●   Bản rời    

Không Thể Tin Nổi Những Luận Án Tiến Sỹ Ở "Lò Ấp" Mang Tên Viện Hàn Lâm

Hiến Pháp Không Phải Là Văn Bản Thể Hiện Ý Chí, Vô Thưởng Vô Phạt Như Hoàng Duy Hùng Nói

Công Tâm Võ

http://sachhiem.net/LICHSU/FB/CongTamVo_02.php

08-May-2022

Công Tâm Võ

8 May, 2022

Hoàng Duy Hùng mang tiếng là luật sư nhưng kiến thức pháp luật, chính trị và lịch sử còn rất hạn hẹp cộng thêm với tính bảo thủ nên cãi cố trong video dưới đây, phát biểu bậy bạ là có 2 quốc gia Việt Nam trong giai đoạn 1955-1975.

1. Phát ngôn vi phạm pháp luật

Nếu Hoàng Duy Hùng nói có 2 quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam giai đoạn 1955-1975 thì ngay cả Toà án của chính quyền Việt Nam Cộng Hoà cũng ra lệnh còng đầu, bỏ tù Hoàng Duy Hùng vì đã phát ngôn vi phạm pháp luật. Lý do ?

- Hiến pháp Việt Nam cộng hoà 1956 trong lời nói đầu đã nêu: “Ý thức rằng Hiến pháp phải thực hiện nguyện vọng của nhân dân, từ Mũi Cà Mâu đến Ải Nam Quan “.

- Hiến pháp Việt Nam cộng hoà 1967 trong điều 1 đã nói: “Việt Nam là một nước Cộng Hòa, độc lập, thống nhất lãnh thổ bất khả phân“. Không có chỗ nào ghi lãnh thổ của Việt Nam cộng hoà từ vĩ tuyến 17 trở vào cả !

2. Hiến Pháp của cả hai miền đều qui định cùng 1 lãnh thổ.

Tui đã nói cho Hoàng Duy Hùng nghe rồi, cả Hiến pháp của nền đệ nhất và đệ nhị Việt Nam cộng hoà (1955 và 1967) cũng như hiến pháp của Việt Nam dân chủ cộng hoà 1946 đều nói lãnh thổ của mình là từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau, không thể phân chia. Vì thế không thể nói có 2 quốc gia trên một lãnh thổ đất nước Việt Nam được. Không thể nói Việt Nam cộng hoà là một quốc gia có lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 trở vào theo Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 được. Lý do ?

- Hiến pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà 1946, tại điều thứ hai: “Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất Trung Nam Bắc không thể phân chia “.

- Hiến pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà 1959 trong Lời Mở Đầu đã viết: "Nước Việt Nam ta là một nước thống nhất từ Lạng Sơn đến Cà Mau."

- Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 ghi rõ vĩ tuyến 17 không được hiểu là ranh giới phân chia lãnh thổ giữa 2 miền Nam Bắc Việt Nam. Đó chỉ là ranh giới tạm thời để tập kết lực lượng quân sự của hai bên về 2 phía để tránh việc đánh nhau do chiếm cứ các vùng xen kẽ nhau như da beo không quản lý được, chờ ngày tổng tuyển cử thống nhất trong toàn quốc vào năm 1956. Một bên là lực lượng quân sự của Việt Minh tập kết về phía Bắc vĩ tuyến 17, một bên là lực lượng quân sự của Pháp và những người đi theo Pháp tập kết về phía Nam vĩ tuyến 17. Người dân thì được tự do đi lại ở đâu trên đất nước Việt Nam cũng được. Vì vậy không có một cơ sở pháp lý nào để khẳng định lãnh thổ của chính phủ Việt Nam cộng hoà là từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam của đất nước Việt Nam cả.

3. Thực tế lịch sử

Trên thực tế thì chỉ có 1 quốc gia Việt Nam và có 2 chính phủ trên lãnh thổ của quốc gia này trong giai đoạn (1955-1975) là Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà và Chính phủ Việt Nam cộng hoà.

- Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà được người dân ở cả 3 miền Trung Nam Bắc của đất nước Việt Nam đi bầu cử rộng rãi theo hình thức phổ thông đầu phiếu lập ra Quốc hội khoá 1 năm 1946, từ đó lập ra Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà và bầu cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Đây là chính phủ chính danh, hợp hiến, hợp pháp duy nhất của Quốc gia Việt Nam giai đoạn (1945-1975) vì nó được hình thành theo chính thể cộng hòa, tổ chức bầu cử Quốc hội rộng rãi, phổ thông đầu phiếu cho người dân trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam. Vì thế đối với người Việt Nam thì Chính phủ Việt Nam dân chủ hoà là chính danh, hợp hiến, hợp pháp. (Chính phủ lâm thời cộng hoà Miền Nam Việt Nam được thành lập năm 1969 với những người lãnh đạo là dân miền Nam, chỉ là một giải pháp chính trị khôn khéo của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà để người dân các nước trong phe TBCN không hiểu lầm theo luận điệu tuyên truyền xằng bậy của Mỹ và chính quyền VNCH là miền Bắc đi xâm lược miền Nam. Thực chất Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà Miền Nam Việt Nam và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà chỉ là 1. Tuy nhiên, Chính phủ này ngay sau khi thành lập cũng được 23 nước trên thế giới công nhận giống như Chính phủ Việt Nam cộng hoà do Mỹ dựng lên năm 1955).

- Còn chính phủ Việt Nam cộng hoà do Mỹ xâm lược, thay chân Pháp dựng lên năm 1955 ở miền Nam để làm tay sai cho họ chiếm đóng quản lý miền Nam Việt Nam, không thông qua bầu cử Quốc hội phổ thông đầu phiếu đối với người dân trong cả nước ở 3 miền Trung Nam Bắc mà chỉ thông qua một cuộc trưng cầu dân ý gian lận để phế truất ông Quốc trưởng Bảo Đại (của cái gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam là một chính phủ bất hợp pháp được Pháp dựng lên năm 1949) đưa ông Ngô Đình Diệm từ Mỹ về lên làm tổng thống. Vì vậy đối với người dân Việt Nam thì chính phủ Việt Nam cộng hoà là không có chính danh, vi hiến, bất hợp pháp.

- Tuy nhiên đứng về mặt pháp lý trên trường quốc tế thì Việt Nam cộng hoà là một chính phủ đã được Mỹ và 77 nước trên thế giới công nhận (Thực chất do các nước trong phe TBCN và các nước trung lập trong thế giới thứ ba hồi đó vì sợ Mỹ nên phải công nhận chính phủ VNCH thôi). Như vậy ta cũng có thể xem xét tranh thủ nội dung này nếu cần thiết để đấu tranh về mặt pháp lý trên trường quốc tế đòi lại quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã xâm lược chiếm đóng từ năm 1974 khi nó đang được chính phủ Việt Nam cộng hoà chiếm giữ và quản lý.

4. Kết luận:

Mang tiếng là luật sư không lẽ Hoàng Duy Hùng không biết kiến thức căn bản mà bất cứ người học luật nào đều phải biết. Đó là, Hiến pháp là một đạo luật cơ bản nhất và cao nhất trong hệ thống pháp luật của một Nhà nước. Hiến pháp thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân thuộc nhà nước đó, và được quy định bằng các điều khoản cụ thể. Ai nói và làm vi phạm pháp luật là người đó bị bắt bớ, giam giữ và đưa ra toà án xét xử. Hiến pháp không phải là văn bản thể hiện ý chí, vô thưởng vô phạt như Hoàng Duy Hùng nói.

Vì vậy, bản hiến pháp 1946 của chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà, bản hiến pháp 1956 và 1967 của chính phủ Việt Nam cộng hoà là những văn bản pháp luật cao nhất, bắt buộc người dân Việt Nam đang chịu sự quản lý của các chính phủ này phải tuân thủ thực hiện. Không ai được phép nói và làm trái với hiến pháp và pháp luật cả. Và cũng không có bản hiến pháp nào nói có 2 quốc gia, 2 lãnh thổ trên đất nước Việt Nam trong giai đoạn (1955–1975) cả. Nói như Hoàng Duy Hùng có 2 quốc gia ở Việt Nam trong giai đoạn (1955-1975) là nói láo, không có cơ sở pháp lý đối với người dân Việt Nam.

____________

P/s: Chúng ta hãy cẩn thận với cái luận điệu có 2 quốc gia Việt Nam trong giai đoạn 1955-1975 của tụi chống cộng cờ Vàng ba sọc tại Hoa Kỳ. Đó chỉ là cái cớ của tụi nó để ngụy trang, che đậy cho âm mưu thật của chúng nó là khi đã công nhận có 2 quốc gia trên nước Việt Nam trong giai đoạn 1955-1975 thì cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để giành độc lập và thống nhất đất nước sẽ được đánh giá lại là “cuộc chiến xâm lược của quốc gia miền Bắc-VNDCCH đi xâm lược quốc gia miền Nam-VNCH”. Như vậy chính phủ VNCH bị bức tử là do chính phủ VNDCCH đi xâm lược. Do đó chúng sẽ đòi Mỹ và Liên hiệp quốc can thiệp vào Việt Nam, cho thành lập lại chính phủ Việt Nam cộng hoà để thi hành lại Hiệp định Paris năm 1973, tổ chức bầu cử thành lập Chính phủ liên hiệp nhiều thành phần ở miền Nam rồi sau đó là trong cả nước.

Do thành lập lại chính phủ Việt Nam cộng hoà nên cha con đám cờ Vàng ba sọc bên Mỹ tự nhiên được cơ hội ngồi mát ăn bát vàng, kéo nhau về nước thành lập chính phủ Việt Nam cộng hoà để được chia quyền lãnh đạo với người cộng sản Việt Nam thông qua bầu cử thành lập chính phủ.

Ngoài ra chúng còn kết tội người cộng sản Việt Nam là đã đi xâm lược miền Nam gây ra cái chết cho hàng triệu người ở cả hai miền Nam Bắc một cách vô nghĩa. Cuộc chiến Việt Nam sẽ trở thành nội chiến, là cuộc chiến ý thức hệ. Quốc gia miền Bắc-VNDCCH đi theo chủ nghĩa cộng sản nên được Liên Xô, Trung Quốc và các nước trong phe XHCN ủng hộ để tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam. Quốc gia miền Nam-VNCH đi theo chủ nghĩa tư bản nên được Mỹ và các nước trong phe TBCN ủng hộ để chiến đấu bảo vệ miền Nam chống lại chủ nghĩa cộng sản. Thế là nghiễm nhiên chính phủ Việt Nam cộng hoà xoá đi được cái bản chất phi nghĩa làm tay sai cho đế quốc Mỹ để trở thành có chính nghĩa.

Tôi tóm tắt âm mưu đưa ra luận điệu có 2 quốc gia Việt Nam của phe chống cộng cờ Vàng ba sọc là như thế ! Bà con cô bác chớ hùa theo đồng ý cái lý luận lếu láo của Hoàng Duy Hùng là có 2 quốc gia Việt Nam trong giai đoạn 1955-1975 là mắc vào cái bẫy lừa gạt của tụi nó đó.

 

Nguồn FB Công Tâm Võ

 

Trang Thời Sự
Đó đây


2022-06-27 - Cuộc hội luận với những lời thoại hết sức nghiêm chỉnh. -

2022-06-27 - 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐋𝐚̀ 𝐀𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪 -

2022-06-27 - Bất Ngờ Nổ Súng Tại Tòa Thánh Vatican Gây Ch.ấn Động Thế Giới - sau một sự cố ngày chúa nhật khi cảnh sát bắn vào một chiếc xe chạy nhanh và lao qua hàng rào cảnh sát gần Quảng trường Thánh Phêrô nơi Đức Phanxicô sẽ đọc Kinh Truyền Tin vào buổi trưa.

2022-06-27 - TGM Pháp ra lệnh cho các chủng sinh không được mặc áo chùng thâm - Theo TGM Guy de Kerimel của Toulouse, các chủng sinh mặc áo chùng thâm (Pháp: Suotane, Anh: Cassock) thể hiện sự thái quá của chủ nghĩa giáo sĩ mà theo ngài là không phù hợp với tình trạng giáo dân của họ.

2022-06-25 - Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ bãi bỏ quyền phá thai của phụ nữ - Tòa án tối cao Hoa Kỳ xem lại vụ án Roe kiện Wade năm 1973 và lật ngược các bảo đảm hiến pháp đối với quyền chấm dứt thai kỳ, điều này sẽ cho phép các bang tự điều chỉnh việc phá thai,

2022-06-25 - Tối Cao Pháp Viện Bác Bỏ Luật Kiểm Soát Súng Của New York - "mở cửa" cho hầu hết tất cả quyền mang súng đạn ở nơi công cộng. Thống đốc New York, dân cử Đảng Dân Chủ, cho biết phán quyết của TCPV “không chỉ là liều lĩnh mà còn đáng trách.” Chỉ ra những vụ xả súng hàng loạt gần đây ở New York và Texas, một nhóm cấp tiến dẫn đầu đã gọi phán quyết là “đáng xấu hổ và quá đáng.”

2022-06-25 - Ukraine báo hiệu rút quân khỏi chiến trường trọng điểm Sievierodonetsk - Ngày 24/6, Ukraine báo hiệu sẽ rút lực lượng khỏi thành phố Sievierodonetsk, chiến trường mà Mátxcơva và Kiev giành giật quyết liệt suốt mấy tuần qua. Đây có thể là bước lùi đáng kể trong nỗ lực của Ukraine nhằm kìm chân quân Nga

2022-06-25 - Những cuộc chiến “sống còn” định hình vị thế Tổng thống Putin -

2022-06-24 - Bulgari đuổi cổ dân tỵ nạn Ukraina, kỳ thị nè. Vô nhân đạo,không có nhân quyền! Có dám phản đối không? -

2022-06-24 - Biểu tình ở London, Âu Châu, hô vang “Hồ Chí Minh… ” … lạm phát, giá tăng -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2022-06-25 - Hệ thống thay thế SWIFT đã sẵn sàng cho BRICS ! Cô lập kinh tế Nga hả? không được đâu! - Mike Wilson -

● 2022-06-25 - P.u.t.i.n là "bảo kiếm trấn quốc" của Nga - được tôi luyện trong lò lửa chiến tranh từ năm 2000 - Lão Ông -

● 2022-06-24 - Câu hỏi của Tổng Thống Nga, Putin, làm Phương Tây Cứng Họng. - Người Biên Ải -

● 2022-06-24 - Lễ "Vinh Quy" (mà không có bái tổ) cho một linh mục Việt Nam? - FB Lý Thái Xuân -

● 2022-06-19 - Ngày Quân Lực VNCH - Hai đoạn văn nổi bật của Ông Đặng Văn Âu - Emails -

● 2022-06-17 - Kịch bản cũ soạn lại từ nhà máy Azovstal, Mariupol - Mike Wilson -

● 2022-06-14 - Lúc cưới thì ép theo "đạo" để cho bà con dòng họ vừa ý!!! - Kim Danh - Từ bỏ niềm tin TC -

● 2022-06-13 - Vượt Mỹ, Trung Quốc công bố bản đồ Mặt Trăng với tỷ lệ rõ gấp đôi - Mike Wilson -

● 2022-06-12 - Tnh dòng Vinh Sơn VN - Nếu "cha" không buông tha cho ngươi phụ nữ ấy, con sẽ bắt cha phải chịu những gì chị ấy - FB Trần LyLy -

● 2022-06-10 - Lợn Lành Chữa Thành Lợn Què - Mike Wilson -

● 2022-06-09 - Biết Thiên Chúa Của Bạn Như Thế Nào - Gửi Chiên Cuồng - Ri Nguyễn -

● 2022-06-08 - Giáo Hội Baptist miền Nam công bố tên của 703 Mục sư bị cáo buộc lạm dụng tình dục - SH đọc báo -

● 2022-06-08 - Ukraine KHÔNG "dàn cảnh thêm" được 1 vụ Bucha nào nữa - Mike Wilson -

● 2022-06-03 - Chuyện vui: Làm ơn, đừng kể lại cho dzợ tui nha - Bạn tui -

● 2022-06-02 - Một số việc DÃ MAN, TÀN ÁC của vài "Đức Thánh Cha" - Ri Nguyễn -

● 2022-06-01 - Việt Tân và Bìm Bịp Hùng Bom liên thủ Phụt Cuốc - Trần Biên Ải -

● 2022-05-30 - Tại sao phương tây ghét Nga, và ghét cay ghét đắng ? - Lão Ông -

● 2022-05-30 - USA : đảng Cộng Hòa và vấn đề DÙNG SÚNG GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT ! - Mike Wilson -

● 2022-05-29 - Gửi LM Nguyễn Văn Khải vài tài liệu để đọc cho sáng mắt - Ri Nguyễn -

● 2022-05-29 - Trình độ nhân văn của các "Hậu Duệ VNCH" trong 1 bức thư tiêu biểu đối với đồng hương ở hải ngoại - Diễn Đàn Thư Tín -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 >>>