Tủ Sách của Tác Giả Charlie Nguyễn

http://sachhiem.net/CHARLIE/CN_TCCG/CN_TCCGdir.php

 

Tập sách Thực Chất Đạo Công Giáo Và Các Đạo Chúa:

 

 • Bảy Cuộc Chiến Tranh Chống Hồi Giáo ...
 • Cuốn Thánh Kinh Ô Nhục Của Đạo Công Giáo
 • Hỏa Giáo Ba Tư là Tiền Thân ...
 • JESUS dưới cái nhìn của Do Thái Giáo và Hồi Giáo
 • Những tước hiệu bịp bợm của Giáo Hoàng
 • Thiên Chúa Đang Được Động Viên ...
 • Thập Giá và Lưỡi Gươm của Đại đế Constantine
 • Truyền Thống Abraham Dưới Ánh Sáng ..
 • Vai trò của chính quyền (Charlie Nguyễn)
 • Việt Nam Cần Thưc Hiện Những Biện Pháp Mạnh.. (Charlie Nguyễn)
 • Đạo Hồi là Đức Tin của Chiến Tranh và Bạo Lực
 • Đạo Thiên Chúa chỉ là Đạo Thờ Bò Cải Biến
 • Ảnh Hưởng Thần Học Do Thái Giáo và Kitô Giáo ...
 •  

  nguồn http://home.earthlink.net/

   

  Trang Charlie Nguyễn