●   Bản rời    

Trái Bồ Hòn Cũng Méo!

Trái Bồ Hòn Cũng Méo!

Nguyễn Thái An

http://sachhiem.net/LICHSU/N/NguyenThaiAn03.php

22-Oct-2013

Trái Bồ Hòn

On Sunday, October 20, 2013 3:53 PM, An Nguyen wrote:

Hi Các Bạn,

1. Người Quốc Gia ...Yêu Nước chân chính???
Đầu năm  1978, Trung Hoa đem quân xâm chiếm VN như thời nhà Trần, như thời nhà Lê;
tàn phá các thành phố Lao Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn và  Đồng Đăng. Những người Việt  tự xưng là Người Quốc Gia Yêu Nước chân chính tụ tập tại Little Saigon vui vẻ hồ hỡi, và khẩu hiệu của họ là 'Đánh cho nó (VN) chết mẹ nó (VN) đi' Rồi họ thất vọng vì quân TH rút lui khỏi vùng biên giới Việt  sau vài tuần chiếm đóng. Nhiều năm  sau  những vị này vẫn tiếp tục ấp ủ niềm hi vọng rằng Đặng Tiểu Bình sẽ dạy bài học thứ 2 cho Việt nam.

 (Nhớ lại thời vàng son xa xưa, khi nhà quần vợt (tennis) số 1 của VN tên Giõi thi đấu với đối thủ quốc tế ở sân Cercle - Saigon; nhiều đường banh của ông Giõi dở khẹt mà vẫn được khán giã VN vổ tay khen ngợi.   Hey, should we support our home-team - hiệu ứng ủng hộ gà nhà? )

Cùng lúc đó trên mặt báo chợ nhiều bậc trưởng thượng lại chê trách nhà cầm quyền VN là “không chịu nhún nhường” để cho dân Việt được yên ổn làm an.

2. Đứng hàng thứ 3 trên thế giới.
Cách nay trên dưới 30 năm, một bài nghiên cứu quân sự thế giới xếp hạng lục quân (army) VN với  số quân  độ 800,000 đứng hàng thứ 3 trên thế giới trước lục quân Mỹ (600,000). Nếu kể toàn thể quân lực Hoa Kỳ gồm lục quân, TQLC, không quân, hải quân    và Duyên Phòng thì quân số của họ lên đến 2,000,000. Nước Mỹ  cũng như một vài  quốc gia khác đứng trên quân lực VN ở mức 900,000. Sự lầm lẫn giữa lục quân (army) và quân lực (army) cố tình hay vô ý đã được những người chống Cộng,  trong đó có bạn Lân, tiếp tục dùng thứ bậc số 3 cũ mèm này  để kết án VN hiếu chiến, dồn hết tài nguyên quốc gia vào  chuyên quân sự

3.  Tương quan các lực lượng quân sự
Ngay sau đó trong nhiều trang MS word bạn Lân dùng khẩu hiệu “4 Tốt và 16 chữ vàng “ để lên án chính quyền VN một mặt đàn áp người dân trong xứ nhưng lại  khiếp nhược  trước sự lấn lướt của TH.

Tuần báo Times số ra ngày Oct 14, 2013 có bài nghiên cứu về tình hình căng thẳng ở Biển Đông, có thêm  bản so sánh các lực lượng quân sự trong vùng của Bộ Quốc Phòng Nhật như sau:

Quân số hiện dịch :   482,000 (VN), 2,170,000 (Trung Hoa), 243,000 (Nhat Bản), 330,000 (US)   
Ngân sách quốc phòng: $3.3 tỷ USD (VN), $166.1 tỷ USD  (TH), $59.2 tỷ USD  (NB), $682.4 tỷ USD  (US)
Phi cơ:                                 272 (VN), 2,954 (TH), 723 (NB), 3477(US)
Chiến hạm:                        109 (VN), 1930 (TH), 502 (NB), 14,906 (US)

Tôi không thấy cần phải chua thêm 1 lời bàn Mao Tôn Cương nào. Và bạn nào muốn đọc toàn bài này xin ra thư viện, lên  net. Tôi có thể photo copy tặng bạn.

Have a nice day,
An___________________

Các bài của GS sử học Nguyễn Thái An: link http://sachhiem.net/LICHSU/N/ListNTA.inc.php