●   Bản rời    

"Ông Trời" là "Ông Trời", không bao giờ là Ông Chúa

SH: Người Ki-tô giáo luôn tham lam. Chẳng những tham dân, tham thống trị, mà còn giành giật, ăn cắp luôn chữ nghĩa, văn hóa của người ta. Khi chưa giành được thì mon men làm quen, nhập nhằng Ông Trời của người ta qua ông Thượng Đế của mình, rồi thì Thượng Đế là Chúa chớ ai!
Ông Trời của chúng tôi vô cùng thân thiện, chúng tôi muốn lạy cũng được (lạy trời mưa xuống), muốn chửi cũng được (ông trời bất công, con tạo lá lay, trời già ác nghiệt), muốn đùa giỡn cũng được (con cóc là cậu ông Trời).
Mấy người đòi "đừng xúc phạm ông Trời" là có ý giành ông Trời của chúng tôi, chúng tôi xúc phạm Ông Trời của chúng tôi thoải mái.
Chúng tôi nói "Trời sập", mấy người có dám nói "Chúa sập" không?
Chúng tôi nói "Trời không có mắt", mấy người có dám nói "Chúa bị chột" không?
Chúng tôi nói "Con cóc là cậu ông Trời", mấy người có dám nói "Con cóc là cậu của Chúa" không?

_______________________
Subject: Re: Fw: [DiendanDanToc] Khung cảnh kinh hoàng sau vụ động đất 6,4 độ Richter rung chuyển Đài L oan [1Attachment]
From: Giác Hạnh
Date: Sat, February 06, 2016 5:27 am

Hì hì,

Ý chúa, cũng là Ý trời.

Cái mất dạy ở đây của tụi Công giáo là trong khi Trung Hoa và các nền văn hóa thế giới người ta xem "Ông Trời" là việc của "Ông Trời", chỉ vậy thôi. Không có Giáo hội Tàu, Hán, Mông nào đại diện cho Ông Trời cả.

Thế nhưng tụi Công giáo thì làm hai việc khác hơn.

Thứ nhất, thay vì nói "Ông Trời", hay "Thiên Cơ". thì nó còn xem Ông Trời (Thiên) thua luôn cả "Thiên Chúa". Nghĩa là cái mà dân gian gọi là "Ông Trời" là quá mãnh liệt rồi, thì tụi CG có luôn Ông Chúa làm chủ luôn cả Ông Trời.
Thứ hai, rồi thì trên đó, có Ông Thiên Chúa, cai quản luôn Ông Trời, thì trần thế có Giáo Hội thay thế luôn Ông Thiên Chúa, đó là Giáo Hội Vatican. Còn Ông Vua nào trên trần thế thuộc chủ quyền độc lập của mỗi Quốc gia, thì Ông Giáo Hoàng làm luôn. Mỗi giáo hội con tại các quốc gia không tùng phục Hoàng Đế VN, hay Tàu, Mông, Thái gì cả, mà Giáo hội con chỉ có Ông vua duy nhất của họ là Giáo Hoàng, và các vùng Thánh địa thuộc sở hữu của Giáo hội và của Thiên triều Vatican chứ không thuộc chủ quyền Việt Nam, Tàu, Mông, Thái gì cả.

Tất cả cái mà tụi này làm, là hoàn toàn chính trị chủ quyền. Mà đã là chủ quyền của tụi này, thì không còn Quốc gia, Dân tộc, chủ quyền độc lập gì cả.

Cho nên, nói là CSQT nó xóa sạch chủ quyền quốc gia, Công giáo còn là tổ cha CSQT trên Trần thế, nó xóa luôn cả ranh giới Thiên Đình và Địa Ngục.

Về tầm ý thức "Thiên, Địa, Nhân", hay "Trời, Đất, Người, và Địa Ngục". Thiên Chúa cai quản hết, do Giáo hội đại diện.

Như thế thì cả lũ Việt gian chống cộng gốc Công giáo cũng toàn là bọn súc sanh Đầu trầu, Mặt ngựa, Óc Chó, Tâm sói, và ma quỉ lẫn lộn mang nhiệm vụ làm Chiên cho Giáo triều Vatican xóa sạch mọi chủ quyền độc lập dân tộc. Trong đó có dân tộc Việt Nam là nạn nhân. Lịch sử đã xãy ra như thế.
______________________
2016-02-06 4:34 GMT-08:00 Ba Nguyen hbnguyen2005@yahoo.com.au [DiendanDanToc] :

Các Linh Mục thường giảng: "Mọi sự trên thế gian này đều do Chúa làm ra, một sợi tóc trên đầu chúng ta rụng xuống hôm nay cũng là do ý của Chúa từ vô cùng" .

Như vậy thì động đất, núi lửa, sóng thần, dịch bệnh... cũng đều do Chúa làm ra phải không các cha?????
_______________________
2016-02-21 3:38 GMT+07:00 Phaolo Thai :

Xin đừng xúc phạm đến TRỜI
Nhiều người Việtnam vì không biết cầu nguyện, đã cầu nguyện sai lầm, đại ý như sau: “Lạy Trời Phật phù hộ cho chúng con...”, hoặc “Lạy Phật Trời cho chúng con ... ” Cầu nguyện như thế, không được ơn ich gì, mà còn xúc phạm nặng nề đối với TRỜI; bởi mấy lýdo sau đây:

1/ TRỜI, hay Ông TRỜI là tiếng của người Việtnam gọi Đấng Chí Cao, Đấng đã sáng tạo vũ trụ, mọi luật thiên nhiên, mọi loài, mọi vật trên trời dưới đất, hữu hình và vô hình từ hư vô: “Trời sinh voi, Trời sinh cỏ”; “Trời cho ai nấy hưởng, Trời gọi ai nấy dạ” ; “Sống nhờ Trời, chết về chầu Trời”... Người Việtnam còn gọi Đấng Chí Cao là Thiên Chúa, Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, Thượng Đế; và Ngài đã nói:
“Chỉ có Ta là Chúa, không có chúa nào khác; các ngươi không được tôn thờ tạo vật nào trước mắt Ta.” Ngài cũng đã dạy, phải “Thờ phượng một Đức Chúa Trời và yêu mến Người trên hết mọi sự.” ...

Người Công giáo chỉ tôn thờ một Thiên Chúa. Về việc người Công giáo kêu xin Đức Mẹ hay các thánh là nhờ Đức Mẹ, các thánh cầu bầu cùng Thiên Chúa cho, vì các ngài cầu bầu có hiệu quả hơn là lời kêu xin của chúng ta, là những kẻ tội lỗi, đui mù và vô cùng yếu đuối.

2/ Phật giáo
a- Phật giáo là mớ triết lý vô thần, mang dáng vẻ tôn giáo. Nếu gọi Phật giáo là “tôn giáo” thì đây là tôn giáo vô thần, vì Phật giáo chối bỏ Đấng Tạo Hóa là Đấng Thiêng Liêng, mà loài người không thể nhìn thấy bằng mắt; hoặc có thể gọi Phật giáo là tôn giáo tôn thờ phàm nhân, vì Tất Đạt Đa chỉ là phàm nhân, không có khả năng ban ơn hay giáng họa cho ai.

Bác sĩ Lert Srichandra được dạy dỗ Phật pháp từ nhỏ, đã vào chùa tu, đã bỏ Phật giáo, gia nhập Công giáo, và đã viết lời này, khi còn khoác áo cà sa: “Đức Phật đã tuyên bố cách nay hơn hai ngàn năm trăm năm rằng Ngài không phải là thần thánh. Dođó, Ngài không ra lệnh hay cứu rỗi được ai. Ngài đã giảng rằng: ‘Chỉ mình mới có thể cứu mình được.’ Nếu những lời Ngài chỉ dạy không giúp được gì cho ai thì Ngài cũng không thể làm gì khác hơn được”.

b- Phật dạy: “Người học Phật không nên lệ thuộc vào một kinh sách nào, một giáo lý nào, vì sự giải thoát phải do chính mình, chứ không do ân huệ của ai ban cho mình được cả.”
Qua câu này Phật xác nhận, ngài không có năng quyền ban ơn hay giáng họa cho ai; vì thế, cầu với Phật là vô ich.
Và cũng qua câu này, thì Phật đã sai lầm trầm trọng; vì có Thiên Chúa luôn ban ơn tốt nhất cho những ai tin cậy và kêu xin đến Ngài.

c- Tất Đạt Đa còn được gọi là Phật Thich Ca là phàm nhân, là tạo vật của Thiên Chúa. Tất Đạt Đa đã chối bỏ Đấng Tạo Hoá, là chống lại Đấng đã tạo ra Tât Đạt Đa.

d- Cầu nguyện sai lầm như lời dẫn ở trên là bộc lộ kẻ muốn tôn thờ hai CHỦ, vì vừa thờ TRỜI, lại vừa thờ Phật, là điều Thiên Chúa tuyệt đối cấm: “Các ngươi không được làm tôi hai chủ.” ...

Kêt
Chúng ta không thể vừa cầu TRỜI, lại vừa cầu kẻ chống lại TRỜI, như Phật Thich Ca. Cầu như thế là bộc lộ sự dốt nát, là không hiểu mình nói gì, là mâu thuẫn, là chẳng những không được TRỜI ban ơn mà có thể bị trừng phạt, vì cầu như thế là xúc phạm đến TRỜI, vì Ngài đã dạy:
“Chỉ có Ta là Chúa, không có chúa nào khác; các ngươi không được tôn thờ tạo vật nào trước mắt Ta.”

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

NguyễnHyVọng

Đó đây


2019-01-16 - Dự báo thiên tai trong năm 2019 - Sang năm 2019, do tác động của hiện tượng El Nino nên thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp, số lượng cơn bão ít hơn nhưng cường độ mạnh và dị thường hơn, số lượng trận mưa lớn không nhiều nhưng khốc liệt hơn năm 2018

2019-01-16 - 23h hôm nay, Việt Nam vs Yemen: Quyết đấu để giành vé! - Ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên đội tuyển Việt Nam thi đấu, quyết tâm giành chiến thắng trước Yemen

2019-01-16 - Hàn Quốc không còn coi Triều Tiên là kẻ thù - Khác với những bản trước đó, Sách trắng công bố ngày 15.1 không còn coi CHDCND Triều Tiên là kẻ thù, theo tờ Korea Herald.

2019-01-16 - Cuộc đấu trí giữa TBT Lê Duẩn với Đặng Tiểu Bình - Được nghe bài viết này mới càng thấy dã tâm của thằng Tàu đối với Việt nam và càng biết ơn cố tổng bí thư Lê Duẩn và Đảng cộng sản Việt nam

2019-01-15 - (DNL 238+39) Vườn Rau Lộc Hưng: Bọn Chúng Đích Thì Là Giặc Đạo -

2019-01-15 - Phân biệt rõ giữa sự mê tín và tín ngưỡng -Thích Phước Tiến -

2019-01-14 - Người dân sử dụng đất tại vườn rau Tân Bình được hỗ trợ hơn 7 triệu đồng/m2 - UBND phường 6, quận Tân Bình, TP HCM vừa có thông báo về chủ trương đầu tư, khung chính sách hỗ trợ và đề nghị kê khai pháp lý, tình hình sử dụng đất khi triển khai thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cụm trường học công lập

2019-01-13 - Báo Nhật: TT Trump muốn gặp ông Kim Jong Un ở Việt Nam giữa tháng 2 - Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản ngày 13/1 dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết phía Triều Tiên đã nhận được đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam và đang trong quá trình cân nhắc.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2019-01-15 - Chiên cuồng tín ngày càng manh động, càng lộ rõ mặt thật, mới đây nhất là vụ vườn rau Lộc Hưng - Phan Nguyên -

● 2019-01-14 - Những triết gia vô thần ở Đông Phương thời xa xưa - Triết gia Đông Phương -

● 2019-01-12 - Vườn Rau Lộc Hưng - Hội Thừa Sai Paris đã "mua đứt" nơi nào trên đất nước Việt Nam, và lúc nào? - Trần Quang Diệu -

● 2019-01-12 - Từ Vườn Rau Lộc Hưng Việt Nam tới “Trưng Thu Đất" Để Xây Tường Ở Biên Giới Mỹ - Mễ - Ri Nguyễn -

● 2019-01-11 - Vườn Rau Lộc Hưng - Cảm Tính, Quan Sát và Tìm Hiểu Thêm - Trần Quang Diệu vs Phạm Trung Kiên -

● 2019-01-11 - Vụ Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa: Thư người đọc, đăng trên The Palm Beach Post, ngày 11/1/19 - Mike Wilson -

● 2019-01-08 - Điều gì Khiến Trung Tâm Asia Sụp Đổ Sau 20 Năm Hoạt Động? - Bá Tánh -

● 2019-01-08 - Church of Satan không phải là một tổ chức tôn giáo thờ Satan như tuyên truyền của Ki-tô giáo - FB Bí Mật Thiên Chúa Giáo -

● 2019-01-06 - Bức tường gạch xi măng không phải là ưu tiên lớn nhất, cũng không phải là giải pháp hữu hiệu nhất - Mike Wilson -

● 2019-01-03 - "Cắt đầu, mổ bụng, bỏ đuôi" khiến sử học chỉ là tuyên truyền cho đạo gian - Mike Wilson -

● 2018-12-31 - Phạm Trung Kiên là con chiên gian xảo, đã bị ông Ri Nguyễn lột mặt nạ rất nhiều lần - Wissai -

● 2018-12-31 - Bài Ca Tiếng Gọi Thanh Niên của Nhạc Sĩ Lưu Hữu Phước Bị Đạo Văn - FB DÒNG MÁU LẠC HỒNG -

● 2018-12-31 - Luật An Ninh Mạng - "xúc phạm tôn giáo" và "sự thật lịch sử" - Trần Quang Diệu -

● 2018-12-29 - Robert G. Ingersoll Nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Mỹ và câu hỏi: Tôi muốn gì cho ngày giáng sinh? - Trần Quang Diệu trích dẫn -

● 2018-12-28 - Nhân đọc "Ăn cắp Đạo Hiếu ..." - Dê xù -

● 2018-12-27 - Ăn cắp Đạo Hiếu - Tôi thấy thối quá, nên bỏ qua mấy hôm sau tìm lại, thì thấy bài ấy đã bị gỡ b - Mike Wilson -

● 2018-12-27 - Nhân dịp Giáng Sinh, một GM Catholic VN đã NÓI LÁO rằng Thiên Chúa giáo mang đạo hiếu vào Việt Nam!! - Mike Wilson -

● 2018-12-25 - "Sáng Noel Chúng tôi Xù đạo Cong Giáo" - Diễn Đàn -

● 2018-12-22 - Những điều phi lý của đạo Jesus không giải thích được thì gọi là Bí Tích - Hình phạt "rút phép thôn - Phượng Hoàng GV -

● 2018-12-22 - Con chết vì làm đèn hang đá NOEL: bây giờ thì cầu nguyện xin Chúa là cầu cái gì? - FB sachhiem.net.us -

● 2018-12-20 - Thư kêu gọi: Trách Nhiệm Của Phụ Huynh Phật Tử Trước Lễ NOEL - FB Tâm Bình -

● 2018-12-20 - Phật giáo lên tiếng: Các trường học vẫn coi thường Luật Giáo -Dục điều thứ 19 - BẪY CA TÔ LA MÃ - Một số Phật tử -

● 2018-12-20 - Mỹ - Bầu cử là chiến tranh Thông Tin: ai lèo lái được ý kiến người dân, thì người ấy thắng ! - BARBARA ORTUTAY -

● 2018-12-20 - Kinh tế, cũng như khoa học, không phải là chuyện huyền bí, mặc dù kinh tế khó hơn - Việt Dân -

● 2018-12-19 - Cứ mỗi lần Thiên Chúa Giáo ăn cắp cái văn minh nào, thì nó lần lượt xóa sạch các nền văn minh đó - Giác Hạnh -

● 2018-12-15 - Chúng ta không thể để cho những tuyên truyền dối trá, bịp bợm, ngụy tạo tung hoành - Giác Hạnh -

● 2018-12-15 - Mỹ không gọi chúng ta là "Tị nạn Cộng sản", mà là "Tị Nạn Chiến Tranh Việt Nam" - Giác Hạnh -

● 2018-12-12 - Chúng nó mang cái màng trinh của bà maria ra hát um xùm, thiệt là bậy bạ hết sức! - Sylvia -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 >>>