TẠI SAO TÔI CHỐNG CUỘC VIẾNG THĂM ANH QUỐC

CỦA GIÁO HOÀNG BÊ-NÊ-ĐÍCH XVI

nguồn http://www.cnn.com/ thứ tư, 16 tháng 9, 2010

Peter Tatchell /CNN

22 tháng 9, 2010

Peter Tachell

Tác giả: Peter Tatchell – Bài viết đặc biệt cho CNN

September 16, 2010

Luân Đôn, Anh Quốc (CNN) – Là một người tôn trọng tinh thần dân chủ, tôi bênh vực quyền của Giáo hoàng Bê-nê-đích XVI đến thăm Anh Quốc và quyền phát biểu ý kiến của ông ta. Nhưng những người bất đồng ý kiến với ông ta cũng phải có quyền phản đối những ý kiến khắc nghiệt và hẹp hòi của Giáo hoàng.

Phong trào Phản Đối Giáo Hoàng (Protest the Pope) kêu gọi chính phủ nước Anh hãy tách biệt chính phủ ra khỏi những chống đối của Giáo hoàng trong các vấn đề Nhân quyền của phụ nữ, bình quyền của người đồng tính luyến ái, và chuyện sử dụng bao cao-su để ngăn ngừa bệnh HIV. Trong những vấn đề nầy và nhiều vấn đề khác, Giáo hoàng Bê-nê-đích đã chứng tỏ là ông ta không đồng thuận với đa số dân Anh, kể cả dân Anh theo Công giáo.

AP - Giáo Hoàng Benedict XVI lau mặt trong buổi lễ ngày thứ bày tại nhà thờ Westminster ở London, Anh Quốc.

· Chúng tôi không nghĩ là Giáo hoàng xứng đáng được tiếp đón như một vị nguyên thủ nếu xét đến vai trò của ông trong chuyện bao bọc cho các hàng giáo phẩm Công giáo đã xâm phạm tình dục với trẻ em. Ngay cả cho đến hiện nay, ông vẫn tiếp tục từ chối giao lại những hồ sơ bí mật của Tòa thánh Vatican vào tay các cơ quan cảnh sát của các nước có liên hệ. Giáo hoàng là người bảo vệ những người lạm dụng tình dục. Điều nầy làm cho ông trở thành đồng lõa với kẻ xâm phạm tình dục trẻ em. Những người như vậy không xứng đáng để được tiếp đón với danh dự của một vị nguyên thủ quốc gia.

· Chúng tôi cũng phản đối sự kiện tiền thuế của chính phủ Anh được dùng để trả một phần cho phí tổn của chuyến viếng thăm nầy. Tiền thuế của dân Anh chưa bao giờ được dùng để trả cho chuyến viếng thăm của các vị Giáo chủ của Hồi giáo đến từ Mecca hoặc vị Rabbi Chánh của Do Thái giáo đến từ Jerusalem. Vậy thì tại sao Giáo hoàng lại được đặc biệt hưởng yểm trợ tài chánh như vậy?

Trong nhiều lãnh vực xã hội quan trọng, Giáo hoàng đã bác bỏ nhân quyền và bình quyền.

1. Giáo hoàng chống chuyện phụ nữ được làm linh mục. Đàn bà không xứng đáng để làm linh mục. Đây là một sự phỉ nhổ lên tất cả đàn bà. Ý nghĩa của quyết định nầy của Giáo hoàng là đàn bà không có khả năng đạo đức để đóng vai một tăng lữ hướng dẫn đời sống tinh thần của giáo dân. Đây là một thái độ cha già khinh ghét tất cả đàn bà.

2. Giáo hoàng tuyên bố các phương pháp tránh thụ thai nhân tạo là một tội. Ông kết tội những cặp vợ chồng nghèo khổ trong những quốc gia chậm tiến có nhiều con mà không có khả năng chăm sóc cho đầy đủ. Trong vài nước, các linh mục truyền bá những chuyện hãi hùng là thuốc tránh thụ thai làm cho đàn bà đau ốm đến chết.

3. Giáo hoàng Bê-nê-đích XVI chống phương pháp thụ thai qua ống nghiệm (IFV). Ông ngăn cản quyền của những cặp vợ chồng hiếm muộn quyền được làm cha mẹ. Đây qủa là kỳ cục. Giáo hội Công giáo dạy ý Chúa là hãy có con nhưng giáo hội lại bác bỏ khả năng làm cha mẹ cho những cặp vọ chồng hiếm muộn.

4. Giáo hoàng bác bỏ các nghiên cứu tế bào phôi sinh (stem cell) có thể đưa đến kết qủa cứu vớt sinh mạng, tìm ra thuốc chữa những bệnh hiểm nghèo như các bệnh liên hệ đến óc não, … vừa cứu mạng người vừa cải thiện phẩm chất của đời sống. Phải chăng những nghiên cứu nầy chắc chắn đáp ứng được với những giá trị và lý tưởng của đạo Chúa?

5. Giáo hoàng Bê-nê-đích XVI lên án chuyện sử dụng bao cao-su dù để phòng ngừa sự lan tràn của bệnh HIV. Theo Giáo hoàng, một người chồng bị HIV cũng không được dùng bao cao-su để giúp cho vợ mình tránh bị lây bệnh. Giáo hoàng cũng tuyên bố rằng bao cao-su làm “tăng gia” mức độ của số người bị nhiễm trùng. Những lời rao giảng dối trá của ông làm yếu kém một phương pháp đã được coi là hữu hiệu để giảm thiểu mức truyền nhiễm của bệnh HIV mà hậu qủa là làm cho hàng triệu sinh mạng bị lâm nguy.

6. Giáo hoàng thông đồng với tuyên truyền của Toà thánh Vatican về một điều dối trá là bao cao-su làm gia tăng bệnh HIV vì chất cao-su có những lổ nhỏ mà vi-trùng có thể chui qua được. Đây là một lời nói láo táo tợn đã bị các khoa học gia cũng như bác sĩ y khoa kết án là không thật và vô trách nhiệm. Dù vậy, Giáo hoàng Bê-nê-đích vẫn không rút lại hoặc bác bỏ tuyên truyền vô nghĩa lý của Vatican là bao cao-su có lổ cho vi trùng chui qua.

7. Năm 1986 và năm 1992, khi còn là Hồng y Joseph Ratzinger, ông đã viết một tài liệu cho Vatican để lên án đồng tính luyến ái là một sự “bất bình thường khách quan” và người nào có tính nầy “có khuynh hướng mạnh mẽ từ trong nội tại hướng về luân lý xấu xa” dù cho người nầy không có hoạt động tình dục. Bác bỏ khái niệm nhân quyền dành cho người có tính đồng tính luyến ái, tài liệu của Hồng y Ratzinger đã xác định là những loại người nầy không có “quyền” gì để được luật pháp bảo vệ cho khỏi bị kỳ thị. Nghĩa là những quyền tự do của những loại người nầy có thể bị “ hạn chế một cách hợp pháp vì những hành vi hỗn loạn khách quan ở bên ngoài.”

8. Giáo hoàng đã tấn công đám cưới của hai người cùng giới tính là “xấu xa” và phỉ báng những người ủng hộ bình quyền cho những người đồng tính luyến ái là “vô luân lý một cách nặng nề.” Giáo hoàng cũng tố cáo bình quyền cho người đồng tính luyến ái là một “xu hướng sai lạc”. Ông kết án tình yêu giữa hai người cùng giới tính là “không có một giá trị nào cho xã hội”. Ông cũng đe dọa là sẽ rút phép thông công những dân biểu Công giáo nào bầu phiếu thuận cho những đạo luật ủng hộ quyền của người đồng tính luyến ái.

9. Trong khi kết án những người trưởng thành cùng giới tính yêu thương nhau thì Giáo hoàng lại có trách nhiệm trong chuyện che chở các linh mục Công giáo phạm tội lạm dụng tình dục với trẻ em khỏi bị công lý kết án.

10. Năm 2001, Giáo hoàng Bê-nê-đích đã viết một thư luân lưu gửi cho tất cả các Giám mục Công giáo để ra lệnh giữ “Bí mật cấp độ Giáo hoàng” về những tố cáo liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em. Ông đã ra lệnh cho các Giám mục phải gửi tất cả những hồ sơ đó về La-Mã, vậy thì ý kiến cho rằng ông không biết gì về chuyện linh mục loạn dâm qủa là một sự vô nghĩa lý. Lá thư nầy của ông không đề cập gì đến chuyện các Giám mục phải báo với cảnh sát về các kẻ lạm dụng tình dục nầy.

Nhà thần học Công giáo đáng kính, ông Hans Kung đã nói là Giáo hoàng phải cùng chịu trách nhiệm về sự che dấu và Giáo hoàng Bê-nê-đích đã không có lời xin lỗi về sự thiếu sót của chính ông trong cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục các trẻ em.

11. Trong hơn 20 năm vừa là Hồng y vừa là Giáo hoàng, ông Joseph Ratzinger đã cố xoay ngược khuynh hướng giải phóng của Cộng đồng Hai của Vatican - để đẩy giáo hội Công giáo trở về một chính sách chính thống, bảo thủ, hơn. Ông đang làm mạnh cấu trúc thứ bậc chuyên chế của Vatican và của ngôi vị Giáo hoàng.. Điều nầy đã tạo nên một cuộc khởi dậy của lớp người Công giáo hạ đẳng - một phong trào “Chúng tôi là Giáo hội” (We are Church) - để tạo nên một giáo hội dân chủ, rõ ràng và có trách nhiệm. Theo phong trào nầy, giáo hội là giáo dân chứ không phải là giáo hoàng.

12. Giáo hoàng kết án nền thần học giải phóng đã được các nhà thần học Gustavo Gutierriz và Leonardo Boff ủng hộ và ông cũng chống đối những phong trào của các linh mục ủng hộ dân lao động. Giáo hoàng rao giảng công lý cho xã hội nhưng ông lại tấn công những linh mục đang tranh đấu chính trị để cải tổ xã hội được công bằng hơn.

13. Năm ngoái, Giáo hoàng đã hũy bỏ sự rút bỏ phép thông công của Giám mục Richard Williamson, người đã không chấp nhận một số dử kiện quan trọng của chuyện thảm sát dân Do Thái trong Đệ Nhị Thế chiến. Theo ông Giám mục nầy, chỉ có 300,000 dân Do Thái đã chết trong các trại tập trung (chứ không phải 6 triệu) và không có ngưới nào bị quân Nazi nhốt chết trong phòng hơi ngạt. Dù vậy vị Giám mục nầy vẫn được Giáo hoàng che chở trong Giáo hội Công giáo, mặc cho một làn sóng chống đối ông ta.

14. Giáo hoàng Bê-nê-đích cũng sữa soạn để làm lễ phong thánh cho Giáo hoàng Pius XII, dù cho trong thời kỳ Đệ Nhị Thế chiến ông ta đã không tuyên bố công khai chống đối quân Nazi Đức quốc dù trước hay sau những cuôc thảm sát 6 triệu dân Do Thái hoặc hàng triệu dân Nga, dân Ba Lan, dân tật nguyền, dân đồng tính luyến ái, dân La-Mã … và nhiều giống dân khác. Pius XII không đáng là một ông Thánh. Sự kiện mà Giáo hoàng Bê-nê-đích XVI muốn phong thánh chứng tỏ ông đã lạc xa khỏi những giá trị luân lý và đạo đức của đa số dân Công giáo và của nhân loại.

 

[Source: http://www.cnn.com/2010/OPINION/09/16/opinion.tatchell.pope/index.html -
Nhấn mạnh và layout lại của Người dịch]

 

Một vài trong hàng trăm hình ảnh phản đối Giáo Hoàng
Benedict 16 ở London, Anh Quốc, trong tuần qua (tháng 9, 2010)
- Hình ảnh do Andrew West, nhiếp ảnh gia của Hiệp Hội Nhân Văn Anh Quốc
(http://www.protest-the-pope.org.uk/media/)

 

Phát biểu của Richard Dawkins phản đối Đức Giáo Hoàng ở London

 

 

Why I oppose the pope's visit

By Peter Tatchell, Special to CNN – September 16, 2010

London, England (CNN) -- As a democrat, I defend the right of Pope Benedict XVI to visit Britain and to express his opinions. But people who disagree with him also have a right to protest against his often harsh, intolerant views.

The Protest the Pope campaign is calling on the British government to disassociate itself from the pope's opposition to women's rights, gay equality and the use of condoms to prevent the spread of HIV. On these and many other issues, Benedict is out of step with the majority of British people, including most Catholics.

· We do not believe that the pope should be honored with a state visit, given his role in the cover up of child sex abuse by Catholic clergy. Even today, he is refusing to hand the Vatican's secret sex abuse files to the police in countries worldwide. He is protecting the abusers. This makes him complicit with sex crimes against children. Such a person does not deserve the honor of a state visit.

· We also object to part of his visit being funded by the taxpayer. The British public never funds visits by the Grand Mufti of Mecca or the Chief Rabbi of Jerusalem. Why should the pope's visit get privileged financial support?

On many important social issues, the pope rejects equality and human rights.

1. Pope Benedict opposes women's ordination. Women are deemed unfit to be priests. This is an insult to the whole female sex. The implication of the pope's teaching is that women have no moral capacity for spiritual leadership as clergy. This is pure patriarchy and misogyny.

2. The pope says artificial contraception is a sin. He condemns poor parents in developing countries to have large families that they can't care for adequately. In some countries, priests promote scare stories that contraception makes women sick and will kill them.

3. Benedict XVI opposes IVF fertility treatment. He wants to deny childless couples the chance of parenthood. This is odd. The Catholic Church says having children is God's will yet it rejects giving the option of parenthood to infertile couples.

4. The pope rejects potentially life-saving embryonic stem cell research, which could help find cures for fatal illnesses like motor neurone disease -- saving lives and improving people's quality of life. Surely this research is fulfilling Christian values and ideals?

5. Benedict XVI has denounced the use of condoms, even to stop the spread of HIV. A husband with HIV must not use a condom to protect his wife from infection, according to Papal doctrine. He has also claimed that condoms "increase" the rate of HIV infection. His dishonest teachings discourage a proven way to reduce HIV transmission; thereby putting millions of lives at risk.

6. The pope has colluded with the Vatican's promotion of the lie that condoms spread HIV because latex is porous (sic) to the virus. This is an outrageous falsehood and has been condemned as untrue and irresponsible by scientists and medical professionals. Yet Benedict has never withdrawn or repudiated the Vatican nonsense that condoms have tiny holes through which HIV can pass.

7. In 1986 and 1992, when he was Cardinal Joseph Ratzinger, he authored a Vatican document that condemned the homosexuality as an "objective disorder" and the mere fact of being gay as a "strong tendency ordered towards an intrinsic moral evil" -- even if a gay person never has sex. Rejecting the concept of gay human rights, the document asserted that there is no "right" to laws protecting homosexual people against discrimination, suggesting that the civil liberties of lesbians and gay men can be "legitimately limited for objectively disordered external conduct."

8. The pope has attacked same-sex marriages as "evil" and vilified supporters of gay equality as "gravely immoral." He has also denounced homosexual equality as a "deviant trend" and condemned same-sex love as being "without any social value." He even threatened to excommunicate Catholic legislators who voted for gay rights laws.

9. While condemning loving, consenting adult same-sex relations, the pontiff played a role in shielding Catholic clergy guilty of child sex abuse from prosecution.

10. In 2001, Pope Benedict wrote a letter to all Catholic Bishops, which ordered "Papal secrecy" concerning allegations of child sex abuse. He instructed the Bishops to report all such cases to him in Rome, so the idea that he did not know about sex abuse by priests is nonsense. His letter did not tell Bishops to report the abusers to the police. The esteemed Catholic theologian, Hans Kung, said the pope bears co-responsibility for the cover-up and that Benedict has failed to apologize for his own personal shortcomings during the child sex abuse scandal.

11. For more than two decades, as a Cardinal and as a Pope, Joseph Ratzinger has attempted to reverse the liberalizing trends of the Second Vatican Council -- pushing the whole church back to a more orthodox, conservative agenda. He's strengthening the hierarchy and autocracy of the Vatican and the Papacy. This has prompted a grassroots Catholic revolt -- the "We are Church" movement -- which seeks a more democratic, transparent, accountable Church. It asserts that the people are the Church, not the pope.

12. The Pope has condemned liberation theology, as espoused by Catholic theologians such as Gustavo Gutierriz and Leonardo Boff, and he has opposed the worker priest movement. He preaches social justice but attacks those clergy who advocate political action to reform society and make it more just.

13. Last year, Pope Benedict rescinded the excommunication of Bishop Richard Williamson who, in 2008, denied key elements of the Holocaust; claiming that a maximum of 300,000 Jews died in concentration camps and that none were gassed by the Nazis. Williamson remains a part of the Catholic church, with the Pope's blessing, despite the furore over his holocaust denial.

14. Benedict has also paved the way for eventual sainthood of Pope, Pius XII, despite the war-time pontiff's failure to speak out publicly, either during or after the Holocaust, against the Nazi mass murder of six million Jews and millions of others, including Russian, Polish, disabled, gay and Roma people -- and many more. Pius XII was no saint. The fact that Pope Benedict wants to makes him a saint shows how far he has strayed from the moral and ethical values of most Catholics and most of humanity.

Source: http://www.cnn.com/ September 16, 2010

 

Các bài liên hệ đến chuyến thăm Anh Quốc của GH Benedict 16:

 

- Phong trào Raelian Ở Âu Châu kiện Giáo Hoàng Benedict XVI (tin Yahoo)

- Tại Sao Tôi Chống Cuộc Viếng Thăm Anh Quốc Của GH Benedict 16 (Peter Tatchell /CNN)

 

Trang Thời Sự