●   Bản rời    

Nhân Mùa Lễ Phục Sinh - Những Gì Của Dê-Xu Hãy Trả Lại Cho Dê-Xu

Nhân Mùa Lễ Phục Sinh

Những Gì Của Dê-Xu Hãy Trả Lại Cho Dê-Xu

FB Thi Nguyên

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBThiNguyen07.php

10-Jul-2019

Tượng Dê-xu không mang khố (ở truồng) và bị đóng đinh treo trên thập ác dưới đây là do danh họa Michaelanglo điêu khắc vào năm 1492 vào giai đoạn Phục Hưng. Nó có kích thước 41.3 cm x 39.7 cm

Ảnh michelangelo.net/crucifix

Được biết, Michaelanglo sinh ngày 6 tháng 3 năm 1475 và mất ngày 18 tháng 2 năm 1564, thọ 88 tuổi. Ông là người Ý nổi tiếng là nhà điêu khắc, nhà kiến trúc, nhà thơ, họa sỹ có vai trò rất quan trọng trong thời Phục Hưng. Những tác phẩm của ông bị ảnh hưởng rất lớn bởi nghệ thuật phương Tây. Ông là một trong những họa sỹ nổi tiếng nhất vào thời của ông và là một trong những họa sỹ nổi tiếng nhất mọi thời đại. Ông là một tượng đài của thời Phục Hưng và là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của danh họa Leonardo da Vinci.

[Ghi chú của SH: Michelangelo là một người Ki-tô La Mã rất sùng đạo, trong ba thập kỷ cuối đời, đức tin của ông ngày càng sâu sắc. Crucifixion là một chủ đề mà ông trở lại ngay khi kết thúc cuộc đời mình trong một loạt ba bức vẽ. Hiệu lực của hình ảnh trước đó đã truyền cảm hứng cho một số phiên bản được sơn và điêu khắc. (nguồn: Introrenaissance.blogspot.com)]

Ảnh hình tội trên thập giá của Michelangelo năm 1541 introrenaissance.blogspot.com

Theo Michaelanglo, tạc tượng Dê-xu ở truồng là làm đúng như Kinh Thánh mô tả khi những tên lính La mã đã lột truồng Dê-xu trước khi đóng đinh. Tất cả các Thánh Kinh Tân ước đều mô tả Dê-xu bị treo trần trụi trên thập ác. Chính vì vậy, Michaelanglo đã quyết định tạc tượng Dê-xu trần truồng trên thập ác để trung thực với nguyên tác.

(Leaving Christ without a cloth to cover him is staying true to the story in the Gospels. It is said that Roman soldiers removed Christ's clothing. All of the Gospel writers record Christ being bare on the crucifix. Michaelangelo's decision may have been a conscious decision to stick with Christ's appearance in order to be faithful to the original stories.) [xem nguồn: michelangelo.net/crucifix]

Thiết tưởng, Nhà Thờ và con chiens nên dùng tượng Dê-xu nguyên bản như thế này để thợ phượng trong nhà thờ và tại gia. Không được xuyên tạc hình ảnh của Dê-xu với cái khố vì sẽ làm giảm đi sự thương khó của ngài trên thập ác, đặc biệt khi ngài quyết định để cho lính La mã lột trần truồng như vậy.

Ảnh wikiwand.com

Nếu thờ Dê-xu ở nhà, con chiens thường để tượng Dê-xu trên đầu hình ảnh ông bà, tổ tiên để biểu thị sự tôn kính Dê-xu, và giữ điều răn số 1 "Kính Chúa hơn hết mọi sự". Treo ảnh trần truồng này, ông bà tổ tiên sẽ "hãnh diện" con cháu mình là Con Chúa!

 

FB Thi Nguyen https://www.facebook.com/ 11 Apr 2020

_______________