VỀ CUỐN “SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH”

CỦA MỤC SƯ TIN LÀNH RICK WARREN

[Được Công Giáo Ở Việt Nam Dùng Làm
Cuốn Sách Soi Sáng Tâm Linh Tín Đồ]

Trần Chung Ngọc

ngày 29 tháng 1, 2009

0  1  2

Bây giờ chúng ta sang một chút vào phần nội dung cuốn “The Purpose Driven Life” của Rick Warren xem giá trị của cuốn sách này là ở đâu.

Trước hết chúng ta hãy điểm qua vài nhận xét về cuốn The Purpose Driven Life của Rick Warren trên Internet. Quý độc giả chỉ cần vào Google, đánh vào mục Search hai chữ Rick Warren thì sẽ thấy trong đó tràn ngập những phê bình rất tệ hại về cuốn “The Purpose Driven Life” của Rick Warren. Sau đây là một nhận định tổng quát.

¨- Tôi cảm thấy chán ngấy khi đọc cuốn sách đó. Hay, nói thẳng ra, cuốn The Purpose Driven Life là để dạy Ki Tô Giáo cho học sinh tiểu học, văn phong ở trình độ sơ cấp, với những câu ngắn, chữ in lớn, các chương vắn tắt, thần học nông cạn, và cấu trúc quá đơn giản. Đối với những ai muốn tìm kiếm một bữa tiệc tâm linh trong cuốn The Purpose Driven Life, hãy để dao nĩa ở nhà, chỉ cần một ống hút là đủ [nghĩa là chỉ cần nuốt chửng những gì viết trong cuốn sách]

[I got bored reading it” (Amazon.com book review). Or, put more directly, The Purpose Driven Life is Christianity for grade-schoolers; the style is elementary, the sentences short, the print large, the chapters brief, the theology shallow, and the structure overly simplified. For those seeking a spiritual feast in The Purpose Driven Life, leave the fork at home—a straw is all you’ll need.]

¨- Cái con người này (Rick Warren) không có bằng chứng gì khác ngoài quan niệm chủ quan của chính ông ta về điều ông ta nghĩ sao về Thiên Chúa, ông ta không có một bằng chứng nào dựa vào sự kiện để đưa ra một luận cứ có lý.

[This man has no proof other than his own subjective opinion of what he thinks god is, he has no evidence to fact to produce any rational argument.]

¨- Nếu quý vị muốn chất đầy đầu óc với những luận điệu Ki Tô vô nghĩa thì cuốn sách này là để cho quý vị! Nếu quý vị muốn những lời giảng tầm thường và lạc dẫn thì cuốn sách này là để cho quý vị! “Sống Theo Đúng Mục Đích”: Cuốn sách không nên đọc nếu quý vị muốn biết mục đích chân thật của quý vị chứ không phải là những ý kiến của Rick Warren về mục đích của quý vị.

["If you want to fill your head with meaningless "Christianese," then this is the book for you! If you want simplistic and misleading teaching, then this is the book for you! The Purpose-Driven Life: Book to avoid if you want to know your true purpose and not Rick Warren's idea of your purpose!"]

¨ - Mục sư Warren là một học giả kém, tầm thường. Ông ta làm nhiều cái mà các sinh viên học Kinh Thánh gọi là “trích dẫn ngoài ngữ cảnh để chứng minh”, nghĩa là, ông ta thường trích Thánh Kinh ngoài ngữ cảnh để chứng minh những quan điểm của ông ta và để có vẻ thuyết phục. Nhưng đây là sự sử dụng học thuật một cách tồi tệ và có thể làm cho những độc giả thiếu học vấn coi những lời của Warren như là lời của Thiên Chúa. [Thật tội nghiệp cho các tín đồ Công Giáo Việt Nam bị các bề trên nhồi sọ bằng cuốn sách này. TCN]

Cuốn sách này trình bày sai lầm và xuyên tạc Phúc Âm. Cuốn sách này không nhận thức được rằng một người không tin ở Thiên Chúa cũng có một cá tính cũng như có một mục đích ở trong đời mà không cần đến Chúa Ki-Tô..

[Pastor Warren is a poor scholar. He does a lot of what Bible students call "proof-texting"; that is, he often takes scripture out of context to prove his points or sound more persuasive. But this is bad scholarship and could cause the uneducated reader to take Warren's words as God's

This book misrepresents and distorts the gospel. It overlooks the fact that an unbeliever does have an identity, as well as a purpose in his life outside of a relationship with Christ…]

¨“The Purpose Driven Life” duy trì và quảng cáo một luận điệu thần học nghèo nàn bắt nguồn từ một sự thiếu sót trong môn học về Thánh Kinh. Những câu được trích dẫn ngoài ngữ cảnh trong nhiều chú giải dài dòng và đặt vào trong khung cảnh ý nghĩ của chính tác giả.

[“The Purpose Driven Life" maintains and promotes a poor theology stemming from an inadequate bibliology. Verses are used out of context from numerous paraphrases and placed in the author's own context.]

¨ - Nếu quý vị muốn có một cái gì mờ mịt rẻ rúng gây ấm áp cho quý vị thì hãy đọc cuốn sách này. Cuốn sách này không cho chúng ta điều trong đường lối suy nghĩ mới và chỉ dùng những đoạn trong Thánh Kinh ngoài ngữ cảnh để đưa ra những lời tuyên bố bao quát.. Đừng có phí thì giờ [để đọc cuốn sách này]

["Read this book...if you want cheap warm fuzzies. This book offers nothing in the way of new thinking and uses paraphrased and out-of-context scriptures to make blanket statements… Don't waste your time."]

¨ - Ông ta (Rick Warren) còn dạy hàng ngàn thành viên nhà thờ của ông ta phải đóng 10% lợi tức cho nhà thờ.

[He also teaches his thousands of church members to give ten percent of their gross income.]

\

Trên đây chỉ là một số nhỏ nhận định điển hình về cuốn “The Purpose Driven Life” của mục sư Rick Warren. Đối với quý vị có computer, và tôi tin chắc hàng giáo phẩm Công giáo ai cũng có một cái computer nếu không muốn nói là nhiều cái như “nhà dân chủ” Nguyễn Văn Lý, thì quý vị có thể vào blog sau đây để nghe một bài nói chuyện tuyệt vời của Daniel C. Dennettt bằng tiếng Mỹ.

http://www.ted.com/index.php/talks/dan_dennett_s_response_to_rick_warren.html

Bài nói chuyện của Daniel Dennett gồm có bốn phần.

Phần thứ nhất nói về tôn giáo là một hiện tượng thiên nhiên (natural phenomenon) cũng như sự hiện hữu của một con bò, và Dennett nói đến tính “thuần hóa” trong tôn giáo (domesticated religion)..

Trong phần thứ hai, Dennett đề nghị phải dạy tôn giáo, mọi tôn giáo (teach all religions), trong các trường học, từ tiểu học đến trung học, và cho rằng các giáo sĩ, các bậc cha mẹ không sở hữu tín đồ hay con cái làm của riêng mình mà phải có bổn phận đối với thế giới, nghĩa là, họ muốn dạy gì cho con cái về đạo của họ thì dạy, nhưng phải dạy cho chúng biết về các đạo khác, dựa trên lịch sử, và những sự kiện về mỗi tôn giáo (no value, just facts and facts), phải cho chúng biết về truyền thống và niềm tin trong các tôn giáo khác ngoài truyền thống hay đức tin của mình. Dennett cho rằng dân chủ tùy thuộc ở dân chúng có đầy đủ thông tin (democracy depends on informed citizenship).

Phần thứ ba Dennett nói về sự Tiến Hóa và nói rằng sự Tiến Hóa thông minh và tài tình hơn là chúng ta (evolution is cleverer than you are).

Trước khi sang phần thứ tư, Dennett chiếu lại trên màn ảnh hình một người đứng cạnh một con bò và nhận định con bò không thể sống mà không có con người, đúng ra là người chăn bò. Tiếp theo là hình ảnh một đàn chiên (cừu) và người chăn chiên, và Dennett đặt câu hỏi: “bao nhiêu con chiên cần một người chăn"?” Sau đó Dennett đưa ra hình của đám đông tín đồ Công giáo ở quảng trường Phê-rô, Vatican, và đám đông tín đồ Hồi giáo ở Mecca. Điểm mà Dennett muốn đưa lên là, giống như con bò, hay con chiên, các tín đồ độc thần giáo đã bị “thuần hóa” (domesticated) để sống theo khuôn phép của người chăn chiên. Sau đó Dennett chiếu lên màn ảnh một câu trong cuốn “The Purpose Driven Life” của Rick Warren: “Những người dâng mình cho “Gót” tuân theo lời của “Gót” ngay cả khi những lời đó vô nghĩa” [Surrendered people obey God’s word even if it doesn’t make sense] và sang phần bình luận và bác bỏ một số điểm điển hình trong cuốn “The Purpose Driven Life” của Rick Warren  

 

(xem tiếp trang kế >>>)

 


Các bài về tôn giáo cùng tác giả

Trang Trần Chung Ngọc