●   Bản rời    

Trả Lời Bạn Chien Sơn Nguyễn

Trả Lời Bạn Chien Sơn Nguyễn

FB Thi Nguyên

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBThiNguyen06.php

10-Jul-2019

LTS: Bài phản biện này đăng trên Facebook của Thi Nguyen, chia ra hai phần rõ rệt. Phần trên là bài viết của Sơn Nguyễn. Phần TRẢ LỜI của Thi Nguyễn sẽ lập lại mỗi câu của Sơn Nguyễn trước mỗi nhận xét. Kính mời bạn đọc theo dõi (SH)

 

Bạn Chien Sơn Nguyễn viết nguyên văn như sau:

“Thưa với các bạn: tôi không phải là tín đồ Công giáo. Cũng như các bạn, các bạn trong tường bình luận nầy không có ai là người Công giáo. Tôi là người Cơ đốc, có ai hiểu không? 

Tuy nhiên, tôi nhận định cách quả quyết rằng: nếu các bạn đọc và hiểu KT như đã nói thì điều đó = 0. Tôi không trách các bạn, bởi KT không thể đơn giản để hiểu phiến diện mà phải có tính Chân - Thiện - Mỹ.

Và hơn hết KT luôn mang bản sắc của Lẻ thật. Điều đó được kết thành từng xâu chuỗi theo lịch sử phát triển nhân loại cho đến ngày nay.

Các bạn hãy tự tìm hiểu xem, hãy luôn đặt cho mình câu hỏi Tại sao.. Tại sao??? Dẫn chứng như vậy nè:

tại sao có tôn giáo mà chính giáo chủ đó sinh thời trước Chúa Giê-su hơn 500 năm mà nay vẫn xếp thứ 3 về số tín đồ trên thế giới.?

Mà Cơ Đốc giáo có lương Tín đồ nhiều nhất thế giới?? 

Tại sao nền tảng văn minh gốc của con người lại xuất phát từ Trung Đông (như toán học, vật lý, hình học, đơn vị tính, khảo cổ học, triết học, ngay cả những thành tựu khoa học.vv...

Tại sao các quốc gia được gọi là văn minh thuộc hàng đầu thế giới lại là những nước Tây âu???.. Vì đại đa số họ tôn thờ Chúa.

Tại sao nguyên thủ các nước gọi là văn minh phải đặt tay lên KT mà tuyên thệ nhậm chức???

Tại sao một tổng thống đẳng cấp như D. Trump lại thờ phượng Chúa cùng nội các lãnh đạo của nước Mỹ??? có lạ không các bạn???

Tại sao loại đồng tiền mạnh nhất trên thế giới là USD lại phải mang dòng chữ "in God we trust"???

Tại sao hàng ngày chúng ta phải sử dụng dương lịch mà lịch âm thì không khả dụng toàn thế giới, hay Phật lịch.??? Mỗi tuần chúng ta được nghỉ ngơi 1 ngày chủ nhật (ngày Chúa nhật)??

Tại sao thế giới không gọi lễ Hạ sinh mà gọi là lễ Giáng sinh??? (lễ hội lớn nhất thế giới đó) 

Tại sao chỉ có Cơ Đốc giáo có ngày lễ phục sinh (Chúa Giê-su đắt thắng tử thần) điều này lịch người ta xạo chắc???

Một điều quan trọng nữa là tại sao Cơ Đốc giáo bị bách hại nhiều nhất, số người ghét Chúa nhiều nhất mà Tín đồ ngày càng tăng trưởng?? lạ vậy? Không lẻ do Ngu muội chăng?

Tại sao nước đông dân nhất thế giới, tín đồ Phật giáo nhiều nhất thế giới lại không được gọi là nước văn minh???

Tại sao một dân tộc thuộc hàng vô cư, nhỏ bé đáng khinh như Do Thái lại được cho là dân thông minh nhất thế giới!?? Họ thờ đấng nào???

Lại nói Mỹ quốc, họ chưa được 250 tuổi mà sao là một cường quốc bậc nhất thế giới, họ xây dựng hiến pháp, nhân bản dựa trên nền tảng thuộc Chúa đó.!

Cho nên các bạn hãy cẩn thận mà đừng khinh bài Chúa nhé! Chuyện giáo hội và con người làm sai là tự ý riêng. Mỗi người sẽ nhận bản án trước Chúa ở ngày phán xét (ai không tin thì thôi)

Bạn nào muốn tìm hiểu rõ ràng, thắc mắc gì cứ hỏi tôi sẽ giải thích cho, mặc dù trình độ của tôi còn nhiều hạn chế.”

PHẦN TRẢ LỜI

Câu 1:

“VÀ HƠN HẾT KT LUÔN MANG BẢN SẮC CỦA LẺ THẬT. , BỞI KT KHÔNG THỂ ĐƠN GIẢN ĐỂ HIỂU PHIẾN DIỆN MÀ PHẢI CÓ TÍNH CHÂN - THIỆN - MỸ.”=

Nhận xét: bạn dựa vào đâu để nói Kinh Thánh là Lẽ thật và có tính Chân – Thiên - Mỹ? không lẽ dựa lời các mục sư, linh mục thì Kinh Thánh tự nhiên là lẽ thật và có tính chân thiện mỹ. Bạn có biết trên 80% nội dung Cựu Ước là đề cập chuyện giết chóc, dâm loạn do chúa làm Đảng trưởng. Kinh Thánh còn tả cả những chuyện chúa sai Moses đi đánh thành giết người, bắt gái trinh mang về chia cho chúa. Chúa còn đòi trét phân lên mặt những ai không tin chúa và đòi giết cả nhà người ta. Còn những chuyện các thánh loạn luân trong Kinh Thánh, điển hình như thánh Lót loạn luân với 2 con gái, thánh Abraham loạn luân với em gái,… Có khi kinh thánh còn chỉ cách dâm sao cho sướng. Vậy thì Chân – Thiện - Mỹ và lẽ thật ở chổ nào?

[Xem Thánh Kinh Chủ Đề - Sưu Tập của Bernard Chang

Link http://sachhiem.net/TONGIAO/tgB/Bernard1.php]

Câu 2:

“TẠI SAO CÓ TÔN GIÁO MÀ CHÍNH GIÁO CHỦ ĐÓ SINH THỜI TRƯỚC CHÚA GIÊ-SU HƠN 500 NĂM MÀ NAY VẪN XẾP THỨ 3 VỀ SỐ TÍN ĐỒ TRÊN THẾ GIỚI.?”

Nhận xét: giáo lý đức Phật là chân lý và không phải ai cũng đủ trí tuệ để lãnh hội nó, điển hình là bạn. Đạo phật không bao giờ dùng những thủ đoạn truyền giáo bỉ ổi để thu nhập tín đồ như các đạo chúa. Một người đến với đạo Phật là do giác ngộ đước giáo lý siêu việt của nó. Chính vì chủ trương này nên phật giáo không cần số đông vì nó không phải được tạo ra để thu lợi vật chất và giáo quyền.

Câu 3:

“MÀ CƠ ĐỐC GIÁO CÓ LƯƠNG TÍN ĐỒ NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI?? “

Nhận xét: Khi xưa, công giáo đã từng tiêu diệt tất cả các tôn giáo Phi-Kitô cũng như các nền văn hóa Phi Kitô, ngay cả đạo gốc Do Thái của Giêsu và chi phái Tin Lành cũng chịu chung số phận. Kitô giáo có số tín đồ đông là do Kitô sử dụng những biện pháp bỉ ổi để dụ tín đồ và giam cầm tín đồ trong vòng tội lỗi bị đe dọa đày hỏa ngục. Con chiens bị nhồi sọ về một cái bánh vẽ ở trên trời sau khi chết cho dù chính giáo hoàng John Paul II đã phủ thiên đàng, hỏa ngục. Con chiens bị bắt buộc phải đi lễ mỗi tuần để không bị phai nhạt đức tin. Con chiens bị buộc phải mang trẻ sơ sinh đi rửa tội trong vòng 7 ngày. Con chiens buộc người hôn phối phải cải đạo sang đạo mình. Con chien bị cấm dùng các biện pháp ngừa thai để sinh đẻ ra nhiều con chiens con để có số tín đồ đông,… đây là những thủ đạo bỉ ổi để có số tín đồ đông. 

Vì tin vào giá trị của số đông, con chiens thường khoe khoang Kitô là tôn giáo lớn nhất trên hoàn cầu, có nhiều tín đồ nhất, đã tồn tại 2000 năm nay, do đó tất nhiên phải tốt nhất. Cho nên, dựa trên số đông tín đồ chẳng nói lên được gì, vì thử hỏi 1 triệu người ngu si vô trí thì có giá trị gì hơn một người hiểu biết. Xin nói rõ, ngu si vô trí không có nghĩa là không có khả năng hiểu biết mà theo thuật ngữ Phật Giáo, ngu si vô trí là những người không đủ những thông tin cần thiết và kiến thức về một vấn đề nào đó, và vì vậy trong lãnh vực tôn giáo, đã mù lòa tin bướng tin càn.

Anatole France đã chẳng từng nói: “Nếu 50 triệu người nói lên một điều ngu xuẩn, điều đó vẫn chỉ là ngu xuẩn” (If 50 million say a foolish thing, it’s still a foolish thing") và chúng ta đã biết, trong Ki Tô Giáo có rất nhiều điều không thể tin được mà tín đồ vẫn tin và nói lên, thí dụ như về một ông Thần của dân Do Thái sáng tạo ra vũ trụ muôn loài trong 6 ngày, hay về ngày cánh chung chẳng hạn..

Robert Ingersoll cũng đã nhận định: Một thầy giáo giỏi có giá trị như 1000 linh mục (One good schoolmaster is worth a thousand priests.) Tại sao, vì một thầy giáo giỏi truyền lại những kiến thức đúng cho hậu thế, còn 1000 linh mục không làm việc gì khác là nhồi sọ những điều mê tín vào đầu óc tín đồ. Bởi vậy cho nên Victor Hugo đã nói: 

Trong mỗi làng đều có một ngọn đuốc soi sáng: người thầy giáo - và một kẻ làm tắt bó đuốc đó: ông linh mục xứ (There is in every village a torch: the schoolmaster - and an extinguisher: the parson.) .

Câu 4:

“TẠI SAO NỀN TẢNG VĂN MINH GỐC CỦA CON NGƯỜI LẠI XUẤT PHÁT TỪ TRUNG ĐÔNG (NHƯ TOÁN HỌC, VẬT LÝ, HÌNH HỌC, ĐƠN VỊ TÍNH, KHẢO CỔ HỌC, TRIẾT HỌC, NGAY CẢ NHỮNG THÀNH TỰU KHOA HỌC.VV...”

“TẠI SAO CÁC QUỐC GIA ĐƯỢC GỌI LÀ VĂN MINH THUỘC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI LẠI LÀ NHỮNG NƯỚC TÂY ÂU???.. VÌ ĐẠI ĐA SỐ HỌ TÔN THỜ CHÚA.” 

Nhận xét: nhận định tào lao chẳng dựa vào chứng cứ. Chính Công giáo La mã là thủ phạm đẩy lùi nền văn minh nhân loại gần 1000 năm trong Đêm Trường Trung Cổ. Nên nhớ, Công giáo La mã đã từng tiêu diệt nền văn minh Hy Lạp, Ai cập. Giáo hội và con chiên hay xuyên tạc những thành tựu, tiến bộ trong khoa học ngày nay là sản phẩm của Công giáo. Sự thật là chính giáo hội công giáo là thủ phạm đẩy lùi sự tiến bộ của khoa học hàng ngàn năm chìm trong đêm trường Trung Cổ (the dark age) với sự tiêu diệt các nền văn minh khác. Nền văn minh nhân loại có được như ngày nay thực sự là thành tựu trong khoảng 200 năm gần đây khi Công giáo bị loại bỏ vai trò chính trị, bị tước đi thanh kiếm và bó cũi từ sự chiến đấu chống lại giáo hội ác ôn này. Trong cuộc Cách Mạng Tư Sản Pháp năm 1789, “Pháp, trưởng nữ của giáo hội Ca-Tô đã chính thức đưa Lý Trí lên bàn thờ Chúa, đã tàn sát trên 17000 Linh Mục, 30000 sơ và 47 Giám Mục, và đã dẹp mọi Trường Dòng, Trường Học Công giáo, những Dòng Tu, đốt phá nhà thờ, thư viện của Giáo hội v..v..

(Xin đọc The Decline and Fall of The Roman Church của Linh mục Dòng Tên Malachi Martin, Giáo sư tại Viện Nghiên Cứu Thánh Kinh Của Giáo Hoàng, và đã phục vụ trong Vatican dưới triều Giáo hoàng John XXIII). 

Rồi qua những “Thời Đại Lý Trí”, “Thời Đại Khai Sáng”, “Thời Đại Phân Tích” v..v.., các học giả nghiên cứu đã bác bỏ mọi huyền thoại mà Ki Tô Giáo dựng lên, những chuyện thuộc loại hoang đường, mê tín cổ xưa đó bắt buộc phải ra khỏi đầu óc của con người, nhường chỗ cho những sự kiện khoa học và những thực tế xã hội. Một cuốn sách điển hình về hiện tượng giải hoặc Ki tô Giáo này là của Uta Ranke-Heinemann, người phụ nữ duy nhất trên thế giới chiếm được ngôi vị giáo sư thần học Ki tô của giáo gội Ki tô, cuốn “Hãy Dẹp Đi Những Chuyện Trẻ Con” (Putting Away Childish Things, HarperCollins, 1995). Những chuyện trẻ con nào? Đó là những tín lý căn bản của Ki Tô Giáo: “Tư cách thần thánh của Chúa Ki tô”; “Sinh ra từ một nữ trinh”; “ngôi mộ trống”; “Ngày Thứ Sáu tốt đẹp”; “Phục sinh”; “Thăng Thiên”; “Bị hành quyết để chuộc tội”; “Hỏa ngục” (The divinity of Christ, The Virgin mother, Good Friday, Easter, Resurrection, Ascension, Redemption by execution, Hell).

Câu 5:

“TẠI SAO NGUYÊN THỦ CÁC NƯỚC GỌI LÀ VĂN MINH PHẢI ĐẶT TAY LÊN KT MÀ TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC???”

Nhận xét: bạn muốn nói đến nước Mỹ chứ gì? Nên nhớ, việc đặt tay lên Kinh Thánh tuyên thệ nhận chức chỉ là văn hóa và sở thích chứ không có luật nào quy định. Có nhiều tông thống Mỹ đã không đặt tay lên Kinh Thánh tuyên thệ. Ví dụ, năm 1825, tổng thống Mỹ đời thứ 6 John Quincy Adams tuyên thệ trên một cuốn sách luật, theo Ủy ban Hỗn hợp của Quốc hội về Nghi lễ Nhậm chức. Năm 1901, Theodore Roosevelt cũng tuyên thệ nhậm chức không dùng Kinh Thánh.

Câu 6:

“TẠI SAO MỘT TỔNG THỐNG ĐẲNG CẤP NHƯ D. TRUMP LẠI THỜ PHƯỢNG CHÚA CÙNG NỘI CÁC LÃNH ĐẠO CỦA NƯỚC MỸ??? CÓ LẠ KHÔNG CÁC BẠN???”

Nhận xét: TT Trump không biết gì về Kinh Thánh, không trích nổi một câu trong Kinh thánh mà chỉ dùng tôn giáo để kiếm phiếu cho mình. Mời bạn đọc bài tớ viết để hiểu: Đừng Nghe Những Gì Trump Nói, Hãy Nhìn Những Gì Trump Làm

https://www.facebook.com/permalink.php?... 89021090

Câu 7:

“TẠI SAO HÀNG NGÀY CHÚNG TA PHẢI SỬ DỤNG DƯƠNG LỊCH MÀ LỊCH ÂM THÌ KHÔNG KHẢ DỤNG TOÀN THẾ GIỚI, HAY PHẬT LỊCH.???” “MỖI TUẦN CHÚNG TA ĐƯỢC NGHỈ NGƠI 1 NGÀY CHỦ NHẬT (NGÀY CHÚA NHẬT)??”

Nhận xét: dương lịch chẳng phải do Kitô chế ra mà có từ trước đó thời văn minh Babylon và tên các ngày trong tuần lấy tên các vị thần. Kitô ăn cắp nó và gán làm của mình. Ngày Sabbath mà chúa bắt con chiens phải nghỉ làm là ngày thứ 7 chứ không phải chủ nhật, chúa còn hăm dọa sẽ giết ai làm ngày thứ 7 nhưng có con chiens, chăn chiens nào ngày nay nghe lời chúa đâu. Thượng đế sáng tạo ra vũ trụ muôn loài trong 6 ngày rồi nghỉ ngày thứ bảy, mà có nguồn gốc có thể dựa trên 4 kỳ của một tuần trăng, mỗi kỳ 7 ngày thành 28 ngày (gần đúng) cho một tháng, hoặc dựa trên con số thiêng liêng, số 7, của dân Babylone ngày xưa liên hệ đến 7 hành tinh như chúng ta thấy trong bảng tên dưới đây. Nhưng ngày nay mà những con cái Chúa cuồng tín, ngu ngơ, nghiện đạo vẫn tiếp tục gọi ngày Dies Solis, Dimanche, Sunday, Sun’s day là ngày “Chúa Nhật” có nghĩa là “God’s day”, hay “Jesus’ day” trên báo chí và trên các diễn đàn điện tử của họ. Thật là huênh hoang một cách ngu xuẩn hết chỗ nói, nếu họ tin rằng Chúa của họ sáng tạo ra vũ trụ muôn loài thì ngày nào chẳng là ngày của Chúa. Hay họ tin rằng đó là ngày mà sau 6 ngày sáng tạo mọi thứ từ hư không, Chúa phải nghỉ vì quá mệt, cho nên ai cũng phải nghỉ theo Chúa. Nhưng ngày nay chẳng có ai nghỉ ngày này mà làm đủ mọi chuyện kể cả những chuyện không nên làm, thí dụ như bắt tín đồ phải đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật và đóng tiền cho cha nhà thờ.

Câu 8:

“TẠI SAO THẾ GIỚI KHÔNG GỌI LỄ HẠ SINH MÀ GỌI LÀ LỄ GIÁNG SINH??? (lễ hội lớn nhất thế giới đó) “

Nhận xét: tào lao bí đao. Hạ sinh, giáng sinh gì tiếng Anh cũng là Christmas hay X’mas. Nếu muốn gọi là Lễ Giáng Họa cũng được vì 14000 trẻ em Do Thái bị giết vì Giêsu sinh ra chính là nguyên nhân mà vua Herod quyết định giết chết trẻ em dưới 2 tuổi để mong giết chết Giêsu, một đối thủ sẽ cạnh tranh ngai vàng theo tiên tri.

Câu 9:

“TẠI SAO CHỈ CÓ CƠ ĐỐC GIÁO CÓ NGÀY LỄ PHỤC SINH (CHÚA GIÊ-SU ĐẮT THẮNG TỬ THẦN) ĐIỀU NÀY LỊCH NGƯỜI TA XẠO CHẮC???”

Nhận xét: Giêsu có bao giờ chết đâu mà phục sinh? Kitô muốn lừa bịp thiên hạ nên chế ra chuyện Giêsu chết đi sống lại. Giáo hội đã phủ nhận thánh tích “Tấm vải liệm xác chúa thành Turin” để bảo vệ tín lý chúa Giêsu ĐÃ CHẾT khi bị xử tử và sau đó PHỤC SINH trở lại cho dù các nhà khoa học đã chứng minh tấm vải liệm này có niên đại 2000 năm và người được bọc trong tấm vải (chúa Giêsu) vẫn còn sống sau khi bị đưa xuống từ thập giá. Xem thêm “Âm mưu giải cứu chúa Giêsu: Tấm vải liệm thành Turin và Sự thật về Phục sinh” (The Jesus Conspiracy: The Turin Shroud and the Truth About the Resurrection, tác giả Holger Kersten, 1995) https://www.amazon.com/Jesus-Conspiracy-Turin-…/…/1852306661

Câu 10:

“MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG NỮA LÀ TẠI SAO CƠ ĐỐC GIÁO BỊ BÁCH HẠI NHIỀU NHẤT, SỐ NGƯỜI GHÉT CHÚA NHIỀU NHẤT MÀ TÍN ĐỒ NGÀY CÀNG TĂNG TRƯỞNG?? LẠ VẬY? KHÔNG LẺ DO NGU MUỘI CHĂNG?”

Nhận xét: ăn ngược nói ngạo. Giáo hội giết nhiều người nhất : 300 triệu người

Trong cuốn “Deceptions and Myths”, sử gia Lloyd M. Graham nói rõ con số nạn nhân bị Giáo Hội La Mã sát hại lên tới trên trên 250 triệu:

- Ba triệu người thiệt mạng trong vụ cố gắng chiếm lại Jerusalem nằm trong vùng kiểm soát của người Hồi giáo. 

- Mười triệu người bị giết hại do bàn tay của các Tòa Án Dị Giáo công giáo 

- Mười bốn triệu người chết trong các cuộc chiến công giáo trong thế kỷ thứ 19. 

- Ba mươi triệu người thiệt mạng trong các cuộc chiến giữa các quốc gia theo đạo Kitô với nhau trong hai thập niên đầu của thế kỷ thứ 20. 

- Từ thời Constantine đến nay, chiến tranh và chính sách áp bức của các chế độ đạo phiệt Gia-tô đã gây cho hơn 200 triệu nạn nhân bị thiệt mạng. 

- 23 triệu quân nhân của 53 quốc gia và các thuộc địa đã hy sinh trong các cuộc chiến do Giáo Hội phát động

- Ít nhất 28 triệu nạn nhân chết vì bom, đạn, đói và bệnh tật hay ở trong các trại tập trung

- 20 triệu nạn nhân bị tàn sát trong hai trăm năm thập tự chiến là do Giáo Hòang Urban II (1088-1099) phát động vào năm 1095 đem quân lính Gia-tô tiến vào vùng Cận Đông àn sát các dân tộc theo đạo Hồi và Chính Thống Giáo, rồi tiến vào miền Nam nưóc Pháp tàn sát giáo phái Cathari (cũng thờ ông Jesus nhưng không chịu khuất phục Giáo Hội La Mã (Theo sách Công Giáo Chính Sử)

- 68 triệu nạn nhân bị các Tòa Án Dị Giáo của Tây Ban Nha (1232-1820) sát hại (Sách Smokesecreens) 

- Hơn 8000 nạn nhân người Pháp bị sát hại trong các cuộc quân thập tự Pháp tấn công những tín đồ Tin Lành trong các thế kỷ 16 cho đến ngày 26 tháng 7 năm 1830 (ngày chế độ đạo phiệt công giáo Charles X bị nhân dân Pháp vùng lên đap đổ) (sách Smokescreens)

- 60 triệu người Phi Châu bị tàn sát và bị bắt đem sang Mỹ Châu bán làm nô lê (sách Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm)

- 14 triệu người da đỏ bị tàn sát và bị bắt làm nô lệ do người da trắng

- Khỏang từ 700 ngàn đến 800 ngàn nạn nhân bị chế độ đạo phiệt Gia-tô Ante Pavelich sát hại trong những năm 1941- 1945 trong những chiến dịch "làm sáng danh Chúa". Hầu hết nạn nhân là tín đồ Do Thái Giáo và Chính Thống Giáo được sử gia Avro Manhattan ghi lại trong cuốn The Vatican Holocaust

- Khoảng 300 ngàn nạn nhân bị chế độ đạo phiệt công giáo Ngô Đình Diệm sát hại trong những năm 1954-1963. Cho tới nay, cũng chưa có sử gia nào công bố con số nạn nhân đích thực bị cả chính quyền đạo phiệt công giáo Ngô Đình Diệm sát hại trong những năm 1954-1963 và con số những người dân lương bị các ông lãnh chúa địa phương là tu sĩ và tín đồ Kitô cũng như những tín đồ Kitô nắm giữ những chức vụ chỉ huy trong quân đội ở miền Nam trong những năm 1954-1975 khi đi hành quân đã "phóng tay" tàn sát dân lành chỉ vì họ không phải là tín đồ công giáo.

- 800 ngàn nạn nhân bị Giáo Hội La Mã sát hại ở Rwanda (Phi Châu) vào năm 1994. Chỉ trong vòng 100 ngày trong năm 1994, chính quyền đạo phiệt Kitô của Giám-mục Augustin Misago tại Rwanda đã sát hại tới hơn 800,000 những người thuộc các tôn giáo khác. (ký giả Joe Lauria của tờ The Boston Globe )

Nguyên nhân: Kinh Thánh Cựu Ước dẫn đến hung hăng hiếu chiến, đa sát, khát máu. Chính quyền đạo phiệt Kitô Ngô Đình Diệm tổ chức đại lễ long trọng dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Vô Nhiễm vào tháng 2 năm 1959, việc không cho làm lễ giỗ tổ Hùng Vương, việc thủ tiêu các thành phần đối lập chính trị ở miền Nam, việc tàn sát khoảng 300 ngàn người dân ở Liên Khu V.

Câu 11:

“TẠI SAO NƯỚC ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI, TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI LẠI KHÔNG ĐƯỢC GỌI LÀ NƯỚC VĂN MINH???”

Nhận xét: giáo lý đức Phật không dạy để đạt được thăng tiến về vật chất mà là thăng tiến tâm linh. Hạnh phúc của con người không phải nhất thiết là hạnh phúc về vật chất. Butan là một quốc gia phật giáo, kinh tế không mấy phát triển nhưng mà là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Những nước toàn tòng công giáo như Mỹ latin, Phi châu, Phillippine với đầy dẫy tệ nạn ma túy, băng dảng Mafia giết người, đói nghèo… Kitô cũng chính là kẻ thù của nền văn minh nhân loại như đã chứng minh ở trên.

Câu 12:

“TẠI SAO MỘT DÂN TỘC THUỘC HÀNG VÔ CƯ, NHỎ BÉ ĐÁNG KHINH NHƯ DO THÁI LẠI ĐƯỢC CHO LÀ DÂN THÔNG MINH NHẤT THẾ GIỚI!?? HỌ THỜ ĐẤNG NÀO???

Nhận xét: thông minh có liên quan đến thờ đấng nào không ? Các dân tộc châu Phi công giáo thờ đấng nào sao lại không có trí thông minh? Mỹ latin nghèo đói thờ đấng nào? Do Thái giết Giêsu và có tin Giêsu là con thiên chúa?

Câu 13:

“LẠI NÓI MỸ QUỐC, HỌ CHƯA ĐƯỢC 250 TUỔI MÀ SAO LÀ MỘT CƯỜNG QUỐC BẬC NHẤT THẾ GIỚI, HỌ XÂY DỰNG HIẾN PHÁP, NHÂN BẢN DỰA TRÊN NỀN TẢNG THUỘC CHÚA ĐÓ!”

Nhận xét: đúng là trong hiến pháp Hoa Kỳ có dùng chữ “Creator” (Tạo Hóa) chứ không phải chữ “God” (chúa), mong bạn đừng nhập nhằng khái niệm. Chữ Creator này để chỉ Mẹ Thiên Nhiên chứ không phải nhân vật Chúa trong Cựu Ước và Giêsu trong Tân ước có thể ban phước giáng họa. Các vĩ nhân lập quốc Hoa Kỳ như Washington chẳng theo tôn giáo nào, còn các tổng thống khác thì sao:

Thomas Jefferson (1743-1826), tổng thống thứ 3: “Trong mọi quốc gia và trong mọi thời đại, linh mục đều đã thù nghịch đối với tự do. (In every country and in every age, the priest has been hostile to liberty). Thượng Đế là một nhân vật có những tính cực kỳ độc ác, bất khoan dung, đồng bóng , và bất công. (The God is a being of terrific character - cruel, vindictive, capricious, and unjust). Đã tới 50, 60 năm từ ngày tôi đọc cuốn Khải Huyền, và từ đó tôi coi nó chỉ là những lời điên dại mê sảng của một kẻ cuồng điên” (It has been 50 and 60 years since I read the Apocalypse, and I then considered it merely the ravings of a maniac).

James Madison (1751-1836), tổng thống thứ 4: “Trong gần 15 thế kỷ, cơ sở hợp pháp của Ki Tô giáo đã được phán xét. Hoa trái của Ki Tô giáo là gì ? Ở khắp nơi, không nhiều thì ít, sự lười biếng và hãnh diện của giới giáo sĩ, sự ngu tối và quỵ lụy của giới tín đồ, sự mê tín, cố chấp và bạo hành trong cả hai giới” (During almost 15 centuries has the legal establishment of Christianity been on trial. What has been its fruits? More or less in all places, pride and indolence in the clergy; ignorance and servility in the laity; in both, superstition, bigotry, and persecution.)

Abraham Lincoln (1809-1865), tổng thống thứ 16: “Cả hai (Công giáo La mã và Tin Lành) đều đọc cùng một cuốn thánh kinh, cầu nguyện cùng một Thượng Đế, và người này viện đến sự giúp đỡ của ngài chống lại người kia (Both read the same Bible, and pray to the same God; and each invokes His aid against the other.)”

Năm 1959, chính Tổng Thống Hoa Kỳ Harry Truman đã khẳng định là:

“Khó có thể tin được người Kitô Giáo ở vị thế cao cấp nắm chính quyền vì người Kitô Giáo có nhiệm vụ trung thành với hệ thống quyền lực của Giáo hội. Chúng ta không muốn bất cứ ai nắm giữ chính phủ Hoa Kỳ mà lại có một sự trung thành khác, tôn giáo hay bất cứ cái gì khác.” ["Speaking in 1959, Harry Truman himself asserted that Catholics could scarcely be trusted in the high office because Catholics have a loyalty to a church hierarchy. You don’t want to have anyone in control of the government of the US who has another loyalty, religious or otherwise." [Paul Blanshard, American freedom and Catholic Power, p.3]

[SH - Xin mời đọc thêm: DANH NHÂN TRÍ THỨC ÂU MỸ QUA CÁC THỜI ĐẠI NGHĨ GÌ VỀ THẦN (GOD), KI-TÔ GIÁO? của GS Trần Chung Ngọc http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN22.php]

Để kết bài xin mượn lời các danh nhân sau để nói hộ nhận xét của tôi:

“Công giáo thật sống dai. Điều này chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ rằng quần chúng thì dốt nát và các linh mục thì xảo quyệt”, "Linh mục càng xảo quyệt thì càng chiêu dụ được nhiều tín đồ." Đó là nhận định của Robert G. Ingersoll cách đây hơn 1 thế kỷ.

Ingersoll đã nói thẳng trước một cử tọa đông đảo mà mỗi người phải bỏ ra $2 (năm 1890) để nghe ông diễn thuyết (Joseph Lewis, Ingersoll: The Magnificient, p. 140). Robert G. Ingersoll được coi như là một nhà hùng biện và tư tưởng gia vĩ đại nhất của nước Mỹ. Ông ta là bạn của 3 Tổng Thống Hoa Kỳ, là người đã có công nhất trong việc làm nở rộ quyền tự do tư tưởng ở Hoa Kỳ. Bức tượng của ông, ghi công ông, nay được đặt ở Periora, Illinois. 

Robert G. Ingersoll còn thẳng thừng nhận định một cách rất chính xác:

- “TIN LÀNH còn tồn tại vì tín đồ thì mê tín, mục sư thì ngu đần.” 

 -“CÔNG GIÁO còn tồn tại vì tín đồ thì ngu muội và các linh mục thì xảo quyệt.”

Nữ học giả Công giáo Joanne H. Meehl viết trong cuốn "Người Tín Đồ Công giáo Tỉnh Ngộ" (The Recovering Catholic: Personal Journeys of Women who left the Church, 1995 ), trg. 288:

"Công Giáo La Mã đang trở thành đồ phế thải của các nước phát triển và đang có khuynh hướng chuyển đồ phế thải đó sang các nước chậm tiến! Đặc tính của Công Giáo là chỉ có thể phát triển được tại nơi có kẻ ngu dốt và nghèo khổ". (Catholicism only thrives and grows among the poor and ignorant). “Giáo hội Công Giáo là một chế độ độc tài ngụy trang tôn giáo, một đường dây Mafia và là những con buôn đội lốt tôn giáo" (A dictatorship claiming to be a religion, a Mafia Connection, a business masquering a religion)

Pierre Bayle (1647-1706), Triết gia Pháp từng nói: “Về những vấn đề tôn giáo, rất dễ lừa dối một người, nhưng rất khó mà giải hoặc hắn” (In matters of religion, it is very easy to deceive a man, and very hard to undeceive him).

Mikhail A. Bakunin (1814-1876), Văn hào Nga đã huỵch toẹt: “Ki Tô giáo là sự từ bỏ hoàn toàn lẽ thường và lý trí" (Christianity is the complete negation of common sense and sound reason.) “Thần học là khoa học về sự nói láo của thần thánh” (Theology is the science of the divine lie.)

 

FB Thi Nguyen https://www.facebook.com/