●   Bản rời    

Lời Nguyền Của D'Argenlieu

Lời Nguyền Của D'Argenlieu

Nguyễn Thái An

http://sachhiem.net/LICHSU/N/NguyenThaiAn07.php

27-Jun-2016

(*) Khi De Gaulles tuyên bố tái chiếm VN, và sau đó d'Argenlieu tuyên bố sẽ dẹp Việt Minh trong 10 tuần lễ thì người VN theo rõi thời cuộc lúc đó nghĩ rằng số phận của Việt Minh rất đen tối..

Dần dần những lời tuyên bố "VM chết đến nơi rồi", "VC chết đến nơi rồi" của chính trị gia, tướng tá Pháp, Mỹ, VN chẳng còn có giá trị gì. Những lời tuyên bố trống rỗng.

Tháng tám 1944, tướng de Gaulles tuyên bố sẽ tái chiếm thuộc địa Đông Dương. Lời tuyên bố này được lập lại vào tháng ba năm 1945. Rồi cử đô đốc Thierry d'Argentlieu làm Cao Ủy Đông Dương, đem quân đến  Vietnam. 

D'Argentlieu tuyên bố sẽ dẹp bọn Việt Minh, bọn Cộng Sản Vietnam trong mười tuần lễ.....

D'Argenlieu một sĩ quan hải quân đã từng nổi tiếng ngay trong Thế Chiến Thứ Nhất. Rồi đột nhiên rồi bỏ nhung phục đi tu dòng Carmelites;  và đã lên tới chức Giảm Tỉnh dòng.

d'Argenlieu - lúc làm tu sĩ, và lúc làm binh sĩ

Khi Thế Chiến Thứ Hai xảy ra, d'Argenlieu cởi áo chùng thâm, đi theo Lực Lượng Pháp Tự Do của de Gaulles.

Đối với d'Argenlieu Giáo Hội Công Giáo Pháp và nước Pháp Thực Dân là một. Chống bọn Hồi Giáo ở Trung Đông, chống  bọn rợ Teuton/Germanic, và nay chống bọn Đỏ, bọn Cộng Sản Vô Thần.

Tranh vẽ chiến binh "thánh chiến" trong bài kêu gọi cứu tín đồ Ki-tô

Mặt mày khắc khổ như những vị thừa sai thời Trung Cổ một tay cầm kiếm và một tay cầm thánh giá, đi rao giảng Phúc Âm.. 

Một tổng hợp mới của Bá Đa Lộc, Genouilly, Lefevre, Henri Riviere và giám mục  Puginier cho lịch sử  VN.    

Tính tình khó khăn. Ông ta đụng chạm với những công sự viên như Leclerc, Sainteny..  

Và chuyện VN vẫn tiếp tục lình xình.

Rồi d'Argenlieu bị triều hồi về Pháp, và tình thế chính trị ở Paris thay đổi buộc cả hai de Gaulles và d'Argenlieu phải rời bỏ Paris:

- một người trở lại dòng tu, - một người đi về quê nhà ngồi viết hồi ký.

D'Argenlieu chết năm 1964.

Tiếp theo d'Argenlieu, có những lời tuyên bố của de Lattre de Tassigny,  Navarre. Rồi của Ngài Hồng Y Spellman, Eisenhower, Lansdale, Thompson, McNamara, Westmoreland, Taylor.

Trải qua thỏ lặn, ác tà..

Tại một nghĩa trang đìu hiu (Brest) miền tây nước Pháp chỗ an nghỉ ngàn năm của d'Argenlieu.

Những người phu trông nom nghĩa trang dần dần nhận thấy cứ mỗi lần có một phát biểu về tình hình VN thì có những tiếng động kỳ lạ từ dưới ngôi mộ. 

Tiếng lịch kịch của xương người chạm vào ván hòm. Tiếng nghiến răng ..

Những nhà ngoại cảm tò mò, rồi thu thập thêm dữ kiện và cuối cùng tìm cách giải mã hiện tượng như sau.

"Tao mà đoán sai tình hình VN, thi đéo có thằng nào tiên đoán trúng."

Đó là lời nguyền của d'Argenlieu.

 

Nguyễn Thái An

(*) Xin xem lời giải đáp của tác giả cho câu hỏi "Đâu là Lời nguyền của d'Argenlieu"?.

_________________

(đọc tiểu sử của Georges Thierry d'Argenlieu ở https://vi.wikipedia.org/ )