●   Bản rời    

Những Chuyện Kể Của PHGV -Tập 20: Sống Còn Với Đại Việt Nói Về Mả Cụ Ngô Đình Khả

Những Chuyện Kể Của PHGV

Tập 20: Sống Còn Với Đại Việt Nói Về Mả Cụ Ngô Đình Khả

Phượng Hoàng GV

http://sachhiem.net/LICHSU/P/PhuongHoang19.php

27-Jan-2022

LTS: Bài dưới đây chỉ là phần kèm theo những điều luật đạo đức dành cho giới tu sĩ Phật giáo để chống lại các xuyên tạc rất ác tâm của Bằng Phong Đặng Văn Âu, đối với Sư Thầy Thích Nhất Hạnh (nhân sau khi thầy viên tịch ngày 22/1/2022.) Nhưng chúng tôi chỉ đăng phần mói về ngôi mộ bị sét đánh của cụ Ngô Đình Khả, là cha của Ngô Đình Diệm, vì nó liên quan đến lịch sử cận đại, và cũng chứng minh Luật Nhân Quả của nhà Phật.

From "Phuong Hoang" via TDNL <tudo_ngonluan@googlegroups.com> on 2022-01-24 23:26

...

Không một tôn giáo nào mà có luật lệ chi phối cho tu sĩ đạo Phật nhiều hơn luật lệ của đạo Phật.
a.- Tì kheo tăng (tu sĩ nam): phải tuân thủ trên 260 giới cấm.
b.- Tì kheo ni (tu sĩ nữ): phải tuân thủ trên 350 giới cấm...
Đức Phật luôn luôn căn dặn tín đồ hay Phật tử :  Luật Nhân Quả không chừa một ai.
Không ai có thể rửa tội cho kẻ ấy mà hết tội...
Nghiệp nặng nhận hậu quả nặng.
Y như sức hút trái đất...
Chỉ có tu tập và mong cầu sự giải nghiệp hàng ngày thì mới hy vọng nghiệp quả nhẹ bớt...

- 0 -

Ngày 1 /11 /1963 lúc 10:30 sáng tại thành phố Huế

... có trận mưa giông, sấm sét đầy trời. Một tiếng sét nổ kinh hoàng tại đồi Phú Cam Huế. Sau đó người ta đến xem...

Thì trời đánh cháy 2 cây thông trước mộ cụ Khả. Lằn nám chạy xuống đất xi măng, chạy lên bậc tam cấp và chui qua hàng rào cửa sắt.

Nổ tét ngôi mộ cụ Khả nứt ra làm 2....

Người chứng kiến là Yên Kha Phạm Bá Vịnh (đạo Kito, Đệ nhị đảng Đại Việt của Hà Thúc Ký miền Trung.)

Phạm Bá Vịnh ngày đó nghe đồn ở chợ Đông Ba có cuộc biểu tình gì gì đó, thì anh ta lấy xe đạp từ nhà ra chợ Huế nghe  tin tức... Chưa tới chợ , thì mưa giông sấm sét đầy trời. Nhiều tiếng sét nổ điếc tai, rồi có 1 tiếng sét nổ kinh thiên động địa...

Phạm Bá Vịnh đạp xe gần đến chợ , thì người ta đồn là mả cụ Thượng Khả bị Trời đánh nứt mả rồi.

Thế là anh ta đạp vội lên đồi Phú Cam xem ngôi đình lăng mộ cụ Khả ra sao. Dân chúng đứng đầy đường...

Anh ta thấy khói còn ngun ngút cháy 2 cây thông trước mộ...

Thì ra, Trời đánh nứt ngôi mộ cụ Khả rộng gần lóng tay nhét ngang. Mả cụ Khả quả thật bị Trời đánh tét rõ ràng...

Nên nhớ, mộ cụ Khả thuộc dạng pháo đài, cốt sắt kiên cố... Xi măng, sắt, cửa sắt... tất cả đều từ Pháp đưa sang...

Lăng mộ của cụ Ngô Đình Khả, kiên cố, nóc có cột thu lôi và cây thánh giá.

Hình vẽ (SH- họa đồ kiến trúc) lăng đình nầy do kiến trúc sư Pháp và công ty xây cất thời đó cũng là công ty Pháp tại VN...

Trên nóc đình lăng dĩ nhiên phài có cột thu lôi rồi (lightning rod), nghĩa là nếu sét đánh vào nóc đình thì sẽ bị cây thu lôi sắt và cây thánh giá nặng trên nóc mộ dẫn lằn điện sét xuống lòng đất liền...

Từ lúc xây thành đình lăng mộ, thì mưa giông , sấm sét nổ thường lệ, suốt trên chục năm hơn. Nhưng tại sao lại ngày 1/11/1963 lúc 10:30 sáng thì Trời đánh tét đình lăng mộ cụ Khả ?

Vào khoảng 1:30 trưa cùng ngày, thì tại Saigon có cuộc đảo chánh do Hội Đồng Quân Nhân đảo chánh chế độ gia đình trị họ Ngô...

Sáng khoảng 9:30 sáng ngày 2/ 11/ 1963 thì anh em Diệm Nhu bị quân dân giết chết , lôi xác lên xe tăng M 113.

Mầy (SH- Đặng Văn Âu) có đọc sách Sống Còn Với Đại Việt nói về mả cụ Thượng thư đầu triều Vua Khải Định là cụ Kito Ngô Đình Khả hay chưa? Dưới đây tau scan cho mầy đọc rõ nhá. Sách nầy bán rất chạy tại nhà sách Tự Lực Bookstore ở Garden Grove/ California- USA, có thể mua order online.

Ở trang 50 (tay phải) sau đây

trang 50 bên phải phóng lớn như sau:

Đọc cho rõ đi nhé... Luật Nhân Quả không bao giờ sai chạy.

Ngô Đình Diệm phản Vua Bảo Đại, bị đệ tử tín cẩn cùng đạo Kito Thiệu đem quân về Saigon giết chết.

Đệ tử thân tín, cùng đạo Kito là Đại tá Kito Martin Nguyễn văn Thiệu đem quân sư đoàn 5 BB của mình về giết anh em Diệm Nhu , rồi tử hình Cẩn.

Dòng họ Tam đại Việt gian Kito thờ Tổ Abraham là dòng họ Kito Ngô Đình tỉnh Quảng Bình...đời đời tuyệt diệt tại VN đất tổ Hùng Vương.

PHGV

 


Các chuyện kể của Phượng Hoàng Gò Vấp: link http://sachhiem.net/LICHSU/P/ListPHGV.inc.php