●   Bản rời    

Kêu gọi lên tiếng với chiến dịch đánh bóng các tên Việt gian thời Pháp thuộc

FB Lâm Phú Châu Sep 15, 2020

Thưa các bạn
Chiến dịch của nhóm Sửa Sử đang trở lại đánh bóng các tên Việt Gian thời Pháp thuộc để hạ giá hoặc bôi sạch công lao của các nhà ái quốc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
Để chuẩn bị quan sát hay tham dự một cuộc tranh luận hào hứng, xin các bạn chịu khó đọc các tài liệu sau đây để có một số vốn lý luận hoặc ít nhất để nghe, để hiểu, để nhận xét các bài báo, các bài tường trình các buổi "hội thảo" bất cứ của ai tổ chức.

***𝐊𝐘̀ 𝐈: 𝐕𝐚̀𝐢 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐕𝐈̃𝐍𝐇 𝐊𝐘́, 𝐡𝐚𝐲 𝐏𝐄́𝐓𝐑𝐔𝐒 𝐊𝐘́
1- https://sachhiem.net/LICHSU/N/NguyenvThinh_LS02.php
[Về Con Người Trương Vĩnh Ký]
... Tạp chí Văn nghệ Hàm Luông, số Xuân Bính Thân 2016 với bài “Xứ dừa – nơi sinh ra những con người huyền thoại” của tác giả Đinh Hữu Quang đã đưa Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký sánh ngang tầm những tên tuổi ấy là một việc làm lộn xòng lịch sử. Chuyện này xưa rồi nhưng lâu lâu lại rộ lên theo dòng thời cuộc nên “người yêu sử” đành tra lại tích cũ trình với bà con Bến Tre...
2- https://sachhiem.net/VANHOC/N/NguyenvThinh_14.php
[Trương Vĩnh Ký Oan Nỗi Gì?]
... Tâm địa của nhà sử học đầy danh vọng này (ai vậy ta? đọc sẽ biết) không phải đến bây giờ mới phơi bày ra. Khi các sử gia bậc thầy như: Đào Duy Anh, Trần Huy Liệu, Trần Văn Giáp, Trần Văn Giàu, Văn Tân… đã thành người thiên cổ và trong “tứ đại gia Lâm–Lê–Tấn–Vượng” nửa mất nửa còn thì người “lọt sổ” mặc sức “múa gậy vườn hoang”
3- https://sachhiem.net/BUIKHA/BuiKha25b_TVK.php
[Trương Vĩnh Ký Phản Bội Tổ Quốc, Sao Lại Gọi Là Yêu Nước?]
....Mới đây, ông Trần Hữu Tá, trên trang boxite có đăng bài, ngoài việc tâng bốc sai lầm Nguyễn Trường Tộ còn vinh danh Trương Vĩnh Ký cẩu thả vô trách nhiệm, nên tôi có bài đối luận nầy để rộng đường dư luận....

4- https://hopluu.net/a3162/vai-tai-lieu-moi-ve-petrus-key-truong-vinh-ky-1837-1898-
[Vài Tài Liệu Mới Về Petrus Key (Trương Vĩnh Ký) (1837-1898)]
...Hầu hết các tư liệu Pháp đều công nhận Petrus Key là một “khai quốc công thần” của nền Bảo hộ Pháp, không những tại Nam Kỳ, mà còn trong toàn cõi Đông Dương. Năm 1876, chẳng hạn, Petrus Key làm một chuyến viễn du Bắc Kỳ, cung cấp tài liệu tại chỗ cho Thống đốc Duperré mưu chiếm miền Bắc, nhưng kế hoạch này không được Paris chấp thuận. Năm 1886, “ẩn sĩ” Petrus Key ra Huế, làm trong Cơ Mật Viện để huấn luyện vua Nguyễn Phước Biện (1885-1889), niên hiệu Đồng Khánh, biết đồng hóa quyền lợi bản thân với quyền lợi Đại Pháp–tức tách biệt Bắc Kỳ ra khỏi ảnh hưởng Huế,...
__________________________________________________________
https://www.facebook.com/LyThaiXuanSH/posts/1248661942134260

(tiếp theo, lên tiếng về nạn Sửa Sử đánh bóng các tên Việt Gian thời Pháp thuộc)
Kỳ I chúng ta có một danh sách bài viết về một Thày Thông Ngôn thượng hạng của Pháp là PÉTRUS KÝ. Lần này xin tìm hiểu sự thật về một thày thông ngôn khác:

KỲ II: Nhân Vật NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Xin các bạn chịu khó đọc các tài liệu sau đây về một thày thông ngôn khác: Nguyễn Trường Tộ.

1- http://sachhiem.net/TCN/TCNls/TCNls03_NTT.php
[Nguyễn Trường Tộ, Từ Huyền Thoại Đến Thực Chất]
…Nhưng thực chất những hiểu biết của ông như thế nào và những hiểu biết đó đã giúp được nước những gì, những đề nghị canh tân của ông có đi sát với thực tế không, có thể thi hành được hay không, và nếu thi hành thì có lợi hay có hại cho đất nước, và những tư tưởng của ông có phải là mới mẻ, đặc biệt hay không? Đó là những điểm chúng ta cần phân tích và thảo luận…..

2- https://sachhiem.net/BUIKHA/BK_NTT.php
[Tập sách: Sự Thật Về "Nhân Vật Nguyễn Trường Tộ" Như Thế Nào?]
Trong tập này gồm một thư mục liệt kê tất cả các bài về Nguyễn Trường Tộ. Một vài trong số đó như:
2-1. https://sachhiem.net/TCN/TCNls/TCNls_NTT.php
[Xét Lại Huyền Thoại Nguyễn Trường Tộ Nhân Đọc Cuốn "Nguyễn Trường Tộ: Thời Thế & Tư Duy Cách Tân" Của Hoàng Thanh Đạm]
…Thứ nhất, có vẻ như tác giả không đọc kỹ những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ, không thấy những mâu thuẫn và dối trá trong đó, không xét đến những sự thay đổi tư tưởng của Nguyễn trường Tộ theo thời gian để phù hợp với sách lược của các Giám Mục Gia Tô và của lực lượng xâm lăng Pháp….
2-2. https://sachhiem.net/BUIKHA/BuiKha01b_NTT.php
[Nguyễn Trường Tộ Trong Chiêu Bài Canh Tân]
…Một trong ba Di Thảo quan trọng nhất của Nguyễn Trường Tộ là bài Thiên Hạ Dại Thế Luậnmà qua đó chúng ta sẽ thấy sự sai lầm và hậu ý của Nguyễn Trường Tộ lúc ông kêu gọi dân Việt nam nên hòa và hợp tác với Pháp….
2-3. https://sachhiem.net/BUIKHA/BuiKha02a_NTT.php
[Bài Phỏng Vấn Ông Bùi Kha của đài BBC LUÂN ĐÔN]
…Nói rõ hơn, nếu đọc phớt qua thì thấy Nguyễn Trường Tộ đề nghị canh tân cái này, cải cách thứ khác và dùng chữ canh tân để đánh lừa dư luận nhưng hậu ý của ông là chỉ muốn giúp đỡ cho Pháp mà thôi. …

3- https://sachhiem.net/LICHSU/N/NgXPhong.php
[Một Khám Phá Bất Ngờ Về Nguyễn Trường Tộ (Nguyễn Xuân Phong)]
… như một tiếng sấm sét đã giáng xuống bất ngờ làm giật mình cho giới học giả và sử gia từ trước đến nay. Nguyễn Trường Tộ theo nhóm Giao Điểm trong lời nói đầu của cuốn sách:
“Bằng những sử liệu bất khả phủ bác, mà phần lớn là các tài liệu mật, và của các linh mục giám mục, Nguyễn Kha và Trần Chung Ngọc đã cho thấy bản chất thực của Nguyễn Trường Tộ qua các bản Điều trần mà hầu hết đều lạc dẫn, không tưởng và chỉ có lợi cho ngoại bang mà thôi”….


4- http://www.gactholoc.com/c9/t9-196/muc-tu-nguyen-truong-to-trong-tu-dien-bach-khoa-viet-nam-can-phai-viet-lai.html
[Những bài về Nguyễn Trường Tộ đăng trên trang Gác Thọ Lộc (Mục từ "Nguyễn Trường Tộ" trong Từ Điển Bách Khoa Việt Nam cần phải viết lại -Nguyễn Đắc Xuân)]
…..
________________
(tiếp theo - Người dân thức tỉnh lên tiếng phản đối chiến dịch Sửa Sử của nhóm Tôn Vinh Việt Gian)

𝐊𝐘̀ 𝐈𝐈𝐈: 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐮̣𝐜 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐃𝐞 𝐑𝐡𝐨𝐝𝐞𝐬 (Đ𝐚̆́𝐜 𝐋𝐨̣̂)
Kỳ 3 này, chúng ta ghi xuống đường link dưới đây dẫn đến bảng liệt kê rất nhiều bài viết về một tên gián điệp biệt kích văn hóa người Pháp, đã bị triều đình Chúa Trịnh cũng như Chúa Nguyễn đuổi cổ 6 lần. Linh mục Alexandre De Rhodes.
https://sachhiem.net/LICHSU/ListQUOCNGU.inc.php

Trong giai đoạn tới, bất cứ lúc nào, xin các bạn lựa một bài, trích một đoạn ưng ý, phổ biến ra, hoặc đọc trên youtube để phổ biến các bài về các nhân vật ...
*** đã làm cho nước ta chịu bao nhiêu oan khiên dưới ách thống trị ngoại bang,
*** đã làm cho ta mất tên trên bản đồ thế giới,
*** đã để lại cho chúng ta một bộ phận dân tộc vọng ngoại. Ăn ở trên đất nhà mà ca ngợi nước ngoài, tôn vinh kẻ phục vụ giặc Pháp, giặc Vatican…
Vết thương này không hề làm da non.

---------------


COMMENTS:

Nguyen Khoe
Vatican đề ra 43 phương cách cải đạo dân Châu Á (trong đó có Việt Nam),một trong số 43 phương cách đó là :Viết lại lịch sử theo hướng có lợi cho kitô giáo.Bọn lật sử ở VN,nay đang làm theo chỉ thị của vatican mà thôi.
Xét ra những nhân vật như Trương Vĩnh Ký mà họ đề cao chỉ là những tội đồ dân tộc, nên nhớ một điều chắc chắn là người Công giáo thì chỉ có phản quốc chứ không bao giờ có lòng yêu nước. Có khi nào thỏ mọc sừng, rùa mọc lông đâu?

Lâm Phú Châu
Chúng ta khổ dài dài với cái nhóm ngựa thành Troy này.

Cầm Nguyễn ->Lâm Phú Châu
bây giờ vặt lông nó ra

Lâm Phú Châu ->Cầm Nguyễn
Da nó dầy lắm. Cóc cần lông nữa chứ.

Nguyen Khoe
Mình chỉ cần thắp lên những ngọn nến trong đêm, đó là nghĩa vụ đối với non sông đất nước, còn ngoài ra chỉ mong vào hồn thiêng sông núi, các Vua Hùng và Bác Hồ phù hộ độ trì cho dân tộc này không rơi vào tay ngoại bang vatican

Lâm Phú Châu ->Nguyen Khoe
Vâng, khả năng chúng ta tới đâu thì làm tới đó.
Viết, hoặc comment, trích dẫn, chia sẻ, làm youtube .... là cũng giúp đánh vài ba tiếng trống.

Nguyễn Kha
Không bao giờ người dân Việt Nam chúng ta và nhà nước ta chính phủ ta cũng như các lực lượng vũ trang của QĐNDVN chúng ta cho phép bất cứ ai kẻ nào dám liều mạng như vậy , các cô,chú và các bác là những người dân ở hải ngoại hãy cứ yên tâm về điều đó.

Lâm Phú Châu -> Nguyễn Kha
Nhưng đã có tên đường Alexandre De Rhodes dựng lại ở TP HCM, mới đây họ thông qua cho đặt tên đường Nguyễn Trường Tộ ở Hải Phòng rồi!!!
Vụ Hải Phòng đó, cô cũng thảo thêm 1 bài viết nhờ bác Chế gửi lên thượng cấp. Họ chẳng trả lời trả vốn gì cả. Nghe nói họ vẫn tiến hành.
Năm rồi, ở Đà Nẵng họ suýt đạt tên đường cho Alexandre De Rhodes, họ đã lập một khu tưởng niệm ông ta và các giáo sĩ dưới lý do là có công với quốc ngữ.
Các bác đã
- kêu gọi ầm ỉ để cùng nhau vào báo Văn Hóa Thể Thao ĐN phản đối.
- Viết chỉ dẫn cho những người không biết phản đối thế nào.
- 12 GS TS đồng ký tên, kiến nghị lên chính quyền,
- các tác giả nghiên cứu viết bài đăng trên SH ầm ầm...
họ mới cho ngưng việc đặt tên.

Trong lúc đó, các báo chí nổi lên chửi mắng những vị ký tên trên bản kiến nghị đủ thứ điều đê tiện. Chúng ta cũng phản pháo lại bằng các bài viết....
Cô tặng cho họ tên "Những người Nhận Giặc Làm Cha."
Nhớ lại năm rồi mà rùng mình, trầy da tróc vẩy mới được họ ngưng lại.

Nguyễn Kha -> Lâm Phú Châu
vâng cháu chúc sức khỏe tới cô chú ,việc này ở TW Đảng ta rất có thể sẽ biết , nhưng chưa thể giải quyết vấn đề này trong một sớm một chiều được ngay ạ vv thiết nghĩ các CQ chức năng trong cả nước Việt Nam rồi sẽ phải" rà soát" lại tất cả mọi thứ có liên quan đến việc này cô ạ .

Lâm Phú Châu -> Nguyễn Kha
Cô tin chắc, nếu không có chúng ta đánh trống, chẳng ai biết mà làm gì cả, cô đã chứng minh ở trên đó rồi. Đó là vì bác VVK cho phép làm ẩu thành ra ở dưới làm theo, và bây giờ nhiều người đi theo khuynh hướng đó nên nổi lên tô hồng chuốc lục mấy tên Việt gian, tên này tên kia trở lại. Mệt thì thôi!.

Lâm Phú Châu -> Nguyễn Kha
Dù sao nghe Kha nói cô cũng mừng.

Nguyễn Kha -> Lâm Phú Châu
vâng cô hãy cứ yên tâm về sự lãnh đạo của ĐCSVN của nhà nước ta hiện nay ạ vv ,ở bên hải ngoại cô hãy cung cấp những thông tin bổ ích,quý hiếm về lịch sử, cũng như tất cả những tội ác mà từ trước đây do các ông như Trương Vĩnh Ký đã từng gây ra cho dt Việt Nam chúng ta ạ ,để ở trong nước các cấp lãnh đạo họ biết và sửa chữa lại những gì mà từ trước đây chưa làm được ạ...

Nguyễn Kha ->Lâm Phú Châu
vâng ạ

Nguyễn Viết Khương ->Lâm Phú Châu
trước kia con nhớ có người từng làm mẫu thư điện tử và gửi link cho mọi người ký khi đồng lòng kiến nghị, yêu cầu hoặc góp ý. Sau đó họ có thể gửi cho chính phủ hoặc tòa án quốc tế nhờ can thiệp. Nhưng bây giờ họ ẩn mình đâu hết rồi không thấy nữa đó

Nguyen Khoe
Lịch sử là lịch sử, không thể sửa theo ý vatican được. Người viết sử phải có lương tâm chính trực, không được viết theo hướng của vatican vạch ra.Ngày xưa quan chép sử là Tư mã Thiên bên Tàu, thà bị giam và bị thiến chứ không chịu sửa Sử Ký,dù là một chữ!
Ngày nay bọn lật sử đang lộng hành quá đáng,chúng chỉ binh vực cho bọn bán nước kitô giáo. Sao chúng không minh oan cho những tiền nhân của dân tộc như Trần Thủ Độ, Mạc đăng Dung,Hồ quý Ly mà lại cứ khăng khăng là Alexandre de Rhodes, Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký..? Dễ hiểu thôi, vì vatican muốn như thế!

Nam Nguyen
Đầy đủ phong phú về tên giáo gian phản quốc Trương Vĩnh Ký. Những kẻ có học mà vinh danh ca ngợi Ký chỉ có thể là những tên Việt gian phản quốc.

Lâm Phú Châu
Cám ơn Nam. Thấy mặt ô. DTQ ứa gan! gửi ông DTQ bài đọc:
Người "Quốc Gia" cũng Yêu Nước Ư?
https://www.youtube.com/watch?v=DpcpGSTIBzw&t=96s

Trung Hiếu Chế
Bọn Việt gian đứng đầu là tên P.H.Lê và bọn tôi tớ của y muốn lật đổ chế độ bằng cách lật sử dân tộc, y cho rằng lịch sử là nền tảng của Chế độ...

Lâm Phú Châu ->

Trung Hiếu Chế
Thế thì nó lật LS thì nó thành chế độ Vatican thuộc à?

Sau Do
"Lật sử "
Một thủ đoạn nguy hiểm, đổi trắng thay đen, một tiến trình trong tự chuyển hóa, tự diễn biến.
Nhà nước hãy mạnh tay,loại bỏ bọn nội tặc nguy hiểm này.

Lâm Phú Châu
Chúng ta phải đánh trống lên thì nhà nước mới nghe!

Trung Hiếu Chế
Cảm ơn chị Lâm Phú Châu nhiều !
Đó đây


2020-09-18 - Trung Quốc buộc nhiều người Công Giáo ký giấy bỏ đạo -

2020-09-17 - Cảnh sát trưởng từ chức sau khi bào chữa câu nói: "Tôi là người theo đạo thiên chúa" - đó là những lời phân biệt chủng tộc. Todd Wright, Cảnh sát trưởng hạt Arkansas đã từ chức sau áp lực từ Tòa án hạt Quorum, sau nỗ lực thảm hại cuối cùng nhằm cứu vãn danh tiếng của mình. Khi Wright nhìn thấy vợ anh, Middlebrooks, đang trò chuyện vui vẻ với một nhân viên Da đen. Điều đó, rõ ràng, đã khiến anh ta mất hứng.

2020-09-17 - Phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 17/9 trình bày một kế hoạch toàn diện nhất - từ trước nay nhằm đối đầu và cạnh tranh với Trung Quốc. Kế hoạch hướng tới ban hành đạo luật cung cấp hơn 350 tỷ USD trong 10 năm nhằm xây dựng năng lực công nghiệp Mỹ, thách thức Trung Quốc. giữa lúc Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang tìm cách khai thác thái độ thù địch ngày càng tăng của người Mỹ đối với Trung Quốc,

2020-09-17 - Trần Ly Official phản biện luật sư Hoàng Duy Hùng (GNHDH) -

2020-09-17 - Nhiều sinh mạng mất đi, không phải vì những lời nói dối, mà vì Trump không hành động - Thay vì khóa chặt các vùng dịch, cung cấp các thiết bị phòng dịch và trị bệnh, ông giao cho CDC soạn "hướng dẫn" để các bang và thành phố tự lo liệu. Sau đó đổ lỗi cho các tiểu bang, nhất là các bang Dân Chủ lãnh đạo.

2020-09-15 - Vụ Đồng Tâm: Bản án rất thích đáng nhưng mang tính chất nhân văn, nhân đạo -

2020-09-15 - Xét xử vụ Đồng Tâm: Hai bị cáo bị tuyên án tử hình - TP.Hà Nội đã tuyên 2 bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức mức án tử hình về tội giết người. Cùng tội danh này, bị cáo Lê Đình Doanh, con trai Lê Đình Công, bị tuyên mức án tù chung thân

2020-09-15 - TT Trump mong muốn làm Tổng Thống Mỹ nhiệm kỳ 3! tham quyền cố vị ? -

2020-09-15 - Nhóm thờ Satan đập phá thánh giá tưởng niệm nạn nhân chết vì coronavirus -

2020-09-15 - Tòa Đã Tuyên Án 29 Bị Cáo Tại Đồng Tâm|Việt Tân Rận Chủ - Đại biểu Cuội Muốn Gì -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2020-09-17 - Ôi Mục Sư Jerry Falwell Jr., cựu hiệu trưởng trường Đại Học Liberty - Tội nghiệp ông! - Ri Nguyễn sưu tầm -

● 2020-09-16 - Kêu gọi lên tiếng với chiến dịch đánh bóng các tên Việt gian thời Pháp thuộc - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-09-09 - Vài Suy Nghĩ Nhân Vụ Thất Lạc Tro Cốt Ở Chùa Kỳ Quang - FB Thi Nguyen -

● 2020-09-07 - Kính gởi đến quý vị: VHVN TV, GNHDH và KBCHN - Trần Quang Diệu -

● 2020-09-07 - Đảng Cộng hòa bỏ rơi miền Nam Việt Nam - Phúc Linh -

● 2020-09-07 - Năm 1939 Quốc Hội Mỹ ban hành đạo luật HATCH: "Ngăn Ngừa Các Hoạt Động Chính Trị Gian Tà" - Lão Ông -

● 2020-09-05 - Tính ra, VNCH-2 cũng có một điểm son: Tiêu diệt tay sai Vatican tránh cải đạo dân miền Nam - Diễn Đàn -

● 2020-09-04 - Những Ai Đã Đặt Mìn Phá Hủy Chùa Diên Hựu Ngày 10 Tháng 9 Năm 1954 - Trần Quang Diệu -

● 2020-09-01 - Trường hợp này: Dĩ hòa vi qúy, im lặng, làm ngơ, là đồng lõa với tội ác, lừa đảo, là đồng lõa với PHẢN - Diễn đàn -

● 2020-08-25 - Góp ý với Youtube clip của ông Đặng Quốc Thiên .."ngồi đè đầu cưỡi cổ 5, 6 chục năm" - Mike Wilson -

● 2020-08-25 - Vài Điều Chia Sẻ Nhân Đọc Bài "Phía Bên Kia Ánh Trăng Nhân Văn Của Ki-tô Giáo" của t/g Trần Trọng Sỹ - Trần Quang Diệu -

● 2020-08-24 - Gửi các bạn trẻ hắc y đan sĩ ở Đan Viện Thiên An - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-08-23 - Quạ đen và chiêu bài "tôn giáo" cướp đất - Chiêu trò xưa quá rồi! - Trần Quang Diệu sưu tầm -

● 2020-08-22 - TT Trump có thực sự chống TÀU CỘNG không ? - K. Nguyễn -

● 2020-08-20 - Món Hàng Tôn Giáo - Có Quảng Cáo Rêu Rao Thì Có Chê Khen. - Ri Nguyễn -

● 2020-08-19 - Công ra Công, Tội ra Tội - Tranh cãi về Phan Huy Lê - Face Book -

● 2020-08-19 - CON CHIENS DIỄN VIÊN MICHAEL BREA ĐÃ CHẶT ĐẦU MẸ MÌNH VÌ KHÔNG TIN CHÚA - FB Ngon Le -

● 2020-08-19 - Cám ơn những món quà thân thương từ Việt Nam - nhà nước và bạn đọc - Trang nhà SH -

● 2020-08-16 - Đan Viện Thiên An - Chúa nào dám đến những nơi đất ăn cướp mà nhận lễ - FB BÚT CHIẾN 368 -

● 2020-08-15 - Lời Cầu Nguyện Hôm Nay - FB Dương Hoàng Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 >>>