●   Bản rời    

Về hướng đi ngoại giao của nhà nước với Vatican - Gửi các bạn thiện chí

Lý Thái Xuân, 22 Aug 2023 4:20pm

Thưa quí bạn,

Nghe nhiều ý kiến, và xúc cảm của dân chúng về hướng đi ngoại giao của nhà nước với Vatican - người dân xôn xao chưa yên tâm vì chưa nghe nhà nước giải thích.

Mặc dù chúng tôi 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐞̂ 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 đ𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜, nhưng những lời giải thích của các anh em có thiện chí 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐩𝐡𝐮̣𝐜.

Thí dụ:

1.) 𝑵𝒐́𝒊 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝑽𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏, 𝒏𝒆̂𝒏 𝒌𝒉𝒊 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́, 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑽𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂𝒏

- T𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 Quốc tế công nhận thì ta lại phải chơi với Vatican? Ngày xưa, lúc VNCH được “quốc tế “ công nhận, tại sao ta vẫn không công nhận VNCH?
Quốc tế có bị nạn kiêu dân Rô ma giáo như chúng ta hay không?
Quốc tế có mang nặng một nỗi nhục mất nước vì bàn tay của Vatican trong gần thế kỷ không?
Quốc tế có những vết thương loang lỗ khắp nơi do chiến tranh liên miên trong thế kỷ qua với sự tiếp tay của Vatican không?
Quốc tế có một truyền thống văn hóa theo Á Đông như chúng ta hay không? Quốc tế có nền văn hóa riêng đang bị xâm lấn hay không?
Quốc tế có dân Rô ma giáo ở trong nước làm nội gián cho nước ngoài như chúng ta hay không?

2.) 𝑵𝒐́𝒊 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒎𝒐̣𝒊 𝒕𝒐̣̂𝒊 𝒂́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝑽𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂𝒏 𝒐̛̉ 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 đ𝒆̂̀𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒒𝒖𝒂́ 𝒌𝒉𝒖̛́ 𝒙𝒂 𝒙𝒖̛𝒂.

- 𝐍𝐨́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐢̣𝐭 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐚𝐢 𝐡𝐚𝐢 𝐦𝐚̆́𝐭 không thấy không nghe ngóng gì những việc quanh mình trong thời gian hiện tại. Mời các bạn xem những chuyện xảy ra trong các năm qua: vụ nhóm giáo dân, nghe đâu cả 5 ngàn người, đã chiếm trụ sở UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, hạ Quốc kỳ xuống và thay bằng cờ Vatican ngày 3/4/2017 (xem https://googletienlang2014.blogspot.com/.../loc-ha-that...); vụ chống đối con đường dân sinh thuộc địa bàn xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc ngày 13/7/2022, vụ ngăn chặn quốc lộ 1A, vụ phá rối an ninh nhân vụ rác thải ở Formosa,… vụ lm Nam dẫn giáo dân đi biểu tình với cờ Vatican và bắt nạt nông dân khi đi ngang cánh đồng…. Vụ cắm dùi giành đất ở đan viện Thiên An...
Những chuyện Xảy ra chưa đầy 5, 10 năm mà quá khứ nào xa xưa?
Kênh Trần Ly Official hàng ngày nói chuyện hiện tại xảy ra ở các giáo xứ do nạn nhân tâm sự, hoặc những lời các giáo dân đăng tải sự hiểu biết và cảm xúc của họ trên các trang mạng.

3.) 𝑵𝒐́𝒊 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 đ𝒂 𝒔𝒐̂́ đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒃𝒂̀𝒐 𝑪𝑮 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒉𝒊𝒆̂̀𝒏, 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒂̣𝒊 𝒗𝒂̀𝒊 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒎𝒖̣𝒄 𝒙𝒂̂́𝒖 𝒕𝒉𝒐̂𝒊.

Giới hạn Tốt/Xấu của bạn quá hạn hẹp, xin mời bạn nghe thử các câu hỏi sau đây, và phản biện nếu cần.
- Bạn có biết giáo dân cả ngày mở miệng ra là "Yêu Chúa trên hết mọi sự, hết linh hồn và hết trí khôn?"
- Bạn có nghe chúng nói "thà mất nước hơn mất Chúa" không?
- Bạn có biết chúng được dạy là họ chỉ vâng lệnh Hội Thánh của họ thôi, tất cả những quyền lực thế gian đều phải nằm dưới quyền lực Giáo Hội của họ không?
- Bạn có biết giáo dân bị bắt buộc mỗi tháng đi khai tội trong Tòa giải tội ở nhà thờ, gọi là đi "xưng tội". Đó là một hoàn cảnh tuyệt vời cho họ chuyển tin mật cho "Giáo hội" của họ. Bạn nghĩ cái thói quen này có lợi cho nhà nước hay có lợi cho Vatican?
Với sự giáo huấn như thế, khi nước nhà rơi vào tình trạng hiểm nghèo, chúng sẽ VÂNG LỆNH AI ?
Bạn có con gả cho hay cưới phải thanh niên bên giáo xem rồi mới nói hiền hay dữ nhé. Bạn mất con, mất cháu luôn, vì chúng rửa tội cho theo đạo Rô ma cả, làm công dân người ta, đóng tiền, phụng sự cho người ta. và tư tưởng chỉ có Vatican là triều đình của họ.
***Những điều đó bạn không hề nghĩ đến, phải không?

4) 𝑵𝒐́𝒊 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝑪𝑮 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒐́𝒏𝒈 𝒈𝒐́𝒑 𝒗𝒂̀𝒐 𝑪𝒂́𝒄𝒉 𝑴𝒂̣𝒏𝒈, 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 đ𝒂̂́𝒕 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄.

Những người đó là thiểu số tốt, ở trong hoàn cảnh tốt, nên sống theo lương tâm và tình yêu tổ quốc. Nên nhớ rằng những đóng góp cho Cách Mạng của họ không do ý muốn của Giáo hội của họ, họ không đại diện cho Rô ma giáo.
Điều kiện của những người tốt này rất hẹp: khi có mâu thuẫn giữa quyền lợi tôn giáo và quyền lợi tổ quốc, họ phải chọn lựa, chứ không thể vừa là công dân tốt vừa là giáo dân tốt được.
Vả lại, bạn có biết, Chúa của họ dạy "𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒐̂𝒊 𝒉𝒂𝒊 𝒄𝒉𝒖̉" (Lc. 16,13). Chúa cũng nói: “𝑨𝒊 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒂 𝒚𝒆̂𝒖 𝒎𝒆̣ 𝒉𝒐̛𝒏 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒚, 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒙𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒚. 𝑨𝒊 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒐𝒏 𝒈𝒂́𝒊 𝒉𝒐̛𝒏 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒚, 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒙𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒚”. (Mt 10,37-42).
Vì Vatican, là người lãnh đạo thật sự của họ, khi thời cơ đến, là họ sẽ ra lệnh cho tập thể con chiên phản lại tổ quốc ngay. Điều này không cần phải chứng minh thêm.
Hơn nữa, bạn nên nhìn lại xem, từ trong lịch sử cho đến hiện tại, đại đa số những người phản quốc là theo Rô-ma giáo. Có được một người CGLM làm cho Cách Mạng thì có trăm ngàn người CGLM đem dân tộc vào dâng cho Chúa.

5) 𝑵𝒐́𝒊 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒉𝒐̣ 𝒗𝒂̀𝒐 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒉𝒐̣ 𝒔𝒆̃ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒂̂́𝒚 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒎𝒖̣𝒄 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂́.

Khi công nhận Rô-ma giáo, thì giáo dân cũng là công dân, kể cả linh mục, giám mục. Nhưng thực tế, công dân Rô-ma giáo luôn xem mình là dân "Chúa chọn" hành xử khác hơn người công dân thường. Chính quyền ta trong thời gian qua đã tỏ ra kiêng nể quá nhiều, không dám trực tiếp xử lý những linh mục kích động chống nhà nước. Cùng lời lẽ đó, nếu là người dân thường thì chắc chắn sẽ bị pháp luật nhà nước xử lý.
𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐮̛́ 𝐧𝐡𝐚̆́𝐜 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐮̣𝐜 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐲 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐫𝐨̂́𝐭 𝐜𝐮̣𝐜 𝐥𝐚̣𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐫𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐞́𝐧.
Chuyện linh mục đó có bị treo chén hay đập chén là nội bộ tôn giáo họ chứ không phải do pháp luật Việt Nam. Giờ còn mời họ vào nhà để xử lý tức là ta đầu hàng luôn rồi!
Nếu ta không dám trực tiếp xử lý bọn phản loạn, thì không thể và càng không nên xử lý người dân kích động chống lại họ. Điều này rất nguy hiểm, vì giấy không thể gói được lửa.
Nếu chính quyền không thể khống chế Rô-ma giáo, lại trở mặt khống chế dân mình thì sẽ có đại loạn.
Nên nhớ, Vatican là 1 quốc gia, họ luôn luôn muốn quốc gia của họ được giàu mạnh. Họ sống trên cơ thể của VN ta như những dây leo cây tầm gửi.
Họ không chiếm đất nước ta bằng gươm giáo thì chiếm tâm trí theo các bài giảng dạy hàng ngày, nhồi sọ như đã kể trên "Yêu Chúa hết linh hồn và trí khôn"

Mong các bạn khi muốn làm công tác dân vận, cần suy nghĩ thấu đáo về vấn đề rất khó khăn này.
Đó đây


2023-09-22 - Tham Nhũng, Suy Thoái, Lật Sử, Phản Bội Đảng - Bài Học Xương Máu Cho Việt Nam -

2023-09-22 - Nghị Quyết 686/QH-UBTVQH15 về việc thực hiện đổi mới chương trình, SGK Giáo ục Phổ Thông - Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 2023 giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 · thuộc tính Nghị quyết

2023-09-21 - Trình Quốc hội quyết định việc biên soạn bộ sách giáo khoa Nhà nước - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 sau cuộc giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Cùng với đó, cần nghiên cứu, xem xét cơ chế, chính sách miễn tiền bản quyền đối với việc xuất bản SGK do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả.

2023-09-19 - Hai nhân vật từng ủng hộ Hoàng Duy Hùng, giờ nhận xét - Phù Sa (bên trái) và Hoàng Hải Hà (bên phải)

2023-09-19 - Ổi Xanh: 251. Tại sao HDH bôi nhọ Chính phủ VN? -

2023-09-18 - Vụ xâm nhập Tòa nhà Quốc Hội Mỹ 6 Jan 2021 - Lê Ngọc Mai Nhi, - một cư dân tiểu bang Illinois bị bắt ngày 8 tháng 9, 2023, đối mặt với án 3 năm tù. Các hình ảnh chụp được tư trong máy Camera giám sát. Những lời cổ võ kích động cực đoan còn ghi trong điện thoại của cô.

2023-09-18 - Bộ Nội vụ về Dân Bản địa: Ngày Sự thật và Hòa giải - 30 tháng 9 là Ngày Quốc gia về Sự thật và Hòa giải, một ngày để tìm hiểu về 150.000 (150 ngàn) tuổi thơ đã bị mất và nhiều trẻ em không bao giờ trở về nhà từ hệ thống Trường học dành cho người da đỏ ở Canada.

2023-09-17 - Vatican yêu cầu các giám mục che đậy việc lạm dụng tình dục - Tài liệu tiếng Latinh dài 69 trang mang dấu ấn của Giáo Hoàn Gioan XXIII đã được gửi đến mọi giám mục trên thế giới. Các hướng dẫn nêu ra chính sách bí mật "nghiêm ngặt nhất" trong việc giải quyết các cáo buộc lạm dụng tình dục và đe dọa những người lên tiếng sẽ bị vạ tuyệt thông.

2023-09-16 - Thủ tướng Việt Nam hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc -

2023-09-15 - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và tầm nhìn "bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa" - Ngày 14/9, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, qua đời tại nhà riêng sau thời gian bạo bệnh, hưởng thọ 64 tuổi. Trong hơn 40 năm quân ngũ, ông đã để lại dấu ấn sâu sắc ở lĩnh vực phụ trách, gồm tình báo quân đội và đối ngoại quốc phòng, đặc biệt là việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2023-09-20 - Hôm nay, lịch sử đã bị đánh tráo rồi ư? - Hoàng Hp Minh -

● 2023-09-18 - Ngày 30 tháng 9 toàn quốc Canada Tưởng Niệm 150 ngàn Trẻ Em Bị Hại Ở Các Trường Nội Trú - Bộ Nội vụ về Dân Bản địa CANADA -

● 2023-09-08 - Cách nông dân chúng tôi chống giặc trong tập đoàn giết sử - Mặt Trận Đấu Tranh Chống Xuyên Tạc và -

● 2023-09-05 - Vì Sao Giáo Dục Lịch Sử Phải Là Môn Học Bắt Buộc Và Thi Bắt Buộc - FB Trịnh Thắng -

● 2023-08-27 - Linh mục nói "Chúa mà nổi cơn thịnh nộ, chúng mày chết hết" - Diệu Quý -

● 2023-08-24 - Về hướng đi ngoại giao của nhà nước với Vatican - Gửi các bạn thiện chí - Lý Thái Xuân -

● 2023-08-24 - Truyện Ngụ Ngôn La Phông Tên - Con cáo và chuồng heo - Ái Hương Trần -

● 2023-08-21 - Các anh theo Chúa, thế đã bao giờ đọc sách của Chúa chưa? - An Nhiên -

● 2023-08-11 - Nó dần lớn mạnh cho đến khi thay thế vai trò của Đảng mới thôi - Đồng Trần Tử -

● 2023-08-11 - Nhà Thờ Đức Bà Paris của Nước Pháp đã được xây dựng trên nền những Ngôi Đền Cổ Đại bị phá hủy - FB Tuấn Lê -

● 2023-08-06 - Chuyện Ban Nhạc Black Pink - Nhục Quốc Thể, Càng Bao Che Càng Nhục! - Văn Tùng -

● 2023-08-05 - Khó lắm ông GH Francis ơi! Đòi đất cho Chúa là giáo dân tốt , nhưng không thể là công dân tốt - Lý Thái Xuân -

● 2023-08-01 - TRUYỀN GIÁO NGƯỢC - Đời đảo lộn, thấy buồn cười! - Lý Thái Xuân -

● 2023-07-30 - Một Lỗi Lầm Chết Người Chỉ Vì Coi Thường Nước Nga Và Lãnh Tụ Putin Vĩ Đại ! - Mike Wilson -

● 2023-07-08 - Nhóm vô thần buộc người mẹ ở bang California (Mỹ) gỡ bỏ cây thánh giá tôn vinh đứa con trai đã chết ! - An Thanh Dang -

● 2023-07-03 - Tên Đường: Trương Vĩnh Ký Và Phan Thanh Giản - Ban Tuyên Giáo, Ban Chấp Hành Trung Ương - Vũ Trọng Phụng -

● 2023-07-03 - CÁC DÒNG NỮ TU CA TÔ LA MÃ SẮP BIẾN MẤT KHỎI HÀ LAN - Du Nguyên -

● 2023-06-26 - Giáo hoàng Francis không thể trả lời câu hỏi của một cô bé người Philippines - Trang Tiếng Chuông -

● 2023-06-23 - Chiên Ôm Chúa, Còn Chúa Ôm Tiền ! - Dân BA Tư -

● 2023-06-23 - Phật giáo Phú Yên năm 1963 rất thê lương ảm đạm - Thích Nguyên Nguyên -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 >>>