●   Bản rời    

Nguồn gốc khơi mào chiến tranh - con Rồng cháu Tiên nên ghi nhớ và cần loại trừ

FB Dương Hoàng Nam
14 tháng 8, 2020

Nguồn gốc khơi mào chiến tranh - con Rồng cháu Tiên nên ghi nhớ và cần loại trừ

VATICAN 5 LẦN VẬN ĐỘNG CÁC NƯỚC XÂM CHIẾM VIỆT NAM LÀM THUỘC ĐỊA.

Nguyên nhân Pháp, Mỹ và Vatican thống trị Việt Nam (1858-1945) khởi phát từ tham vọng bá quyền của Vatican đã chủ động thuyết phục Pháp cấu kết với Vatican để đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa.

1️⃣ Lần thứ nhất:
Vatican cử Linh mục Alexandre de Rhodes làm gián điệp ở Việt Nam với 3 nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ một điệp viên: Năm 1624, ông được phái đến Việt Nam thu thập các tin tức tình báo để lập kế hoạch đánh chiếm Việt Nam. Một thập niên sau, ông gửi về Vatican và Pháp một bản báo cáo miêu tả rất chính xác về tiềm lực thương mại, chính trị và chiến lược của Việt Nam sau đó Pháp gửi lực lượng sang Đông Dương giúp ông ta thực hiện truyền đạo Thiên chúa và bành trướng thương mại.

2. Nhiệm vụ của một nhà thuyết khách: Năm 1652, Rhodes đến Paris trong thuyết phục Vua Louis XIV (1638-1715) liên kết với Vatican đánh chiếm Đông Dương, nhưng đã không thành công vì lúc đó nước Pháp đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính (do chiến tranh tôn giáo và xây điện Versailles).

3. Nhiệm vụ của một tên truyền đạo: Ông đã giảng dạy cuốn sách Phép giảng 8 ngày của Vatican với Bộ truyền giáo Roma, 1651).

2️⃣ Lần thứ hai:
Vatican phái Giám mục Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc) đi thuyết phục Pháp Thiên chúa giáo hóa toàn bộ đất nước Việt Nam trong giai đoạn 1785-1787. Bá Đa Lộc đã cấu kết với tên phản quốc Nguyễn Ánh để ký với chính quyền Pháp thỏa hiệp Versailles vào ngày 21/11/1787, theo đó thì Pháp sẽ viện trợ quân sự cho Nguyễn Ánh để đánh bại nhà Tây Sơn. Đổi lại, Nguyễn Ánh phải chấp nhận một số điều kiện do Pháp đưa ra. Những điều kiện này rất là bất lợi cho Việt Nam, nhưng có lợi rất nhiều cho cả Pháp và Vatican. Nhưng thỏa hiệp Versailles không được nước Pháp thi hành do tình hình rối ren trong nước Pháp rồi Cách Mạng Pháp 1789 bùng nổ. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Vatican bỏ cuộc. Vatican đã chỉ đạo Bá Đa Lộc cùng với những cán bộ gián điệp khác tích cực đi quyên góp “gây qũy thánh chiến” và đã quyên góp được những khoản tiền khổng lồ từ các chính quyền và giới Thiên chúa giàu để chi viện cho Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn với mục đích Thiên chúa hóa toàn cõi Việt Nam. Nhưng đã không được như mong muốn của Vatican, khi Nguyễn Ánh đang trên đà chiến thắng thì Bá Đa Lộc qua đời đột ngột vào ngày 9/10/1799 nên Nguyễn Ánh đã lảng tránh. Vì thế mà âm mưu của Vatican đã bị thất bại.

3️⃣ Lần thứ ba:
Vatican vận động Pháp đem quân đi xâm lược Việt Nam. Đầu thập niên 1850, Vatican hiến dâng thiếu nữ Eugenie ngoan đạo trẻ đẹp, người Tây Ban Nha để trở thành hoàng hậu của Hoàng Đế Napoleon III, nhờ vậy Vatican vận động được Pháp đẩy mạnh chiến dịch đem quân đi chinh phục Việt Nam nhằm thiết lập bộ máy cai trị, cướp đoạt tài nguyên và bóc lột dân ta, cưỡng bức dân ta xây dựng hàng ngàn ngôi nhà thờ nguy nga tráng lệ và nhập khẩu thuốc phiện vào Việt Nam làm tiếu hao ý chí quân khởi của người Việt và thu vét lợi nhuận từ thuốc phiện.

4️⃣ Lần thứ tư:
Vatican cấu kết với Pháp đem quân tái chiếm Đông Dương. Bằng cách họ đưa cựu linh mục Georges Thierry d’ Argenlieu lên nắm giữ chức vụ Cao Ủy Đông Dương vào ngày 17/8/1945 để lôi kéo các tín đồ Thiên chúa người Việt đi theo và tiếp tay cho quân Pháp, ngăn cấm họ gia nhập Mặt Trận Việt Minh; chia rẽ dân ta thành hai khối “dân có đạo” và “dân ngoại đạo”; “dùng người Việt đánh người Việt” để biến “nhóm thiểu số dân có đạo” sẽ cai trị toàn bộ “dân ngoại đạo”. Những tín đồ Thiên chúa giáo được Vatican thuần dưỡng là các tướng Nguyễn Khánh, Đỗ Cao Trí, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm, Đặng Văn Quang, Cao Văn Viên…

Ngày 28/12/1945 tại Huế: Tổng Giám Mục Antoni Drapier, đại diện Roma đưa ra tuyên bố người kế vị Bảo Đại là Bảo Long (mới có 10 tuổi) và Hoàng Hậu Nam Phương là nhiếp chính. Vatican muốn sử dụng biện pháp trước đó đã làm với Châu Âu vào thế kỷ 16, khi dùng một nữ tín đồ cuồng tín là Hoàng Hậu Catherine de Medici (1519-1589) nhiếp chính cho ấu quân Charles IX (1550-1574), lúc đó mới có 10 tuổi và biến bà Hoàng hậu này thành một nữ bạo chúa lừng danh với vụ tàn sát gần hai chục ngàn người khi họ bất tuân giáo hội Thiên chúa giáo Vatican. Ý đồ của Vatican muốn lợi dụng Hoàng hậu Nam Phương để đàn áp dân chúng và tín đồ tôn giáo khác nhưng Pháp đã chỉ chấp thuận diễn một phần của ý đồ này. Hậu quả xâm lược của Pháp - Vatican đã khiến dân ta rơi vào thảm cảnh nghèo khổ, lầm than và hai triệu người chết đói trong mấy tháng mùa xuân năm Ất Dậu 1945.

5️⃣ Lần thứ năm:
Đưa Ngô Đình Diệm về Việt Nam cầm quyền
Năm 1950, được biết Hoa Kỳ sẽ thay thế Pháp xâm lược Đông Dương, Giáo Hoàng Pius XII (1939-1958) đã đưa con chiên cuồng đạo Ngô Đình Diệm sang Hoa Kỳ và mong muốn Hoa Kỳ tạo áp lực để Pháp và Bảo Đại đưa Ngô Đình Diệm làm thủ tướng. Ngô Đình Diệm trở thành thủ tướng vào tháng 6 năm 1954 và có toàn quyền kiểm soát dân sự và quân sự trên toàn quốc.
Như vậy, nhìn lại toàn bộ quá trình lịch sử mới thấy được dã tâm to lớn của giáo hội Vatican mới là nguyên nhân sâu xa làm cho nhân dân ta khổ cực lầm than, bị đàn áp, bóc lột, chết đói và chết vì chiến tranh. Ngày nay, Thiên chúa giáo vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình đất nước nhất là những phần tử như Linh mục Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam…chúng ta cần lên án để vạch trần bộ mặt của các phần tử này, đằng sau chúng là tòa thánh Vatican, bọn phản động lưu vong và chính phủ nước ngoài tài trợ, ủng hộ chúng.

Trích lược trong Sachhiem của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang.
#NguyenVietKhuong

_______ NHẬN XÉT ________

Lâm Phú Châu:

Chúng ta không tài nào biết được lúc họ đang vận động, ở đâu và nơi nào, lúc nào, và AI vận động với ai cả. Chỉ khi nào chiến tranh xảy ra, dần dần các tay tổ mới hiện ra làm người ta chú ý, rồi các nhà nghiên cứu phải mất mấy chục năm mới gom góp được các sự kiện.

Khi câu chuyện đến tai đến mắt chúng ta là có khi nước ta đã bước qua giai đoạn khác rồi. Lúc đó ho lại tiếp tục che giấu lịch sử, bóp méo lịch sử, cài đặt nhân vật, xuyên tạc lịch sử, đổi trắng thay đen...

Họ có nhiều tiền, họ là phù thủy!

Họ đã tạo ra giới người NHẬN GIẶC LÀM CHA đứng ra làm Giáo Sư Tiến Sĩ, viết ra các bài báo, bài văn, bài sử, rồi bài thi trong học đường, ...

Rồi... một ngày rất ngắn, 20 năm thôi, là CẢ THẾ HỆ sẽ cùng NHẬN GIẶC LÀM CHA với họ. Dường như chuyện đó đã xảy ra, đó đây rồi.
Tên đường Alexandre De Rhodes, tên đường và tên trương Nguyễn Trường Tộ, còn tên Trương Vĩnh Ký nữa... Tên giặc Bob Kerry giết sạch đàn bà con nít dân chúng hiền lành ở Thạnh Phong còn được giới thiệu trở về Việt Nam làm chủ Hội Đồng Tín Thác ở trường đại học Fulbright hiện nay.

Chúng tôi đã mất quá nhiều công sức để chống lại từng trường hợp đã xảy ra. Còn chuyện ĐANG xảy ra thì chúng ta không có khả năng để biết, và nhiều khi biết mà không đủ khả năng để chống lại nữa!!!!

Đó là bức tranh thật khi chúng ta thờ ơ.

Đó đây


2021-05-06 - Sự Lộng Ngôn Của HDH VÀ Nam.Tây.Đô Về Liệt Sĩ - - Mời nghe thêm sự bức xúc tột cùng của Lê Thái: https://www.youtube.com/watch?v=R3DdADlkh9k

2021-05-05 - Ông cụ 84 tuổi kiến nghị về những việc làm của Quang Trường -

2021-05-04 - Vụ Thanh Niên Giẫm Nát Cờ Vàng: Phản Động Lưu Vong Càng Sủa Càng Thấy Nhục! -

2021-05-04 - Vụ cờ vàng bên ÚC, Thanh Niên Bị phạt vì không bỏ cờ vào sọt rác -

2021-05-04 - Báo Tây Vắt Óc Tìm Lời Giải Cho Câu Đố Tại Sao Việt Nam Nghèo Mà Học Giỏi Tới Vậy -

2021-05-04 - Các ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 đảng Cộng hòa lộ diện - Tám ứng viên tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 của đảng Cộng hòa dự kiện phát biểu tại một sự kiện tại Texas vào ngày 7/5. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump không góp mặt

2021-05-03 - Ký Ức Vui Vẻ Mùa 3 - Tập 22: Nhiều tiết mục quan trọng (Trung Tướng Nguyễn Đức Soát) -

2021-05-03 - Đẳng Cấp Tham Nhũng Thượng Thừa Của Thiệu -

2021-05-03 - Du học sinh hạ cờ vàng, CCCĐ tức tối truy tìm, Việt kiều Mỹ lên tiếng bảo vệ chàng trai dũng cảm -

2021-05-03 - Đại Tướng Võ Nguyên Giáp | trận điện biên phủ bài học đắt giá cho tướng 4 sao -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2021-05-04 - Nhật Bản sẽ không bao giờ có thể bắt chước được Tây Ban Nha - Trần Quang Diệu -

● 2021-05-04 - TRÙNG HỢP CON SỐ 117 - Cuộc trường kỳ kháng chiến dài 117 năm của dân tộc Việt Nam - Trần Quang Diệu -

● 2021-04-29 - Có Người Gọi “Ngày Mất Nước” Khi "Nước Độc Lập" - Trần Quang DIệu trích đoạn -

● 2021-04-26 - Bang Arizona (Cộng Hòa) hôm nay giở trò kiểm phiếu - để làm gì đây? - Mike Wilson -

● 2021-04-24 - Vài dòng thơ cho ngày 30 tháng 4 - Nguyễn Sơn -

● 2021-04-24 - Tháng 1 năm 2020 có 41 ngàn dân vô gia cư trong thành phố Los Angeles - Mike Wilson -

● 2021-04-24 - Này chú chiên-chien nô Lương Nguyen, đừng có trơ trẽn, gian manh nhận vơ, nói sảng - Trần Quang Diệu, Ri Nguyen -

● 2021-04-23 - Ý nghĩa của cây gậy trong tay ông GM, GH... - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-04-20 - "Tháng Tư Đen" hay Tháng Tư "chói lòa" trong lịch sử dân tộc? - Lão Ông -

● 2021-04-18 - Kính gửi ông Tom Umberg, Thượng Nghị Sĩ tiểu bang California, - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-04-16 - Tâm Địa Tối Tăm Sâu Thẳm Của Tucker Carlson Trên Fox News - Mike Wilson -

● 2021-04-14 - Ca Tô Lích La Mã Trấn Áp Thô Bạo - Giáo Dân Cấp Tiến Ở Paris Tiếp Xúc Phật Giáo? - FB Minh Thạnh -

● 2021-04-11 - THẤT VỌNG - Không tìm được giấy khai sanh cho 2 cái "quốc gia" !!! - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-04-11 - Thùng tiền này được đặt ở địa chỉ 202 Tô Hiến Thành, quận 10, TP. HCM - Diễn Đàn -

● 2021-04-11 - Dự Luật HB-1 Chống Bạo Loạn của Bang Florida - Mike Wilson -

● 2021-04-11 - Mitch McConnell - Chính trị "tối cao" của Mỹ, nó tinh vi xảo quyệt đến thế đấy! - Lão Ông -

● 2021-04-10 - Than ôi, các lãnh đạo của cái gọi là "Quốc Gia" ở miền Nam ! - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-04-10 - Điều tra do Đảng Cộng Hòa tiến hành trong Quốc Hội Mỹ đã không tìm thấy gì sai trái từ cha con ông Biden - Lão Ông -

● 2021-04-06 - Ai? Cá Nhân Nào Độc Tài ở Việt Nam ? - Việt Dân -

● 2021-04-01 - FBNC - Kênh truyền hình tư nhân đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ HDTV - H -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 >>>