●   Bản rời    

Luật "Stop The Woke Act" của Ron DeSantis vi phạm quyền tự do ngôn luận

Luật "Stop The Woke Act" của Ron DeSantis Vi Phạm Quyền Tự Do Ngôn Luận

Mike Wilson

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/M/MikeWilson_10.php

07-Dec-2022

Một hệ quả của luật Stop The Woke Act này tại Florida là việc "truy lùng và triệt hạ, cấm tiệt" các  sách giáo khoa  nào có thông tin về những bất công trong quá khứ lịch sử, và ngay cả hiện tại, của nước Mỹ !

Chỉ hơn 1 tuần sau khi Thống đốc Ron De Santis ký ban hành đạo luật "Dừng Việc Thức Tỉnh" (Stop The Woke Act) thì thẩm phán  Mark Walker của Florida ra phán quyết rằng luật của thằng DeSantis này vi phạm quyền tự do ngôn luận của sinh viên và các thành phần giảng dạy đại học.

 Vị quan tòa này cũng ra lệnh chấm dứt ngay việc ban hành phần luật "giới hạn những điều có thể bàn luận" trong việc huấn luyện nhân viên trong các chỗ làm việc.

Trong khi Ron DeSantis gọi nó là luật "Dừng Bọn Thức Tỉnh", (tức là cấm tự do ngôn luận) và đặt tên chính thức cho nó là "Luật Tự Do Cá nhân", thì quan tòa Walker gọi đó là lối "nói lươn lẹo" của bang Florida.

Ông phán, "trong trường hợp này, bang Florida dùng luật ấy để đặt nền tảng cho việc áp đặt quan điểm nào, theo chúng, là "chính giáo" (orthodox)  và quan điểm nào "bị cấm" trong các trường lớp đại học !

Một hệ quả của luật này tại Florida là việc "truy lùng và triệt hạ, cấm tiệt" các sách giáo khoa nào có thông tin về những bất công trong quá khứ lịch sử, và ngay cả hiện tại, của nước Mỹ !

Điều này cũng tương đương với khuynh hướng "xét lại, sửa đổi và bôi trơn, đánh bóng" lịch sử Việt Nam, nhằm loại bỏ những sự kiện "tội ác việt gian, phản quốc" kể từ thời Pháp thuộc sang đến thời Mỹ cai trị tại Việt Nam 1955-1975

Mike Wilson 

lược dịch và bình luận

DeSantis' "Stop Woke" law in Florida stopped by federal court (azcentral.com)