●   Bản rời    

Chỉ số ít Người Mỹ tin rằng Kinh Thánh là lời nói chính thự́c của Thượng Đế

Chỉ số ít Người Mỹ tin rằng Kinh Thánh là lời nói chính thức của Thượng Đế

Antonia Blumberg/ The Huffington

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_32.php

16-May-2017

Theo một cuộc khảo sát mới của viện thăm dò Gallup, chưa đầy một trong bốn người Mỹ - chỉ 24% - tin rằng Kinh thánh là "lời nói thực sự của Thượng Đế, và phải hiểu từng chữ theo nghĩa đen của nó".

Giữa những câu chuyện về tình yêu và sự cứu chuộc trong Kinh thánh, có một số đoạn cho phép hãm hiếp, giết người và mua bán nô lệ. Có những quy tắc phức tạp về ăn mặc và ăn kiêng, những điều cấm kỵ đối với một số ngành nghề nhất định và một vài thảo luận về những thực hành mà người đương thời có thể đỏ mặt.

Nhưng viện Gallup cho thấy chỉ có khoảng một phần tư dân số Hoa Kỳ tin rằng Thượng Đế đã quy định rằng phụ nữ không được phép dạy dỗ hoặc có bất kỳ thẩm quyền nào đối với nam giới, và những người thờ phượng các vị thần khác phải bị giết chết.

Hai mươi sáu phần trăm người Mỹ xem Kinh thánh là "một quyển sách về các huyền thoại, truyền thuyết, lịch sử và các giới luật về đạo đức do con người ghi lại." Và viện Gallup cho thấy rằng gần một nửa người Mỹ trưởng thành nói rằng Kinh thánh là "Lời của Thượng Đế đầy cảm hứng" nhưng không nên hiểu theo nghĩa đen.

Gallup đã thăm dò ngẫu nhiên 1.011 (một ngàn và 11) người lớn, từ 18 tuổi trở lên và ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Quận Columbia, từ ngày 3 đến 7 tháng 5 năm 2017.

Cuộc khảo sát cho thấy số người Mỹ xem Kinh thánh như là lời của Thượng Đế đã giảm từ 38 phần trăm vào năm 1976 xuống còn 24 phần trăm ngày nay. Tỷ lệ phần trăm xem Kinh thánh như một quyển sách của các truyện ngụ ngôn và câu chuyện đã tăng gấp đôi kể từ đó.

"Bảy mươi mốt phần trăm người Mỹ coi Kinh thánh là một tài liệu thánh. Nhưng chỉ 24% hiểu theo nghĩa đen."

Điều này đã trùng hợp với sự thay đổi lớn hơn trong cảnh quan tôn giáo của Mỹ trong những thập kỷ gần đây. Niềm tin vào Thiên Chúa đã bị lung lay và tỷ lệ người Mỹ nhậ̣n là Kitô hữu đã giảm từ 90% xuống còn khoảng 70%. Ngày càng có nhiều người Mỹ trở thành không tôn giáo, có nghĩa là họ không theo bất kỳ tôn giáo chính thống nào.

Tuy nhiên, Gallup nhận thấy rằng 71 phần trăm người Mỹ xem Kinh thánh là một tài liệu thánh, ít nhất tin rằng Thượng Đế cảm khích nếu không phải là lời nói chính thự́c của Thượng Đế. Đối với một số Kitô hữu bảo thủ - những người sử dụng Kinh Thánh để biện luận chống lại quyền phá thai hoặc để từ chối cho phép kết hôn cho các cặp đồng tính - chọn cách giải thích theo nghĩa đen sẽ dễ dàng cho chọ hơn.

Ri Nguyễn lược dịch


Few Americans Believe The Bible Is The Literal Word Of God

http://www.huffingtonpost.com/entry/few-americans-believe-the-bible-is-the-literal-word-of-god_us_591b3df4e4b07d5f6ba6be78

Antonia Blumberg,The Huffington.

Fewer than one in four Americans ― just 24 percent ― believe the Bible is “the actual word of God, and is to be taken literally, word for word,” according to a new survey by Gallup.

Amid the stories of love and redemption in the Bible, there are a number of passages condoning rape, murder, and the procuring of slaves. There are intricate rules about dress and diet, prohibitions to certain professions and quite a few discussed practices that would make a modern person blush.

But Gallup found that just about a quarter of the American populous believe God literally decreed that women shouldn’t be allowed to ever teach or have any authority over men and that people who worship other gods should be put to death.

Twenty-six percent of Americans view the Bible as “a book of fables, legends, history and moral precepts recorded by man.” And Gallup found that roughly half of American adults say the Bible is “the inspired word of God” but that it shouldn’t be taken literally.

Gallup polled a random sample of 1,011 adults, aged 18 and older and living in all 50 U.S. states and the District of Columbia, between May 3-7, 2017.

The survey revealed that the number of Americans who view the Bible as the literal word of God has dropped from 38 percent in 1976 to 24 percent today. The percentage that defines the Bible as a book of fables and stories has doubled since then.

“Seventy-one percent of Americans consider the Bible to be a holy document. But just 24 percent take it literally.

This has coincided with a larger shift in the American religious landscape in recent decades. Belief in God has wavered, and the percentage of Americans who identify as Christian has dropped from over 90 percent to roughly 70 percent. More and more Americans are religiously unaffiliated, meaning they do not identify with any formal religious group.

Still, Gallup found that 71 percent of Americans view the Bible as a holy document, believing it to be at least God-inspired if not the literal word of God. For some conservative Christians ― who point to the Bible to argue against abortion rights or to deny marriage licenses to same-sex couples ― it’s easier to pick and choose their literalism.

_____________________

Các bài của Nguyễn Ri: link

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.php