Chương Trình Ủng Hộ Phổ Biến Sách Vở Đăng Ở Sachhiem.net

http://sachhiem.net/EMAILS/SH/SachhiemTaitro.php

Dẫn: Thư Hoa Trinh gửi sachhiem.net ngày 07 tháng 3, 2009

\\\\

Khoảng tháng 8 năm 2014, hộp thư ở Texas bị bưu điện nhầm lẫn, nên một số thư từ bị hoàn trả. Chúng tôi thành thật xin lỗi các bạn đã có lòng ủng hộ, và rất hối tiếc vì sự việc này. Nay chúng tôi đã có hộp thư khác như sau.

► Hộp thư để liên lạc tạm thời như sau.

Phúc Nguyễn

P.O. Box 5884

Oxnard, CA 93031

► Danh Sách Thu Chi -- Minh Bạch

Sachhiem.net tri ân bạn đọc tất cả các khoản tài trợ đã nhận được theo danh sách ở Phụ Lục #3 dưới đây. Khi gửi tặng, xin bạn đọc cho biết:

1) tên thật hay tên chọn mà bạn muốn dùng để công bố trên sachhiem.net

2) địa chỉ email của bạn để chúng tôi thông báo khoản tài chính nhận được.

Dự định in ấn những quyển sách vẫn chưa thể thực hiện. Việc phổ biến bằng sách vở... vẫn là vấn đề nan giải. Nhưng có một thân hữu tình nguyện làm một chương trình đọc các bài viết vào Audio CD.

Để khuyến khích các bạn trẻ tìm hiểu những đề tài của trang nhà, chúng tôi muốn thực hiện một chương trình đố vui có thưởng.

Cập nhật ngày 10 Jun 2015: Đến nay, chương trình này may mắn được những cảm tình viên cộng tác. Người đầu tiên là anh ACE Nguyễn ở Mỹ, thành lập phiên bản audio cho trang nhà.

Bản thân ACE ủng hộ tài chánh cá nhân và lo vận động mọi trợ giúp thêm về kỹ thuật. Vì thế, chúng tôi xin mạn phép thân hữu đã ủng hộ bấy lâu nay để cộng tác và hỗ trợ Sachhiemnoi.net hầu thực hiện việc thi đua tìm hiểu các tài liệu trong trang nhà (xem thư mô tả phương án ở phụ lục 1 và 2 dưới đây).

Cập nhật ngày 29 Nov 2016: Năm 2016 không có thêm tiền ủng hộ. Tiền còn lại từ mấy năm trước là $2014.00.

Gửi cho chương trình Sachhiemnoi.net phân nửa số tiền còn lại từ năm 2015. Còn lại một nửa ($1014.00) sẽ dùng cho các dịch vụ in ấn, trang trải các phí khoản thiết bị điện tử, dịch vụ hai trang mạng sachhiem.net và sachhiem.org.

 


Trân trọng,

sachhiem.net