●   Bản rời    

Nhân Mùa Vu Lan, Lại Nghĩ Về Đạo Hiếu Của Các Tôn Giáo

Nhân Mùa Vu Lan, Lại Nghĩ Về Đạo Hiếu Của Các Tôn Giáo

FB Thi Nguyễn

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBThiNguyen11.php

04-Sep-2020

Hầu hết các tôn giáo Á Đông đều đề cao chữ Hiếu. Chỉ duy có những đạo Chúa là xem thường, coi nhẹ đạo hiếu của người con đối với cha mẹ, ông bà.

ĐẠO PHẬT

Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật dạy "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Gặp thời không có Phật, phụng thờ cha mẹ chính là phụng thờ Phật vậy". Với lời dạy này, Phật giáo đã xem việc thực hành hiếu hạnh mang một ý nghĩa rất cao: thờ cha mẹ như thờ Phật. Người Phật tử chân chánh biết hiếu kính phụng thờ cha mẹ, ông bà khi còn tại thế cho đến khi quá vãng. Về tâm linh, biết hướng cho cha mẹ, ông bà đi theo nẻo sáng, hiểu lẽ vô thường và tính không của vạn pháp, biết tu tập theo bát chánh đạo, tứ niệm xứ để tái sanh về thế giới cao hơn.

Ảnh của ocuso.com

Phật tử biết làm những điều phước thiện để hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ 7 đời quá vãng và tháng 7 Vu Lan là thời điểm để người con Phật hướng về cha mẹ, ông bà hiện tiền và ông bà cha mẹ 7 đời đã quá vãng. Nét đẹp văn hóa này đã ăn sâu vào văn hóa người Việt và đã trở thành nét son trong văn hóa Việt.

ĐẠO NHO

Đức Khổng Tử dạy:

- “Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương.” 父母在,不遠游,游必有方 (Cha mẹ còn sống, con cái không nên đi xa, nếu đi phải cho cha mẹ biết nơi đến.).

- “Sự phụ mẫu ki gián, kiến chí bất tòng, hựu kính bất vi; lao nhi bất oán.” 事父母几谏,见志不从,又敬不违,劳而不怨 (Thờ cha mẹ, nên nhỏ nhẹ khuyên can, nếu thấy cha mẹ không theo ý mình thì vẫn cung kính mà không xúc phạm cha mẹ; tuy khó nhọc, lo buồn, nhưng không được oán hận).

Hiếu Kinh viết:

- “Phu hiếu, đức chi bổn dã” 夫孝, 德之本也 (Đạo phụng thờ cha mẹ, đó là gốc của đức.)

Sách Minh Đạo Gia Huấn dạy:

- “Phụng dưỡng lễ nghi, Mạc tị ô uế

Phụ mẫu tại đường, Bất khả viễn du

Thân thể phát phu, Thụ chi phụ mẫu

Bất cảm hủy thương, Hiếu chi thủy dã

Lập thân hành đạo, Dương danh ư hậu

Dĩ hiển phụ mẫu, Hiếu chi chung dã

Dịch:

Đạo phụng dưỡng phải lễ nghi

Chớ hiềm ô uế chớ vì bẩn hôi

Mẹ cha còn ở trên đời

Làm con chớ có chơi bời đi xa

Là thân thể là tóc da

Đều của từ mẹ từ cha cho mình

Chăm nom gìn giữ dáng hình

Cái gốc của hiếu từ mình chứ đâu

Lập thân hành đạo là sau

Tiếng nêu đời trước truyền sau rỡ ràng

Mẹ cha nhờ tiếng mà sang

Là ngọn của hiếu hai đàng đều cân

Ảnh trong báo Đồng Nai

VĂN HÓA DÂN GIAN

Ngạn ngữ:

- “Phụ mẫu tồn bất khả viễn du” tức là cha mẹ còn tại thế thì con cái không được đi chơi xa.

Ca dao:

“Đêm đêm ra thắp đèn trời,

Cầu cho cha mẹ sống đời với con

Người còn thì của cũng còn,

Để người ban bảo vuông tròn nhân duyên.

Hai tác phẩm của họa sĩ Vũ Hối. Xem bài bình.

CÔNG GIÁO LA MÃ VÀ TIN LÀNH

Đạo Công giáo có điều răn thứ 4 khuyên con chiên thảo kính với cha mẹ. Tuy nhiên, điều răn này kém quan trọng hơn những chuyện xàm xí như “không được kêu tên chúa vô cớ” (điều răn thứ 2) hay “không được bỏ lễ ngày chủ nhật” (điều răn thứ 3).

Trước Công đồng Vatican II (năm 1962), tất cả các con chiens Công giáo không được thờ cúng tổ tiên ông bà, không được lạy, thắp hương ông bà đã khuất vì Chúa là đấng rất ghen tỵ và không cho phép con chiên thờ lạy bất kỳ ai ngoài Chúa (Xuất Ê-Díp-Tô Ký 34: 14: … các ngươi không được thờ phụng Thần nào khác, vì Thiên Chúa là một đấng “Ghen Tuông, Đố Kỵ”). Như vậy, khi một người Việt theo đạo Công giáo và trở thành con chiên thì phải dẹp bỏ bàn thờ tổ tiên ông bà. Ngày nay, tuy Công giáo cho phép thắp hương cúng ông bà, nhưng việc thờ cúng ông bà vẫn bị xem nhẹ, có khi còn lén lút, và chỉ làm cho có lệ vào những ngày giỗ chạp. Con chiens vẫn không được phép ăn đồ cúng bởi vì quan niệm ông bà chết đi đã biến thành ma quỷ và con chiens không được ăn đồ ăn của ma quỷ.

Đọc Tân Ước, ta thấy chính Dê Sù là một con người bất hiếu CHỐI BỎ MẸ VÀ ANH CHỊ EM THẲNG THỪNG VÀ TÀN NHẪN. Đây có thể do mặc cảm là con không cha nên Dê Sù oán hận mẹ mình vì đã chửa hoang với người lính La Mã tên Pantera. Dưới đây là những đoạn trích có chú dẫn chương và câu trong Kinh thánh:

- Tân Ước Luca (11: 27-28): Có người nói với Giêsu “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”. Đây là một lời khen, lẽ ra Giêsu phải hân hoan đón nhận lời khen này, nhưng không Giêsu đã đáp lại ngay câu này như sau: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”, cố tính phớt lờ và coi thường mẹ mình do mặc cảm là con không cha.

- Tân Ước Matthew (10: 37 -38): Dê Sù dạy "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Ta, thì không xứng với Ta. Ai yêu con trai con gái hơn Ta, thì không xứng với Ta. 38. Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không xứng với Ta. 39. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ tìm thấy được.”

- Tân Ước Luca (14: 26 -27): Vác thập giá mình mà đi theo Giêsu

25. Có rất đông người cùng đi đường với Dê Sù. Người quay lại bảo họ: 26. "Ai đến với Ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ Ta được. 27. Ai không vác thập giá mình mà đi theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta được.

- Tân Ước Matthew (12:48-50):

46. Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Dê Sù đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47. Có kẻ thưa Dê Sù rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy." 48. Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?" 49. Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ ta, đây là anh em ta. 50. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha ta, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em ta, là mẹ ta."

- Tân Ước Mark (3:31-35)

31 Mẹ và anh em Dê Sù đến, đứng ở ngoài, cho gọi Dê Sù ra. 32. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Dê Sù. Có kẻ nói với Dê Sù rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!" 33. Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?". 34. Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ ta, đây là anh em ta. 35. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em ta, là mẹ ta."

- Tân Ước Luca (8:19-21)

19 Mẹ và anh em Dê Sù đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20. Người ta báo cho Dê Sù biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." 21. Người đáp lại: "Mẹ ta và anh em ta, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

- Tân Ước John (2:1-5): Tiệc cưới Ca-na

1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Dê Sù. 2 Dê Sù và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Dê Sù nói với Người: "Họ hết rượu rồi”. 4. Dê Sù đáp: "Này bà kia (Woman), chuyện đó can gì đến bà và ta? Giờ của ta chưa đến." 5. Thân mẫu Dê Sù nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." (Trong bản tiếng Anh thì dùng chữ “woman!” một cách khinh miệt).

- Tân Ước John (19:26):

27. Dê Sù thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! 27. Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình.

- Tân Ước John (1:4)

1. Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Dê Sù có tại đó. 2. Dê Sù cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. 3. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Dê Sù nói với Ngài rằng: "Người ta không có rượu nữa." 4. Dê Sù đáp rằng: "Hỡi người đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến." Lại một lần nữa, Dê Sù lại dùng chữ "woman" một cách khinh miệt để gọi mẹ mình.

Đấy, đạo hiếu của Ki-tô giáo do chúa cha Dê Hô Va, chúa con Dê Sù mang lại cho dân Việt là như thế. Có cha nào giảng chuyện này trong nhà thờ cho các con chiens? May mà tổ chức buôn thần bán thánh Vatican bị nhân dân ta đuổi khỏi VN chạy theo bọn thực dân chứ không thì chẳng nhà nào còn đước cái bàn thờ ông bà tổ tiên trang trọng như ngày nay để bọn tay sai bây giờ trổ tài nói phét.

Để chứng minh tác hại của chúa giáo, mời các bạn xem video clip dưới đây. Các con chiens khi theo đạo Chúa thì mang bàn thờ ông bà cha mẹ, ông địa, thần tài, ... vất sọt rác.

Thi Nguyen

Nguồn Thi Nguyên 31 August, 2020

Bị Đạo "Chúa" Chiếm Hồn, Xem Tổ Tiên Là Ma Quỷ, Dẹp Bỏ Bàn Thờ Ông Bà Cha Mẹ

 

_____ Comments trên FB ______

Boun Kham Bui
Chỉ một nhóm nhỏ thành lập để lợi dụng bôi nhọ tôn giáo vậy thôi

Tran Minh Trung -> Boun Kham Bui

nhóm nhỏ là bao nhiêu??? Có nói sai sự thật hay sao mà bạn gọi là bôi nhọ tôn giáo??

Thi Nguyen
bạn có đọc kinh thánh tôi trích dẫn ko? Bôi nhọ tôn giáo là thế nào? Lời chúa trong kinh thánh rõ ràng như vậy thì ai bôi nhọ?

Phú Trương
Malachi 2:3
Chúa trét cứt 💩 lên mặt người không thờ phụng chúa .Vậy ai bôi nhọ ai

Thông Đang -> Boun Kham Bui

câu nói : chẳng có ai là cha ,mẹ ta cả .chỉ có anh em đồng đạo mới là cha là mẹ của ta. Là của ai vậy ?

Phú Trương

Bảo sao phản quốc là phải

Út Liêu
Chỉ có đạo Phật là đề cao hạnh hiếu... đó là sự thật..

ChàngTrai CủaMưa -> Út Liêu

phản đối. Chữ hiếu là ông bà ta xưa kia vẫn đề cao rồi k chỉ có đề cao chữ hiếu

Thi Nguyen -> Chang Trần cuaMua;

đồng Ý với bạn. Nhưng đạo Phật tôn vinh cha mẹ lên ngang hàng với Đức Phật. Có tôn giáo nào làm được điều đó ko?

Son Nguyenhong
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT :
-ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO ĐÚNG NGHĨA CỦA SỰ THẬT , CÓ LỢI ÍCH CHO MỌI NGƯỜI , MỌI LOÀI , ĐEM LẠI AN LẠC , ĐEM LẠI HÒA BÌNH CHO NHÂN LOẠI
- ĐẠO KITO VÀ CÁC ĐẠO KHÁC CÓ GỐC TỪ KITO GIÁO RA ĐỜI TỪ MỘT ÂM MƯU NGU DÂN ĐỂ TRỊ NÊN SAI SỰ THẬT , PHẢN KHOA HỌC , CỰC ĐOAN , SẮT MÁU VÀ LỪA MỴ , GÂY RA 7 NÚI TỘI LỖI VỚI NHÂN LOẠI VÀ CÒN HƠN THẾ .

Ngọc Châu
Trời ơi nhìn thấy đau lòng quá

Ngọc Châu
Mất gốc là mất tất cả .cây sống tồn tại nhờ gốc rể. chặt gốc cây chết .đạo hiếu là gốc rể người vn

Phương Chứng Đại Sư
Cái gia đình nào đây cũng ngu si thật

Nguyễn Hoàng
nhóm đâu mất rồi bạn nhỉ?

Dương Hoàng Nam -> Nguyễn Hoàng

nhóm bay màu rồi

Nguyễn Hoàng -> Dương Hoàng Nam

choán nhỉ, chắc bno report kinh lắm

Dương Hoàng Nam -> Nguyễn Hoàng

ở nơi đâu thì chúng nó không rip mạnh chứ. Nhưng mà riêng nhóm này đã quá dễ dãi và duyệt bài vô tội vạ nên mới bị dính nhiều vi phạm rồi bị sập thôi. 🙂

Cuong Phe Ro
Bay biết đếch chi mà nói ! có ngu thì cũng phải ngu vừa thôi , mở mắt ra mà nhận định đôi chút !

Thi Nguyen
đáng thương cho con chiens ko thể phản biện được thì chỉ có thể chửi đổng như thế này...

Phương Chứng Đại Sư -> Cuong Phe Ro

ngu gì thì ngu nhưng ko đến nỗi đi tôn thờ lạy thằng chết treo nô lệ lang thang đầu đường xó chợ thất học ăn xin cướp giật phản loạn âm mưu lật đổ chính quyền nuôi mộng lên làm vua nước Do Thái bất thành cho nên bị lột ở truồng treo thòng lòng lơ lửng trên cây gỗ thập giá sắp chết than vãng gào rú bất lực trong vô vọng như thế mà hết thảy cả đàn Chien trên toàn thế giới tôn thờ anh Xu nầy là đấng cứu thế.kkk
Như vậy là ai kẽ ngu nhất đây!??hahaha.

Bíp Bíp -> Phương Chứng Đại Sư

quả là ngài Phương Chứng , rất hay

Phương Chứng Đại Sư -> Bíp Bíp

Dạ ko dám kính thưa ngài.

Bíp Bíp -> Phương Chứng Đại Sư

bị nhồi sợ bởi học thuyết vớ va vớ vẩn một cách thiếu thông minh thiếu suy xét thì thực sự dù có học cao hiểu rộng , trí thức ... thì cũng k hạnh phúc thực sự dc

Ngọc Châu
Cái gì sự thật không che được. ngày nay thế giới đã vạch rõ sự thật từ thời trung cổ đến giờ những tội ác để lại cho nhân loại đọc là rùng mình. lân đầu tiên được đọc. thấy quá tàn nhẫn nhờ khoa học pt mới lộ rõ chánh tà

Phương Chứng Đại Sư -> Bíp Bíp

Hơn nữa cũng vì cái tổ lãnh đạo ở Vatican của họ dựng lên một hình ảnh Chúa trời chuyên ban phạt để hù doạ mỗi ngày nên bọn chúng sợ sệt khiếp hãi mà chấp nhận ngu si vâng phục thôi.

Bíp Bíp -> Phương Chứng Đại Sư

thì đã là tôn giáo mà , tôn giáo là vậy

Minh Hoàng Ngọc
CÔNG GIÁO LA MÃ VÀ THỜ CÚNG TỔ TIÊN ÔNG BÀ
Nếu ai có đọc cuốn "Miền thơ ấu" của Vũ thư Hiên hay những tác phẩm của Nguyễn Ngọc Ngạn là hai nhà văn đạo Công giáo, các bạn sẽ thấy:

Trước đây CON CHIÊN ĐẠO CÔNG GIÁO KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC VÀO CHÙA VÌ ĐƯỢC DẠY RẰNG TRONG ĐÓ CÓ MA QUỈ Ở, có "thằng Bụt Thích Ca" ở trong đó (lời của Alexandre de Rhode). CON CHIÊN KHÔNG ĐƯỢC ĂN ĐỒ CÚNG TRONG CÁC LỄ CÚNG ÔNG BÀ TỔ TIÊN VÌ MA QUỶ (TỨC ÔNG BÀ, TỔ TIÊN CHÚNG TA) ĐÃ ĂN TRƯỚC, con của Chúa không được mó vào.

Tại sao lại có những ý nghĩ sai lầm trong việc cho rằng cha mẹ, tổ tiên mình là quỉ? Vì Thánh Kinh dạy rằng "KẺ NÀO THỜ CÚNG BẤT CỨ MỘT NGƯỜI NÀO KHÁC, MÀ KHÔNG PHẢI LÀ JÉHOWAH (CHÚA), THÌ PHẢI BỊ TIÊU DIỆT" (Exodus:22-20).

Chỗ khác lại dạy "NGƯỜI NÀO TÔN THỜ CHA MẸ THÌ NGƯỜI ĐÓ LÀ CON CỦA CON ĐIẾM" (Whoever recognizes mother and father will be called the child of a whore).
Cho mãi đến CÔNG ĐỒNG VATICAN II (NĂM 1962) VATICAN THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH ĐỂ DỄ DỤ NGƯỜI VÀO ĐẠO NÊN CHO PHÉP CON CHIÊN Á CHÂU ĐƯỢC THỜ CÚNG CHA ME, ÔNG BÀ, TỔ TIÊN.
Tại sao Vatican lại đi ra ngoài Kinh Thánh trong việc thay đổi chính sách truyền đạo? Vì cấm thờ ông bà tổ tiên nên đạo Công Giáo truyền vào Trung Hoa đã gần 300 năm nhưng kết quả không dụ được bao nhiêu tín đồ. Đặc biệt là giới sĩ phu (có học) chống đối kích liệt cái đạo ngọai lai nầy. Khoảng 300 năm mà chưa tới 10 sĩ phu nước Tàu theo đạo.
Khi truyền vào Việt Nam cũng gặp trường hợp tương tự, chỉ có những kẻ cùng khổ, dốt nát, du thủ, du thực (lời của Đốc Page) mới theo đạo để có gạo mà ăn. Còn giới Sĩ phu có học thì luôn luôn chống đối đạo Công giáo vì đạo này cấm thờ cúng tổ tiên và con chiên thường phản lại tổ quốc. Nói rõ hơn, CÔNG ĐỒNG VATICAN II UYỂN CHUYỂN CHO DÂN Á CHÂU ĐƯỢC THẮP NHANG VÀ THỜ CÚNG TỔ TIÊN LÀ ĐỂ DỄ DỤ NGƯỜI VÀO ĐẠO, CHỨ CHẲNG PHẢI LÀ LUẬT ĐẠO ĐÃ CẢI TIẾN HAY SỬA ĐỔI GÌ CẢ. Vì với dân tộc Việt Nam, với nền tam giáo đồng nguyên đã ăn sâu vào nếp sống của dân tộc. Nếu không cho thờ cúng tổ tiên thì chỉ có những kẻ du thủ, du thực, vô đạo đức mới chạy theo. Cho nên việc giáo hội cho phép giáo dân đốt nhang và ăn đồ cúng cũng giống như con kỳ nhông phải tự biến màu da theo màu lá cây hay màu đất ở xung quanh.

Minh Hoàng Ngọc
TẠI SAO THEO CHÚA THÌ KHÔNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN??
Giáo Hoàng Benoit XIV công bố hai Thánh Lệnh:
Ex quo singulari (1742) và Omnium sollicitudinum (1744),
cấm giáo dân châu Á không được thờ cúng ông bà tổ tiên.

In his bulls Ex quo singulari (1742) and Omnium sollicitudinum (1744), he prohibited certain traditional practices that the Jesuits had allowed converts to retain in China and India. This ban set back the winning of converts in Asia and was partially reversed in 1939, when the church allowed acts of ancestor veneration, provided they were without religious significance.
(https://www.britannica.com/biography/Benedict-XIV-pope...)

Trong những Thánh Lệnh của ông ta (Pope Benoit XIV) là Ex Quo Singulari (1742) và Omnium sollicitudinum (1744), ông đã cấm một số thực hành tôn giáo truyền thống (thí dụ thờ cúng ông bà tổ tiên) mà Dòng Tên đã cho phép những tân tòng được giữ lại ở Trung Quốc và Ấn Độ. Lệnh cấm này làm chậm lại con số những người cải đạo ở châu Á và bị đảo ngược một phần vào năm 1939, khi nhà thờ cho phép các hành vi tôn kính tổ tiên, miễn là các hành vi đó không có ý nghĩa tôn giáo.

Các bạn có thấy sự xâm lăng cưỡng bức văn hóa của TCG chưa?

Còn "thánh kinh":
-- “Nếu kẻ nào đến với ta mà không từ bỏ cha mẹ mình, vợ con mình, và cả chính đời sống của mình, thì người ấy không thể là môn đệ của ta” (Lu-ca 14-26).
-- Khi có môn đệ xin được về nhà từ giã gia đình trước khi lên đường theo Ngài, Đức Kitô từ chối ngay tức khắc và nạt rằng: “Kẻ nào đã bắt tay vào cày ruộng (tức là đã theo Ta) mà còn nhìn về phía sau, thì kẻ ấy không xứng đáng vào Nước Chúa!” (Lu-ca 9-26).
-- Một môn đệ khác xin về chôn cất cha mình vừa mới qua đời, ngài cũng từ chối rằng: “Cứ để người chết chôn người chết, phần anh hãy đi rao giảng nước Trời” (Lu-ca 9:59-60).
-- Phải nói là Chính Đức Ky Tô cũng đã hoàn toàn từ bỏ gia đình mình. Trong Phúc Âm, không khi nào thấy Ngài gọi mẹ Ngài là “mẹ”, mà chỉ nói “Bà kia
Bạn kết luận Đạo Chúa và Đạo Hiếu có chỗ nào giống hay không?
#Lâm Phú Châu

Kinh Kha -> Cuong Phe Ro
 nếu người có trí tuệ sẽ nhận định và phản biện lại bằng ngôn từ của kẻ trí. Không như kiểu nói cuồng thất học như bạn. Chúc bạn mở rộng cái nhận thức để phân biệt chánh tà mà hướng đến, và định hướng cho tương lai một đời sống tâm hồn chánh trực, chân thiện mỹ hơn.

Kim Kiều Cao Lê ->Cuong Phe Ro

Tội nghiệp con chiiên mới chào đời đã bị đem đi nhúng nước thành ra bị nhũn não hết rồi. Lớn chút nữa bị tẩy não, bị đầu độc tư tưởng, bị nhồi nhét những giáo điều u mê xàm nhảm, thiếu hiểu biết, phản khoa học... Nào là: không chồng mà chửa, đẻ rồi mà vẫn còn trinh, không thấy mà tin, con nít mới chào đời đã làm gì nên tội nhưng lại chụp lên đầu nó cái tội tổtông của 2 kẻ ắt ơ nào đó ở tận Trung Đông chẳng liên quan gì đến dân tộc Việt Nam.
Một kẻ không tự cứu nổi bản thân mình, sợ hãi trước cái chết, khóc lóc van xin, kêu gào thảm thiết nhưng được thầnthánh hóa thành chúacứu thế. Ngày giáng sinh của hắn cũng là ngày đau thương tang tóc của nhân loại 14000 trẻ thơ vô tội bị chặt đầu một cách oan ức.
Chúaa toàn năng nhưng trơ mắt nhìn bà hỏa đốt cháy nhà thờ đức bà Pa ri 1000 năm tuổi.
Chúaa là tình thương nhưng trơ mắt nhìnkhủng bố sát hại con chên một cách dãman.
Quyền năng của chúa đâu mà để nhà cầm quyền tc đập phá nhà thờ, quyền năng của chúa đâu mà để người dân Mỹ đốt phá nhà thờ cùng giựt sập các tượng thánh gian một cách dễ dàng.
Điển hình dịch COVID vừa rồi có thấy chúaa chachúa mẹ nào hiện ra đâu. Đến khi chính quyền, bác sĩ cùng người dân gồng mình đẩy lùi dịch bệnh thì chúa nhảy vào cướp công rồi cảm ơn chúa. Còn nếu dịch bệnh lây lan hoành hành thì quay lại 180° mà chửi một lủ bác sĩ ngu si vô đạo đức, một chế độ xấu xa thối nát đào tạo ra một lủ bác sĩ ngu dốt vô lương tâm. Sao mà trơ trẽn, vong ơn, tráo trở, bất nhân, bất nghĩa đến như vậy.
Đến khi công an cùng người dân tìm được cháu bé 2 tuổi bị mất tích, chúaa cũng nhảy vào nhận vơ, rồi cảm ơn chúaa. Còn nếu tìm không thấy, thì quay lại 180° mà chửi một lủ công an bất tài, hèn với giặc ác với dân.
Các bạn chiên tạo hình ảnh chúaa trở thành Lý Thông thời đại chuyên đi cướp công của người khác, chúua trở thành một kẻ tiểu nhân bỉ ổi chuyên đi nhận vơ những điều tốt đẹp, còn những điều xấu xa tội lỗi thì đổ thừa cho vô thần, cs, sa tăng...
Tỉnh lại đi các bạn chiiên, chẳng có chúachít gì ở đây hết. Hắn chỉ là một nhân vật hư cấu do bọncẩu mục dối trá bịa đặt ra nhằm nguchên để mà chăn dắt những con lừa2 chân bại não như bạn.

Image may contain: text

Kim Kiều Cao Lê ->Cuong Phe Ro

Image may contain: text that says 'Eli eli, le-ma sa-batch tha-ni? 'Lay Thiên chúa, lay Thiên chúa của con, sao ngài lại bó roi con? Néu có thế đùng bát con phai uong chén đắng này.' Lời than khóc ai oán, não lòng của Dê-xu khi truoc khi chết trên cây Thập giá trong Kinh thánh Mathew 26:38 & 27:46. =>Nh các bác giúp em... em không thế tim ra Dê-xu nói chịu bi đóng 3 cây đinh treo cây thập giá đe chuộc toi nhân loai.'

Kim Kiều Cao Lê ->Cuong Phe Ro

Image may contain: text

Kim Kiều Cao Lê ->Cuong Phe Ro

Bạn chiiên hãy lấy cái sự "khôn ngoan mà chúaa ban cho", để mà phản biện, để mà chứng minh những điều nói trên là sai, là không đúng sự thật. Còn bạn chiiên chỉ biết chửi bới một cách vô cớ, chỉ làm cho bạn và cái đạo bạn đang theo trở nên tầm thường, thấp kém và chứng minh cho mọi người thấy chẳng có chúachít nào ban cho bạn sự khôn ngoan.
Image may contain: 1 person, text

Ngọc Châu
Hãy đọc "nguồn gốc giáo hội công giáo la mã và những tội ác " mình mới đọc được hơn 2 tuần mình cũng mày mò tìm hiểu

Kim Kiều Cao Lê - Phương Chứng Đại Sư

Image may contain: text that says 'Eli eli, le-ma sa-batch tha-ni? 'Lay Thiên chúa, lay Thiên chúa của con, sao ngài lại bó roi con? Néu có thế đùng bát con phai uong chén đắng này.' Lời than khóc ai oán, não lòng của Dê-xu khi truoc khi chết trên cây Thập giá trong Kinh thánh Mathew 26:38 & 27:46. =>Nh các bác giúp em... em không thế tim ra Dê-xu nói chịu bi đóng 3 cây đinh treo cây thập giá đe chuộc toi nhân loai.'

 

Kim Kiều Cao Lê -> Phương Chứng Đại Sư

Image may contain: text

 

Phương Chứng Đại Sư -> Kim Kiều Cao Lê Trước khi chết than khóc,rên rỉ,trách móc trong vô vọng.=))

Hiệp Nguyễn - Nguyễn Vinh  
Xin mọi người THA TỘI ÁC ĐỘC CHO Ô DÊ XÙ LONG và các Gíos hoàng Hồng y, Gm, lm ĐÃ GÂY BIẾT BAO TỘI LỖI VỚI NHÂN LOẠI, HHoj đã cúi đầu XƯNG THÚ BẢY NÚI LỘI LỖI.
Các vị đừng nói cho tha cho ai. Đã chó thì cắn xé người thôi mà

Minh Hoàng Ngọc - Nguyễn Vinh
 trúa ở đâu
Image may contain: text
 

Tường Vy ->Hiệp Nguyễn
xin bạn cẩn thận cái mồm

Tường Vy ->Nguyễn Vinh
xin Chúa tha tội cho họ vì họ không bít những việc họ làm. Amen

Phú Hào ->Tường Vy
ổng còn chưa khỏi tội ở đó tha cho ai   

 Dương Hoàng Nam ->Tường Vy
 amen...
Image may contain: text that says 'Xin chúa tha thứ tội cho những người căm au dâm. Vi họ không biết việc họ làm se gây cản trở cho các linh muc và tòa thánh Vatican'

Hiệp Nguyễn
Bài viết hay, đúng vì có CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU các tôn giáo. Ai chưa đọc thì rất tiếc.


Maria Hiền
Xin bạn đừng nói.đao này đạo no...moi đạo cũng dạy chúng ta sống bjt làm người yêu thương nhau.thao khinh với cha mẹ.xin bạn qhan sét đạo công giáo nữa.moi đạo thờ phượng khác riêng của đạo ấy..

Duong Nguyen
Maria Hiền Bạn hãy vào Google mà tìm hiểu thật kỹ về cái đạo công giáo của mình đi nhé xem bản chất thực sự của nó là như thế nào.

Phạm Hưng Thịnh
Maria Hiền chị có thấy người trong video vứt bát hương tổ tiên để đi theo chúa của chị không....
Đắc đạo quá. Các chị sau này sẽ được lên thiên đàng đấy

TrungThuc Tran
Maria Hiền sự thật đã chứng minh: người phương Tây theo đạo Chúa nên không hiếu thảo với cha mẹ, ông bà như người Đông Á

Hiệp Nguyễn
Image may contain: text that says 'f 75% 10:40 … m.youtube.com YouTube USA Xót Xa Khi Chứng Kiến Thùng Rác Dat Trên Đầu Tượng Đức Me 5.831 lượt xem 189 9 Chia sé Luu Báo vi phạm Quana Hai Vloa 96 N naırời đăna kv DANG KY'

Hiệp Nguyễn
Image may contain: text

Bíp Bíp -> Hiệp Nguyễn
 đây là nơi nguy hiểm cho loài người bởi nếu bị nhồi sọ một cách mê muội thì ko một ai có thể ngóc đầu lên đc

Trần Đức Tâm
Image may contain: one or more people and text

Duong Nguyen
Con này chắc lại bị thiểu năng trí tuệ thôi mà!

 
Ngâm Tạ
Bạn sai rồi đao thiên chúa người ta dành cả tháng 11để kính viếng nghĩa địa và cầu cho các linh hồn ông bà tổ tiên, đã qua đời, đồng thời ng ta còn dành ngày 2 tết để cầu cho ông bà cha mẹ, vì vậy bạn hãy tôn trọng với lời nói của mình

Minh Hoàng Ngọc - Ngâm Tạ

 bạn tìm hiểu đạo trúa chưa

nhìn nè

CÔNG GIÁO LA MÃ VÀ THỜ CÚNG TỔ TIÊN ÔNG BÀ

Nếu ai có đọc cuốn "Miền thơ ấu" của Vũ thư Hiên hay những tác phẩm của Nguyễn Ngọc Ngạn là hai nhà văn đạo Công giáo, các bạn sẽ thấy:

Trước đây CON CHIÊN ĐẠO CÔNG GIÁO KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC VÀO CHÙA VÌ ĐƯỢC DẠY RẰNG TRONG ĐÓ CÓ MA QUỈ Ở, có "thằng Bụt Thích Ca" ở trong đó (lời của Alexandre de Rhode). CON CHIÊN KHÔNG ĐƯỢC ĂN ĐỒ CÚNG TRONG CÁC LỄ CÚNG ÔNG BÀ TỔ TIÊN VÌ MA QUỶ (TỨC ÔNG BÀ, TỔ TIÊN CHÚNG TA) ĐÃ ĂN TRƯỚC, con của Chúa không được mó vào.

Tại sao lại có những ý nghĩ sai lầm trong việc cho rằng cha mẹ, tổ tiên mình là quỉ? Vì Thánh Kinh dạy rằng "KẺ NÀO THỜ CÚNG BẤT CỨ MỘT NGƯỜI NÀO KHÁC, MÀ KHÔNG PHẢI LÀ JÉHOWAH (CHÚA), THÌ PHẢI BỊ TIÊU DIỆT" (Exodus:22-20). Chỗ khác lại dạy "NGƯỜI NÀO TÔN THỜ CHA MẸ THÌ NGƯỜI ĐÓ LÀ CON CỦA CON ĐIẾM" (Whoever recognizes mother and father will be called the child of a whore).

Cho mãi đến CÔNG ĐỒNG VATICAN II (NĂM 1962) VATICAN THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH ĐỂ DỄ DỤ NGƯỜI VÀO ĐẠO NÊN CHO PHÉP CON CHIÊN Á CHÂU ĐƯỢC THỜ CÚNG CHA ME, ÔNG BÀ, TỔ TIÊN.

Tại sao Vatican lại đi ra ngoài Kinh Thánh trong việc thay đổi chính sách truyền đạo? Vì cấm thờ ông bà tổ tiên nên đạo Công Giáo truyền vào Trung Hoa đã gần 300 năm nhưng kết quả không dụ được bao nhiêu tín đồ. Đặc biệt là giới sĩ phu (có học) chống đối kích liệt cái đạo ngọai lai nầy. Khoảng 300 năm mà chưa tới 10 sĩ phu nước Tàu theo đạo.

Khi truyền vào Việt Nam cũng gặp trường hợp tương tự, chỉ có những kẻ cùng khổ, dốt nát, du thủ, du thực (lời của Đốc Page) mới theo đạo để có gạo mà ăn. Còn giới Sĩ phu có học thì luôn luôn chống đối đạo Công giáo vì đạo này cấm thờ cúng tổ tiên và con chiên thường phản lại tổ quốc. Nói rõ hơn, CÔNG ĐỒNG VATICAN II UYỂN CHUYỂN CHO DÂN Á CHÂU ĐƯỢC THẮP NHANG VÀ THỜ CÚNG TỔ TIÊN LÀ ĐỂ DỄ DỤ NGƯỜI VÀO ĐẠO, CHỨ CHẲNG PHẢI LÀ LUẬT ĐẠO ĐÃ CẢI TIẾN HAY SỬA ĐỔI GÌ CẢ. Vì với dân tộc Việt Nam, với nền tam giáo đồng nguyên đã ăn sâu vào nếp sống của dân tộc. Nếu không cho thờ cúng tổ tiên thì chỉ có những kẻ du thủ, du thực, vô đạo đức mới chạy theo. Cho nên việc giáo hội cho phép giáo dân đốt nhang và ăn đồ cúng cũng giống như con kỳ nhông phải tự biến màu da theo màu lá cây hay màu đất ở xung quanh.

Minh Hoàng Ngọc
CÔNG GIÁO LA MÃ VÀ THỜ CÚNG TỔ TIÊN ÔNG BÀ
Nếu ai có đọc cuốn "Miền thơ ấu" của Vũ thư Hiên hay những tác phẩm của Nguyễn Ngọc Ngạn là hai nhà văn đạo Công giáo, các bạn sẽ thấy:
Trước đây CON CHIÊN ĐẠO CÔNG GIÁO KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC VÀO CHÙA VÌ ĐƯỢC DẠY RẰNG TRONG ĐÓ CÓ MA QUỈ Ở, có "thằng Bụt Thích Ca" ở trong đó (lời của Alexandre de Rhode). CON CHIÊN KHÔNG ĐƯỢC ĂN ĐỒ CÚNG TRONG CÁC LỄ CÚNG ÔNG BÀ TỔ TIÊN VÌ MA QUỶ (TỨC ÔNG BÀ, TỔ TIÊN CHÚNG TA) ĐÃ ĂN TRƯỚC, con của Chúa không được mó vào.
Tại sao lại có những ý nghĩ sai lầm trong việc cho rằng cha mẹ, tổ tiên mình là quỉ? Vì Thánh Kinh dạy rằng "KẺ NÀO THỜ CÚNG BẤT CỨ MỘT NGƯỜI NÀO KHÁC, MÀ KHÔNG PHẢI LÀ JÉHOWAH (CHÚA), THÌ PHẢI BỊ TIÊU DIỆT" (Exodus:22-20). Chỗ khác lại dạy "NGƯỜI NÀO TÔN THỜ CHA MẸ THÌ NGƯỜI ĐÓ LÀ CON CỦA CON ĐIẾM" (Whoever recognizes mother and father will be called the child of a whore).
Cho mãi đến CÔNG ĐỒNG VATICAN II (NĂM 1962) VATICAN THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH ĐỂ DỄ DỤ NGƯỜI VÀO ĐẠO NÊN CHO PHÉP CON CHIÊN Á CHÂU ĐƯỢC THỜ CÚNG CHA ME, ÔNG BÀ, TỔ TIÊN.
Tại sao Vatican lại đi ra ngoài Kinh Thánh trong việc thay đổi chính sách truyền đạo? Vì cấm thờ ông bà tổ tiên nên đạo Công Giáo truyền vào Trung Hoa đã gần 300 năm nhưng kết quả không dụ được bao nhiêu tín đồ. Đặc biệt là giới sĩ phu (có học) chống đối kích liệt cái đạo ngọai lai nầy. Khoảng 300 năm mà chưa tới 10 sĩ phu nước Tàu theo đạo.
Khi truyền vào Việt Nam cũng gặp trường hợp tương tự, chỉ có những kẻ cùng khổ, dốt nát, du thủ, du thực (lời của Đốc Page) mới theo đạo để có gạo mà ăn. Còn giới Sĩ phu có học thì luôn luôn chống đối đạo Công giáo vì đạo này cấm thờ cúng tổ tiên và con chiên thường phản lại tổ quốc. Nói rõ hơn, CÔNG ĐỒNG VATICAN II UYỂN CHUYỂN CHO DÂN Á CHÂU ĐƯỢC THẮP NHANG VÀ THỜ CÚNG TỔ TIÊN LÀ ĐỂ DỄ DỤ NGƯỜI VÀO ĐẠO, CHỨ CHẲNG PHẢI LÀ LUẬT ĐẠO ĐÃ CẢI TIẾN HAY SỬA ĐỔI GÌ CẢ. Vì với dân tộc Việt Nam, với nền tam giáo đồng nguyên đã ăn sâu vào nếp sống của dân tộc. Nếu không cho thờ cúng tổ tiên thì chỉ có những kẻ du thủ, du thực, vô đạo đức mới chạy theo. Cho nên việc giáo hội cho phép giáo dân đốt nhang và ăn đồ cúng cũng giống như con kỳ nhông phải tự biến màu da theo màu lá cây hay màu đất ở xung quanh.

--- (comments trên youtube:)---

Minh Truyền Nguyễn 3 days ago (edited)

Bọn này cuồng tín đến thế là cùng. Tổ tiên, ông bà, cha mẹ sinh ra chúng nó thế nhưng chúng nó còn không tôn trọng và thờ phượng nữa thì nói chi đến tổ quốc. Thật là một sự cuồng tín nguy hiểm đáng bị lên án !!!.

Giang Hương 3 days ago

Một lũ cuồng đạo u mê phản tổ tiên dân tộc đất nước đi theo tà đạo Kito giáo.

hao nguyen 2 days ago

Đời chứng nó đời con những người đó lại đôi sự như vây nhưng đáng nói là cái đạo này có thế nói vô đạo Đức

Van Nguyen 3 days ago (edited)

Đau lòng quá. Bọn tà đạo luôn nhằm vào những đối tượng ngu dốt để truyền đạo. Bàn thờ tổ tiên, ông bà chúng còn đập, thử hỏi có điều gì trái với luân thường đạo lý mà chúng không dám làm.

Ichxuyen Nguyen 1 day ago

Sao bọn nay mê muộn thế nhỉ không biết phải trái là gì nữa

Mang Tran 3 days ago

rất hay -cảm ơn đã cho những thông tin quí giá

Tâm Mai Tâm Mai 3 days ago

Tà đạo đi ngược đạo lý. Thật là buồn cho nước VN ta.

Nguyễn Vũ 2 days ago

Thế mới biết tại sao đồng bào chúng ta coi bọn chúng là tà đạo! Nguy hiểm cho Đất nước và Dân tộc nếu còn kéo dài! 2 Mảng Lịch Sử Chưa Viết

Gốm Việt 3 days ago

1500 Linh Mục và Chức Sắc Xâm Hại Tình D.ục 3000 Trẻ Em trong Giáo Hội Công Giáo Pháp từ năm 1950

Tình trạng các LM xâm hại Tình D.ục Trẻ Em có xâm hại theo hệ thống " trước là Bà rồi đến Mẹ rồi đến Con" không?

Những tên LM Ấu D.âm này có quyền Ấu D.âm Trẻ Em không?

Những Người bị Xâm Hại Tình D.ục, Họ sẽ bị như thế nào?

Người Bị Xâm Hại cứ Yên Lặng mà không dám Tố Cáo ư? https://zingnews.vn/3000-tre-em-bi-xam-hai-tinh-duc-trong-giao-hoi-cong-giao-phap-post1096902.html

Thu Nguyen 3 days ago

Đạo TCG được phép thờ cúng tổ tiên chứ!! Chỉ có đạo Tin Lành mới cấm thờ cúng tổ tiên. Thiên chúa giáo với đạo Tin Lành là hai kẻ thù truyền kiếp mặc dù cùng thờ một Chúa nhưng đã từng chém giết lẫn nhau ở nước Pháp và nước Đức rất dã man.

- Mang Tran 3 days ago

Đầu thập niên 1700S ,G.H CLê Mân ra sắc lệnh cấm tIn đô Á đông không được thờ cúng ông bà ,không được đốt nhang vì đó là đồ ma ,quỉ- không được ăn đồ cúng vì đó là đồ của ma,quỉ- G.M PHĂN sit cô (truyền đạo tại TÀU ,NHẬT ,ẤN trong 30 năm ),rất rành tâm lý người Á ĐÔNG : người á đông rất kính trọng ông bà của họ, cho nên ông khuyên GH không nên ,vì sẽ mất tín đô- Nhưng G.H này không nghe, vẫn ban lệnh cấm,thế là tín đô TÀU bỏ đạo hàng loạt – Vì họ nghĩ ông bà ,tổ tiên họ là đồ ma,quỉ thì tương lai họ cũng là ma, quỉ -Mãi đến 1962 ,VA ti …mới nhận thấy bỏ nhiều tiền để truyền bá,nhưng thu lại quá ít người theo – Cho nên Va ti ….. đổi sách lược ,cho tín đồ thờ cúng ông bà,đốt nhang ,cho ăn đồ cúng ( ĐỂ GÂY CẢM TÌNH ,THU TIN Đ..) – cưởng bức hôn nhơn v.v.. Như vậy, TỔ TIÊN ÔNG BÀ CỦA MÌNH , nhưng ÔNG MỦI LÕ ở va ti.., vì muốn có nhiều tín đồ ,đã cho phép thờ ông bà , thì tín đồ mới dám thờ - Sau năm 1962, thì CG cho thờ ông bà ,đốt nhan rồi -Bây giờ , CHỈ còn duy TL ( có rất nhiều giáo phái ) vẫn còn cấm thờ cúng ông bà,không được ăn đồ cúng. v.v . TÔI LÀ NGƯỜI ĐẠO GỐC,TỪNG TU TẠI ĐAỊ CHỦNG VIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH LINH MỤC SAU TÔI BỎ NHÉ- NHỜ ĐỌC SÁCH : “WHO IS JESUS “ CỦA LINH MỤC DOMINIC CROSSAN MÀ TÔI MỚI THẤY SỰ THẬT – Linh Mục DOMINIC CROSSAN ,vừa là nhà khoa học (khảo cổ học –giáo sư đại học ),vừa được GIÁO HỘI cử đi học nghiên cứu thánh kinh tại RÔM –Với vốn khảo cổ học ở vùng TRUNG ĐÔNG của mình ,LM này đã soi thấy rõ sự thật về chúa jesus ,VÀ king thanh hơn là GIÁO HOàng , GM ,LM thấy biết - ĐỂ BIẾT RÕ SỰ THẬT VỀ CHÚA JESUS VÀ ĐẠO ĐỨC,MỜI CÁC BẠN HÃY VÀO GOOGLE đánh : “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐỂ TRUY TẦM JESUS THẬT”, Rồi vào “ TRUY TẦM JESUS THẬT -”, Sau đó vào chương “ CON BẠCH TUỘC CỦA ĐỨC CT “ của LINH MỤC DOMINIC CROSSAN –rất hay-best seller ở Mỷ.

- Mảng Lịch Sử Chưa Viết 2 days ago ->@Mang Tran

Một chia sẻ tuyệt vời. Suýt chốc bạn được mọi người gọi bằng CHA rồi!

- Nhan Le 3 days ago (edited) Dân Việt vẫn còn nhiều người lú lẫn quá.! Ông bà cha mẹ thì không thờ phụng , mà lại đi thờ phụng cái thằng mắt xanh mũi lõ ở đâu đâu . Cái thằng này ác thật đi đến đâu là gây tội ác đến đó .

- Nguyễn Vũ 2 days ago

Đạo kitô cho thờ cúng tổ tiên cũng là sách lược truyền đạo mà thôi, hoàn toàn không có ý gì tốt đẹp với tổ tiên cả, xin đừng ngộ nhận hoặc bị ru ngủ! Bên các quốc gia kitô khác họ có thờ cúng tổ tiên đâu!

- Mang Tran 2 days ago

@Thu Nguyen Các LM của chúng ta đã O BIẾT những việc sau : 1- Khi bị dong dinh, DS than :”Lay chua,lay chua của con, sao ngài lại bỏ con” –vừa sơ chet (đâu muon chet),vừa tuyet vong vì chẳng có TĐ nào cả - chương ma theu 27:46 và mac co 15:34 2- Trước khi bị dong dinh gần 3 năm, DS đổi từ giáo phái Pharisees sang giáo phái Essens của đạo Do thái và được sư phụ Gioan Bao ti … rửa tội trên sông Jordan –Bởi DS theo đạo Do thái (họ tin chúa trời ngồi buồn lấy cục sét nắn đàn ông ...) , cho nên CG mới lấy king cựu ươc của đạo do thai mà dùng–Khôi hài là CG mượn king thanh của họ ,họ lại ghét DS ,và cho DS là dỏm–Nếu bỏ king cựu ươc thì CG cũng dẹp tiệm luôn ( sách “who is jesus” của linh mục Dominic Crossan) 3-ĐẠO DO THÁI CÓ 3 DÒNG : DÒNG PHA RI SI , DÒNG ES SÂN ,VÀ DÒNG SA ĐU SÊ (DS THEO ĐẠO DO THÁI DÒNG ES SÂN - DS VÀ DÒNG PHA RI .. RẤT THU GHÉT NHAU, ĐI ĐÂU DS CŨNG ĐỀU CHUI RUA GIÁO PHÁI PHA RA… LÀ ĐAO ĐƯC GIẢ (trích sách “who is jesus của linh mục DOMINIC CROSSAN ) 4- DS bị dong dinh vì đã vào đên thờ dê ru … của giáo phái thù nghịch Pha ri sI (đi đâu DS đều chưi rua giáo phái này là đạo đức giả ) mà quậy phá,xua đánh những người mua bán,lật đổ bàn của những người đổi tiền ở đó ( ma thi ơ 21:12 -130)- Tất nhiên ,tu sỉ ở đền thờ đó rất tức giận DS-và họ đã cho tiền DD để chỉ điểm bat DS ,dẩn đến việc DS bị dong dinh.( sach “who is jesus “ của linh mục Dominic Crossan ). 5-GM au got tin phia ra :chua ba ngoi và DS chet tren cay thâp da để chuoc loi loai nguoi,chứ DS đâu có nói 2 câu này- Au got tin sinh năm 354-người An dê ri, có công tạo dựng Dao hoi ,chỉ sau công PHAO Lồ (sách who is jesus của linh mục Dominic crossan) –đạo do thái là gốc của DS đâu có tin 2 câu này của GM Au got tin ,bởi vậy họ đâu có tin DS ,cho DS là dỏm. TÔI LÀ NGƯỜI ĐẠO GỐC,TỪNG TU TẠI ĐAỊ CHỦNG VIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH LINH MỤC SAU TÔI BỎ NHÉ- NHỜ ĐỌC SÁCH : “WHO IS JESUS “ CỦA LINH MỤC DOMINIC CROSSAN MÀ TÔI MỚI THẤY SỰ THẬT – Linh Mục DOMINIC CROSSAN ,vừa là nhà khoa học (khảo cổ học –giáo sư đại học ),vừa được GIÁO HỘI cử đi học nghiên cứu thánh kinh tại RÔM –Với vốn khảo cổ học ở vùng TRUNG ĐÔNG của mình ,LM này đã soi thấy rõ sự thật về chúa jesus ,VÀ king thanh hơn là GIÁO HOàng , GM ,LM thấy biết - ĐỂ BIẾT RÕ SỰ THẬT VỀ CHÚA JESUS VÀ ĐẠO ĐỨC,MỜI CÁC BẠN HÃY VÀO GOOGLE đánh : “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐỂ TRUY TẦM JESUS THẬT”, Rồi vào “ TRUY TẦM JESUS THẬT -”, Sau đó vào chương “ CON BẠCH TUỘC CỦA ĐỨC CT “ của LINH MỤC DOMINIC CROSSAN –rất hay-best seller ở Mỷ. -DS TIN TUYỆT ĐỐI VÀO KING CỤU UOC CỦA ĐAO DO THÁI, DS KHẲNG ĐỊNH “CHO ĐẾN KHI TRỜI ĐẤT HƯ MẤT,MỘT DẤU CHẤM ,MỘT DẤU TRONG CỤU UOC CŨNG O HƯ MẤT “( MA THI Ơ 5:18), LỜI XÁC NHẬN NÀY CHO THẤY TRÌNH ĐỘ TAM LINH CỦA DS CŨNG KÉM, NGANG VỚI TIN ĐỒ ĐAO DO THÁI LÚC ĐÓ,VÌ DS CŨNG TIN MỌI CHUYỆN NHẢM NHÍ TRONG CƯƠU UOC LÀ CHÂN LY TUYỆT ĐỐI (trích sách ‘who is jesus của linh mục DOMINI CROSSAN)

- Thu Nguyen 2 days ago (edited) -> @Mang Tran

Theo các học gỉa nghiên cứu ở Tây Phương cho biết: Nhân vật Jesus không có thật, là một sản phẩm tưởng tượng để cho các nhà làm chính trị và tôn giáo làm bình phong trong công việc tạo tác quyền lực. Nếu là một nhân vật có thực ở ngoài đời, có một tầm ảnh hưởng lớn như vậy mà lại có một tiểu sử bất minh, không đâu ra đâu nên cũng khó tin. Như tấm vải liệm của Jesus (The shroud of Turin) được cho là có số tuổi ở niên đại thứ nhất cũng là hàng giả. Tấm vải này có độ tuổi ở thế kỷ 13, họ đem đi giảo nghiệm 3 chỗ khác nhau để chứng minh tính trung thực của nó. Cả 3 nơi đều đưa ra một kết luận tương tự. Tấm vải này có độ tuổi khoảng 700 năm. Toà Thánh đã bị mất mặt vì chuyện không trung thực hồi năm 1974, 75 gì đó. Sau chuyện này, Âu Châu và Mỹ Châu đã ngán ngẩm đạo TCG đến tận răng vì ăn bánh vẽ mãi cũng ngán.

- Nguyễn Vũ 1 day ago @Thu Nguyen

Dê xu là nhân vật hoàn toàn có thật, ra đời khoảng 4 năm trước Tây lịch. Ông ta cũng chỉ là người thường, có thời gian theo Phật giáo, đem về áp dụng sai Chánh pháp khiến đời sau giết nhau; bởi vậy phải trả nghiệp bị đóng đinh rất là đau đớn. Dê xu truyền đạo trong đám đông bình dân thất học khiến chính quyền La mã sợ loạn nên cấm đoán. Càng cấm nó lại càng phổ biến vì ngu dốt của dân chúng thời bấy giờ. Cuối cùng, người La mã cho tự do truyền đạo nhưng ông vua Constantinop tự phong làm giáo hoàng với mục đích kiểm soát tà đạo này. Bởi vậy, kitô giáo được nặn ra cũng bởi mục đích chính trị mà thôi. Sau này được thêm mắm muối vài giáo lý cho hợp thời. Trẻ con trung học nước ngoài cũng đã được học và hiểu rõ sự ra đời của kitô giáo như đã trình bày sơ lược ở trên. Ghi chú thêm: nếu không bị bể đức tin vì bà ta lấy chồng người Campuchia thì Thanh Hải cũng đã có thể trở thành giáo chủ một giáo phái nhỏ và biết đâu sau này sẽ phát triển trên toàn thế giới. May mắn thay!

- Thu Nguyen 1 day ago @Nguyễn Vũ

Thực sự Jesus là một nhân vật lịch sử nên mình cũng muốn nhìn vào nhiều góc cạnh khác nhau đã mô tả về nhân vật này. Jesus có thật hay không máu của nhân loại cũng đã đổ nhiều rồi. Bà TH giống như đạo TCG cũng chỉ có khả năng hành đạo trong giới bình dân với những người đa số đều không có khả năng kinh tế và học vấn để cạnh tranh trong đời sống hàng ngày, nên họ muốn có một phép lạ từ một giáo chủ siêu nhiên mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho họ ở kiếp sau...