●   Bản rời    

Văn Phòng Cáo Thỉnh Viên xin phong thánh cho Cha Trương Bửu Diệp - BẤT HỢP PHÁP

Văn Phòng Cáo Thỉnh Viên xin phong thánh cho Cha Trương Bửu Diệp nằm trong Địa Phận Orange đã được cắt băng khánh thành và làm phép vào Thứ Bẩy ngày 7 tháng 1 năm 2017 nhưng chính Đức Giám Mục của địa phận lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
____________________


3 tháng 2, 2017 ·
#ThongTanXaCongGiaoVietNam Thông báo của Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Tại Giáo Phận Orange vô hiệu hóa văn phòng cáo thỉnh viên cho Cha Trương Bửu Diệp do Lm. Trần Thế Tuyên khai trương trụ sở tại Little Saigon, thuộc Giáo Phận Orange vì Linh Mục Trần Thế Tuyên vi phạm nghiêm trọng luật Giáo Phận Địa Phương khi khai trương một văn phòng cáo thỉnh tại Giáo Phận Orange mà không xin phép Tòa Giám Mục Giáo Phận Orange.

Vi phạm luật Giáo Hội Công Giáo khi đúc tượng và làm phép tượng Cha Trương Bửu Diệp đặt tại văn phòng cáo thỉnh khi Cha Trương Bửu Diệp chưa được Giáo Hội tuyên thánh. (Lm. Trần Thế Tuyên là cáo thỉnh viên tiến trình phong chân phước cho cha Trương Bửu Diệp thuộc giáo phận Cần Thơ, Việt Nam) #ToaThanhCongGiaoVatican #GiaDinhThanhQuy
#PopeFrancis #RomanCatholic #PopeInAmerica
#DucThanhChaFrancis #DucGiaoHoangFrancis
#VietnameseCatholicChurch #VietnameseCatholic
#CatholicNewsMedia #VietnameseCatholicNews #SuyTuCongGiao #PhungVuCongGiao #DaiPhatThanhCongGiao #LoanBaoTinMungCongGiao #ThuaSaiLongThuongXot #KinhTruyenTinVoiDucThanhCha #ThanhLeVoiDucThanhCha #TruyenThongCongGiao #AnPhongThanhDucHongYPhanxicoNguyenVanThuan #ThangTienHonNhanGiaDinhCongGiao #DucThanhChaTiepKienChung #NamThanhLongThuongXot #KinhNhoCacThanhCongGiao #ThanhDoVatican #NuVuongNuocVietNam
#TruyenHinhCongGiaoVietNam #ThongTanXaCongGiao #GiaiDapThacMacCongGiao

Thông báo của Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Tại Giáo Phận Orange vô hiệu hóa văn phòng cáo thỉnh viên cho Cha Trương Bửu Diệp do Lm. Trần Thế Tuyên khai trương trụ sở tại Little Saigon, thuộc Giáo Phận Orange.

Diễn biến sự việc:

- Ngày thứ bẩy lúc 10 giờ sáng ngày 7 tháng Giêng năm 2017 Linh mục Trần Thế Tuyên đến từ Canada khai trương "văn phòng cáo thỉnh án phong thánh Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp " tại Garden Grove, Little Saigon thuộc Giáo Phận Orange mà không xin phép Giám Mục Giáo Phận, vi phạm luật Giáo Hội Công Giáo.

- Ngày 29 tháng Giêng năm 2017 qua tờ Hiệp Thông, trang thông tin chính thức của Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Tại Giáo Phận Orange. Linh mục Giám Đốc Giuse Trần Văn Kiểm chính thức thông báo đến toàn thể cộng đồng dân Chúa về việc vi phạm luật Giáo Hội của Lm.Trần Thế Tuyên đến mở văn phòng cáo thỉnh mà không thông qua Tòa Giám Mục Orange. Điều nầy vi phạm luật Giáo Hội và không được hoạt động trong Giáo Phận Orange. Linh Mục Trần Thế Tuyên vi phạm nghiêm luật Giáo Hội Công Giáo khi đúc tượng và làm phép tượng Cha Trương Bửu Diệp đặt tại văn phòng cáo thỉnh khi Cha Trương Bửu Diệp chưa được Giáo Hội tuyên thánh.

Nguyên văn bản thông báo của Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận Orange:

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM CÔNG GIÁO VIỆT NAM
TẠI GIÁO PHẬN ORANGE VỀ VIỆC KHÔNG CÓ PHÉP CỦA VĂN PHÒNG CÁO THỈNH VIÊN XIN PHONG THÁNH CHO CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP

Văn Phòng Cáo Thỉnh Viên là văn phòng liên lạc với Tòa Thánh trong việc xin phong thánh nên khi văn phòng này được đặt ở đâu thì phải có phép của vị Giám Mục Địa Phận ở đó. Đặt trường hợp nếu Tòa Thánh liên lạc với Đức Giám Mục Địa Phận Orange, hỏi về Văn Phòng Cáo Thỉnh Viên nằm trong địa phận của ngài mà ngài không biết gì về sự hiện diện của văn phòng này, thì đây là một việc làm sai luật và là sự xúc phạm tới Đức Giám Mục. Việc này đã thực sự xảy ra: Văn Phòng Cáo Thỉnh Viên xin phong thánh cho Cha Trương Bửu Diệp nằm trong Địa Phận Orange đã được cắt băng khánh thành và làm phép vào Thứ Bẩy ngày 7 tháng 1 năm 2017 nhưng chính Đức Giám Mục của địa phận lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Ngài đã không cho phép và cũng đã không nhận được giấy xin phép. Như thế Văn Phòng Cáo Thỉnh Viên xin phong thánh cho Cha Trương Bửu Diệp đã không có phép của Đức Giám Mục để có thể hiện diện trong Địa Phận Orange. Khi không có phép thì không thể đưa vào hoạt động.

Một điều nữa chúng ta cũng cần nên biết đó là tất cả những văn phòng hay cơ sở có tên Cha Trương Bửu Diệp Foundation trong Địa Phận Orange này, không thuộc về Trung Tâm Công Giáo và cũng không thuộc về Tòa Giám Mục Orange. Tất cả những văn phòng hay cơ sở mang tên Cha Trương Bửu Diệp này điều ở dưới dạng hoặc hình thức tư nhân, cho nên Giáo Quyền Công Giáo tại Orange không có quyền thẩm phán hoặc thẩm xét trên họ. Nhưng nếu những cơ sở đó, vẫn mang danh là Công Giáo, mà lại làm những điều sai đức tin hoặc phụng vụ... thì Giáo Quyền ở đây sẽ có trách nhiệm và bổn phận phải lên tiếng. Việc này đã xảy ra mấy năm trước đây, khi một cơ sở mang tên Cha Trương Bửu Diệp trong Quận Orange, đã đưa một linh mục Công Giáo ở ngoài địa phận tới để dâng lễ thường xuyên mà không có phép.

Theo thông lệ đã xảy ra trong Giáo Hội là người ta đúc tượng hoặc dựng tượng các bậc đáng kính, chưa được phong thánh, tại một nơi chốn nào đó ở quê hương các vị này, hoặc một nơi nào đó trong địa phận của các vị này, để tôn kính các ngài. Bởi vì chưa được phong thánh, việc làm như thế phải được sự chuẩn nhận của Đức Giám Mục địa phương. Những việc đúc tượng, làm tượng, tạc tượng các vị này, và gởi đi nơi khác, gởi đi khắp nơi, để cổ võ lòng tôn sùng các vị này, có khi còn xin làm phép tượng nửa, thì đó là điều không đúng. Lý đó đơn giản là vì các ngài chưa được phong thánh theo quy luật của Giáo Hội mà đã tạc tượng hoặc làm tượng. Một vị Giám Mục Việt Nam đã nói: "Điều này giống như cái cày đặt trước con trâu." Và nếu tiến trình phong thánh cho các vị này kéo dài thời gian, thì tội nghiệp các ngài phải đứng chờ hơi lâu. Trừ trường hợp của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hay Thánh Têrêsa thành Calcutta mà chúng ta thường gọi là Mẹ Têrêsa, hoặc một số vị thánh nữa, lịch sử đã cho thấy tiến trình phong thánh cũng rất dài. Thí dụ trường hợp Thánh Martinô De Porres cho chúng ta thấy 258 năm sau ngày sinh của ngài, thì ngài mới được phong chân phước và 125 năm sau khi ngài được phong chân phước, lúc đó ngài mới được phong thánh vào năm 1962. Khi các vị chưa được phong thánh và chúng ta muốn tỏ lòng tôn kính, việc sử dụng hình ảnh của các ngài dưới dạng tranh hoặc ảnh, hoặc một bản khắc khuôn mặt hoặc chân dung các ngài, là chuyện dể chấp nhận. Còn đúc tượng, làm tượng, tạc tượng phổ biến mọi nơi, đó là điều không nên. Ơn quan trọng nhất mà chúng ta cần cầu khẩn với các thánh, và ngay cả với những vị lành thánh chưa được phong thánh nhưng có lẽ đang ở trên thiên quốc, đó là xin các ngài dẫn chúng ta tới với Chúa.

Xin Trân Trọng Thông Báo

LM Trần Văn Kiểm
Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo
Nguồn: FB Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam
Đó đây


2019-06-26 - Trump nói không cần sự chấp thuận của quốc hội để tấn công Iran - Tổng thống Mỹ nhắc lại rằng ông gần như đã đưa ra quyết định tấn công Iran nhưng sau đó rút lại. "Tôi quyết định không ra lệnh tấn công bởi điều đó không đáng", Trump cho hay.

2019-06-24 - Tổng thống Duterte cảm ơn Việt Nam cứu ngư dân Philippines - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gọi việc Việt Nam cứu 22 ngư dân trên tàu cá Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm hồi đầu tháng là hành động của "sự tốt bụng và lòng trắc ẩn"

2019-06-24 - Tại Sao Lịch Sử Lại Gọi Ngô Đình Diệm Là “Tên Bạo Chúa Phản Thần Tam Đại Việt Gian” -

2019-06-24 - TT Nga Putin công khai 17 lần giao lưu trực tuyến với công chúng Nga - TT Putin tiết lộ chuyện khiến ông xấu hổ về bản thân và không bao giờ quên được Hôm nay, 20/6/2019, bắt đầu từ 12:00 (giờ Moskva, tức 16:00 – giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện cuộc giao lưu trực tuyến lần thứ 17

2019-06-24 - Iran công bố bản đồ nơi bắn rơi máy bay không người lái Mỹ - "Không có gì nghi ngờ về vị trí của chiếc máy bay khi nó bị bắn hạ", Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 22/6 viết, đăng kèm bản đồ chi tiết vị trí máy bay

2019-06-21 - Nối Thành Công Bàn Tay Bị Đứt Lìa Bằng Phẫu Thuật Vi Phẫu - Sáng 20/6, các y, bác sĩ Bệnh viện (BV) Trung ương Huế thông tin, vừa thực hiện ca phẫu thuật vi phẫu phức tạp, nối thành công bàn tay phải bị đứt lìa cho một nam thanh niên tên P.T.H.

2019-06-19 - Xin lỗi bạn đọc không thể cho bài mới - Trang nhà đang có việc bận khoảng 2 tuần. Mong bạn đọc thông cảm vì chưa có bài mới.

2019-06-17 - Tin mới - Báo Singapore yêu cầu TT Lý Hiển Long xin lỗi người VN -

2019-06-17 - Bloomberg viết: "Vingroup là một minh chứng cho thấy các nhà sản xuất Việt Nam - hoàn toàn có thể tạo ra các sản phẩm có giá trị cao". Nikkei nhận xét: "Mục tiêu sản xuất 1 triệu xe hơi sẽ không phải là nhiệm vụ đơn giản. Doanh số bán ô tô hàng năm

2019-06-15 - Mỹ sắp đi bước đầu tiên trong "Thoả thuận thế kỷ": Chưa triển khai đã thấy trước thất bại - Mỹ dự định tổ chức một cuộc hội thảo mang tên "Hòa bình đến thịnh vượng" vào ngày 25-26/6/2019 tại Manama, Thủ đô Bahrain với sự tham gia của các bộ trưởng tài chính, các doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới,▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2019-06-26 - Tụi bây, những con quái thú Kitô muốn tuyên truyền giúp Chệt đánh phá VN - Diễn Đàn -

● 2019-06-24 - đang đọc một quyển sách của tác giả " Li Tana " ... viết từ thời Nguyễn Hoàng về miền Nam lập quốc - Phượng Hoàng GV -

● 2019-06-17 - Còn nhiều ngộ nhận về Phật giáo thô thiển - không riêng gì nhà văn Will Durant - Trần Quang Diệu -

● 2019-06-15 - Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc trong pháp môn Tịnh Độ KHÁC Thượng Đế /Thiên Đàng - Trần Quang Diệu -

● 2019-06-15 - Thiên Chúa, khái niệm ấu trĩ, KHÔNG CÓ CHỖ ĐỨNG trong đạo phật - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2019-06-15 - Thời đó tao còn "trẻ người non dạ" nên đứng về phe Quốc Gia. Điều nầy đã làm tao ân hận một đờ - Hồng Phạm -

● 2019-06-14 - Bài hát lan truyền chóng mặt: TỰ THẦN NÀNG HÃY CỨU ĐỘ NÀNG - FB Thi Nguyen -

● 2019-06-06 - Trước đây chúng tôi là con cháu Chúa ( đạo gốc Bùi Chu ) - Daoquan GiaoHoan -

● 2019-06-05 - Làm sao phân biệt HÀNG THẬT, HÀNG GIẢ? - FB Nguyễn Khoe -

● 2019-06-02 - Lời tri ân của thân hữu Hiệp Nguyễn - FB Hậu Duệ GS Trần Chung Ngọc -

● 2019-05-31 - Đây là gót chân tử huyệt, Achilles heel, của hệ thống pháp trị của Mỹ - Diễn Đàn Thư Tín -

● 2019-05-30 - Tại sao người ta vẫn ủng hộ Trump? - Mike Wilson -

● 2019-05-29 - Ai dè con chiên sủa các Thầy chùa - Thì ra bức tranh "Đồng Hành" có sức mạnh rất lớn - Giác Hạnh -

● 2019-05-17 - Đôi điều Cùng Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu (BPĐVA) - Định Nguyên -

● 2019-05-17 - Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà không phải là một bài thơ dùng theo kiểu vong quốc chia rẻ dân tộc của đài SBT - Giác Hạnh, Trần Quang Diệu -

● 2019-05-15 - Nhờ người này mà cả thế giới biết ... thế nào là Việt Nam ! - Việt Dân -

● 2019-05-15 - ... là cái chiên gì mà đòi trao giải Tự Do Tôn Giáo? - Giác Hạnh -

● 2019-05-15 - Thầy Quảng Độ giờ là một kỷ niệm - Bảo Vệ tổ quốc và Phật giáo không bị hoại diệt bởi ngoại - Giác Hạnh -

● 2019-05-11 - SBTN truyền thông thổ tả - Bảo sao ngày xưa "họ sẵn sàng đăng ký dưới lá cờ của giặc Pháp" - Trần Quang Diệu -

● 2019-05-11 - Chùa Tam Chúc (mới xây xong) hay còn gọi là Thủy Đình - đón xem trực tiếp truyền hình - Thư Viện Hoa Sen -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 >>>