●   Bản rời    

Gửi các bạn trẻ hắc y đan sĩ ở Đan Viện Thiên An

Lâm Phú Châu August 16, 2020

Gửi các bạn trẻ hắc y đan sĩ ở Đan Viện Thiên An,

Mấy ngày nay tôi đã nhìn thấy các bạn cầu nguyện Chúa mỗi khi có người đến đòi đất.

Thế nhưng khi các bạn lấn chiếm đất đai thì các bạn phải dùng cuốc xẻng, chớ các bạn đâu có cầu nguyện xin Chúa ban cho đất ở Đan Viện Thiên An? Nhiều bằng chứng cho thấy chính cái Viện của các bạn LẤN CHIẾM đất đai, mà cứ giả bộ OAN.

Khi có người đến đòi thì các bạn cũng dùng rựa, dùng chó xua đuổi người ta. Đến thế cùng thì giả bộ "cầu nguyện" làm như người hiền lương, không tấc sắt!

Người ngoài không tin các bạn "oan" hay hiền lành, thánh thiện qua cách cầu nguyện om sòm như thế đâu. Họ bình phẩm là các bạn "làm lỳ" đấy. Đã cướp đất mà cứ giả bộ OAN. Ông bà chúng tôi nói "𝐕𝐮̛̀𝐚 𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐩 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐥𝐚 𝐥𝐚̀𝐧𝐠!"

Mà thôi, mục đích của status này là xin nhắc nhỡ các bạn hắc y mấy câu Chúa dạy.

-- Thú thật với các bạn chiên là tôi hơi mệt với các bạn lắm đấy vì các bạn không hề thuộc câu kinh nào hết, mặc dù các bạn nhắm mắt đọc re re mỗi ngày.

Vậy là các bạn chả hiểu gì cả, cho nên gặp bất cứ trường hợp nào các bạn cũng không đem ra ứng dụng để sống đời.

Để tôi nhắc cho các bạn vài câu. Không cần cám ơn tui làm gì, tui làm "việc Chúa" mà!--

** Thứ nhất, Chúa dạy:
“𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑎̀𝑦” (𝐺𝑖𝑎̆𝑛𝑔 18:36)
nghĩa là ở trên trái đất này 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚́𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐂𝐡𝐮́𝐚 hết á.

** Thứ hai, Chúa nói:
"𝐶𝑢̉𝑎 𝑋𝑒̂-𝑔𝑖𝑎 (𝐶𝑎𝑒𝑠𝑎𝑟), 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑋𝑒̂-𝑔𝑖𝑎. 𝐶𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐶ℎ𝑢́𝑎, 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐶ℎ𝑢́𝑎." (𝑀𝑡 22: 17-21),
nghĩa là của chính quyền, thì trả về cho chính quyền (vì nước Chúa ở trên trời lận).

Rốt cuộc, các bạn chỉ ăn nhờ ở đậu trên đất Việt Nam thôi, chứ không có cái gì thuộc về "của Thiên Chúa" cả. Nếu các bạn cứ lo giành đất với người lương hay với chính quyền, là các bạn trở thành ĂN GIAN (lẽ ra đúng chữ của nó là ăn cướp). Vậy kỳ lắm các bạn ơi.

** Thứ ba, Chúa cũng dạy:
- Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất,.. (Mat-thieu 6: 19)
- Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Ðức Chúa Trời.
(Mat-thieu 19: 24)

Vậy các bạn đừng tham lam của cải.

** Thứ tư, Chúa cũng dạy:
-1 Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. (Rô-ma 13:1)

Khi chính quyền đến thu hồi đất đai lại cho dân, thì hãy trả lại cho Caesar như lời Chúa dạy. Đừng nuôi chó, đừng sắm rựa, đừng dùng những lời khó nghe cho người dân đến đòi đất.

** Các bạn đừng trông mong gì Chúa sẽ đén cứu các bạn vì Ngài đã phán:
Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi. (Mat thieu 15-24)

----------------
Nhưng, "Lời Chúa" dạy cũng có nhiều chỗ ngược lại.
Cho nên, khó nói lắm.

Có thể các bạn, thay vì học các câu trên, các bạn lại nằm lòng mấy câu tai hại như sau:

1- Phục Truyền luật lệ ký [Chương12, đoạn 2-7]:
Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…
- [Chương 20:10-16]
10 Khi ngươi đến gần một cái thành đặng hãm, trước phải giảng hòa cùng nó.
11 Nếu thành đó đáp hòa và mở cửa cho ngươi, thì toàn dân sự ở đó sẽ nạp thuế và phục dịch ngươi.
12 Ví bằng thành không khứng hòa, nhưng khai chiến cùng ngươi, bấy giờ ngươi sẽ vây nó.
13 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó nó vào tay ngươi, rồi ngươi giết hết thảy người nam bằng lưỡi gươm.
14 Song ngươi phải thâu cho mình những đàn bà, con trẻ, súc vật, và mọi vật chi ở trong thành, tức là mọi của cướp được. Ngươi sẽ ăn lấy của cướp của quân nghịch mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ban cho ngươi.
15 Ngươi phải đối đãi như vậy cùng các thành ở cách xa ngươi, không thuộc về những dân tộc nầy.
16 Nhưng trong các thành của những dân tộc nầy, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, thì chớ để sống một vật nào biết thở;

2- Kinh Mat thieu 6: 24
24 Chẳng ai được làm tôi hai chủ;

3- - Xuất Hành 20: 5
Ta, Thiên Chúa của các ngươi, là một Thiên Chúa ghen tuông đố kỵ, sẽ trừng phạt tới ba bốn thế hệ sau của những kẻ nào ghét Ta (nghĩa là những người đi thờ phụng Thần khác hay hình ảnh khác)

Cho nên, có lẽ các bạn không xem chính quyền Việt Nam là chủ đất nước Việt Nam, chỉ vì các bạn bị nhồi sọ bằng những "Lời Chúa" như thế.

Hãy làm người tốt, hãy nhớ những kinh thánh hiền, đừng học theo kinh thánh ác.
Đó đây


2021-03-07 - VN Một Biểu Tượng Mới|Truyền Thông Quốc Tế Lại Khen Nữa Rồi| -

2021-03-07 - Những Tà Áo Dài Việt Nam Đẹp Nhất Cho Ngày Quốc Tế Phụ Nữ Năm 2021 -

2021-03-06 - Phi chính tri hóa quân đội : bài học từ Myanma và Hoa Kỳ! -

2021-03-05 - Việt Nam có tên trong chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Biden - Với việc Việt Nam nổi lên như một nhân tố mới này, các nhà quan sát bày tỏ lạc quan về việc nâng tầm hợp tác quốc phòng Mỹ - Việt dưới chính quyền của Tổng thống Biden.

2021-03-05 - Mỹ vượt Trung Quốc trở thành khách hàng lớn nhất của nông sản Việt Nam - khi kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 2,4 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm nay. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thuỷ sản trong tháng 1 và 2 của cả nước đạt gần 11 tỷ USD.

2021-03-05 - Luận điệu "Việt Nam lợi dụng COVID-19 vi phạm nhân quyền" là quy chụp, bất chấp đúng sai - Những vu cáo của Tổ chức theo dõi nhân quyền về việc Việt Nam lợi dụng COVID-19 vi phạm nhân quyền là hoàn toàn không có thiện chí, thậm chí là quy chụp bất chấp đúng sai.

2021-03-05 - Các giáo sĩ Pháp có thể đã xâm hại 10.000 trẻ vị thành niên - Ủy ban Độc lập về Xâm hại Tình dục trong Giáo hội Công giáo Pháp (CIASE) ngày 1/3 cho biết họ đã nhận được 6.500 lời khai liên quan đến ít nhất 3.000 nạn nhân khác nhau, CNN đưa tin

2021-03-04 - Hiệp Hội Linh Mục Bất Tuân Lệnh Giáo Hoàng - Hiệp hội khởi đầu từ Áo, nay lan rộng đến Thụy Sĩ, Đức Pháp Bỉ và Ái Nhĩ Lan khoảng chừng 400 linh mục theo hiệp hội. Được thành lập vào tháng 4 năm 2006 bởi chín linh mục sáng kiến hiện có gần 400 thành viên từ các cấp bậc của nhà thờ chính thức Công giáo La Mã. Hơn 3.400 giáo dân tuyên bố ủng hộ sáng kiến của các mục sư.

2021-03-04 - Tội ác thù ghét, kỳ thị người M ỹ gốc Á Châu tăng đến 1,200% ở quận Cam, nơi có đông người Việt Nam nhất - “Chúng tôi đang ráo riết theo đuổi và sẽ truy tố những kẻ dính líu đến tội ác thù hận,” Todd Spitzer, luật sư quận Cam cho biết.

2021-03-04 - Chân dung Lê Hữu Từ, tay giám mục chống Cộng số 1 làng Phát Diệm -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2021-03-04 - Thính giả nhận xét, kể chuyện thêm về Giám Mục Lê Hữu Từ - Kênh Viet Vision -

● 2021-03-04 - Đêm đêm đi ngủ một mình, nụ cười thỏa mãn hiện tình dân ta - Lão Ông -

● 2021-03-03 - Nhiều cha mẹ ở VN không muốn con mình lấy người Thiên Chúa giáo, vì có lý do - Lê Hoàng -

● 2021-03-03 - Nhiều cha mẹ ở VN không muốn con mình lấy người Thiên Chúa giáo, vì có lý do - Lê Hoàng -

● 2021-03-03 - Cười - Covid-19 Chích Vaccine Mũi Thứ 2 Coi Chừng... (đọc kỹ) - Lên mạng -

● 2021-03-03 - Tin Vui - phải gởi SH để chia xẻ với bà con - H.A. -

● 2021-03-02 - Hành động nhanh chóng của TT Nguyễn Xuân Phúc ban khen anh Nguyễn Ngọc Mạnh rất đáng hoan nghênh - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-03-01 - Nghe anh bạn này nói bằng một buổi học đạo đức con người - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-02-26 - Một bài thơ tình tuổi U80: Tháng Hai Trời Vẫn Lạnh - Đào Văn Bình -

● 2021-02-24 - Tòa Tôi Cao Pháp Viện Với Phán Quyết Mới Nhất - Linda Nguyễn -

● 2021-02-21 - Đạo Phật thua xa Thiên Chúa Giáo và đạo Hồi ở chỗ ... - FB Nội Phạm -

● 2021-02-21 - Thư Lên Tiếng của Ô Hh Lng Thiện với Ô. BP. Đặng V. Âu - diễn đàn thư tín của người Việt trên thế giới - Diễn Đàn -

● 2021-02-21 - Tôi điểm mặt tụi bây đây. Tụi con chiên mà Chống Tầu cái chó gì. - Giác Hạnh -

● 2021-02-20 - Chỉ có Tàu và "Người Việt Quốc Gia - Công Giáo" là liên kết với nhau để tấn công VN mà thôi. - ManhDung VU -

● 2021-02-20 - Kinh Thánh có cần người giảng mới hiểu? một loại văn rất thấp mà trẻ em Tiểu học vẫn hiểu được - Hồng Phạm -

● 2021-02-20 - Mặt trái rất thật của chính trị Mỹ - Mike Wilson -

● 2021-02-20 - Thành viên hoàn hảo của nhóm người đồng tính - Du Nguyễn -

● 2021-02-18 - Cười không nhặt mồm: Đọc cái thư "trù rủa" rất trẻ con của chiên thuần giống John Tornado - Ri Nguyễn -

● 2021-02-17 - 𝐌𝐨𝐧𝐠 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐢 𝐭𝐡𝐞 - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-02-17 - Thượng viện vừa mới bỏ phiếu với tỷ số 57-43 tha bổng cựu TT Trump - Linda Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 >>>