●   Bản rời    

[VATICANOLOGY] Hồng Y Nguyễn Văn Thuận - Người Lính Xung Kích Của Chính Quyền Vatican Trên Tuyến Đầu Chống Cộng -3

[VATICANOLOGY] - Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Người Lính Xung Kích Của Chính Quyền Vatican Trên Tuyến Đầu Chống Cộng

(Bài 3) Công Nghệ Chế Tác “Thánh” “Bán” Tử Đạo!

Minh Thạnh

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MinhThanh37_05_B3.php

03-Jun-2024

Để Hồng y Nguyễn Văn Thuận được phong thánh chẳng khác nào ngày trước để cho Chính quyền Vatican Trung ương khuyến khích Giáo phận Phát Diệm trang bị vũ khí.

Phản hồi bài “[Vaticanology] Hình mẫu phong Thánh quan chức Chính quyền Vatican chống cộng kiểu Hồng y Nguyễn Văn Thuận: Hồng y Josep Beran (Tiệp Khắc)” nêu đề xuất: “Xin tác giả Minh Thạnh lên bài những bằng chứng chống cộng của ông Nguyễn Văn Thuận cho độc giả được biết

Tôi đã trả lời qua hai bài. Đây là bài viết thứ ba.

Việc phong thánh cho ông Nguyễn Văn Thuận, nung nấu “tinh thần Nguyễn Văn Thuận”, truyền bá chủ nghĩa Nguyễn Văn Thuận là cực kỳ nguy hiểm. Nguyễn Văn Thuận, đó không chỉ là một thứ tư tưởng, một thứ chủ nghĩa, mà nó trước hết là một thứ tình cảm, tình cảm căm hận, phục thù cho gia tộc Ngô Đình.

Thế hệ những người con của dòng họ Ngô Đình đã bị phương Tây hoá. Họ nói tiếng Việt không rành. Người thì suy nghĩ và nói bằng tiếng Pháp. Người khác thì viết sách bằng tiếng Ý. Chẳng ai còn là người Việt Nam để về nước khôi phục dòng họ Ngô Đình, dù chỉ về mặt tinh thần.

Ảnh trích từ video trên kênh NDT

Nhưng với Hồng y Nguyễn Văn Thuận thì khác. Các video quay hoạt động của ông, đọc các tác phẩm của ông, thì chúng ta đều thấy ở ông ta mong muốn chiếm một chỗ đứng mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa trước hết là trong lòng các giáo dân Vaticanese. Tiểu sử Hồng y Nguyễn Văn Thuận cho biết ông ta biết nhiều ngoại ngữ, nhưng không thấy ông nói tiếng Pháp, tiếng Ý… như những anh em trong dòng họ của ông. Hơn nữa Hồng y Nguyễn Văn Thuận còn làm thơ về Tổ quốc, dân tộc, nhân dân, kiểu dâng Tổ quốc cho Thiên Chúa theo “chủ nghĩa” Diệm.

(SH- Xem thí dụ trong bài thơ Con Với Mẹ có những câu như sau:)

Sứ mạng tương lai: Con trao Mẹ,
Khó khăn hiện tại: Mẹ giúp con!
Âu yếm đêm ngày: Con yêu Mẹ,
Ngày về tin tưởng: Mẹ đợi con!

[Những Bài Thơ Trong Tù của Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận]

Giết Diệm, Nhu, Cẩn là do tay Chính quyền Sài Gòn (Cẩn bị toà án quân sự chế độ Sài Gòn tử hình), nhưng Chính quyền Vatican lồng ghép luôn trường hợp Nguyễn Văn Thuận (tập trung cải tạo 13 năm), dùng Nguyễn Văn Thuận làm biểu tượng để kích thích thù hận, không phải với Chính quyền Sài Gòn (những viên tướng làm đảo chính), mà là với Chính quyền giải phóng. Cho nên, biểu tượng Nguyễn Văn Thuận, chủ nghĩa Nguyễn Văn Thuận như một thứ bánh lái định hướng sự thù hận.

Quân đội Sài Gòn với những tướng lĩnh đảo chính không phải là đối tượng căm thù, mà Chính quyền Vatican tại Việt Nam, giáo dân Vaticanese được định sang hướng khác, phục vụ cho những mục tiêu chính trị lâu dài về sau của Chính quyền Vatican Trung ương. Để Hồng y Nguyễn Văn Thuận được phong thánh chẳng khác nào ngày trước để cho Chính quyền Vatican Trung ương khuyến khích Giáo phận Phát Diệm trang bị vũ khí.

HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN VÀ CHÍNH QUYỀN VATICAN XOÁ MỌI “BẰNG CHỨNG” VỀ HOẠT ĐỘNG CHỐNG CỘNG CỦA HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN TRƯỚC THÁNG 4/1975.

Phản hồi bài 2 trong loạt bài về Hồng y Nguyễn Văn Thuận, có bạn đọc điện thoại phê bình tôi mâu thuẫn, vừa nhận định Hồng y Nguyễn Văn Thuận chống cộng nhất quán cho đến chết, vừa nhận định Chính quyền Vatican Trung ương, Chính quyền Vatican địa phương và chính Hồng y Nguyễn Văn Thuận bôi xoá những “bằng chứng” về hoạt động chống cộng trước năm 1975. Lẽ ra thì Hồng y Nguyễn Văn Thuận phải tự hào, khoe khoang về những thành tích chống cộng trước năm 1975 của mình, sao mà lại đi tẩy xoá, che đậy, dấu giếm, chối bỏ?

Ở bài trước, chúng ta đã tiếp cận câu trả lời, rằng Hồng y Nguyễn Văn Thuận muốn tự mình lăng xê thánh cho mình. Hồng y Nguyễn Văn Thuận chỉ muốn các quan chức Chính quyền Vatican các cấp, giáo dân Vaticanese và mọi người biết đến, nhắc đến trước hết 13 năm đi tập trung cải tạo của mình. Mười ba năm đó là “tấm thảm đỏ” trải đường phong hồng y, phong thánh cho ông Nguyễn Văn Thuận.

Hồng y Nguyễn Văn Thuận chỉ muốn khoe quãng “thời gian thảm đỏ” đó, phục vụ cho lợi ích của ông và Chính quyền Vatican. Đương nhiên, Chính quyền Vatican cũng thống nhất với ý đồ, mong muốn của Hồng y Nguyễn Văn Thuận. Tước hồng y đối với Chính quyền Vatican chưa đủ, Chính quyền Vatican Trung ương và Chính quyền Vatican tại Việt Nam MUỐN CÓ MỘT ÔNG THÁNH TỬ ĐẠO. Không có tử đạo thì chỉ nói đến 13 năm cải tạo của ông Thuận để dùng tạm, bôi xoá, quăng bỏ, chối biến thời gian ông Thuận lập công với Chính quyền Vatican Trung ương chống cộng đối với Chính quyền Vatican trên cương vị giám mục (1967-1975).

Dưới đây chúng ta nêu câu hỏi tìm hiểu chiêu thức hiểm hóc của Chính quyền Vatican và Hồng y Nguyễn Văn Thuận.

QUY HOẠCH” THÁNH TỪ NĂM 1975 NÊN CHÍNH QUYỀN VATICAN XOÁ MỌI DẤU VẾT HOẠT ĐỘNG CHỐNG CỘNG TRƯỚC 1975 CỦA GIÁM MỤC NGUYỄN VĂN THUẬN.

Chúng ta giả sử, bằng chứng hoạt động chống cộng của Giám mục Nguyễn Văn Thuận (1967-1975) được lưu giữ nguyên vẹn, giờ này chúng ta đều biết, bạn đọc khỏi đề xuất tôi lên bài “bằng chứng”, thì nó phù hợp với việc ông làm chính trị trước 1975 và phải đi tập trung cải tạo sau 1975.

Hồng y Nguyễn Văn Thuận bị tập trung cải tạo 13 năm. Thời gian cải tạo đó tương đương với một sỹ quan CẤP TƯỚNG quân đội Sài Gòn, hoặc cảnh sát chế độ Sài Gòn, hoặc có lẽ một Bộ trưởng dạng các bộ “chiến đấu” như nội vụ, chiêu hồi, dân vận….

Nếu mọi người biết ông Nguyễn Văn Thuận làm chính trị mạnh mẽ, cống hiến, công cán cho chế độ Sài Gòn trước năm 1975, thì việc ông Nguyễn Văn Thuận bị tập trung cải tạo 13 năm không có gì đáng lấy làm lạ. Mười ba năm cải tạo đó trở nên “hợp lý”, dành cho người cộng tác với chế độ Sài Gòn, công trạng tương đương tướng lĩnh, bộ trưởng….

Phía Chính quyền Vatican các cấp và ông Nguyễn Văn Thuận muốn biến ông Nguyễn Văn Thuận từ một giám mục trẻ gia tộc Ngô Đình ngùn ngụt thù hận gia đình trong máu, hoạt động chính trị tích cực cho chế độ Sài Gòn, cấu kết chặt chẽ với chế độ Sài Gòn thành một nhà tu hành ẩn dật, chân tu, đạo cao đức trọng. Nhưng nếu ông Thuận chống cộng 8 năm (1967-1975), thì việc ông bị tập trung cải tạo 13 năm không khác quan chức tướng tá của chế độ Sài Gòn, không có gì đáng nói. Như vậy, sẽ không có cơ sở nào đưa Giám mục Nguyễn Văn Thuận lên thánh, mà chuyện ông đi học tập cải tạo là món nợ chính trị trả vay, vay trả.

Nhưng Chính quyền Vatican Trung ương đưa ông Thuận lên chức vụ Tổng giám mục Phó với quyền kế vị là đã “quy hoạch” Thánh cho ông Thuận. Ông Thuận có thể bị đưa đi an trí, đi tập trung lao động cải tạo, ra toà án binh…. Những việc này Chính quyền Vatican đã trải qua các kinh nghiệm trong quan hệ với các chính quyền dân chủ nhân dân ở Đông Âu.

Có lẽ ông Nguyễn Văn Thuận đã tự ông tiêu huỷ các tài liệu bằng chứng ông cộng tác với chế độ Sài Gòn để chống cộng trước, sau đó mới là đến Chính quyền Vatican.

Mưu toan của Chính quyền Vatican là biến ông thành thánh tử đạo từ năm 1975. Bằng chứng về hoạt động cấu kết với Sài Gòn bị tiêu huỷ, thì Chính quyền Vatican tung ngay luồng tuyên truyền Giám mục Nguyễn Văn Thuận nhơn đức, tu hành, đạo hạnh, nghiêm cẩn, xa lánh chuyện trần thế, không nợ nần chính trị với ai, nhưng sao lại tập trung cải tạo.

Bôi xoá, chối bỏ, tẩy sạch những bằng chứng Hồng y Nguyễn Văn Thuận hoạt động chính trị chống cộng trước 1975, Chính quyền Vatican các cấp và Hồng y Nguyễn Văn Thuận TÌM CÁCH THAY ĐỔI, BIẾN HOÁ TÍNH CHẤT 13 NĂM TẬP TRUNG CẢI TẠO CỦA ÔNG.

Từ 13 năm Hồng y Nguyễn Văn Thuận bị xử lý như một sự thụ hình quá trình hoạt động chống cộng trước 1975, Chính quyền Vatican các cấp và Hồng y Nguyễn Văn Thuận ĐÁNH TRÁO thành 13 năm bị bức hại, áp chế, oan uổng. Hồng y Nguyễn Văn Thuận trở thành một vị thánh nhân đức, anh hùng, nhẫn nhục, chịu đựng oan khuất (?) từ khi ông đi cải tạo tập trung 1975. (1)

CÔNG NGHỆ, THỦ PHÁP “CHẾ TÁC” THÁNH CỦA CHÍNH QUYỀN VATICAN LÀ Ở CHỖ NÀY. Từ bị đi tập trung cải tạo vì làm chính trị xôi thịt, Nguyễn Văn Thuận được thủ pháp rửa để thành một người hy sinh, tử đạo nhưng không chết. Vatican liều lĩnh ném con xe sang sông như một con tốt thí, để tạo ra tình thế “NẰM VẠ”: bách hại, trấn áp tôn giáo.

Nếu không tiêu huỷ, loại bỏ, bôi xoá hoạt động chống cộng của Giám mục Nguyễn Văn Thuận từ 1967 đến 1975, Chính quyền Vatican và ông Thuận sẽ lòi đuôi phong thánh là một hoạt động chính trị phản chính trị. Thực chất ông Thuận không có gì đáng gọi là thánh, là hy sinh vì đạo. Giám mục Nguyễn Văn Thuận chống cộng ở mức độ cỡ như một vị tướng của Chính quyền Sài Gòn, thì ông được tập trung cải tạo theo cấp tướng. Ông chẳng có gì mà gọi là hy sinh cho đức tin, vì rất nhiều linh mục tuyên uý Công giáo cùng ra trận và chết trận.

Cái chết của các linh mục Tuyên uý là sinh nghề tử nghiệp, không có vẻ vang mà cũng không hy sinh cho ai.

Ông Nguyễn Văn Thuận là giám mục mà hoạt động chống cộng thì ông hoàn toàn khác với những quan chức, sĩ quan chế độ Sài Gòn tham gia chính trị hoặc vào quân đội do học vấn của họ.

Chính quyền Vatican các cấp và Hồng y Nguyễn Văn Thuận đánh lừa ai chứ không để đánh lừa quan chức nội bộ của họ. Như đã nói trong bài trước, một số linh mục có nhiều tên tuổi đã tập trung tại Toà Tổng giám mục Sài Gòn yêu cầu Tổng giám mục Phó với quyền kế vị Nguyễn Văn Thuận phải rời Giáo phận Sài Gòn, từ chức.

(Ảnh từ video Thôn Quê Sài Gòn TV)

Các linh mục “cánh tả” biểu tình tại Toà Tổng giám mục hiểu rằng một giám mục có thành tích chống cộng thì sau ngày giải phóng, làm tổng giám mục phó kế vị Tổng giáo phận Sài Gòn là điều dứt khoát không thể nào được chính quyền mới chấp nhận. Ông Nguyễn Văn Thuận về Sài Gòn giữ chức vụ Tổng giám mục Phó với quyền kế vị, ông Thuận sẽ phải trả lời với chính quyền mới về hoạt động chống cộng trước đây của mình, có nghĩa là ông rất có thể bị đi tập trung cải tạo. Chính quyền Vatican Trung ương và chính ông Thuận đã đưa ông Thuận lên dây chuyền sản xuất thánh tử đạo. Ông Thuận sống sót trở về sau 13 năm tập trung cải tạo, ông lấy đó làm “phí tạm ứng” cũng như “giá phải trả” cho chức Hồng y và chức Thánh.

Tấn tuồng phong thánh thêm một màn kịch mới. Kịch bản Chính quyền Vatican Trung ương và ông Thuận diễn xuất không khác gì những tấn tuồng trước đó ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu do các giám mục thủ diễn: CHỐNG CHÍNH QUYỀN -> BỊ BẮT GIAM -> CHÍNH QUYỀN VATICAN THƯƠNG LƯỢNG -> LƯU VONG -> HỒNG Y -> THÁNH.

Do trong quy trình phong thánh này, các thánh được Chính quyền Vatican phong không tử đạo (chẳng hạn như trường hợp Hồng y Nguyễn Văn Thuận) mà thường chỉ bị chính quyền các nước xã hội chủ nghĩa giam giữ (cũng như trường hợp Hồng y Nguyễn Văn Thuận).

Do đó, xin đề xuất thuật ngữ “THÁNH BÁN TỬ ĐẠO” (tử đạo nửa phần.).

Hiện nay, Chính quyền Vatican vẫn còn có kế hoạch triển khai quy trình phong thánh này ở Trung Quốc, vì Chính quyền Vatican cho rằng ở Trung Quốc còn một số linh mục, giám mục bị Chính quyền Trung Quốc giam giữ. Có kế hoạch thôi nhưng Chính quyền Vatican không dám triển khai vì sợ phật lòng Chính quyền Trung Quốc. Còn ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thì không còn giám mục, linh mục nào cả, cho nên dường như Chính quyền Vatican không triển khai được quy trình phong thánh mới ở đây.

Mời bạn đọc đón xem bài sau Chính quyền Vatican liều lĩnh đưa Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận “xung phong” trực tiếp đối đầu Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam.

Chú thích ảnh: Hồng y Nguyễn Văn Thuận và Tổng giám mục Ngô Đình Thục.

(còn tiếp)

______________

(1) Đối với việc tập trung cải tạo sĩ quan, quan chức Chính quyền Sài Gòn sau 1975 nói chung, tôi không có ý kiến, không nhận định.

 

(còn tiếp)

Thuyết Minh Thạnh tìm hiểu, nghiên cứu, ghi nhận, nhận định về “chủ nghĩa” Nguyễn Văn Thuận, tức “chủ nghĩa” Ngô Đình Diệm mới.

FACEBOOK MINH THẠNH THÔNG BÁO. THÔNG BÁO NÀY LÀ MỘT PHẦN NỘI DUNG BÀI VIẾT:

Facebook Minh Thạnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với nội dung các bình luận phản hồi, nội dung thể hiện ngoài bài viết dưới mọi hình thức: văn bản, âm thanh, ký tự, ký hiệu, hình ảnh, video và những hình thức tương tự khác gồm cả do bạn đọc gởi đến, hay do Facebook hiển thị từ trích dẫn nguồn trong bài.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với mọi hình thức đăng tải lại, khai thác, sử dụng, trích dẫn bài viết và những hình thức tương tự khác, dù trong những trường hợp không hạn chế những việc trên. Bạn đọc chịu trách nhiệm nếu sửa chữa, thay đổi nội dung, hình thức diễn đạt của bài viết khi đăng tải lại, khai thác, sử dụng, trích dẫn bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những suy đoán, rút ra kết luận, liên hệ chủ quan, riêng tư, tùy tiện, cá biệt và những hình thức tương tự khác không căn cứ chính xác vào nội dung ngôn từ bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên hệ đến những danh từ riêng không được nói đến trong bài. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các câu trả lời đối với những câu hỏi được nêu ra trong bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin, bình luận, dữ liệu, số liệu, tư liệu, trích dẫn nêu trong bài có tựa đề đặt dấu hỏi, hoặc nêu trong câu hỏi, hoặc kèm từ dùng để hỏi hoặc dưới dạng câu hỏi hoặc kèm những hình thức thể hiện nghi vấn khác. Những thông tin có dấu hỏi sau từ, sau cụm từ, cuối câu có thể là thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin tồn nghi, thông tin chưa được xác nhận, thông tin còn cần phải tìm hiểu thêm, nên không phải tin giả, cũng không phải là thông tin thật chắc chắn đúng.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những nội dung giả định, dùng từ “nếu” hoặc các từ, cụm từ khác thể hiện việc giả định.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung sách, tư liệu được Facebook Minh Thạnh đề cập tới trong các bài giới thiệu sách, tư liệu. Nội dung sách và tư liệu gồm văn bản, file âm thanh, file hình ảnh, file video..., nhiều trường hợp là sách và tư liệu được giới thiệu với nội dung phê phán, do tác giả sách, tác giả tư liệu chịu trách nhiệm.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với việc bạn đọc sử dụng kiến thức, kỹ năng... được hướng dẫn trên Facebook Minh Thạnh vào các việc riêng, cụ thể của bạn đọc.

Facebook Minh Thạnh sử dụng phương pháp câu hỏi Socrate, nên nội dung câu hỏi giả định, giả thiết có thể được đặt với nội dung sai, nhằm kích thích tư duy phản biện ở bạn đọc. Do sử dụng phương pháp câu hỏi Socrate, Facebook Minh Thạnh không chịu trách nhiệm đối với chính nội dung câu hỏi (có thể là câu hỏi nêu sai một cách cố ý theo phương pháp câu hỏi Socrate). Như vậy, các bài viết đăng trên Facebook Minh Thạnh không hề đưa ra quan điểm riêng của người viết, mà chỉ nêu những câu hỏi để người đọc tự hình thành quan điểm riêng cá nhân qua việc tự tìm câu trả lời cho bạn đọc.

Bài đăng trên Facebook Minh Thạnh là các bài nghiên cứu khoa học xã hội, do đó, có thể đưa ra những nhận định, quan điểm, kết luận mới, giả thuyết, dưới dạng câu hỏi nghi vấn, không chịu trách nhiệm khẳng định. Facebook Minh Thạnh sẵn sàng đăng các ý kiến phản biện của bạn đọc viết thành bài trong phần bài viết để khẳng định bản chất giả thuyết, tồn nghi, ngoài trách nhiệm khẳng định.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với cách hiểu, cách lý giải từ, câu, đoạn văn có sử dụng các hình thức chuyển việc nhận thức nghĩa cho bạn đọc, không phải có nghĩa theo từ điển (thí dụ dùng dấu ngoặc kép (“), dùng dấu chấm hỏi trong ngoặc đơn (?) hoặc dùng gạch nối giữa các từ, các cụm từ (-), dùng các từ “sáng tạo”, “tự làm phát sinh nghĩa cá biệt”... (như “phó hòa thượng”, “đỏ mắt”...), việc hiểu nghĩa là do riêng từng mỗi bạn đọc.

Trong tinh thần chặt chẽ trong việc tự biên tập, tự kiểm duyệt theo hướng tuân thủ những quan điểm của các quy định mới về an ninh mạng, Facebook Minh Thạnh hạn chế tối đa việc nêu các danh từ riêng cơ quan, tổ chức, cá nhân; hạn chế tối đa việc đưa đường dẫn, hạn chế tối đa việc đăng hình cá thể người, hạn chế tối đa việc đăng lại trực tiếp nội dung cần trích dẫn mà thay bằng tường thuật gián tiếp (không đòi hỏi tuyệt đối chính xác, hạn chế tối đa việc nêu chính xác tài liệu trích dẫn mà để bạn đọc tự tra cứu…).

Tác giả Minh Thạnh tự xác định là người không tôn giáo. Cho nên, bài đăng trên Facebook Minh Thạnh không phải là bài của người theo tôn giáo này viết về tôn giáo khác, mà là bài nghiên cứu tôn giáo của một người không tôn giáo cố gắng giữ sự khách quan, không phải viết từ điểm nhìn của một tôn giáo nào. Facebook Minh Thạnh không phục vụ cho lợi ích của tôn giáo nào, mà chỉ phục vụ lợi ích của dân tộc và cộng đồng xã hội.

Trường hợp Facebook Minh Thạnh thể hiện các danh từ riêng nhưng không xác định danh từ riêng cụ thể bằng cách viết tắt bằng chữ cái đầu tiên, hoặc chữ cái bất kỳ là phù hợp với tập quán được các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam sử dụng (qua việc viết tắt danh từ riêng khi công bố các bản án).

Không chịu trách nhiệm liên hệ đến danh từ riêng mà bài viết dùng các ký tự mà luật pháp quy định không thể hiện tên người, tên đất như # (dấu thăng), * (dấu hoa thị), ... (dấu ba chấm), x (dấu nhân) ...

Không chịu trách nhiệm liên hệ đến những danh từ riêng mà sự kiện trong bài là việc thật, nhưng các danh từ riêng đã được thay đổi.

Trong các bài đăng trên Facebook Minh Thạnh, nếu nhân vật không được thể hiện tên đầy đủ, chính xác, thì đề nghị bạn đọc trước hết hiểu là nhân vật hư cấu. Nhân vật hư cấu không có thực, mà chỉ là nhân vật giả tưởng được tác giả Minh Thạnh xây dựng, chế tác, tưởng tượng để thể hiện, phản ánh các nội dung chung của cục diện tôn giáo, của xã hội toàn cầu. Nhân vật hư cấu được gọi bằng các cụm từ như: “ai đó”, “người này”, “người đó”, hoặc viết tắt ông X, bà Y, anh 4.0, chị@, hoặc ngài #... (theo pháp luật, các ký hiệu không thể hiện tên người). Nhân vật hư cấu trên Facebook Minh Thạnh phản ánh hiện thực xã hội nhưng không phải lấy y nguyên nguyên mẫu từ đời sống xã hội. Tính cách nhân vật hư cấu trên Facebook Minh Thạnh được sáng tạo, tưởng tượng, hoặc chỉ có một nét tính cách riêng rẽ tách rời từ hiện thực, hoặc nhân vật hư cấu có tính cách cắt ghép hoặc tổng hợp từ các nguyên mẫu khác nhau từ hiện thực xã hội. Cũng như các nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết, kịch nghệ, thơ ca tự sự, truyện ngắn… những nhân vật hư cấu trên Facebook Minh Thạnh cũng có tính cách nhân vật, ngôn ngữ nhân vật, hành động nhân vật… Nhân vật hư cấu được xây dựng trong bối cảnh nhất định. Nhưng những điều đó không làm mất đi tính chất hư cấu của các nhân vật hư cấu trên Facebook Minh Thạnh.

Các cụm từ như “giáo hội”, “giáo chủ”, “quan chức tôn giáo”, “tôn giáo trị sự”, “tôn giáo chủ tịch”... đề cập đến tôn giáo nói chung, không nói riêng một tôn giáo nào. Cụm từ “các hệ phái Phật giáo” không chỉ khái niệm gộp chung là Phật giáo, đạo Phật, không liên hệ đến tổ chức Phật giáo nào. Cách hiểu riêng liên hệ một tôn giáo, một tổ chức tôn giáo nào đó là do nơi bạn đọc, Facebook Minh Thạnh không chịu trách nhiệm.

Trường hợp Facebook Minh Thạnh đăng hình ảnh được công bố trên truyền thông đại chúng (internet), kết quả tìm kiếm của Google, Google thông báo hình ảnh có thể có bản quyền, không xác định rõ bản quyền có hay không, thì đối với hình ảnh đã đăng có bản quyền và có điều kiện đăng, xin vui lòng liên hệ riêng để chỉ đăng lại sau khi đã thỏa thuận. Tất cả hình ảnh được đăng trên Facebook Minh Thạnh đều chỉ có tính chất minh họa, trang trí mà thôi. Nếu ảnh không có lời chú thích trong bài viết, ảnh không liên hệ nội dung bài viết. Hình ảnh luôn luôn được đăng bên ngoài bài viết.

Trường hợp Facebook Minh Thạnh đăng lại ảnh chụp các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, mà trên các trang được chụp toàn phần có nhiều hình ảnh, dẫn đến việc hiển thị các hình ảnh ngoài ý muốn, bất khả kháng thì đương nhiên Facebook Minh Thạnh không chịu trách nhiệm.

Cảnh báo có Facebook Minh Thạnh giả, dùng chân dung của tác giả Minh Thạnh.

Cảnh báo về trường hợp tấn công tin học vào Facebook Minh Thạnh làm biến động nội dung và kỹ thuật trình bày như đã xảy ra. Mong bạn đọc hỗ trợ bằng cách thông tin khi phát hiện những vấn đề bất thường, nhất là ở những bài viết cũ. Trường hợp có tấn công tin học, tác giả Minh Thạnh không chịu trách nhiệm về những biến động nội dung (gồm bài viết, hình ảnh, video, âm thanh...). Cá nhân, đơn vị tổ chức tấn công tin học chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Bài viết có thể có những lỗi chính tả khi đánh máy. Một số lỗi chính tả do đánh máy có thể làm lệch lạc ý nghĩa từ vựng, câu, đoạn văn ngoài ý muốn của tác giả. Sẽ rất cảm ơn nếu được bạn đọc giúp phát hiện, thông tin để kịp thời chỉnh sửa.

Trường hợp bạn đọc tự liên hệ, kết nối nội dung những bài viết riêng rẽ, tách rời trên Facebook Minh Thạnh thì đó là do nơi bạn đọc, Facebook Minh Thạnh không chịu trách nhiệm. Trên Facebook Minh Thạnh, các bài viết nếu không được đánh số thuộc về một loạt bài, thể hiện là những bài tiếp theo, thì dù có tựa đề như nhau, gần như nhau, giống nhau, tương tự, thì vẫn là những bài viết độc lập, cách riêng.

Đối với những bài Vatican học – Vaticanology, vì Vatican là một nhà nước độc lập, có chủ quyền, có tư cách quốc gia quan sát viên tại Liên hiệp quốc, có quan hệ ngoại giao với 183 quốc gia, nên Vatican được đề cập trước hết và chủ yếu trong tư cách một nhà nước (Vatican state), có từ “chính quyền” trước danh từ riêng Vatican, nếu không có là do thiếu sót, đề nghị bạn đọc luôn luôn hiểu theo nghĩa chính quyền Vatican, tức là theo nghĩa một nhà nước. Nguyên thủ, các quan chức của Chính quyền Vatican đương nhiên được Facebook Minh Thạnh đề cập ở khía cạnh lãnh đạo, quan chức một bộ máy nhà nước xác định, khía cạnh các chính khách, công chức của một quốc gia, không phải trong tư cách những nhà tu hành tôn giáo.

Trong tiến trình nghiên cứu học thuật, trên Facebook Minh Thạnh, một số thuật ngữ được đề xuất. Các thuật ngữ không mang tính chất biểu cảm. Người đề xuất thuật ngữ không chịu trách nhiệm về những cảm nhận chủ quan về thuật ngữ nơi người đọc.

Hoan nghênh ý kiến phê bình, đóng góp, xây dựng từ bạn đọc, từ các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc sử dụng mạng internet và sẽ tích cực tự điều chỉnh, tự biên tập hoặc điều chỉnh biên tập lại theo đề xuất. Do Facebook Minh Thạnh có thể chỉ được người đăng bài kiểm tra theo chu kỳ tuần, mỗi tuần cập nhật một lần, nên nếu quý bạn đọc hoặc cơ quan chức năng về an ninh mạng phát hiện thấy đột xuất có những phản hồi mang nội dung không thích hợp trong phần bình luận, cần phải loại trừ, xóa bỏ lập tức, xin vui lòng điện thoại báo ngay theo số ghi ở cuối bài viết. Xin chân thành cảm ơn (Đã có trường hợp phát hiện chậm việc kẻ gian dùng Facebook Minh Thạnh giả, lấy ảnh chân dung tác giả Minh Thạnh đăng những lời phản hồi có nội dung tiêu cực, gian dối...)

Facebook Minh Thạnh có thể tạm ngưng hoạt động phần bình luận của bạn đọc trong những trường hợp cần thiết.

Thông báo này là một phần của nội dung bài viết, vì vậy TÁC GIẢ BÀI VIẾT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU PHÁT SINH VIỆC KHỞI KIỆN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TỐ GIÁC... đối với bài viết trong những trường hợp đã nêu ở trên.

 

Bài viết đến đây là hết.

Minh Thạnh

(vinasat1.132@gmail.com, 0915553610).

____________ COMMENTS ____________

 

Nguồn @cusiminhthanh ngày 30/5/2024