●   Bản rời    

Kêu gọi lên tiếng với chiến dịch đánh bóng các tên Việt gian thời Pháp thuộc

FB Lâm Phú Châu Sep 15, 2020

Thưa các bạn
Chiến dịch của nhóm Sửa Sử đang trở lại đánh bóng các tên Việt Gian thời Pháp thuộc để hạ giá hoặc bôi sạch công lao của các nhà ái quốc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
Để chuẩn bị quan sát hay tham dự một cuộc tranh luận hào hứng, xin các bạn chịu khó đọc các tài liệu sau đây để có một số vốn lý luận hoặc ít nhất để nghe, để hiểu, để nhận xét các bài báo, các bài tường trình các buổi "hội thảo" bất cứ của ai tổ chức.

***𝐊𝐘̀ 𝐈: 𝐕𝐚̀𝐢 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐕𝐈̃𝐍𝐇 𝐊𝐘́, 𝐡𝐚𝐲 𝐏𝐄́𝐓𝐑𝐔𝐒 𝐊𝐘́
1- https://sachhiem.net/LICHSU/N/NguyenvThinh_LS02.php
[Về Con Người Trương Vĩnh Ký]
... Tạp chí Văn nghệ Hàm Luông, số Xuân Bính Thân 2016 với bài “Xứ dừa – nơi sinh ra những con người huyền thoại” của tác giả Đinh Hữu Quang đã đưa Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký sánh ngang tầm những tên tuổi ấy là một việc làm lộn xòng lịch sử. Chuyện này xưa rồi nhưng lâu lâu lại rộ lên theo dòng thời cuộc nên “người yêu sử” đành tra lại tích cũ trình với bà con Bến Tre...
2- https://sachhiem.net/VANHOC/N/NguyenvThinh_14.php
[Trương Vĩnh Ký Oan Nỗi Gì?]
... Tâm địa của nhà sử học đầy danh vọng này (ai vậy ta? đọc sẽ biết) không phải đến bây giờ mới phơi bày ra. Khi các sử gia bậc thầy như: Đào Duy Anh, Trần Huy Liệu, Trần Văn Giáp, Trần Văn Giàu, Văn Tân… đã thành người thiên cổ và trong “tứ đại gia Lâm–Lê–Tấn–Vượng” nửa mất nửa còn thì người “lọt sổ” mặc sức “múa gậy vườn hoang”
3- https://sachhiem.net/BUIKHA/BuiKha25b_TVK.php
[Trương Vĩnh Ký Phản Bội Tổ Quốc, Sao Lại Gọi Là Yêu Nước?]
....Mới đây, ông Trần Hữu Tá, trên trang boxite có đăng bài, ngoài việc tâng bốc sai lầm Nguyễn Trường Tộ còn vinh danh Trương Vĩnh Ký cẩu thả vô trách nhiệm, nên tôi có bài đối luận nầy để rộng đường dư luận....

4- https://hopluu.net/a3162/vai-tai-lieu-moi-ve-petrus-key-truong-vinh-ky-1837-1898-
[Vài Tài Liệu Mới Về Petrus Key (Trương Vĩnh Ký) (1837-1898)]
...Hầu hết các tư liệu Pháp đều công nhận Petrus Key là một “khai quốc công thần” của nền Bảo hộ Pháp, không những tại Nam Kỳ, mà còn trong toàn cõi Đông Dương. Năm 1876, chẳng hạn, Petrus Key làm một chuyến viễn du Bắc Kỳ, cung cấp tài liệu tại chỗ cho Thống đốc Duperré mưu chiếm miền Bắc, nhưng kế hoạch này không được Paris chấp thuận. Năm 1886, “ẩn sĩ” Petrus Key ra Huế, làm trong Cơ Mật Viện để huấn luyện vua Nguyễn Phước Biện (1885-1889), niên hiệu Đồng Khánh, biết đồng hóa quyền lợi bản thân với quyền lợi Đại Pháp–tức tách biệt Bắc Kỳ ra khỏi ảnh hưởng Huế,...
__________________________________________________________
https://www.facebook.com/LyThaiXuanSH/posts/1248661942134260

(tiếp theo, lên tiếng về nạn Sửa Sử đánh bóng các tên Việt Gian thời Pháp thuộc)
Kỳ I chúng ta có một danh sách bài viết về một Thày Thông Ngôn thượng hạng của Pháp là PÉTRUS KÝ. Lần này xin tìm hiểu sự thật về một thày thông ngôn khác:

KỲ II: Nhân Vật NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Xin các bạn chịu khó đọc các tài liệu sau đây về một thày thông ngôn khác: Nguyễn Trường Tộ.

1- http://sachhiem.net/TCN/TCNls/TCNls03_NTT.php
[Nguyễn Trường Tộ, Từ Huyền Thoại Đến Thực Chất]
…Nhưng thực chất những hiểu biết của ông như thế nào và những hiểu biết đó đã giúp được nước những gì, những đề nghị canh tân của ông có đi sát với thực tế không, có thể thi hành được hay không, và nếu thi hành thì có lợi hay có hại cho đất nước, và những tư tưởng của ông có phải là mới mẻ, đặc biệt hay không? Đó là những điểm chúng ta cần phân tích và thảo luận…..

2- https://sachhiem.net/BUIKHA/BK_NTT.php
[Tập sách: Sự Thật Về "Nhân Vật Nguyễn Trường Tộ" Như Thế Nào?]
Trong tập này gồm một thư mục liệt kê tất cả các bài về Nguyễn Trường Tộ. Một vài trong số đó như:
2-1. https://sachhiem.net/TCN/TCNls/TCNls_NTT.php
[Xét Lại Huyền Thoại Nguyễn Trường Tộ Nhân Đọc Cuốn "Nguyễn Trường Tộ: Thời Thế & Tư Duy Cách Tân" Của Hoàng Thanh Đạm]
…Thứ nhất, có vẻ như tác giả không đọc kỹ những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ, không thấy những mâu thuẫn và dối trá trong đó, không xét đến những sự thay đổi tư tưởng của Nguyễn trường Tộ theo thời gian để phù hợp với sách lược của các Giám Mục Gia Tô và của lực lượng xâm lăng Pháp….
2-2. https://sachhiem.net/BUIKHA/BuiKha01b_NTT.php
[Nguyễn Trường Tộ Trong Chiêu Bài Canh Tân]
…Một trong ba Di Thảo quan trọng nhất của Nguyễn Trường Tộ là bài Thiên Hạ Dại Thế Luậnmà qua đó chúng ta sẽ thấy sự sai lầm và hậu ý của Nguyễn Trường Tộ lúc ông kêu gọi dân Việt nam nên hòa và hợp tác với Pháp….
2-3. https://sachhiem.net/BUIKHA/BuiKha02a_NTT.php
[Bài Phỏng Vấn Ông Bùi Kha của đài BBC LUÂN ĐÔN]
…Nói rõ hơn, nếu đọc phớt qua thì thấy Nguyễn Trường Tộ đề nghị canh tân cái này, cải cách thứ khác và dùng chữ canh tân để đánh lừa dư luận nhưng hậu ý của ông là chỉ muốn giúp đỡ cho Pháp mà thôi. …

3- https://sachhiem.net/LICHSU/N/NgXPhong.php
[Một Khám Phá Bất Ngờ Về Nguyễn Trường Tộ (Nguyễn Xuân Phong)]
… như một tiếng sấm sét đã giáng xuống bất ngờ làm giật mình cho giới học giả và sử gia từ trước đến nay. Nguyễn Trường Tộ theo nhóm Giao Điểm trong lời nói đầu của cuốn sách:
“Bằng những sử liệu bất khả phủ bác, mà phần lớn là các tài liệu mật, và của các linh mục giám mục, Nguyễn Kha và Trần Chung Ngọc đã cho thấy bản chất thực của Nguyễn Trường Tộ qua các bản Điều trần mà hầu hết đều lạc dẫn, không tưởng và chỉ có lợi cho ngoại bang mà thôi”….


4- http://www.gactholoc.com/c9/t9-196/muc-tu-nguyen-truong-to-trong-tu-dien-bach-khoa-viet-nam-can-phai-viet-lai.html
[Những bài về Nguyễn Trường Tộ đăng trên trang Gác Thọ Lộc (Mục từ "Nguyễn Trường Tộ" trong Từ Điển Bách Khoa Việt Nam cần phải viết lại -Nguyễn Đắc Xuân)]
…..
________________
(tiếp theo - Người dân thức tỉnh lên tiếng phản đối chiến dịch Sửa Sử của nhóm Tôn Vinh Việt Gian)

𝐊𝐘̀ 𝐈𝐈𝐈: 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐮̣𝐜 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐃𝐞 𝐑𝐡𝐨𝐝𝐞𝐬 (Đ𝐚̆́𝐜 𝐋𝐨̣̂)
Kỳ 3 này, chúng ta ghi xuống đường link dưới đây dẫn đến bảng liệt kê rất nhiều bài viết về một tên gián điệp biệt kích văn hóa người Pháp, đã bị triều đình Chúa Trịnh cũng như Chúa Nguyễn đuổi cổ 6 lần. Linh mục Alexandre De Rhodes.
https://sachhiem.net/LICHSU/ListQUOCNGU.inc.php

Trong giai đoạn tới, bất cứ lúc nào, xin các bạn lựa một bài, trích một đoạn ưng ý, phổ biến ra, hoặc đọc trên youtube để phổ biến các bài về các nhân vật ...
*** đã làm cho nước ta chịu bao nhiêu oan khiên dưới ách thống trị ngoại bang,
*** đã làm cho ta mất tên trên bản đồ thế giới,
*** đã để lại cho chúng ta một bộ phận dân tộc vọng ngoại. Ăn ở trên đất nhà mà ca ngợi nước ngoài, tôn vinh kẻ phục vụ giặc Pháp, giặc Vatican…
Vết thương này không hề làm da non.

---------------


COMMENTS:

Nguyen Khoe
Vatican đề ra 43 phương cách cải đạo dân Châu Á (trong đó có Việt Nam),một trong số 43 phương cách đó là :Viết lại lịch sử theo hướng có lợi cho kitô giáo.Bọn lật sử ở VN,nay đang làm theo chỉ thị của vatican mà thôi.
Xét ra những nhân vật như Trương Vĩnh Ký mà họ đề cao chỉ là những tội đồ dân tộc, nên nhớ một điều chắc chắn là người Công giáo thì chỉ có phản quốc chứ không bao giờ có lòng yêu nước. Có khi nào thỏ mọc sừng, rùa mọc lông đâu?

Lâm Phú Châu
Chúng ta khổ dài dài với cái nhóm ngựa thành Troy này.

Cầm Nguyễn ->Lâm Phú Châu
bây giờ vặt lông nó ra

Lâm Phú Châu ->Cầm Nguyễn
Da nó dầy lắm. Cóc cần lông nữa chứ.

Nguyen Khoe
Mình chỉ cần thắp lên những ngọn nến trong đêm, đó là nghĩa vụ đối với non sông đất nước, còn ngoài ra chỉ mong vào hồn thiêng sông núi, các Vua Hùng và Bác Hồ phù hộ độ trì cho dân tộc này không rơi vào tay ngoại bang vatican

Lâm Phú Châu ->Nguyen Khoe
Vâng, khả năng chúng ta tới đâu thì làm tới đó.
Viết, hoặc comment, trích dẫn, chia sẻ, làm youtube .... là cũng giúp đánh vài ba tiếng trống.

Nguyễn Kha
Không bao giờ người dân Việt Nam chúng ta và nhà nước ta chính phủ ta cũng như các lực lượng vũ trang của QĐNDVN chúng ta cho phép bất cứ ai kẻ nào dám liều mạng như vậy , các cô,chú và các bác là những người dân ở hải ngoại hãy cứ yên tâm về điều đó.

Lâm Phú Châu -> Nguyễn Kha
Nhưng đã có tên đường Alexandre De Rhodes dựng lại ở TP HCM, mới đây họ thông qua cho đặt tên đường Nguyễn Trường Tộ ở Hải Phòng rồi!!!
Vụ Hải Phòng đó, cô cũng thảo thêm 1 bài viết nhờ bác Chế gửi lên thượng cấp. Họ chẳng trả lời trả vốn gì cả. Nghe nói họ vẫn tiến hành.
Năm rồi, ở Đà Nẵng họ suýt đạt tên đường cho Alexandre De Rhodes, họ đã lập một khu tưởng niệm ông ta và các giáo sĩ dưới lý do là có công với quốc ngữ.
Các bác đã
- kêu gọi ầm ỉ để cùng nhau vào báo Văn Hóa Thể Thao ĐN phản đối.
- Viết chỉ dẫn cho những người không biết phản đối thế nào.
- 12 GS TS đồng ký tên, kiến nghị lên chính quyền,
- các tác giả nghiên cứu viết bài đăng trên SH ầm ầm...
họ mới cho ngưng việc đặt tên.

Trong lúc đó, các báo chí nổi lên chửi mắng những vị ký tên trên bản kiến nghị đủ thứ điều đê tiện. Chúng ta cũng phản pháo lại bằng các bài viết....
Cô tặng cho họ tên "Những người Nhận Giặc Làm Cha."
Nhớ lại năm rồi mà rùng mình, trầy da tróc vẩy mới được họ ngưng lại.

Nguyễn Kha -> Lâm Phú Châu
vâng cháu chúc sức khỏe tới cô chú ,việc này ở TW Đảng ta rất có thể sẽ biết , nhưng chưa thể giải quyết vấn đề này trong một sớm một chiều được ngay ạ vv thiết nghĩ các CQ chức năng trong cả nước Việt Nam rồi sẽ phải" rà soát" lại tất cả mọi thứ có liên quan đến việc này cô ạ .

Lâm Phú Châu -> Nguyễn Kha
Cô tin chắc, nếu không có chúng ta đánh trống, chẳng ai biết mà làm gì cả, cô đã chứng minh ở trên đó rồi. Đó là vì bác VVK cho phép làm ẩu thành ra ở dưới làm theo, và bây giờ nhiều người đi theo khuynh hướng đó nên nổi lên tô hồng chuốc lục mấy tên Việt gian, tên này tên kia trở lại. Mệt thì thôi!.

Lâm Phú Châu -> Nguyễn Kha
Dù sao nghe Kha nói cô cũng mừng.

Nguyễn Kha -> Lâm Phú Châu
vâng cô hãy cứ yên tâm về sự lãnh đạo của ĐCSVN của nhà nước ta hiện nay ạ vv ,ở bên hải ngoại cô hãy cung cấp những thông tin bổ ích,quý hiếm về lịch sử, cũng như tất cả những tội ác mà từ trước đây do các ông như Trương Vĩnh Ký đã từng gây ra cho dt Việt Nam chúng ta ạ ,để ở trong nước các cấp lãnh đạo họ biết và sửa chữa lại những gì mà từ trước đây chưa làm được ạ...

Nguyễn Kha ->Lâm Phú Châu
vâng ạ

Nguyễn Viết Khương ->Lâm Phú Châu
trước kia con nhớ có người từng làm mẫu thư điện tử và gửi link cho mọi người ký khi đồng lòng kiến nghị, yêu cầu hoặc góp ý. Sau đó họ có thể gửi cho chính phủ hoặc tòa án quốc tế nhờ can thiệp. Nhưng bây giờ họ ẩn mình đâu hết rồi không thấy nữa đó

Nguyen Khoe
Lịch sử là lịch sử, không thể sửa theo ý vatican được. Người viết sử phải có lương tâm chính trực, không được viết theo hướng của vatican vạch ra.Ngày xưa quan chép sử là Tư mã Thiên bên Tàu, thà bị giam và bị thiến chứ không chịu sửa Sử Ký,dù là một chữ!
Ngày nay bọn lật sử đang lộng hành quá đáng,chúng chỉ binh vực cho bọn bán nước kitô giáo. Sao chúng không minh oan cho những tiền nhân của dân tộc như Trần Thủ Độ, Mạc đăng Dung,Hồ quý Ly mà lại cứ khăng khăng là Alexandre de Rhodes, Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký..? Dễ hiểu thôi, vì vatican muốn như thế!

Nam Nguyen
Đầy đủ phong phú về tên giáo gian phản quốc Trương Vĩnh Ký. Những kẻ có học mà vinh danh ca ngợi Ký chỉ có thể là những tên Việt gian phản quốc.

Lâm Phú Châu
Cám ơn Nam. Thấy mặt ô. DTQ ứa gan! gửi ông DTQ bài đọc:
Người "Quốc Gia" cũng Yêu Nước Ư?
https://www.youtube.com/watch?v=DpcpGSTIBzw&t=96s

Trung Hiếu Chế
Bọn Việt gian đứng đầu là tên P.H.Lê và bọn tôi tớ của y muốn lật đổ chế độ bằng cách lật sử dân tộc, y cho rằng lịch sử là nền tảng của Chế độ...

Lâm Phú Châu ->

Trung Hiếu Chế
Thế thì nó lật LS thì nó thành chế độ Vatican thuộc à?

Sau Do
"Lật sử "
Một thủ đoạn nguy hiểm, đổi trắng thay đen, một tiến trình trong tự chuyển hóa, tự diễn biến.
Nhà nước hãy mạnh tay,loại bỏ bọn nội tặc nguy hiểm này.

Lâm Phú Châu
Chúng ta phải đánh trống lên thì nhà nước mới nghe!

Trung Hiếu Chế
Cảm ơn chị Lâm Phú Châu nhiều !
Đó đây


2021-07-27 - Dân mạng tranh cãi: Chạy thể dục trên mái nhà tập thể có vi phạm Chỉ thị 16 không? - Vậy nếu tình huống trên xảy ra trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 thì người dân có vi phạm quy định giãn cách xã hội hay không? Đó chính là vấn đề khiến dân mạng tranh cãi.

2021-07-27 - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị bắt - Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

2021-07-27 - 27-7 Ngày Thương Binh Liệt Sĩ -

2021-07-26 - CEO Nguyễn Phương Hằng nói chuyện với tên trộm gà Trương Quốc Huy -

2021-07-24 - Câu chuyện về 2 bé gái bị trao nhầm ở Bình Phước và những hệ lụy phía sau -VTV Đặc biệt -

2021-07-22 - Các nhà sư họ âm thầm làm từ thiện với cái tâm của mình, thế mà có kẻ nói - những câu chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo: "SAO KHÔNG THẤY NHÀ SƯ LÀM TỪ THIỆN?"

2021-07-22 - Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương Binh Liệt Sỹ (27/7/1947-27/7/2021) - Huyện đoàn Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới ngày thương binh - liệt sỹ. Ngày 18/7, Huyện đoàn Hương Sơn đã đến tặng quà, thăm khám cấp phát thuốc miễn phí cho 10 thương bệnh binh, người có công với cách mạng ở xã Sơn Ninh, Sơn Phú, Sơn Lễ, Sơn Lâm và Sơn Lĩnh

2021-07-20 - Bản chất của Vatican và những âm mưu -

2021-07-20 - Người dân Quận 6 TP.HCM v.ả m.õm Em Đô - Việt Kiều Mỹ -

2021-07-20 - Thủ tướng họp khẩn yêu cầu các tỉnh, thành không được ban hành "giấy phép con" -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2021-07-21 - Ngô Đình Diệm - Tam Đại Việt gian - Trần Quang Diệu -

● 2021-07-21 - Tại cuộc họp do Hội "American Friends of Vietnam" tổ chức ngày 1/6/1956, John F. Kennedy tuyên bố - Ri Nguyễn -

● 2021-07-20 - Quanh chuyện chung tay dập dịch Covid-19 - Thanh Tín Nguyễn -

● 2021-07-20 - Chúng tôi vừa thoát nạn, xin báo động để mọi người phòng thủ - Nguyễn Vũ -

● 2021-07-14 - Đài ghi công người Công giáo VN làm tay sai chết vì nước Pháp ở Paris - Du Nguyên -

● 2021-07-13 - Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Tại Sao Các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân Muốn Giật Sập Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị - LS Nguyễn Quốc Lân -

● 2021-07-12 - Tỉ phú xin tiền - bị cấm tham gia một số mạng xã hội sau vụ tấn công chết người ở Đồi Capitol vào tháng 5 - Ngô Ngọc Diệp -

● 2021-07-09 - Sĩ quan Hải quân VNCH Nguyễn Hữu Ba đã từng nói: ".... cũng sẽ phải tiểu lách sang chỗ khác." - Trần Quang Diệu -

● 2021-07-08 - Nếu tính tiền, thì kẻ "sống chui" ở Mỹ giàu sang, "quý phái" hơn người dân chân chính như thế nào? - Diễn Đàn -

● 2021-07-07 - GH Benedict 16: LM các nước Á châu và Phi Châu sướng như tù trưởng bộ lạc - nên họ thích đi nhà dòng - FB Du Nguyen -

● 2021-07-06 - Chúa chiếm Chùa - TỘI LỖI TÀY ĐÌNH CỦA ĐẠO DÊ SU ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO: - FB Nguyễn Văn Xuân Hưởng -

● 2021-07-04 - Thống đốc bang Florida, DeSantis nhắm vào việc "nhồi sọ" sinh viên ở Florida - "Dân chủ" theo quan điểm "Cộng Hòa" - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-07-04 - Đại đa phần chống cộng đang lạm dụng danh nghĩa “quốc gia,” thực ra không có chính nghĩa quốc gia. - Giác Hạnh -

● 2021-07-03 - Đọc Chuỗi MÂN CÔI Để Làm Gì? - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-27 - Màn 3: Tên Trưởng Phòng Cục 2 Nói Gì Với Phao Lồ Trần Thiện Khiêm? - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-26 - Màn 2: Ông Phê rô nói gì với Phao lồ Trần Thiện Khiêm khi ông gõ cửa Thiên Đàng ngày 24/6/2021 - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-26 - Màn 1: Giám mục Nguyễn Thái Hợp NÓI GÌ với Thủ Tướng "XỊA" Trần Thiện Khiêm để ông có ý tưởng theo Chúa - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-21 - Những công bố của các Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI và Francis về các niềm tin - Ri Nguyễn -

● 2021-06-17 - Về Dự Luật Đưa Môn Nghiên Cứu Chủng Tộc Vào Chương Trình Trung Học Trong Tiểu Bang California - CĐ người Việt "quốc gia" Hoa Kỳ -

● 2021-06-14 - Tại Sao Dân Pháp Tàn Sát Hàng Giáo Sĩ Công Giáo La Mã Trong Cuộc Cách Mạng 1789 - FB Du Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 >>>