Vài Trang Thơ cho ngày Giỗ Ông Diệm

Điền Sơn Nhân: Châu Thúc

http://sachhiem.net/VANHOC/ThoDienSonNhan.php

ngày 01-Nov-2022

LTS: Trở về sau chuyến nghỉ hè 2 tháng, xin mến chào các bạn đọc. Bất ngờ bắt gặp một bao thơ có 3 trang giấy này gửi cho tòa soạn từ rất lâu đến độ không còn nhớ lúc nào nữa. Ba trang này rất thích hợp để trình làng hôm nay, ngày mà "hậu duệ hệ lụy" của cố Tổng Thống VNCH I, Ngô Đình Diệm, đang làm mọi cách để tưởng nhớ ông ta trong hy vọng vực dậy xác chết của một chế độ tay sai Mỹ.

Xin cúi đầu tạ lỗi tác giả Điền Sơn Nhân, Châu Thúc, nếu còn mỏi mòn chờ đợi đâu đó bấy lâu nay.

Điền Sơn Nhân: Châu Thúc

Nguồn: tác giả gửi cho trang nhà sachhhiem.net

Trang Thời Sự