Thánh Kinh Chủ Đề

Sưu Tập của Bernard Chang

Link http://sachhiem.net/TONGIAO/tgB/Bernard1.php

đăng 07 OCT 08, bổ túc 24 JAN 09

LTS: Bernard Chang thuộc thế hệ trẻ, vì không muốn nghe người ta bài bác "tôn giáo khác", nên đã bỏ công nghiên cứu về thánh kinh, nhất là cựu ước. Nhờ đó anh đã tìm được những điều "thú vị". Anh đã có vài lần đưa ra những mâu thuẩn và những điều kỳ quặc trong thánh kinh bằng chính những đoạn trích thẳng trong đó. Đôi khi anh chú thích thêm một vài câu để gửi một chút cảm xúc. Sau đây là những tiết mục đặc sắc của thánh kinh được gom vào dàn bài để giúp tra cứu dễ dàng.

Danh sách ban đầu được cập nhật tháng 12, năm 2018. Xin đọc thêm danh sách các trích dẫn trong bài viết "Đây! Thiên Chúa Của Những Người Theo Đạo Thiên Chúa" của GS Trần Chung Ngọc.

1. Chúa và Giáo loạn luân - Sách Sáng-thế Ký 3, Sáng-thế Ký 19.

2. Chúa Trời trét phân trên mặt người. - Sách Ma-la-chi 2

3. Chúa muốn loài người phải ngu - Sách Sáng-thế Ký 3

4. Chúa Trời phạt loài người khổ cực - Sách Sáng-thế Ký 3

5. Chúa Trời ..ích kỷ, tỵ hiềm - Sách Ma-thi-ơ 10, và nhiều nơi

6. Chúa Trời bất công, phe đảng - nhiều nơi

7. Chúa dạy GIAN DỐI - Thư Rôma 3:7 Nhưng nếu sự giả dối của tôi làm cho thấy rõ hơn Thiên Chúa là Đấng chân thật, và như vậy càng tôn vinh Người, thì tại sao tôi lại còn bị kết án là kẻ tội lỗi?

8. Chúa thích nguyền rủa (Lv 26:14-46)

9. Chúa Trời bạo ngược, bất nhân, tận diệt các tôn giáo khác, gây hận thù cho người.

10. Chúa giết người

11. Chúa hiếu sát, thù cá nhân, xúi giục loài người đánh nhau, chém giết, cướp bóc, hãm hiếp gái trinh! - Sách Dân-số Ký 31

12. Chúa thu thuế % trên đồ ăn cướp được! (tướng cướp?) - Sách Dân-số Ký 31

13. Mười Nhận Xét Về Tín Đồ Ki-Tô Việt Nam

14. Giáo hội La Mã dạy tín đồ bất hiếu vì cuồng đạo. Giáo Hoàng Paul IV (1555-59) tuyên bố: "Nếu bố tôi là dị giáo đồ, tôi cũng sẽ chụm củi thiêu sống ông ta luôn." [Pope Paul IV declared: "If my own father were a heretic, I would personally gather the wood to burn him"] (https://www.raptureforums.com/roman-catholicism/mystery-babylon-part-3/, E. Christopher Reyes viết trong cuốn "IN HIS NAME" Volume 4, Note on page 453)

15. Chúa Giê-su có hiếu với Mẹ không?

16. Các “Thánh” Kitô nhận định thế nào về phụ nữ?

17. Chúa biết gì về vũ trụ mà ông tạo ra?

18. Giáo Hoàng xét lại các niềm tin:

... Sachhiem.net sẽ còn cập nhật mỗi khi có bài mới gửi.


1. Chủ đề: Thánh loạn luân, Chúa loạn luân, giáo loạn luân.

Xin xem ở http://sachhiem.net/EMAILS/BernardChang23.php

2. Chủ đề: Chúa Trời trét phân trên mặt người.

Ma-la-chi 2: Sự thờ phượng uế tục. - Sự cưới đàn bà ngoại. - Sự bỏ đàn bà Giu-đa

http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm

1 Hỡi các thầy tế lễ, bây giờ ta truyền lịnh nầy về các ngươi.

2 Nếu các ngươi chẳng nghe, và không để lòng dâng sự vinh hiển cho danh ta, thì, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta sẽ giáng sự rủa sả trên các ngươi, và sẽ rủa sả những phước lành của các ngươi; và ta đã rủa sả rồi, vì các ngươi không để điều đó vào lòng.

3 Nầy, ta sẽ quở trách giống gieo của các ngươi, rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân của những lễ các ngươi; các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy. (!)

4 Các ngươi sẽ biết rằng ta đã truyền lịnh nầy cho các ngươi, để làm giao ước của ta với Lê-vi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

5 Giao ước của ta với Lê-vi vốn là sự sống và sự bình an mà ta đã ban cho nó, hầu cho nó kính sợ ta; thì nó đã kính sợ ta,và run rẩy trước danh ta.

6 Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, trong môi miếng nó chẳng có một sự không công bình nào; nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác.

7 Vì môi miếng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân.

8 Nhưng, trái lại, các ngươi đã xây khỏi đường lối, làm cho nhiều người vấp ngã trong luật pháp, và đã làm sai giao ước của Lê-vi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

9 Vậy nên ta cũng đã làm cho các ngươi ra khinh bỉ hèn hạ trước mặt cả dân, vì các ngươi chẳng giữ đường lối ta, hay vị nể người ta trong luật pháp.

10 Hết thảy chúng ta chẳng phải là có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta sao? Vậy sao ai nấy đãi anh em mình cách gian dối, phạm giao ước của tổ phụ chúng ta?

11 Giu-đa đã ăn ở cách lừa phỉnh, và đã phạm một sự gớm ghiếc trong Y-sơ-ra-ên và trong Giê-ru-sa-lem; vì Giu-đa đã làm uế sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va, là sự Ngài ưa, mà cưới con gái của thần ngoại.

12 Phàm ai làm sự đó, hoặc kẻ thức, hoặc kẻ trả lời, hoặc kẻ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va vạn quân,Đức Giê-hô-va sẽ trừ họ khỏi các trại của Gia-cốp.

13 Các ngươi lại còn làm sự nầy: Các ngươi lấy nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va, nên nỗi Ngài không nhìn đến của lễ nữa, và không vui lòng nhận lấy vật dâng bởi tay các ngươi.

14 Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Ầy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi.

15 Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ầy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ.

16 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.

17 Các ngươi đã làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói mình; các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có làm phiền Ngài ở đâu? Ầy là khi các ngươi nói: Ai làm điều dữ thì đẹp mắt Đức Giê-hô-va, và Ngài ưa thích những người như vậy; bằng chẳng vậy, thì nào Đức Chúa Trời của sự chánh trực ở đâu?

Bernard Chang thắc mắc:

1- Tại sao Chúa lại trét phân trên mặt người ta? chơi dơ bần quá?

2- Nếu lời Chúa có giá trị đạo đức thì đâu cần phải "phán" như vậy?

 

3. Chủ đề: Chúa Trời muốn loài người phải ngu, và lỡ khôn thì bị Chúa phạt.

Sáng-thế Ký 3 : (Loài người bị cám dỗ và sa vào tội lỗi)

5 nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn tráicây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.

6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở tríkhôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.

7 Đoạn,mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố chethân.

8 Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đamvà vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

9 Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?

10 A-đamthưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên điẩn mình.

11 Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ?Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng?

12 Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi.

13 Giê-hô-va ĐứcChúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng:Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. ...

22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điềuác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, eloài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đờichăng.

23 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặngcày cấy đất, là nơi có người ra.

24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồiđặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bim với gươm lưỡi chói lòa, để giữcon đường đi đến cây sự sống.

 

4. Chủ đề: Chúa Trời phạt loài người khổ cực, tay làm hàm nhai.

Sáng-thế Ký 3 :

...

16 Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cựckhổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sựdục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.

17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn khôngnên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới cóvật đất sanh ra mà ăn.

18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ănrau của đồng ruộng;

19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngàynào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở vềbụi. ...

5. Chủ đề: Chúa Trời ích kỷ, tỵ hiềm, ngay cả với những người làm cha mẹ.

- Ma-thi-ơ 10 (Phúc âm Matthew) -

37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; (!!!)

38 ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.

39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình,thì sẽ tìm lại được.

- Matthew 12:30 - Kẻ nào không theo ta, ở với ta, là chống đối ta. (He who is not with Me is against Me, and he who does not gather with Me scatters) [biblehub.com, donghanh.org]

- Matthew 18:6 - Nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ đã tin Ta phạm tội, thì tốt hơn cho hắn là buộc một cối đá vào cổ hắn và ném hắn xuống đáy biển cho chết đuối. (But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were drowned in the depth of the sea.  [biblehub.com, donghanh.org]

- Matthew 23:8-10

8 Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em.

9 Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời.

10 Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ.

- Luke 19:27 - Còn bọn thù địch của ta kia, những người không muốn ta làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt ta. (donghanh.org)

- Xuất Hành 34:11-14

11. Hôm nay hãy vâng theo những mệnh lệnh ta thì ta sẽ đánh đuổi dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Phê-ri-xít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-xít trước mặt các con.

12. Ngươi chớ nên lập ước với dân sống trong xứ mà các ngươi sẽ đến, vì nó sẽ tạo ra cạm bẫy cho ngươi đó.

13. Hãy tiêu hủy các bàn thờ chúng nó, đập bể các trụ thờ, và phá sập các tượng thần A-sê-ra. 

14. Không được thờ lạy thần nào khác, vì ta, CHÚA, là Đấng đố kỵ, Thượng Đế ghen tương. [www.biblegateway.com]

- Xuất Hành 20: 5

Ta, Thiên Chúa của các ngươi, là một Thiên Chúa ghen tuông đố kỵ, sẽ trừng phạt tới ba bốn thế hệ sau của những kẻ nào ghét Ta (nghĩa là những người đi thờ phụng Thần khác hay hình ảnh khác)

- Phục Truyền 5:9 (http://kinhthanh.cdnvn.com/doc-kinh-thanh/phu/5?v=VI1934#9)

Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời.

- Phục Truyền 6: 15 Vì Thiên Chúa của ngươi là một Thiên Chúa ghen tuông đố kỵ trong đám các ngươi.

- Phục Truyền 12: 2-7 - Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…

- Phục Truyền 29: 20 Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và lòng ghen tuông đố kỵ của Người sẽ đốt cháy người đó, và mọi sự nguyền rủa trong cuốn sách này sẽ đổ lên đầu hắn [trong cuốn “Kinh Thánh”, Cựu Ước cũng như Tân ước, có rất nhiều lời nguyền rủa. TCN]

- Phục Truyền 32: 16 Chúng khiêu khích Thiên Chúa ghen tuông, đố kỵ với các Thần khác.

Ngoài ra còn các đoạn như: Deuteronomy 32:21; Joshua 24:19; 1 Kings 14:22; Ezekiel 8:3, 5; Ezekiel 16:38; Ezekiel 16:42; Ezekiel 23:25; Ezekiel 36:5; Ezekiel 38:19; Nahum 1:2; Zechariah 1:14; Zechariah 8:2; Zephaniah 3:8

6. Chủ đề: Chúa Trời bất công, và phe đảng.

Ma-thi-ơ 10 (Phúc âm Matthew):

-40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Đấng đã sai ta.

-41 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấngtiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởngcủa người công chính.

-42 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vìngười nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.

8. Chủ đề: Chúa Trời thích nguyền rủa. (Lv 26: 14 -46)

http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm

15 Nhưng nếu anh (em) không nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), không lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay, thì những lời nguyền rủa sau đây sẽ đến với anh (em) và bao trùm anh (em):

16 Anh (em) sẽ bị nguyền rủa trong thành, anh (em) sẽ bị nguyền rủa ngoài đồng.17 Giỏ của anh (em) và cối nhồi bột của anh (em) sẽ bị nguyền rủa.18 Con cái của lòng dạ anh (em), hoa màu của đất đai anh (em), bò con, chiên con của anh (em) sẽ bị nguyền rủa.19 Anh (em) sẽ bị nguyền rủa khi vào, anh (em) sẽ bị nguyền rủa khi ra.

20 ĐỨC CHÚA sẽ khiến anh (em) mắc tai hoạ, phải hoảng sợ, bị đe doạ, trong mọi công việc tay anh (em) làm, cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt và mau lẹ biến mất, vì sự gian ác anh (em) làm khi lìa bỏ ĐỨC CHÚA.21 ĐỨC CHÚA sẽ cho ôn dịch bám vào anh (em), cho đến khi nó tận diệt anh (em), khiến anh (em) không còn trên đất anh (em) sắp vào chiếm hữu.22 ĐỨC CHÚA sẽ làm cho anh (em) bị suy mòn, nóng sốt, viêm, phỏng, bị hạn hán, và làm cho lúa mì bị úa vàng, bị sâu đục: các thứ đó sẽ theo sát anh (em) cho đến khi anh (em) biến mất.23 Trời của anh (em), trên đầu anh (em), sẽ là đồng, đất dưới chân anh (em) sẽ là sắt.24 Thay vì làm mưa trên đất anh (em), ĐỨC CHÚA sẽ cho cát và bụi từ trời rơi xuống, cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt.

25 ĐỨC CHÚA sẽ làm cho anh (em) bị đánh bại trước mặt quân thù: khi ra đánh chúng, anh (em) cùng đi một lối, lúc phải trốn chúng, anh (em) tháo chạy bảy đường. Anh (em) sẽ làm cho mọi dân tộc trên mặt đất phải gớm ghiếc.26 Xác chết của anh (em) sẽ làm mồi cho mọi chim trời, và cho các thú vật trên mặt đất, mà không ai xua đuổi chúng.

27 ĐỨC CHÚA sẽ làm cho anh (em) bị ung nhọt Ai-cập, bị u bướu, ghẻ lở, ngứa ngáy, mà không thể chữa khỏi.28 ĐỨC CHÚA sẽ làm cho anh (em) bị điên khùng, mù loà, loạn trí.29 Anh (em) sẽ mò mẫm giữa trưa, như người mù mò mẫm trong bóng tối, và sẽ không thấy đường mà đi.

30 Anh (em) sẽ đính hôn với một phụ nữ, nhưng người khác sẽ cưỡng hiếp nàng; anh (em) sẽ xây nhà, nhưng không được ở, sẽ trồng vườn nho, nhưng không được hưởng trái đầu tiên.31 Bò của anh (em) sẽ bị hạ trước mắt anh (em), mà anh (em) không được ăn thịt; lừa của anh (em) sẽ bị cướp trước mặt anh (em) và sẽ không trở về với anh (em); chiên dê của anh (em) sẽ bị nộp cho quân thù, mà không ai cứu giúp anh (em).32 Con trai con gái của anh (em) sẽ bị nộp cho một dân khác; mắt anh (em) sẽ chứng kiến và suốt ngày mòn mỏi trông chờ chúng, nhưng anh (em) đành chịu bó tay.33 Hoa màu của đất đai anh (em) và tất cả công lao vất vả của anh (em), thì một dân anh (em) không biết sẽ được hưởng; mãi mãi, anh (em) sẽ chỉ là người bị áp bức, bị hành hạ.34 Anh (em) sẽ ra điên khùng vì cảnh tượng mắt anh (em) chứng kiến.35 ĐỨC CHÚA sẽ làm cho anh (em) bị ung độc không thể chữa lành ở đầu gối và ở đùi, từ bàn chân cho tới đỉnh đầu.

36 ĐỨC CHÚA sẽ bắt anh (em) và vua mà anh (em) tôn lên cai trị anh (em), đi đến với một dân tộc anh (em) và cha ông anh (em) không biết, tại đó anh (em) sẽ phụng thờ các thần khác, là gỗ, là đá.37 Anh (em) sẽ trở nên nỗi kinh hoàng, nên trò cười, nên đầu đề châm chọc cho mọi dân ở những nơi ĐỨC CHÚA sẽ dẫn anh (em) đến.

38 Hạt giống anh (em) mang ra đồng thì nhiều, nhưng chỉ thu hoạch được ít, vì châu chấu sẽ phá hết.39 Anh (em) sẽ trồng và chăm sóc vườn nho, nhưng rượu anh (em) sẽ không được uống và cả trái nho cũng chẳng được hái, vì sâu bọ sẽ ăn mất.40 Anh (em) sẽ có những cây ô-liu trên toàn lãnh thổ anh (em), nhưng không có dầu mà xức, vì trái ô-liu của anh (em) sẽ rụng.41 Anh (em) sẽ sinh con trai con gái, nhưng chúng sẽ không thuộc về anh (em), vì chúng sẽ bị đi đày.42 Mọi cây cối và hoa màu của đất đai anh (em) sẽ bị bọ dừa phá hoại.

43 Người ngoại kiều giữa anh (em) sẽ đi lên, lên mãi, vượt hẳn anh (em); còn anh (em) sẽ đi xuống, xuống mãi.44 Họ sẽ cho anh (em) vay mượn, còn anh (em) sẽ không có gì cho họ vay mượn. Họ sẽ đứng đầu, còn anh (em) sẽ đứng cuối.

45 Những lời nguyền rủa này sẽ đến với anh (em), theo sát và bao trùm anh (em), cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt, vì anh (em) không nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), không giữ các mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà Người truyền cho anh (em).

46 Những điều ấy sẽ nên dấu lạ điềm thiêng cho anh (em) và dòng dõi anh (em) đến muôn đời.

9. Chủ đề: Chúa Trời bạo ngược, bất nhân, tận diệt các tôn giáo khác, gây hận thù cho người.

Ma-thi-ơ 10 (Phúc âm Matthew):

-34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo.

-35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia;

-36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình. ...

- Luke 19:27 - Hãy mang những kẻ thù của ta ra đây, những người không muốn ta ngự trị trên chúng, hãy dẫn chúng lại đây, và giết chết trước mặt ta.

- Jeremiah: 19: 9 -“Và ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai, con gái của chúng nó, và chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau, người nọ ăn thịt người kia

- Phục Truyền luật lệ ký 12: 2-7 - Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ

- Phục Truyền luật lệ ký 13: 6-10 -

6 Khi anh em một mẹ với ngươi, hay là con trai, con gái ngươi, vợ yêu mến, hoặc bạn hữu thiết ngươi, giục ngươi cách mật nhiệm, mà rằng: Ta hãy đi hầu việc các thần khác, mà ngươi hay tổ phụ ngươi không biết,

7 tức là các thần của những dân tộc ở chung quanh, hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu nầy của đất cho đến đầu kia,

8 thì chớ chịu theo nó, chớ khứng nghe nó. Mắt ngươi đừng thương tiếc nó; chớ động lòng xót xa mà che chở cho nó.

9 Ngươi hẳn phải giết nó, tay mình phải tra vào mình nó trước hết đặng giết đi; rồi kế sau tay của cả dân sự. 10 Phải ném đá cho nó chết, vì nó tìm thế giục ngươi xa cách Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ.

- Phục Truyền luật lệ ký 20:10-18

-10 Khi ngươi đến gần một cái thành đặng hãm, trước phải giảng hòa cùng nó.

11 Nếu thành đó đáp hòa và mở cửa cho ngươi, thì toàn dân sự ở đó sẽ nạp thuế và phục dịch ngươi.

12 Ví bằng thành không khứng hòa, nhưng khai chiến cùng ngươi, bấy giờ ngươi sẽ vây nó.

13 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó nó vào tay ngươi, rồi ngươi giết hết thảy người nam bằng lưỡi gươm.

14 Song ngươi phải thâu cho mình những đàn bà, con trẻ, súc vật, và mọi vật chi ở trong thành, tức là mọi của cướp được. Ngươi sẽ ăn lấy của cướp của quân nghịch mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ban cho ngươi.

15 Ngươi phải đối đãi như vậy cùng các thành ở cách xa ngươi, không thuộc về những dân tộc nầy.

16 Nhưng trong các thành của những dân tộc nầy, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, thì chớ để sống một vật nào biết thở;

17 khá tận diệt dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-sít, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn.

10. Chủ đề: Chúa giết người

Tên đồ tể này mà sao tín đồ lại cho là nhân hậu, bác ái, yêu thương?

1• Hủy diệt gần hết loài người trong nước lũ (Genesis 6,7,8)

2• Hỗ trợ Abraham đánh tan nhiều đạo quân để cứu Lot (Genesis 14)

3• Hủy diệt Sodom và Gomorrah (Genesis 19:21)

4• Giết tất cả con đầu lòng của người Ai Cập (Exodus 12:29-30, Psalm 105:36), tàn sát toàn bộ đội quân của Pharaoh (Exodus , Psalm 106:11)

5• Giết 14.700 người vì họ than phiền rằng Chúa giết người (Dân số 16:49)

6• Hỗ trợ vua Ahab của Israel đánh trận chỉ với 7.000 quân (1 Các vua 20:13-21), và trận tiếp theo nữa giúp họ giết 100,000 người trong 1 ngày, chưa tính 27,000 người trốn thoát xong lại bị tường thành vùi lấp (1 Các vua 20:29), vua sau đó tha chết cho địch thủ thì bị Chúa cảnh cáo là đã tha cho người ta tức là trái ý Chúa (1 Các vua 20:35-43)

7• Khiến 2 con gấu xé xác 42 cậu bé chỉ vì chúng đã giễu cợt một ông hói (2 Các vua 2:23-24)

8• Ra lệnh cho Saul diệt chủng dân Amalekites (1 Samuel 15:2-3)

9• Giết 70.000 người Israel (2 Samuel 24:15, 1 Sử Biên 21:14) chỉ vì David nghe lời Satan mà cho tiến hành kiểm tra dân số. Đã đời rồi Chúa thấy hối tiếc vì giết quá nhiều, và David gào lên "lỗi tại tôi, sao lại trừng phạt người ta?"

10• Thiêu chết nhiều người vì họ than vãn (Dân số 11:1)

11• Giết 50.070 người vì họ ngó vào trong cái hòm bia của Chúa (1 Samuel 6:19)

12• Cùng với Satan giết con cái ông Job để xem ai thắng cá độ (Job 1:18-19)

13• Giết toàn bộ những người theo phe bên kia (Dân số 16:27-32)

14• Giết 250 người dâng hương (Dân số 16:35)

15• Elijah giết 450 người phe Baal (1 Các vua 18:22-40)

16• Giết 1 triệu người Ethiopian (2 Sử Biên 14:8-14)

17• Thảm sát dân Medianite (Dân số 31:1-35)

18• Con cái Chúa thảm sát một dân tộc hiền lành mà không bị phạt (Judges 18:27)

19• Con cái Levi thảm sát 3.000 người theo lời Chúa (Exodus 32:27-28)

20• David giết 200 anh chàng Philistine (1 Samuel 18:27)

21• Chúa giết 24.000 người Israel và Phinehas phải giết thêm 2 người nữa để Chúa nguôi giận (Dân số 25:1-11)

22• Dùng rắn độc giết nhiều người Israel vì họ than phiền (Dân số 21:6)

23• Dùng lửa thiêu chết 102 người lính khi họ thực thi nhiệm vụ vua giao phó và tỏ ra rất đàng hoàng lễ phép trước 1 vị ngôn sứ, nhưng vì ông ngôn sứ kia thích cho nên Chúa ra tay (2 Các vua 1:10-12)

24• Chúa khiến sư tử đến giết nhiều người vì họ không sợ Chúa (2 Các vua 17:25)

25• Thiên sứ của Chúa giết 185.000 quân trong 1 đêm (2 Các vua 19:34, Isaiah 37:36)

 

11. Chủ đề: Chúa hiếu sát, thù cá nhân, xúi giục loài người đánh nhau, chém giết, cướp bóc, hãm hiếp gái trinh!

Dân-số Ký 31: Dân Ma-đi-an bị thất trận

1 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:

2 Hãy báo thù dân Ma-đi-an cho dân Y-sơ-ra-ên; rồi ngươi sẽ được về cùng tổphụ.

3 Vậy, Môi-se truyền cho dân sự rằng: Trong các ngươi hãy sắm sửa binhkhí mà ra trận hãm đánh dân Ma-đi-an đặng báo thù dân đó cho Đức Giê-hô-va.

4 Về mỗi chi phái Y-sơ-ra-ên, các ngươi phải sai một ngàn lính ra trận.

5 Vậy, trong dân Y-sơ-ra-ên người ta cứ mỗi chi phái chọn một ngàn lính, làmười hai ngàn người sắm sửa binh khí đặng ra trận.

6 Môi-se sai mười hai ngànngười đó ra trận, tức là sai một ngàn người về mỗi chi phái, với Phi-nê-a, contrai của Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, đem đi theo mình những khí giới thánh cùng kèncó tiếng vang.

7 Vậy, chúng giao chiến cùng dân Ma-đi-an, y như Đức Giê-hô-va đãphán dặn Môi-se, và giết hết thảy nam đinh.

8 Trong các người bị giết chúng cũng giết năm vua Ma-đi-an, là: Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ, và Rê-ba; cũng lấy gươm giết Ba-la-am, con trai của Bê-ô.

9 Dân Y-sơ-ra-ên bắt đàn bà và con nít Ma-đi-an dẫn theo, cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ,

10 đốt hết những thành, nhà ở, và hương thôn chúng nó,

11 cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được, bất kỳ người hay vật.

12 Chúng dẫn những kẻ bị bắt và những của đoạt được đến cho Môi-se, cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và cho hội dân Y-sơ-ra-ên đương đóng trại tại đồng bằng Mô-áp, gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.

13 Bấygiờ, Môi-se, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và hết thảy hội trưởng đi ra đón rước chúng binh ngoài trại quân.

14 Môi-se nổi giận cùng các quân trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân đi đánh giặc nầy trở về.

15 Môi-se nói cùng họ rằng: Các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao?

16 Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên cúng thờ Phê-ô, và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va; và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ.

17 Vậy bây giờ, hãy giết hết thảy nam đinh trong bọn con trẻ, và giết người nữ nào đã kết bạn cùng một người nam; 18 nhưng hãy để sống cho các ngươi hết thảy con gái chưa hề kết bạn cùng người nam. (gái trinh)

19 Còn về phần các ngươi, hãy đóng trại ngoài trại quân trong bảy ngày. Ai có giết một người và có đụng đến một xác chết, thì ai đó cùng kẻ bị bắt, phải dọn cho mình được sạch ngày thứ ba và ngày thứ bảy.

20 Cũng phải làm cho sạch hết thảy áo xống, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê, và mọi đồ đạc bằng cây.

21 Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, nói cùng những lính đi trận về, mà rằng: Nầy là điều luật pháp dạy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se:

22 vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì,

23 tức là mọi vật đưa vào lửa được, thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó; nhưng người ta cũng phải dùngnước tẩy uế mà làm cho nó được sạch nữa. Còn mọi vật chi không đưa qua lửa được,thì phải ngâm nó trong nước.

24 Ngày thứ bảy các ngươi phải giặt áo xống mình,thì sẽ được sạch; đoạn mới được vào trại quân.

 

12. Chủ đề: Chúa thu thuế % trên đồ ăn cướp được. Chúa là tướng cướp!

Dân-số Ký 31: (tiếp theo)

25 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:

26 Ngươi, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và các quan trưởng của những tông tộc, hãydựng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được, nào người, nào vật,

27 rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng.

28 trong phần thuộc về quân binh đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừahay chiên, ngươi phải cứ thâu một phần trong năm trăm mà đóng thuế cho ĐứcGiê-hô-va,

29 Tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh và giao choÊ-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va.

30 Còn trong phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, hoặc người, hoặc bò, hoặclừa hay chiên, tức các súc vật, ngươi phải cứ mỗi năm chục mà để riêng ra một,và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va.

31 Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặnMôi-se.

32 Vả, của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được là sáu trăm bảy mươi lămngàn con chiên cái;

33 bảy mươi hai ngàn con bò,

34 sáu mươi mốt ngàn con lừa đực.

35 Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào, hết thảy được ba mươi hai ngàn người. (32.000)

36 Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận, là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái,

37 đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là sáu trăm bảy mươi lăm con;

38 ba mươi sáu ngàn con bò, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là bảy mươi hai con;

39 ba ngàn năm trăm con lừa đực, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-ra sáu mươi mốtcon;

40 mười sáu ngàn người, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là ba mươi hai người.(32)

41 Môi-se giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, của thuế làm lễ vật dâng cho ĐứcGiê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

42 Phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, tức là phân nửa mà Môi-se chia ravới phân nửa của quân binh đã đi trận, -

43 phân nửa nầy thuộc về hội chúng, số là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trămcon chiên cái,

44 ba mươi sáu ngàn con bò,

45 ba mươi ngàn năm trăm con lừa,

46 và mười sáu ngàn người.

47 Trong phân nửa nầy thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se cứ mỗi năm chục thì để riêng ra một, bất luận người hay vật, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình.

48 Những quan trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trămquân, đến gần Môi-se

49 mà rằng: Những kẻ tôi tớ ông đã dựng sổ chiến sĩ, là người ở dưới quyềnchúng tôi, và không thiếu một tên.

50 Mỗi người trong chúng tôi có đem đến đồ bằng vàng mình đã được, hoặc dâychuyền, hoặc vòng, hoặc cà rá, hoặc hoa tai, hoặc kiềng, làm lễ vật dâng cho ĐứcGiê-hô-va đặng chuộc tội cho mình trước mặt Ngài.

51 Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, bèn nhận lãnh vàng, và hết thảy đồ trangsức làm công kỹ.

52 Hết thảy vàng về lễ vật mà những quan tướng một ngàn quân và quan tướngmột trăm quân dâng cho Đức Giê-hô-va, cọng là mười sáu ngàn bảy trăm năm mươi siếc-lơ.

53 Vả, mỗi người trong quân binh đều có cướp lấy vật cho mình.

54 Vậy, Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, nhận lãnh vàng của quan tướng ngàn quân và trăm quân, rồi đem vào hội mạc làm kỷ niệm về dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Giê-hô-va.

 

Bài đọc thêm

13. Mười Nhận Xét Về Tín Đồ Ki-Tô Việt Nam

(phỏng theo những bài phân tích của tác giả Trần Chung Ngọc):

a. Hắn không bao giờ dám thảo luận về Thánh Kinh, luôn luôn chống đỡ bằng những luận điệu vu vơ như: "dốt nát không biết đọc Thánh Kinh"; "không biết nghĩa bóng trong Thánh Kinh"; "đã có sự giải thích rồi"; "làm sao hiểu được ý Chúa, ý Chúa không phải vậy" v..v…

b. Hắn nhét Thiên Chúa của hắn vào những khoảng trống càng ngày càng thu hẹp trong bộ kiến thức của nhân loại.

c. Hắn vẫn mang con đi "rửa tội" tuy rằng Giáo hoàng của hắn đã công nhận thuyết Tiến Hóa, bác bỏ huyền thoại về "tội tổ tông".

d. Hắn vẫn đi "xưng tội" với các "Cha cũng như Chúa", những người cũng phạm tội như hắn và nhiều khi còn phạm tội hơn hắn.

e. Hắn vẫn tin rằng một mẩu bánh bằng bột, có khi do tay của mấy ông linh mục loạn dâm làm ra, đích thực là thân thể thực sự của Chúa hắn.

f. Hắn vẫn tiếp tục khoa trương huênh hoang rằng "hội thánh công giáo vẫn luôn luôn thánh thiện, công giáo và tông truyền" bất kể là Giáo Hoàng của hắn đã xưng thú trước thế giới 7 núi tội ác của Giáo hội.

g. Thay vì thảo luận trên các chủ đề hắn thường theo sát sách lược của giáo hội, sử dụng hai vũ khí là vu khống, chụp mũ để gây thù hận.

h. Đối với hắn, mọi sự xảy ra trong đời hắn đều là ý Chúa cả, kể cả khi những bất hạnh xẩy ra mà hắn cho đó là ý Chúa với một mục đích nào đó mà hắn không thể nào hiểu nổi.

i. Hắn không bao giờ dùng đến đầu óc và khả năng suy tư của mình, và thuộc một đàn chiên nhỏ, trao phó mọi sự cho những người gọi là "mục tử" chăn dắt.

j. Hắn cho rằng bảo vệ Giáo hội của hắn là một nhiệm vụ cao quý cho nên hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích này.

15. Chúa Giê-su có hiếu với Mẹ không?

Đạo Công giáo có điều răn thứ 4 khuyên con chiên thảo kính với cha mẹ. Điều này được viết trong Cựu Ước khi chúa cha truyền cho Moses ở núi Sinai. Tuy nhiên, khi đọc Tân Ước, ta lại thấy điều ngược lại. Chính chúa Dê-xu đã CHỐI BỎ MẸ VÀ ANH CHỊ EM THẲNG THỪNG VÀ TÀN NHẪN. Đây có thể do mặc cảm con không cha của Dê-xu nên thiếu tôn trọng mẹ mình. Chứng minh ?

Mt 10: 37 -38: Từ bỏ mình để theo Dê-xu  37. "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Ta, thì không xứng với Ta. Ai yêu con trai con gái hơn Ta, thì không xứng với Ta. 38. Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không xứng với Ta. 39. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ tìm thấy được.

Lc 14: 26 -27: Vác thập giá mình mà đi theo Dê-xu:  25. Có rất đông người cùng đi đường với Dê-xu. Người quay lại bảo họ: 26. "Ai đến với Ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ Ta được. 27. Ai không vác thập giá mình mà đi theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta được.

Matthew 12:48-50 46. Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47. Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy." 48. Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?" 49. Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ ta, đây là anh em ta. 50. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha ta, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em ta, là mẹ ta."

Mark 3:31-35 31 Mẹ và anh em Dê-xu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. 32. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!" 33. Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?". 34. Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ ta, đây là anh em ta. 35. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em ta, là mẹ ta."

Luca 8:19-21 19 Mẹ và anh em Dê-xu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20. Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." 21. Người đáp lại: "Mẹ ta và anh em ta, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

Luca 11: 27-28 Có người nói với Giêsu “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”. Đây là một lời khen, lẽ ra Giêsu phải hân hoan đón nhận lời khen này, nhưng không Giêsu đã đáp lại ngay câu này như sau: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”, cố tính phớt lờ và coi thường mẹ mình do mặc cảm là con không cha.

John 2:1-5 Tiệc cưới Ca-na 1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Dê-xu. 2 Dê-xu và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Dê-xu nói với Người: "Họ hết rượu rồi”. 4. Dê-xu đáp: "Này bà kia (Woman), chuyện đó can gì đến bà và ta? Giờ của ta chưa đến." 5. Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." (Trong bản tiếng Anh thì dùng chữ “woman!” một cách khinh miệt).

John 19:26 27. Dê-xu thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! 27. Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình.

John 1:4 1. Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Dê-xu có tại đó. 2. Dê-xu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. 3. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Dê-xu nói với Ngài rằng: "Người ta không có rượu nữa." 4. Dê-xu đáp rằng: "Hỡi người đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến." Lại một lần nữa, Dê-xu lại dùng chữ "woman" một ncách khinh miệt để gọi mẹ mình.

Đấy, đạo hiếu của Ki-tô giáo do Chúa Cha Chúa Con mang lại cho dân Việt là như thế. 

_______________

16. Các “Thánh” Kitô Nhận Định Về Phụ Nữ Thế Nào?

THÁNH ANTHONY (1195-1231):

"Khi các ngươi thấy một người đàn bà, hãy coi như là các ngươi đối diện với, không phải là một con người mà chính là một con quỷ. Tiếng nói của người đàn bà là tiếng phun phì phì của con rắn." (When you see a woman, consider that you face not a human being, but the devil himself. The woman's voice is the hiss of the snake.)

THÁNH JOHN CHRYSOSTOM (347-407): "Trong những thú dữ, không có con nào gây hại như một người đàn bà" (Among savage beasts none is found so harmful as a woman). Trách cứ những người đàn ông đi chơi gái điếm, Thánh John Chrysostom còn phán: “Các người không chỉ để một gái điếm như là một gái điếm, mà các người còn làm cho nó thành một sát nhân Đàn bà, được tạo nên để sinh sản, vì các ngươi mà trở thành công cụ của sát nhân.” [vì gái điếm dùng các phương pháp ngừa thai]…(You not only let a harlot be a harlot, you made her into a murderess….Woman, made for reproduction, becomes, because of you, a tool of murderer.)

THÁNH CLEMENT Ở ALEXANDRIA (150-215): “Mọi phụ nữ đều nên cảm thấy mình nhục nhã vì nghĩ đến điều mình đã sinh ra là đàn bà” (Every woman should be filled with shame by the thought that she is a woman. [HE, 114]

THÁNH THOMAS AQUINAS (1225-1274): “Thiên Chúa đã phạm phải một sai lầm khi sáng tạo ra người đàn bà: không nên tạo ra cái gì thiếu sót hoặc hư hỏng [như đàn bà] khi sáng tạo ra những vật đầu tiên; do đó đàn bà không nên được tạo ra khi đó.” (God had made a mistake in creating woman: nothing (deficient) or defective should have been produced in the first establishment of things; so woman ought not to have been produced then.)

THÁNH PAUL, 1 TIM. 2:11-12: “Hãy để cho người đàn bà học sự phục tùng trong im lặng. Tôi không cho phép người đàn bà nào được giảng dạy hay được quyền hơn người đàn ông; họ phải giữ im lặng” (Let a woman learn in silence with all submissiveness. I permit no woman to teach or to have authority over men; she is to keep silent.)

THÁNH JEROME (342-420): “Về phần tôi, tôi nói rằng những người con gái đã trưởng thành không được tắm, vì họ sẽ cảm thấy xấu hổ nhìn thấy mình trần truồng.” (But for my part I say that mature girls must not bathe at all, because they ought to blush to see themselves naked.” [JD, 175]; “Đàn bà là cửa ngõ của quỷ, của đường ác, cái chích của con bọ cạp, nói tóm lại, là một vật nguy hiểm.” (Woman is the gate of the Devil, the way of evil, the sting of the scorpion, in a word, a dangerous thing.) [EB, 47]

THÁNH PAUL, 1 CORINTHIANS 11:3: “Nhưng tôi muốn các người hiểu rằng đấng Ki Tô là chủ nhân của mọi đàn ông, chủ nhân của mọi đàn bà là chồng họ, và chủ nhân của đấng Ki Tô là Thượng đế.” (But I want you to understand that the head of every man is Christ, the head of every woman is her husband, and the head of Christ is God.)

_______________

17. Chúa biết gì về vũ trụ mà ông tạo ra?

• Mặt trời thì chạy lên chạy xuống Ecclesiastes 1:5 NIV Bible (The sun rises and the sun sets, and hurries back to where it rises.) 

• Qủa đất được đặt trên cái móng cho không nhúc nhich Psalm 104:5 NIV Bible - (He set the earth on its foundations; it can never be moved.) 

• Quả đất có bốn góc Revelation 7:1 King James Bible -(And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. Isaiah 11:12 King James Bible - And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.)

• Qủa đất được đặt trên cái cột – khi “Gót Cha” giận hay bực mình “Gót Cha” lắc cái cột cho qủa đất rung chơi. Job 9:6 NIV Bible - (He shakes the earth from its place and makes its pillars tremble). 

_______________

18. Các giáo hoàng xét lại các niềm tin:

- Giáo Hoàng John Paul II định nghĩa lại về Thiên Đàng.

Chỉ một năm sau, tháng 7, 1999, trước những khám phá xác tín nhất của khoa vũ trụ học, và trước những hiểu biết của con người ngày nay về cấu trúc của trái đất, Giáo Hoàng đã bắt buộc phải tuyên bố: 

"thiên đường không phải là một nơi trừu tượng mà cũng chẳng phải là một nơi cụ thể ở trên các tầng mây” [Heaven is neither an abstraction nor a physical place in the clouds], và 

“Hỏa ngục không phải là sự trừng phạt áp đặt từ bên ngoài bởi Thượng đế, mà là trạng thái hậu quả của những thái độ và hành động mà con người đã làm trong đời này” [Hell is not a punishment imposed externally by God, but the condition resulting from attitudes and actions which people adopt in this life]

Đọc thêm: Vài Nét Về Sự Suy Thoái Của Ki-tô Giáo Ở Tây Phương (Trần Chung Ngọc)

- Giáo Hoàng John Paul II chấp nhận Thuyết Tiến Hóa

Giáo Hoàng John Paul II phát biểu năm 1996: Thân xác con người có thể không phải là sự sáng tạo tức thời của Thượng đế, mà là kết quả của một quá trình tiến hóa dần dần...[ human body may not have been the immediate creation of God, but is the product of a gradual process of evolution]

Những kiến thức mới nhất dẫn đến việc phải chấp nhận Thuyết Tiến Hóa hơn chỉ là một giả thuyết.["Fresh knowledge leads to recognition of the theory of evolution as more than just a hypothesis."]

- Giáo Hoàng Francis nghi ngờ về Thượng Đế.

Giáo Hoàng Francis đã nói về kinh nghiệm của ông trong những vấn đề khủng hoảng đức tin và nói về những "khoảnh khắc trống rỗng", đồng thời nhấn mạnh rằng ông là một "người tội lỗi""sai lầm" trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo của Đức. Khi được tờ báo Đức Die Zeit hỏi liệu ông đã từng nghi ngờ sự hiện hữu của Thợng Đế, vị Giáo Hoàng nói, "Tôi nghi ngờ, trong những khoảnh khắc trống rỗng."

[“Empty moments”: Pope Francis has questioned God’s existence, calls himself a “sinner” (Dịch: “Những khoảnh khắc trống rỗng”: Giáo hoàng Francis đã nghi ngờ về sự hiện hữu của Thượng Đế, tự coi mình là “người tội lỗi” Published time: 9 Mar, 2017 13:36 Edited time: 10 Mar, 2017 13:05]

Đọc thêm:

Nếu Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, thì tại sao Thiên Chúa lại nói như thế này? (Ri Nguyễn)

______________

Quí vị nào thấy còn thiếu, xin bổ túc.

 

 

► Các bài Bernard Chang:

 

Trang Tôn Giáo