●   Bản rời    

Gửi các bạn trẻ hắc y đan sĩ ở Đan Viện Thiên An

Lâm Phú Châu August 16, 2020

Gửi các bạn trẻ hắc y đan sĩ ở Đan Viện Thiên An,

Mấy ngày nay tôi đã nhìn thấy các bạn cầu nguyện Chúa mỗi khi có người đến đòi đất.

Thế nhưng khi các bạn lấn chiếm đất đai thì các bạn phải dùng cuốc xẻng, chớ các bạn đâu có cầu nguyện xin Chúa ban cho đất ở Đan Viện Thiên An? Nhiều bằng chứng cho thấy chính cái Viện của các bạn LẤN CHIẾM đất đai, mà cứ giả bộ OAN.

Khi có người đến đòi thì các bạn cũng dùng rựa, dùng chó xua đuổi người ta. Đến thế cùng thì giả bộ "cầu nguyện" làm như người hiền lương, không tấc sắt!

Người ngoài không tin các bạn "oan" hay hiền lành, thánh thiện qua cách cầu nguyện om sòm như thế đâu. Họ bình phẩm là các bạn "làm lỳ" đấy. Đã cướp đất mà cứ giả bộ OAN. Ông bà chúng tôi nói "𝐕𝐮̛̀𝐚 𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐩 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐥𝐚 𝐥𝐚̀𝐧𝐠!"

Mà thôi, mục đích của status này là xin nhắc nhỡ các bạn hắc y mấy câu Chúa dạy.

-- Thú thật với các bạn chiên là tôi hơi mệt với các bạn lắm đấy vì các bạn không hề thuộc câu kinh nào hết, mặc dù các bạn nhắm mắt đọc re re mỗi ngày.

Vậy là các bạn chả hiểu gì cả, cho nên gặp bất cứ trường hợp nào các bạn cũng không đem ra ứng dụng để sống đời.

Để tôi nhắc cho các bạn vài câu. Không cần cám ơn tui làm gì, tui làm "việc Chúa" mà!--

** Thứ nhất, Chúa dạy:
“𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑎̀𝑦” (𝐺𝑖𝑎̆𝑛𝑔 18:36)
nghĩa là ở trên trái đất này 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚́𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐂𝐡𝐮́𝐚 hết á.

** Thứ hai, Chúa nói:
"𝐶𝑢̉𝑎 𝑋𝑒̂-𝑔𝑖𝑎 (𝐶𝑎𝑒𝑠𝑎𝑟), 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑋𝑒̂-𝑔𝑖𝑎. 𝐶𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐶ℎ𝑢́𝑎, 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐶ℎ𝑢́𝑎." (𝑀𝑡 22: 17-21),
nghĩa là của chính quyền, thì trả về cho chính quyền (vì nước Chúa ở trên trời lận).

Rốt cuộc, các bạn chỉ ăn nhờ ở đậu trên đất Việt Nam thôi, chứ không có cái gì thuộc về "của Thiên Chúa" cả. Nếu các bạn cứ lo giành đất với người lương hay với chính quyền, là các bạn trở thành ĂN GIAN (lẽ ra đúng chữ của nó là ăn cướp). Vậy kỳ lắm các bạn ơi.

** Thứ ba, Chúa cũng dạy:
- Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất,.. (Mat-thieu 6: 19)
- Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Ðức Chúa Trời.
(Mat-thieu 19: 24)

Vậy các bạn đừng tham lam của cải.

** Thứ tư, Chúa cũng dạy:
-1 Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. (Rô-ma 13:1)

Khi chính quyền đến thu hồi đất đai lại cho dân, thì hãy trả lại cho Caesar như lời Chúa dạy. Đừng nuôi chó, đừng sắm rựa, đừng dùng những lời khó nghe cho người dân đến đòi đất.

** Các bạn đừng trông mong gì Chúa sẽ đén cứu các bạn vì Ngài đã phán:
Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi. (Mat thieu 15-24)

----------------
Nhưng, "Lời Chúa" dạy cũng có nhiều chỗ ngược lại.
Cho nên, khó nói lắm.

Có thể các bạn, thay vì học các câu trên, các bạn lại nằm lòng mấy câu tai hại như sau:

1- Phục Truyền luật lệ ký [Chương12, đoạn 2-7]:
Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…
- [Chương 20:10-16]
10 Khi ngươi đến gần một cái thành đặng hãm, trước phải giảng hòa cùng nó.
11 Nếu thành đó đáp hòa và mở cửa cho ngươi, thì toàn dân sự ở đó sẽ nạp thuế và phục dịch ngươi.
12 Ví bằng thành không khứng hòa, nhưng khai chiến cùng ngươi, bấy giờ ngươi sẽ vây nó.
13 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó nó vào tay ngươi, rồi ngươi giết hết thảy người nam bằng lưỡi gươm.
14 Song ngươi phải thâu cho mình những đàn bà, con trẻ, súc vật, và mọi vật chi ở trong thành, tức là mọi của cướp được. Ngươi sẽ ăn lấy của cướp của quân nghịch mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ban cho ngươi.
15 Ngươi phải đối đãi như vậy cùng các thành ở cách xa ngươi, không thuộc về những dân tộc nầy.
16 Nhưng trong các thành của những dân tộc nầy, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, thì chớ để sống một vật nào biết thở;

2- Kinh Mat thieu 6: 24
24 Chẳng ai được làm tôi hai chủ;

3- - Xuất Hành 20: 5
Ta, Thiên Chúa của các ngươi, là một Thiên Chúa ghen tuông đố kỵ, sẽ trừng phạt tới ba bốn thế hệ sau của những kẻ nào ghét Ta (nghĩa là những người đi thờ phụng Thần khác hay hình ảnh khác)

Cho nên, có lẽ các bạn không xem chính quyền Việt Nam là chủ đất nước Việt Nam, chỉ vì các bạn bị nhồi sọ bằng những "Lời Chúa" như thế.

Hãy làm người tốt, hãy nhớ những kinh thánh hiền, đừng học theo kinh thánh ác.
Đó đây


2020-09-18 - Trung Quốc buộc nhiều người Công Giáo ký giấy bỏ đạo -

2020-09-17 - Cảnh sát trưởng từ chức sau khi bào chữa câu nói: "Tôi là người theo đạo thiên chúa" - đó là những lời phân biệt chủng tộc. Todd Wright, Cảnh sát trưởng hạt Arkansas đã từ chức sau áp lực từ Tòa án hạt Quorum, sau nỗ lực thảm hại cuối cùng nhằm cứu vãn danh tiếng của mình. Khi Wright nhìn thấy vợ anh, Middlebrooks, đang trò chuyện vui vẻ với một nhân viên Da đen. Điều đó, rõ ràng, đã khiến anh ta mất hứng.

2020-09-17 - Phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 17/9 trình bày một kế hoạch toàn diện nhất - từ trước nay nhằm đối đầu và cạnh tranh với Trung Quốc. Kế hoạch hướng tới ban hành đạo luật cung cấp hơn 350 tỷ USD trong 10 năm nhằm xây dựng năng lực công nghiệp Mỹ, thách thức Trung Quốc. giữa lúc Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang tìm cách khai thác thái độ thù địch ngày càng tăng của người Mỹ đối với Trung Quốc,

2020-09-17 - Trần Ly Official phản biện luật sư Hoàng Duy Hùng (GNHDH) -

2020-09-17 - Nhiều sinh mạng mất đi, không phải vì những lời nói dối, mà vì Trump không hành động - Thay vì khóa chặt các vùng dịch, cung cấp các thiết bị phòng dịch và trị bệnh, ông giao cho CDC soạn "hướng dẫn" để các bang và thành phố tự lo liệu. Sau đó đổ lỗi cho các tiểu bang, nhất là các bang Dân Chủ lãnh đạo.

2020-09-15 - Vụ Đồng Tâm: Bản án rất thích đáng nhưng mang tính chất nhân văn, nhân đạo -

2020-09-15 - Xét xử vụ Đồng Tâm: Hai bị cáo bị tuyên án tử hình - TP.Hà Nội đã tuyên 2 bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức mức án tử hình về tội giết người. Cùng tội danh này, bị cáo Lê Đình Doanh, con trai Lê Đình Công, bị tuyên mức án tù chung thân

2020-09-15 - TT Trump mong muốn làm Tổng Thống Mỹ nhiệm kỳ 3! tham quyền cố vị ? -

2020-09-15 - Nhóm thờ Satan đập phá thánh giá tưởng niệm nạn nhân chết vì coronavirus -

2020-09-15 - Tòa Đã Tuyên Án 29 Bị Cáo Tại Đồng Tâm|Việt Tân Rận Chủ - Đại biểu Cuội Muốn Gì -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2020-09-17 - Ôi Mục Sư Jerry Falwell Jr., cựu hiệu trưởng trường Đại Học Liberty - Tội nghiệp ông! - Ri Nguyễn sưu tầm -

● 2020-09-16 - Kêu gọi lên tiếng với chiến dịch đánh bóng các tên Việt gian thời Pháp thuộc - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-09-09 - Vài Suy Nghĩ Nhân Vụ Thất Lạc Tro Cốt Ở Chùa Kỳ Quang - FB Thi Nguyen -

● 2020-09-07 - Kính gởi đến quý vị: VHVN TV, GNHDH và KBCHN - Trần Quang Diệu -

● 2020-09-07 - Đảng Cộng hòa bỏ rơi miền Nam Việt Nam - Phúc Linh -

● 2020-09-07 - Năm 1939 Quốc Hội Mỹ ban hành đạo luật HATCH: "Ngăn Ngừa Các Hoạt Động Chính Trị Gian Tà" - Lão Ông -

● 2020-09-05 - Tính ra, VNCH-2 cũng có một điểm son: Tiêu diệt tay sai Vatican tránh cải đạo dân miền Nam - Diễn Đàn -

● 2020-09-04 - Những Ai Đã Đặt Mìn Phá Hủy Chùa Diên Hựu Ngày 10 Tháng 9 Năm 1954 - Trần Quang Diệu -

● 2020-09-01 - Trường hợp này: Dĩ hòa vi qúy, im lặng, làm ngơ, là đồng lõa với tội ác, lừa đảo, là đồng lõa với PHẢN - Diễn đàn -

● 2020-08-25 - Góp ý với Youtube clip của ông Đặng Quốc Thiên .."ngồi đè đầu cưỡi cổ 5, 6 chục năm" - Mike Wilson -

● 2020-08-25 - Vài Điều Chia Sẻ Nhân Đọc Bài "Phía Bên Kia Ánh Trăng Nhân Văn Của Ki-tô Giáo" của t/g Trần Trọng Sỹ - Trần Quang Diệu -

● 2020-08-24 - Gửi các bạn trẻ hắc y đan sĩ ở Đan Viện Thiên An - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-08-23 - Quạ đen và chiêu bài "tôn giáo" cướp đất - Chiêu trò xưa quá rồi! - Trần Quang Diệu sưu tầm -

● 2020-08-22 - TT Trump có thực sự chống TÀU CỘNG không ? - K. Nguyễn -

● 2020-08-20 - Món Hàng Tôn Giáo - Có Quảng Cáo Rêu Rao Thì Có Chê Khen. - Ri Nguyễn -

● 2020-08-19 - Công ra Công, Tội ra Tội - Tranh cãi về Phan Huy Lê - Face Book -

● 2020-08-19 - CON CHIENS DIỄN VIÊN MICHAEL BREA ĐÃ CHẶT ĐẦU MẸ MÌNH VÌ KHÔNG TIN CHÚA - FB Ngon Le -

● 2020-08-19 - Cám ơn những món quà thân thương từ Việt Nam - nhà nước và bạn đọc - Trang nhà SH -

● 2020-08-16 - Đan Viện Thiên An - Chúa nào dám đến những nơi đất ăn cướp mà nhận lễ - FB BÚT CHIẾN 368 -

● 2020-08-15 - Lời Cầu Nguyện Hôm Nay - FB Dương Hoàng Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 >>>