Sách Hiếm - Trang Văn Học
● 2014-07-20 - Việt Nam, Văn Hóa Và Hội Nhập - Trần Trọng Sỹ - Ông ăn cắp đầy dẫy tư tưởng của Alain Peyrefitte, của Samuel P. Huntington chép vào sách của mình, mà dám phê bình câu 'thuật nhi bất tác' của Khổng Tử. Tôi chưa bao giờ thấy một cây bút có tầm vóc nào lại thiếu kém một tối thiểu tự trọng như vậy. (toàn bài »)


● 2014-07-16 - Lang Tử Dã Tâm! - Nguyễn Văn Thịnh - Trong giáo lý của đạo Khổng có nói một điều muôn thuở vẫn đậm tính nhân văn nhân bản là: “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” (Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người). Điều đó thật dễ thực hành mà sao (toàn bài »)


● 2014-07-15 - Nhận Diện Người Trí Thức - Nguyễn Văn Thịnh - Vấn đề cải thiện dân sinh dân chủ là điều bức thiết. Giới trí thức rất hăng hái phát huy vai trò tiên phong coi đó như sứ mệnh lịch sử của mình. Nhân đây tôi mạo muội nêu vài thiển ý về một công trình nghiên cứu (toàn bài »)


● 2014-07-11 - Mơ Ước Thanh Bình - Đào Văn Bình - Chiến tranh, ôi vô cùng thảm khốc! Kẻ điên rồ mới cổ vũ chiến tranh. Kẻ dã man mới chủ tâm gây chiến. Dù bất cứ lý do gì ngụy biện. Xét cho cùng mộng tranh bá đồ vương. (toàn bài »)


● 2014-07-06 - Để Trả Nhất Linh Nguyễn Tường Tam Về Cho Lịch Sử - Trần Thanh Hiệp - Phong thái lẫm liệt ấy hiếm thấy trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Người Việt Nam có thể tự hào đã có một nhân vật Nhất Linh Nguyễn Tường Tam trong lịch sử. (toàn bài »)


● 2014-07-03 - Quốc Ngữ, Nỗi Trăn Trở - Trần Trọng Sỹ - Đến khi cuộc cách mạng 1963 lật đổ được Ngô Đình Diệm, con đường mang tên giáo sĩ Đắc Lộ đã được nhân sĩ miền Nam tháo bỏ, nhưng đáng tiếc là cố thủ tướng Võ Văn Kiệt lại đưa nó trở về. (toàn bài »)


● 2014-07-01 - Tín Ngưỡng Và Trí Thức - trích sách “Thuật Tư Tưởng” - Thu Giang Nguyễn Duy Cần - Giáo sư Triết Nguyễn Duy Cần là một nhà đạo học Đông phương, Tiến sĩ Vật lý Trần Chung Ngọc là một nhà khoa học Tây phương; tuy hai người sống cách nhau hơn một thế hệ và làm việc trong hai nền học thuật khác nhau (toàn bài »)


● 2014-06-21 - Phật Giáo Trong Mạch Sống, Hình Thành Và Phát Triển Loại Hình Đờn Ca Tài Tử - Dương Kinh Thành - Có thể nói , ĐCTT và Cài lương chính là gia sản có bàn tay và tinh thần Phật giáo gầy dựng nên. Với bề dày lịch sử thấm đậm tinh thần dân tôc của mình, Phật giáo có quyền tự hào về điểu này, (toàn bài »)


● 2014-05-24 - Pháp Thuận Thiền Sư - Thích Giác Tâm - Học nhiều hiểu rộng, am hiểu độn số, biết việc gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng Ngài để lại cho chúng ta hôm nay còn vỏn vẹn một bài thơ duy nhất, và cũng là câu trả lời về vận nước của vua Lê Đại Hành hỏi Sư, (toàn bài »)


● 2014-03-27 - Nhân Vụ "Văn Đoàn Độc Lập" Gặp Lại Dương Thu Hương - Đông La - ... Nếu tất cả những cuộc xâm lăng trên thế giới không bị chống lại không biết thế giới ngày nay sẽ như thế nào? Nó sẽ thuộc về quân Nguyên xưa hay thuộc Hít-le? (toàn bài »)


● 2014-03-22 - Họa Sĩ - Nguyễn Đại Giang - Trên bàn, một cái đèn dầu mạ bạc, cùng lọ mực, cái bút, cái chặn giấy. Cũng chính nơi đây Lev Tonstoi đã viết tác phẩm bất hủ: Chiến tranh và Hòa bình. Mô tả cái thế giới Đảo ngược của dân tộc Nga (toàn bài »)


● 2014-02-20 - Đặng Văn Hoà Một Vị Đại Thần Có Công Tâm Với Đạo Phật - Hưng Thước - Khi đất nước được thống nhất dưới thời vua Gia Long vào năm 1802, tuy cần đến tư tưởng Nho giáo để củng cố vương triều, nhà Nguyễn tiếp tục ủng hộ Phật giáo, dẫn đến quan niệm cư Nho mộ Thích (toàn bài »)


● 2014-02-17 - Câu Đối Tưởng Niệm GS Phúc Lâm Trần Chung Ngọc - Trần Hải Âu - Năm mươi năm trước, lửa từ bi rực sáng trời Nam, bức phá gông cùm phường phản quốc; hậu thế tôn thờ quả tim Quảng Đức. Nửa thế kỷ sau, ngọn tuệ đăng chiếu ngời đất khách, đẩy lùi bóng tối đạo gian tà; mọi người tri ân diệu trí Phúc Lâm (toàn bài »)


● 2014-02-07 - Sao Mai Sao Hôm - Lý Nguyên Diệu - Tuy rằng một Pete Seeger đầy tính nhân bản đã ra đi. Tuy rằng một Trần Chung Ngọc đầy tình dân tộc đã ra di. Nhưng chúng ta vẫn luôn luôn có thể lạc quan cho tiền đồ của dân tộc, của nhân loại vì bầu trời vẫn còn hằng hà sa số những vì sao. Những vì sao sẽ mọc Hôm nay và những vì sao sẽ mọc ngày Mai. (toàn bài »)


● 2014-01-25 - Những Bài Thơ Xuân Xướng Họa Giữa Hai Danh Sĩ - Hưng Thước - Mến tài đức ông kết bạn với Nguyễn Văn Siêu, mặc cho những lời dị nghị dèm pha của thiên hạ, ông cũng thẳng thắn trách nhà vua vì nghi kỵ nhỏ nhen mà bỏ rơi người hiền tài. Chỉ với bài thơ này chúng ta cũng thấy được (toàn bài »)
Các bài về văn học/nghệ thuật


▪ 2014-07-20 - Việt Nam, Văn Hóa Và Hội Nhập - Trần Trọng Sỹ -
▪ 2014-07-16 - Lang Tử Dã Tâm! - Nguyễn Văn Thịnh -
▪ 2014-07-15 - Nhận Diện Người Trí Thức - Nguyễn Văn Thịnh -
▪ 2014-07-11 - Mơ Ước Thanh Bình - Đào Văn Bình -
▪ 2014-07-06 - Để Trả Nhất Linh Nguyễn Tường Tam Về Cho Lịch Sử - Trần Thanh Hiệp -
▪ 2014-07-03 - Quốc Ngữ, Nỗi Trăn Trở - Trần Trọng Sỹ -
▪ 2014-07-01 - Tín Ngưỡng Và Trí Thức - trích sách “Thuật Tư Tưởng” - Thu Giang Nguyễn Duy Cần -
▪ 2014-06-21 - Phật Giáo Trong Mạch Sống, Hình Thành Và Phát Triển Loại Hình Đờn Ca Tài Tử - Dương Kinh Thành -
▪ 2014-05-24 - Pháp Thuận Thiền Sư - Thích Giác Tâm -
▪ 2014-03-27 - Nhân Vụ "Văn Đoàn Độc Lập" Gặp Lại Dương Thu Hương - Đông La -
▪ 2014-03-22 - Họa Sĩ - Nguyễn Đại Giang -
▪ 2014-02-20 - Đặng Văn Hoà Một Vị Đại Thần Có Công Tâm Với Đạo Phật - Hưng Thước -
▪ 2014-02-17 - Câu Đối Tưởng Niệm GS Phúc Lâm Trần Chung Ngọc - Trần Hải Âu -
▪ 2014-02-07 - Sao Mai Sao Hôm - Lý Nguyên Diệu -
▪ 2014-01-25 - Những Bài Thơ Xuân Xướng Họa Giữa Hai Danh Sĩ - Hưng Thước -
▪ 2014-01-22 - Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp - Ngọ- Ngũ -ngựa (phần 13) - Nguyễn Cung Thông -
▪ 2013-12-07 - Cảm Niệm Ân Sư - Thích Trí Hoằng -
▪ 2013-10-31 - Văn Tế Cụ Ngô Đình Diệm - Bảo Quốc Kiếm -
▪ 2013-10-13 - Những Dòng Cảm Xúc Tiễn Đưa Cố Đại Tướng - Thân Hữu của sachhiem.net -
▪ 2013-10-11 - Tiến Dâng Người - Linh Giang -
▪ 2013-09-22 - Chuyện Hai Người Quét Rác - Đào Văn Bình -
▪ 2013-09-13 - Nguyễn Cơ Thạch: Kiến Trúc Sư Của Nền Ngoại Giao Việt Nam Hiện Đại - Phan Doãn Nam -
▪ 2013-08-21 - Chuyện Thạch Sanh và Khái Niệm Thiện-Ác - Đỗ Minh Hòa -
▪ 2013-07-26 - Tăng Đồ Và Thiền Sư - Trần Tiên Long gửi -
▪ 2013-07-05 - Ca Dao, Tục Ngữ Ca-Tô (thi-ca bình-dân) - Trần Quang Lộc (sưu tầm) -
▪ 2013-06-22 - Chùa Ở Trường Sa - Đào Văn Bình -
▪ 2013-06-19 - Điểm sách: "Hội Tam Điểm" của TS Trần Thu Dung - TS Phạm Trọng Chánh -
▪ 2013-06-13 - Sự Mầu Nhiệm - Nguyễn Đại Giang -
▪ 2013-05-21 - Đã tìm thấy Trần Dân Tiên? - Nguyễn Thanh Tùng -
▪ 2013-05-18 - Minh Triết Việt Nam - Từ Thiền Đại Việt Đến Thiền Hồ Chí Minh - Trần Khuê– Ng. Thị Thanh Xuân -
▪ 2013-05-18 - Hiểu thế nào về chữ đạo và chữ tôn giáo? - Trần Quang Diệu - Trương Minh Sơn -
▪ 2013-04-21 - Bồi Đắp Văn Hoá Và Bảo Toàn Những Giá Trị Tinh Khôi - Cao Huy Thuần -
▪ 2013-04-07 - “Thi Vương” Thơ Say viết về Phật Đản, Pháp Nạn - Dương Kinh Thành -
▪ 2013-04-07 - Bài Thơ “LỬA TỪ BI” Nói Thay Lịch Sử - Dương Kinh Thành -
▪ 2013-03-30 - Trình độ Việt Ngữ của BBC và VOA tiếng Việt - Đào Văn Bình -
▪ 2013-03-30 - Một Ngày Chủ Nhật - Đào Văn Bình -
▪ 2013-03-17 - Một Số Từ Anh-Việt Đối Chiếu - Đào Văn Bình -
▪ 2013-02-25 - Ngô Kha: Trường Ca Và Thơ Tự Do - Trần Thị Mỹ Hiền -
▪ 2013-02-25 - Thi Sĩ Ngô Kha, Trung Thực Một Đời Thơ - Võ Quê -
▪ 2013-02-25 - Đã Tìm Được Nơi Nhà Thơ Ngô Kha Bị Giết Hại - Hồng Hạc -

▪ 1 2 3 4 5 6 >>>