●   Bản rời    

Nguồn gốc khơi mào chiến tranh - con Rồng cháu Tiên nên ghi nhớ và cần loại trừ

FB Dương Hoàng Nam
14 tháng 8, 2020

Nguồn gốc khơi mào chiến tranh - con Rồng cháu Tiên nên ghi nhớ và cần loại trừ

VATICAN 5 LẦN VẬN ĐỘNG CÁC NƯỚC XÂM CHIẾM VIỆT NAM LÀM THUỘC ĐỊA.

Nguyên nhân Pháp, Mỹ và Vatican thống trị Việt Nam (1858-1945) khởi phát từ tham vọng bá quyền của Vatican đã chủ động thuyết phục Pháp cấu kết với Vatican để đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa.

1️⃣ Lần thứ nhất:
Vatican cử Linh mục Alexandre de Rhodes làm gián điệp ở Việt Nam với 3 nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ một điệp viên: Năm 1624, ông được phái đến Việt Nam thu thập các tin tức tình báo để lập kế hoạch đánh chiếm Việt Nam. Một thập niên sau, ông gửi về Vatican và Pháp một bản báo cáo miêu tả rất chính xác về tiềm lực thương mại, chính trị và chiến lược của Việt Nam sau đó Pháp gửi lực lượng sang Đông Dương giúp ông ta thực hiện truyền đạo Thiên chúa và bành trướng thương mại.

2. Nhiệm vụ của một nhà thuyết khách: Năm 1652, Rhodes đến Paris trong thuyết phục Vua Louis XIV (1638-1715) liên kết với Vatican đánh chiếm Đông Dương, nhưng đã không thành công vì lúc đó nước Pháp đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính (do chiến tranh tôn giáo và xây điện Versailles).

3. Nhiệm vụ của một tên truyền đạo: Ông đã giảng dạy cuốn sách Phép giảng 8 ngày của Vatican với Bộ truyền giáo Roma, 1651).

2️⃣ Lần thứ hai:
Vatican phái Giám mục Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc) đi thuyết phục Pháp Thiên chúa giáo hóa toàn bộ đất nước Việt Nam trong giai đoạn 1785-1787. Bá Đa Lộc đã cấu kết với tên phản quốc Nguyễn Ánh để ký với chính quyền Pháp thỏa hiệp Versailles vào ngày 21/11/1787, theo đó thì Pháp sẽ viện trợ quân sự cho Nguyễn Ánh để đánh bại nhà Tây Sơn. Đổi lại, Nguyễn Ánh phải chấp nhận một số điều kiện do Pháp đưa ra. Những điều kiện này rất là bất lợi cho Việt Nam, nhưng có lợi rất nhiều cho cả Pháp và Vatican. Nhưng thỏa hiệp Versailles không được nước Pháp thi hành do tình hình rối ren trong nước Pháp rồi Cách Mạng Pháp 1789 bùng nổ. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Vatican bỏ cuộc. Vatican đã chỉ đạo Bá Đa Lộc cùng với những cán bộ gián điệp khác tích cực đi quyên góp “gây qũy thánh chiến” và đã quyên góp được những khoản tiền khổng lồ từ các chính quyền và giới Thiên chúa giàu để chi viện cho Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn với mục đích Thiên chúa hóa toàn cõi Việt Nam. Nhưng đã không được như mong muốn của Vatican, khi Nguyễn Ánh đang trên đà chiến thắng thì Bá Đa Lộc qua đời đột ngột vào ngày 9/10/1799 nên Nguyễn Ánh đã lảng tránh. Vì thế mà âm mưu của Vatican đã bị thất bại.

3️⃣ Lần thứ ba:
Vatican vận động Pháp đem quân đi xâm lược Việt Nam. Đầu thập niên 1850, Vatican hiến dâng thiếu nữ Eugenie ngoan đạo trẻ đẹp, người Tây Ban Nha để trở thành hoàng hậu của Hoàng Đế Napoleon III, nhờ vậy Vatican vận động được Pháp đẩy mạnh chiến dịch đem quân đi chinh phục Việt Nam nhằm thiết lập bộ máy cai trị, cướp đoạt tài nguyên và bóc lột dân ta, cưỡng bức dân ta xây dựng hàng ngàn ngôi nhà thờ nguy nga tráng lệ và nhập khẩu thuốc phiện vào Việt Nam làm tiếu hao ý chí quân khởi của người Việt và thu vét lợi nhuận từ thuốc phiện.

4️⃣ Lần thứ tư:
Vatican cấu kết với Pháp đem quân tái chiếm Đông Dương. Bằng cách họ đưa cựu linh mục Georges Thierry d’ Argenlieu lên nắm giữ chức vụ Cao Ủy Đông Dương vào ngày 17/8/1945 để lôi kéo các tín đồ Thiên chúa người Việt đi theo và tiếp tay cho quân Pháp, ngăn cấm họ gia nhập Mặt Trận Việt Minh; chia rẽ dân ta thành hai khối “dân có đạo” và “dân ngoại đạo”; “dùng người Việt đánh người Việt” để biến “nhóm thiểu số dân có đạo” sẽ cai trị toàn bộ “dân ngoại đạo”. Những tín đồ Thiên chúa giáo được Vatican thuần dưỡng là các tướng Nguyễn Khánh, Đỗ Cao Trí, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm, Đặng Văn Quang, Cao Văn Viên…

Ngày 28/12/1945 tại Huế: Tổng Giám Mục Antoni Drapier, đại diện Roma đưa ra tuyên bố người kế vị Bảo Đại là Bảo Long (mới có 10 tuổi) và Hoàng Hậu Nam Phương là nhiếp chính. Vatican muốn sử dụng biện pháp trước đó đã làm với Châu Âu vào thế kỷ 16, khi dùng một nữ tín đồ cuồng tín là Hoàng Hậu Catherine de Medici (1519-1589) nhiếp chính cho ấu quân Charles IX (1550-1574), lúc đó mới có 10 tuổi và biến bà Hoàng hậu này thành một nữ bạo chúa lừng danh với vụ tàn sát gần hai chục ngàn người khi họ bất tuân giáo hội Thiên chúa giáo Vatican. Ý đồ của Vatican muốn lợi dụng Hoàng hậu Nam Phương để đàn áp dân chúng và tín đồ tôn giáo khác nhưng Pháp đã chỉ chấp thuận diễn một phần của ý đồ này. Hậu quả xâm lược của Pháp - Vatican đã khiến dân ta rơi vào thảm cảnh nghèo khổ, lầm than và hai triệu người chết đói trong mấy tháng mùa xuân năm Ất Dậu 1945.

5️⃣ Lần thứ năm:
Đưa Ngô Đình Diệm về Việt Nam cầm quyền
Năm 1950, được biết Hoa Kỳ sẽ thay thế Pháp xâm lược Đông Dương, Giáo Hoàng Pius XII (1939-1958) đã đưa con chiên cuồng đạo Ngô Đình Diệm sang Hoa Kỳ và mong muốn Hoa Kỳ tạo áp lực để Pháp và Bảo Đại đưa Ngô Đình Diệm làm thủ tướng. Ngô Đình Diệm trở thành thủ tướng vào tháng 6 năm 1954 và có toàn quyền kiểm soát dân sự và quân sự trên toàn quốc.
Như vậy, nhìn lại toàn bộ quá trình lịch sử mới thấy được dã tâm to lớn của giáo hội Vatican mới là nguyên nhân sâu xa làm cho nhân dân ta khổ cực lầm than, bị đàn áp, bóc lột, chết đói và chết vì chiến tranh. Ngày nay, Thiên chúa giáo vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình đất nước nhất là những phần tử như Linh mục Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam…chúng ta cần lên án để vạch trần bộ mặt của các phần tử này, đằng sau chúng là tòa thánh Vatican, bọn phản động lưu vong và chính phủ nước ngoài tài trợ, ủng hộ chúng.

Trích lược trong Sachhiem của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang.
#NguyenVietKhuong

_______ NHẬN XÉT ________

Lâm Phú Châu:

Chúng ta không tài nào biết được lúc họ đang vận động, ở đâu và nơi nào, lúc nào, và AI vận động với ai cả. Chỉ khi nào chiến tranh xảy ra, dần dần các tay tổ mới hiện ra làm người ta chú ý, rồi các nhà nghiên cứu phải mất mấy chục năm mới gom góp được các sự kiện.

Khi câu chuyện đến tai đến mắt chúng ta là có khi nước ta đã bước qua giai đoạn khác rồi. Lúc đó ho lại tiếp tục che giấu lịch sử, bóp méo lịch sử, cài đặt nhân vật, xuyên tạc lịch sử, đổi trắng thay đen...

Họ có nhiều tiền, họ là phù thủy!

Họ đã tạo ra giới người NHẬN GIẶC LÀM CHA đứng ra làm Giáo Sư Tiến Sĩ, viết ra các bài báo, bài văn, bài sử, rồi bài thi trong học đường, ...

Rồi... một ngày rất ngắn, 20 năm thôi, là CẢ THẾ HỆ sẽ cùng NHẬN GIẶC LÀM CHA với họ. Dường như chuyện đó đã xảy ra, đó đây rồi.
Tên đường Alexandre De Rhodes, tên đường và tên trương Nguyễn Trường Tộ, còn tên Trương Vĩnh Ký nữa... Tên giặc Bob Kerry giết sạch đàn bà con nít dân chúng hiền lành ở Thạnh Phong còn được giới thiệu trở về Việt Nam làm chủ Hội Đồng Tín Thác ở trường đại học Fulbright hiện nay.

Chúng tôi đã mất quá nhiều công sức để chống lại từng trường hợp đã xảy ra. Còn chuyện ĐANG xảy ra thì chúng ta không có khả năng để biết, và nhiều khi biết mà không đủ khả năng để chống lại nữa!!!!

Đó là bức tranh thật khi chúng ta thờ ơ.

Đó đây


2020-09-25 - Luận về Cách Mạng Trắng của HDH -

2020-09-22 - Báo Australia: Uy tín quốc tế của Việt Nam ở mức cao kỷ lục - Tờ Asia Pacific News, Australia đã có bài viết đánh giá cao uy tín quốc tế của Việt Nam, nhất là trong các hoạt động của Liên hợp quốc. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, chuyên gia Australia Carlyle Thayer mới đây nêu bật những thành tựu đáng kể của Việt Nam trong 75 năm qua, đặc biệt là các mốc son ngoại giao và quân sự.

2020-09-22 - Nhã Duy – Barack Obama, người công dân mà tôi ngưỡng mộ - Dưới các bài viết hay trên trang Facebook của mình, cựu tổng thống Barack Obama vẫn thường để là “Người chồng, người cha, cựu tổng thống, một công dân” Hàng chữ đơn giản nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa trong cuộc đời của một trong những vị tổng thống tài đức của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

2020-09-21 - Ông Dương Trung Quốc đừng xuyên tạc lịch sử nữa - P2 -

2020-09-21 - Đại tá Đỗ Thế Hạnh: Cần xem lại tư cách Đại biểu Quốc hội của ông Dương Trung Quốc- P1 -

2020-09-21 - Mai Thanh Sơn, liệu ông có xứng đáng là tiến sĩ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội không? -

2020-09-21 - “Triều Đại Việt” bị xét xử - Quách Thế Hùng về VN/ Đào MinhQuân mua 1 vé tiệc Tổng Thống, gạt đệ tử -

2020-09-19 - Đức Đan Mạnh Lên Tiếng Vụ Đồng Tâm -Việt Nam Uy Tín Cao Kỷ Lục -

2020-09-19 - Câu chuyện nạn nhân Lữ thị Thu Nga bị các chiên khác lừa gạt liên hoàn để lọt vào tay - con Quỷ dâm mục Nguyễn Ngọc Dũng. Chuyện hành dâm rùng rợn trong "nhà Chúa". Cho tới nay chẳng nghe bị giáo hội xử bao giờ! Và chiên Lữ thị Thu Nga vẫn còn tin tưởng... ở Chúa

2020-09-18 - Trung Quốc buộc nhiều người Công Giáo ký giấy bỏ đạo -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2020-09-25 - Người Thiên Chúa Giáo rất mê ảo thuật - Hồng Phạm -

● 2020-09-25 - "Nơi Luật Pháp Dừng Lại: Bên Trong Tổ Điều Tra Mueller" - Lão Ông -

● 2020-09-25 - Mấy tên linh mục Dòng Tên, Dòng Chúa Cứu Thế KHÔNG NGUY HIỂM BẰNG - Yêu tinh hiện nguyên hình - Lão Ông -

● 2020-09-23 - Trả lời các câu hỏi của bạn đọc về sách vở - Nguyễn Mạnh Quang - Tòa soạn SH -

● 2020-09-22 - Bên Mỹ cũng có bão lớn và lốc xoáy, làm gãy đổ cột điện, - Lão Ông -

● 2020-09-20 - Tại sao VNCH sụp đổ chỉ trong 55 ngày - "Người Việt quốc gia" là thế nào? - Trần Quang Diệu -

● 2020-09-17 - Ôi Mục Sư Jerry Falwell Jr., cựu hiệu trưởng trường Đại Học Liberty - Tội nghiệp ông! - Ri Nguyễn sưu tầm -

● 2020-09-16 - Kêu gọi lên tiếng với chiến dịch đánh bóng các tên Việt gian thời Pháp thuộc - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-09-09 - Vài Suy Nghĩ Nhân Vụ Thất Lạc Tro Cốt Ở Chùa Kỳ Quang - FB Thi Nguyen -

● 2020-09-07 - Kính gởi đến quý vị: VHVN TV, GNHDH và KBCHN - Trần Quang Diệu -

● 2020-09-07 - Đảng Cộng hòa bỏ rơi miền Nam Việt Nam - Phúc Linh -

● 2020-09-07 - Năm 1939 Quốc Hội Mỹ ban hành đạo luật HATCH: "Ngăn Ngừa Các Hoạt Động Chính Trị Gian Tà" - Lão Ông -

● 2020-09-05 - Tính ra, VNCH-2 cũng có một điểm son: Tiêu diệt tay sai Vatican tránh cải đạo dân miền Nam - Diễn Đàn -

● 2020-09-04 - Những Ai Đã Đặt Mìn Phá Hủy Chùa Diên Hựu Ngày 10 Tháng 9 Năm 1954 - Trần Quang Diệu -

● 2020-09-01 - Trường hợp này: Dĩ hòa vi qúy, im lặng, làm ngơ, là đồng lõa với tội ác, lừa đảo, là đồng lõa với PHẢN - Diễn đàn -

● 2020-08-25 - Góp ý với Youtube clip của ông Đặng Quốc Thiên .."ngồi đè đầu cưỡi cổ 5, 6 chục năm" - Mike Wilson -

● 2020-08-25 - Vài Điều Chia Sẻ Nhân Đọc Bài "Phía Bên Kia Ánh Trăng Nhân Văn Của Ki-tô Giáo" của t/g Trần Trọng Sỹ - Trần Quang Diệu -

● 2020-08-24 - Gửi các bạn trẻ hắc y đan sĩ ở Đan Viện Thiên An - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-08-23 - Quạ đen và chiêu bài "tôn giáo" cướp đất - Chiêu trò xưa quá rồi! - Trần Quang Diệu sưu tầm -

● 2020-08-22 - TT Trump có thực sự chống TÀU CỘNG không ? - K. Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 >>>