●   Bản rời    

Nghe vẻ nghe ve, Nghe vè nhà Diệm - "món n ợ lịch sử" ?

Subject: Re:_[tudo-ngonluan]_Re:_C ái_Chết_Của_TT_Ngô_Đình_Di
ệm:_Một_món_n ợ_lịch_sử_(Ch u_Mỹ_Dung)_[8_Attachments]
From: Ri Nguyen
Date: Sat, November 02, 2019 11:38 pm

VÈ GIA ĐÌNH NGÔ ĐÌNH DIỆM
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nhà Diệm .
Nổi danh cuồng tín, lừng tiếng Việt Gian
Ba đời truyền nối, nô bộc ngoại bang
Liếm gót Thực dân, theo đuôi quân Nhật
Được Mỹ dựng lên, làm thân khuyển mã
(Thư Ngô Đình Thục Gửi Đô Đốc Jean Decoux, Toàn Quyền Đông Dương – NGÔ ĐÌNH THỤC KỂ THÀNH TÍCH GIA ĐÌNH LÀM CHÓ MÁ CHO GIẶC PHÁP.
https://thuvienhoasen.org/p60a16598/7-thu-ngo-dinh-thuc-gui-do-doc-jean-decoux-toan-quyen-dong-duong-ngo-dinh-thuc)
Phản bội Lạc Hồng, tôn thờ Hội Thánh
(Vatican- tổ chức tội phạm, hội của những con chó sói khát dâm)
Chín năm tại vị, tà giáo(Công Giáo) cuồng mê
Hùng Vương không thờ, nhận Abraham(Dân Do Thái) làm tổ
Hèn với giặc,
Ba Bình(đảo)Tầu chiếm(1956), gục mặt lặng thinh
Ác với dân
Giết hại dân lành, bàn tay đẫm máu
Cách mạng thành công(1/11/1963 Quốc Khánh của đệ nhị Cộng Hòa trong 12 năm), người dân hỏi tội
Qủa báo nhãn tiền, giết người đền mạng
Gia tộc xóa tên, tiếng nhơ vạn đại
Sợ dân đái ỉa, mồ mả không tên
BỐ KHẢ, MẸ THÂN
GIA ĐÌNH CHÓ ĐẺ

(Tổng thống Mỹ Kennedy khinh bỉ gọi gia đình Ngô Đình Diệm là LŨ CHÓ ĐẺ – SONS OF BITCHES)
http://sachhiem.net/LICHSU/C/Cahat00.php
James S. Olson & Randy Roberts
Nguồn: “WHERE THE DOMINO FELL - American and Vietnam, 1945-1995”
Tác giả: James S. Olson & Randy Roberts
Nhà Xuất bản: Brandywine Press, New York, 1999 – Third Edition
Chương 4. The New Frontier in Vietnam, 1961-1963, Trang 98.

Nguồn:
1. VATICAN:CH63-1c Tại Sao Gọi Là Tam Đại Việt Gian (Nguyễn Mạnh ...
https://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH63_1c.php
2. Vài Nét Về “Cụ Diệm” - Trần Chung Ngọc
Vài Nét Về Cụ Diệm (Trần Chung Ngọc)
3. “BạoChúa Ngô Đình Diệm” - Tác giả Nigel Cawthorne trong sách "Tyrants History's 100 Most Evil ..
Tyrants: History's 100 Most Evil Despots & Dictators|NOOK Book: 78-Ngô Đình Diệm
An astonishing compendium of dictators and their crimes against the State. The scope of entries is an all-encomp...
4. NgôĐìnhDiệm –
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngô_Đình_Diệm

Vấn đề tôn giáo
Trong cuốn “Thập giá và lưỡi gươm”, Linh mục Trần Tam Tỉnh nhận xét[115]:
“Từ năm 1955 đến năm 1963 là thời vàng son của chủ nghĩa cha chú, với những lợi ích thật chẳng có bao nhiêu, nhưng với những hà lạm gây nhiều tiếng tăm hơn, nhất là trong khi dân chúng gồm 90% là người ngoài Công giáo mà bị kìm hãm dưới một thứ “Chính phủ Công giáo”. Khắp nơi, ở thành phố cũng như tại nông thôn, chiếc áo chùng thâm là biểu tượng của quyền thế
... (Ngô Đình Diệm) chỉ chấp nhận một đảng duy nhất là Đảng Cần lao, được thành lập và khuynh loát bởi ông em Ngô Đình Nhu, làm nòng cốt cho cái ông gọi là Phong trào Cách mạng quốc gia... Hệ tư tưởng của Đảng này và của phong trào là “thuyết vị nhân”. Chỉ có một trường đào tạo duy nhất là “Trung tâm đào tạo nhân vị”, do một người anh của Tổng thống là Giám mục địa phận Vĩnh Long, Ngô Đình Thục sáng lập. Là người Công giáo hay không, tất cả công chức đều phải qua một khóa học tập ít nhất là một tháng tại đó. Các lớp học đều do các linh mục đảm nhiệm, nhồi nhét những khái niệm về nhân bản con người được Thiên Chúa sáng tạo, giảng về những điều lầm lạc của Phật giáo, Khổng giáo, về các tội ác của Cộng sản… Cuộc “tẩy não” này do chính các linh mục thực hiện. Họ là những người chỉ biết có triết học kinh viện Tây Âu và “đã tiếp thụ tại Roma các khái niệm về Phật giáo do các cố cựu Thừa sai dạy cho”.
Tại Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]
Năm 1935, nhân việc Ngô Đình Diệm bị Bảo Đại cách chức rồi lại phục chức, Phan Khôi nhận xét như sau: "Thật, chúng tôi nói 50 năm nay mới có một người như ông Ngô Đình Diệm, không phải là nói quá.[189]
Ngay sau khi Ngô Đình Diệm nhậm chức Thủ tướng chính quyền Bảo Đại, báo Nhân dân của Đảng Lao động đã có bài chỉ trích "Dưới thời thực dân Pháp trước đây, do tài luồn lọt bợ đỡ, Diệm từ chỗ một tên công chức nhỏ đã được cất nhắc dần dần lên tới tuần phủ. Thấy quan thầy chú ý Diệm càng trổ tài khuyến mã ra sức đàn áp cách mạng, áp bức nông dân, nên đến năm 1933 nó được quan thầy đặc cách phong chức thượng thư bộ lại trong cái thứ triều đình mọt nát của Bảo Đại. Hồi phát xít Nhật xâm lược Đông Dương, địa vị thực dân Pháp lung lay, Diệm giở mặt thay thầy đổi chủ. Nó cử tên Vũ Đình Dy sang Đông Kinh thay mặt nó lạy van phát xít Nhật và xin cho nó cái chân thủ tướng bù nhìn. Nó lại cho tên tay sai Phan Thúc Ngô sang Nhật lần nữa mang cái "Lời thề trung thành" của nó tâu hỏi với phát xít Nhật và tên bù nhìn Cường Để, đồng thời định rước Cường Để về làm vua bù nhìn,...Ngô Đình Diệm chính là một con chó săn lai Nhật, lai Tây, lai Mỹ chuyên thay thầy đổi chủ,..."[190]
Sách giáo khoa lịch sử lớp nhất của Đệ Nhị Việt Nam Cộng hòa ("Đệ Nhị Cộng hòa" là chính phủ do các tướng lĩnh đảo chính Ngô Đình Diệm lập nên, để phân biệt với "Đệ Nhất cộng hòa" là chính phủ thời Ngô Đình Diệm) xuất bản năm 1966 viết về thời kỳ Ngô Đình Diệm:[191]
“ Ngô Đình Diệm nắm quyền ở miền Nam, đặt ra chế độ độc tài tàn bạo. ”
“ Một chánh thể độc tài hại dân hại nước không thể tồn tại được. ”

Ri Nguyễn

VÈ “CHIÊN NÔ” CÔNG GIÁO
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè chiên nô
Không muốn làm người, khoái đời súc vật
Sỏ mũi Vatican chăn, lấy làm hỉ hả
Bàn thờ tiên tổ, là thờ qủy ma
Thánh Cha nói thế, gục mặt làm theo
Quẳng nó ra đường, hay vào só bếp
Thiên Đàng ham hố, hỏa ngục sợ lo
Cắm cổ nghe “cha”, không dùng đầu óc
Cuồng tín hàng đầu, Việt Gian số một
Cha truyền con nối, tôi mọi ngoại bang
Ăn cơm Việt Nam, thờ ma giặc Pháp-Vatican
ĂN CHÁO, ĐÁ BÁT, MỘT ĐÁM VONG NÔ
BỐ CU, MẸ ĐĨ
PHÉP NƯỚC VIỆT KHÔNG TUÂN
CÚT


Ri Nguyễn

VÈ ĐẠO CHÚA
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè đạo Chúa
Chúa Cha toàn trí, lại toàn năng
Vũ trụ, muôn loài tay tạo dựng
Tội tổ, tội tông, Chúa quàng vào cổ
Thiên Đàng dụ đỗ, địa ngục hăm he
Con Chiên sợ hãi, run rẩy van xin
Thiên Chúa ba ngôi, tín điều quái gở
Khi cha, khi con, khi ma tùy tiện
Chúa Ma(holy ghost) dụ dỗ, hồng phúc ta ban
đề ngửa vợ người, cho bầu tâm sự
Màn kịch vuông tròn, Chúa Con cứu rỗi
Ngày nay,
Ánh sánh văn minh đã lột truồng
Bản mặt gian manh, Thánh Cha thú nhận
Thực dân bạo lực, Công Giáo cùng nhau
lừa bịp dân ngu (tâm linh), tin điều hoang tưởng
Khải huyền từng dạy, chỉ truyện Ngụ Ngôn
Thiên Đàng không chốn, địa ngục cũng không
Jesus sống lại, là chuyện ruồi bu
Bóng quế, hồn ma, biến ra mầu nhiệm
Trò hề chúng diễn,Thiên Chúa lòng lành
Mặt thật lộ ra, thành tên ma cạo
Tính khí ác ôn, côn đồ, dâm loạn
Chiên không tâng bốc, Chúa giết, Chúa đâm
Chúa nguyền, Chúa rủa, mặt Chúa trét phân
Ơn chúa Thánh Thần, theo ngài chỉ dạy
Phụ lễ chổng mông, bà Sơ hộ lý
Che dấu, hứa lèo, Thánh Cha ra lệnh
Ngày nay vỡ lở
Áo đen áo đỏ, lũ sói khát dâm
Tay còng số tám
Chiên Tây thức tỉnh, đem bán nhà thờ
Chiên Việt còn mê, ngày chầu ba buổi


Ri Nguyễn
___________
On Saturday, November 2, 2019, 2:37:06 AM EDT, Phuong Hoang wrote:

Chu Mỹ Dung nầy là nick của thằng Tây lai Chu Tất Tiến đó.
Nếu ở Saigon , thời Pháp thuộc thì thằng tây lai Chu Tất Tiến làm đến Giám đốc Ban Tra Tấn người Việt chống Pháp là cái chắc.

Lính Catholic VNCH Công Giáo đang tra tấn tù binh lấy làm vinh danh Chúa Jesus là diệt kẻ thù càng nhiều càng tốt

Đây dân Việt bị tên ác đạo đem quân về giết dân Việt...tên ác đạo đó là Gioan Baoxita Ngô Đình Diệm.
Sau nầy dòng họ Ngô bị Trời đất Việt cho dân và quân Saigon giết chết như con heo nọc...
Có nghĩa là Trời đất VN linh thiêng hơn Chúa Jesus gấp triệu lần.

Dì Phước VN hoan hô Ông Hồ...chửi rủa tụi tướng tá VNCH 2 có đạo Vatican bỏ mình chạy thụt mạng.

Tôn Ông Gò Vấp quotation.
_________________________
Am Samstag, 2. November 2019, 10:41:28 MEZ hat Thoai Lien thlien2001@yahoo.com [tudo-ngonluan] Folgendes geschrieben:

[Attachment(s) from Thoai Lien included below]
Đọc tựa bài viết của nhân vật Chu Mỹ Dung, Thoại Liên tôi đâm ra hốt hoảng, tự hỏi không biết bà ta có biết chuyện Ngô Đình Nhu đi vào mật khu gặp Phạm Hùng để cộng tác đuổi Mỹ sau khi nhận tài trợ của Đồng Minh? Có khi nào bà Chu này nghĩ rằng "Nếu Diệm không bị lật đổ thì VC đã được mời vào Nam sớm hơn một thập niên không?

Đọc sử mà mơ

Đọc sử mà mơ chuyện Thuấn Nghiêu!
Rồi nhìn Đất Mẹ... hổ trăm điều!
Thượng Thư bãi chức, đi cầu "Ngoại"
Mỹ Đế đưa về, vụt đổi chiêu!
Tổng Thống Muôn Năm: ai chủ xướng?
Câu Tôm Đối Lập: chính Ngô Triều!
Mỹ chi tiền giúp Dân rời Bắc
Diệm nhúng tay "lèo lái" thật kêu!

Diệm nhúng tay "lèo lái" thật kêu!
Nên ai cũng tưởng Hắn "vàng" nhiều!
Và "vàng" hắn "thải" nuôi muôn chúng
Bởi Giá nó cao cứu vạn "Miêu"!*
Cười lũ ngốc không truy cặn kẽ
Nhằm Ân Công thóa mạ nhiều điều!
Nay lưu vong, bẻ cong ngòi viết...
Tiếp tục gạt người, rõ "quá phiêu!"

Thụy Hoài Như (11022019)
____________________
* Người ta giết Miêu cứu vạn Thử.
Trong trào Diệm, Diệm nuôi Miêu, để
ngày nay chúng giúp viết sử mới.

Mời xem:
DUONG DAI HAI THOI SU 10- 01- 19 P1

Mỹ Cúng Cô Hồn (Halloween)

Mỹ cúng cô hồn cuối tháng Mười,
Việt Nam tụm lại cách ngày thôi!
Chúng mời Nhu Diệm "về ăn cỗ",
Hộ chúng Phì Da hể hả cười!

Chúng được Phì Da hể hả cười,
Bởi tài " móc túi" thuần thành rồi.
Gạt người hơn cả dùng bùa ngải!
Chẳng kém thôi miên, khiển được người!

Dùng thuật thôi miên để khiển người,
Để cười họ Ngốc, Ngốc thì thôi!
Bởi bọn tru trăng không thuốc chửa!
Coi mình "hạt thóc" sợ gà xơi!*
__________
* Một người bệnh tâm thần, cứ coi mình
là "hạt thóc", nên khi gặp gà là chạy.
Còn câu chuyện ở đây, "bọn tru trăng"
luôn con mình là "Chiens", nên nếu
không tru, không làm dữ, e sẽ lọt
vào tay người thích ăn Cầy, sẽ trở
thành nồi thịt chó tầm thường...
không làm gì được cho chủ.

Cũng bởi "tâm thần", nên chúng quên:
Rằng ngay cả Thiệu đồng là Chiên,
Cũng không ủng hộ Ngô Đình Diệm,
Đừng nói “Dựng Đài”... móc túi Chiên!

Thụy Hoài Như (11022019)

_________________
On Wednesday, August 7, 2019, 11:28 PM, Pham Hoàng Vương wrote:
DIỆM-TÁN

Cụ Diệm tướng chẳng ra chi
Đít đầu một tấc, tướng đi: vịt tàu
Phản vua, mãi quốc làm giàu
Đèn cầy đốt đít lấy xâu dân cày.
Trả thuế Việt-Cộng rằng tài
Kinh-bang tế-thế: trộm cây trong rừng.
Đức-độ: giở thói loạn-luân
Tổng-Thống sao nỡ cắm sừng thằng em
Nhân-Từ: Bao bố, xà lim.
Cụ nhốt đối-lập như “tiềm” gà lôi
Thấy đời bạc-bẽo như vôi
Chú Nhu oằn-oại bên cơi mâm đèn..
Một đêm không trống không kèn
Tánh-Linh rừng thẳm Nhu bèn giả săn
Với Cao-Xuân-Vỹ chia phần
Dâng Miền Nam trọn cho thằng Tàu-man
Anh em Tổng-Thống tàng-tàng
Tự đóng đinh thép nắp săng của mình.
Khá khen Tổng Diệm “anh-minh”!!!

PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG

___________________

On Friday, November 1, 2019, 6:50:57 PM PDT, giac hanh wrote:

Tôi không rõ làm sao bà Chu Mỹ Dung này rõ việc Ông Bảo Đạo “nói riêng” với Diệm mà bà biết.

Còn vụ Vua Bảo Đại trao Ấn cho phe Việt Minh thì bà Mỹ Dung này đã đáo thành trao cho Diệm (?).

Vấn đề là bà Dung lại vu cáo cho Phật giáo “đấu tố” Diệm.
Dung viết láo: ”Thậm chí “Phái Đoàn cũng đã tìm gặp được một số nhà sư lãnh đạo Phật Giáo và thanh niên phật tử mà theo những báo cáo trước đây mà phái đoàn đã nhận được rằng những người nầy đã bị chính quyền của Tổng Thống Diệm giết chết, nay hóa ra đó chỉ là những báo cáo khống, không đúng sự thật.” (Báo cáo của Đại Sứ Volio phái đoàn điều tra LiênHiệp Quốc)

Và ở đâu ra báo cáo này... trong khi tôi đọc báo cáo của LHQ trước đây thì là do Diệm bị giết nên cuộc điều tra không thể tiếp tục, nghĩa là Mỹ nó đã giết Diệm để cái bảo toàn danh dự của Mỹ thay vì đồng Mỹ đồng loã với tội ác của Diệm?

GH

----- Forwarded Message -----
From: HungThe

From: Tuan Le
Sent: Friday, November 1, 2019, 11:39:29 AM PDT
Subject: Cái Chết Của TT Ngô Đình Diệm: Một món nợ lịch sử (Chu Mỹ Dung)

Cái Chết Của TT Ngô Đình Diệm: Một món nợ lịch sử (Chu Mỹ Dung)

(SH- xem link)
https://www.bacaytruc.com/index.php/5356-cai-ch-t-c-a-tt-ngo-dinh-di-m-m-t-mon-n-l-ch-s-tac-gi-chu-m-dung
Đó đây


2020-05-24 - Ngoại trưởng Vương Nghị: Mỹ không thể cản bước Trung Quốc - Một cuộc họp báo về ngoại giao Trung Quốc đã được tổ chức chiều nay (24/5) tại Bắc Kinh trong khuôn khổ kỳ họp Quốc hội thường niên. Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

2020-05-24 - COVID-19: Báo Mỹ đánh giá Việt Nam là "quốc gia chống dịch hàng đầu thế giới" - cả về y tế lẫn kinh tế - Mới đây, báo Politico (Mỹ) đã công bố bảng xếp hạng và phân tích 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên các phân tích về kết quả y tế, kinh tế và mức độ nghiêm ngặt của các biện pháp

2020-05-23 - Niềm vui cuối đời -

2020-05-23 - BBT sachhiem.net rất vui khi có nhiều bạn đồng hành -

2020-05-22 - Truyền thông Việt Nam đứng đầu danh sách uy tín phản ánh về Covid-19 - Tạp chí Forbes nổi tiếng thế giới hôm 20/5/2020 đăng bài phản ánh việc truyền thông Việt Nam được xếp hạng số 1 về độ tín nhiệm trên bảng xếp hạng toàn cầu liên quan đến đại dịch Covid-19

2020-05-22 - Nhân quyền của thực dân và Vatican là vải thưa che mắt thánh - Tại sao chủ nghĩa tư bản phát triển và giàu có trước? Vũ Quang tổng sỉ vả những người nhân danh "nhân quyền" và giải thích rõ ràng với đầy đủ bằng chứng lịch sử.

2020-05-21 - Dù mây đen bao phủ toàn cầu, mặt trời vẫn chói sáng ở VN -

2020-05-21 - Nhân Quyền Được Tạo Ra Từ Chính Kẻ Sát Nhân -

2020-05-21 - ℂ𝕠𝕧𝕚𝕕-𝟙𝟡 ℂ𝕙𝕦̛́𝕟𝕘 𝕄𝕚𝕟𝕙 𝕋𝕙𝕚𝕖̂𝕟 ℂ𝕙𝕦́𝕒 𝕍𝕠̂ 𝔻𝕦̣𝕟𝕘- - 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐬𝐮̛𝐮 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐨̂̃ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐚̣̂𝐲 𝐧𝐡𝐨̛̀ đ𝐞̂́𝐧 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 "𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐂𝐡𝐮́𝐚" 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧 𝟒 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗. 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐨̂̃ 𝐥𝐮̛̣𝐜 đ𝐨́ đều thất bại

2020-05-20 - Sự Thật Xảo Trá Của CNTB & Vatican -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2020-05-19 - Nếu muốn so với Hồ Chí Minh, thì chỉ một mình Thomas Jefferson vẫn còn chưa đủ - Việt Dân -

● 2020-05-17 - Đài BBC hôm nay lại khen Việt Nam. Có phải vì bệnh nhân số 91 - Phi công người Anh? - Đặng Khả Minh -

● 2020-05-15 - Bảy Mối Tội Đầu - Cải Tội Bảy Mối - FB Lê thị Kim Hoa -

● 2020-05-11 - Tháo dỡ kiểm dịch, ma- phi- a (mafia) trỗi dậy. Ai đang cố gắng lên nắm quyền lực ở Ý? - Võ Duy -

● 2020-05-08 - Ô. Ngô Đình Diệm làm thượng-thư trong bao lâu? - (Đừng Cố Gắng Tô Vẽ Nữa) - Lê Xuân Nhuận + Diễn Đàn -

● 2020-05-08 - Cuộc đảo chính hụt tại Venezuela - Một người bạn -

● 2020-05-07 - Tại sao dân tin, yêu, che chở bộ đội ? - Lão Ông -

● 2020-05-07 - Những luận điểm sử quan của ông Hoàng Duy Hùng hôm nay, không khác gì mấy so với - Trần Quang Diệu -

● 2020-05-07 - Bổ sung vào "Góc nhìn" của Ls Hoàng Duy Hùng về "viên thuốc độc bọc đường cho Việt Nam" - Trần Quang Diệu -

● 2020-05-07 - Tham Nhũng Bằng Luật Pháp trong Quốc Hội Mỹ - Mike Wilson -

● 2020-05-06 - Ngày Thống Nhất 30 Tháng 4 của Dân tộc VN được thế giới chúc mừng - Giác Hạnh -

● 2020-04-30 - Tưởng niệm ngày 30 tháng 4 - Võ Du -

● 2020-04-29 - Tự cổ chí kim, có ông vua nào của Việt Nam cần tới quốc tế công nhận mới có thể lãnh đạo đất nư - Duyên Sinh -

● 2020-04-28 - Tôi hoan nghênh tác giả Anh Tuấn Lê về bài viết - Trần Quang Diệu, Giác Hạnh, Ri Nguyễn -

● 2020-04-26 - Tưởng niệm nhân ngày 30 tháng 4: - Đỗ Phủ -

● 2020-04-25 - Hậu Covid-19 - Đại Họa Cho Nhân Loại - Milu Dau -

● 2020-04-24 - Cáo Phó Covid-19 - Diêm Vương Hỏi Tội - Làng Phây -

● 2020-04-21 - Dù Marx có sai lầm đến mấy so với ngày nay thì điều này muôn đời vẫn đúng - Mike Wilson -

● 2020-04-20 - Tư duy sau nạn dịch Covid-19 - nên vượt khỏi lề lối tuyên truyền dã man ấy để tìm lại được bình an - H -

● 2020-04-17 - Vì Liên Tôn mà Thầy Không Tánh không chịu nhận mấy trăm nghìn USD tiền bồi thường để di dời ngôi Tam Bảo - Trần Quang Diệu -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 >>>