●   Bản rời    

Giáo Hoàng Francis Thay Đổi “Kinh Lạy Cha” Để Con Chiên Khỏi Phỉ Báng Thiên Chúa

Giáo Hoàng Francis Thay Đổi “Kinh Lạy Cha”

Để Con Chiên Khỏi Phỉ Báng Thiên Chúa

Kevin Trần

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgTR/TranKevin_04.php

ngày 07-Jun-2019

Giáo hoàng Francis thay đổi (một câu trong) “Kinh Lạy Cha”:

Vị Chủ chăn Giáo hội Công giáo La Mã thay đổi câu kinh “đừng dẫn chúng con vào chước cám dỗ” sau khi nói rằng câu kinh như thế đã hàm ý rằng Chúa có thể dẫn con chiên đi lạc đường.

[Pope Francis changes Lord's Prayer: Head of Catholic church changes 'lead us not into temptation' line after saying it implies that God can lead followers astray].

Xin xem chi tiết ở link sau đây:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7109715/Pope-Francis-changes-Lords-Prayer-saying-implied-God-lead-astray.html

Giáo hoàng Francis (Hình của Getty Images, trích từ báo điện tử Daily Mail)

Nhận xét:

● Kinh Lạy Cha là một Kinh nguyện cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là Kinh quan trọng bậc nhất, được tín đồ kính cẩn đọc tụng trong hầu hết các Thánh lễ của Giáo hội Công giáo. Kinh nầy xác định cơ sở cho nền Thần học Cứu rỗi và Chiến lược Truyền đạo của Công giáo ở ba nội dung: (i) Tin rằng có sự hiện diện của một “Cha chúng con ở trên trời”.  (ii) Con chiên thì phải thần phục vị Cha đó, phải tin rằng “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, và (iii)  Tin và “cúi đầu vâng phục” như vậy thì sẽ được “chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ” (www.conggiao.org)

● Theo “Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo” (bản dịch của HĐGM Việt Nam) thì Kinh nầy rất thiêng liêng và là một Giáo điều vì do chính Chúa con (Giêsu) đích thân truyền dạy trong “Bài giảng trên núi (Bát Phúc)” theo Matthew 6:13, tóm lược toàn bộ Tin Mừng (Tertulliano). Theo thánh Thomas Aquino thì Kinh là “lời cầu nguyện tuyệt hảo” để hiệp thông được với Chúa Cha. Như vậy, Kinh Lạy Cha nầy đã được 266 Giáo hoàng xác tín, hàng triệu chức sắc nhà thờ, hướng dẫn hàng tỷ tín đồ đọc nguyện trong quá trình 2 nghìn năm hiện diện của Công giáo và những “đạo” biến thái của Thiên Chúa giáo. Trong tổng số nầy, có một bộ phận rất đông chức sắc và con chiên đã xử dụng bản Anh ngữ (mà phiên bản đầu tiên bằng tiếng Anh cổ, được phát hành từ năm 995) 

● Thế nhưng sau 16 năm nghiên cứu của một Hội đồng các học giả về Kinh Thánh, năm 2017 Giáo hoàng Francis đã phải đồng ý với các học giả rằng các bản dịch Anh ngữ (và các ngôn ngữ khác dựa vào bản tiếng Anh) vốn cũng được dịch từ tiếng Hy Lạp, có cái gì không ổn, có cái gì phỉ báng Thiên Chúa. Giáo hoàng nói phải dịch lại, hãy đổ trách nhiệm “dẫn chúng con vào chước cám dỗ” cho quỷ dữ Satan chứ sao lại đổ cho Chúa (Pope Francis has altered the Lord’s Prayer to shift responsibility to Satan). Tại vì khi cầu nguyện “đừng dẫn” tức là Chúa đã “từng dẫn” rồi nên mới cầu nguyện xin “đừng” Chúa ơi!

Người viết hoàn toàn đồng ý với Giáo hoàng Francis và xin khâm phục khả năng Anh ngữ của Ngài, hơn hẳn các vị tiền nhiệm. Nhưng từ đó, xin trân trọng hỏi Ngài ba câu:

◎- Thế ra từ hơn 1 nghìn năm qua (kể từ năm 995), cái phần Giáo hội vài tỷ tín đồ (xài phiên bản Anh ngữ) của Ngài ê a tin tưởng vào một lời nói láo, phỉ  báng Chúa Cha, thế mà không những các Giáo hoàng không nhận ra mà chính Thiên Chúa cũng chẳng “soi sáng” để sửa sai gì cả hay sao? Vậy thì những lời xưng tụng để mê hoặc như  “Thiên Chúa là Thần, vô hạn, vĩnh cửu và không thể thay đổi trong bản thể, trí tuệ, quyền lực, thánh thiện, công bằng, lòng tốt và sự thật”   ["God is a Spirit, infinite, eternal, and unchangeable in his being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth."] chẳng qua cũng chỉ là dụ ngôn lố bịch và khoác lác hay sao?

◎- Chúa Giêsu  nói tiếng Aramic, Kinh Tân Ước được các Tông đồ (vốn là dân lao động chân tay ít học) ghi lại lời của Chúa Giêsu bằng tiếng Hy Lạp cổ (Koine Greek), rồi liên tục bị dịch qua dịch lại, “hiệu đính” nhiều lần bằng nhiều “nguồn” khác nhau trong nhiêu thời kỳ … vậy thì lấy cái gì để bảo đảm đây là lời thật, nguyên bản, của Chúa Giêsu? Một cái lổi “to tổ bố” (phỉ báng Thiên Chúa) như câu dịch Anh ngữ (trong Kinh Lạy Cha) mà phải mất 995 năm mới phát hiện ra, thì lấy gì bảo đảm rằng hàng chục nghìn câu trong 2 bộ Kinh Cựu Ước và Tân Ước là đúng đắn đáng tin?   

◎- Một nền thần học dựa trên sự dối trá và lường gạt thì những khuyết tật của nó sẽ tự lộ diện ra và kích hoạt thành những hành động tội ác khủng khiếp. Chỉ tạm kể ba tội ác tiêu biểu và to lớn, sản phẩm trực tiếp của nền Thần học Công giáo trong thời cận/hiện đại:

(a) Hợp tác với Hitler trong kế hoạch diệt chủng dân Do Thái chỉ vì theo Kinh Tân Ước, kẻ bán Chúa Giêsu là Juda, vốn là dân Do Thái.

(b) Dẫn đường và làm tay sai cho các chế độ thực dân Âu châu trong cái gọi là “nhiệm vụ khai hóa’ (mission civilization) để tiêu diệt các nền văn hóa bản địa của các nước tại Nam Mỹ, Á châu và Phi châu.

(c) Bao che cho gần 5 nghìn linh mục phạm tội Ấu dâm trên 3 châu lục trong 4 thập kỷ.

Xin hỏi Giáo hoàng có tôn giáo nào mở miệng cứ  tự xưng là “Thánh” (Tòa Thánh, Thánh kinh, Thánh Cha, Thánh lễ, Thánh chiến, Thánh ca, Thánh địa, …) nhưng hành động lại độc ác tàn nhẫn như thế không?

Kevin Trần
6/2019

___________

Đọc thêm:

TIN KHÔNG NỔI ! Một phê bình Thiên Chúa Giáo Từ Góc Độ Phật Giáo

Trí Tánh Đỗ Hữu Tài dịch từ

Beyond Belief - A Buddhist Critique of Fundamentalist Christianity
của A.L. de Silva

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/BEYOND/BYDBLF06.php

(trích)

Việc thay đổi Kinh Lạy Cha

Giê-su đã truyền cho các tông đồ kinh Lạy Cha trước khi Ngài chết, và từ đó, hàng thế hệ tín đồ Thiên Chúa giáo đã thuộc lòng và đọc làu làu kinh nầy. Nhưng những ai đã từng thuộc kinh nầy từ 20 năm trước đây, nay lại phải học lại vì kinh Lạy Cha đã thay đổi. Chúng ta sẽ so sánh nguyên bản kinh Lạy Cha được tìm thấy trong tất cả Kinh Thánh 20 năm trước với kinh Lạy Cha bây giờ trong Phiên Bản chuẩn có sửa chữa của Kinh Thánh (The Revised Standard Version of the Bible), thì chúng ta sẽ thấy tín đồ Thiên Chúa giáo đã giả mạo lời dạy quan trọng nhất này của Giê-su.

Bản kinh King James

Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy. Xin Cha cho chúng con rày hàng ngày dùng đủ, và tha tội chúng con, như chúng con đã tha kẻ có tội chúng con, lại chớ để chúng con sa chước cám dỗ , đừng giao chúng con vào tay ma quỷ, vì vương quốc và quyền năng, và vinh quang của ngài. Amen.

Phiên bản Quốc tế Mới (The New International Version): 

Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con rày hàng ngày dùng đủ, và tha tội chúng con, như chúng con đã tha kẻ có tội chúng con, lại chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Amen. (Lk 11:2-5).

Xin để ý các câu này – “Cha chúng con ở trên trời”, “vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy”, “đừng giao chúng con vào tay ma quỷ, vì vương quốc và quyền năng, và vinh quang của ngài” – đã bị cắt bỏ khỏi Kinh Lạy Cha mới.

Chúng ta nên hỏi những người bạn Thiên Chúa giáo của chúng ta tại sao những câu này lại bị cắt bỏ ra khỏi giáo lý nổi tiếng và quan trọng nhất của Giê-su. Hãy hỏi họ phiên bản nào giữa hai phiên bản khác nhau nầy của Kinh Lạy Cha là lời của Chúa Trời không sai lầm, không thay đổi. Hãy hỏi họ ai đã có đủ tri thức và khôn ngoan để sửa sai Kinh Thánh như thế. Các bạn sẽ thấy họ rất khó trả lời các câu hỏi đó của bạn. Đang ở đây hay một mai đi nơi khác, độc giả nên đến các thư viện hay tiệm sách, tìm ra các phiên bản khác nhau của Kinh Thánh và so sánh chúng cẩn thận. Chúng ta sẽ thấy tận mắt các Kinh Thánh thì khác nhau dường nào do hậu quả của sự giả mạo.

(hết trích)

 

 

 

Trang Tôn Giáo
Đó đây


2019-10-16 - Việt Nam nêu quan ngại Trung Quốc vi phạm chủ quyền trước ASEAN - Việt Nam nhấn mạnh hành vi của Trung Quốc đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới hoà bình và an ninh ở khu vực, không tạo bối cảnh thuận lợi cho tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), trong khi tình hình hiện nay cho thấy tính cấp thiết của COC nhằm ngăn các vụ việc tương tự trong tương lai.

2019-10-16 - Xoay quanh chuyện LML chê lãnh đạo Bộ Quốc phòng (584) -

2019-10-16 - Rào cản của việc luận tội TT Trump đã bị gãy đổ - ...và hôm thứ ba, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, George Kent, đã làm chứng trong gần 10 giờ về tập phim mặc dù các luật sư của chính quyền Trump đã cố gắng chặn ông, theo một nguồn tin điều tra luận tội.

2019-10-15 - Tiến sĩ, ông lấy tư cách gì miệt thị chư tăng? - Trả lời phỏng vấn trên tintaynguyen.com của tác giả Hoài Thanh, trong bài Đi tu mà có 300 tỷ là không biện luận được, ông tiến sĩ Tôn giáo học Dương Ngọc Dũng không ngớt lời miệt thị chư Tăng, đây là hành động khiếm nhã, với cách trả lời thiếu chính kiến và đầy ác ý, có thể gây ảnh hưởng tín tâm của cộng đồng Phật tử sơ cơ

2019-10-15 - Đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam thăm EU và ký Hiệp định FPA - Trong chuyến thăm EU từ 14-19/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ ký Hiệp định giữa Việt Nam và EU về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU. Chuyến thăm cũng thể hiện tinh thần chủ động, có trách niệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy nỗ lực chung nhằm mang lại hòa bình cho khu vực và trên thế giới

2019-10-14 - Đề tài 32: Đề Nghị Nhớ Ơn Cha Đẻ Mạng Facebook thay vì Alexandre De Rhodes -

2019-10-13 - Rudy Giuliani bị điều tra về các liên kết đến việc triệu hồi Marie Yovanovitch, Đại sứ Hoa Kỳ ở Ukraine - CNN và Bloomberg đã báo cáo hôm thứ Năm rằng các công tố viên liên bang cũng đang kiểm tra các giao dịch tài chính của Giuliani với các cộng sự Igor Fruman và Lev Parnas, những người đã bị bắt hôm thứ Năm với cáo buộc họ đã bí mật chuyển tiền Nga cho các nhóm ủng hộ Trump và các ứng cử viên GOP khác.

2019-10-13 - Các điệp viên Nga mở Champagne ăn mừng sau khi Trump thắng cử 2016, nói rằng họ đã "Làm cho nước Mỹ vĩ đại" - Ủy Ban Tình Báo Thượng viện Mỹ (đảng đa sô, Cộng Hòa) vừa mới ra báo cáo chứng thực kết quả điều tra của ông Mueller, rằng "Cơ Quan Nghiên Cứu Mạng (Internet Research Agency) của Nga đã hoạt động để làm hại bà Clinton và giúp ông Trump lên làm tổng thống năm 2016". (theo huffpost, October 8, 2019)

2019-10-13 - Thi sĩ Du Tử Lê - Ai nhớ ngàn năm một ngón tay - Và thơ ông đã vui trở lại. Năm 2014, thi phẩm “Giỏ hoa thời mới lớn” của ông được xuất bản trong nước. Nó khởi đầu cho hàng loạt tác phẩm khác được ông dành riêng xuất bản tại quê nhà.

2019-10-12 - Ls Hoàng Duy Hùng: "Chính sách đa phương hóa chính trị của VN là đúng đắn!" -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2019-10-16 - Đọc những nội dung phản ứng ông Dương Ngọc Dũng miệt thị Tăng già Phật giáo - Trần Quang Diệu -

● 2019-10-16 - Tin ngắn khẩn gửi Thủ Tướng - về vụ Đà Nẵng có đề án đặt tên đường Alexandre De Rhodes - FB Lâm Phú Châu -

● 2019-10-10 - Như vậy là quá rõ, chữ Việt không do Đắc Lộ phát minh - Giác Hạnh -

● 2019-10-07 - Chữ Việt - Vai trò của Alexandre De Rhodes chỉ là công cụ, chứ chẳng có gì đáng tôn vinh - Huy Thái -

● 2019-10-07 - Nhờ những tài liệu của Sách Hiếm, chúng tôi thế hệ trẻ đủ tài liệu để tranh luận - Đức Nguyễn -

● 2019-10-06 - Óc châm biếm của dân Nữu Ước - Hình quảng cáo "luật sư khùng" trong các toa tàu điện ngầm ở New York - Mike Wilson -

● 2019-09-28 - Khi chống không nổi trước những Sự Thật bất khả phủ bác, thì phải công nhận, nhưng lại lươn lẹo - FB Dung Nguyen -

● 2019-09-26 - Con Giun Xéo Mãi Cũng Oằn ! - Mike Wilson -

● 2019-09-26 - Loạn Ngôn Trong Các Chức Vị Của Giáo Hội Ca-Tô La Mã - FB Lâm Phú Châu -

● 2019-09-14 - Trung Thu - Niềm vui vỡ òa từ chương trình tràn qua tâm mình : Ký Ức Vui Vẻ - Mùa 2 - Mike Wilson -

● 2019-09-14 - Cựu Thẩm Phán, nhà báo Lữ Giang-Tú Gàn đã an nghỉ trong Chúa - Diễn đàn thư tín -

● 2019-09-13 - Tin lề trái về LM Trần Đình Long - Tin Thêm 34 Việt Kiều Mỹ, Úc... Đòi Thưa Cha Long - Cộng Đồng FB -

● 2019-09-08 - Ý Kiến Khác Về Việc Cô Ni, Tăng Chú (Chú Tiểu) tới Nhà Thờ - Giác Hạnh -

● 2019-09-07 - Đề phòng kẻ gian lợi dụng tuyên truyền phản cảm làm nhục đạo Phật - FB Phú Lâm Châu -

● 2019-09-06 - Cảnh báo - Nhân vụ Giáo Điểm Tin Mừng Bị Dẹp - FB Lâm Châu -

● 2019-09-03 - Xem quân sử "Trừng trị bóng ma trên đỉnh Trường Sơn" - Việt Dân -

● 2019-08-31 - Cởi Áo Cà Sa Khoác Chiến Bào: Đại Đức => Đại Tá Đinh Thế Hinh - Thi Nguyen & Bạn -

● 2019-08-30 - Xem video clip "Bằng chứng về Siêu Điệp Viên Nguyễn Văn Thiệu của Cộng Sản - Cựu tổng thống VNCH" - Phạm Uyên Bác -

● 2019-08-29 - Người ta gọi người không theo chúa là bên Lương, vậy bên theo Chúa là ... - sylvia le -

● 2019-08-28 - Lời tâm sự của một người lương, em một người anh có vợ theo đạo Chúa - FB Mạnh Hoàng -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 >>>