Một Số Điều Gian Dối Trong Cuốn

Công Và Tội Của CT Hồ Chi Minh Và ĐCSVN 1945-2006

của tác giả Hoàng Ngọc Thành


- Dẫn Nhập

Phần I:

- Kiến Thức Sử Học của Tác Giả Hoàng Ngọc Thành

Phần II:

- Một Số Biến Cố Lịch Sử Quan Trọng

Phần III:

A- Một Số Tội Ác Vatican Bị Giấu Kín

1.- Đổ lỗi cho triều đình nhà Nguyễn đã không thu nhận đề nghị của ông con chiên Nguyễn Trường Tộ.

2.- Không nói tới cái bản chất dã man của các toán linh đạo người Việt tiếp tay cho giặc.

3.- Không nói gì đến vai trò chủ động và tích cực của Giáo Hội La Mã trong những hành động cưỡng chiếm cả một con số khổng lồ đất canh tác.

4.- Không hề nói tới vai trò của Vatican cũng như tội ác của lính đạo người Pháp và lính đạo người Việt ở trong đó.

5.- Chê bai khinh rẻ ông Bảo Đại là con người “Suốt cả đời chỉ thích săn tiền, săn gái, săn thú và cờ bạc…” , nhưng lại không có một lời nào nói về cái thế lực chủ trương đưa ông Bảo Đại lên thành lập chính quyền.

6.- Cố tình không nói gì đến phái đoàn McNamara tới tận Dinh Gia Long hội kiến với ông Diệm để khuyên bảo (ra lênh cho) ông ta phải từ bỏ chính sách bách hại Phật Giáo

7.- Trách cứ Pháp đã không chú trọng đến việc đào tạo ra những người kế vị họ, nắm giữ vai trò lãnh đạo đất nước Việt Nam khi quyền lực của Pháp không còn tồn tại ở phần đất này nữa.

B- Nói Láo Để Chạy Tội cho Vatican và những con chiên phản quốc

1.- Tô vẽ và tôn vinh cá nhân ông Ngô Đình Diêm và chính quyền của ông ta.

2.- Nói láo rằng miền Nam Việt Nam là đồng minh của Hoa Kỳ, và lại sỉ vả Hoa Kỳ, bằng những ngôn từ thậm tệ

3.- Nói láo rằng nhóm thiểu số con chiên người Việt cũng khao khát độc lập và cũng liều thân hy sinh tranh đấu để đòi lại chủ quyền độc lập cho dân tộc

4.- Làm hạ giá công nghiệp cứu nước của cụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

5.- Đổ lỗi cho Hoa Kỳ và cũng là lấp- liếm tội ác phản quốc của chính quyền miền Nam làm tay sai cho Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican

6.- Để chạy tội cho giới tu sĩ và các tín đồ người Việt phản quốc.

7.- Đặc tính nói láo, lươn lẹo và cãi bựa của tác giả Hoàng Ngọc Thành để bốc thơm chính quyền Ngô Đình Diệm


Nguyễn Mạnh Quang

16 tháng 4, 2011


Trang Nguyễn Mạnh Quang