Những đoạn kinh thánh đáng nhớ

SH sưu tầm

Link http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH72.php

03-Jan-2017

Chúa tạo nên trời đất thế nào?

- Genesis 1

Tiếng Anh:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1

Tiếng Việt:

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/0/1

[Xem nhận xét về việc Chúa tạo dựng: Thánh Kinh: Cựu Ước Và Tân Ước (một khảo luận khách quan và khoa học)]

Những sự tàn bạo khủng khiếp của Chúa trong Cựu Ước:

- Phục Truyền luật lệ ký [Chương12, đoạn 2-7] dạy: Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…

- Thi Thiên [Psalm, 137: 9]: Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Ba-bi-lon mà đập vào đá cho chết.

- 1 Samuel [15: 2-3]: Hãy đánh dân A-me-léc và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ còn bú, bò, chiên, lạc đà phải giết hết.

- Nhất là cuốn Dân Số Ký, chương 31, tóm lược: Chúa Trời chỉ đạo cho ông Mai-sen (Moses) mộ binh chống dân Ma-đi-an. Quân của Mai-sen cướp vàng bạc, kim loại, bắt hằng trăm ngàn gia súc của dân Ma-đi-an đem về chia nhau. Đàn ông và trẻ thơ bị giết sạch hết. Nhưng 32 ngàn cô gái còn trinh bắt về làm quà cho các lính ra trận. Chúa Trời bảo ông Mai-sen nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh”.

[Theo “Kinh Cựu Ước (NGŨ THƯ), trang 453-457, do Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ thực hiện, tòa Tổng Giám mục Việt Nam chuẩn y”. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội cấp giấy phép – 2010. Bán tại Nhà thờ đường Kỳ Đồng. Tp.HCM]

Những sự độc tài, ích kỷ, ghen ghét của Chúa trong Tân Ước:

- Luke 19:27: Còn bọn thù địch của ta kia, những người không muốn ta làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt ta. (donghanh.org)

- Ma-thi-ơ 10 (Phúc âm Matthew):

-37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; (!!!!)

-38 ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.

-39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình,thì sẽ tìm lại được.

- Matthew 18:6: Nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ đã tin Ta phạm tội, thì tốt hơn cho hắn là buộc một cối đá vào cổ hắn và ném hắn xuống đáy biển cho chết đuối. (But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were drowned in the depth of the sea.  [biblehub.com, donghanh.org]

- Matthew 12:30: Kẻ nào không theo ta, ở với ta, là chống đối ta. (He who is not with Me is against Me, and he who does not gather with Me scatters) [biblehub.com, donghanh.org]

- Matthew 23:8-10
8 Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em.
9 Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ.

Những chủ đề khác:

● Thánh Kinh Chủ Đề - Sưu Tập của Bernard Chang: http://sachhiem.net/TONGIAO/tgB/Bernard1.php

Trong này gồm có: loạn luân, thiếu đạo đức, không cho loài người khôn, hẹp hòi, gieo hận thù, ích kỷ, tỵ hiềm, phe đảng, hiếu sát và háo sắc, Chúa là tướng cướp,...

● Hiến tế mạng người: http://www.evilbible.com/evil-bible-home-page/ritual-human-sacrifice/

● Hãm hiếp: http://www.evilbible.com/evil-bible-home-page/rape-in-the-bible/

● Giết người: http://www.evilbible.com/evil-bible-home-page/murder-in-the-bible/

● Nô lệ: http://www.evilbible.com/evil-bible-home-page/slavery/

● Những sự ác độc: http://www.evilbible.com/evil-bible-quote-of-the-day/

● Giêsu nói láo: http://www.evilbible.com/evil-bible-home-page/jesus-lied/

● Không thể có Chúa Trời: http://www.evilbible.com/evil-bible-home-page/god-is-impossible/

Mâu thuẫn trong Kinh Thánh:

- Bible Contradictions

- Freedom From Religion,

- Bible Inconsistencies

- Bible Contradictions? Compiled by Donald Morgan.

- Lê Thị Kim Hoa Giesu và linh mục, ai “cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” hơn ai? Giesu phán:

“Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” Mát thêu 5:18

Thế Giesu có dạy người ta làm theo luật không? KHÔNG, ông ta bảo làm ngược lại.

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” Mát thêu 5:38-39

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Mát thêu 5: 43-44

Rồi Giesu có làm gương “yêu thương kẻ thù” không? KHÔNG, ông ta vô đền thờ đập phá một cách thô lỗ.

“Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.” Gioan 2:15

Dạ̣y gian dối

Thư Rôma 3:7 http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan uoc.htm

7 Nhưng nếu sự giả dối của tôi làm cho thấy rõ hơn Thiên Chúa là Đấng chân thật, và như vậy càng tôn vinh Người, thì tại sao tôi lại còn bị kết án là kẻ tội lỗi?

Kinh Thánh hay Kinh Ác

- http://www.sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH38.php

______________

Bài đọc thêm:

- Kẻ Ngoại Đạo Nhìn Thiên Chúa Giáo Và Hồi Giáo: Giống Nhau (Nguyễn Nhân Trí)

 

Trang Thời Sự