●   Bản rời    

Tự Trúng Kế Của Chính Mình - Khai Thị Cho Giáo-Sĩ Châu-Linh-Vũ

LTS: Dường như ông Vũ Linh Châu rất mau quên. Thỉnh thoảng ông lại "sáng kiến" ra một đề tài mới để bênh vực tất cả những gì liên quan đến đạo Chúa (Ông Ngô Đình Diệm l một thí dụ điển hình) bằng cách chà đạp bất cứ cái gì của tiền đồ dân tộc. Nhưng rốt cuộc lần nào ông cũng bị mất cả chì lẫn chài, đến đỗi đồng đạo phải "chạy trước mặt ông" để ông chạy theo đỡ mất mặt. Vì đề tài nào ông cũng có mục đích tương tự, cho nên dù ông cứ đồ tới đồ lui rằng ông chịu trách nhiệm cá nhân chứ không liên hệ đến bất cứ tôn giáo nào thì vẫn bằng thừa, vì ai cũng hiểu ông bênh vực cho cái gì. (SH)
From: phamhba@yahoo.com
Date: Wed, June 19, 2013 5:06 pm
Subject: Re: PHVg KHAI THỊ CHO GIÁO-SI CHÂU-LINH-V Ũ..

Thưa ông Châu-Linh-Vũ !

Tam đại Việt-Gian của họ Ngô-Đình :

1)-Ngô-Đình-Niệm. 2)-Ngô-Đình-Khả. 3)-Ngô-Đình-Diệm đều là những con chiên Da-Tô phản-quốc rước Giặc Pháp & Giặc Nhà Thờ về dẫm nát quê-hương đất nước hằng 83 năm và 9 năm máu lửa, phần Ngô-Đình-Diệm, thì tàn-sát dân Miền-Nam, đa-số là Phật-Tử, cuối cùng Diệm đồng ý giao MNVN cho CSBV để làm Phó Chủ-Tịch cho Hồ-Chí-Minh. Vậy mới gọi là Tam-Đại (3 đời) Việt-Gian.

Về Đức Thái-Tổ Nhà Lý (Lý-Công-Uẩn) :
-Việc một người mang lý-lịch : cha VÔ-DANH ở nước nào không có. Điễn-hình bà Maria là một mục-nữ mang hoang thai, sanh ra Chúa Dê-Xù của ông Châu cũng như trường-hợp của Ngài Công-Uẩn. Nhưng ông Dê-Xù nói dóc là con "Chúa Trời", rồi không làm được tích-sự gì, bởi chính cái tội nói dóc trịch-thượng nầy mà phải bị đóng đính trên Thập-Ác-Giá đến chết.

-Về Ngài Lý-Công-Uẩn, rất đáng tôn-sùng vì Ngài được nhà Sư Lý-Khánh-Vân lượm trước cửa Chùa, hấp-thụ nền giáo-dục đậm nét từ-bi của nhà Phật, nên Ngài mới thay vua Lê-Ngọa-Triều bạo-ngược, đem lại hạnh-phúc, cơm no, áo ấm cho bá-tánh, lương-dân, khai-sáng một triều-đại huy-hoàng 215 năm lịch-sử. Đức Lý-Thái-Tổ cũng là đứa con có cha VÔ-DANH, nhưng vẫn tốt hơn cả triệu lần đối với ông Thánh Môi-Se của Ca-Tô-Giáo.

-Ông Môi-Se được sanh ra bởi tệ-trạng LOẠN-LUÂN. Mẹ ông đem bỏ vào cái thúng thả trôi sông, mặc tình sống chết. May nhờ một tỳ-nữ vớt được, trao cho Công-Chúa Ai-Cập nuôi dưỡng. Đến trưởng-thành ông Môi-Se vong-ân, phản-phúc chống lại Công-Chúa và Triều-Đình Ai-Cập, vì mặc-cảm con hoang của dân nô-lệ, ông học phép phù-thủy giết hằng vạn dân-lành qua các màn "Đức Chúa Trời nỗi giận". Thế sao ông Châu không đọc kỹ Holy Bible và Việt-Sử, để phát-ngôn dễ nghe một chút, để tỏ ra là người "công-chính" ? Chứ viết bài đưa lên Diễn-Đàn mà chỉ làm mất công độc-giả delete thì đáng tiếc lắm..

PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG
June-19-2013

_____________________
From: Chau Vu
Sent: Wednesday, June 19, 2013 5:09 PM
Subject: [DiendanDanToc] Re: Nhà Lý: Ngoài vòng lễ giáo [ChinhNghiaViet] Tr : [VN-TD] Fwd: DÒNG HỌ BA ĐỜI LÀM VIỆT GIAN

TỔ TIÊN NHÀ NGÔ: TAM ĐẠI VIỆT GIAN!

TỔ TIÊN NHÀ LÝ: NGOÀI VÒNG LỄ GIÁO?

Kính thưa qúi vị,
Kính gửi tất cả qúi vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris,
Kính gửi Ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, Ông Trần Quang Diệu, ông Sagiang.
Thưa qúi vị,
Trong bài dưới đây của ông Trần Quang Diệu và ông Sagiang do qúi vị LTLN và NKAT chuyển lên các D Đ, khi phê phán về công việc điều hành đất nước trong thời Đệ Nhất CH của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, một lần nữa, tổ tiên và dòng họ ba bốn đời của gia đình này đã bị vạ lây, điển hình là qua câu nói: “Nhà Ngô tam đại Việt gian”.
Theo tôi, đó là một việc làm hèn hạ, thiếu nhân cách mà những người có lòng tự trọng và có học thức không nên làm.
Do đó, trước đây, trong bài so sánh về hai triều đại “Nhà Lý và Nhà Ngô”, tôi đã cố ý không đề cập tới tổ tiên của hai dòng họ này. Nhưng vì trong mấy ngày gần đây, thái độ tiểu nhân và thiếu nhân cách trên đây đã được liên tục lập đi lập lại nhiều lần trên các D Đ, cho nên tôi xin được bổ túc như sau:
- Tổ Tiên Nhà Ngô:
Nhà Ngô xuất thân từ một dòng họ gia giáo đúng theo truyền thống đạo đức cổ truyền của dân tộc Việt Nam . Rất nhiều người, kể cả các tác gỉa trong nhóm Giao Điểm - Sách Hiếm, họ đã cố gắng hết sức để tìm tòi bươi móc từ ba bốn đời trong gia phả của dòng họ Ngô Đình, nhưng chưa hề thấy bất cứ một tác gỉa nào, một cá nhân nào đã tìm ra được những nhân cách đi ngang về tắt, “mèo mả gà đồng” hay vượt ra ngoài vòng lễ giáo của tổ tiên dòng họ Nhà Ngô.
- Tổ Tiên Nhà Lý:
Trong cuốn “Việt Nam Sử Lược, Cụ Trần Trọng Kim, một sử gia Phật giáo, đã cho chúng ta biết về Tổ Tiên của Nhà Lý như sau:
“Tục truyền rằng Công Uẩn không có cha, mẹ là Phạm thị đi chơi chùa Tiêu Sơn, nằm mộng thấy đi lại với thần nhân rồi về có thai đẻ ra đứa con trai. Lên ba tuổi đem cho người sư ở chùa Cổ pháp tên là Lý Khánh Văn làm con nuôi, mới đặt tên là Lý Công Uẩn… tức là vua Thái Tổ Nhà Lý.
Với trình độ dân trí như hiện nay, chắc là rất ít người còn tin vào các câu chuyện thần thoại “con cầu tự”, kể cả câu chuyện “Buddha child” của ông Tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ nữa. Cho nên mọi người đều đã dư biết người cha của vua Lý Thái Tổ là ai.
Phải chăng Phạm thị chính là hình ảnh của một trong “ba cô đội gạo lên chùa” trong ca dao VN?
Phải chăng hình ảnh của nhà sư Lý Khánh Vân đã thấp thoáng trong các vần thơ nói về “sư cụ” của nữ sĩ Hồ Xuân Hương sau này?

Như đã thưa với qúi vị ở trên, đây là những ý kiến vạn bất đắc dĩ của tôi, được viết ra với một mục đích duy nhất là ước mong rằng đời sống riêng tư, nhất là tổ tiên dòng họ của các nhân vật trong lịch sử và trên chính trường sẽ được mọi người tôn trọng. Mỗi cá nhân chỉ phải chịu trách nhiệm về các hành động của cá nhân mình mà thôi, không liên lụy gì tới ông bà tổ tiên cũng như anh em dòng họ và ngay cả … tôn giáo mà người đó tin theo.
(Qúi vị đã viết và đã phổ biến:

2013/6/17 Tran Quang Dieu

…Với tình trạng gia đình tam đại Việt gian thực tế như vậy, lịch sử nên tính từ đời ông Ngô Đình Niệm, qua Ngô Đình Khả, rồi đến mấy anh em Thục, Diệm...
Cũng may chứ Cụ Cố Ngô Đình Dinh mà sớm "tiếp cận", hoặc… nghe lời các ông "Cố" (đạo) như thân phận các con cháu của Cụ sau này, thì thay vì "Tứ Đại Đồng Đường" sẽ biến thành Tứ Đại Việt gian mất!?

Trần Quang Diệu

Nếu có kẻ vô giáo dục nào đó cũng lôi cha mẹ ông bà anh em dòng họ của ông Trần Quang Diệu, ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, ông Sagiang và của qúi vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris ra để nhục mạ như qúi vị đang làm với tổ tiên của TT Ngô Đình Diệm thì qúi vị nghĩ sao?
Không biết trong thời Pháp thuộc, tổ tiên, ông bà cha me của qúi vị sinh sống bằng nghề nghiệp gì. “Chẳng ký thì thông, cũng cậu bồi” hay là cu li quét tầu lau bếp, hay là cạo mủ cao su tại các đồn điền Miền Đông Nam bộ… nhưng xin nhớ rằng, vào thời gian Pháp thuộc đó, tất cả những người đó, gồm có cả ông bà tổ tiên dòng họ của qúi vị, tất cả cũng đều đã làm việc cho thực dân xâm lược và do đó cũng đều là … Việt gian cả. Không biết các vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris thì sao, chứ chắc là các cụ thân sinh ra ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, ông Sagiang và ông Trần Quang Diệu thì đều vẫn còn mạnh giỏi, qúi vị thử đưa cho các cụ đọc qua ý kiến này, để xem các cụ phê phán thế nào về chúng ta.
Tóm lại, ước gì tất cả mọi người đều biết hành sử giống như hầu hết những người có học trong xã hội văn minh chung quanh chúng ta hiện giờ: “Ai làm nấy chiụ, chứ không liên can gì tới tổ tiên, ông bà cha mẹ, tông ty họ hàng và…tôn giáo của người đó”.)

[...] (SH: phần dưới đây cắt bỏ vì ông VLC cố tình thêm nhiều đề tài khác, bao gồm nhiều ý kiến sai lạc, ngược với các minh chứng của tài liệu lịch sử đã được trình bày ở trang nhà)
[...]

Vũ Linh Châu.
Phát bỉêu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.
Đó đây


2019-01-16 - Dự báo thiên tai trong năm 2019 - Sang năm 2019, do tác động của hiện tượng El Nino nên thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp, số lượng cơn bão ít hơn nhưng cường độ mạnh và dị thường hơn, số lượng trận mưa lớn không nhiều nhưng khốc liệt hơn năm 2018

2019-01-16 - 23h hôm nay, Việt Nam vs Yemen: Quyết đấu để giành vé! - Ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên đội tuyển Việt Nam thi đấu, quyết tâm giành chiến thắng trước Yemen

2019-01-16 - Hàn Quốc không còn coi Triều Tiên là kẻ thù - Khác với những bản trước đó, Sách trắng công bố ngày 15.1 không còn coi CHDCND Triều Tiên là kẻ thù, theo tờ Korea Herald.

2019-01-16 - Cuộc đấu trí giữa TBT Lê Duẩn với Đặng Tiểu Bình - Được nghe bài viết này mới càng thấy dã tâm của thằng Tàu đối với Việt nam và càng biết ơn cố tổng bí thư Lê Duẩn và Đảng cộng sản Việt nam

2019-01-15 - (DNL 238+39) Vườn Rau Lộc Hưng: Bọn Chúng Đích Thì Là Giặc Đạo -

2019-01-15 - Phân biệt rõ giữa sự mê tín và tín ngưỡng -Thích Phước Tiến -

2019-01-14 - Người dân sử dụng đất tại vườn rau Tân Bình được hỗ trợ hơn 7 triệu đồng/m2 - UBND phường 6, quận Tân Bình, TP HCM vừa có thông báo về chủ trương đầu tư, khung chính sách hỗ trợ và đề nghị kê khai pháp lý, tình hình sử dụng đất khi triển khai thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cụm trường học công lập

2019-01-13 - Báo Nhật: TT Trump muốn gặp ông Kim Jong Un ở Việt Nam giữa tháng 2 - Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản ngày 13/1 dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết phía Triều Tiên đã nhận được đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam và đang trong quá trình cân nhắc.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2019-01-15 - Chiên cuồng tín ngày càng manh động, càng lộ rõ mặt thật, mới đây nhất là vụ vườn rau Lộc Hưng - Phan Nguyên -

● 2019-01-14 - Những triết gia vô thần ở Đông Phương thời xa xưa - Triết gia Đông Phương -

● 2019-01-12 - Vườn Rau Lộc Hưng - Hội Thừa Sai Paris đã "mua đứt" nơi nào trên đất nước Việt Nam, và lúc nào? - Trần Quang Diệu -

● 2019-01-12 - Từ Vườn Rau Lộc Hưng Việt Nam tới “Trưng Thu Đất" Để Xây Tường Ở Biên Giới Mỹ - Mễ - Ri Nguyễn -

● 2019-01-11 - Vườn Rau Lộc Hưng - Cảm Tính, Quan Sát và Tìm Hiểu Thêm - Trần Quang Diệu vs Phạm Trung Kiên -

● 2019-01-11 - Vụ Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa: Thư người đọc, đăng trên The Palm Beach Post, ngày 11/1/19 - Mike Wilson -

● 2019-01-08 - Điều gì Khiến Trung Tâm Asia Sụp Đổ Sau 20 Năm Hoạt Động? - Bá Tánh -

● 2019-01-08 - Church of Satan không phải là một tổ chức tôn giáo thờ Satan như tuyên truyền của Ki-tô giáo - FB Bí Mật Thiên Chúa Giáo -

● 2019-01-06 - Bức tường gạch xi măng không phải là ưu tiên lớn nhất, cũng không phải là giải pháp hữu hiệu nhất - Mike Wilson -

● 2019-01-03 - "Cắt đầu, mổ bụng, bỏ đuôi" khiến sử học chỉ là tuyên truyền cho đạo gian - Mike Wilson -

● 2018-12-31 - Phạm Trung Kiên là con chiên gian xảo, đã bị ông Ri Nguyễn lột mặt nạ rất nhiều lần - Wissai -

● 2018-12-31 - Bài Ca Tiếng Gọi Thanh Niên của Nhạc Sĩ Lưu Hữu Phước Bị Đạo Văn - FB DÒNG MÁU LẠC HỒNG -

● 2018-12-31 - Luật An Ninh Mạng - "xúc phạm tôn giáo" và "sự thật lịch sử" - Trần Quang Diệu -

● 2018-12-29 - Robert G. Ingersoll Nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Mỹ và câu hỏi: Tôi muốn gì cho ngày giáng sinh? - Trần Quang Diệu trích dẫn -

● 2018-12-28 - Nhân đọc "Ăn cắp Đạo Hiếu ..." - Dê xù -

● 2018-12-27 - Ăn cắp Đạo Hiếu - Tôi thấy thối quá, nên bỏ qua mấy hôm sau tìm lại, thì thấy bài ấy đã bị gỡ b - Mike Wilson -

● 2018-12-27 - Nhân dịp Giáng Sinh, một GM Catholic VN đã NÓI LÁO rằng Thiên Chúa giáo mang đạo hiếu vào Việt Nam!! - Mike Wilson -

● 2018-12-25 - "Sáng Noel Chúng tôi Xù đạo Cong Giáo" - Diễn Đàn -

● 2018-12-22 - Những điều phi lý của đạo Jesus không giải thích được thì gọi là Bí Tích - Hình phạt "rút phép thôn - Phượng Hoàng GV -

● 2018-12-22 - Con chết vì làm đèn hang đá NOEL: bây giờ thì cầu nguyện xin Chúa là cầu cái gì? - FB sachhiem.net.us -

● 2018-12-20 - Thư kêu gọi: Trách Nhiệm Của Phụ Huynh Phật Tử Trước Lễ NOEL - FB Tâm Bình -

● 2018-12-20 - Phật giáo lên tiếng: Các trường học vẫn coi thường Luật Giáo -Dục điều thứ 19 - BẪY CA TÔ LA MÃ - Một số Phật tử -

● 2018-12-20 - Mỹ - Bầu cử là chiến tranh Thông Tin: ai lèo lái được ý kiến người dân, thì người ấy thắng ! - BARBARA ORTUTAY -

● 2018-12-20 - Kinh tế, cũng như khoa học, không phải là chuyện huyền bí, mặc dù kinh tế khó hơn - Việt Dân -

● 2018-12-19 - Cứ mỗi lần Thiên Chúa Giáo ăn cắp cái văn minh nào, thì nó lần lượt xóa sạch các nền văn minh đó - Giác Hạnh -

● 2018-12-15 - Chúng ta không thể để cho những tuyên truyền dối trá, bịp bợm, ngụy tạo tung hoành - Giác Hạnh -

● 2018-12-15 - Mỹ không gọi chúng ta là "Tị nạn Cộng sản", mà là "Tị Nạn Chiến Tranh Việt Nam" - Giác Hạnh -

● 2018-12-12 - Chúng nó mang cái màng trinh của bà maria ra hát um xùm, thiệt là bậy bạ hết sức! - Sylvia -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 >>>