●   Bản rời    

Đạo Văn/Góp Ý - Không lưu manh, gian xảo thì không phải là Chiên Việt gian

TÔI XEM VIDEO
285. 21/7: Bật mí những bí mật của Hiệp Định Geneve 1954.
Jul 21, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=fBIWQay820U
của Ls Hoàng Duy Hùng (HDH).
không việt gian, không điêu ngoa, không dối trá, không gian ác, không láu cá chó... thì không phải là chiên thiên chúa giáo!

Nội dung video có ba điều đáng chú ý:

1. LS Hoàng Duy Hùng (HDH) đã kệch cỡm lợi dụng cái chết của hai triệu người Việt Nam chết đói năm Ất Dậu để quảng bá Thiên Chúa Giáo-Công Giáo một cách rẻ tiền khi nói lại lời của cha mẹ “ân phúc của thượng đế ban đồ ăn cho mình” – lời LS HDH nói với cha mẹ “Chúa dựng đồ ăn là để bụng con tốt”. Thật khốn nạn, (chỗ nào cũng kèm theo Chúa để giảng đạo!)
còn gì ác độc, vô đạo hơn khi “Hai triệu người Việt Nam chết đói năm Ất Dậu là do “Chúa lòng lành” không ban thức ăn cho họ”?

2 .Thiếu tá Archimedes Patti có phải “là người cùng cố vấn cho cụ Hồ thảo bản “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” và “Góp ý”như LS HDH nói trong video không?

THƯA KHÔNG.

LS HDH nhắc đến tên ông thiếu tá Patti nhưng lại không nói là lấy tin “ông Patti cố vấn cho cụ Hồ thảo “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” là từ tài liệu/sách nào của ông Patti.
Mong LS HDH trưng bằng chứng, còn không:
Một nửa sự thật không phải là sự thật.
Dùng nửa sự thật đó là cách lươn lẹo láu cá chó của kẻ lưu manh.

Đoạn tiếng Anh dưới đây được trích dẫn từ bài phỏng vấn ông Patti: Vietnam: A Television History; Roots of a War; Interview with Archimedes L. A. Patti, 1981 - Part of The Vietnam Collection. 04/01/1981
http://openvault.wgbh.org/catalog/ V_3267C58E4C104A54A0AFDF230D618AE6#:~:text=WGBH%20Openvault-, Vietnam%3A%20A%20Television%20History%3B%20Roots%20of%20a, War%3B%20Interview%20with%20Archimedes%20L.%20A.&text=Patti%20describes%20the%20U.S.%20position, Minh%20in%20the%20war%20effort.
Minh định rõ, ông Patti không hề cố vấn cho cụ Hồ soạn thảo “Tuyên Ngôn Độc Lập” vì cụ Hồ đã soạn trước rồi.
Ông Patti không nhắc gì đến việc ông làm cố vấn cho Cụ Hồ thảo bản Tuyên Ngôn Độc Lập trong mấy ngày ông gặp cụ Hồ bàn chuyện trước đó. Nếu ông Patti là cô vấn cho cụ Hồ thảo bản Tuyên Ngôn Độc Lập thì tại sao ông Patti ngạc nhiên sửng sờ ?(“I was quite taken aback to hear the words of the American Declaration of Independence”.) Ông Patti cũng khẳng định “Tôi muốn nói, đó không phải địa vị của tôi”
– (I mean it was not my place)”. Tuy nhiên ông có giúp Cụ Hồ đặt các từ ngữ “liberty, life and the pursuit of happiness” cho đúng thứ tự trước sau như trong bản tuyên ngôn Độc Lập Hoa Kỳ (BảnTuyên Ngôn Độc Lập đã được soạn xong bởi cụ Hồ).
Xin minh định “giúp đặt thứ tự vài chữ” không có nghĩa là “cố vấn cho cụ Hồ soạn thảo “Tuyên Ngôn Độc Lập”.
(“Finally, on the first of, well, first before that...probably be around the 28th I think or the 29th, two days after I met him, two days or three days after I met Ho, he asked me to come in and stop in and see him at which time he wanted to show me something, and what he wanted to show me was a draft of the Declaration of Independence that he was going to declare several days later. Uhh. Of course, it was in Vietnamese and I couldn’t read it and when it was interpreted to me, I was quite taken aback to hear the words of the American Declaration of Independence.
• Words about liberty, life and the pursuit of happiness, etc. I just couldn’t believe my own ears. And, at first, I felt somewhat silly, even wanting to stop him, but, of course, I didn’t. I mean it was not my place, and we went through that. We revamped it slightly. I couldn’t remember the exact words, and, of course, I didn’t. But, I could see that he had the order in which life and liberty and happiness were in the wrong order and finally, the we set them straight. And, that was on the one day, and that very same day he invited me to attend a ceremony that he was going to hold on the 2nd of September at Place Ponier which was a square near, not too far away from governor general’s palace.”

3. ĐẠO VĂN/GÓP Ý
Trước khi đi vào vấn đề ĐẠO VĂN (plagiarize ) xin được trích từ “ĐẠO VĂN” từ tự điển: https://www.merriam-webster.com/dictionary/plagiarizing

Định nghĩa về đạo văn: Ăn cắp và chuyển giao (ý tưởng hoặc lời nói của người khác) như của riêng mình: sử dụng (sản phẩm của người khác) mà không ghi nhận nguồn.

Definition of plagiarize
transitive verb
: to steal and pass off (the ideas or words of another) as one's own : use (another's production) without crediting the source
intransitive verb
: to commit literary theft : present as new and original an idea or product derived from an existing sourceCho nên thật buồn cười, một vị luật sư sống ở Mỹ từ bé, học trường Mỹ, tốt nghiệp hành nghề nhưng không hiểu thế nào là “đạo văn” cũng như không phân biệt được sự khác biệt giữa “đạo văn” và “góp ý”?
Ngoại trừ chủ mưu “láu cá chó” vừa đánh vừa xoa để chê người.

LS HDH nói: “có những người có thể nói là “Đạo Văn” nhưng đó là sự “Góp Ý”.”
Thử xem đoạn văn cụ Hồ viết trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập dưới đây là “ĐẠO VĂN” hay không? Để ý ngoặc kép nữa.
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.”


Tuyên ngôn độc lập (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/ Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_%C4%91%E1%BB%99c_l%E1%BA%ADp_ (Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_ C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)

Cụ Hồ đã “crediting the source” (ghi nguồn) bằng phần viết chữ đậm ở trên. Theo như định nghiã từ “plagiarize” của tự điển Merriam-Webster được trích dẫn ở trên thì làm sao còn được gọi là “ĐẠO VĂN” ngoại trừ kẻ “lưu manh- khốn nạn” muốn vu khống, láu cá chó để hạ thấp gía trị bài viết. Trong trường hợp này là bản “Tuyên Ngôn Độc Lập” của Việt Nam do cụ Hồ soạn thảo.

Cụ Hồ trích dẫn ý tưởng quan trọng trong bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776, và Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 để từ đó cụ Hồ khẳng định:
“Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.
Đó là quyền lợi của dân tộc Việt Nam nói riêng và toàn thể các dân tộc bị áp bức nói chung. Đất Nước mất độc lập thì người dân không có tự do, hạnh phúc.
Tiết lộ bản tuyên ngôn độc lập với ông Patti là dụng ý của cụ Hồ̀ muốn đo lường phản ứng của ông Patti nó riêng và người tây phương nói chung về bản tuyên ngôn độc lập.
Do đó “Thống Nhất Đất Nước, Độc Lập” là điều kiện ắt có và đủ để bảo đảm cho dân tộc việt nam hùng mạnh, tự do, ấm no, hạnh phúc.
Ri Nguyễn

______________________________

On Friday, October 16, 2020, 08:30:34 AM CDT, Ri Nguyen wrote:

không việt gian, không điêu ngoa, không dối trá, không tàn ác, không láu cá chó... thì không phải là chiên thiên chúa giáo!
--o0o --

Vè gia đình Ngô Đình Diệm
Gia đình tam đại Việt gian Bạo Chúa Ngô Đình Diệm


78-Ngô Đình Diệm
100 Tên Bạo Chúa


Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nhà Diệm .
Nổi danh cuồng tín, lừng tiếng Việt Gian
Ba đời truyền nối, nô bộc ngoại bang
Liếm đít Thực dân, bưng bô quân Nhật
Được Mỹ dựng lên, làm thân khuyển mã


(Thư Ngô Đình Thục Gửi Đô Đốc Jean Decoux, Toàn Quyền Đông Dương – NGÔ ĐÌNH THỤC KỂ THÀNH TÍCH GIA ĐÌNH LÀM CHÓ MÁ CHO GIẶC PHÁP.
https://thuvienhoasen.org/ p60a16598/7-thu-ngo-dinh-thuc-gui-do-doc-jean-decoux- toan-quyen-dong-duong-ngo-dinh-thuc)


Phản bội Lạc Hồng, tôn thờ Hội Thánh

(Vatican- tổ chức tội phạm, hội của những con chó sói khát dâm)


Chín năm tại vị, tà giáo (Công Giáo) cuồng mê
Hùng Vương không thờ, nhận Abraham (Dân Do Thái) làm tổ
Hèn với giặc,
Ba Bình(đảo)Tầu chiếm(1956), gục mặt lặng thinh
Ác với dân
Giết hại dân lành, bàn tay đẫm máu


(Luật 10-59 https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_10-59)


Cách mạng thành công, người dân hỏi tội
(1/11/1963 Quốc Khánh của đệ nhị Cộng Hòa trong 12 năm)
Qủa báo nhãn tiền, giết người đền mạng
Gia tộc xóa tên, tiếng nhơ vạn đại
Sợ dân đái ỉa, mồ mả không tên
Bố Khả, Mẹ Thân
Gia Đình Chó Đẻ
(Tổng thống Mỹ Kennedy khinh bỉ gọi gia đình Ngô Đình Diệm là lũ chó đẻ – sons of bitches)


http://sachhiem.net/LICHSU/C/Cahat00.php
James S. Olson & Randy Roberts
Nguồn: “WHERE THE DOMINO FELL - American and Vietnam, 1945-1995”
Tác giả: James S. Olson & Randy Roberts
Nhà Xuất bản: Brandywine Press, New York, 1999 – Third Edition
Chương 4. The New Frontier in Vietnam, 1961-1963, Trang 98.
Ri Nguyễn
Đó đây


2021-09-20 - Cô gái trẻ bị cưỡng hiếp ngay sân nhà thờ gây phẫn nộ - Daily Mail đưa tin, vụ việc cô gái bị cưỡng hiếp ở sân nhà thờ xảy ra tại Witney, Oxfordshire, vào khoảng sau 1h30 sáng ngày 19/9. Nguồn tin cho hay, nạn nhân, cô gái trong độ tuổi 20, đang đi bộ dọc theo nhà thờ Green thì một gã đàn ông không quen biết tiếp cận cô. Nghi phạm sau đó kéo cô gái vào khu vực sân nhà thờ St Mary và tấn công tình dục nạn nhân.

2021-09-20 - 14 Hồng Y của Giáo Hội Công Giáo nhiễm bệnh. Một vị đã qua đời. Hai vị vẫn nguy kịch -

2021-09-20 - Thay cho tàu biển trước đây, lần đầu tiên quân đội Trung Quốc đưa tin máy bay vận tải Y-20 hạ cánh - xuống các đảo nhân tạo trên Biển Đông để vận chuyển lính hết hạn đồn trú tại các đảo và đá ngầm về đất liền. Trung Quốc lần đầu tiên công khai tin điều máy bay vận tải hạng nặng Y-20 tới Trường Sa.

2021-09-20 - Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia sáng 19/9 thông tin vaccine Covid-19 Nanocovax - "đạt yêu cầu về tính an toàn..." Tuy nhiên, về tính hiệu quả, Hội đồng nói hiện "vaccine chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp dựa trên số trường hợp mắc Covid-19 trong nghiên cứu lâm sàng".

2021-09-20 - CHỦ NGHĨA THỰC DÂN "ĐẾ QUỐC & CÔNG GIÁO" - Nguồn cơn tâm thức Phản Động của DCC & Ba Càng !!! - Hy vọng đây là một Trần Ly thứ hai!

2021-09-20 - Tại sao bên Công giáo lại chống Đảng, chống chính quyền mạnh thế? - Đó là mối quan hệ giữa “thế quyền và thần quyền”. Một bên muốn dùng “thần quyền” để đạt được “thế quyền” và bên kia muốn dùng “thế quyền” để củng cố “thần quyền” Đây là sự phối hợp ăn ý như đường và sữa, cách mà chủ nghĩa thực dân đã sử dụng để xâm lược thuộc địa. Việt Nam cũng không nằm ngoài kế sách đó.

2021-09-20 - Sau cơn mưa ... nhà thờ sập - Mùa dịcн вệин nơi vùng sâu này đời sống đồng bào đã khó khăn… Vậy mà sau cơn mưa lớn đêm 17/ 9 Hình ảnh linh mục Nicola. Vũ Ngọc Hải. Ofm ,trước Thánh đường IA YOK đổ иáт trong cơn mưa bãσ đêm 17/9

2021-09-18 - TRỰC TIẾP: Những người ủng hộ cuộc biểu tình tấn công ngày 6 tháng 1 bên ngoài Điện Capitol -

2021-09-18 - TRỰC TIẾP: Những người ủng hộ cuộc biểu tình tấn công ngày 6 tháng 1 bên ngoài Điện Capitol -

2021-09-18 - Giờ hẹn biểu tình của nhóm biểu tình ủng hộ những người bị truy tô 6/1/2021 - Matt Braynard, người lãnh đạo tổ chức "Look Ahead America" tổ chức cuộc biểu tình và là cựu nhân viên chiến dịch tranh cử của Trump, phát biểu trong cuộc biểu tình gần Điện Capitol của Hoa Kỳ ở Washington.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2021-09-14 - 15 Điều Mô Tả Đúng, Hiểu Chính Xác Về Đạo Thiên Chúa - Phát Lê -

● 2021-08-28 - Bất ngờ tìm được... CHA RUỘT của Chúa Dê-xu: - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-08-27 - Xin Hãy Xứng Đáng Với Sự Tin Yêu Của Nhân Dân Và Có Trách Nhiệm Với Đất Nước - FB Son Nguyenhong -

● 2021-08-22 - THÁNG 8 - nhiều chuyện cần biết. Người Việt đau khổ trên đất Pháp - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-08-12 - Sự thù địch chống Cơ đốc giáo đang lan rộng khắp Tây Âu - FB Du Nguyên -

● 2021-08-10 - CSVN họ bang giao với Mỹ trước VNCH - Mỹ tặng Vaccine, Tủ Lạnh Bảo Quản Và 4,5 USD Để Giúp Dân VN Chống Dịch - Giác Hạnh -

● 2021-08-09 - Nghe ông Nguyễn Ngọc Lập phải cẩn thận... Một nhận xét trong video dưới đây rất xác đáng - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-08-07 - Người TCG có biết "trơ trẽn" là gì không? - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-08-05 - thỉnh cầu hàng Giáo sĩ trong phạm vi đạo đức và trách nhiệm sớm có những biện pháp can thiệp xử lý - FB Hồ Đại Nguyên Nội của Lộc -

● 2021-08-02 - Các Vết Sẹo chiến tranh - Tự Do Tôn Giáo không phải một chiều. - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-07-31 - Kẻ điên khùng dốt nát này là ai? - Trần Quang Diệu trích dẫn -

● 2021-07-30 - Kêu gọi các chùa không treo cờ vàng ba sọc đỏ - đó là biểu tượng cho "Chia rẽ, Hận thù, và Lệ thuộc" - Giác Hạnh -

● 2021-07-29 - Tại sao nhiều người Tây Phương bỏ đạo Thiên Chúa Giáo? - Ri Nguyễn sưu tầm -

● 2021-07-21 - Ngô Đình Diệm - Tam Đại Việt gian - Trần Quang Diệu -

● 2021-07-21 - Tại cuộc họp do Hội "American Friends of Vietnam" tổ chức ngày 1/6/1956, John F. Kennedy tuyên bố - Ri Nguyễn -

● 2021-07-20 - Quanh chuyện chung tay dập dịch Covid-19 - Thanh Tín Nguyễn -

● 2021-07-20 - Chúng tôi vừa thoát nạn, xin báo động để mọi người phòng thủ - Nguyễn Vũ -

● 2021-07-14 - Đài ghi công người Công giáo VN làm tay sai chết vì nước Pháp ở Paris - Du Nguyên -

● 2021-07-13 - Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Tại Sao Các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân Muốn Giật Sập Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị - LS Nguyễn Quốc Lân -

● 2021-07-12 - Tỉ phú xin tiền - bị cấm tham gia một số mạng xã hội sau vụ tấn công chết người ở Đồi Capitol vào tháng 5 - Ngô Ngọc Diệp -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 >>>