước, điện, điện thoại, giao thông, bến cảng và các ngân hàng lớn, cũng như các ngành thương mại, xây dựng, nông nghiệp.

# 5. Pháp được độc quyền cung cấp thiết bị quân sự và đào tạo cho các cán bộ quân sự nước cựu thuộc địa. Thông qua các “học bổng”, “trợ cấp”, các quốc gia cựu thuộc địa châu Phi phải gửi sĩ quan quân đội cấp cao của họ đến đào tạo ở Pháp hoặc các cơ sở đào tạo Pháp. Nhờ đó, Pháp luôn duy trì được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn "nội gián" trong bộ máy quân sự các nước châu Phi và nuôi dưỡng lực lượng này. Họ không hoạt động khi không cần thiết, và được kích hoạt khi cần thiết cho một cuộc đảo chính hay bất kỳ mục đích nào khác!

# 6. Phải cho Pháp triển khai quân đội và can thiệp quân sự các nước cựu thuộc địa để bảo vệ lợi ích của Pháp. Điều này tương tư như một "Hiệp định quốc phòng" thuộc khối Hiệp ước Thuộc địa Pháp. Pháp có quyền hợp pháp để can thiệp quân sự vào các nước châu Phi, cũng như đóng quân vĩnh viễn trong các căn cứ trên lãnh thổ các nước này (Mời xem bản đồ quân sự Pháp ở các nước Châu Phi).

# 7. Nghĩa vụ sử dụng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của quốc gia và ngôn ngữ cho giáo dục. Một tổ chức phổ biến văn hóa và ngôn ngữ của Pháp gọi là "Cộng đồng Pháp ngữ" được xây dựng ở các nước cựu thuộc địa với nhiều chi nhánh khác nhau chịu sự giám sát của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp. Khi tiếng Pháp là ngôn ngữ duy nhất mà bạn có thể nói, bạn chỉ có thể truy cập ít hơn 4% tri thức và tư tưởng của nhân loại. Rất hạn chế.

# 8. Nghĩa vụ sử dụng hệ thống tiền tệ thuộc địa Pháp FCFA. Đó thực sự là con bò sữa của nước Pháp và bất chấp Liên minh châu Âu lên án việc làm xấu xa này nhưng Pháp không chịu từ bỏ chương trình đem lại 500 tỷ USD cho kho bạc của mình từ các nước Châu Phi thuộc địa cũ.

# 9. Nghĩa vụ gửi cho Pháp dự trữ và cân đối thu chi hàng năm. Do Pháp nắm giữ hơn 80% dự trữ ngoại tệ của các nước nên nếu không có báo cáo thì kho bạc Pháp sẽ không chi tiền.

# 10. Không được phép gia nhập bất cứ liên minh quân sự nào khác trừ khi được sự cho phép của Pháp. Với các cựu thuộc địa của Pháp, Pháp cấm họ tìm kiếm liên minh quân sự khác, trừ khi do Pháp cung cấp cho họ.

# 11. Nghĩa vụ liên minh với Pháp trong hoàn cảnh chiến tranh hay khủng hoảng toàn cầu Hơn một triệu lính châu Phi đã tham gia cuộc chiến chống Phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đóng góp của họ thường bị bỏ qua hoặc xem nhẹ, nhưng bạn nghĩ sao khi chỉ mất có 6 tuần để Đức đánh bại Pháp vào năm 1940?

Người Pháp biết người châu Phi có thể có ích cho các cuộc chiến đấu cho "Grandeur de la France" trong tương lai. Phản ứng đầu tiên của mọi người khi họ biết về "thuế thuộc địa" của Pháp thường là một câu hỏi: "Sẽ đến khi nào?" Một so sánh lịch sử là, Pháp đã buộc Haiti phải trả số tiền, tương đương với giá trị hiện nay là 21 tỷ đô-la từ năm 1804 đến năm 1947 (gần một thế kỷ rưỡi) cho các thiệt hại của các nhà buôn nô lệ Pháp bằng việc bãi bỏ chế độ nô lệ và giải phóng nô lệ Haiti. Các nước châu Phi phải trả thuế thuộc địa chỉ mới trong vòng 50 năm qua, vì vậy có thể họ còn phải trả trong hàng thế kỷ nữa!

___________

Nguồn : Bài viết "14 African Countries Forced by France to Pay Colonial Tax For the Benefits of Slavery and Colonization" (dịch: Pháp buộc 14 nước châu Phi phải trả thuế thuộc địa vì những lợi ích của chế độ nô lệ và thuộc địa!) của tác giả Mawuna Remarque Koutonin, đăng trên trang Silicon Africa. (link)

Ảnh: 1, Tranh châm biếm "thuế thuộc địa".

2, Bản đồ quân sự Pháp ở các nước Châu Phi.

Biên soạn: Ad Phạm Hải

Du Nguyễn sưu tầm

______________________

PHỤ ĐÍNH

14 African Countries Forced By France To Pay Colonial Tax For The Benefits Of Slavery And Colonization

January 28, 2014 - Mawuna KOUTONIN

 

Bản dịch Việt của BBT SH:

Bạn có biết, từ khi độc lập cho đến ngày nay, nhiều quốc gia châu Phi vẫn còn tiếp tục nộp thuế thuộc địa cho Pháp?

Khi Tổng Thống Sékou Touré của Guinea quyết định thoát khỏi đế chế thực dân Pháp vào năm 1958 và lựa chọn độc lập cho đất nước, giới tinh hoa thuộc địa Pháp ở Paris đã vô cùng tức giận, và trong một hành động giận dữ lịch sử, chính quyền Pháp ở Guinea đã phá hủy mọi thứ trong nước đại diện cho cái mà họ gọi là lợi ích từ quá trình thuộc địa hóa của Pháp.

Ba nghìn người Pháp tàn phá đất nước, lấy hết tài sản và phá hủy bất cứ thứ gì không thể di chuyển được (bất động sản): trường học, nhà trẻ, tòa nhà hành chính đổ nát; ô tô, sách vở, thuốc men, dụng cụ viện nghiên cứu, máy kéo bị đập nát, phá hủy; ngựa, bò trong trại bị giết, lương thực trong kho bị đốt hoặc bị đầu độc.

Mục đích của hành động thái quá này là gửi một thông điệp rõ ràng tới tất cả các thuộc địa khác rằng hậu quả của việc từ chối Pháp sẽ rất cao.

Nỗi sợ hãi dần dần lan rộng trong giới thượng lưu châu Phi, và không ai sau các sự kiện ở Guinea có can đảm để noi gương Sékou Touré, người hô hào khẩu hiệu "Chúng tôi thích tự do trong nghèo đói hơn là giàu có trong chế độ nô lệ."

Sylvanus Olympio, tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Togo, một quốc gia nhỏ bé ở Tây Phi, đã tìm ra một giải pháp trung dung với người Pháp.

Ông ấy không muốn đất nước của mình tiếp tục là một nước thống thuộc của Pháp, vì vậy anh ấy đã từ chối ký hiệp ước tiếp tục thuộc địa mà De Gaule đề xuất, nhưng đồng ý trả một khoản nợ hàng năm cho Pháp vì cái gọi là lợi ích mà Togo có được từ quá trình đô hộ của Pháp.

Đó là điều kiện duy nhất để người Pháp không tàn phá đất nước trước khi rời đi. Tuy nhiên, số tiền ước tính của Pháp lớn đến mức khoản hoàn trả của cái gọi là “nợ thuộc địa” đã lên tới gần 40% ngân sách quốc gia vào năm 1963.

Tình hình tài chính của Togo mới độc lập rất không ổn định, vì vậy để thoát khỏi tình trạng này, Olympio đã quyết định rút tiền thuộc địa Pháp FCFA (đồng franc cho các thuộc địa châu Phi của Pháp) và phát hành tiền riêng của quốc gia.

Vào ngày 13 tháng 1 năm 1963, ba ngày sau khi ông bắt đầu in đồng tiền riêng của đất nước mình, một toán lính mù chữ do Pháp hậu thuẫn đã giết chết vị tổng thống dân cử đầu tiên của châu Phi mới độc lập. Olympio đã bị giết bởi một cựu trung sĩ quân đội Lê dương nước ngoài của Pháp tên là Etienne Gnassingbe, người được cho là đã nhận được khoản tiền thưởng 612 đô la từ đại sứ quán Pháp địa phương cho công việc sát thủ.

Ước mơ của Olympio là xây dựng một đất nước độc lập tự chủ, tự túc. Nhưng người Pháp không thích ý tưởng này.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 1962, Modiba Keita, tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Mali, đã quyết định rút khỏi đồng tiền FCFA thuộc địa của Pháp được áp dụng cho 12 quốc gia châu Phi mới độc lập. Đối với tổng thống Mali, người nghiêng về kinh tế xã hội chủ nghĩa, rõ ràng hiệp ước tiếp tục thuộc địa với Pháp là một cái bẫy, một gánh nặng cho sự phát triển đất nước.

Vào ngày 19 tháng 11 năm 1968, giống như Olympio, Keita sẽ là nạn nhân của một cuộc đảo chính được thực hiện bởi một cựu lính lê dương người Pháp khác, Trung úy Moussa Traoré.

Trên thực tế, trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc chiến đấu của người châu Phi để giải phóng mình khỏi sự đô hộ của người châu Âu, Pháp sẽ liên tục sử dụng nhiều cựu lính lê dương nước ngoài để thực hiện các cuộc đảo chính chống lại các tổng thống dân cử:

– Ngày 1 tháng 1 năm 1966, Jean-Bédel Bokassa, cựu lính lê dương người Pháp, tiến hành một cuộc đảo chính chống lại David Dacko, Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Trung Phi.

– Vào ngày 3 tháng 1 năm 1966, Maurice Yaméogo, Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thượng Volta, nay gọi là Burkina Faso, là nạn nhân của một cuộc đảo chính do Aboubacar Sangoulé Lamizana, một cựu lính lê dương người Pháp, người đã chiến đấu với quân đội Pháp ở Indonesia và Algeria để chống lại độc lập của các nước này.

– vào ngày 26 tháng 10 năm 1972, Mathieu Kérékou, người từng là cận vệ của Tổng thống Hubert Maga, Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Benin, đã thực hiện một cuộc đảo chính chống lại tổng thống, sau khi ông ta đã tốt nghiệp các trường quân sự của Pháp từ năm 1968 đến năm 1970.

SỐ CUỘC ĐẢO CHÍNH Ở CHÂU PHI THEO QUỐC GIA...

* CÁC CỰU THUỘC ĐỊA CỦA PHÁP

Tô-gô 1; Công-gô 3; Tchad 3; Burundi 4; Trung Phi 4; Niger 4; Mauritanie 4; Burkina Faso 5; Comore 5; Guiné Bissau 2; Bờ Biển Ngà 1; Angiêri 2; Mali 2; Madagasca 1; Tunisia 1

* CÁC NƯỚC CHÂU PHI KHÁC

Ai Cập 1; Lybia 1; Guinea Xích đạo 1; Rwanda 1; Li-bê-ri-a 2; Nigeria 3; Công-gô – RDC 2; Ê-ti-ô-pi-a 3; Ouanda 4; Guinea Conakry 2; Soudan 5

Như những con số này chứng minh, Pháp khá tuyệt vọng nhưng tích cực để giữ vững các thuộc địa của mình bằng bất cứ giá nào, bất kể giá nào.

Tháng 3 năm 2008, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac nói: “Không có châu Phi, Pháp sẽ trượt xuống vị trí thế giới thứ ba

François Mitterrand, người tiền nhiệm của Chirac, đã tiên tri vào năm 1957 rằng: “Không có châu Phi, Pháp sẽ không có lịch sử trong thế kỷ 21”.

Tại thời điểm tôi đang viết bài báo này, 14 quốc gia châu Phi bị Pháp bắt buộc, thông qua một hiệp ước thuộc địa, đưa 85% dự trữ ngoại hối của họ vào ngân hàng trung ương Pháp dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Tài chính Pháp. Cho đến nay, 2014, Togo và khoảng 13 quốc gia châu Phi khác vẫn phải trả món nợ thuộc địa cho Pháp. Các nhà lãnh đạo châu Phi nào từ chối thì bị giết hoặc là nạn nhân của cuộc đảo chính. Ai nghe theo thì được Pháp nâng đỡ, ban thưởng lối sống xa hoa trong khi người dân của họ phải chịu cảnh nghèo đói cùng cực, tuyệt vọng.

Đó là một hệ thống xấu xa thậm chí còn bị Liên minh Châu Âu tố cáo, nhưng Pháp vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ hệ thống thuộc địa đó, hệ thống đã đưa khoảng 500 tỷ đô la từ Châu Phi vào kho bạc của họ hàng năm.

Chúng tôi cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Phi tham nhũng và phục vụ lợi ích của các quốc gia phương Tây, nhưng có một lời giải thích rõ ràng cho hành vi đó. Họ hành xử như vậy vì họ sợ bị giết hoặc là nạn nhân của một cuộc đảo chính. Họ muốn một quốc gia hùng mạnh hỗ trợ họ trong trường hợp bị xâm lược hoặc gặp rắc rối. Nhưng trái ngược với sự bảo vệ quốc gia thân thiện, sự bảo vệ của phương Tây thường được đưa ra để đổi lấy việc các nhà lãnh đạo này từ chối phục vụ lợi ích của người dân hoặc quốc gia của họ.

Các nhà lãnh đạo châu Phi sẽ làm việc vì lợi ích của người dân nếu họ không thường xuyên bị các nước thuộc địa đeo bám và bắt nạt.

Năm 1958, lo sợ về hậu quả của việc lựa chọn độc lập khỏi Pháp, Leopold Sédar Senghor tuyên bố: “Sự lựa chọn của người dân Senegal là độc lập; họ muốn nó chỉ diễn ra trong tình hữu nghị với Pháp, không tranh chấp.”

Kể từ đó, Pháp chỉ chấp nhận “sự độc lập trên giấy tờ” cho các thuộc địa của mình, nhưng đã ký “Hiệp định Hợp tác” có tính ràng buộc, nêu chi tiết bản chất mối quan hệ của họ với Pháp, đặc biệt là các mối quan hệ với đồng tiền thuộc địa của Pháp (đồng Franc), hệ thống giáo dục của Pháp, ưu đãi quân sự và thương mại.

Xin đọc 11 thành phần chính của hiệp ước tiếp tục Thuộc địa hóa từ thập niên 1950 đã viết ở phần trên.

 

Trang Thời Sự
Đó đây


2024-02-22 - Cựu TT #Trump bị sao quả tạ, bị truy tố ngập mặt ra sao ? Gian lận hay phe DC chơi ? -

2024-02-22 - Những ngộ nhận Tư tưởng chính trị qua hành trạng của Trương Vĩnh Ký -

2024-02-21 - Giáo phận Syracuse của Rô-ma giáo phải trả 100 triệu USD là số tiền cho các nạn nhân bị linh mục hiếp dâm - Một ủy viên do chính phủ chỉ định đã yêu cầu thẩm phán giám sát vụ phá sản của giáo phận từ chối kế hoạch tái tổ chức được đề xuất, một phần vì, bà nói rằng giáo phận dường như không có đủ tiền để trả phần của mình trong kế hoạch bồi thường 100 triệu đô la.

2024-02-19 - Nói Thật Mất Lòng - Cuộc Sống Khinh Nhất Những Kẻ Không Biết Xấu Hổ -

2024-02-19 - F-35 Em nó … quẹo càng hay tự quẹo càng !? Bộ QP Mỹ bối rối … lỗi tại ? Mập ú, phụ tùng dỏm,…!? -

2024-02-18 - TỬ CHIẾN PHÁO ĐÀI ĐỒNG ĐĂNG, Chiến Tranh Biên Giới Việt Nam Trung Quốc 1979 -

2024-02-18 - Cung đình Bolsa - Cười té đái ! Hoàng Đế ĐMQ đã đăng quang. Cần các quan Tư Mã giữ ngựa, Tư đồ, -

2024-02-17 - VTV rút tên Petrus Trương Vĩnh Ký khỏi chương trình Xuân - ... Điều đáng nói, chân dung và tên tuổi của nhà văn hóa Petrus Ký ở phút thứ 4:28 đã bị nhà đài đục bỏ, đè lên bằng hình nền cùng màu. Video này trên YouTube của VTV Cần Thơ cũng đã bị gỡ bỏ.

2024-02-14 - Phản đối GH John Paul II sang thăm Ấn Độ cực gay gắt - Người dân Ấn Độ muốn Giáo hội Vatican phải xin lỗi họ vì giáo hội Thiên chúa giáo đã sát hại dân Ấn Độ qua việc ép cải đạo. đHọ ã đốt hình nộm Giáo Hoàng Vatican để phản đối.

2024-02-14 - 321-2: Thán phục bề tôi hèn mọn Pétrus Ký - 6 bằng chứng làm văn học để đồng hóa dân ta dùm Pháp -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -

● 2024-01-28 - Quận Utah cấm Kinh Thánh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở - Ri Nguyen -

● 2024-01-26 - Chiên Hô Hào Các Bạn Chiên Đừng Đọc Sachhiem.net: "Nhận Diện!" - SH vs Nguyễn Trọng Nghĩa -

● 2023-12-17 - TRƯỜNG HỌC CÔNG LẬP Ở MỸ CẤM TRANG TRÍ LỄ GIÁNG SINH - Du Nguyễn -

● 2023-11-25 - Đối với người bản địa, Lễ Tạ Ơn không phải là một lễ kỷ niệm, đó là ngày quốc tang. - Tuấn Lê -

● 2023-11-21 - Thôi Chúa - Lý Thái Xuân -

● 2023-11-21 - Khóc thương mấy mảnh xi măng!!! - Cu Khờ -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 >>>