Chính Người Công Giáo Đã Giết Ngô Đình Diệm

Chính Người Công Giáo Đã Giết Ngô Đình Diệm

Duyên Sinh

http://sachhiem.net/LICHSU/D/Duyensinh01.php

22-Jan-2014

Đây là các tài liệu được lưu chuyển trong các đại học khoa học chính trị cho hàng ngàn sinh viên nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam. Sau khi nhận được tài liệu giải mật này của ông Giác Hạnh gởi lên diễn đàn, tôi thấy cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm vẫn còn đầy dẫy bí ẩn. Bí ẩn vì Tổng Thống Ngô Đình Diệm có thể bị chính người “Công Giáo” giết!…

Mời quý vị quan tâm, hãy đọc một số đoạn do tôi dịch để suy  gẫm và rút ra những kết luận hợp lý nhất. Tôi hy vọng trong tinh thần cởi mở, không làm con đà điểu đút đầu vào đống cát tránh né sự thật, là một hành động anh hùng tự cứu mình và cứu người thoát khỏi ngục tù vô minh, cố tránh cho khỏi sự tranh cãi và tiếp tục sự dối trá mà Trời cũng không dung, Chúa cũng không tha.

Tôi có thể đã không hoàn hảo khi dịch các đoạn văn giải mật này. Nếu có những đoạn tôi dịch không sát nghĩa, quý vị có thể chỉnh lại, miễn sao sự sửa đổi được đa số chấp nhận và cho là hợp lý. Bây giời xin mời quý vị tiếp tục đọc bản dịch của tôi. 

Huỳnh Văn Lang (trái) và Phạm Ngọc Thảo (phải)

I. Tiến Trình Dự Án Đảo Chánh Của Huỳnh Văn Lang Và Phạm Ngọc Thảo

Ngày 11 tháng 9 năm 1963, ông Huỳnh Văn Lang, giáo sư đại học kinh tế Sài Gòn, và Trung Tá Phạm Ngọc Thảo, hiện đang đặc trách phủ Tổng Thống, được sự trợ giúp của bốn tướng lãnh và viên tư lệnh lữ đoàn phòng vệ Tổng Thống, đã soạn thảo dự án đảo chánh của họ. Thời gian cho cuộc đảo chánh tuỳ thuộc vào sự thích nghi cân bằng yểm trợ của quân đội trong vùng Sài Gòn. Dự thảo thứ hai kêu gọi loại trừ gia đình của Nhu bằng cách phục kích bà Nhu khi bà ta trên đường về nhà từ phi trường.

Tường trình ngày 11 tháng 9 năm 1963.

Nguồn: http://library.usask.ca/vietnam/index.php?state=view&id=624

II. Ông Huỳnh Văn Lang Đình Hoãn Đảo Chánh Với Hy Vọng Ông Diệm Lập Tức Cải Tổ

Cuộc đảo chánh của nhóm ông Huỳnh Văn Lang được quyết định ngày 26 tháng 9 năm 1963, được trì hoãn hành động cho tới khi cuộc du thuyết của MacNamara/Taylor khởi hành, với hy vọng Tổng Thống Diệm được thuyết phục cải tổ chính phủ. Nếu Diệm không chịu cải tổ chính phủ, đảo chánh sẽ tiến hành.

Tường trình ngày 11 tháng 9 năm 1963. 

Nguồn: http://library.usask.ca/vietnam/index.php?state=view&id=628

III. Ngô Đình Nhu Giả Vờ Trả Tự Do Cho Các Tu Sĩ Phật Giáo Trước Toà Đại Sứ Mỹ

Tin tức tường trình cho biết là Ngô Đình Nhu đã giả vờ trả tự do cho các tu sĩ Phật giáo trước toà đại sứ Mỹ


Tường trình ngày 17 tháng 9 năm 1963

Nguồn: http://library.usask.ca/vietnam/index.php?state=view&id=1075

IV. Chánh Phủ Thiếu Bằng Chứng Việt Cộng Giật Giây Hoặc Điều Khiển Trực Tiếp Phong Trào Phật Tử Nổi Dậy

Chánh phủ Miền Nam Việt Nam thiếu bằng chứng Việt Cộng giật dây hoặc điều khiển trực tiếp phong trào Phật tử nổi dậy; tuy nhiên, có những bằng chứng Việt Cộng đã khai thác cuộc khủng hoảng.

[The government of South Vietnam lacks evidence to support the conclusion that the Buddhist movement was instigated by the Viet Cong; however, there is evidence that the Viet Cong exploited the crisis.]

Tường trình ngày 17 tháng 9 năm 1963. 
Nguồn: http://library.usask.ca/vietnam/index.php?state=view&id=1076

V. Cuộc Đảo Chánh Của Trần Kim Tuyến Tiếp Tục Hoạt Động

Kế hoạch ám sát Ngô Đình Nhu bị thất bại khi ngòi nổ của một chất nổ bị “lép”. Một người trong nhóm của Tuyến, ngày 9 tháng 9, nói rằng nhóm của ông vẫn tiếp tục soạn thảo kế hoạch hành động chống lại chế độ Diệm.  Tường trình ngày 17 tháng 9 năm 1963. 

[The plot to assasinate Ngo Dinh Nhu had failed when the detonator of the explosive failed to work. A member of the Tuyen group said on 9 September that the group was still planning action against the Diem regime.]

Nguồn: http://library.usask.ca/vietnam/index.php?state=view&id=690

VI. Người Ca-Tô Yêu Cầu Chánh Phủ Có Hành Động 

Người Ca-Tô yêu cầu chánh phủ có hành động; hành động đó là tiếp tục phân biệt giữa “Người Ca-tô Giáo/Người Phật Giáo”

[ghi chú của người dịch: Dụ số 10 dưới thời Ngô Đình Diệm chỉ chấp nhận Phật Giáo là một “hiệp hội”, không phải là một tôn giáo, trong khi đó thì Diệm chính thức chấp nhận Ca-tô giáo là một tôn giáo. Cuộc vận động bình đẳng tôn giáo được tiếp tục sau khi Phật Giáo Thống Nhất được thành lập].

Điện văn bí mật: TDCS-314/02511-64, ngày 3 tháng 9 năm 1964, 4 trang, Bí mật hạng (không rõ), ngày giải mật (không rõ).

[Catholic requests for government action; continuing Catholic/Buddhist differences. Intelligence Information Cable, TDCS-314/02511-64. Sept. 3, 1964. 4 p]

Tường trình ngày 13 tháng 9 năm 1964. 
Nguồn: http://library.usask.ca/vietnam/index.php?state=view&id=234 

VII. Kết Luận

Qua những đoạn văn giải mật trên, có thể có rất nhiều tổ chức Ca-tô giáo âm mưu đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Ở đây, người ta thấy có ít nhất là hai tổ chức. Một tổ chức có uy thế nhất, gần gũi nhất với cố vấn Ngô Đình Nhu là ông Huỳnh Văn Lang, một cán bộ Cần Lao cao cấp, chỉ dưới quyền ông Nhu, đã nhất quyết đảo chánh ông Diệm. Ngay cả việc phục kích để giết bà Nhu khi bà Nhu từ phi trường Tân Sơn Nhất trở về nhà. 

Người Ca-tô giáo thứ hai có ý định giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm là Trần Kim Tuyến. Bác sĩ Trần Kim Tuyến thật sự đã “cho nổ bom”, nhưng may mắn thay “bom không nổ”. 

Một Tổng Thống Ca-tô Giáo mà có nhiều người Ca-tô giáo muốn giết như vậy, thì tại sao ông Diệm lại chết vì bàn tay của Phật Giáo? Người Phật tử cần suy xét lại!...  

Chính ông Huỳnh Văn Lang là người đã âm thầm đóng góp bàn tay lật đổ chế độ độc tài kỳ thị tôn giáo Ngô Đình Diệm, là một người có công lớn với cách mạng ngày 1.11.1963.

Chỉ trích ông Huỳnh Văn Lang có phải là một tội lỗi hay chăng (!)? 

DuyenSinh  21-01-2014

__________________

Các bài liên hệ - Tài Liệu Mật Của Hoa Kỳ

 

Trang Lịch Sử