●   Bản rời    

Giáo Hoàng Francis Thay Đổi “Kinh Lạy Cha” Để Con Chiên Khỏi Phỉ Báng Thiên Chúa

Giáo Hoàng Francis Thay Đổi “Kinh Lạy Cha”

Để Con Chiên Khỏi Phỉ Báng Thiên Chúa

Kevin Trần

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgTR/TranKevin_04.php

ngày 07-Jun-2019

Giáo hoàng Francis thay đổi (một câu trong) “Kinh Lạy Cha”:

Vị Chủ chăn Giáo hội Công giáo La Mã thay đổi câu kinh “đừng dẫn chúng con vào chước cám dỗ” sau khi nói rằng câu kinh như thế đã hàm ý rằng Chúa có thể dẫn con chiên đi lạc đường.

[Pope Francis changes Lord's Prayer: Head of Catholic church changes 'lead us not into temptation' line after saying it implies that God can lead followers astray].

Xin xem chi tiết ở link sau đây:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7109715/Pope-Francis-changes-Lords-Prayer-saying-implied-God-lead-astray.html

Giáo hoàng Francis (Hình của Getty Images, trích từ báo điện tử Daily Mail)

Nhận xét:

● Kinh Lạy Cha là một Kinh nguyện cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là Kinh quan trọng bậc nhất, được tín đồ kính cẩn đọc tụng trong hầu hết các Thánh lễ của Giáo hội Công giáo. Kinh nầy xác định cơ sở cho nền Thần học Cứu rỗi và Chiến lược Truyền đạo của Công giáo ở ba nội dung: (i) Tin rằng có sự hiện diện của một “Cha chúng con ở trên trời”.  (ii) Con chiên thì phải thần phục vị Cha đó, phải tin rằng “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, và (iii)  Tin và “cúi đầu vâng phục” như vậy thì sẽ được “chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ” (www.conggiao.org)

● Theo “Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo” (bản dịch của HĐGM Việt Nam) thì Kinh nầy rất thiêng liêng và là một Giáo điều vì do chính Chúa con (Giêsu) đích thân truyền dạy trong “Bài giảng trên núi (Bát Phúc)” theo Matthew 6:13, tóm lược toàn bộ Tin Mừng (Tertulliano). Theo thánh Thomas Aquino thì Kinh là “lời cầu nguyện tuyệt hảo” để hiệp thông được với Chúa Cha. Như vậy, Kinh Lạy Cha nầy đã được 266 Giáo hoàng xác tín, hàng triệu chức sắc nhà thờ, hướng dẫn hàng tỷ tín đồ đọc nguyện trong quá trình 2 nghìn năm hiện diện của Công giáo và những “đạo” biến thái của Thiên Chúa giáo. Trong tổng số nầy, có một bộ phận rất đông chức sắc và con chiên đã xử dụng bản Anh ngữ (mà phiên bản đầu tiên bằng tiếng Anh cổ, được phát hành từ năm 995) 

● Thế nhưng sau 16 năm nghiên cứu của một Hội đồng các học giả về Kinh Thánh, năm 2017 Giáo hoàng Francis đã phải đồng ý với các học giả rằng các bản dịch Anh ngữ (và các ngôn ngữ khác dựa vào bản tiếng Anh) vốn cũng được dịch từ tiếng Hy Lạp, có cái gì không ổn, có cái gì phỉ báng Thiên Chúa. Giáo hoàng nói phải dịch lại, hãy đổ trách nhiệm “dẫn chúng con vào chước cám dỗ” cho quỷ dữ Satan chứ sao lại đổ cho Chúa (Pope Francis has altered the Lord’s Prayer to shift responsibility to Satan). Tại vì khi cầu nguyện “đừng dẫn” tức là Chúa đã “từng dẫn” rồi nên mới cầu nguyện xin “đừng” Chúa ơi!

Người viết hoàn toàn đồng ý với Giáo hoàng Francis và xin khâm phục khả năng Anh ngữ của Ngài, hơn hẳn các vị tiền nhiệm. Nhưng từ đó, xin trân trọng hỏi Ngài ba câu:

◎- Thế ra từ hơn 1 nghìn năm qua (kể từ năm 995), cái phần Giáo hội vài tỷ tín đồ (xài phiên bản Anh ngữ) của Ngài ê a tin tưởng vào một lời nói láo, phỉ  báng Chúa Cha, thế mà không những các Giáo hoàng không nhận ra mà chính Thiên Chúa cũng chẳng “soi sáng” để sửa sai gì cả hay sao? Vậy thì những lời xưng tụng để mê hoặc như  “Thiên Chúa là Thần, vô hạn, vĩnh cửu và không thể thay đổi trong bản thể, trí tuệ, quyền lực, thánh thiện, công bằng, lòng tốt và sự thật”   ["God is a Spirit, infinite, eternal, and unchangeable in his being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth."] chẳng qua cũng chỉ là dụ ngôn lố bịch và khoác lác hay sao?

◎- Chúa Giêsu  nói tiếng Aramic, Kinh Tân Ước được các Tông đồ (vốn là dân lao động chân tay ít học) ghi lại lời của Chúa Giêsu bằng tiếng Hy Lạp cổ (Koine Greek), rồi liên tục bị dịch qua dịch lại, “hiệu đính” nhiều lần bằng nhiều “nguồn” khác nhau trong nhiêu thời kỳ … vậy thì lấy cái gì để bảo đảm đây là lời thật, nguyên bản, của Chúa Giêsu? Một cái lổi “to tổ bố” (phỉ báng Thiên Chúa) như câu dịch Anh ngữ (trong Kinh Lạy Cha) mà phải mất 995 năm mới phát hiện ra, thì lấy gì bảo đảm rằng hàng chục nghìn câu trong 2 bộ Kinh Cựu Ước và Tân Ước là đúng đắn đáng tin?   

◎- Một nền thần học dựa trên sự dối trá và lường gạt thì những khuyết tật của nó sẽ tự lộ diện ra và kích hoạt thành những hành động tội ác khủng khiếp. Chỉ tạm kể ba tội ác tiêu biểu và to lớn, sản phẩm trực tiếp của nền Thần học Công giáo trong thời cận/hiện đại:

(a) Hợp tác với Hitler trong kế hoạch diệt chủng dân Do Thái chỉ vì theo Kinh Tân Ước, kẻ bán Chúa Giêsu là Juda, vốn là dân Do Thái.

(b) Dẫn đường và làm tay sai cho các chế độ thực dân Âu châu trong cái gọi là “nhiệm vụ khai hóa’ (mission civilization) để tiêu diệt các nền văn hóa bản địa của các nước tại Nam Mỹ, Á châu và Phi châu.

(c) Bao che cho gần 5 nghìn linh mục phạm tội Ấu dâm trên 3 châu lục trong 4 thập kỷ.

Xin hỏi Giáo hoàng có tôn giáo nào mở miệng cứ  tự xưng là “Thánh” (Tòa Thánh, Thánh kinh, Thánh Cha, Thánh lễ, Thánh chiến, Thánh ca, Thánh địa, …) nhưng hành động lại độc ác tàn nhẫn như thế không?

Kevin Trần
6/2019

___________

Đọc thêm:

TIN KHÔNG NỔI ! Một phê bình Thiên Chúa Giáo Từ Góc Độ Phật Giáo

Trí Tánh Đỗ Hữu Tài dịch từ

Beyond Belief - A Buddhist Critique of Fundamentalist Christianity
của A.L. de Silva

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/BEYOND/BYDBLF06.php

(trích)

Việc thay đổi Kinh Lạy Cha

Giê-su đã truyền cho các tông đồ kinh Lạy Cha trước khi Ngài chết, và từ đó, hàng thế hệ tín đồ Thiên Chúa giáo đã thuộc lòng và đọc làu làu kinh nầy. Nhưng những ai đã từng thuộc kinh nầy từ 20 năm trước đây, nay lại phải học lại vì kinh Lạy Cha đã thay đổi. Chúng ta sẽ so sánh nguyên bản kinh Lạy Cha được tìm thấy trong tất cả Kinh Thánh 20 năm trước với kinh Lạy Cha bây giờ trong Phiên Bản chuẩn có sửa chữa của Kinh Thánh (The Revised Standard Version of the Bible), thì chúng ta sẽ thấy tín đồ Thiên Chúa giáo đã giả mạo lời dạy quan trọng nhất này của Giê-su.

Bản kinh King James

Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy. Xin Cha cho chúng con rày hàng ngày dùng đủ, và tha tội chúng con, như chúng con đã tha kẻ có tội chúng con, lại chớ để chúng con sa chước cám dỗ , đừng giao chúng con vào tay ma quỷ, vì vương quốc và quyền năng, và vinh quang của ngài. Amen.

Phiên bản Quốc tế Mới (The New International Version): 

Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con rày hàng ngày dùng đủ, và tha tội chúng con, như chúng con đã tha kẻ có tội chúng con, lại chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Amen. (Lk 11:2-5).

Xin để ý các câu này – “Cha chúng con ở trên trời”, “vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy”, “đừng giao chúng con vào tay ma quỷ, vì vương quốc và quyền năng, và vinh quang của ngài” – đã bị cắt bỏ khỏi Kinh Lạy Cha mới.

Chúng ta nên hỏi những người bạn Thiên Chúa giáo của chúng ta tại sao những câu này lại bị cắt bỏ ra khỏi giáo lý nổi tiếng và quan trọng nhất của Giê-su. Hãy hỏi họ phiên bản nào giữa hai phiên bản khác nhau nầy của Kinh Lạy Cha là lời của Chúa Trời không sai lầm, không thay đổi. Hãy hỏi họ ai đã có đủ tri thức và khôn ngoan để sửa sai Kinh Thánh như thế. Các bạn sẽ thấy họ rất khó trả lời các câu hỏi đó của bạn. Đang ở đây hay một mai đi nơi khác, độc giả nên đến các thư viện hay tiệm sách, tìm ra các phiên bản khác nhau của Kinh Thánh và so sánh chúng cẩn thận. Chúng ta sẽ thấy tận mắt các Kinh Thánh thì khác nhau dường nào do hậu quả của sự giả mạo.

(hết trích)

 

 

 

Trang Tôn Giáo
Đó đây


2020-02-03 - TNS Elizabeth Warren hỏi móc Chánh Án Tòa Tối Cao John Roberts - "sự kiện mà Ông Chánh Án ngồi xử phiên tòa truất phế TT, đã không cho phép gọi nhân chứng và xem xét chứng cớ, liệu có góp phần làm mất chính nghĩa của Ông Chánh Án, Tòa Tối Cao, và Hiến pháp?"

2020-01-30 - Các luật sư mâu thuẫn nhau khi họ kết luận lần thứ nhất về việc luận tội Tổng Thống - Nhưng hôm thứ Hai, luật sư của Trump, Robert Ray, người đang làm việc với Cipollone trong cuộc bảo vệ của tổng thống, đã nói một điều rất khác khi nói về Thượng viện

2020-01-23 - CEO trở về từ Thung lũng Silicon: Kỹ sư Việt Nam và Mỹ không khác biệt về chuyên môn - Câu chuyện của Người Đồng Hành với Tiến sĩ Đại học Johns Hopkins Thông Đỗ bắt đầu từ Arimo - công ty làm nên tên tuổi của anh, Palexy - startup do anh đồng sáng lập và hiện là CEO đến triết lý tuyển dụng nhân tài và quan điểm về chảy máu chất xám dưới góc nhìn của một người từng khởi nghiệp tại Mỹ.

2020-01-15 - Ngăn chặn hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc - Thời gian qua, tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình..., một số vị linh mục đội lốt tôn giáo đã có những việc làm trái pháp luật, đi ngược lại truyền thống "kính Chúa yêu nước" của cộng đồng Thiên chúa giáo Việt Nam

2020-01-15 - Sự thật về đất quốc phòng tại Đồng Tâm qua chính lời người dân Đồng Tâm -

2020-01-15 - Bộ Công an: Bố con, anh em ông Kình nhận tiền từ phần tử chống đối - Trung Tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, số tiền thu được của “tổ đồng thuận” phần lớn chia cho gia đình Lê Đình Kình. Cảnh sát còn thu giữ tài liệu ghi chép thu chi

2020-01-14 - Thích Nhất Hạnh: Người đánh khẽ tiếng chuông tỉnh thức cho thế giới - Văn hóa Việt chỉ du nhập và tiếp thu những sản phẩm tư tưởng từ Tây phương - chứ chưa hề có nhân vật nào có khả năng khai mở một dòng tri thức từ Việt Nam để đem gieo giống tư duy ra nước ngoài. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có lẽ là người đầu tiên và duy nhất đã làm được chuyện này.

2020-01-14 - Nhóm gây rối ở Đồng Tâm thừa nhận là tội phạm có tổ chức - Nhóm này không ngần ngại tuyên bố sẽ giết người, đồng thời chuẩn bị các loại hung khí, vũ khí, vật liệu nổ để cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ

2020-01-14 - Vụ Đồng Tâm: Lời khai của Lê Đình Công - Lê Đình Công, con trai ông Lê Đình Kình (ở Đồng Tâm, Mỹ Đức - Hà Nội) khai, đã đưa tiền cho Nguyễn Quốc Tiến để mua lựu đạn. Ngoài ra, Công cùng một số người khác còn chuẩn bị bom xăng

2020-01-13 - Nhận diện sự thật ở Đồng Tâm - Khi sự việc ở Đồng Tâm xảy ra, một số người đặt viết bài trên mạng xã hội với nội dung: tại sao chính quyền đã không chọn giải pháp đối thoại, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của dân mà lại đi "đối đầu", rồi từ đó chỉ trích cách hành xử của chính quyền và các lực lượng chức năng. Đó là những luận điệu suy diễn, lập lờ đánh lận con đen,▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2020-01-24 - Những người bất mãn chống đối (dissidents) chế độ VN - Việt Dân -

● 2020-01-15 - Nhân đọc "Ngăn chặn hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo,..." - Võ Du -

● 2020-01-15 - Nhắc nhở các bên ngoài cuộc như Tăng Đoàn GHPGVNTN không nên ăn theo - Diễn Đàn -

● 2020-01-12 - Vụ ĐỒNG TÂM - Người Dân Nên Tin Ai ? - FB Lâm Trương -

● 2020-01-08 - Nhóm vinh danh Alexandre De Rhodes ghi thêm 1 giáo sĩ - Nên thay đổi nữa - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-01-05 - Xin GS Nguyễn Đăng Hưng đừng đánh tráo khái niệm, đem câu này kết vào câu kia - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-01-03 - Phản biện một cách khoa học sao gọi là "hận thù tôn giáo"? - Ai "hận thù tôn giáo"? - Huy Thái/ Trần Quang Diệu -

● 2020-01-03 - Hãy Phân Biệt rạch Ròi giữa TIẾNG VIỆT và CHỮ VIỆT - Đinh Cường -

● 2020-01-03 - Tòa án Nhân dân tỉnh Bolsa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Ngạn - Cấm cười. - Giác Hạnh & Diễn Đàn -

● 2020-01-02 - Bài Học cho đám chiên mù Á châu của đạo Ca-tô La Mã - Võ Du -

● 2019-12-28 - Lùi 1 bước, tiến 2, 3 bước là thế này đây. - FB Lâm Phú Châu -

● 2019-12-27 - TT Trump "trảm" hơn 80 điều luật quan trọng: Dân Mỹ tức giận, thiên nhiên "bật khóc" - Tất Đạt/Trí thức trẻ -

● 2019-12-27 - Họa sĩ trường phái UPSIDEDOWNISM được giải nhất ở cuộc thi Hội Họa Quốc Tế ở San Francisco - Đại Giang -

● 2019-12-24 - VÌ SAO TÔI BIẾT TÊN SÁCH HIẾM ? - FB Anh-Tuan Lê -

● 2019-12-23 - Lời Chúc Mùa Đông - FB Trang sachhiem thật -

● 2019-12-21 - Tư tưởng của Karl Marx vẫn có ảnh hưởng trong giới trí thức và vẫn được dạy trong những đại học Âu Mỹ. - Wissai -

● 2019-12-18 - Cuộc nội chiến không nổ súng - Hàng trăm cuộc biểu tình đã diễn ra khắp nước Mỹ - Yahoo News -

● 2019-12-18 - Nhờ luật thuế năm 2018 của Trump, 91 công ty có lợi nhuận (danh sách Fortune 500) đã trả 0 tiền thuế - Mike Wilson -

● 2019-12-14 - Thấm thía câu hát của Trịnh Công Sơn "gia tài của mẹ một bọn lai căng, gia tài của mẹ một lũ bội tình" - Quy Nguyen/ Youtube -

● 2019-12-13 - Có bao giờ ông Thiệu, ông Kỳ, ông Hương phát biểu rằng miền Nam sụp đổ là vì sư Trí Quang ? - Huy Thái -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 >>>