●   Bản rời    

Giáo Hoàng Francis Thay Đổi “Kinh Lạy Cha” Để Con Chiên Khỏi Phỉ Báng Thiên Chúa

Giáo Hoàng Francis Thay Đổi “Kinh Lạy Cha”

Để Con Chiên Khỏi Phỉ Báng Thiên Chúa

Kevin Trần

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgTR/TranKevin_04.php

ngày 07-Jun-2019

Giáo hoàng Francis thay đổi (một câu trong) “Kinh Lạy Cha”:

Vị Chủ chăn Giáo hội Công giáo La Mã thay đổi câu kinh “đừng dẫn chúng con vào chước cám dỗ” sau khi nói rằng câu kinh như thế đã hàm ý rằng Chúa có thể dẫn con chiên đi lạc đường.

[Pope Francis changes Lord's Prayer: Head of Catholic church changes 'lead us not into temptation' line after saying it implies that God can lead followers astray].

Xin xem chi tiết ở link sau đây:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7109715/Pope-Francis-changes-Lords-Prayer-saying-implied-God-lead-astray.html

Giáo hoàng Francis (Hình của Getty Images, trích từ báo điện tử Daily Mail)

Nhận xét:

● Kinh Lạy Cha là một Kinh nguyện cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là Kinh quan trọng bậc nhất, được tín đồ kính cẩn đọc tụng trong hầu hết các Thánh lễ của Giáo hội Công giáo. Kinh nầy xác định cơ sở cho nền Thần học Cứu rỗi và Chiến lược Truyền đạo của Công giáo ở ba nội dung: (i) Tin rằng có sự hiện diện của một “Cha chúng con ở trên trời”.  (ii) Con chiên thì phải thần phục vị Cha đó, phải tin rằng “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, và (iii)  Tin và “cúi đầu vâng phục” như vậy thì sẽ được “chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ” (www.conggiao.org)

● Theo “Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo” (bản dịch của HĐGM Việt Nam) thì Kinh nầy rất thiêng liêng và là một Giáo điều vì do chính Chúa con (Giêsu) đích thân truyền dạy trong “Bài giảng trên núi (Bát Phúc)” theo Matthew 6:13, tóm lược toàn bộ Tin Mừng (Tertulliano). Theo thánh Thomas Aquino thì Kinh là “lời cầu nguyện tuyệt hảo” để hiệp thông được với Chúa Cha. Như vậy, Kinh Lạy Cha nầy đã được 266 Giáo hoàng xác tín, hàng triệu chức sắc nhà thờ, hướng dẫn hàng tỷ tín đồ đọc nguyện trong quá trình 2 nghìn năm hiện diện của Công giáo và những “đạo” biến thái của Thiên Chúa giáo. Trong tổng số nầy, có một bộ phận rất đông chức sắc và con chiên đã xử dụng bản Anh ngữ (mà phiên bản đầu tiên bằng tiếng Anh cổ, được phát hành từ năm 995) 

● Thế nhưng sau 16 năm nghiên cứu của một Hội đồng các học giả về Kinh Thánh, năm 2017 Giáo hoàng Francis đã phải đồng ý với các học giả rằng các bản dịch Anh ngữ (và các ngôn ngữ khác dựa vào bản tiếng Anh) vốn cũng được dịch từ tiếng Hy Lạp, có cái gì không ổn, có cái gì phỉ báng Thiên Chúa. Giáo hoàng nói phải dịch lại, hãy đổ trách nhiệm “dẫn chúng con vào chước cám dỗ” cho quỷ dữ Satan chứ sao lại đổ cho Chúa (Pope Francis has altered the Lord’s Prayer to shift responsibility to Satan). Tại vì khi cầu nguyện “đừng dẫn” tức là Chúa đã “từng dẫn” rồi nên mới cầu nguyện xin “đừng” Chúa ơi!

Người viết hoàn toàn đồng ý với Giáo hoàng Francis và xin khâm phục khả năng Anh ngữ của Ngài, hơn hẳn các vị tiền nhiệm. Nhưng từ đó, xin trân trọng hỏi Ngài ba câu:

◎- Thế ra từ hơn 1 nghìn năm qua (kể từ năm 995), cái phần Giáo hội vài tỷ tín đồ (xài phiên bản Anh ngữ) của Ngài ê a tin tưởng vào một lời nói láo, phỉ  báng Chúa Cha, thế mà không những các Giáo hoàng không nhận ra mà chính Thiên Chúa cũng chẳng “soi sáng” để sửa sai gì cả hay sao? Vậy thì những lời xưng tụng để mê hoặc như  “Thiên Chúa là Thần, vô hạn, vĩnh cửu và không thể thay đổi trong bản thể, trí tuệ, quyền lực, thánh thiện, công bằng, lòng tốt và sự thật”   ["God is a Spirit, infinite, eternal, and unchangeable in his being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth."] chẳng qua cũng chỉ là dụ ngôn lố bịch và khoác lác hay sao?

◎- Chúa Giêsu  nói tiếng Aramic, Kinh Tân Ước được các Tông đồ (vốn là dân lao động chân tay ít học) ghi lại lời của Chúa Giêsu bằng tiếng Hy Lạp cổ (Koine Greek), rồi liên tục bị dịch qua dịch lại, “hiệu đính” nhiều lần bằng nhiều “nguồn” khác nhau trong nhiêu thời kỳ … vậy thì lấy cái gì để bảo đảm đây là lời thật, nguyên bản, của Chúa Giêsu? Một cái lổi “to tổ bố” (phỉ báng Thiên Chúa) như câu dịch Anh ngữ (trong Kinh Lạy Cha) mà phải mất 995 năm mới phát hiện ra, thì lấy gì bảo đảm rằng hàng chục nghìn câu trong 2 bộ Kinh Cựu Ước và Tân Ước là đúng đắn đáng tin?   

◎- Một nền thần học dựa trên sự dối trá và lường gạt thì những khuyết tật của nó sẽ tự lộ diện ra và kích hoạt thành những hành động tội ác khủng khiếp. Chỉ tạm kể ba tội ác tiêu biểu và to lớn, sản phẩm trực tiếp của nền Thần học Công giáo trong thời cận/hiện đại:

(a) Hợp tác với Hitler trong kế hoạch diệt chủng dân Do Thái chỉ vì theo Kinh Tân Ước, kẻ bán Chúa Giêsu là Juda, vốn là dân Do Thái.

(b) Dẫn đường và làm tay sai cho các chế độ thực dân Âu châu trong cái gọi là “nhiệm vụ khai hóa’ (mission civilization) để tiêu diệt các nền văn hóa bản địa của các nước tại Nam Mỹ, Á châu và Phi châu.

(c) Bao che cho gần 5 nghìn linh mục phạm tội Ấu dâm trên 3 châu lục trong 4 thập kỷ.

Xin hỏi Giáo hoàng có tôn giáo nào mở miệng cứ  tự xưng là “Thánh” (Tòa Thánh, Thánh kinh, Thánh Cha, Thánh lễ, Thánh chiến, Thánh ca, Thánh địa, …) nhưng hành động lại độc ác tàn nhẫn như thế không?

Kevin Trần
6/2019

___________

Đọc thêm:

TIN KHÔNG NỔI ! Một phê bình Thiên Chúa Giáo Từ Góc Độ Phật Giáo

Trí Tánh Đỗ Hữu Tài dịch từ

Beyond Belief - A Buddhist Critique of Fundamentalist Christianity
của A.L. de Silva

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/BEYOND/BYDBLF06.php

(trích)

Việc thay đổi Kinh Lạy Cha

Giê-su đã truyền cho các tông đồ kinh Lạy Cha trước khi Ngài chết, và từ đó, hàng thế hệ tín đồ Thiên Chúa giáo đã thuộc lòng và đọc làu làu kinh nầy. Nhưng những ai đã từng thuộc kinh nầy từ 20 năm trước đây, nay lại phải học lại vì kinh Lạy Cha đã thay đổi. Chúng ta sẽ so sánh nguyên bản kinh Lạy Cha được tìm thấy trong tất cả Kinh Thánh 20 năm trước với kinh Lạy Cha bây giờ trong Phiên Bản chuẩn có sửa chữa của Kinh Thánh (The Revised Standard Version of the Bible), thì chúng ta sẽ thấy tín đồ Thiên Chúa giáo đã giả mạo lời dạy quan trọng nhất này của Giê-su.

Bản kinh King James

Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy. Xin Cha cho chúng con rày hàng ngày dùng đủ, và tha tội chúng con, như chúng con đã tha kẻ có tội chúng con, lại chớ để chúng con sa chước cám dỗ , đừng giao chúng con vào tay ma quỷ, vì vương quốc và quyền năng, và vinh quang của ngài. Amen.

Phiên bản Quốc tế Mới (The New International Version): 

Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con rày hàng ngày dùng đủ, và tha tội chúng con, như chúng con đã tha kẻ có tội chúng con, lại chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Amen. (Lk 11:2-5).

Xin để ý các câu này – “Cha chúng con ở trên trời”, “vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy”, “đừng giao chúng con vào tay ma quỷ, vì vương quốc và quyền năng, và vinh quang của ngài” – đã bị cắt bỏ khỏi Kinh Lạy Cha mới.

Chúng ta nên hỏi những người bạn Thiên Chúa giáo của chúng ta tại sao những câu này lại bị cắt bỏ ra khỏi giáo lý nổi tiếng và quan trọng nhất của Giê-su. Hãy hỏi họ phiên bản nào giữa hai phiên bản khác nhau nầy của Kinh Lạy Cha là lời của Chúa Trời không sai lầm, không thay đổi. Hãy hỏi họ ai đã có đủ tri thức và khôn ngoan để sửa sai Kinh Thánh như thế. Các bạn sẽ thấy họ rất khó trả lời các câu hỏi đó của bạn. Đang ở đây hay một mai đi nơi khác, độc giả nên đến các thư viện hay tiệm sách, tìm ra các phiên bản khác nhau của Kinh Thánh và so sánh chúng cẩn thận. Chúng ta sẽ thấy tận mắt các Kinh Thánh thì khác nhau dường nào do hậu quả của sự giả mạo.

(hết trích)

 

 

 

Trang Tôn Giáo
Đó đây


2019-06-15 - Mỹ sắp đi bước đầu tiên trong "Thoả thuận thế kỷ": Chưa triển khai đã thấy trước thất bại - Mỹ dự định tổ chức một cuộc hội thảo mang tên "Hòa bình đến thịnh vượng" vào ngày 25-26/6/2019 tại Manama, Thủ đô Bahrain với sự tham gia của các bộ trưởng tài chính, các doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới,

2019-06-15 - 3 yếu tố nào sẽ giúp báo chí chính thống đánh bại mạng xã hội? - Tin tức trên mạng xã hội như Facebook, Twitter có thể ào đến rất nhanh, nhưng cũng “thật giả khó lường”. Người xem không thể biết được đâu là tin thật, đâu là tin giả. Trên Facebook từng lan truyền những mẩu tin sai sự thực như thời tiết xấu đã khiến máy bay rơi ở Nội Bài, dàn siêu xe gắn biển xanh ở Cần Thơ (thực chất là xe mô hình)...

2019-06-15 - Mỹ và Iran lo sợ bị cuốn vào cuộc chiến tranh mới “hao người tốn của“? - Chỉ vài giờ sau vụ tấn công nhằm vào 2 tàu chở dầu, 1 của Na Uy và 1 của Nhật Bản trên vịnh Oman, chính quyền Mỹ đã “chỉ đích danh” Iran phải chịu trách nhiệm Tuy nhiên cho tới tận thời điểm này, chính quyền Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về những biện pháp đáp trả. Điều này cho thấy phần nào sự kiềm chế của Mỹ,

2019-06-15 - Khó khăn của Trump khi đối đầu Iran - Chính quyền Trump không thống nhất được chiến lược đối phó Iran và họ không thể đối thoại với Iran giống như với Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13/6 cáo buộc Iran đứng sau cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman, khiến Tổng thống Trump phải đối mặt với lựa chọn mà ông đã tránh: có nên biến những lời đe dọa khiến Tehran

2019-06-15 - Thuyền trưởng tàu Philippines bị đâm chìm: "Không có tàu Việt Nam, chúng tôi đã chết" - Bị tàu Trung Quốc đâm chìm, các thuyền viên Philippines lênh đênh trên biển suốt 6 giờ trước khi một tàu cá Việt Nam giải cứu. Junel Insigne, thuyền trưởng tàu cá Philippines nói rằng sau cú va chạm, "Họ chạy vòng quanh tàu của chúng tôi rồi quay lại, bật đèn lên. Khi thấy tàu của chúng tôi đang chìm, họ tắt đèn rồi bỏ đi",

2019-06-15 - Ngạt thở với rừng chung cư ở Hà Nội - Tại Hà Nội, không khó để điểm danh những tuyến đường với không gian đang bị bóp nghẹt bởi những tòa chung cư cao tầng mọc san sát nhau. Ví dụ đường Lê Văn Lương chỉ dài 2 km

2019-06-14 - Vợ chồng Trương Duy Nhất, Nguyễn Bá Thanh và Vũ “nhôm”! (Phần 1) - Năm 1997, Nguyễn Bá Thanh bắt đầu làm chủ tịch UBND TP, thì Trương Duy Nhất cùng Vũ “nhôm” và một số nhà báo cũng về phụng sự anh Bá một cách trung thành. Nhờ vậy mà cái tên Bá Thanh

2019-06-14 - Trận Không Chiến Bảo Vệ Cầu Hàm Rồng Lịch Sử - MiG 17 Bắc Việt Đả Bại Thần Sấm Mỹ -

2019-06-14 - TƯỚNG HOÀNG ĐAN – Vị Tướng Tài Năng, 3 Lần Xung Trận Cứu Viện Khiến Địch Tháo Lui Không Kịp -

2019-06-14 - TT Trump bị công kích vì tuyên bố ông muốn được Nga giúp đỡ vận động tranh cử như lần trước - và sẽ không nhất thiết phải cho F.B.I. biết. Câu nói đã thu hút lưỡng đảng lên án, thúc đẩy cần có luật đòi hỏi các ứng cử viên báo cáo cho chính quyền sự giúp đỡ như thế, và thúc đẩy đảng Dân chủ tìm cách luận tội ông▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2019-06-15 - Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc trong pháp môn Tịnh Độ KHÁC Thượng Đế /Thiên Đàng - Trần Quang Diệu -

● 2019-06-15 - Thiên Chúa, khái niệm ấu trĩ, KHÔNG CÓ CHỖ ĐỨNG trong đạo phật - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2019-06-15 - Thời đó tao còn "trẻ người non dạ" nên đứng về phe Quốc Gia. Điều nầy đã làm tao ân hận một đờ - Hồng Phạm -

● 2019-06-14 - Bài hát lan truyền chóng mặt: TỰ THẦN NÀNG HÃY CỨU ĐỘ NÀNG - FB Thi Nguyen -

● 2019-06-06 - Trước đây chúng tôi là con cháu Chúa ( đạo gốc Bùi Chu ) - Daoquan GiaoHoan -

● 2019-06-05 - Làm sao phân biệt HÀNG THẬT, HÀNG GIẢ? - FB Nguyễn Khoe -

● 2019-06-02 - Lời tri ân của thân hữu Hiệp Nguyễn - FB Hậu Duệ GS Trần Chung Ngọc -

● 2019-05-31 - Đây là gót chân tử huyệt, Achilles heel, của hệ thống pháp trị của Mỹ - Diễn Đàn Thư Tín -

● 2019-05-30 - Tại sao người ta vẫn ủng hộ Trump? - Mike Wilson -

● 2019-05-29 - Ai dè con chiên sủa các Thầy chùa - Thì ra bức tranh "Đồng Hành" có sức mạnh rất lớn - Giác Hạnh -

● 2019-05-17 - Đôi điều Cùng Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu (BPĐVA) - Định Nguyên -

● 2019-05-17 - Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà không phải là một bài thơ dùng theo kiểu vong quốc chia rẻ dân tộc của đài SBT - Giác Hạnh, Trần Quang Diệu -

● 2019-05-15 - Nhờ người này mà cả thế giới biết ... thế nào là Việt Nam ! - Việt Dân -

● 2019-05-15 - ... là cái chiên gì mà đòi trao giải Tự Do Tôn Giáo? - Giác Hạnh -

● 2019-05-15 - Thầy Quảng Độ giờ là một kỷ niệm - Bảo Vệ tổ quốc và Phật giáo không bị hoại diệt bởi ngoại - Giác Hạnh -

● 2019-05-11 - SBTN truyền thông thổ tả - Bảo sao ngày xưa "họ sẵn sàng đăng ký dưới lá cờ của giặc Pháp" - Trần Quang Diệu -

● 2019-05-11 - Chùa Tam Chúc (mới xây xong) hay còn gọi là Thủy Đình - đón xem trực tiếp truyền hình - Thư Viện Hoa Sen -

● 2019-05-11 - Đài SBTN - Sủa Bậy Thâm Niên - Du Vo -

● 2019-05-11 - Đài SBTN lại nói ngược về nguồn tin Linh Mục Paul Nguyễn Xuân Tính ở Hà Tĩnh bị đánh đập - Ph Thinh Duy -

● 2019-05-09 - Alexandre De Rhodes là tên giặc gián điệp VÔ văn hóa - FB Lâm Phú Châu -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 >>>