●   Bản rời    

Linh Mục Đắc Lộ - (Ông Nguyễn Đình Đầu)

LINH MỤC ĐẮC LỘ

Bài của ông NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU

nguồn tạp chí "Công Giáo và Dân Tộc"

06 tháng 3, 2009

Tài liệu để dẫn cho bài "BIỆN CHÍNH VỚI ÔNG NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU" của tác giả Bùi Kha đăng trong sachhiem.net
(http://sachhiem.net/BUIKHA/BuiKha2.php). Bấm vào hình để thấy chữ to hơn.