Tủ Sách của Tác Giả Charlie Nguyễn

nguồn http://home.earthlink.net/~charlienguyen/muc_luc.htm

 

Tập sách Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm:

 

 • Phần I: Ngày Tận Thế của Giáo Hội Satan
 • Dòng Tu Đức Mẹ Đồng Công
 • Công Giáo và Thánh Tử Đạo
 • Tín điều, Huyền Thoại, Đức Mẹ, Vườn Địa Đàng, Thánh Tích
 • Vatican, Xưởng Sản Xuất Phép Lạ
 • Giáo Hội Gian Ác
 • Cách Làm Tiền Của Vatican
 • Tác Phẩm Kiệt Xuất "Kẻ Đại Diện Chúa"
 • Cha Con Giáo Hoàng Alex VI
 • Đoạn Kết Phần I
 • -

 • Phần II: Sách Kinh Công Giáo và Tác hại của Nó
 • Vấn Đề Trách Nhiệm
 • Cái Thòng Lọng Công Giáo
 • Sự Khác Biệt Giữa Kinh Nguyện và Kinh Thánh
 • Xuất Xứ Các Bài Kinh Nguyện
 • Tác hại Nguy Hiểm Của Các Sách Kinh Công Giáo
 • Bầy Quạ Trên Thân Xác Người Đàn Bà Do Thái
 • Góp Ý Với Quí Vị Trí Thức Ngoài Công Giáo
 • PHỤ LỤC: Tấm Vải Liệm Xác Chúa
 • (link http://sachhiem.net/CHARLIE/ CN_CGTBVT/CN_CGTBVTdir.php)

   

  Trang Charlie Nguyễn