●   Bản rời    

Nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ - Một Số Nhận Định Của Các Thánh Ki-tô Giáo

Nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ -

Một Số Nhận Định Của CácThánh Ki-tô Giáo

FB Thi Nguyễn

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBThiNguyen16.php

08-Mar-2021

LTS: Đọc những lời của các tên gọi là "thánh" dưới đây, chúng ta hiểu thế nào là một người được phong "thánh" trong Ki-tô giáo? Họ nói ra những điều mà chúng ta ngày nay xem là "kỳ thị" giới tính, mà giới tính đó là nguồn cội của sự hiện hữu của chính họ, có đúng là loài "phản phúc" hay không? (SH)

Trong cuốn sách "Con Người Đã Tạo Ra Thiên Chúa" (Man Made God), tác giả Barbara G. Walker đã trích một số nhận định của các thánh công giáo về nữ giới như sau:

THÁNH ANTHONY (1195-1231): "Khi các ngươi thấy một người đàn bà, hãy coi như là các ngươi đối diện với, không phải là một con người mà chính là một con quỷ. Tiếng nói của người đàn bà là tiếng phun phì phì của con rắn."

(When you see a woman, consider that you face not a human being, but the devil himself. The woman's voice is the hiss of the snake.)

THÁNH JOHN CHRYSOSTOM (347-407): "Trong những thú dữ, không có con nào gây hại như một người đàn bà"

(Among savage beasts none is found so harmful as a woman).

Trách cứ những người đàn ông đi chơi gái điếm, Thánh John Chrysostom còn phán: “Các người không chỉ để một gái điếm như là một gái điếm, mà các người còn làm cho nó thành một sát nhân. Đàn bà, được tạo nên để sinh sản, vì các ngươi mà trở thành công cụ của sát nhân.

(You not only let a harlot be a harlot, you made her into a murderess….Woman, made for reproduction, becomes, because of you, a tool of murderer.)

THÁNH CLEMENT Ở ALEXANDRIA (150-215): “Mọi phụ nữ đều nên cảm thấy mình nhục nhã vì nghĩ đến điều mình đã sinh ra là đàn bà

(Every woman should be filled with shame by the thought that she is a woman. [HE, 114])

THÁNH THOMAS AQUINAS (1225-1274): “Thiên Chúa đã phạm phải một sai lầm khi sáng tạo ra người đàn bà: không nên tạo ra cái gì thiếu sót hoặc hư hỏng khi sáng tạo ra những vật đầu tiên; do đó đàn bà không nên được tạo ra khi đó.

(God had made a mistake in creating woman: nothing (deficient) or defective should have been produced in the first establishment of things; so woman ought not to have been produced then.)

THÁNH PAUL, 1 TIM. 2:11-12: “Hãy để cho người đàn bà học sự phục tùng trong im lặng. Tôi không cho phép người đàn bà nào được giảng dạy hay được quyền hơn người đàn ông; họ phải giữ im lặng

(Let a woman learn in silence with all submissiveness. I permit no woman to teach or to have authority over men; she is to keep silent.)

THÁNH JEROME (342-420): “Về phần tôi, tôi nói rằng những người con gái đã trưởng thành không được tắm, vì họ sẽ cảm thấy xấu hổ nhìn thấy mình trần truồng.

(But for my part I say that mature girls must not bathe at all, because they ought to blush to see themselves naked.”)

Đàn bà là cửa ngõ của quỷ, của đường ác, cái chích của con bọ cạp, nói tóm lại, là một vật nguy hiểm.

(Woman is the gate of the Devil, the way of evil, the sting of the scorpion, in a word, a dangerous thing.)

THÁNH PAUL, 1 CORINTHIANS 11:3: “Nhưng tôi muốn các người hiểu rằng đấng Ki Tô là chủ nhân của mọi đàn ông, chủ nhân của mọi đàn bà là chồng họ, và chủ nhân của đấng Ki Tô là Thượng đế.”

(But I want you to understand that the head of every man is Christ, the head of every woman is her husband, and the head of Christ is God.)

THÁNH AUGUSTINÔ (354-430) (cha đẻ của nền Thần học Ki Tô và được Công giáo La mã tôn sùng, coi như là có trí tuệ "siêu việt", tác giả cuốn Đô Thị Thiên Chúa (City of God) có những phát ngôn chọc cười về trí tuệ ấu trĩ, phân biệt giới và lòng độc ác:

-"Nếu dẹp bỏ hết gái điếm đi, thế giới sẽ bị rối loạn bởi sự ham muốn"

(Do away with harlots, and the world will be convulsed with lust.)

-“Tôi không thấy người đàn bà đã được tạo ra để giúp cho đàn ông như thế nào, ngoài mục đích sinh sản. Nếu người đàn bà không giúp đàn ông để sinh con, thì họ có thể giúp được gì?

(I don’t see what sort of help woman was created to provide man with, if one excludes the purpose of procreation. If woman is not given to man for help in bearing children, for what help could she be?)

https://www.facebook.com/adem.dzinic.12/posts/1395484990790031 ngày 6 tháng 3, 2021

SH: Bạn đọc nghĩ thế nào về những người đã có những câu nói như trên? Họ được xã hội Ki-tô giáo "tôn vinh" là "thánh"!

__________________

Nguồn tiếng Anh