NHỮNG THẮC MẮC CẦN ĐƯỢC GIẢI ĐÁP

Thắc Mắc Về Chiến Tranh Việt Nam

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts18.php

ngày 06 tháng 5, 2008

toàn tập:


1. Thắc mắc về Ca-tô Giáo Rô-ma

2. Thắc Mắc Về Chiến Tranh Việt Nam

3. Thắc Mắc Về Thời Sự: Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ


(tiếp theo)

۩

2. Thắc Mắc Về Chiến Tranh Việt Nam:

a). Về Kết Thúc Của Cuộc Chiến:

Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc cách đây 33 năm. Người Việt Nam Quốc Gia chúng ta thường cho là chúng ta có chính nghĩa. Nhưng nhìn lại lịch sử, chúng ta phải đau lòng mà nhìn nhận rằng, chúng ta có một lý tưởng khác với lý tưởng Cộng sản, nhưng chính nghĩa thì không có. Vì thực chất các chế độ ở miền Nam chỉ là những “chế độ tay sai” [client regimes], những chế độ được Mỹ dựng lên làm tiền đồn chống Cộng, mới đầu được Mỹ ủy nhiệm chống Cộng cho Mỹ, sau Mỹ nhảy vào chống Cộng lấy, chống không nổi rồi lại “Việt Nam hóa” cuộc chiến, ủy nhiệm lại cho VNCH chống Cộng để đi đến kết cuộc là “tan rã” [từ của ông Tướng Nguyễn Cao Kỳ]. Ông Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã rất can đảm khi thú nhận rằng: "Ông" Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất". Vì vậy ai cũng cho rằng thực chất đây là cuộc chiến tranh của người Mỹchúng tôi là những kẻ đánh thuê. Nhưng kết thúc của cuộc chiến mà một số người ở hải ngoại cho rằng “Việt Cộng đã cưỡng chiếm miền Nam” đã làm tôi có thắc mắc như sau:

“Miền Nam có tới hơn một triệu quân, gồm chính quy và nhân dân tự vệ, một thời cộng với hơn nửa triệu quân Mỹ, với đầy đủ vũ khí, đạn dược, và có ưu thế tuyệt đối về máy bay, xe tăng, tàu chiến, B52, và cả thuốc khai quang Agent Orange để cho Việt Cộng không còn chỗ ẩn núp v..v.. nhưng tại sao sau 8 năm, từ năm 1965 khi Mỹ đổ quân vào Việt Nam đến 1973, Mỹ lại phải “Việt Nam hóa” cuộc chiến, rồi “rút lui trong danh dự của Mỹ”, để rồi cuối cùng Việt Cộng vẫn “cưỡng chiếm” được miền Nam? Người dân miền Nam có dự phần nào trong cuộc “cưỡng chiếm” này không? Làm sao Việt Cộng có thể thực hiện được “đường hầm Củ Chi?”. Vậy ngoài yếu tố quân sự, những yếu tố nào đã quyết định cuộc chiến? Phải chăng là lòng yêu nước? Chính Nghĩa? Hợp với lòng dân và được dân ủng hộ? Ý chí chiến đấu của binh sĩ? Khả năng chỉ huy của các cấp lãnh đạo? Và còn gì nữa?”

Cho tới nay, tôi mới chỉ thấy một giải thích của ông Nguyễn Cao Kỳ: “Tôi biết rất rõ ràng về cái gọi là những người chỉ huy, những ông tướng lĩnh miền Nam khi ấy. Từ ông Thiệu đến những ông khác dưới trướng, xin lỗi, toàn là những vị ăn chơi phè phỡn, tài không có mà đức cũng không. Trước đây có "ông" Mỹ đứng sau thì không có chuyện gì, nhưng khi phải một mình trực tiếp đối diện với khó khăn thì bản chất cũng như tài năng lộ ra ngay

Trong một cuộc chiến, nói gì thì nói, theo tôi quan trọng nhất vẫn là lực lượng, là quân đội. Quân đội miền Nam, không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh - trở xuống. Trong số những vị cùng vai với tôi, cứ mười ông thì đến mười một ông tham sống sợ chết! Trong khi đó, miền Bắc (*) có trang bị quân số, vũ khí không kém gì, nhưng các ông chỉ huy lại có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường, được cấp dưới tin cậy và kính trọng về nhân cách, đó là sự hơn hẳn.[ http://dongduongthoibao.net/view.php?storyid=68]

Nhưng tôi muốn có thêm những cao kiến khác, cho nên tôi xin chờ sự giải thích của các tướng lãnh và các chính trị gia của VNCH khi xưa, và từ những cựu quân nhân đủ mọi ngành, cứ gần đến ngày 30 tháng Tư mỗi năm lại mang quân phục với huy chương đầy ngực đi diễn hành ở một số địa phương ở ngoại quốc.