Phép Giảng Tám Ngày - Hạt Giống Chia Rẽ Lương Giáo

Phép Giảng Tám Ngày -

Hạt Giống Chia Rẽ Lương Giáo

Trang nhà SH

http://sachhiem.net/TONGIAO/ADRhodes/8Ngay.php

30-Jun-2015

LTS: Trên mạng toàn cầu có nhiều phiên bản vi tính của cuốn Phép Giảng Tám Ngày (như trang https://vi.wikisource.org/wiki), sạch đẹp về mặt trình bày, nhưng có những phiền toái về mặt chuyên môn như phông chữ, nếu hiện không đúng, phải cài đặt phông riêng mới hiện đúng. Ngoài ra, không có gì bảo đảm được phiên bản "đánh lại" có thể không sơ sót do yếu tố con người.

Chúng tôi chọn hình thức ảnh chụp (như trang http://bsb3.bsb.lrz.de/) để khỏi phải gặp các trở ngại kể trên.

Ngoài ra còn có một bản "dịch" ra lối phiên âm ngày nay được đăng trên trang mạng https://kholuu.files. wordpress.com/ 2015/ 07/ phep_giang _tam_ngay. pdf, xin được đính kèm ở cuối trang.

Tác giả Alexandre De Rhodes, đã mất hơn 100 năm trước, nên tác phẩm này thuộc lãnh vực công cộng, mọi người có quyền được biết. Nhưng chúng ta cần phải cám ơn những người đã có công chụp lại từng trang bản gốc một cách chuyên nghiệp để chúng ta có thể đọc được mà không cần phải bay đến nơi lưu giữ quyển sách "rất hiếm" này.

Phép Giảng Tám Ngày

Chúng tôi xin mạn phép đi tắt vào Ngày Thứ Bốn, nơi có bằng chứng rõ rệt xứng đáng với tựa bài ở trên: hạt giống chia rẽ lương giáo. Nơi đó tập trung nhiều ngôn ngữ ngạo mạn, trịch thượng, bất kính đối với các giáo chủ đạo khác, tóm lại là vô văn hóa. Có 9 lần nói đên "Thíc ca", 3 lần dùng chữ "rợ mọi" đối với đạo Bụt, 20 lần nói đến "đạo bụt" với tính cách miệt thị, dạy con chiên gọi những người thờ bụt là "giáo ngoài" (sau này các con chiên gọi người khác đạo là "ngoại giáo"). Xin đọc thêm những phân tích ngắn gọn về bài giảng độc hại này trong LTS trên bài "Tôi Đọc Tiếp Đặng Thúy BN587: Cũng Vẫn Là Mạt Sát Biện!" của tác giả Trần Tiên Long.

phép giảng 8 ngày

Cuốn sách in bằng tiếng Việt đầu tiên ở http://sachxua.net/forum/index.php?topic=7390.0, và http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=882&p=&id=137410

Bạn đọc nào muốn đọc những chương khác, có thể vào thẳng trang http://bsb3.bsb.lrz.de. (SH)

(Chương 4) 1   2   3

(xem tiếp)- »

Nguồn http://bsb3.bsb.lrz.de/

Trang Thời Sự